Flyktingmottagandet i Sverige – mottagande och prognos

Nätverksträff Högbo 5-6 november
VÄLKOMMEN!
Integration Gävleborg blir
Integration
Gävleborg 2.0
Flyktingsituationen i världen (UNHCR);
https://www.youtube.com/watch?v=SZ5
3_1vcQaA
FLYKTINGAR I VÄRLDEN
60 miljoner
Nära
människor är på flykt i världen
26 miljoner
Nästan
får någon form av skydd eller
assistans av UNHCR
Flyktingsituationen i världen
Mer än hälften av världens
flyktingar kommer från tre länder
1. Syrien – 4 miljoner
2. Afghanistan – 2.5 miljoner
3. Somalia – 1.1 miljoner
Turkiet nu största värdland för
flyktingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Turkiet – 2.2 miljoner
Pakistan – 1.5 miljoner
Libanon – 1.5 miljoner
Iran – 982 000
Etiopien – 659 000
Jordanien – 654 000
Kraftig ökning till EU under hela året
Migrantrutter jan-aug 2015 (2014)
Norden
Finland
Antalet asylsökande ökar något
Irakier minskar och afghaner ökar kraftigt
Norge
Antalet asylansökande ökar
Afghaner (+325) och irakier (+105)
Sverige
Ökning av afghaner och irakier
Sedan den 10 september tom 1 november hade
Stena Line och TT Line transporterat över 34 855
migranter till Trelleborg
Går det att göra prognoser
överhuvudtaget i dagsläget?
”Det enda vi kan vara säkra på är att utvecklingen framöver är väldigt osäker”
Flyktingmottagning
Flyktingmottagande Gävleborg
2012
2013
2014
2015 (sep)
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn
85
219
61
82
66
25
31
63
139
62
185
701
61
110
98
39
71
78
280
236
290
745
77
146
193
53
81
131
372
302
308
436
45
84
130
45
111
151
380
266
Total
833
1859
2390
1956
Kommun
Mottagning 2015 (aug)
– per tusen innevånare
1. Högsby
18,2
2. Hylte
18,2
3. Lessebo
15,1
4. Mellerud
15,0
5. Avesta
14,9
6. Ockelbo
14,2
7. Hultsfred
13,9
----------------------------------Vallentuna
0,1
Öckerö
0,1
Hammarö
0,1
Mottagning Gävleborg 2015 (aug)
– per tusen innevånare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ockelbo
Ovanåker
Bollnäs
Söderhamn
Sandviken
Ljusdal
Nordanstig
Gävle
Hofors
Hudiksvall
14,2
9,6
7,8
7,7
6,9
4,7
4,0
3,3
3,1
1,6
Flyktingmottagande per capita
Lagförslag
• En kommun är skyldig att efter
anvisning ta emot en nyanländ för
bosättning
• Fördelning mellan kommuner –
hänsyn tas till arbetsmarknad,
befolkning och mottagande av
nyanlända
• Lagrådsremiss
• Ikraftträdande 1 mars 2016?
Överenskommelse - etablering
• Tidiga insatser under asyltiden
• Kommunerna ska dela på ansvaret för
mottagandet
• Snabbare och bättre etablering
• Utvidgning av RUT
• Tydligare krav för att erhålla
försörjningsstöd
• Begränsning av föräldrapenning
• Lättnader i plan- och byggregleringen
• Satsningar i skolan
Ensamkommande
flyktingbarn
Ensamkommande barn, 2004-2015
10000
9000
2004, 388 barn
8000
2005, 398 barn
2006, 816 barn
7000
2007, 1264 barn
6000
2008, 1510 barn
2009, 2250 barn
5000
2010, 2393 barn
4000
2011, 2657 barn
2012, 3578 barn
3000
2013, 3852 barn
2014, 7049 barn
2000
2015, 23343 barn
1000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Aktuell prognos (4 november)
• Inom 24 timmar
EKB 200 – 400
• Inom 7 dagar
EKB 1400 – 1800
Utvidgade möjligheter att anvisa
kommuner
Förarbetet till lagändringen:
SOU 2011:64
Prop. 2012/13:162
Principer för anvisning
1. Till en kommun till vilken barnet anger en
anknytning
2. Till en kommun med överenskommelse om
platser (till ledig asylplats)
3. Till en kommun utan överenskommelse eller
kommuner med för få överenskomna platser i
förhållande till sitt fördelningstal.
4. Till samtliga landets kommuner
På gång….
•
•
•
•
•
•
IVO har slopat kravet på eget rum i HVB
IVO flyttar resurser från tillsyn till tillstånd (HVB)
Ny boendeform, stödboende, från årsskiftet
Översyn av ersättningarna – nya och fler schabloner
SiS uppdrag att ta fram 1000 nya boendeplatser
Socialstyrelsen ska anpassa föreskrifterna för HVBhem till den 1 april
• Översyn av anvisningssystemet – klar senast den 2
nov
• Översyn av mottagandet av ensamkommande barn
Anvisningar ensamkommande barn
T o m 31 okt 18 726 anvisningar till
kommun gjorda.
Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
233
6 356
2 342
1 073
8 722
1%
34%
13%
6%
46%
Prognos befolkningsutveckling
alla åldrar 2013-2023
Källa: SCB:s befolkningsprognos 2012
Befolkningspyramid Söderhamns kommun
Riket
Källa: SCB
Andel 18 – 64 år av befolkningen inom respektive
födelseregion, år 2013 och 2023
Källa: SCB:s befolkningsprognos 2012
Kontakt o sändlista;
[email protected]