Klangfärgs kursprogram hösten 2015 som pdf

klangfärg
kurser hösten 2015
höstens kurser
Tusen möjligheter – bygg en magisk värld!____ 5
Börja med film_____________________________ 5
Fotoscreen med iPad_______________________ 6
Studiebesök på Formverkstan_______________ 6
Skaparakuten______________________________ 7
Maraccas + iPad___________________________ 7
Kom igång med form och färg_______________ 8
Filmfestivalen Höstrullen 2015_______________ 9
Kursanmälan_____________________________ 10
Nätverk, uppdragsutbildning________________ 11
2
Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skap­ande inom LSS och särskola, och ingår i
Kultur i Väst. Vi arbetar för alla människors rätt att komma
till tals med de skapande ­uttryckssätten. Hos Klangfärg
kan du som arbetar med personer med intellektuella
funktionsnedsättningar få stöd och inspiration till hur du
kan utveckla den skap­ande verksamheten på din arbetsplats eller i din kommun.
Förutom kurserna i detta kursprogram erbjuder vi
nätverk, uppdragsutbildningar samt kostnadsfri handledning i frågor kring skapande. Klangfärg arrangerar också
filmestivalen Höstrullen.
Det krävs inga konstnärliga eller musikaliska förkunskaper för att kunna delta i våra kurser.
Välkommen att kontakta oss!
Foto Mats Lindberg Föreningen JAG
4
Tusen möjligheter – bygg en
magisk värld!
Kom och var med på en heldag med konstnären och
pedagogen Mats Lindberg!
Under många år har Mats byggt magiska världar
med olika grupper. Med utgångspunkt i ett tomt rum
får vi under denna heldag prova på processen att
bygga en värld med återvunna, enkla material som
finns runt omkring oss. Den fria formen får de ramar
som behövs för att ge de stora möjligheterna en god
grund att stå på. Vi får också ta del av bilder och
erfarenheter från Mats tidigare projekt.
Kursdag 6/10 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 15/9
Kursledare Mats Lindberg
Mats Lindberg är utbildad på Valand i Göteborg. Med sina
workshops har han inspirerat tusentals barn och vuxna både
i Sverige och utomlands. Ett av Mats senaste projekt var på
Kulturhuset i Stockholm då barn från länets alla sär- och träningsskolor fick komma och ”återvinna barocken”.
Sedan ett antal år arbetar han även på en kulturell daglig verksamhet i Stockholm inom brukarkooperativet JAG.
Börja med film
Alla kan filma utifrån sina egna förutsättningar. Vi
använder enkel teknik och fokuserar på filmens
möjligheter för kommunikation och förståelse av omvärlden och sig själv. Den rörliga bilden kan användas för att upptäcka nya saker, bekräfta upplevelser
och uttrycka personliga tankar och känslor.
Under kursen får du lära dig grunderna i filmning
och redigering samt om processen att arbeta med
film. Inga förkunskaper krävs.
Kursdag 13/10 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 15/9
Kursledare Pia Tjäder
Pia Tjäder är filmare och filmpedagog med lång erfarenhet av
undervisning för människor i olika åldrar med olika förutsättningar och förkunskaper.
Läs mer på www.jag.se
5
Foto Joel
Foto Klangfärg
Fotoscreen med iPad
Studiebesök på Formverkstan
Den här kursdagen experimenterar vi med framtagning av schabloner som vi sedan trycker med
på både papper och tyg. Grunden i fotoscreen är
överföring av bilden/motivet till OH-film. Detta kan
göras med hjälp av kopiator eller dator med scanner
och skrivare. Vilken metod som passar bäst beror på
den bild som ska tryckas.
Tack vare smarta telefoner och surfplattor finns det
även andra, enklare sätt att göra detta. Med iPad
och olika appar för fotografering och bildbehandling
kan nytagna eller befintliga fotografier omvandlas till
tryckbara original direkt i kameran.
Formverkstan konst & design är en daglig verksamhet i Göteborg vars verksamhetsidé är att genom
stark profilering på hantverk/bild skapa en kreativ
miljö med inriktning på personlig utveckling, självständighet och produktion.
Man strävar efter att vara som vilken arbetsplats
som helst med bestämda arbetstider, rutiner och en
god arbetsmiljö. Pedagogisk och hantverkskunnig
personal som kan ta vara på individens uttrycksmöjligheter är en förutsättning för optimal utveckling
inom valt intresseområde.
Hantverket som produceras säljs i den egna butiken.
I kontakt med kunden får alla den respons och erkänsla
som är viktig för utveckling och självförtroende.
Under studiebesöket får vi en rundtur i lokalerna
och smakprov från olika delar av verksamheten.
Kursdag 15/10 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 1/10
kursledare Lars Lundberg
Kursdag 3/11 kl 10.00 –12.00
Anmälan senast 13/10
plats Formverkstan, Göteborg
6
Skaparakuten
Maraccas + iPad
Prova på – allt är möjligt! Kom och var med på en
kursdag där vad som helst kan hända.
Detta är en dag för dig som vill komma till Klangfärg
och experimentera. Det finns möjlighet att prova på
olika tekniker, instrument, material och redskap. Du
får träffa andra och har möjlighet att själv visa exempel, ställa frågor, diskutera problem etc. Vi testar och
pratar om det som ni vill ta upp. Meningen är att vi
ska inspirera varandra.
Har du provat att låta en maraccas möta en iPad?
Hur kan den nya digitala tekniken användas för att
ge enkla musikinstrument fler uttryck och användningsområden?
Vi börjar workshopen med att skapa våra egna
musikinstrument och ljudredskap som vi bygger av
enkla, billiga material. Vi kan också leta ljud bland
vardagsföremål och instrument vi har omkring oss.
Med dessa gör vi sedan musik tillsammans med
enkla och roliga musikprogram på smarttelefoner,
pekplattor, pedaler med mera.
Välkommen att experimentera!
Kursdag 17/11 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 3/11
Kursledare Tina Weidelt, Lars Lundberg
Kursdag 19/11 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 19/10
Kursledare Richard Widerberg, Lars Lundberg
Richard Widerberg är konstnär och musiker. Han undersöker bland
annat hur vi lyssnar till vår omvärld och hur man kan skapa musik
med hjälp av nya teknologier och verktyg.
7
Foto Klangfärg
Foto Klangfärg
Kom igång med form och färg
Denna 3-dagarskurs är en introduktion där vi går
igenom de mest grundläggande aspekterna i arbetet
med form och färg.
I kursen varvas samtalspass med konkret och praktiskt arbete. Vi kommer att samtala kring skapande
pedagogik med fokusering på handledarrollen,
förhållningssätt och meningen med skapande. Dessutom kommer vi att prova och utforska olika tekniker,
material, redskap och arbetssätt.
Kursen riktar sig till personal som vill börja eller
håller på med form och färg. Tanken är att du efter
kursen ska känna dig bättre rustad för att kunna
erbjuda skapande på din arbetsplats. Det krävs inga
förkunskaper för att delta. Däremot är öppenhet och
intresse ett välkommet handbagage!
Kursdagar 24–26/11 kl 09.00 –16.00
Anmälan senast 10/11
kursledare Tina Weidelt, Lars Lundberg
8
FILm
FESTIVAL
Filmfestivalen med kortfilmer gjorda på LSS-verksamhet och gymnasiesärskola
lämna in din film
Inspirationsdag film 16/9
I november är det dags igen för Höstrullen.
Du som håller på med filmskapande inom gymnasiesärskola eller LSS-verksamhet är välkommen att
skicka in filmer till festivalen. En visning inför en
entusiastisk festivalpublik kan vara ett inspirerande
mål att arbeta mot. Alla slags filmer är välkomna och
alla kan vara med.
Sista dag för inlämning av filmer är 1/10.
För alla inom LSS-verksamhet och gymnasiesärskola.
Kom och var med på en förmiddag full med film på
Världskulturmuseet i Göteborg!
Du kan få hjälp av filmpedagogerna Erika Olsson,
Martin Sjögren och Gunilla Gränsbo att komma
igång med eget filmskapande och prova på att göra
animerad film. Du kan även få en visning av ”Playground”, en lekfull utställning om normer och rätten
att vara sig själv. Dessutom visas ett urval kortfilmer
från tidigare upplagor av filmfestivalen Höstrullen.
Inspirationsdagen är ett samarbete mellan Kultur
i Väst och Världskulturmuseet. Både deltagare och
handledare, elever och lärare är varmt välkomna!
se film
Höstrullen är också ett bra tillfälle till inspiration för
dig som är nyfiken på filmskapande. Även om du och
din grupp inte har skickat in någon film, kan det ge
idéer och skaparlust att få titta på andras filmer.
vill du veta mer?
På vår hemsida finns mer information om Höstrullen;
hur du gör för att lämna in filmer och besöka festivalen, samt information om vår inspirationsdag kring
filmskapande den 16 september.
Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Sista anmälningsdag är 4/9.
.
Läs mer på: kulturivast.se/klangfarg
9
Foto Klangfärg
kursanmälan
Antalet platser är begränsat. Beroende på kursernas
innehåll och upplägg kan vi ta emot en till fyra deltagare per arbetsplats och kurs.
Gör din anmälan via www.kulturivast.se/kurser.
Om du skickat in en anmälan och inte får någon
bekräftelse inom ett par dagar – kontakta oss.
Kostnadsfritt Kurserna är kostnadsfria för personal
Villkor När kursplats bekräftats är anmälan
men inte på lunch.
bindande. Vid återbud utan ersättare efter sista
anmälningsdagen debiterar vi 500 kr per kursdag
och person. Ersättare för kursplatsen kan utses inom
arbetsplatsen/enheten.
10
inom kommunal och regional omsorgs- och särskoleverksamhet i Västra Götaland. För övriga deltagare
är kostnaden 500 kr plus moms per person och
kursdag.
Ingår Under kurserna bjuder vi på fika och material,
Tider Normal kurstid är 9.00 –16.00
Lokal Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg
om inget annat anges.
nätverk
Är du intresserad av att se och höra hur andra jobbar?
Vill du träffa kollegor från verksamheter som liknar din
och byta tankar, idéer och erfarenheter?
Då är du välkommen att gå med i ett eller flera av våra
nätverk. Det är kostnadsfritt att vara med.
Kontakta oss eller gå in på vår hemsida för att se vilka
nätverk som finns.
Uppdragsutbildning
Utöver kurserna i programmet erbjuder vi även uppdragsutbildningar inom musik, form och färg med mera. Ni kan
beställa en eller flera kursdagar skräddarsydda för just
er personalgrupp, antingen hos er eller i våra lokaler i
Göteborg. Om vi kommer till er står ni för lokal och fika.
Material ingår.
Heldag 500 kr/person (max 4000 kr).
Halvdag 250 kr/person (max 2000 kr.)
Moms tillkommer. Priserna gäller inom
Västra Götaland. Kontakta oss.
11
KLANGFÄRG
Inspiration för skapande
verksamhet inom
LSS och särskola
Kultur i Väst
Klangfärg
SE 405 44 Göteborg
besök Rosenlundsgatan 4
växel 031 333 51 00
Lars Lundberg
031 333 51 46
0706 39 63 47
[email protected]
Tina Weidelt
031 333 51 45
0730 55 79 00
[email protected]
Omslagsfoto Klangfärg • Kultur i Väst 2015
[email protected]
www.kulturivast.se