Regionnät Stockholm Effekttariff: L220A

Regionnät Stockholm Effekttariff:
L220A
Anslutningsspänning
220
kV
Fast nätavgift
Avgift för extra fack hos nätägaren
750
700
tusen kr/år
tusen kr/år
Effektavgifter
Årseffekt (avtalad)
Avgift vid uttag över avtalad årseffekt
0
17,2
kr/kW,år
kr/kW,vecka
Fritt reaktivt uttag
Överuttag reaktiv effekt, nov-mars
0%
16
av årseffekten
kr/kVAr,månad
Överföringsavgift
1,0
öre/kWh