Brottsstatistik i september 2015 Brott Antal Ort Notering

Brottsstatistik i september 2015
Analys:
I september-15 har 158 allvarliga brott anmälts, vilket är ungefär som i september förra året,
då siffran var 151. Nödinge har 54 anmälningar, Älvängen 25 och Alafors 22. Rubrikerna som
toppar är misshandel, olaga hot och skadegörelse.
Brott
Antal Ort
Notering
Misshandel
33
11 mot kvinna, 9
mot/mellan barn
Olaga hot
26
Narkotika/
speciallagstiftning
Sexualbrott
Fullbordat bil
tillgrepp
Försök till
biltillgrepp
Stöld ur/från
motorfordon
MC/Moped
tillgrepp
Cykelstöld
Butikstölder/rån
12
Surte 1, Bohus 6, Nödinge 6, Nol
2, Alafors 7, Älvängen 1,
Skepplanda 10
Surte 4, Bohus 1, Nödinge 8, Nol
1, Alafors 2, Älvängen 7,
Skepplanda 2, Alvhem 1
Nödinge 2, Nol, Alafors 5,
Älvängen 4
0
1
Älvängen 1
2
Bohus 1, Alafors 1
7
2
Bohus 2, Nödinge 2, Nol 1,
Alafors 1
Alafors 1, Älvängen 1
11
12
Nödinge 7, Nol 2, Älvängen 2,
Bohus 1, Nödinge 7, Älvängen 4
Bostadsstöld
Inbrottsstöld
3
14
Nödinge 2, Nol 1
Nödinge 3, Nol 3, Alafors 4,
Älvängen 2, Skepplanda 2
Fickstöld
Villainbrott
Lägenhetsinbrott
Skadegörelse
motorfordon
Skadegörelse
0
1
0
7
Klotter
2
Övriga tillgrepp
11
Allvarliga brott
158
Totala brott
237
15
6 mot kvinna, 6
mot/mellan barn,
1 mot tjänsteman
1 rån i Nödinge, 3
rån i Älvängen
Älvängen 1
Surte 2, Nödinge 4, Älvängen 1
Surte 4, Bohus 2, Nödinge 7,
Alafors, Älvängen 1
Surte 2
Surte 3, Nödinge 6, Skepplanda 1, 1 i Hålanda
Alvhem 1
Statistik orterna:
ORTERNA
SURTE
Antal
brott
16
BOHUS
13
NÖDINGE
54
NOL
11
ALAFORS
22
ÄLVÄNGEN
25
SKEPPLANDA
15
Misshandel 2, Olaga hot 1, Narkotika/Speciallagstiftning 1,
Stöld ur/från motorfordon 1, Bostadsstöld 1, Cykelstöld 2,
Inbrottsstöld 3
Misshandel 7, Olaga hot 2, Narkotika/Speciallagstiftning 5,
Försök till biltillgrepp 1, Stöld ur/från motorfordon 1,
MC/Mopedtillgrepp 1, Inbrottsstöld 4, Skadegörelse 1
Misshandel 1, Olaga hot 7, Narkotika/Speciallagstiftning 4,
Fullbordat biltillgrepp 1, MC/Mopedtillgrepp 1, Cykelstöld 2,
Butiksstölder/Rån 4, Inbrottsstöld 2, Villainbrott 1,
Skadegörelse motorfordon 1, Skadegörelse 1
Misshandel 10, Olaga hot 2, Inbrottsstöld 2, Övriga tillgrepp 1
ALVHEM
2
Olaga hot 1, Övriga tillgrepp 1
SUMMA
Totala brott
Noteringar september 2015
Misshandel 1, Olaga hot 4, Skadegörelse motorfordon 2,
Skadegörelse 4, Klotter 2, Övriga tillgrepp 3
Misshandel 6, Olaga hot 1, Försök till biltillgrepp 1, Stöld
ur/från motorfordon 2, Butiksstöld 1, Skadegörelse 2
Misshandel 6, olaga hot 8, Narkotika/Speciallagstiftning 2,
Stöld ur/från motorfordon 2, Cykelstöld 7, Butiksstöld/Rån 7,
Bostadsstöld 2, Inbrottsstöld 3, Skadegörelse motorfordon 4,
skadegörelse 7, Övriga tillgrepp 6
158
237
Reservation för eventuella fel
11 brott på 14 misstänkta under 18 år









Brott skett i Älvängen – misstänkt hemmahörande i Skepplanda
Brott skett i Skepplanda – misstänkt hemmahörande i Skepplanda
Flera brott i samma anmälan, skett i Skepplanda – samma misstänkt som den precis
ovanför
Brott skett i Alafors – misstänkt hemmahörande i Nol
Brott skett i Älvängen – misstänkt hemmahörande i Hålanda
Brotten skett i Nödinge – 2 st misstänkta, bägge hemmahörande i Nödinge
Brott skett i Nödinge – misstänkt hemmahörande i Nol
Brott skett i Nödinge – misstänkt hemmahörande i Nödinge
Brott skett i Nol – samma misstänkt som precis ovanför