Uppgifter

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 11
LEKTION 11: 22 maj 2015
1. Facebook sprider olycka
Hur ofta använder du Facebook?
•
Aldrig?
•
Några gånger om året? En gång
vartannat år?
Före:
Försök att på förhand fylla i
informationen i meningarna
1,3 och 4 i
sammanfattningen efter
artikeln (övning a). Läs
sedan och kontrollera om
du hade rätt!
•
En gång i månaden?
•
En gång i veckan?
•
En gång om dagen? En gång varannan
dag?
•
Flera gånger i timmen?
(http://www.dn.se/kultur-noje/facebook-sprider-olycka/ - 2012-03-05)
Uttal:
Fokusera på r-kombinationer
över ordgräns när du läser texten
högt. Träna på förhand på dessa
fraser som är hämtade ur texten:
r+s = ʂ
• sprider sig
• jämför sig
• förhåller sig
• söker sig
• år sedan
• mår sämre
r+d = ɖ
• mår dåligt
• är det
r+t = ʈ
• för tio
En dryg miljon svenskar mår dåligt om de inte
regelbundet är på Facebook. Lågutbildade,
låginkomsttagare och kvinnor som använder
Facebook är ofta mindre lyckliga och mindre
nöjda. Det visar den första stora svenska studien
av det sociala mediet.
–  Facebook skapar ett omedvetet vanebeteende, säger
Leif Denti, doktorand i psykologi vid Göteborgs
universitet.
Hälften av den svenska befolkningen, 4,5 miljoner
människor, använder Facebook. Drygt tre miljoner
av dessa loggar in där varje dag.
Facebookanvändandet sprider sig över världen och
har på kort tid även blivit en stor del av många
svenskars liv.
Men vad gör Mark Zuckerbergs skapelse med oss?
Hur påverkar den oss? Det är vad Leif Denti
tillsammans med kollegan Isak Barbopoulos och Ida
Nilsson, kommunikationsstrateg vid reklambyrån Valentin&Byhr, velat ta reda på.
Sedan i somras har de med hjälp av elever vid högskolan i Skövde enkätintervjuat 1.000
svenska Facebookanvändare i åldrarna 14–74 år i den första stora studien som genomförts i
landet. Resultatet har överraskat dem på flera sätt.
–  Att var fjärde person säger att de mår dåligt om de inte får logga in på Facebook
regelbundet, att de känner att de halkar efter, känns lite som ett uppvaknande, säger Ida
Nilsson.
Svenska kvinnor tillbringar i genomsnitt 81 minuter varje dag på Facebook, mer än
männen, som enligt undersökningen använder 64 minuter. Låginkomsttagare och
2 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 9
lågutbildade hör också till dem som använder mer tid. Göteborgsstudien visar att många
användare i dessa grupper, särskilt kvinnor, mår sämre ju mer tid de lägger på sin sida.
Denti och Nilsson vågar inte slå fast vad det beror på.
–  Vi tror att det har att göra med att man jämför sig med andras profiler. Folk lägger gärna
ut bilder på sig själva när de är glada, vilket skapar en illusion om lycka eftersom man inte
ser personerna i det verkliga livet och när de inte är glada. Jämför man sig mer med andra
mår man sämre och känner sig mindre lycklig, säger Denti och jämför det med
modemagasinens omslagsbilder.
–  Det är farligt att vistas på Facebook om man inte förhåller sig skeptisk till den information
som man utsätts för, säger Denti.
En annan teori kring förhållandet Facebook och lycka är att det är fler mindre lyckliga
personer som söker sig till nätverket. Den här relationen vill Nilsson och Denti utforska mer
och det är redan bestämt att man ska fortsätta studien i två omgångar. En annan fråga som
väntar på svar är varför män i betydligt högre grad än kvinnor lägger ut provocerande
material.
De båda huvudpersonerna bakom undersökningen är själv hängivna användare och de
medger att Facebook lätt blir ett beroende. Leif Denti har låtit installera en spärrfunktion i
sin webbläsare, som gör att han bara kan gå in på sin Facebooksida under de sista tio
minuterna av varje timme. Hur mycket tid Ida Nilsson avsätter varje dag vill hon inte
berätta, men hon medger att ”det är alldeles för mycket”. Samtidigt betonar hon alla
Facebooks kontaktskapande fördelar.
–  Jag tror att vi är många som kan skriva under på att Facebook lätt blir ett beroende.
Därför är det viktigt att vi verkligen inser hur mycket tid vi tillbringar här och funderar
över frågan: Vad gör jag här egentligen? säger Nilsson.
Så är Facebook här för att stanna? Leif Denti är inte säker på det. Han pekar på att han för
tio år sedan knappt hade hört talas om Google och då använde en sökmotor som hette Alta
Vista.
–  Vi har lärt oss att vara sociala på nätet och vi kommer att fortsätta att vara det, men om
det är Facebook som erbjuder den möjligheten eller någon annan sajt, det vet jag inte, säger
Denti.
Ida Nilsson påpekar att det finns andra nätverk och tror att Facebook kommer att förändras.
Hon ser redan ett annorlunda beteende bland användarna.
–  Folk blir mer medvetna. De publicerar inte vad som helst längre på Facebook. De har
insett att det är väldigt många människor som kan se det, säger Nilsson.
Jens Littorin
3 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 11
a. Fyll i informationen i följande sammanfattning!
1. .......................................... av alla svenskar använder Facebook och ..........................................
miljoner loggar in varje dag.
2. Studien har genomförts på 1000 .......................................... mellan 14-74 år.
3. Den visar att var .......................................... person mår dåligt om de inte får
.......................................... Facebook regelbundet.
4. .......................................... och .......................................... tillbringar mer tid på Facebook än
.......................................... och ..........................................
5. Många användare säger att de mår sämre .....................................................................................
6. Kanske kan det bero på ..........................................
7. Det kan kanske också bero på ..........................................
8. Ida Nilsson tycker att det är viktigt att .................................................................................... tid
vi lägger på Facebook.
9. Leif tror...................................................................
10. Däremot tror han .............................................
b. Kombinera och gör om till indirekt tal!
Fokus: ”som” eller inte?
Vi måste inse
Vi måste ta reda på
Vi måste fundera på
Man kan verkligen fråga sig
Vi måste bli mer medvetna om
+
Hur mycket tid lägger vi egentligen på Facebook?
Vem söker sig till Facebook?
Hur ofta loggar vi egentligen in på Facebook?
Vad lägger vi upp på Facebook?
Vilka grupper kan faktiskt ta skada av Facebook?
Varför lägger män ut mer provocerande material?
Vem kan se det vi skriver på Facebook?
Efter:
Och du då? Är du nöjd med ditt Facebookanvändande?
4 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 9
5 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 11
2. Abstinens: Jag har inte fejsbookat på två timmar
Jag har inte fejsbookat på
Hur länge har du
varit utan
Facebook nu,
Mimmi?
två timmar nu, så jag har
verkligen
abstinensbesvär!!!!!
Träna på detta m.h.a. power
point-drillen samt MM- övningen
”Hur länge? I eller på”?
Fråga varandra:
1. Hur länge sedan var det du satt
framför datorn sist? (Svar: Det har jag
inte gjort...)
2. Hur länge sedan var det du hade en
Facebook- och mejlfri dag? (Svar: Det
har jag inte haft...)
Vi har inte kunnat sova
på tre nätter!
6 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 9
3. Inställningar på Facebook
Du vill ändra dina språkinställningar på Facebook och söker instruktioner på Internet.
Placera bilderna i rätt ordning! Obs! En bild hör inte dit! Vilken?
Markera på varje bild var du klickar för att komma vidare!
7 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 11
8 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 9
4. Expressen besökte nätets omklädningsrum
(https://blogg.svt.se/debatt/2013/12/12/expressen-besokte-natetsomkladningsrum/)
Folktro (http://sv.wikipedia.org/wiki/Natt)
Natten är förknippad med en stor mängd folkliga övernaturliga föreställningar. På natten
härskar onda väsen medan gryningen, och ljuset driver dem bort. Att troll spricker när
de träffas av solstrålar och att vampyrer inte kan vistas i ljuset är vanliga motiv i sagor
och populärkultur.
Svåra ord och fraser i texten – kombinera!
1
2
3
4
5
6
en månglare
ett gräv
ett träsk
frågan ställs på sin spets
få höjer på ögonbrynen över
sådana fraser
stå för det man säger
det är normalt att uttrycka sig på det sättet
frågan blir aktuell och kräver ett svar
försäljaren
sumpmark, våtmark; undre värld
säga öppet vad man tycker utan att skämmas
eller slingra sig
undersökande mediareportage
Publicerad 12 december, 2013 - 17:11
NÄTRASISM Kommentarsfält, Twitter och Facebook har gjort det möjligt att nå fler
mottagare med sitt budskap utan att berätta vem man är, och utan att behöva stå för
det man säger eller skriver. Det offentliga samtalet har därmed börjat låta mer som
omklädningsrummens mer privata samtal. Nu har frågan om anonymitet ställts på sin
spets, skriver Fredrik Segerfeldt.
a. Läs ingressen.
Vilka 2 olika samtal talar man om?
1. det .......................... samtalet
2. det .......................... samtalet
Vad kännetecknar vart och ett av dessa samtal?
Efter landslagsmatchen kommer fotbollsspelaren ut ur omklädningsrummet och möter
journalisterna med nyduschat hår och medietränad blick. Han är högst medveten om att
jargongen, perspektiven och analyserna inte får vara desamma som under den senaste
timmen eller så. När man talar med medier är det helt andra regler som gäller.
Nu kan han inte säga: ”Dessa jävla fittor till greker, skulle satan vilja bryta benen på varenda
jävel av dem”, ”fy fan vilket jävla skitlag vi är, vi kan lika väl begrava oss med en gång” eller
”den där satans domaren borde någon skjuta i knäskålen”.
Nu vet inte jag hur det låter i landslagets omklädningsrum. Men i de långt mer modesta
omklädningsrumssammanhang jag varit med i skulle få höja på ögonbrynen över sådana
9 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 11
fraser. I offentligheten varken tycker eller uttrycker man sig så. Det är skillnad mellan
privata, slutna sammanhang och offentliga sådana.
A.
Även om den helt övervägande delen av elektroniska medier har ytterst få läsare och
snarare är att jämföra med ett omklädningsrums storlek så består internet inte främst av
slutna rum, utan informationen ligger därute och är tillgänglig för var och en med en
tillgång till webben. Som om vi alla kunde gå in och ställa oss i duschen bredvid
fotbollsspelaren.
Å andra sidan har kommentarsfält, Twitter och Facebook gjort det möjligt för personer att
registrera sig utan att uppge sin verkliga identitet. Det innebär att man har möjlighet att nå
fler mottagare med sitt budskap utan att berätta vem man är, utan att behöva stå för det
man säger eller skriver. Vi har alltså fått en omklädningsrumsfiering av det offentliga
samtalet.
Hur ska man se på detta? Är det bra eller dåligt? Ska man kunna uttrycka
omklädningsrumsståndpunkter i det offentliga utan att behöva stå för dem med namn
och ansikte?
Det gäller att komma ihåg att anonymitet i publicistiska sammanhang inte infördes i
samband med internet, utan det är en företeelse med en lång historia. Författare som skriver
under pseudonym är ett exempel (vi är många som fortfarande undrar vem Bo Balderson
egentligen var), Svenska Dagbladets Körsvennen eller Expressens Ankan är två andra.
Frågan har nu ställts på sin spets av Expressen, som identifierat en rad rasistiska
hatmånglare i webbträsket kring Sverigedemokraterna. I ett första skede
konfronterade tidningen folkvalda politiker, det vill säga personer som ställt upp i en
offentlig förtroendetävling för att få möjlighet att utöva offentlig makt över oss
andra. Då var Expressens gräv en viktig demokratisk gärning.
Avslöjanden visade vad personer som säger sig stå för ett partiprogram egentligen tycker,
och att det snart bara är en handfull personer i toppen av SD som är skickliga nog att dölja
sitt hat och sin rasism.
B.
Få är lika glada som jag över att rasismen exponeras. Jag har kämpat mot den i hela mitt
vuxna liv. Och jag har blivit dödshotad i elektroniska medier ett antal gånger. Begår man ett
brott, som olaga hot eller hets mot folkgrupp ska man åtalas. Men medier kan inte i
efterhand förändra villkoren för publicering hos andra medier. Har en privatperson skrivit
något under löfte om anonymitet ska det respekteras.
Därför tycker jag att det var fel av Expressen att hänga ut trollen i ljuset, hur
skadeglad jag än var när jag skådade rasisternas stressade blickar som panikartat
stirrade in i kameran.
Fredrik Segerfeldt, liberal debattör och författare
Foto: Fredrik Sandberg/TT
10 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 9
b. Placera in följande stycken på rätt plats i texten. Motivera varför!
Men i ett andra skede konfronterade tidningen privatpersoner som hade uttryckt
ståndpunkter anonymt. Det var som att journalisterna hade trängt sig in i ett
omklädningsrum med en mikrofon och sedan gått hem till personerna som var
där, ringt på, spelat upp ljudet och bett om en kommentar.
Numera finns det blandade sammanhang, nämligen medier som är mer eller
mindre offentliga, men där avsändaren kan välja att vara anonym.
a. Uppgifter
A. Författaren använder omklädningsrummet som en bild på...
B. Sant eller falskt? Motivera!
Författaren tycker inte att man ska ha rätt att uttrycka sig anonymt i offentligheten.
Om man tycker något ska man stå för det med sitt namn.
C. Bo Baldersson, Körsvennen och Ankan är exempel på...
Författaren nämner dem för att illustrera att...
D. Vad har Expressen gjort?
1.
2.
E. Vad tycker artikelförfattaren om det? Ringa in rätt alternativ och förklara!
1. Är bra / dåligt eftersom...
2. Är bra / dåligt eftersom...
F. Vad menas med ”att hänga ut trollen i ljuset” (sista stycket)? Försök att förstå
uttrycket med hjälp av sammanhanget!
Efter:
1. Ska man ha rätt att uttrycka sina
åsikter anonymt?
2. Hur ska man komma till rätta med
näthatet?