Mötena annonseras ut under Föreningsnytt i ÖP och LT samt alltid

För deltagande i aktiviteter krävs alltid föranmälan.
Föranmälan sker till Elisabeth 070-299 68 68 eller
Per-Martin 070-519 00 74
Vecka 21
Vårlunch torsdag den 21 maj kl.13.00 på
Tivarsgården Norderön. Pris 135 kr/person.
Färjan från Isön går hel och halv timme (12.00,
12.30).
Föranmälan sker till Elisabeth 070-299 68 68
eller Per-Martin 070-519 00 74 före fredag den
15 maj.
Vecka 26
Utflykt fredagen den 26/6. Buss från Krokomsporten kl. 06.45 via Ås. Fika i Bispgården, ca
08.30. Båten avgår 10.45 från Kramfors. Mat
ombord.
Pris: ca 535 kr/person inklusive allt vid full buss.
Föranmälan sker till Elisabeth 070-299 68 68
eller Per-Martin 070-519 00 74. Begränsat antal
platser, anmälnings-ordning.
Vecka 34
Månadsmöte med surströmming 19 augusti kl. 13.00 i
Hägragården. Föranmälan sker till Elisabeth 070-299
68 68 eller Per-Martin 070-519 00 74 senast 16
augusti.
Vecka 39
Månadsmöte med mannekänguppvisning 23 september
kl. 13.00 i Aspås sockenstuga.
Vecka 42
Månadsmöte 15 oktober med föredrag ”Min flykt från
Östtyskland”. Bärbel Loose berättar i Krokoms kyrka kl.
13.00.
Vecka 46 Månadsmöte i Ås 11 november kl. 13.00
Vecka 50 Jullunch någonstans kl. 13.00
Mötena annonseras ut under Föreningsnytt i
ÖP och LT samt alltid på hemsidan
www.spfpension.se/rodon
Alla aktiviteter är ännu inte fastställda varför
det går bra att komma med önskemål om
aktiviteter. Kontakta någon i styrelsen.