Om massmördare Johan Filip Nordlund, Brott och straff i Riksarkivet

Riksarkivets årsbok 2015
”Brott och straff i arkiven”
Johan Filip Nordlund
Karin Borgkvist Ljung
1:e Arkivarie, FM
Arkivpedagogisk samordnare och paleograf
Riksarkivet Marieberg
[email protected]
Brevet till föräldrarna 18 maj 1900
•
”Många är de som för bödelns yxa fått låta
sina liv.
•
Många goda och ädla människor, sköna
kvinnor ja, till och med många drottningar
och kungar har fått sluta sina liv så.
•
Därför är mitt sista ord till er, min sista bön
är att ni ej tar detta för hårt.
•
Gråt gärna litet, det skadar ej, men
förtvivla icke”.
Småskolan i Säter; höstterminen
1881, vårterminen 1882,
SKRAPNOS-SPEL tillverkat å Långholmens centralfängelse
inhandlat av Carl Gustaf Rydberg 1900
Ångslupen Björksundet
Västerås fängelset
Johan Alfred Andersson Ander avrättad 23
november 1910
Hilda Nilsson, änglamakerska i Skåne
Vad hände med hans familj?
•
Källor och litteratur
•
Otryckta källor i Riksarkivet i Marieberg
•
Justitierevisionen, Koncepter 1900 November – December
•
Justitierevisionen, Besvärs- och ansökningsmål 1900 November 27, 28, 30
•
Justitierevisionen, Föremålssamlingen nr 164
•
Otryckta källor i Uppsala landsarkiv
•
Kriminalvårdsanstalten i Västerås, D2da:14
•
Kriminalvårdsanstalten i Västerås, D3e:4
•
Kriminalvårdsanstalten i Västerås, E3:27
•
Kriminalvårdsanstalten i Västerås, G5b:40
•
Kungliga Fångvårdsstyrelsen, EIIea:24
•
Snevringe häradsrätt, AIa:92
•
Snevringe häradsrätt, FI:12
•
Västerås rådhusrätt, AIIca:51
•
SVAR
•
Födelse- och dopböcker 1875, Dalarnas län, Säters landsförsamling, CII (1871-89) sid. 32.
•
Husförhörslängder 1880, Dalarnas län, Stora Kopparbergs kyrkoarkiv, AIa:13 sid. 144
•
Litteratur
•
Olivecrona, Knut, Om dödsstraffet, (Stockholm, 1866)
•
Seth, Ivar, Överheten och svärdet - svensk dödsstraffsdebatt 1810 - 1973, (Stockholm, 1984).