Så funkar det nya signalsystemet

Så funkar det nya signalsystemet
ERTMS är ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna.
30
Hyttsignalering
Föraren får körbesked och annan information direkt på sin
skärm via GSM-R-nätet. Optiska signaler vid spåret behövs inte.
Informationen går via radioblockcentral och ställverk till
trafikledningscentral – och tillbaka.
miljarder i investeringskostnader utslaget på 15 år
1 200
GSM-master ger full redundans
så att informationen går fram
även om en mast helt slås ut
Trå
24
OMBORDUTRUSTNING
OMBORDUTRUSTNING
En modul som översätter
information från ATC till
ERTMS (STM)
Ställverk
säkrar trafiken
genom att
endast tillåta
säkrade tågvägar.
STM
ställverk berörs
Radioblockcentral -RBC
Antenn
MARKUTRUSTNING
MARKUTRUSTNING
EUROBALIS
Eurobaliserna ger information om tågets position.
Antenner fångar upp och skickar vidare informationen
via GSM-R-nätet. Ombordsystemet beräknar tillåten hastighet.
800
Spårledning
Manöversystem
Key Management Centre
Trafikcentral
Trafikledare leder
trafiken efter tågtidtabell.
Växel
Det nya signalsystemet bygger på en EU-gemensam standard.
Det innebär att ett hinder för gränsöverskridande tågtrafik byggs bort.
Vi går från ett 20-tal olika standarder till en gemensam.
Inom EU enas man nu om en ny kravspecifikation som kallas Baseline 3.5.
Den beräknas få stor betydelse för införandet i Europa.
30 000
signaler, växlar och
andra signalobjekt berörs
11 000
km järnväg uppgraderas
med det nya signalsystemet