Habiliteringen

Habiliteringen
i Blekinge
Hösten 2015
Program
Utbildning – Grupper
1
AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation
Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har
kommunikationssvårigheter och där föräldrarna gått AKKtiv KomIgång
grundkurs.
Program: Du sätter upp ett mål och väljer en metod som du provar för att stödja
kommunikation och samspel mellan dig och ditt barn. Möjlighet finns att prova
AKK/kommunikationsstöd och /eller förändra strategier i samspelet.
Tid: 4/11, 11/11, 18/11, 25/11 och den 2/12 kl. 14.30 – 17.00
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlskrona
Ansvariga: Terese Nystedt, logoped och Maria Ahlberg, specialpedagog.
Anmälan: Senast måndag 5 oktober till [email protected] alt
[email protected]
Vid frågor, kontakta:
Terese Nystedt
Telefon: 0455-734376
E-post: [email protected]
Kursnr: 1
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Föräldrautbildning i kommunikation
AKKtiv grundkurs KomIgång
Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som har
kommunikationssvårigheter. Anhöriga kan delta i mån av plats.
Program: Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och
diskussioner med andra föräldrar ska känna dig tryggare i din situation som
förälder samt veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja
hans/hennes kommunikationsutveckling.
I KomIgång-kursen får du kunskap om mänsklig kommunikation,
kommunikationsutveckling, att vara kommunikationspartner till ditt barn, lekens
betydelse för barnets kommunikationsutveckling, olika kommunikationsstöd
(AKK) samt får tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial.
Tid:
Fredagen 23 oktober
Fredagen 30 oktober
Fredagen 6 november
Fredagen 13 november
Fredagen 20 november
Fredagen 27 november
Måndagen 7 december
kl. 09.00- 11.30
kl. 09.00- 11.30
kl. 09.00- 11.30
kl. 09.00- 11.30
kl. 09.00- 11.30
kl. 09.00- 11.30
kl. 13.30 – 15.30
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlshamn
Ansvariga: Barbro Kärvhag, logoped och Pia Arvidsson, specialpedagog.
Anmälan: Senast tisdag 1 oktober via habiliteringens hemsida:
(www.ltblekinge.se) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Barbro Kärvhag
Telefon: 0454-732173
E-post: [email protected]
Kursnr: 2
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Mor- och farföräldraträff – eller annan nära anhörig
Målgrupp: Du som är mor- eller farförälder, eller på annat sätt är nära anhörig
till ett barn som har kontakt med Habiliteringen.
Program: Vi träffas vid tre tillfällen för att prata som den speciella situation det
är att ha ett barnbarn, som har en kontakt med Habiliteringen.
Vi kan, om önskemål finns, berätta om vad olika diagnoser kan
innebära, ge förslag på förhållningssätt samt informera om
habiliteringens verksamhet.
Vi delar erfarenheter och upplevelser och fikar tillsammans.
Tid:
Måndagen den 9:e november kl.15.00-16.30
Måndagen den 23:e november kl. 15.00-16.30
Måndagen den 7:e december kl.15.00-16.30
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset, Vårdskolevägen 3, Karlskrona
Ansvariga: Lena Oscarsson, sjukgymnast
Linnea Ingemansson, PTP-psykolog
Elisabet Lilienberg Mattsson, kurator
Anmälan: Anmäl dig/er senast den 26:e oktober
Elisabet Lilienberg Mattsson
Telefonnummer: 0455-73 43 77
Mailadress: [email protected]
Kurs nr: 3
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Autismspektrumtillstånd
Målgrupp: Föräldrar till barn som har diagnos inom autismspektrum, anhöriga
i mån av plats.
Program: Grundläggande utbildning. Under utbildningsdagarna kommer vi
bl.a. gå igenom historisk bakgrund, orsaker, diagnoskriterier,
pedagogiska strategier och föräldraperspektiv. Det ges möjlighet till
diskussion och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar.
Tid:
Torsdagen den 22 oktober
Fredagen den 23 oktober
Onsdagen den 18 november
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset i Karlskrona.
kl. 09.00 – 15.30
kl. 09.00 – 15.30
kl. 09.00 - 12.00
Ansvariga: Logoped Helene Nilsson
Lotta Pedersen, specialpedagog
Ann-Marie Johansson, psykolog
Karin Rasmussen, arbetsterapeut
Elisabet Lilienberg Mattsson , kurator
Anmälan: Senast onsdagen 30 september via habiliteringens hemsida:
www.1177.se/Blekinge eller via anmälningsblankett till Lotta
Pedersen Habiliteringen vårdskolevägen 3, 371 40 Karlskrona
Vid frågor, kontakta:
Namn: Lotta Pedersen
Telefon: 0455-73 4375
E-post: [email protected]
Kursnr: 4
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Cerebral Pares information
Målgrupp: Föräldrar till barn med cerebral pares
Program: Medicinsk information av habiliteringsläkare
Information om olika habiliteringsinsatser av: arbetsterapeut,
logoped och sjukgymnast
Tid:
Plats:
Onsdag 21 oktober 2015, kl 13.00-16.00
Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlshamn
Ansvariga: Marie Edvardsson, leg sjukgymnast,
Kerstin Inganäs-Olofsson, arbetsterapeut
Anmälan: Senast onsdagen 23 september 2015 via habiliteringens hemsida:
(www.ltblekinge.se) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Marie Edvardsson
Telefon: 0454-732167
E-post: [email protected]
Kursnr: 5
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Föräldragrupp
Målgrupp: Föräldrar som har barn som har kontakt med Habiliteringen.
Program: Föräldragruppen bygger på egna frågeställningar. Vi tar upp det som
är viktigt för dig. Tänk gärna igenom vad du skulle vilja prata om inför första
tillfället.
Tid:
Fredagar
6/11, 13/11, 20/11 och 4/12
klockan 13.00 – 15.00
Plats: Habiliteringen, Vårdskolevägen 3, Karlskrona.
Ansvariga: Elisabet Lilienberg Mattsson, kurator
Ann-Marie Johansson, psykolog
Anmälan: Senast fredagen den 16 oktober via habiliteringens hemsida:
(www.ltblekinge.se) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Ann-Marie Johansson
Telefon: 0455 – 73 41 81
E-post: [email protected]
Kursnr: 6
Kommunikationsgrupp – AKK
Målgrupp: Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat någon form av
kommunikationshjälpmedel som stöd i vardagen. Kontakta ansvarig
för ytterligare upplysning.
Program: Vi använder oss av vårt kommunikationshjälpmedel för att samtal
kring ett , av deltagarna , förutbestämt tema, samt använder vårt
kommunikationshjälpmedel i en vardaglig situation. Målet är att ni
ska vara förtrogna med ert kommunikationshjälpmedel och hur ni
ska använda det.
Tid:
30/9, 7/10, 14/10, 21/10 14.00-16.00
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlskrona
Ansvariga: Logoped.
Anmälan: Senast 4/9 via habiliteringens hemsida: (www.1177.se) eller via
anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Terese Nystedt
0455-73 43 76
[email protected]
Kursnr:
7
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer
och faktureringsadress vid anmälan.
Lagar och rättigheter
Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har
kontakt med habiliteringen.
Program: Information om aktuell lagstiftning av inbjudna handläggare från
kommunens LSS-verksamhet och Försäkringskassan. Informationen avser
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och delar av Lagen
om allmän försäkring (AFL) såsom vårdbidrag, föräldraförsäkring med mera.
Tid:
Torsdag den 12 november.
kl. 13.00 – 16.00
Plats: Habiliteringen, Vårdskolevägen 3, Karlskrona
Ansvariga: Eva Truedsson, kurator
Anmälan: Senast den 22 oktober via habiliteringens hemsida:
(www.1177.se/blekinge) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn
Eva Truedsson
Telefon: 0455-73 43 79
E-post:
[email protected]
Kursnr: 8
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Matskola
Målgrupp: Föräldrar och nätverk där barnet/ungdomen behöver stöd kring sin
matsituation.
Program: Ge redskap och förståelse/insikt i arbetet kring barnets matsituation
samt möjlighet att träffa andra i liknande situation och delge varandra
erfarenheter.
Tid:
Fredag 18 september kl 9.00-11.00
Fredag 2 oktober kl 9.00-11.00
Fredag 23 oktober kl 9.00-11.00
Plats:
Habiliteringen i Karlshamn
Ansvarig: Personal från barnteamen i Karlshamn
Anmälan: Via habiliteringens hemsida: (www.ltblekinge.se) eller via
anmälningsblankett. Senast 4 september
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Ingstorp
0454-732172
[email protected]
Kursnr: 9
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Matskola
Målgrupp: Föräldrar och nätverk där barnet/ungdomen behöver stöd kring sin
matsituation.
Program: Ge redskap och förståelse/insikt i arbetet kring barnets matsituation
samt möjlighet att träffa andra i liknande situation och delge varandra
erfarenheter.
Tid:
Torsdag 8 oktober kl 9.00-11.00
Torsdag 22 oktober kl 9.00-11.00
Torsdag 12november kl 9.00-11.00
Plats:
Habiliteringen i Karlskrona
Ansvarig: Personal från barnteamen i Karlskrona
Anmälan: Via Habiliteringens hemsida www.1177.se/Blekinge eller via
anmälningsblankett. Senast 21 september
Vid frågor, kontakta:
Angelica Jansson dietist
0455-734372
[email protected]
Therese Bergqvist leg.psykolog
0455-734385
[email protected]
Kursnr: 10
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Om utvecklingsstörning
Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar 0-18 år med utvecklingsstörning
Program: Information om utvecklingsstörning, skola, hjälpmedel och rätt till
stöd
Tid: tisdag den 10 november kl. 13.00 – 16.00
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset, Karlshamn
Ansvariga: personal från barnteamen i Karlshamn
Anmälan: Senast fredag 16 oktober via habiliteringens hemsida:
(www.ltblekinge.se) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Bodil Abrahamsson
0454-732177
[email protected]
Kursnr: 11
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Sömnskola
Målgrupp: Föräldrar vars barn har svårt att somna på egen hand, vaknar på
natten eller inte kan hitta en bra sömnrytm.
Program: Ge redskap och förståelse/ insikt i arbetet kring barnets sömn samt
att träffa andra i liknande situation och delge varandra erfarenheter.
Tid:
Tisdag den 29 september kl.13-15
Tisdag den 20 oktober kl.13-15
Tisdag den 10 november kl.13-15
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset, Karlshamn
Ansvarig: Personal från barnteamen i Karlshamn
Anmälan: Via habiliteringens hemsida: (www.ltblekinge.se) eller via
anmälningsblankett. Senast 11 september
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Ingstorp
0454-732172
[email protected]
Kursnr:
12
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Teckenkommunikation – TAKK – nybörjare
Målgrupp: Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat använda tecken som stöd
i vardagen. Personal (max 2 st), som finns runt barnet i vardagen, får
medfölja mot betalning (500 kr/pers). Kontakta ansvarig för
ytterligare upplysning.
Program: Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar
teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som
stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med ett visst antal
tecken och hur ni ska använda dem. Kursbok finns att låna under
hela kursens gång.
Tid:
17/9, 24/9,30/9, 8/10, 16/10 14.00-16.00
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlskrona
Ansvariga: Logoped.
Anmälan: Senast 4/9 via habiliteringens hemsida: (www.1177.se) eller via
anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Terese Nystedt
0455-73 43 76
[email protected]
Kursnr:
13
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer
och faktureringsadress vid anmälan.
Toaskola
Målgrupp: Föräldrar och nätverk där barnet/ungdomen behöver träning i att gå
på toaletten.
Program: Ge redskap och förståelse/insikt i arbetet kring barnets toaletträning
samt möjlighet att träffa andra i liknande situation och delge varandra
erfarenheter.
Tid:
Fredag 18 september kl 13.00-15.00
Fredag 2 oktober kl 13.00 -15.00
Fredag 23 oktober kl 13.00-15.00
Fredag 13 november kl 13.00-15.00
Plats:
Habiliteringen i Karlshamn
Ansvariga: Personal från barnteamen i Karlshamn
Anmälan: Via habiliteringens hemsida: (www.ltblekinge.se) eller via
anmälningsblankett. Senast 4 september
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Ingstorp
Tel 0454-732172
[email protected]
Kursnr: 14
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Vad händer när din ungdom fyller 18 år?
Målgrupp: Föräldrar till ungdomar födda 1997 och 1998.
Program: Information om vuxenhabiliteringen samt information om lagar och
rättigheter.
Tid:
Torsdagen 15/10
kl. 8.30-12.30
Fika kommer att serveras.
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlshamn
Ansvariga: Kurator Lise-Lott Hylén och kurator Åsa Ottosson
Representanter från försäkringskassan och överförmyndaren deltar.
Anmälan: Senast den 1 oktober via habiliteringens hemsida:
www.1177.se/blekinge eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn
Kurator Åsa Ottosson eller kurator Lise-Lott Hylén
Telefon: 0454-732179 eller 0454 -732175
E-post:
[email protected]
[email protected]
Kursnr: 16
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.