Månads-/inbjudningsmöte 7 april

Rapport från Inbjudningsmötet
Den 7 april samlades ett 40-tal medlemmar från Smedsbyn, Lakafors – Pålmark och
Gammelstads föreningar i Hembygdsföreningens lokal i kyrkbyn. Kvällen inleddes
med att språkvetare Rune Westerlund på ett lättsamt och intressant sätt föreläste på
temat ”Vad händer med det svenska språket?” Rikssvenska kännetecknas av att det
finns många regionala varianter av det talade språket, medan skriftspråket är
gemensamt för hela landet.
Men det svenska språket är i ständig förändring. Nya ord tillkommer, gamla dör ut,
ordböjningar och grammatiska ordformer som tidigare ansågs felaktiga är nu helt
korrekta att använda enl. SAOL. Vi fick många exempel på hur fel blivit rätt och hur
rätt blivit fel eller åtminstone ålderdomligt. Språkförändringar sker långsamt, speciellt
hos oss ”över 37 år”, men de sker oavsett vad vissa brukare anser om det. Och tur är
väl det – annars skulle svenska vara ett dött språk! Avslutningsvis fick vi en fyllig
härledning av de dialektala bakredskapen ”bakufjöL” och ”spjöLk”. Mycket intressant!
Efter föreläsningen bjöds vi på en värmande soppa tillagad av matcirkeln, mjukkaka
och rågknäcke bakat i Hägnas bagarstuga och slutligen kaffe med blåbärsmuffins.
Alla recept finns på vår hemsida under fliken ”Smått & gott”/ recept. Efter maten
fanns tid för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna bl. a. angående
namntillägg/namnbyte, eftersom dagens yrkesarbetande kvinnor inte identifierar sig
med husmodersrollen. Smedsbyn heter redan HF Aktiva kvinnor, Lakafors – Pålmark
blir HF Aktiva kvinnor i Alterdalen och vår förening kanske blir GH Aktiva kvinnor. Vi
diskuterar och tar beslut på nästa medlemsmöte.
Kvällen avslutades med dragning av de två lotterierna. En oljemålning av Inger
Wennberg-Mukka vanns av Smedsbyns f.d. ordf. Berit Blomberg.
Alla verkade nöjda med kvällen även om ett läckage i den nya diskmaskinen vållade
lite problem, men handdiskning är ju något som ”gamla husmödrar” behärskar.