Prov 7 Brott straff och normer / Elevsvar 3 / Bedömningsstöd och

Prov 7 Brott straff och normer / Elevsvar 3 / Bedömningsstöd och lärarkommentarer
Kommentarerna kring elevsvaret utgörs av tre delar: Ifyllt bedömningsstöd och kommentar
till eleven (ovan) och kommentarer på nästa sida:
Prov 7 Brott straff och normer / Elevsvar 3 / Bedömningsstöd och lärarkommentarer
Sid. 1
Prov 7 Brott, straff och normer / Elevsvar 3 / Bedömningsstöd och lärarkommentarer
Elevsvaret är ansett som ett svar på nivå GKommentarer:
Ett mycket kortfattat svar, vilket gör att det blir svårt på i stort sätt alla punkter att sätta klara
och tydliga kryss. Istället blir det parenteser som talar om att svaret inte fullt ut når upp till
beläggskriterierna.
Det finns en lösning (kryss) på MVG nivå vilket höjer kvalitén, men behandlar bara etnicitet
därav parentes även där.
Läser man lite mellan raderna så kan man upptäcka mer än vad man kanske ser från början.
Här hade kanske ett muntligt prov passat bättre.
Provet är svårbedömbart….mycket kortfattat som sagt, men även svårläst.
Eleven har egna erfarenheter av att bo i förort och det skulle vara mycket intressant att
jämföra ett muntligt svar med det givna skriftliga svaret ovan.
Prov 7 Brott straff och normer / Elevsvar 3 / Bedömningsstöd och lärarkommentarer
Sid. 2