Fakturaadresser PostNordkoncernen

PostNordkoncernen
Fakturaadresser
Vill ni skicka fakturor som PDF eller TIF?
Läs först informationen på sid 11.
Fakturaadresser PostNord Group AB (f.d. Posten AB)
PostNord Group AB, organisationsnummer: 556128-6559
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord Group AB
610022
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Avier/fakturor för lokalhyror
PostNord Group AB
Fack 211003
R 112
106 54 Stockholm
Sverige
Fakturor till LeasePlan
LeasePlan Service Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Sverige
Fakturaadress PostNord AB
PostNord AB, organisationsnummer: 556771-2640
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord AB
610436
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Senast uppdaterad:
3 november 2015
Sida 1/11
Fakturaadresser PostNord Sverige AB (f.d.Posten Meddelande AB)
PostNord Sverige AB, organisationsnummer: 556711-5695
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord Sverige AB
610287
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Avier/fakturor för lokalhyror
PostNord Sverige AB
Fack 211003
R 112
106 54 Stockholm
Sverige
Fakturor till LeasePlan
LeasePlan Service Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Sverige
Fakturaadresser PostNord Sverige AB (f.d.PostNord Logistics AB)
PostNord Sverige AB, organisationsnummer: 556711-5695 (tidigare 556711-5380)
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord Sverige AB
610329
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Avier/fakturor för lokalhyror
PostNord Sverige AB
Version 0.0 XXXX.XX.XX
Fack 211003
R 112
106 54 Stockholm
Sverige
Fakturor till LeasePlan
LeasePlan Service Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Sverige
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 2/11
Fakturaadresser PostNord Logistics TPL AB
PostNord Logistics TPL AB, organisationsnummer 556161-7191
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord Logistics TPL AB
410122
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till: [email protected]
Fakturor till LeasePlan
LeasePlan Service Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Sverige
Fakturaadress Transbothnia AB
Transbothnia AB, organisationsnummer 556278-8876
Externa leverantörer
Transbothnia AB
GEM 7365562788876
Box 171
831 22 Östersund
Sverige
PDF-faktura kan sändas till: [email protected]
Fakturaadress PostNord Logistics Termo AB (f.d.Nordisk Kyl Logistik AB)
PostNord Logistics Termo AB, organisationsnummer 556454-1737
Externa leverantörer
PostNord Logistics Termo AB
GEM 7365564541738
Box 171
831 22 Östersund
Sverige
Version 0.0 XXXX.XX.XX
PDF-faktura kan sändas till: [email protected]
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 3/11
Fakturaadress Posten Leasing AB
Posten Leasing AB, organisationsnummer 556341-0009
Externa leverantörer
Posten Leasing AB
610402
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Fakturaadress Tidningstjänst AB
Tidningstjänst AB, organisationsnummer 556039-7480
Externa leverantörer
Tidningstjänst AB
410121
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
Version 0.0 XXXX.XX.XX
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 4/11
Fakturaadress Hallsberg Brevterminal AB
Hallsberg Brevterminal AB, organisationsnummer 556848-8133
Externa leverantörer
Hallsberg Brevterminal AB
610428
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030179
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:invoices-fe312017-61[email protected]
Fakturaadress Fastighets AB Skogskojan 1
Fastighets AB Skogskojan 1, organisationsnummer 556972-7547
Externa leverantörer
Fastighets AB Skogskojan 1
410125
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 999111
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadress Kardinalmärket 1 AB
Kardinalmärket 1 AB, organisationsnummer 556875-8899
Externa leverantörer
Kardinalmärket 1 AB
410124
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030175
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadress Fastighets AB Penelope
Fastighets AB Penelope, organisationsnummer 556517-0544
Externa leverantörer
Fastighets AB Penelope
610089
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030160
Version 0.0 XXXX.XX.XX
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 5/11
Fakturaadress Nässjöterminalen KB
Nässjöterminalen KB, organisationsnummer 916629-7458
Externa leverantörer
Nässjöterminalen Kommanditbolag
610394
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030161
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadress Rosersberg Brevterminal AB
Rosersberg Brevterminal AB, organisationsnummer 556819-9862
Externa leverantörer
Rosersberg Brevterminal AB
610410
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030176 i.o. 8017339
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadress KB Sveterm
KB Sveterm, organisationsnummer 916631-9492
Externa leverantörer
KB Sveterm
410123
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
I referensfältet anges:
Kst 030174
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Fakturaadresser PostNord Fulfilment AB
PostNord Fulfilment AB, organisationsnummer: 556234-1353
Ange alltid kostnadsställe i referensfältet
Externa leverantörer
PostNord Fulfilment AB
410126
Version 0.0 XXXX.XX.XX
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 6/11
Fakturaadresser Post Danmark A/S
Post Danmark A/S, organisationsnummer: 26663903
Fakturor till Post Danmark A/S:
Post Danmark A/S
Postboks 899
DK-7007 Fredericia
Danmark
Avier/fakturor för lokalhyror:
Post Danmark Ejendomme
Bernstorffsgade 36, 4.
DK-1566 København V
Danmark
Fakturaadresser Post Fleet Management A/S
Post Fleet Management A/S, organisationsnummer: 79203114
Fakturor till Post Fleet Management A/S:
Post Fleet Management A/S
+++70190+++
7996 Fakturaservice
Danmark
Fakturor till Post Fleet Management, Service Center:
Post Fleet Management, Service Center
Postboks 899
DK-7007 Fredericia
Danmark
Version 0.0 XXXX.XX.XX
Mailadresse: [email protected]
EAN nummeret: 5790001498900
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 7/11
Fakturaadresser Strålfors AB
Strålfors AB, organisationsnummer: 556062-0618
Externa och interna leverantörer
Strålfors AB
Ekonomiavdelningen
341 84 Ljungby
Sverige
Avier/fakturor för lokalhyror
Strålfors AB
Ekonomiavdelningen
341 84 Ljungby
Sverige
Version 0.0 XXXX.XX.XX
Fakturor till LeasePlan
LeasePlan Service Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Sverige
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 8/11
Fakturaadresser Strålfors AB, forts
För fakturering av kuvert, var god använd nedanstående adresser:
1. Affärsområde Grafiska produkter
1.1 Ljungby (Sverige):
(endast som PDF-filer):
[email protected]
1.2 Tandsbyn (Sverige):
Strålfors Tandsbyn AB
Författarvägen 2
830 21 Tandsbyn
Sverige
2 Affärsområde Informationslogistik
2.1 Alla enheter i Sverige:
(endast som PDF-filer):
[email protected]
2.2 Oslo (Norge):
Strålfors AS
AO/Informations Logistics
Postboks 253 Alnabru
NO-0614 Oslo
Norge
3 Alla enheter i Danmark:
(endast som PDF-filer):
[email protected]
4 Vantaa (Finland):
Strålfors Information Logistics Oy
P.O. Box 260
FI-01511 Vantaa
Finland
5 Redruth (Storbritannien):
Strålfors PLC / BA - Information Logistics
Cardrew Way
Redruth
TR15 1SH
United Kingdom
6 Orpington (Storbritannien):
Strålfors DPS Direct Mail Ltd
River House Lagoon Road
Orpington
Version 0.0 XXXX.XX.XX
BR5 3QX
United Kingdom
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 9/11
Övriga Fakturaadresser
DANMARK
Post Danmark Logistik A/S
+++70150+++
DK-7996 Fakturaservice
Danmark
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till:[email protected]
Transportgruppen A/S
Industrisvinget 2
DK-2605 Brøndby
Danmark
DPD Danmark
Venusvej 30
DK-6000 Kolding
Danmark
Budstikken
Sønder Ringvej 55
DK-2605 Brøndby
Danmark
TYSKLAND
PostNord Logistics GmbH (fd HIT Deutschland GmbH)
Spenglerstrasse 23 A
D-23556 Lübeck
Tyskland
NORGE
PostNord Logistics AS (fd Tollpost Globe)
Postboks 204
NO-6301 Åndalsnes
Norge
FINLAND
PostNord Oy
610352
FE312017
737 83 Fagersta
Sverige
Version 0.0 XXXX.XX.XX
PDF- eller TIF-faktura kan sändas till [email protected]
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 10/11
Villkor för att sända fakturor som PDF eller TIF:
•
•
•
•
•
•
•
Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en
enda bilagd fil)
Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika
namn
Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror
Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor
som skickas med post
E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb
Version 0.0 XXXX.XX.XX
•
Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas
Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF
Fakturaadresser PostNordkoncernen
Uppdateras av PostNord Inköp
3 november 2015
Sida 11/11