– hur funkar det?

NOR HT15
– hur funkar det?
Kurs ID - 11775
Komma igång
PeerWise är ett verktyg för att skapa,
dela och värdera frågor gemensamt
inom ett ämnesområde.
Börja med att gå till:
http://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?
lu_se
Du kan också söka efter PeerWise på
Google och välja den översta länken i
resultatlistan som kommer upp.
Eftersom vi inte använt PeerWise
tidigare börjar vi med att klicka på
länken Registration och följa
instruktionerna. Allt du behöver göra för
att skapa ditt PeerWise-konto är att
välja ett användarnamn och ett
lösenord.
För att sedan komma till kursen måste
du ange två saker:
1) Course ID = 11775
2) Identifier = din studentmailadress
missuppfattning som andra studenter
kan ha i frågan.
Indikera rätt svar. Det får bara finnas ett
korrekt svar.
Skriv en förklaring. Förklaringen är
väldigt viktig eftersom den ska hjälpa
de som svarar fel på frågan att förstå
vad de har gjort fel. Kvalitén på din
förklaring är även en betydelsefull
faktor för hur din fråga kommer att bli
betygsatt av andra. Om du vill kan du
ange en förklaring för varje felaktigt
alternativ i din fråga. Det hjälper den
som svarat att ytterligare förstå.
Associera med ämnen och taggar. Du
kan tagga din fråga med särskilda
ämnen som den berör. Du kan
antingen välja från en lista eller skapa
egna. Taggning kan hjälpa andra att
hitta frågor som de är intresserade av.
Träna och värdera
När du svarar på andras frågor, glöm
inte att värdera dem.
Skapa frågor – och svar
Ange för varje fråga vilken
svårighetsgrad du anser att den har.
Formulera frågan i klartext så att den
inte blir tvetydig. Använd ett
professionellt skrivspråk, undvik slanguttryck och felstavningar.
Sätt sedan betyg efter hur relevant du
anser att varje fråga är i förhållande till
kursmålen.
Ange helst fyra till fem svarsalternativ.
Alla bör vara rimliga. Helst ska varje
felaktigt svarsalternativ motsvara en
Du kan också kommentera andras
frågor och föreslå kompletterande
förklaringar.
Vid frågor kontakta:
Marcus Granmo
För mer info, besök:
http://peerwise.cs.auckland.ac.nz/docs/students/
[email protected]
PeerWise – hur funkar det?