Vad 8A ska göra på so-lektionerna vecka 12-14

Vad 8A ska göra på so-lektionerna vecka 12-14
- Vilka arbetsuppgifter ni i 8A ska göra i digilär i kapitlet,
”Nationalism och nationell identitet”
Arbetsuppgift 1
”Vad är nationalism?” ,
Reflektionsfråga 1 – besvara fråga 1-2
Arbetsuppgift 2
”Nationalism – bra eller dåligt?”,
Reflektionsfråga 2 – besvara fråga 1-3
Arbetsuppgift 6
”Gustav II Adolf”,
Historiebruksövning 2 – med ett formativt arbetssätt
Arbetsuppgift 7
”Har idrotten blivit för nationalistisk?”,
En diskussionsfråga
Hej på er!
Era svar ska ni dela med mig, som vanligt, i google drive. Döp
dokumentet till följande: Nationalism, ert namn, klass
Min gmailadress är: [email protected]
Lycka till!
önskar er ”snälle” so-lärare,
Mikael Petersen