Ladda ner studieprogrammet för 2015-2016

NYHETER
Enkel matlagning,
Rytmik och
Så funkar sex
NYHETER
Hälsokörkort
och Träslöjd
Studieprogram 2015/2016
För dig som har en funktionsnedsättning
och för dig som arbetar med personer
med funktionsnedsättning
Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel
Vill du anmäla dig till en
studiecirkel så kan du fylla i
och skicka in blanketten på
sista sidan.
När börjar studiecirklarna?
Höstens studiecirklar börjar i
augusti eller september.
Vårens studiecirklar börjar i
januari eller februari.
Vill du inte betala hela priset
för din studiecirkel på en gång
kan du dela upp priset och
betala flera gånger.
Säg det när du anmäler dig.
Du kommer att betala
lika mycket pengar men
uppdelat på flera gånger.
Du ska betala för det material
som du kommer att använda
i studiecirkeln.
Du ska betala 75 kronor för
material, om det inte står
något annat.
Lov och helger
Dagar som är helgdagar
är det aldrig studiecirkel.
Helgdagar är till exempel
Kristi Himmelfärdsdag eller
Annandag Påsk.
Om det är en dag före en
helgdag bestämmer ni själva i
studiecirkeln om ni ska ses eller
om ni ska flytta ert möte.
Vill du fortsätta en
studiecirkel?
Om du var med i en studiecirkel
förra terminen och vill fortsätta så
ska du anmäla dig igen.
Du kan ångra dig
Har du anmält dig till en
studiecirkel och ångrar dig
ska du ringa till kontoret
och tala om det.
Du kan klaga
Vi vill att alla som är med i en
studiecirkel är nöjda.
Är du inte nöjd ska du ringa
och tala om det för oss.
Här finns våra
studiecirklar:
•FUB-huset, Lillatorpsgatan 10
•Aktivitetscentrum Frölundaborg, Bågskytte-
stigen 16
•Redbergsskolan, Örngatan 6
•Forumlokalen, Radiotorget
•Musikhuset Karlavagnen, Karlavagnsgatan 11
•Munkhusets DV Kvibergs-
vägen 5, Övre Kaserngården (Byggnad 4A)
Åker du färdtjänst
med taxi?
Om du åker färdtjänst med taxi
är det viktigt att du beställer
taxin så att taxin passar
studiecirkelns tider.
För information om våra
studiecirklar och hur du
anmäler dig kontakta:
Telefon: 031-707 18 04
E-post: [email protected]
Samarbetspartners: Föreningen Grunden, Aktivitetscentrum Frölundaborg, FUB, Föreningen Betaniahemmet Askim,
Handikappförvaltningen Habiliteringen, Forum SKILL, Vuxenskolan
Särskild utbildning för vuxna
Vuxenskolan Lärvux är för dig som är över 20 år och har någon form
av inlärningssvårighet. Hos oss kan du läsa flera olika kurser och
yrkesutbildningar. Du studerar i en personlig miljö och i en takt som
passar dig.
Våra kurser och utbildningar ligger på nivåerna gymnasiesärskola
och grundsärskola. Det finns även möjlighet att läsa på grund- och
gymnasienivå.
För mer information om våra kurser och utbildningar
Gå in på vår hemsida – www.vuxenskolan.se
eller ring oss på telefon 031-707 48 30.
Du får även gärna hälsa på hos oss om du hellre vill det.
Besöksadress: Redbergsskolan, Örngatan 6 (vid Redbergsplatsen)
2
Utbildningarna genomförs på
uppdrag av Göteborgs Stad
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Laga mat tillsammans
Vi lagar god vardagsmat, dukar
fint och äter maten tillsammans.
Ibland lagar vi en festmåltid.
Klockan 16.30 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 2 080 kronor
15 gånger på våren 2 400 kronor
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
Enkel matlagning
Vi lagar och äter enklare maträtter
tillsammans.
Klockan 18.00 till 20.15
NY
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 2 080 kronor
15 gånger på våren 2 400 kronor
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
NY
Studiecirklar
på måndag
Data
Vi räknar och skriver och har
roligt med datorn.
Klockan 9.00 till 12.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Data
Du får skriva i Word om olika
saker som du är intresserad av och
göra en egen bok.
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger.
Vi tecknar, klipper och klistrar.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Rytm och sång
Vi sjunger och spelar instrument.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Klockan 12.45 till 15.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 440 kronor
17 gånger på våren 1 632 kronor
Matlagning
Vi lagar mat, dukar fint och
äter maten tillsammans.
Data – fortsättning
Vi skriver i Word och använder
Internet.
Klockan 16.30 till 20.15
Plats: Kvibergsvägen 5
13 gånger på hösten 2 080 kronor
15 gånger på våren 2 400 kronor
Klockan 12.15 till 15.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
Hälsokörkortet
Deltagarna får kunskap
om nyttig mat, motion och
avspänning, samtidigt som
de har roligt och umgås
tillsammans med andra
människor.
Dag och tid ej bestämt.
Plats: Lillatorpsgatan 10
10 gånger på hösten 910 kronor
10 gånger på våren 910 kronor
Du får betala för mat och
material med 150 kronor.
NY
Så funkar sex
För dig som har funderingar
kring sex och samlevnad och
vill veta mer. Vi använder
materialet ”Så funkar sex” på
lättare svenska och diskuterar
tillsammans.
Klockan 18.00 till 19.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
10 gånger på hösten 640kr
12 gånger på våren 770 kr
OBS - Veckodag meddelas
senare.
3
Studiecirklar
på tisdag
Träslöjd
Vi snickrar och jobbar i trä.
Klockan 9.00 till 12.00
Plats: Redbergsskolan,
NY
Örngatan 6
13 gånger på hösten 1 664 kronor
15 gånger på våren 1 920 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Data
Vi skriver, ritar och använder
internet.
Klockan 12.15 till 15.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Zingers, dag
Vi sjunger i mikrofon och
uppträder inför varandra.
Klockan 14.45 till 17.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Skapande dans
Vi väljer musik tillsammans och
provar på olika dansstilar.
Klockan 16.30 till 18.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 832 kronor
15 gånger på våren 960 kronor
Matlagning
Vi lagar mat, dukar fint och äter
maten tillsammans.
Klockan 17.00 till 20.45
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 2 080
kronor
15 gånger på våren 2 400 kronor
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
Zingers, kväll
Vi sjunger i mikrofon och
uppträder inför varandra.
Klockan 17.30 till 20.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 664 kronor
15 gånger på våren 1 920 kronor
4
Data
Vi skriver och använder internet.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Skaparverkstad
Vi tecknar och målar. Vi skapar i
olika material.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Tonårsdans
Vi väljer musik tillsammans och
provar på olika dansstilar.
Klockan 18.30 till 20.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 832 kronor
15 gånger på våren 960 kronor
Engelska
Vi lär oss det engelska språket
genom att läsa och prata.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Matlagning till vardag
och fest
Tillsammans med andra
ungdomar som är på väg eller har
flyttat till egen bostad, gör vi en
meny för terminen och skriver
recept.
Vi lagar mat, dukar fint och äter
maten tillsammans.
Klockan 16.30 till 20.15
Plats: Redbergsskolan,
Örngatan 6
13 gånger på hösten 2 080 kronor
15 gånger på våren 2 400 konor
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger. Vi
tecknar, klipper och klistrar.
Matlagning
Vi lagar mat, dukar fint och äter
maten tillsammans.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Klockan 16.30 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 2 080 kronor
15 gånger på våren 2 400 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Du ska betala för maten med
ungefär 35 kronor för varje gång.
Personalutbildning
Våra ledare kan hålla utbildningarna på er arbetsplats.
Vi anordnar även personalutbildningar och studiecirklar
utifrån era önskemål.
Sex och samlevnad
– hur bemöter vi frågor
kring det?
Vi vill göra det lättare att närma
sig de frågor kring sex och
samlevnad som kan uppstå
hos, och runt, personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Studiecirklar
på onsdag
Data
Vi skriver i Word om olika saker
som du är intresserad av och gör
våra egna böcker.
Vi använder Internet och dataspel.
Klockan 9.00 till 12.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Data – fortsättning
För dig som är van vid att
använda datorn. Vi utgår från
ditt intresse och går in på olika
hemsidor, lyssnar på musik och
ser på videoklipp.
Klockan 12.30 till 15.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Vi minns tillsammans
Vi framkallar minnen med hjälp
av sånger, bilder och berättelser.
Klockan 12.30 till 15.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Du missar väl inte
Månadsbladet?
Där kan du läsa om roliga saker
som händer runt om i Göteborg,
till exempel Forum-dansen,
Måndagsklubben och Öppet Hus.
Vill du prenumerera?
Ring på telefon 031-365 88 73
Det kostar inget att prenumerera.
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger.
Vi tecknar, klipper och klistrar.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Utbildningens syfte är att
väcka diskussioner och öka
medvetenhet och kunskap i
ämnet. Vi utgår ifrån forum Skills
nya metodmaterial ”Så Funkar
Sex - Normkritisk och lustfylld
sexualupplysning på lättare
svenska”. Tillsammans resonerar
vi kring aktuella frågeställningar
från din egen arbetsplats.
Det går utmärkt att bilda en
grupp med personal från olika
arbetsplatser.
Vi har även studiecirklar ”Så
funkar sex” som vänder sig direkt
till målgruppen, se sidan 3.
TAKK - Tecken som
stöd till talet
Arbetar du med personer
som behöver stöttning i sin
kommunikation? Vi kan erbjuda
dig och din personalgrupp
grund- och fortsättningskurs
i ”TAKK – Tecken som stöd”
med erfarna teckenledare.
Vi utgår ifrån era behov och
kan hålla kursen i era lokaler.
Om ni bara är några stycken
finns möjligheten att gå kursen
tillsammans med personal från
liknande arbetsplatser.
För mer information kontakta
Sassa Hällås
Telefon: 0707-80 18 29
E-post: [email protected]
5
Studiecirklar
på torsdag
Data
Vi skriver, ritar och använder
Internet.
Klockan 9.00 till 12.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
eller
Klockan 12.15 till 15.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Data
Vi skriver, ritar och använder
Internet.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Roligt tillsammans
Vi bakar, målar, läser och sjunger
tillsammans.
Klockan 09.45 till 12.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Roligt tillsammans
Vi bakar, målar, läser och sjunger
tillsammans.
Klockan 12.30 till 15.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
15 gånger på hösten 1 920 kronor
17 gånger på våren 2 176 kronor
Rytmik
Vi rör oss rytmiskt till afrikanska
trummor.
Klockan 18.30-20.00
NY
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på våren 910 kronor
15 gånger på hösten 1 050 kronor
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger. Vi
tecknar, klipper och klistrar.
Klockan 12.45 till 15.00
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
6
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger.
Vi tecknar, klipper och klistrar.
Klockan 16.00 till 17.30
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 832 kronor
15 gånger på våren 960 kronor
Du får betala för material med
125 kronor.
Teckning och målning
Vi målar med olika slags färger. Vi
tecknar, klipper och klistrar.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på våren 1 248 kronor
15 gånger på hösten 1 440 kronor
Du får betala för material med
150 kronor.
Musikteater
Musik, sång, dans och teater för
både kropp och själ.
Klockan 17.00 till 19.15
Plats: Lillatorpsgatan 10
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Rock, pop och svensktopp
Vi sjunger och spelar i olika grupper.
Klockan 17.30 till 20.30
eller
Klockan 18.00 till 21.00
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 664 kronor
15 gånger på våren 1 920 kronor
Engelska – fortsättning
Vi talar och skriver engelska.
Klockan 18.00 till 20.15
Plats: Bågskyttestigen 16
13 gånger på hösten 1 248 kronor
15 gånger på våren 1 440 kronor
Studiecirklar
på lördag
Stadsvandring
Vi besöker olika ställen i
Göteborg.
Vi promenerar och åker buss och
spårvagn.
Klockan 11.00 till 14.45,
varannan lördag
Plats: Lillatorpsgatan 10
5 gånger på hösten 800 kronor
7 gånger på våren 1 120 kronor
Du ska själv betala för inträden,
resor och fika.
Du måste ha eget Västtrafikkort.
Ut i naturen
Vi promenerar i Delsjöområdet.
Vi lär oss om naturen.
Du ska själv ta med fika.
Klockan 10.00 till 13.45,
varannan lördag
Plats: Lillatorpsgatan 10
5 gånger på hösten 800 kronor
7 gånger på våren 1 120 kronor
Studiecirklar
på söndag
Teater och Drama
Vi övar in en teaterpjäs och
avslutar med en föreställning.
Klockan 11.00 till 14.45
Plats: Redbergsskolan,
Örngatan 6
8 gånger på hösten 1 280 kronor
10 gånger på våren 1 600 kronor
Klipp längs med linjen.
Anmälan till studiecirkel
Jag vill gå i studiecirkeln: .......................................................................................................................
Namn: .............................................................................................................................................................
Personnummer: ..............................................................................................................................................
Adress: ............................................................................................................................................................
Postadress: ......................................................................................................................................................
Telefon bostad: ................................................................................................................................................
Telefon dagtid: ................................................................................................................................................
Telefon där personal kan nås på kvällen: ......................................................................................................
Du kan även anmäla dig till en studiecirkel genom att
ringa 031-707 18 04 eller skicka e-post: [email protected]
Har du frågor kontakta SV Göteborg:
Per Lycke
Telefon: 031-707 18 12
E-post: [email protected]
Lisbeth Blomberg
Telefon: 031-707 18 04
E-post: [email protected]
Studieförbundet Vuxenskolan
Box 6173
400 60 Göteborg
Telefon: 031-707 18 00
E-post: [email protected]
www.sv.se/goteborg
Vik på mitten och tejpa i kanten.
Studieförbundet Vuxenskolan betalar portot.
SV Göteborg 2015 • Tryck: MediaGraphic AB
Vik på mitten och tejpa i kanten.
Frankeras ej.
Studieförbundet
Vuxenskolan
betalar portot.
Studieförbundet Vuxenskolan
Att: Per Lycke
Svarspost
Kundnummer 410290700
400 60 Göteborg