Kommuner i Island

Nyckeltal (Kommunen)
2010
2011
53%
55%
53%
51%
7%
9%
10%
10%
Skulder utan förpliktelser
124%
113%
104%
95%
Skulder och förpliktelser
146%
134%
129%
117%
Intäkter
618
658
667
685
Lön och lönekostnader
323
362
356
347
Frigjort kapital från driften
44
60
68
67
Sopor och renlighet
Skulder utan förpliktelser
767
741
694
650
Miljöfrågor
Skulder och förpliktelser
905
891
857
808
Likviditetsprocent
1,4
1,4
1,3
1,1
2010
2011
2012
2013
Kommunal driftsmässig översikt 2013
2012
2013
Procent av intäkter
Lön och lönekostnader
Utbildning
Frigjort kapital från driften
Social omsorg
Ungdomsfrågor och sport
Gemensam kostnad
Tusen IKR. pr invånare
Traffik och kommunikation
Kultor
Annat
0
20
40
60
80
100
B.IKR
B.IKR
Nyckeltal (Koncern)
Procent av intäkter
Koncernens intäkter och utgifter (fasta priser 2013)
Lön och lönekostnader
46%
47%
45%
43%
Frigjort kapital från driften
14%
17%
18%
18%
Skulder utan förpliktelser
235%
212%
193%
165%
Skulder och förpliktelser
255%
231%
213%
184%
Intäkter
820
874
899
920
Lön och lönekostnader
368
407
400
393
Frigjort kapital från driften
111
152
166
164
Skulder utan förpliktelser
1.925
1.851
1.735
1.521
Skulder och förpliktelser
2.092
2.017
1.915
1.689
1,0
1,0
0,9
0,9
Tusen IKR pr. invånare
300
200
Intäkter
100
Utgifter
0
2010
2011
2012
2013
Likviditetsprocent
Kommuner
i Island
Fakta
Koncernens skulder (fasta priser 2013)
B.IKR
800
600
Förpliktelser
400
Avdeling för ekonomi og information
Långfristiga skulder
200
Islands kommunförbund
Kortfristiga skulder
Ansvarig:
0
2010
2011
2012
2013
Islands kommunförbund
Borgartúni 30, 105 Reykjavík Tel: +354 515 49 00
Fax: +354 515 49 03 E-mail: [email protected]
Webside: www.samband.is
Mars 2015
Invånare
Kommuner
Totalt......................................... 329.100 ................. 74
- Huvudstaden ........................... 211.282 ................... 7
- Sydvästlandet ............................ 22.026 ................... 5
- Västlandet ................................. 15.566 ................. 10
Kommunalskatt
2011
2012
2013
2014
Gennomsnitt
14,41%
14,44%
14,42%
14,44%
Max
14,48%
14,48%
14,48%
14,52%
Min
11,44%
11,44%
11,44%
12,44%
2011
2012
2013
2014
Fastighetsskatt
- Västfjordarna ............................... 6.970 ................... 9
Lägenheter,bondgårdar,sommarhus
- Nordvästra................................... 7.137 ................... 7
- Nordöstra .................................. 29.257 ................. 13
- Östlandet................................... 10.346 ................... 8
- Söderlandet ............................... 26.516 ................. 15
Gennomsnitt
0,301%
0,298%
0,289%
0,286%
Max
0,625%
0,625%
0,625%
0,625%
Min
0,209%
0,200%
0,200%
0,200%
Gennomsnitt
1,320%
1,320%
1,320%
1,320%
Max
1,320%
1,320%
1,320%
1,320%
Min
1,320%
1,320%
1,320%
1,320%
Gennomsnitt
1,627%
1,608%
1,638%
1,638%
Max
1,650%
1,650%
1,650%
1,650%
Min
0,300%
0,300%
0,300%
0,400%
Kommunala intäkter och utgifter (fasta priser 2013)
B.IKR
300
200
Intäkter
100
Utgifter
0
2010
2011
Offentliga fastigheter
Kommunernas gruppering m.h.t. antal invånare
Invånare över 100.000
1
Invånare 10.000 ‐ 99.999
5
Invånare 5.000 ‐ 9.999
Invånare 2.000 ‐ 4.999
12
Invånare 1.000 ‐ 1.999
12
Invånare 500 ‐ 999
17%
Kommunalskatt
2%
Fastighetsskatt
Utjämningsfond
12%
58%
Andra intäkter
11%
11
Invånare 100 ‐ 299
9
invånare 99 eller färre
10
Kommunala utgifter 2013 7%
Lön och
lönekostnader
Kommunalt anställda
25.000
7
0
20.000
20
Förändr. i
pensionsförpliktelser
15.000
Gennomsnitt
Lågsta
Högsta
0 – 5 år ........................ 8,4% ................ 0,0%............... 10,2%
6 – 16 år .................... 13,3% ................ 3,4%............... 17,5%
16 – 66 år .................. 66,7% .............. 57,8%............... 84,0%
67 – och åldra ........... 11,6% ................ 8,4%............... 32,2%
5.000
0
2006
2008
TCO anställda
LO anställda
Övrigt
2010
2012
Lärare
Utbildade i högskola
Antal grunnskolor ................................................................... 169
Antal elever i grunnskolan året ´13-´14 .............................. 42.739
165
200
124
150
104
100
78
74
50
300
Antal förskolar ........................................................................ 257
Antal barn í förskolan ........................................................ 19.756
100
Platser i förskolan m.h.t. antal barn 1 – 5 år ........................... 84%
Kommunala skulder (fasta priser 2013)
B.IKR
400
200
Förpliktelser
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
0
2010
0
1992
1996
2000
2004
2008
2014
Andra
driftskostnader
Avskrivningar och
kapitalkostnader
1%
2014
Antal kommuner
197
52%
40%
10.000
250
Andra skatter
14
Invånare 300 ‐ 499
Åldersgrupper
2013
Kommunala intäkter 2013 Andra fastigheter
3
2012
2011
2012
2013