Nr. 61 Vecka 18, pdf

T
ORSDAGSBLADET
HSO-INFORMATION FRÅN OSS!
NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4)
Innehåll
Ansvarig utgivare har ordet!
Bokning av rum på HSO Uppsalas kansli
Dialog med politiska partier
HSO Uppsala län anordnar två kurser
TRIS, Stadsmissionen och Arbetsförmedlingen samverkar
Hjärnkoll – 5 maj
OCD-förbundet: KBT-behandling över nätet
Nyinrättat team arbetar med patientsäkerhet
Filmvisning: My life my lesson
TÄNKVÄRT
~1~
2
4
5
7
11
12
13
14
15
16
Ansvarig utgivare har ordet!
En del människor i samhället har av olika skäl svårt för att prata med
andra människor, vilket gör att de ”bygger plank” och isolerar sig. Bland
det svåraste som finns är att bygga broar mellan människor. Att bygga en
bro över Fyrisån i Uppsala, eller Vindelälven i Vännäs är nog inte hälften
så svårt. Din öppenhet och kunskapsnivå eller de egna förvärvade
attityderna avgör oftast om du i ett möte med en annan människa
kommer att kunna kommunicera med denne.
Häromdagen så berättade en god vän följande historia:
Det var en gång två bröder som hade sina gårdar bredvid varandra.
Under 40 års lantbruk sida vid sida hade de delat på allt; maskiner,
arbetskraft, varor, inkomster och utgifter utan den minsta konflikt dem
emellan.
Men så en dag hände det något. De båda bröderna blev osams. Det
började som ett vanligt missförstånd, men växte sedan undan för undan
till ett läge då man började beskylla varandra för både det ena och andra
med hårda ord, följt av veckors tystnad.
En morgon knackade det på Birgers dörr. Han gick och öppnade för att
finna en snickare med verktygslåda som frågade om det fanns
möjligheten till några dagars jobb.
”Ja”, sa den äldre brodern. ”Jag har ett jobb åt dig. Titta över ån mot
den där gården. Där bor min granne, i själva verket är det min yngre
bror. I förra veckan låg där en vacker äng mellan oss men så tog han sin
grävmaskin till dammen där borta så nu rinner här en å emellan oss. Han
~2~
har gjort det av ren illvilja mot mig, men nu ska jag ge igen. Ser du den
där brädhögen borta vid ladan? Jag vill att du bygger mig ett tre meter
högt staket så jag slipper se hans gård i fortsättningen. Det kanske får
honom att lugna ner sig”.
”Jag tror att jag har förstått det hela”, sa snickaren. ”Visa mig var du
har dina redskap så ska jag göra ett arbete så att du blir nöjd”.
Den äldre brodern var tvungen att åka in till staden för att handla, men
hjälpte först snickaren med allt material innan for han iväg.
Snickaren jobbade hårt hela dagen med att mäta, såga och spika. Vid
solnedgången återvände brodern och snickaren hade precis avslutat sitt
arbete. Med vidöppna ögon och gapande mun stirrade han på snickarens
arbete. Där fanns inget staket alls! Där fanns i stället en bro. . . en bro
som sträckte sig över ån från den ena sidan till den andra!
Det var ett mästerverk med ett vackert broräcke – och grannen, hans
yngre broder, kom mot honom med utsträckta armar. ”Vilken god
granne du är efter allt jag sagt och gjort mot dig.
De båda bröderna stod på var sin sida av bron och möttes på mitten
för att hålla om varandra. De vände sig mot snickaren som stod beredd
att ge sig av.
”Vänta, stanna några dagar, vi har mer arbete åt dig”, sa den äldre
brodern.
”Jag skulle väldigt gärna stanna”, sa snickaren, ”men jag har många fler
broar att bygga”.
Jag avslutar med: ”Om du vill få människor att känna sig usla – peka på de fel
de gör. Om du vill ge människor insikt – peka på fakta. Om du vill få dem att
ändra sig – peka på det som de gör bra!
Trevlig Valborg önskar redaktionen på Torsdagsbladet!
/Janne Wallgren
~3~
Till HSO i Uppsala läns
medlemsföreningar
På förekommen anledning –
Vi ber våra medlemsföreningar att ta i beräkning den tid det tar
att förbereda samt städa efter sig när man bokar konferensrum
på HSO.
Har man exempelvis bokat ett rum från kl. 13.00, ska man inte
dyka upp innan dess! Rummet i fråga kan vara bokat av en
annan förening som vill utnyttja tiden de betalat för, och som
känner sig pressade att avsluta i förtid för att hinna städa och
utrymma när andra dyker upp.
När man bokar konferensrum Ettan, Tvåan, Trean, Lillan eller
Storan för till exempel konferens/ träning/ samtal/ studiecirkel/
styrelsemöte/medlemscafé/ föreläsning, bör man med andra ord
dessutom boka in halvtimmen innan man tänkt starta den egna
aktiviteten, för att hinna få konferensrummet färdigt till ett visst
klockslag utan att behöva störa andra föreningars aktiviteter.
Alternativt skjuter fram sitt egna evenemang med 15-30
minuter, och utnyttjar första stunden till egna förberedelser, utan
att på så vis driva bort de som bokat tiden innan.
Tack på förhand,
HSO i Uppsala län
~4~
HSO i Uppsala län
INBJUDER TILL MÖTE/DIALOG MED
LANDSTINGET I UPPSALA LÄNS ALLA
POLITISKA PARTIER
27 Maj 2015 Klockan 17.30-20.00.
Plats: Lokal ”Storan”, Kungsgatan 62,
5 trappor, Uppsala.
Moderator: Janne Wallgren.
Var femte väljare har en funktions
nedsättning. Kom och ställ dina frågor,
samt hör hur Miljöpartiet, Socialdemokratiska Arbetarepartiet samt
Vänsterpartiet i Landstinget i Uppsala
län arbetar med frågor som berör
människor med funktionsnedsättning.
Anmäl ditt deltagande till:
[email protected] de
Senast den 25 maj.
Antal platser är begränsade.
OBS! Var vänlig och tänk på dem
som är överkänsliga! Använd inte
parfym, rakvatten och försök att
inte röka i anslutning till mötet.
~5~
HSO i Uppsala län vill ha ett möte/dialog med alla politiska partier i
Landstinget i Uppsala län
HSO i Uppsala län har i sin verksamhetsplan beslutat att under år 2015 inbjuda samtliga
politiska partier i Landstinget i Uppsala län till ett enskilt möte/dialog med frågestund.
HSO i Uppsala län har valt att lägga dessa möten på tre datum under året. Se nedan:
Ons 27 maj kl. 17.30 – 20.00.
MILJÖPARTIET, SOCIALDEMOKRATISKA
ARBETAREPARTIET samt VÄNSTERPARTIET.
Tis 29 september kl. 17.30 – 20.00.
CENTERPARTIET, FOLKPARTIET
LIBERALERNA, KRISTDEMOKRATERNA
samt NYA MODERATERNA
Ons 2 december kl. 17.30 – 20.00.
SVERIGEDEMOKRATERNA.
Samtliga möten arrangeras i HSO i Uppsala läns lokal ”Storan”, Kungsgatan 62, 5tr, Uppsala.
Agenda:
17.30 – 17.35
HSO i Uppsala län presenterar sig och hälsar välkommen!
17.35 – 18.15
Kvällens politiska partier presenterar sig och får berätta om hur de
tänker arbeta med frågor som berör människor med
funktionsnedsättning i Landstinget i Uppsala län.
18.15 – 18.30
Kaffe/te/bordsvatten + någon enklare förtäring (var vänliga
meddela eventuella behov av specialkost/allergier)
18.30 – 20.00
Öppet forum för enskilda frågor och dialog. Mötet avslutas senast
klockan 20.00.
Välkommen!
För HSO Uppsala län
Janne Wallgren
Ombudsman,(HSO)Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan i Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala.
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22.
Fax: 018 - 56 09 01.
E-post: [email protected]
~6~
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län
30 april 2015
Till
HSO i Uppsala läns
45 medlemsorganisationer,
Alla kommun-HSO.
HSO i Uppsala län kommer att arrangera två kurser i samband
med HCK-skolan på PROs folkhögskola i Gysinge;
 Kurs: ” Ökad delaktighet och tillgänglighet i hela samhället”,
21/8 – 23/8 2015. Se preliminärt program nedan. Max antal
deltagare: 18 stycken. Principen: ”Först till kvarn gäller”.
Anmäl dig till Janne Wallgren: [email protected]
 Kurs: ”Att företräda HSO”, 11/9 – 13/9 2015. Se preliminärt
program nedan. Max antal deltagare: 28 stycken.
Principen: ”Först till kvarn gäller”.
Anmäl dig till Janne Wallgren: [email protected]
Enligt uppdrag
Janne Wallgren
Ombudsman HSO Uppsala län,
Tfn: 018-56 09 11, 072-532 45 22.
E-post: [email protected]
~7~
Preliminärt program: ” Ökad delaktighet och tillgänglighet i hela samhället” Fortsättningskurs
21-23/8 2015, Gysinge folkhögskola
Dag1
12.00
13.00
13.30
14.40
15.00
17.00
18.00
19.30
20.30
Lunch
Inledning
Vad är tillgänglighet?
Kaffepaus
Fortsättning, vad är tillgänglighet?
Middag
Aktuell lagstiftning
Fri tid
Gemensam kvällsaktivitet
Dag2
08.00
Frukost
09.00–09.45 Kunskap om och kring funktionsNedsättning för att kunna förändra
Samhället/Checklistan
10.00–10.20 Kaffe
10.20–12.00 Inventering med checklistan
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Samverkan Landstingsservice
14.10–15.00 Genomgång av inventering
15.00–15.3 Kaffe
15.30–16.00 Genomgång av inventering
16.10–17.00 Genomgång av inventering
17.00
Middag
18.00
Gruppdiskussioner
19.00
Fri tid
20.00
Gemensam kvällsaktivitet
Dag3
08.00
08.45
09.00
Frukost
Utcheckning
Vad gör en kontrollansvarig?
Brandskydd/säkerhet.
- Representant för HSO i Uppsala län
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Patrik Jonasson, Landstingsservice
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Barbro Mattsson
- Sigurd Mattsson
~8~
10.00
10.25
12.00
13.00
14.00
15.00
Kaffepaus
Fortsättning, Vad gör en kontrollansvarig?
”Attefall”, Brandskydd/säkerhet.
- Sigurd Mattsson
Lunch
Fortsättning, Vad gör en kontrollansvarig?
Brandskydd/säkerhet.
- Sigurd Mattsson
Slutdiskussion, hur går vi vidare?
- Representant För HSO i Uppsala län
Avslutning
Preliminärt program: ” Att företräda HSO”
11-13/9 2015, Gysinge folkhögskola
Dag1
12.00
13.00
13.30
14.40
15.00
17.00
18.00
19.30
20.30
Lunch
Inledning
Att företräda HSO
Kaffepaus
Forts. att företräda HSO
Middag
Forts. att företräda HSO
Fri tid
Gemensam kvällsaktivitet
- Janne Wallgren
- Janne Wallgren
- Janne Wallgren
- Janne Wallgren
Dag2
08.00
Frukost
09.00–09.45 Handikappförbundens policy
När någon företräder HSO
10.00–10.20 Kaffe
10.20–12.00 Ökad delaktighet och tillgänglighet i
hela samhället
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Kunskap om och kring olika
Funktionsnedsättningar
14.10–15.00 Forts. kunskap om och kring olika
Funktionsnedsättningar
15.00–15.30 Kaffe
~9~
- Ingrid Burman
- Janne Wallgren
- Styrelsen HSO i Uppsala län
- Styrelsen HSO i Uppsala län
15.30–16.00 Annorlunda promenad – att prova på
Att ha en funktionsnedsättning
- Janne Wallgren
16.10–17.00 Genomgång av ”Annorlunda promenad”- Janne Wallgren
17.00
Middag
18.00
Gruppdiskussioner om och kring att öka
medvetenheten och förståelsen, så att
samhället kan förändras och göras tillgängligt även för människor med en
funktionsnedsättning
19.00
Fri tid
20.00
Gemensam kvällsaktivitet
Dag3
08.00
08.45
09.00
10.00
10.25
12.00
13.00
14.00
15.00
Frukost
Utcheckning
Att företräda HSO
Kaffepaus
Samverkansgrupper, avtal
Lunch
Forts. Samverkansgrupper, avtal
Slutdiskussion, hur går vi vidare?
Avslutning
~ 10 ~
- Janne Wallgren
- Janne Wallgren
- Janne Wallgren
- Styrelsen HSO i Uppsala län
Välkommen till en halvdagskonferens!
Uppsala Stadsmission, TRIS – tjejers rätt i samhället och Arbetsförmedlingen berättar om det nya samverkansprojektet vi har för nyanlända
kvinnors integrering i Uppsala.
När: 8 maj kl. 8:30 – 12:45
Var: Clarion Hotell Gillet
Program för konferensen
kl. 8:30 – 9:00
Registrering med kaffe och kaka.
kl. 9:00 – 9:30
Regeringsuppdraget etableringen, presentation av
Emelie Halling, chef på Arbetsförmedlingen i Uppsala.
kl. 9:30 – 10:00
Det kommunala perspektivet – den ideella sektorns roll i
integrering av nyanlända kvinnor med kommunalrådet
Caroline Andersson (s).
kl.10:00 – 10:30
Paus – smörgås, kaffe och informationsbord med
representanter från Arbetsförmedlingen, TRIS och
Uppsala Stadsmission som svarar på frågor.
kl.10:30 – 11:30
Livscirkeln – TRIS:s beprövade metod i arbetet med
nyanlända kvinnor.
kl.11:30 – 12:30
Ebbastegen – Uppsala Stadsmission finner nya vägar.
kl.12:30 – 12:45
Deltagarnas egna reflektioner, frågestund.
Vid frågor, kontakta:
Kholod Saghir, samordnare [email protected]
Talin Davidian, projektledare [email protected]
OBS! Begränsat antal platser först till kvarn:
anmäl dig senast den 4 maj till [email protected]
Meddela eventuella allergier eller specialkost. Det går inte att anmäla sig via Facebook.
~ 11 ~
#5min5maj
Hjärnkoll manifesterar för att öka kunskapen och minska negativa fördomar kring
psykisk ohälsa. I år är uppmaningen att vi på arbetsplatser, bland vänner och
anhöriga, på gator och torg samt inte minst på sociala medier är att prata 5 minuter
om psykisk ohälsa den 5 maj.
Tips på vad du kan göra:
• Prata 5 minuter på fikarasten om vad psykisk ohälsa är
• Prata med 5 personer om psykisk ohälsa
• Prata 5 min om suicid, depression, psykos eller vad som känns viktigt för dig
• Ge dina 5 bästa tips på hur man kan må bra
• Dina 5 bästa tips på böcker om psykisk ohälsa
Listan på aktiviteter kan göras hur lång som helst. Det viktiga är att vi pratar om det
och att du tar en bild, eller skriver en rad på sociala medier med följande efter text
eller bild: #5min5maj.
Du för stafettpinnen vidare, så blir vi jättemånga!
#5min5maj - Attitydambassadörer i Uppsala
från Hjärnkoll Uppsala län deltar bland annat genom att
• kl. 07 - 08.30 dela ut broschyrer på Centralstationen i Uppsala
• kl. 12 - 14: Speakers Corner med attitydambassadörer på Celsiustorget
Levande böcker, kramar, sång och annat smått och gott kommer att finnas på plats.
Celsiustorget ligger där Svartbäcksgatan och St. Persgatan möts.
Kontakt: [email protected],
Tel: 076 790 95 68 måndag-torsdag
~ 12 ~
Inställd föreläsning & ny spännande programpunkt:
Föreläsningen " Fri från psykofarmaka" 6 maj är inställt, då föreläsaren har
fått förhinder.
Ny programpunkt tisdag 19 maj: se nedan
Bot mot OCD via Internet.
Effektiv KBT-behandling via nätet - hjälp att bryta tvångscirkeln
Psykolog Erik M Andersson, Karolinska Institutet
Tisdag 19 maj kl. 18.30
Psykolog Erik M Andersson har utarbetat metoder för framgångsrik behandling av ocd
via Internet, som gör det möjligt för många fler att få del av bra behandling mot ocd var
man än befinner sig.
Vi träffar också en av våra medlemmar som behandlats framgångsrikt med denna
metod.
Lokal: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala
Rum: Se informationsskärm i entrén
Kostnadsfritt för medlemmar. Icke medlemmar betalar 20 kr för fika.
Lokalföreningen av Svenska OCD-förbundet, Uppsala län arrangerar föreläsningar,
informationsaktiviteter, diskussioner, erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågor om ocd
(tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. Vi samarbetar med Studieförbundet
Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala, och håller till i deras lokaler med våra
aktiviteter. Vi brukar bjuda på enkel fika.
Du som har ocd, är anhörig eller i övrigt intresserad av att lära mer om ocd, behandling
och forskning är välkommen.
Aktiviteterna är nästan alltid kostnadsfria för medlemmar.
Information om lokal för kvällen hittar du även på informationsskärmen i Vuxenskolans
entré.
~ 13 ~
Nyinrättat team ska arbeta för ökad patientsäkerhet
Pressmeddelande • 2015-04-23 12:04
Nu gör Landstinget i Uppsala län en satsning för att höja patientsäkerheten. Ett särskilt patientsäkerhetsteam har i dagarna inrättats,
med uppdrag att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget i syfte
att minska vårdskadorna.
– Landstinget har under de senaste åren legat under riksgenomsnittet i nationella
jämförelser. Att öka patientsäkerheten är en prioriterad fråga i landstingsplanen.
Genom den här satsningen tar vi ett samlat grepp för att få en ändring, säger hälsooch sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).
Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 28 april presenteras
landstingets patientsäkerhetsberättelse för 2014. Där beskrivs flera åtgärder som
landstinget kommer att vidta under 2015.
En av satsningarna är att landstinget har inrättat ett patientsäkerhetsteam. Teamet
tillhör organisatoriskt landstingets ledningskontor, men har ett nära samarbete med
chefläkarna vid landstingets vårdverksamheter.
– Det görs redan mycket för att öka patientsäkerheten, men vi har saknat en
samordning. Nu kan vi få mer kraft i arbetet och ta tillvara och utveckla det som
redan görs, säger chefläkare Göran Günther, sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor vid
landstinget.
Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf. hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel. 070-890 81 55
Göran Günther, chefläkare, Landstingets ledningskontor, tel. 070-645 08 54
~ 14 ~
Inbjudan till filmvisning av
"My life my lesson"
Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo bjuder in till en kostnadsfri
filmvisning av "My life my lesson". Alla som är intresserade är välkomna, men
platserna är begränsade.
Datum: 11 juni
Tid: 19:00 - 20:30
Adress: Studieförbundet Vuxenskola (K-salen) Kungsängsg.12, 753 22 Uppsala
Information om filmen:
Filmen My life my lesson har regisserats av Åsa Ekman och framställts i ett projekt i samarbete
med bland annat Unizon, Brottsofferjouren Sverige, Rädda Barnen, Svenska psykologförbundet. My life my lesson är en rättfram och finstämd dokumentär om en familj som lever i
de efterskalv som våld i en nära relation skapar.
Läs mer om filmen på deras hemsida: http://www.mylifemylesson.org/
Anmäla senast:
29 maj till [email protected]
Hjärtligt välkomna!
Önskar,
Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo
Kontaktperson:
Jessica Mattsson, Samordnare
07-241 26 14, [email protected]
~ 15 ~
TÄNKVÄRT
För att inse värdet av ETT ÅR
Fråga en student som har misslyckats i sin examen
För att inse värdet av EN MÅNAD
Fråga en kvinna som har fött sitt barn en månad för tidigt
För att inse värdet av EN VECKA
Fråga en ansvarig utgivare av en veckotidning
För att inse värdet av EN DAG
Fråga en person med daglön
För att inse värdet av EN TIMME
Fråga det förälskade paret som väntar på att få träffas
För att inse värdet av EN MINUT
Fråga den person som har missat tåget eller bussen
För att inse värdet av EN SEKUND
Fråga den person som överlevt en olycka
För att inse värdet av EN TUSENDELS SEKUND
Fråga den person som missat en olympisk guldmedalj
– OKÄND –
Redaktör: Nahal Ghanbari, [email protected]
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, [email protected], 018 – 560 911, 072-532 4522
~ 16 ~