Program - Tryggare Uppsala län

Program
Seminarium
Strategiska brott och unga
Organiserad brottslighet
3 november
kl 13-16
Blanka
Den 3 november bjuder Tryggare Uppsala län in
till ett kostnadsfritt seminarium kring Strategiska
brott och unga samt Organiserad brottslighet.
1. Strategiska brott och unga på väg in
i kriminell karriär
Vissa unga begår många fler brott än andra,
och riskerar också att fortsätta med brott även i
vuxen ålder som s k yrkes- eller livsstilskriminella. Det
finns vissa typer av brott som redan i ungdomsåren
tydligare än andra signalerar en sådan fortsatt lång
brottskarriär. Sådana brott kallas för strategiska brott
och tidigare visat sig vara bland bilstöld och personrån.
Sven Granath, utredare på Brå och fil. dr i kriminologi, har studerat utvecklingen av de strategiska brotten och presenterar hur de ser ut på 00-talet, samt
vilka levnadsomständigheter i övrigt som kännetecknar
de unga som begår dem och riskerar fortsatt hög
brottsaktivitet.
2. Arbete mot organiserad brottslighet
Vid frågor kontakta:
Paula Grinde, koordinator
Tryggare Uppsala län
[email protected]
010-22 33 296
Datum och tid:
3 november 13-16
Plats: Polishuset Blanka,
Svartbäcksgatan 49, Blankasalen
Målgrupp:
Polis, Socialtjänst, Kriminalvård,
Åklagare, Domstolar, Politiker,
Brottsförebyggare
Sista anmälningsdag: 21/10
Klicka här för anmälan
Numera uppmärksammas alltmer den s k organiserade brottsligheten, både ifråga om unga män i gängmiljöer och företagande i olika branscher. Arbetet
mot organiserad brottslighet är dock komplicerat och
definitionerna av vad som är sådan brottslighet varierar. Men forskning och utvärderingar pekar ändå
på vissa framgångsfaktorer och återkommande mönster.
Anders Stenström, doktorand i kriminologi och
tidigare utredare på Brå, forskar om arbete mot organiserad brottslighet och presenterar erfarenheter av
myndighetsgemensamma insatser i bland annat Malmö
på 00-talet mot t ex assistansbedrägerier, penningtvätt
men också grova våldsbrott.