Claes Sandvig

Claes Sandvig
[email protected]
040-352518
Svenskt Näringsliv
Sveriges största näringslivsorganisation
• 55 000 medlemsföretag
• 50 medlemsorganisationer
representerar hela näringslivet
• Verkar för bättre villkor för Sveriges företag
Mer än 90 % av medlemsföretagen
har färre än 50 medarbetare.
Det totala antalet anställda
är drygt 1,7 miljon.
En verksamhet i tre delar
Våra medlemmars absolut viktigaste leverantör
Skolan
• 2/3 av alla elever börjar arbeta i privata företag
Samverkan Skola - Näringsliv
Varför praktik/samverkan?
• En del av skolans uppdrag. Samverkan stärker
kvalitén på utbildningen och gör den mer relevant.
• Eleverna får kunskap som hjälper dem i framtida
utbildnings- och yrkesval.
Samverkan Skola - Näringsliv
I Praktiken
Finns i 3 delar: lärare, elev, företag
• Låt eleverna hitta praktikplatser själva
• Ta hjälp av kommunens näringslivsenhet
• Integrera undervisning/praktik (ämnesöverskridande)
• Behåll relationen med företagen som haft praktikanter
Samverkan Skola - Näringsliv
Varg nosar och jagar – (mellanstadiet)
• 34 lektionsförslag
- sommarjobb
- att lyckas med det omöjliga
- alla är bra på något
- att söka jobb
- unga företagare
- bokföring
- pengar
- lön
Skolmaterial
• I praktiken
- företag
- skola
- elev
• Miljö – så funkar det
- lärarhandledning
• Migration – så funkar det
• Varg nosar och jagar
- idébank
• Uppslaget
- vinst
- frihandel
- miljö
- immaterialrätt
- samhällsekonomi
- tillväxt
• Vad ska Sverige med företagare
till?
• Entreprenörerna – Sveriges väg
till välstånd
• De lyfte landet – en berättelse
om svenska entreprenörer
• Kina & Sverige
- Magasin
- Lärarhandledning
- Övningsfrågor
• Det nya Europa
- Magasin
- Lärarhandledning
- Övningsfrågor
• Nya perspektiv på Europa
- Magasin
- Lärarhandledning
- Övningsfrågor
• www.Foretagsamheten.se
• www.Ekonomifakta.se
Inspiration
Skolbrevet www.svensktnaringsliv.se/skola/nyhetsbrev