Vem ska göra vad i stationärvården

Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Enkätsvar vem ska göra vilket arbetsmoment i stationärvården
1
Detta är första återkopplingen av de svar som kom in på enkäten som låg ute två veckor i augusti
2015. Svaren kommer att bearbetas på samma vis som i rapporten om vem de svarande ansåg skulle
göra arbetsmomenten inom polikliniken och ges ut i en egen rapport.
Viktigt att tänka på är




Här redovisas både de verksammas och djurägarnas svar tillsammans.
Det var få svarande, 49 stycken, vilket gör felmarginalerna i statistiken stora i jämförelse
med enkäten för polikliniken där 482 svarade.
Svaren redovisar vad de svarande ansett, inte vad lagstiftningen säger på området. Man kan
därför inte utgå från svaren som stöd för att man arbetar i enlighet med lagstiftningen.
Det kommer senare att ges ut en slutlig rapport där enkätsvaren redovisas mer ingående,
precis som de gjordes för polikliniken.
Enkätsvar
Arbetsplats
vill inte svara
på djursjukhus
på djurklinik
på distriktsveterinärstation
inte kliniskt
ensam i egen verksamhet
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Ålder
2
25
20
15
10
5
0
26-35 år
36-45 år
under 25 år
över 45 år
Yrken
Veterinärstudent efter årskurs 3
Veterinär
Svarar som djurägare
leg djursjukskötare och utb lärare i
djursjukvård
Djurvårdare
Djursjukskötare
Chefssköterska
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
30
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Iordningställande av bur eller box
3
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Djurvårdare
Smittrengöring av bur, box eller stall
i vanliga fall djurvårdare annars
Djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
10
20
www.zedenyveras.se
30
40
50
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Rastning av inneliggande djur
4
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Djurvårdare
Utfodring av inneliggande djur
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Vallgatan 24, 521 52 Floby
www.zedenyveras.se
Djurvårdare
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Medicinering per oralt (via munnen)
5
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Medicinering subkutan injektion (injektion under
huden)
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
djurvårdare men ej sederande eller opioider
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
30
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Medicinering intramuskulär injektion, ej sedering
(injektion i muskel, ej bedövad)
6
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
35
Medicinering intravenös injektion (injektion i
kärl)
Veterinär
Djurvårdare
Djursjukskötare
beror på preparat och ev bieffekter
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
40
45
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Medicinering lokalt
7
Veterinär
Såsom lokalbeh med kräm eller salva;
djurvårdare. Smärtlindringsplåster; leg dss
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
Medicinering inhalation
vilken typ av läkemedel?
Veterinär
Sällan aktuell
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Medicinering rektalt, ej sedering
8
Är nästan alltid stesolid
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
De som kan momentet
0
5
10
15
20
25
30
40
50
Tvätta arbetskläder
(tom)
Vem som helst
Vaktmästare/städare
Tvättfirma
Djurvårdare
bästa är att ha renhållninspersonal anställd
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
10
www.zedenyveras.se
20
30
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Läggande av permanentkanyl
9
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
Den som har kompetens och erfarenhet
0
5
10
15
20
25
30
35
25
30
Passning av dropp
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
beror på vilken typ av dropp, nacl, ringer är
ok med djurvårdare, men allt ska ju fungera
till vardags i arbetet också
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Koppla av och på dropp
10
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
Igångsättning av dropp
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
40
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Sedering av djur intramuskulärt
(bedövningsmedel ges i muskeln)
11
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Djurvårdare
Veterinär
Sedering av djur intravenöst (bedövningsmedel
ges i kärl)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Vallgatan 24, 521 52 Floby
Djurvårdare
www.zedenyveras.se
Veterinär
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Lokalbedövning
12
Veterinär eller djursjukskötare
Veterinär
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
35
Kontroll av allmäntillstånd
Veterinär
Samtliga kategorier
Djurvårdare
Djursjukskötare
De med kompetens och erfarenhet
Båda vet sköt
alla, förutsatt att kommunikation sker
Alla
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Kontakt med djurägaren
13
veterinär eller djursjukskötare
Veterinär
Djurvårdare
Djursjukskötare
beror på ärende
Alla
0
5
10
15
20
25
30
35
Instruktioner vid hemgång
veterinär eller Djursjukskötare är bästa alt
veterinär eller djursjukskötare beroende på
situation
Veterinär
om komplicerade fall veterinär annars dss
Djurvårdare
Djursjukskötare
Alla
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
30
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Bedöma urin och avföring
14
30
25
20
15
10
5
0
Alla
Djursjukskötare
Djurvårdare
Veterinär
(tom)
Lägga tillrätta individuell bur/boxmiljö
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
20
www.zedenyveras.se
25
30
35
40
45
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Bedöma medvetandegrad
15
Veterinär
Samtliga kategorier
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
Bedöma slemhinnor, kapillär återfyllnad och puls
Veterinär
Samtliga kategorier
Djurvårdare
Djursjukskötare
den med kompetens och erfarenhet
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Bedöma hjärtslag och frekvens
16
Veterinär
Samtliga kategorier
Leg personal
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
5
10
15
20
25
30
Tvångsåtgärder katt
(tom)
Veterinär
Som ovan
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
bör ej göras lättvindigt men alla i…
beror på situation
Alla
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
2
4
6
8
www.zedenyveras.se
10
12
14
16
18
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Tvångsåtgärder häst
17
Veterinär
Som ovan
förstår ej frågan
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
beror på situation
behövs det verkligen, utvärdera situationen
Alla
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Medicinska bad
Förstår inte. ...
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
40
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Renlighetsbad
18
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Djurvårdare
Sondmatning
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
Den som har kompetens
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
15
www.zedenyveras.se
20
25
30
35
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Sättande av sond
19
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Veterinär
Tappning av urin på handjur
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Vallgatan 24, 521 52 Floby
www.zedenyveras.se
Veterinär
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Tappning av urin på hondjur
20
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
leg personal
Veterinär
Lokal ögonbehandling
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
Alla
0
Vallgatan 24, 521 52 Floby
5
10
www.zedenyveras.se
15
20
25
30
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Lokal öronbehandling
21
(tom)
Veterinär
Djurvårdare och djursjukskötare
Djurvårdare
Djursjukskötare
Alla
0
5
10
15
20
25
30
35
Lavemang
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Vallgatan 24, 521 52 Floby
Djurvårdare
www.zedenyveras.se
Veterinär
0730-80 45 44
Juridik för djurens hälso- och sjukvård
Blodgivning av transfusionsblod
22
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Djursjukskötare
Veterinär
Zedén Yverås djuridik
Du hittar oss här!
Hemsida: www.zedenyveras.se
Facebook: www.facebook.com/zedenyveras
Företagsblogg: http://blogg.zedenyveras.se
Användning och/eller återgivande av innehållet
All användning och återgivande av innehållet i denna redovisning, som inte är en direktdelning av
densamma, ska göras med källhänvisningen ”Zedén Yverås juridik för djurens hälso- och sjukvård
www.zedenyveras.se ”
Anne Zedén Yverås, Ägare och juridiskt sakkunnig
Zedén Yverås djuridik
Vallgatan 24, 521 52 Floby
www.zedenyveras.se
0730-80 45 44