GS1 Sweden

2015-05-20
GS1 standarder för
hälso- och sjukvårdssektorn
Vi brinner för en gemensam standard
Europa
Storlek 37.5
Kina
Storlek 38
UK
Storlek 4.5
Japan
Storlek 23
USA
Storlek 7
Australien
5.5
Din bakgrund och förväntan?
•
•
•
•
•
Namn?
Organisation?
Vad gör din organisation?
Vad gör du?
Frågor/förväntningar på
dagen?
1
2015-05-20
Värdekedjan har många parter
Agenda
• Introduktion
• Behovet av säkrare vård
– Patientsäkerhet
– Effektivisering
• GS1 standarder - Identifiera
–
–
–
–
–
Artiklar
För spårbarhet
För logistik
Parter och platser
Patienter
• GS1 standarder - Läsa
– Streckkoder &
– RFID
• GS1 standarder – Dela
– Grunddata
– Transaktionsdata
• Lagar och krav i världen
Introduktion
2
2015-05-20
Effektivisera och förenkla
”Effektivisera
informationsoch varuflöden”
GS1 är en global
branschneutral
standardiseringsorganisation
som drivs
utan vinstintresse
GS1 i världen
Aktiva användare inom GS1
3
2015-05-20
Alla landsting är kunder till GS1
Handel behöver global standard
Tillverkare säljer artiklar på multipla marknader.
Sjukhus i
Frankrike
Apotek i
Brasilien
Dagligvarubutik
i Sverige
Online
Handel behöver global standard
Vårdgivare köper varor från många sektorer.
4
2015-05-20
Behovet av säkrare vård
Utmaningar inom vården idag
• Medicineringsfel
• Förfalskningar
• Återkallelse
Patientsäkerhet
• Hantering av lager
• Manuell hantering
• Åldrande population
Minska
kostnader
Misstag händer…
5
2015-05-20
Misstag händer…
Patientnära skanning
Rätt patient
Rätt produkt
Rätt tid
Rätt sätt
Rätt dos
Alla förlorar på förfalskning & stöld
• Tillverkare förlorar försäljning
• Patienter kan skadas
• Stöldgods har inga garantier
6
2015-05-20
Återkallelse av felaktiga produkter
Spåra bakåt och framåt i kedjan
Från patient – vad kommer från vem?
Från källa – vem har fått vad?
Utmaningar inom vården idag
• Medicineringsfel
• Förfalskningar
• Återkallelse
Patientsäkerhet
• Hantering av lager
• Manuell hantering
• Åldrande population
Minska
kostnader
7
2015-05-20
Utmaningar i lagret
• Ingen kontroll på lagernivåerna*
–
–
–
–
–
Automatisk påfyllning omöjlig
Risk för slut-i-hyllan
Överdrivna lagernivåer
Svinn med föråldrade produkter
Extra ”dolda” lager försvårar
produktåterkallelse
• Identifiering av förpackning
– Måste bryta upp förpackningar
– Tappar bort spår av batch- och
serienummer
*Källa: McKinsey & Company
“Strength in unity: The promise of global standards in healthcare”
Oktober 2012
Utmaningar med grunddata…
GS1 Standarder
• Som ni använder i era IT-system
8
2015-05-20
Sjukvårdsprodukter behöver identifieras
Gemensamt affärsspråk för hela världen
Identifiera
Används för att unikt särskilja produkter,
logistiska enheter, parter, platser m.m. genom
en hela kedjan från tillverkare till konsumenter
IDENTIFIERA
LAGRA
DELA
Gemensamt affärsspråk för hela världen
Märka
Märkning gör det möjligt att maskinellt läsa av en
GS1-identitet för t ex ett kolli eller en
konsumentartikel. Vid behov kan märkningen
även innehålla information som utgångsdatum
eller batchnummer.
Streckkoder och andra databärare
IDENTIFIERA
LAGRA
DELA
9
2015-05-20
Gemensamt affärsspråk för hela världen
Dela
På ett standardiserat sätt dela information
innebär att informationssystem kan kommunicera
effektivt mellan affärspartners. Det möjliggör
effektiva processer över företagsgränser i hela
flödeskedjan.
Masterdata
Transaktionsdata
Händelsedata
Produkter
Priser
Platser
Order
Avrop
Leveransavisering
Faktura
Avlastning
Pålastning
Försäljning
Identifiering
Artiklar, kollin och platser
Artiklar
Kollin
Platser
Global Trade Item Number
(GTIN)
Serial Shipping Container code
(SSCC)
Global Location Number
(GLN)
30
10
2015-05-20
Siffrorna är grunden
07350000000023
GS1 nummer är
Unika
Internationella
Icke signifikanta
Teknikoberoende
Siffror – affärsspråket som alla förstår
• En global standard möjliggör kommunikation
•
•
•
•
Inom företag
Inom branscher
Mellan branscher
Mellan länder
11
2015-05-20
Identifiering
• Artiklar
Artikelnummer från GS1 = GTIN
Identifierar en artikel för att:
• Prissätta
• Beställa
• Fakturera
• Använda
• Lagra information
– Storlek på förpackning
– Uppföljning - statistik
– Ingredienser
1 GTIN = 1 Artikel
12
2015-05-20
Varje förpackningsnivå är en unik artikel
17300010000084
07300010000087
27300010000081
37300010000088
47300010000085
Olika förpackningsnivåer = olika GTIN
7612929502102
57460691902546
1 GTIN =
57460691902546
57460691902546
13
2015-05-20
1 Artikel = 1 GTIN
1 Artikel = 1 GTIN???
GTIN Uppbyggnad
Tilldelas av GS1
Tilldelas av
varumärkesägaren
F F F F F F F F F L L
Beräknas
L K
L= Löpnummer
F = GS1
Företagsprefix
K = Kontrollsiffra
14
2015-05-20
GTIN Uppbyggnad
0 F F F F F F F F F L L
L K
Indikator
0  GTIN-13
1-8  GTIN-14
Varianter av GTIN
14 siffriga Global Trade Item Number (GTIN)
GTIN-14
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12 N13 N14
GTIN-13
0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11 N12 N13
GTIN-12
0
0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10 N11 N12
GTIN-8
0
0
0
0
0
0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
Exempel GTIN-13
Toppnivå
0 73 5000000003 0
Mellannivå
0 73 5000000002 3
Basnivå
0 73 5000000001 6
15
2015-05-20
GTIN Uppbyggnad
Tilldelas av
varumärkesägaren
Tilldelas av
varumärkesägaren
Tilldelas av GS1
I
F F F F F F F F F L L
I = Indikator
Beräknas
L K
L= Löpnummer
F = GS1
Företagsprefix
K = Kontrollsiffra
Exempel GTIN-14
Toppnivå GTIN-14
2 73 5000000001 0
Mellannivå GTIN-14
1 73 5000000001 3
Basnivå GTIN-13
0 73 5000000001 6
GTIN-14
1
730001001247
Indikator
GTIN för produkten inuti
(utan kontrollsiffra)
Indikator
N1
6
+ Kontrollsiffra
GTIN (utan K)
N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
K
N14
16
2015-05-20
Välja GTIN
Passerar en
utgångskassa
Kan inte läsas i
utgångskassa
• GTIN-8 (små artiklar)
• GTIN-12 (USA/Canada)
• GTIN-13 (fungerar på
alla nivåer)
• GTIN-14
Men för hälso och sjukvård kan GTIN-14
alltid användas
Ändra eller behålla ett GTIN?
BEHÅLL GTIN på produkten vid
mindre ändringar, exempel
• Färg ändras på layout
NYTT GTIN behövs om exempelvis
• Innehållet ändras
• Viktförändring
• Antalet ändras
www.gs1.org/gtinrules
17
2015-05-20
Innehållet ändras
 Nytt GTIN
?
Lägger till språk
 Behåll GTIN
?
GTIN får inte återanvändas i sjukvården
735000000234K
Säkerställ att
numret är låst
och skyddat.
KODABAR
Slut på försäljningen
18
2015-05-20
Att administrera sin egna nummerserie
Reflektionsuppgift – jobba två och två:
1. Hur gör man praktiskt för att hålla koll på GS1 nummer?
Ex.
Vilka nummer är lediga?
Vilka nummer är tilldelade till vilka produkter?
2. Argumentera för ett av alternativen:
– Centralicerad administration
– Decentralicerad administration
(Dela upp er i grupper, förbered och diskutera)
Identifiering
• Spårbarhetsinformation
Samma artikelnummer på saxarna
• En sax ska in på slipning
• En sax är steriliserad
• En sax är återkallad av
leverantören
• En sax saknas…
Hur skiljer vi dem åt?
19
2015-05-20
Serie- och/eller batchnummer
• Serienummer för
–
–
–
–
Service och underhåll
Interna processer
Säkerhet
Spårbarhet
Alltid tillsammans med GTIN
GS1 identifieringsnyckel
17300010012476
Nyckel
Data
Data
15019315059926
KL34
150807
17300010012476
ABC123
141211
07353816877962
697831
160526
…
…
…
…
En GS1-nyckel ger tillgång till information - ofta
masterdata – som lagras i en databas
Kombinera GTIN med information
Utöver GTIN kan ytterligare
information ges såsom
utgångsdatum, sats/batchnummer, serienummer
för spårbarhet, lagerhantering,
autentisering
20
2015-05-20
Viktiga attribut
• GS1 General Specifications innehåller en lista med mer än 100
applikationsidentifierare (AI)
Applikationsidentifierare för hälso- och sjukvården:
00
SSCC (Serial Shipping Container Code)
01
GTIN (Global Trade Item Number)
10
Sats / Batch
17
Utgångsdatum
21
Serienummer
7003
Utgångsdatum + Tid
7004
Active Potency
8003
GRAI (Global Returnable Assets Identifier)
8004
GIAI (Global Individual Assets Identifier)
UDI – Unique Device
Identification
• USA
• Europa
• IMDRF
UDI scope…
Medical devices…
21
2015-05-20
Riskbaserad bedömning
Högsta
Utökad
Minsta
Kraven på unik identifiering
Unikt
artikelnummer
Unikt
produktionsnummer
Automatisk
avläsning
Dela
information
om artikel
Kraven på unik identifiering –
Unique Device Identification
DI
Device Identifier
PI
Production Identifier
AIDC
Automatic
Identification and
Data Capture
UDID
Unique Device
Identification
Database
22
2015-05-20
Identifiering med GS1
GS1:s
artikelnummer
(GTIN)
Kompletterande
information
(AI)
GS1:s databärare
Globalt
nätverk av
databaser
(GDSN)
”GS1 följer ISO 15459, därför av
FDA godkänd utfärdare av UDI”
Kraven på unik identifiering –
Unique Device Identification i Europa
DI
Device Identifier
PI
Production Identifier
AIDC
Automatic
Identification and
Data Capture
UDID
Unique Device
Identification
Database
EUDAMED
Diskussioner pågår om
förvaltning och innehåll
UDI Example - #1… Medtronic…
US FDA UDI required
ISO 8601 date format
Device Identifier (DI)
Production Identifier (PI)
“Static” portion
“Dynamic” portion
GTIN (product identifier)
Application Identifiers (e.g. serial, lot number & expiry date)
69
23
2015-05-20
UDI Example - #2… B.Braun…
Device Identifier (DI)
Production Identifier (PI)
“Static” portion
“Dynamic” portion
GTIN (product identifier)
Application Identifiers (e.g. serial, lot number & expiry date)
US FDA UDI required
ISO 8601 date format
70
Identifiering
• Kollin, förpackningar i transport
Identifiering av logistiska enheter
Vad är en logistisk enhet?
Exempel:
• Pall
• Container
• Kartong
• Kolli
Kollin
24
2015-05-20
SSCC (Serial Shipping Container Code )
Används av transportören för att
• identifiera gods
• hantera lager
• spåra gods
SSCC
Används av transportören för att
• identifiera gods
• hantera lager
• spåra gods
GS1 Företagsprefix
0-9
Löpnummer / Kollinummer
N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
K
N18
Kollietikett
25
2015-05-20
Identifiering
• Parter och platser
Behovet av att identifiera platser
Lokalisering på sjukhus
Sjukhuset
Klinik A
Klinik B
Lastkaj
Apotek
26
2015-05-20
Global Location Number (GLN)
kan identifiera
Juridiska personer
• Företag/Organisationer
• Dotterföretag
Funktioner
• Ekonomiavdelning
• Klinik
Fysiska platser
• Lager
• Butik
• Skola
• …
Lokalisering på sjukhus
Sjukhuset
GLN E
Klinik A
GLN A
Klinik B
GLN B
Lastkaj
GLN D
Apotek
GLN C
Nyttan med GLN
•
•
•
•
Förenklar elektronisk handel
Förenklar fakturahantering
Förenklar transportplanering
Identifiera parter för
artikelinformation
• … med mera
27
2015-05-20
GLN är nyckeln till information
GS1 Sweden AB
Box 1178
111 91 Stockholm
Tel: +46850101000
www.gs1.se
7300020000008
Information
Databas
GLN
Registrera information om GLN
Fall 1
Överföra från extern databas
Leverantör
Fall 2
Slå upp i centralt register
Köpare
Leverantör
Köpare
GEPIR
GLN
• 13 siffror
• Ett företag kan ha flera GLN
– Olika avdelningar, leveransplatser etc.
GS1 Företagsprefix
Löpnummer
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
K
N13
• Samma företagsprefix som skapar GTIN
28
2015-05-20
Identifiering - sammanfattning
GTIN
Skaffa en
nummerserie via
www.gs1.se
GS1
Företagsprefix
730001
XXXXXX
07300010000018
SSCC
XXXXXX
173000100000000015
GLN
XXXXXX
7300010000018
Flera nummertyper finns…
Identifiering
• ISO-standard för identifiering av patient och
sjukvårdspersonal
Att identifiera…
29
2015-05-20
ISO/DTS 18530
• Hälsoinformatik - Automatisk identifiering, datafångst, märkning
och etikettering – Identifiering av person som omfattas av vård
samt person som utför vård
• Genomför eller förbättra användningen av AIDC i vårdprocessen.
• Baserat på brett använda internationella standarder för identifiering
av läkemedel och medicintekniska produkter.
• Möjliggör effektiv identifiering och spårbarhet i vårdprocessen
Vad betyder detta nummer?
7305161767
GSRN används för att identifiera ”person som omfattas av vård”.
Andra identifierare används för andra objekt
”Subject of Care” är ”person som
omfattas av vård”
•
•
•
•
•
Ta emot vård på sjukhus eller annan institution
Lider av en kronisk sjukdom och får vård i hemmet
Friska, men erhåller ett vaccin
Friska och gravida
Friska och involverad i ett förebyggande program
GS1 Datamatrix
30
2015-05-20
Patientidentitet med GSRN
• 8018 identifierar patient med GSRN
– Nummerserie + löpnummer + kontrollsiffra
• Tillval att identifiera en instans i en vårdprocess
• SRIN Service Relational Instance Number (8019)
– Instansnummer
• Betyda patientarmband vid ankomst
• Betyda patientdospåse
Informationsbärare
Streckkoder och RFID
Informationsbärare
EAN-13
ITF-14
GS1-128
GS1 DataMatrix RFID/EPC
31
2015-05-20
EAN-13
• Används på konsumentförpackningar som ska passera en
utgångskassa
• Används för ytterförpackningar som inte behöver märkas med mer
information än ett GTIN-13.
• Streckkoden EAN-13 innehåller ett GTIN-13 som är ett globalt
unikt artikelnummer
Informationsbärare
Streckkoder för dynamisk information
GS1 DataMatrix, GS1-128
Behov av mer information
•
•
•
•
•
Artikelnummer
Datum
Batchnummer
Serienummer
… etc
GS1 DataMatrix
RFID/EPC
GS1-128
32
2015-05-20
GS1-128
Application Identifier (AI) – märker upp efterföljande data
• 01 = GS1 artikelnummer (GTIN)
• 17 = Utgångsdatum
• 10 = Batchnummer
• 21 = Serienummer
www.gs1.se/Standarder/Streckkods--och-RFID-markning/Applikationsidentifierare-AI/
GS1-128
•
•
•
•
01 = GS1 artikelnummer (GTIN)
17 = Utgångsdatum
10 = Batchnummer
21 = Serienummer
Statiskt
Dynamiskt
GS1 DataMatrix använder samma AI
•
•
•
•
01 = GS1 artikelnummer (GTIN)
17 = Utgångsdatum
10 = Batchnummer
21 = Serienummer
Statiskt
Dynamiskt
33
2015-05-20
UDI och GS1
Artikelnummer GTIN
Serienummer
Produktindividnummer
UDI
Device identification (DI)
Production Identifier (PI)
07350053850057
AB1234
07350053850057AB1234
07350053850057AB1234
07350053850057
AB1234
UDI utan PI:
UDI
07350053850057
GS1 DataMatrix symbologi
När ISO/IEC 16022 Data Matrix används som “GS1 DataMatrix”:
• FNC1 i första datapositionen signalerar GS1 standard
• Alltid alfanumeriska tecken
• ”ECC 200” används (gör att koden kan läsas även om 30% av ytan är skadad)
• Specifik identifierare för ISO/IEC symbolik
GS1 DataMatrix
•
•
•
•
Liten
Kan etsas på metall
Tålig
Mycket data
• Avläsning med kamera
• Kan kombineras med skanner
34
2015-05-20
Effektiva informationsbärare
Skanner / Läsare
Informationsbärare
Laserskanner
Linjär
streckkod
Kamerabaserad
skanner
2-D
streckkod
RFID
tagg
RFID
läsare
Behov inom hälso- och sjukvården
Utgångsdatum, batch
och/eller serienummer
Små ytor
Märka vid höga hastigheter i
produktion
Märkning på artikel
Ej traditionella
handelskanaler
Behov inom hälso- och sjukvården
Etikett
Etsa artikeln
Märkning på förpackning
Märka direkt på artikeln
35
2015-05-20
GS1 DataMatrix Symbology…
…or not… how DO you know?
GS1 DataMatrix -
Symbol decode:
(FNC1 & AIs)
]d2 01108576740020171714112010KMB11205201[GS]21CEB630078700
Whether you use a Verifier or go “more manual”… it’s all in the
data… and the ISO Symbology Identifier!
ISO Symbology ID’s are Internationally
agreed (ISO/IEC 15424) 3 character codes
that scanner/imagers output at the beginning
of a data string that tells what bar code
symbology has been read. It is in the form
]cm
where:
] - (ASCII 93) the ID flag
character
c - code (symbology) character
as ISO defined
m - modifier character(s)
Symbol decode:
]d1 01108576740020171714112010KMB11205201[ GS]21CEB630078700
ISO Data Matrix - (No
FNC1)
106
Behov inom hälso- och sjukvården
RFID/EPC
•
•
•
•
Då fri sikt saknas
Mycket data
Snabb avläsning
Avstånd
• Kräver RFID läsare
36
2015-05-20
Specifika krav
Tillverkarens syn på specifika krav…
Konsekvens för mottagaren…
• Vilken streckkod gäller?
• Vilken skanner?
• Märka om?
37
2015-05-20
Informationsbärare för Hälso- och sjukvården
GS1 DataMatrix
GS1-128 &
GS1 DataBar
Att föredra om:
Förpackning tillåter
Att föredra om:
 Mycket information på
liten yta
 Variabel information vid
hög produktionshastighet
 Märka direkt på
artikelnummer
EPC/RFID
Alternativ om
 Skymd sikt
 Stora mängder data
Övning 1 - informationsbärare
Produkttyp
Läkemedel
Distributionskanal
Ej detaljhandel
Behov av information
Utökad
Förpackningsnivå
Konsumentförpackning
EAN/UPC
Ideal
OM utrymme finns…
GS1 DataMatrix
GS1-128
Composite
Component
ITF-14
Obs: För korrekt märkning se alltid GS1 General Specification. Nationella lagar och regler för informationsbärare och datainnehåll kan
ha företräde.
Övning 3 - informationsbärare
Produkttyp
Medicinteknik
Distributionskanal
Ej detaljhandel
Behov av information
Högsta
Förpackningsnivå
Lägsta nivå – på produkt
EAN/UPC
Ideal
GS1-128
GS1 DataMatrix
Composite
Component
QR Code
ITF-14
Obs: För korrekt märkning se alltid GS1 General Specification. Nationella lagar och regler för informationsbärare och datainnehåll kan
ha företräde.
38
2015-05-20
Överföra information mellan
datasystem
Överföring av information
Att skanna en streckkod ger ingenting – om det inte finns en databas
med information att koppla den till.
Artikelnummer
15019315059926
17300010012476
07353816877962
17300012012579
…
…
…
…
…
…
Undvik manuell registrering!
Automatisk överföring av information mellan parter i värdekedjan är
det som brukar kallas EDI eller e-handel eller eCommerce
Information att dela
Artikelnummer
Höjd
Bredd
Enhet
Antal i
…
15019315059926
95
75
mm
20
…
17300010012476
120
70
mm
100
…
07353816877962
85
21
mm
30
…
17300012012579
95
30
mm
50
…
39
2015-05-20
Automatisk överföring
• Minskad manuell hantering
• Större säkerhet
• Med global standard – samma språk till alla parter i världen
Händelsedata
Transaktionsdata
Grunddata
Affärssystem
Affärssystem
Överenskommelse mellan parterna
om gemensam standard
Allt som passerar linjen
måste följa standard
Leverantör
Systemleverantör
Köpare
Systemleverantör
En databas baserad GDSN
distribuerar och
säkerställer att informationen
följer standarden
40
2015-05-20
Standard och Globalt nätverk
för överföring av artikeldata (GDSN)
Leverantör
Leverantör
Köpare
Köpare
30 Datapooler som samverkar
Informationsflöde via en part
GUDID I USA
SJUKHUS OCH VÅRD
EUDAMED I EUROPA
GS1
UPPHANDLING
TILLVERKARE
GROSSISTER
JAPAN UDID
41
2015-05-20
GTIN på alla förpackningsnivåer
17300010000084
07300010000087
För att
27300010000081
stabilisera förp?
37300010000088
47300010000085
GTIN på alla förpackningsnivåer
17300010000084
07300010000087
27300010000081
37300010000088
47300010000085
Streckkoder på några
förpackningsnivåer
…. men med GTIN
För liten…..
42
2015-05-20
Förpackningshierarki – logistisk
grunddata
Förp.typ
Minsta enhet
Konsumentförpackning
Avdelningsförpackning
Ytterförpackning
Logistisk enhet
Artikelnr (GTIN)
17300010000084
07300010000087
27300010000081
37300010000088
47300010000085
Innehåller Artikelnr (GTIN)
16 st
7 st
6 st
24 st
17300010000084
07300010000087
27300010000081
37300010000088
Exempel
Används på avd/op
I avdelningsförråd
Upphandlas
Beställs
Transport från tillv
Förpackningsnivåernas
användningsområden
Elektronisk handel mellan företag
Standardiserade processer för överföring
Dessa processer - omfattar t ex:
•
•
•
•
Handelsflödet
Avrop mot ramavtal
Periodisk fakturering
Tredjepartslogistik
43
2015-05-20
Utbyte av information i affärsprocessen
Avtal
Beställning
Grunddata
Leverans
Betalning
Transaktionsdata
Affärsprocessens flöde
Leverantör
Avtal
Partinformation
Beställning
Artikelinformation
Bekräftelse
Leverans
Betalning
Leveransavisering
Faktura
Leverans
Betalning
Prisinformation
Partinformation
Avrop
Avtal
Beställning
Köpare
Affärsprocessens flöde
Leverantör
Avtal
Partinformation
Beställning
Artikelinformation
Bekräftelse
Leverans
Betalning
Leveransavisering
Faktura
Leverans
Betalning
Prisinformation
Partinformation
Avtal
Avrop
Beställning
Köpare
44
2015-05-20
Nyttoeffekter med e-handel
• Skapa avtalstrohet
• Skapa effektiv beställningshantering
och logistik
• Uppfylla krav på spårbarhet
• Ger möjlighet att matcha faktura med
beställning och leverans
• Mer info här: http://www.gs1.org/gs1ecom-healthcare-guidelines
Lagar och krav i världen
Utmaningar inom vården idag
• Medicineringsfel
• Förfalskningar
• Återkallelse
• Hantering av lager
• Manuell hantering
• Åldrande population
45
2015-05-20
Var måste artikelinformation finnas?
UDID
??
EU UDID
Eudamed
Nätverk
GUDID
USA
UDID
AP (?)
UDID
??
Informationsflöde via en part
US UDID
HOSPITAL/PROVIDER
EU UDID
GS1
GPO
MANUFACTURER
JAPAN UDID
Samma krav på läkemedel
Unikt
artikelnummer
Unik
produktionsinformation
Automatisk
avläsning
Dela
information
om artikel
46
2015-05-20
European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA)
• Tillverkarens produktkod (GTIN): 14 siffror
• Serienummer (slumpmässig, unik): upp till 20 alfanumeriska tecken
• Utgångsdatum: 6 tecken (YYMMDD)
• Batch nummer: upp till 20 alfanumeriska tecken
Exempel:
GTIN:
Batch:
Expiry:
S/N:
(01) 03400936565289
(10) ABCDE12345
(17) 080601
(21) 19067811811
Verifiera äkthet vid expedition
Verifiera äkthet
Registrera
serienummer
Databas med
serienummer
Verifiera och
registrera ”expedierad”
Krav på produktidentitet
för djurens hälsa
• 2005 beslut att införa GS1
standarder
• Idag; ca 80% märkt med
– GS1 artikelnummer
– Batchnummer
– Utgångsdatum
International Federation for
Animal Health
47
2015-05-20
Effektivisera processer
Global standard är en förutsättning
•
•
•
•
Samma sätt att identifiera
Bevara märkning
Dela grunddata automatiskt
Dela händelser automatiskt
3G – Voilà GLN, GTIN och GDSN
dvs standard för plats, artikelidentitet och artikeldata
artikeldata
Tillverkning
Vårdgivare
Distribution
GLN
GLN
GLN
GLN
GTIN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
GLN
Från: Färdiga sjukvårdsartiklar
GLN
GLN
Till: Behandling klar
48