Bräkne-Hoby 12 november kl. 15-19 Arkivmässa på Arkivcentrum

Blekinge arkivvecka
Bräkne-Hoby 12 november kl. 15-19
Arkivmässa på Arkivcentrum
Kl 17.30 Föreläsning med Fil Dr. Karl Bergman
Det blekingska gränslandskapet Östdanmark blir Sydsverige
Kl 18.30 Föreläsning med antikvarie Stefan Flöög
Två blekingekartor från 1600-talet
ALLTID FRI ENTRÉ
Karlskrona 14 november kl. 13-16
Blekinge museums hörsal
KL 14 Föreläsning med Astrid Heinsen
DEN GLÖMDA UTVANDRINGEN
från Skåne och Blekinge till Danmark och Tyskland