INBJUDAN TILL REKRYTERINGSTRÄFF PÅ

INBJUDAN TILL REKRYTERINGSTRÄFF PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN MÖLNDAL
Cubsec söker nu ett antal personer till deras verksamhet. Cubsec AB är ett bolag som är verksamt inom
säkerhet och trygghetsbranschen. De har idag 250 medarbetare. Bolaget är i tillväxtfas och söker nu mer
personal. De anställer gärna folk som inte är utbildade väktare då deras värdegrund skiljer sig en del från övriga
bolag i branschen. Du har nu möjlighet att bli en i deras team och inbjuds till en rekryteringsträff för att träffa
arbetsgivaren och få mer information om vad arbetet/tjänsten innebär och vilka krav som ställs för att bli
anställd.
Krav för att kunna godkännas som väktare:
•
Att du inte har några brott i belastningsregistret sedan tidigare eller är misstänkt för brott (mindre
trafikbrott behöver inte innebära att du inte kan bli godkänd i normalfallet)
•
Att du inte förekommer i spaningsregister hos polisen eller annan rättsvårdande myndighet
(misstanke om brott eller samröre)
•
Att du inte finns upptagen i Säkerhetspolisen register med koppling till exempelvis våldsbejakande
extremism (misstanke om brott eller samröre)
•
Du kan utrycka dig korrekt i skrift både gällande stavning och meningsuppbyggnad (har du
språksvårigheter bör du tydligt informera om dina begränsningar)
•
Du skall känna till hur det Svenska samhället är uppbyggt och hur rättsväsendet fungerar
•
Du skall utifrån samhället vara en hederlig och ordningsam person
Det kommer att vara en kortare presentation från arbetsgivaren och ytterligare information om tjänsterna
samt rekryteringsprocessen. Därefter kommer man hålla kortare speed-intervjuer.
Medtag CV och legitimation.
Tid: Tisdagen den 8 December kl. 13.15.
Plats: Arbetsförmedlingen Mölndal, Torggatan 3.
Föranmälan krävs. Du mailar ditt Cv och personuppgifter till [email protected]
OBS! Kom i god tid. Tänk på att det finns begränsat med parkeringsplatser utanför Arbetsförmedlingen.
Välkommen!