Månadsbrev nov-dec + karta 27/1-15

Information
Polismyndigheten i Stockholms län
Västerort
2015-01-27
Polisen omorganiserar
Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet
genomfört i Sverige. Omorganisationen innebär bland annat att distrikten i
Stockholms län har blivit fyra polisområden. Område Nord, Syd och City samt
Gotland.
Västerorts polismästardistrikt upphör och blir en del av Polisområde
Stockholm Nord
Västerort polismästardistrikt blir en del i polisområde Nord tillsammans med
Roslagen och Norrort. Chef för polisområde nord är Christer Nilsson och Stefan Hector är dess biträdande chef.
Närpolisområde blir Lokalpolisområde
I polisområde Nord kommer det totalt att finnas sju lokalpolisområden. Tre av
dessa, tidigare distrikt Västerort, blir: Lokalpolisområde Hässelby-Vällingby
(Hässelby-Vällingby, Ekerö och Bromma), Lokalpolisområde Järva (Spånga
Tensta, Kista- Rinkeby) samt Lokalpolisområde Solna – Sundbyberg.
Rekrytering av lokalpolisområdeschefer pågår och när dessa är utsedda ska de
formera sina respektive styrkor. Andra delar av polisen såsom viss utredning
och uttryckningsenheterna kommer också att finnas på lokal nivå.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
17187 Solna
Sundbybergsvägen 15
Solna
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
BROMMA
LOKALPOLISOMRÅDE
Lokalpolisområde Bromma informerar:
STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
Inbrott villa
Försök till inbrott villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Stöld av bilinredning
Övriga brott
Personrån
Väskryckning
Åldringsbrott
Cykelstölder
November December
14
17
7
3
5
15
2
3
35
24
2
0
2
23
0
0
2
14
Om statistiken – Tips och råd
Stöld av bilinredning/inbrott i bil har förekommit frekvent hela hösten
2014. Totalt 72 st stölder i/ur/bil under november månad varav 15 st är
tillgrepp av fasta installationer och 20 st är tillgrepp av installerade stereoapparater. I december var 15 st stölder fast utrustning och 9 st bilstereoapparater.
Totalt 55 bilinbrott under hela december 2014. Många av inbrotten skedde
på parkeringen till Bromma Blocks där kvarlämnade tillbehör stals ur bilarna.
Se kartbild över stölder från fordon. I kartan visas även övriga stölder från
fordon, personliga tillhörigheter, ex väskor som lämnats kvar, verktyg osv.
Inbrott i villa, ökar enligt statistiken under perioden okt-dec varje år. Tyvärr
större ökning av lägenhetsinbrotten för december månad i Bromma.
Det är viktigt att vi hjälper varandra med tillsyn av bostäderna. En aktiv grannsamverkan med ”nyfikna grannar” är bra. Flertalet gärningsmän har gripits,
men det är fortfarande ett populärt brott så var vaksamma nu under höstens
mörka tid. Se kartbild
Åldringsbrott, lågt antal, i paritet med tidigare månader. Ett vanligt tillvägagångssätt är nu att man säger att man kommer från hemtjänsten eller att man är
läkare/sjuksköterska som skall ta blodtryck. Påminn era anhöriga om vikten av
att inte släppa in några personer i bostaden om de inte säkert vet vilka de är.
Cykelstölder, har minskat i jämförelse med oktober och november. Trolig
orsak är ju vintermånaden december då mindre antal människor använder och
parkerar sina cyklar utomhus. Det finns enligt uppgift flera olika konstellationer som åker runt och stjäl cyklar. Lås fast era cyklar i någonting som man
inte kan flytta så lätt och använd godkända lås.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna
Tunnlandet 1 Brommaplan
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
BROMMA
LOKALPOLISOMRÅDE
RAR: 38 anmälningar - 38 prickar i kartan (38unika brottskoder, varav 0 saknar koordinater, totalt 38 brott)
Kartan visar inbrottsstöld samt försök i villa / lägenhet under december
månad 2014
Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2014-12-01
Kl. fr.o.m: 00:00
Datum t.o.m: 2014-12-31 Kl. t.o.m: 23:59
Brottskod: 9801, 9802, 0874, 0857
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna
Tunnlandet 1 Brommaplan
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
BROMMA
LOKALPOLISOMRÅDE
RAR: 54 anmälningar - 50 prickar i kartan (55unika brottskoder, varav 5 saknar koordinater, totalt 55 brott)
Kartan visar stöld ur/i/från bil under december månad 2014.
Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2014-12-01
Kl. fr.o.m: 00:00
Datum t.o.m: 2014-12-31 Kl. t.o.m: 23:59
Brottskod: 0840
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna
Tunnlandet 1 Brommaplan
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
BROMMA
LOKALPOLISOMRÅDE
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET
Ytterligare tips inför sommaren
-
Skriv en inventarieförteckning!
Den hjälper dig att hålla koll på vad som faktiskt försvunnet och är
till stor hjälp när polisens godsspaning ska leta efter dina stulna värdesaker.
-
Tänkt att låsa fast eller att plocka in bland annat stegar – dessa kan
annars lätt bli användbara redskap för inbrottstjuven.
-
Tänk på att låsa ALLA lås när du går hemifrån.
-
Så här års ägnar du säkert mycket av din tid ute i din trädgård och
oftast har du kanske både altandörren och fönster öppna. Om du inte
kan hålla 100 % koll så är det bättre att du låser dörrar och stänger
fönster. Inbrottstjuven är snabb både att ta sig in och därifrån med
dina värdesaker.
-
Var extra vaksam mot personer som rör sig i området. Gör dem observanta på att du sett dem och har du möjlighet. Om det rör sig bilar
i området som du känner rekar för inbrott, så är det bra om du tar
bilnummer och/eller fotograferar dem. Tipsa Polisen via 114 14.
-
Ge dig till känna om du märker att någon undersöker om du är
hemma. Det kan räcka med att du frågar genom dörren eller att de på
något annat sätt får kännedom om att någon är hemma.
-
Gör en backup på din dator
-
Lägg in spårningsprogram i mobiler och datorer.
Exempelvis - Find my Iphone.
Grannsamverkan
Grannsamverkan rullar på som tidigare.
Grannstöd
Även grannstödjarna rullar på som vanligt.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna
Tunnlandet 1 Brommaplan
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
BROMMA
LOKALPOLISOMRÅDE
Polisens volontärer
Intresserad av att bli volontär?
Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse
via denna länk:
www.polisen.se/volontar
Kontaktuppgifter
samverkansansvariga i Bromma
TF lokalpolisområdeschef
Tommy Stiernerlantz
010-56 30654
Övriga kontaktuppgifter
114 14
Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer
i ditt närpolisområde
112
Under pågående brott eller i annan akut situation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna
Tunnlandet 1 Brommaplan
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan