Förvalta studenthem kostnadseffektivt.

Aptus utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och informationssystem
för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö
Förvalta studenthem
kostnadseffektivt.
Framtidens studentboende
Tänk dig en trygg studenthemsmiljö
där ett fåtal personer admin­istrerar
Trygga miljöer
I skolor och studentboenden är det alltid mycket människor i omlopp. Med ett skalskydd, bokningstavlor och
elektroniska lägenhetslås har du möjlighet att erbjuda studenter och personal trygga boende- och arbetsmiljöer.
nycklar till 1000-tals student­
lägenheter över hela landet - utan
att vara på plats. Visst är tanken
Rätt tillträde för rätt student
kitt­lande? Faktum är att framtiden
Med en beröringsfri nyckel i handen har studenterna
redan är här.
miljöstationer. Händer det något oförutsett finns det
tillgång till lägenhet, entréer, grupp- och studierum samt
möjlig­het att se vem som gått i respektive dörr. Ni slipper
även problem med nycklar som försvinner, stjäls, går av,
kopieras eller som inte lämnas tillbaka.
™
Yale Doorman finns i vitt, matt krom och svart.
Aptusnyckel.
Minimal nyckelhantering
Så här funkar det:
En effektiv nyckelhantering innebär att färre personer kan
1
Studenten får lägenhetskontrakt via korre­spondens.
administrera fler nycklar centralt – oavsett var fast­ighets­
2
En kod skickas till studenten via epost eller SMS.
beståndet är geografiskt. Detta skapar inte bara en effek­
3
Studenten anländer till studentboendet och öppnar
port med koden.
tiv förvaltning, det skapar även utrymme för fler lokaler
och lägen­heter till studenter istället för fastighetskontor.
Smart nyckelskåp
Ett smart nyckelskåp tillsammans med Aptus produkter
4
Studenten knappar in koden på ett smart nyckelskåp.
5
Studenten kvitterar ut sin beröringsfria nyckel.
6
Det smarta nyckelskåpet meddelar administratören
att nyckel har hämtats.
7
Behörighet till port, lägenhet och eventuellt boknings­
system fungerar omedelbart.
möjliggör utlämning och åter­lämning av nycklar utan personal. Studenterna använder helt enkelt en kod för att
kvittera ut sin nyckel. På samma sätt kan man även dela ut
nycklar till för­valtningspersonal och hant­verkare. Dessutom känner skåpet direkt av om en nyckel återlämnas och
administratören meddelas.
Exempel på smart nyckelskåp .från Traka
Porttelefonen guidar
Kostnadseffektiv installation av
Porttelefonen är utrustad med passerkontroll och ett
elektroniska lägenhetslås
inbyggt digitalt boenderegister. Via tydliga symboler och
knappar hittar besökare till rätt studentlägenhet snabbt
och lätt. Porttelefonen kan kompletteras med en port­
videokamera som är kopplad till en app i studentens
smartphone.
Med vår lösning för elektroniska lägenhetslås behöver du
inte att dra kabel till varje lägenhet. Låset kommunicerar
tråd­löst med en radiomottagare som sitter ansluten till
centralen Styra 3000. Detta gör att du hanterar alla husets
nycklar i en plattform. Man kan ha tio koder och tio nycklebrickor till varje Yale Doorman-lås.
Upp till10 brickor
per Doorman
Ringa 1707 - din portvakt och guide.
Yale Doorman elektroniskt lägenhetslås.
Lägenhetsinnehavaren följer
lägenhets­låsets status i sin telefon.
Glömt att låsa dörren?
Bokade utrymmen är säkra miljöer
Slipp gamla lappar och anslagstavlor
Reservera studierum, tvättstugan, grupprum, gym – vad
Med kommunikationstavlan Agera 19 i entrén eller student­
du vill. Är lokalen bokad har enbart behörig student
korridoren är det enkelt att informera studenterna om vad
tillgång till lokalen – och hon eller han kan tryggt vika
som händer på skolan och i huset. Informationen admin­
tvätt eller studera utan att oinbjudna gäster stör. Vi er­
istreras centralt. Genom inloggning med Aptus­nyckel kan
bjuder denna bokning via bokningstavlor, webben och
studenterna även boka allmänna utrymmen och ta del av indi-
en smartphone­app. Systemet har en debiteringsfunktion,
videll information.
vilket gör att fastighets­ägaren exempelvis kan debitera
den totala energi­förbrukningen under ett tvättpass.
Boka 1306 - bokningstavlan med språkstöd.
Kommunikationstavla Agera 19.
Hålla
Koppla 0100
Lägenhet
Yale Doorman
Aptusportal
AT 21
Titta Smartphone
Fastighetsskötare/Bovärd
Hantera
Agera 19
Registrera
Entré
Titta 1200
Ringa 1707
Låsa 1189
Styra 3000
Cykelrum
Öppna 0110
Allt i ett system
Aptus helhetslösning för studentboenden skapar en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, samt trygga och trevliga
campusområden.
Tvättstuga
Debiterbar
energiförbrukning
Sopmoloker
Boka 1306
Öppna 1100
Öppna 1100
Öppna 1100
KONTAKT
APTUS ELEKTRONIK AB Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim
Telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
epost: [email protected] www.aptus.se