Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när

Rektorsbrev september 2015
Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa
börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka på skolan och arbetade med vår värdegrund samt regler och rutiner. I år stod en extra
utmaning på agendan – uppdatera skolans ordningsregler. I vårens LJUS-granskning (för dig
som vill läsa hela rapporten så finns den på www.lidingo.se ) fick vi påpekande runt att eleverna inte kände sig delaktiga i utformandet av reglerna och detta ville vi nu åtgärda. Innan
skolstart har vi haft dialog i personalgruppen kring ordningsregler, läst Skolverkets riktlinjer,
följt debatten och tagit del av forskning. Vi bestämde oss för att under Trygghetsveckan föra
dialog i alla klasser och har sedan haft vidare sammanfattande diskussioner i personalgruppen.
Detta har resulterat i bifogade ordningsregler. Jag vill att ni samtalar kring reglerna med ert
barn.
Den största frågan har varit hur vi ska förhålla oss till mobiltelefoner. Vi ser inte att elever i
åk F-4 har behov av mobil på skolan, medtas de ska de vara avstängda och nerpackade. Åk 56 får efter samspråk med undervisande pedagog använda mobil i pedagogiskt syfte. Viktigt är
att mobilen inte stör arbetsron för eleverna. För elever som inte har tillgång till mobil kommer
iPad att erbjudas där undervisningen kräver. Detta är ett försök som kommer att utvärderas
vecka 43. På fritidsklubben (åk 4-6) finns en mobilzon där eleverna kan ringa om så önskas på
eftermiddagarna. Det är inte tillåtet att ringa, sms:a eller spela spel på raster. I detta arbete
behöver jag er hjälp med att inte ringa eller sms:a era barn under skoltid. Behöver ni kontakta
ert barn under skoltid hänvisas ni till avdelningstelefonen eller vår skolvärdinna, nummer
finns på hemsidan. Det är också viktigt att ni hänvisar ert barn att ta kontakt med en vuxen på
skolan om det känner sig ledsna eller oroliga på skolan och inte hänvisa till att de ska använda
sin mobil och ringa er.
Under Trygghetsveckan har jag tillsammans med vår specialpedagog Mia Ekwall träffat alla
elever och pratat kring vår Likabehandlingsplan och diskrimineringsgrunder. Eleverna har
sedan fortsatt diskussionerna med sina lärare. Ni finner planen i sin helhet på vår hemsida.
Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.
Vi har i början av terminen fått upp mycket lappar på skolan. Jag vill be er föräldrar att kontakta vår skolvärdinna Lotta Lindegren om ni saknar något som blivit borttappat. Lotta återfinns vid receptionen.
Ett ständigt återkommande ämne är trafiksituationen och vi vill främst uppmuntra elever, föräldrar och personal att använda våra gångbanor för att ta sig till skolan. 16/9-22/9 kommer vi i
Lidingö Stad att ansluta till Europeiska trafikantveckan genom att Gå och Cykla till skolan. Vi
vill då att vi alla anstränger oss lite extra för att välja gångbanan före bilen. Bor man så till att
man inte kan gå och cykla till skolan kan man tänka att man kliver av bussen en station tidigare eller parkerar så att man kan gå sista biten till skolan. Vi tycker att detta arbete är viktigt
för miljön, individens hälsa och trafiksituationen.
Skolrådet är det samverkansforum där skolledning möter föräldrar. Varje klass har en representant med i skolrådet. Är man som förälder extra intresserad av något ämne så kontakta mig
så är du välkommen. Skolrådet är i matsalen mellan 18.30-20.00. Datum för årets skolråd är:
14/9
5/11
11/2
19/4
Uppföljning kvalitetsarbetet
Ledarskap för lärande
Elever och stress
Ordningsregler
Obs! Ändrat datum
Nytt för i år är att vi kommer att erbjuda er föräldrar kvällsföreläsningar. Detta som ett led av
önskemål som framkommit vid skolråd. Jag kommer tillsammans med pedagoger på skolan
att hålla i dessa. Tanken är att det ska bli ett forum för att få mer kunskap men även ge möjlighet till att diskutera med andra föräldrar. Vi har i år valt att fokusera på kränkande behandling och matematik. Cirka tid 18-20, återkommer med inbjudan. Datum för dessa är:
30/11
6/10
26/1
9/2
Matematik på mellanstadiet
Kränkande behandling
Schysst på nätet – extern föreläsare
Matematik på lågstadiet
Med vänliga hälsningar!
Anna Grimlund
Rektor, Rudboda skola
Information till föräldrar
I våra skolor ser vi allt fler barn som har besvär av astma och olika allergier.
På grund av detta vill vi informera er föräldrar och era barn hur Ni kan hjälpa
till och underlätta för att barn med allergier inte ska få ökade besvär i skolmiljön.
Alla har rätt till en bra arbetsmiljö i skolan.
Några råd och tips :
 Har man pälsdjur hemma råder vi att ta rena kläder och strumpor innan
man går till skolan.
 Inte gosa med djuret i de kläder man använder i skolan.
 Inte klappa husdjuret innan man går till skolan.
 Om man rider, inte ta med ridkläderna till skolan. Duscha, tvätta håret
och byta kläder efter ridlektion.
 Inte använda parfymer/dofter. Inte använda spraydeodorant.
 Undvika att röka innan hämtning/lämning.
 Aldrig ta med något till skolan som innehåller mandel/nötter. Gäller
även till utflykter.
 Tänka på att det finns barn som är allergiska mot tex ägg/mjöl/gluten/
laktos. Om ni vill bjuda på något i klassen så hör först med klassläraren.
Marie Fhürong Skolsköterska 08-731 36 20








Läsårsdata Rudboda skola läsåret 2015/2016
18/12
Höstterminens sista skoldag (vanlig skoldag)
7 /1
Vårterminens första dag (vanlig skoldag)
10/6
Skolavslutning 9.00
Fritidshemmet stänger 16.00 följande dagar:
14/9, 13/10, 18/11, 11/12, 11/1, 11/2, 16/3, 19/4, 17/5
Planeringsdagar (skolan och fritidshemmet håller stängt):
23/5, 13/6
Halva studiedagar för lärarna (innebär att eleverna slutar ca 12.30 och fritids tar vid)
3/9 1/10 4/2
Lov:
Vecka 44 Höstlov
Jullov 21/12-6/1
Vecka 9 Sportlov
Vecka 13 Påsklov
Lovdagar under vårterminen 2016 (jourfritids öppet vid anmält behov):
6/5
Lätta helgdagar under läsåret 2015/16 (fritidshemmet öppet vid anmält behov efter
skoldagens slut):
30/10, 24/3, 4/5
Planerade arrangemang
11/12 Öppet hus
17/5 Rudbodadagen
Anmälan till Jourfritids vid lovdagar och lätta helgdagar görs minst två veckor innan
aktuellt datum till biträdande rektor: [email protected]