v8_42-43 Röntgenuppslaget.indd

RÖNTGENSVAR
I E-JOURNAL
remisser, se
undersökningsresultat och
om läkaren
hunnit se
svaret.
— Röntgen- och labbsvar
Även patienter i Region
Skåne ska från i höst själva
kunna gå in i sin journal via
dator för att följa röntgen-
är det vanligaste patienterna vill
veta, och i vården är vi ganska
långsamma på att leverera det.
I Uppsala har dessa svar funnits
i e-journalen sedan flera år
och jag tror inte våra patienter
skiljer sig så mycket från deras,
säger Carina Nordqvist Falk som är
e-hälso- och sjukvårdsstrateg på
Region Skåne.
Redan nu läser varje vecka cirka
13 000 Skånepatienter sin journal
via nätet.
Extra läsning!
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA
SJUKSKÖTERSKA
DE VILL NÅ
MÄNNEN
Om fler kvinnor ska genomgå screening
måste männen inkluderas, menar
röntgensjuksköterskan Eva Undrén och
undersköterskan Jessika Norbeck.
Jessika Norbeck och Eva
Undrén vill synliggöra en
grupp kvinnor som inte
alltid prioriterar sig själva.
Utlandsfödda kvinnor uteblir ofta från mammografin.
d ag
T is
r
obe
t
k
O
M
ag
ånd
d ag
Sön
42
Mam
.30
8
rafi
mog
B
röstcancer är den vanligaste
cancerformen för kvinnor, var
nionde drabbas. Men utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta
områden uteblir ofta från mammografin.
— Vi behöver få hjälp att nå kvinnor
som inte talar svenska, är analfabeter
eller inte vana vid förebyggande hälsovård. De är ofta beroende av sina äkta
makar, söner eller bröder för att ta del
av samhället, säger Jessika Norbeck.
UNDER DE senaste fyra åren har hon och
Eva Undrén besökt kvinnoföreningar,
språkkaféer och moskéer i hela Skåneregionen för att informera om vikten av
att få brösten undersökta regelbundet.
Projektet kallas Vi ser det du inte känner
och drivs av deras arbetsgivare Unilabs
på flera orter i Sverige.
VÅRDFOKUS. NUMMER ÅTTA 2015
RÖNTGENVECKAN
NÄRMAR SIG
Den 8 september startar röntgenveckan i Malmö
arena. Den pågår
fram till fredagen
den 11 september.
Temat är personalised imaging.
Läs mer: rontgenveckan.se
NOLL KOLL PÅ
SKYDDET
Vid en inspektion av Strålsäkerhetsmyndigheten visade det sig
att Hässleholms sjukhus saknade
dokumentation om hur stora
stråldoser personalen utsattes för när de vistades utanför
rummen där röntgenbilderna
togs. Det innebär att det inte
går att avgöra om personalen är
skyddad från strålning eller inte.
Senast den 30 november ska Region Skåne genomföra mätningar
och beräkningar som säkerställer
att lokalerna har en strålskärmning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav.
Tipsa redaktören: å[email protected]
UTRUSTADE med tolk håller de halvtimmeslånga
föredrag och svarar sedan på
frågor. Smittar bröstcancer?
Varför ska man gå till sjukhuset
om man inte är sjuk? Vad gör
jag om min man inte vill ha en fru
med bara ett bröst?
Det finns mycket stigma kopplat
till sjukdomen, något som delvis
kan bero på avsaknad av kunskap
om hur kroppen fungerar. Skrämmande bilder på fula ärr och stora
tumörer är det som fungerar bäst
för att få i gång samtalen, har de
märkt.
PÅ TRÄFFARNA är det bara kvinnor som deltar, något annat har
inte varit möjligt hittills. Ibland
kan stämningen behöva lättas upp
lite och Jessika Norbeck visar hur
hon tar ett stadigt om sina egna
bröst.
— Jag kan skoja till det och visa
hur de ska göra egenundersökning, det är alltid uppskattat. Men
det skulle jag aldrig kunna göra
om det fanns män med i rummet,
berättar hon.
OFTA FÅR de höra att kallelsen åkt
direkt i soporna eftersom kvinnorna inte förstått vad det handlade
om eller att ingen kunnat följa
med dem till sjukhuset. Det är just
VÅRDFOKUS. NUMMER ÅTTA 2015
4 tips
för att nå fler:
Information på mässor
och kvinnoföreningar
Lappar i tvättstugan
Möten på gym
Mobila mammografienheter
här som det är angeläget att få med
sig männen.
— Om fler förstår att risken att
förlora en hustru eller mamma
i bröstcancer minskar genom
screening då kommer fler att delta,
säger Eva Undrén.
De funderar på att ta hjälp av en
imam för att nå ut till männen. När
budskapet är viktigt kan många
bidra.
TEXT SANNA BJÖRKMAN
FOTO ANDRÉ DE LOISTED
”Vad gör jag om min
man inte vill ha en
fru med bara ett
bröst?”
Läkarstudenter
som vikarier
Akademiska tar in läkarstudenter när röntgensjuksköterskor fattas.
Svårigheten att få tag på röntgensjuksköterskor har gjort att bildoch funktionsmedicinskt centrum
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala anställt läkarstudenter som
vikarier. Studenterna är anställda
utöver ordinarie tjänster och ska
gå bredvid legitimerade röntgensjuksköterskor. Formellt sett är de
anställda som läkarassistenter.
MONICA Hedström Carlsson,
avdelningsordförande för Vårdförbundet i Uppsala, anser att
man inte kan ersätta specialiserad
personal på det viset.
— Arbetsbelastningen
för röntgensjuksköterskan som ska handleda
den läkarstuderande
blir självklart högre,
eftersom hen i praktiken
Monica
ensam kommer att utföra Hedström
det arbete som annars
Carlsson
ligger på två röntgensjuksköterskor, säger hon.
Vårdförbundet fick ingripa när
verksamhetschefen gav läkarstudenter rätt att injicera, trots att
denne själv är läkare och delegation ska ges av den som vanligtvis
utför arbetet — en sjuksköterska.
Därefter skedde det på rätt sätt.
JONATAN WESTIN
43
ULF HUETT
— Det viktigaste är inte att alla
gör undersökningen, utan att kvinnorna får tillräcklig kunskap för
att fatta ett informerat beslut
om de vill delta eller inte.
Det handlar om jämlik vård,
säger Eva Undrén.