MONTERINGSANVISNING

MONTERINGSANVISNING
AUTHENTIC OCH AUTHENTICUV
1
MONTERING PÅ STÅL OCH TRÄ
FIGUR 1
Stomme av trä eller stål med isolering.
Molan AB rekommenderar att montera en vädertålig vindskyddsskiva, typ
Molan Weather Defence, på stommen innan fasadläkten monteras.
FIGUR 2
Fasadläkt i trä
Använd träläkt i dimensioner 28x95 mm vid skarvar mellan skivorna och
28x70 mm där inga skivskarvar möts. (Skivfält).
2
Montera EJ liggande träläkt direkt bakom fasadskivor då detta förhindrar
ventilationen och leder till fuktsamlingar och kan skada fasadskivan och
konstruktionen.
Fasadläkt i trä ska alltid monteras stående (vertikalt). Var uppmärksam på att
underlaget ska vara plant.
Max cc avstånd mellan fasadläkten anpassas efter skivans storlek och är max
cc 600 mm.
MolaVent Ventilerad Fasadläkt i stål
Vid använding av fasadläkt i stål rekommenderas MolaVent ventilerad stålläkt
med godstjocklek 1,0 mm.
MolaVent ventilerad fasadläkt kan monteras stående och liggande tack vare
perforeringen.
3
Använd MolaVent i bredd 100 mm vid skivskarvar och 70 mm bredd där inga
skivskarvar möts. (Skivfält).
Underlaget ska vara plant.
FIGUR 3
EPDM-gummiband
Alla fasadläkt, såväl i trä som stål, ska täckas med EPDM gummiband. Det
rekommenderas att låta EPDM bandet vara obruten från topp till botten, dvs
ingen överlapp.
Sida 1 av 3
MONTERINGSANVISNING
AUTHENTIC OCH AUTHENTICUV
MONTERING PÅ STÅL OCH TRÄ
4
FIGUR 4
Infästning vid fasadläkt av trä
Fasadskivorna monteras med MolaFix fasadskruvar till trä. Skivorna förborras
Ø7 mm, alltid 2-3 mm större än skruvdiametern. Var uppmärksam på korrekt
skruvavstånd från skivkanterna. Se illustration.
≥ 30 mm på stål/
25 mm på trä
70 mm
Minsta kantavstånd från sidan ska vara 25 mm. Behåll alltid 70 mm avstånd
vid skivornas ovan- och undersidan vid stående fasadläkt av trä bakom skivorna. Vid montering av Authentic fasadskivor på trä kan MolaDrill självborrande fasadskruv med hålförstoring användas istället för förborrning. (AuthenticUV skall alltid förborras).
Max cc avståndet mellan skruvar på samma läkt är cc 400 mm.
Infästning vid fasadläkt av stål (MolaVent)
Fasadskivorna monteras med MolaFix fasadskruvar till stål. Skivorna förborras
Ø7 mm,alltid 2-3 mm större än skruvdiametern. Var uppmärksam på korrekt
skruvavstånd från skivkanterna. Minsta avstånd till sidan ska vara 30-35 mm.
5
Behåll alltid 70 mm avstånd vid skivornas ovan- och undersida vid stående
fasadläkt bakom skivorna.
㻝㻜㻌㼙㼙
OBS: Vid montering av fasadskivor på en liggande (horisontell) MolaVent
Ventilerad fasadläkt vänds även skruvavståndet 90 grader dvs minst 30-35
mm från ovan- och undersidan, och minst 70 mm in från sidkanten.
Max cc avståndet mellan skruvar på samma läkt är cc 400 mm.
FIGUR 5 OCH 6
6
Horisontella skarvar
Rekommenderad skarvbredd mellan skivorna är 10 mm. Vid horisontella skivskarvar (på en stående underkonstruktion) rekommenderas Molan Vattenavvisningsprofil i svart aluminium. (Se figur 5)
Vertikala skarvar
Vid montering av fasadskivor på en liggande ventilerad underkonstruktion av
stål (MolaVent) rekommenderas Molan HV fogprofil i vertikal-skarven i kulör
svart. (Se figur 6)
Vertikal skarv sett från
ovansida vid användning
av en liggande Molavent
stålläkt som underkonstruktion.
Montering av skarvprofiler
Skarvprofiler i aluminium kläms mellan EPDM bandet och fasadskivan och
skall inte fästas ytterligare. Profilerna klipps 2 mm kortare än skivlängden,
så att profilen inte är synlig i skivskarven. En ev. samling av fogprofiler skall
göras på fasadläkten och kortsidorna ska stöttas stumt (utan överlapp).
VIKTIGT! KOM IHÅG VENTILATION
Authentic fasadsystem bygger på en cirkulerande ventilation bakom
fasadskivorna, vilket betyder att luften ska in och ut vid varje ventilationsavbrott.
Kom alltid ihåg 10 mm ventilationsöppingar:
»» Vid sockel
»» Vid under- och ovansida fönster och dörrar
»» Vid takfot
Sida 2 av 3
MONTERINGSANVISNING
AUTHENTIC OCH AUTHENTICUV
MONTERING PÅ STÅL OCH TRÄ
FOGBREDD
Det rekommenderas ett avstånd på 10 mm mellan fasadskivorna (vertikalt och horisontellt).
MOLAFIX FASADSKRUVAR
Undvik att överspänna fasadskruvarna (skruvarna fästs ofta för hårt).
Montering på fasadläkt av stål:
Var uppmärksam på att kantavståndet vid montering på stål är större än på trä. Det är krav att använda EPDM-band på båda träoch stålreglar.
ALLMÄNT ARBETE PÅ BYGGPLATSEN
Observera att varje ojämnhet i underkonstruktionen kan bli synlig på den färdiga fasadbeklädnaden. Var särskilt noggrann med
korrekt avstånd mellan fasadläkt, rätta vinklar, nivellering, lika avstånd i skivfogar, skivindelning och infästningar.
FÖRVARING PÅ BYGGPLATSEN
Authentic Series fasadskivor levereras på pallar med transportplast. Plasten ska tas bort omedelbart efter leverans. Fasadskivorna skall förvaras på pallar under torra förhållande där skivorna är skyddade mot väderpåverkan och annat arbete på byggplatsen.
Förvara pallarna ventilerade täckt med presenning ed. Ventilation skapas genom att tex använda en arbetsbock som ställs försiktigt på pallen. Om fukt tränger in mellan de förvarade fasadskivorna, kan detta medföra permanent missfärgning av skivorna.
Authentic Series är ytbehandlade med en hydrofobering (Authentic) eller lackering (AuthenticUV ) och levereras med skyddande
folie mellan skivorna. Denna skyddsfolie får inte tas bort innan skivorna monteras och skivorna får aldrig förvaras med framsida
mot baksida förre monteringen.
HANTERING
Skivorna ska alltid lyftas från pallen och inte dras av pallen då repor kan uppstå. Bär skivorna på högkant, buren av 2 personer
(en på varje sida) och skydda framsidan mot repor och skador.
KAPNING AV FIBERCEMENT
Skivorna kan kapas på arbetsplatsen med cirkelsåg ansluten till dammsugare. Använd diamantklinga med få tänder och låg
hastighet. Kapa från baksidan. Sticksåg med hårdmetallblad kan användas vid urtag. Damm skall tas bort omedelbart med en
mikrofiberduk. Läs vårt säkerhetsdatablad för ytterligare uppgifter om hantering av skivorna.
Undvik direktkontakt mellan fasadbeklädnadens framsida och sågbordet vid kapning av Authentic Series. Kapa endast en skiva i
taget och se till att skivan inte glider på arbetsbordet.
KANTBEHANDLING
Efter kapning skall skivkanterna Slipas/fasas med sandpapper för att få bort skarpa kanter. Vi rekommenderar att formatbeställa fasadskivorna från fabrik. Kanterna på AuthenticUV som uppstår efter kapning på byggplatsen SKALL alltid impregneras med
AquaMix kantimpregnering. Var noggrann med att inte applicera vätskan på framsidan av skivan. Till Authentic krävs ingen kantimpregnering.
BORRNING
Använd 7 mm diamant- eller hårdmetallborr till förborrning av fasadskivorna. Ta bort damm omedelbart (innan montering) med en
mikrofiberduk.
MILJÖ
Authentic Series är bedömd av SundaHus i klass A, vilket är den bästa klassen. Vi hänvisar till Authentics Byggvarudeklaration
(BVD3) och Säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på vår hemsida www.authentic.molan.se.
GARANTI
Februari 2015
Molan AB lämnar en 10-årig produktgaranti på Authentic Series i enlighet med våra garantibestämmelser.
Sida 3 av 3
Molan AB
Östra Hamnvägen 31 · Box 46 · SE-432 21 Varberg
www.molan.se · [email protected] · Tel.: +46(0)340-313 00