Agenda för sommaren

2010-04-01
Mina bröder!
Ur en gammal Odd Fellow tidning
har jag saxat följande tänkvärda ord
av ExRP Ulla Rapphed:
”Att tillhöra Odd Fellow Orden är
något alldeles specifikt och unikt.
Oavsett om vi har ett ämbete eller ej,
så har vi alla ett gemensamt valspråk, gemensamma budord och en
Agenda för sommaren
April
07 Arbetsloge Klubbarr.
21 Ordens årsdag
Vänafton
Musikgissning
Maj
05 Rec III
Frack
Gemensam med B 101
Logens årsdag
08 Högtidsloge se annons
19 Arbetsloge Klubbarr
Ball. INV
Juni
09 Exp.sammanträde
Utflykt med damer
Aug.
18 Exp.sammanträde
19 Kräftsupé
20 OBS tiden 1830
gemensam målsättning att arbeta för.
Vi har en gemensam uppgift – nämligen att vidga inresset för vår Orden
och dess utveckling, att utöva människokärlek i praktisk handling och vara
öppna för den etiska fostran som vårt
ritualverk vill ge oss.
Det är vår skyldighet att göra våra loge
- och lägermöten attraktiva. Det måste
finnas en harmoni och ett innehåll,
som vi kan hämta kraft ifrån. Vi måste
kunna lära oss att se bortom vårt eget
egoistiska jag, och vi ska tala mera
med varandra, mindre om varandra.
Vi ska kunna känna att vi blir bekräftade, och att vi ska kunna vårda vårt
inre. Vår Orden visar oss och lär oss
hur vi ska tillägna oss några av livets
sanna värden. Livet kommer inifrån,
och jag önskar att människor kunde ta
bättre hand om sina inre rum. Många
mår dåligt, därför att de inte blir bekräftade.
Det finns ett stort behov av gemenskap. En riktig gemenskap upphör inte
i samma ögonblick människor inte
finns runt omkring mig. En präst berättade, att när han arbetade som nattassistent på kyrkans jourtjänst, knackade det en tidig morgon på hans dörr.
Utanför stod en äldre man, och på
prästens erbjudande att komma in sa
han att det behövde han inte. Han ville
bara att någon skulle se honom och
veta om att han fanns, att han levde.
Det var allt. När han sagt detta, vände
han sig om och gick igen. Utbrändhet
är ett nutidssyndrom, vars konsekvenser vi knappt sett början på. Stressforskarna talar om en tickande bomb.
Människor måste då och då få ett andrum kunna ladda om batterierna Existentiella frågor aktualiseras ofta i samband med kriser. Det är här vår Orden
har något att ge nutidsmänniskan
Människor förväxlar ofta livskvalitet
med levnadsstandard. Livskvalitet
handlar om att hitta rätt förhållningssätt till sitt liv. Man behöver en djup-
Ett vänligt ord kan
göra under
det läker hjärtats
djupa sår
det är ett ljus i
mörka stunder
en hand som torkar
ögats tår
Ett vänligt ord är
änglabud
en hälsning ifrån
Herren Gud
(text P.Nilsson 1933)
Informationsskrift för Odd Fellow logen Nr 165 Wirdaland IOOF
dykning i sitt inre för att få klart för sig
vad det är man vill.
Odd Fellow Orden är en livslång skola.”
Odd Fellow året 2009 avslutades den
16 december på sedvanligt sätt med en
ramåltiden , höll Br. Bengt Persson, ett
föredrag om ADHD. På ett enkelt och
lättfattligt sätt berättade han vad som är
kännetecken på och vad som kan vara
indikationer på ADHD eller Aschbergers syndrom och hur de diagnostiseras. Han beskrev även den hjälp som
kan erbjudas.
Nästa loge den 20 januari var det dags
att installera våra nya ämbetsmän för
perioden 2010-2011.
ÖM
Ulf Ekwurtzel
UM
Jan Hansson
PS
Magnus Danielsson
K
Magnus Lindén
SkM
Bertil Fransson
FS
Gunnar Ax
CM
Tomas Palmgren
Installator var IIVSS Göran Hildebrand. Som storämbetsmän tjänstgjorde:
julloge med damer. Lägret Nr 6 Utklippan hade förlagt sitt sista lägersammanträde till Växjö och inbjöds att med
sina medföljande damer delta i vårt
julfirande. Efter julbordet förflyttade vi
oss alla in i logesalen för att ta del av
årets Julloge. Jullogen inleddes med
musik och med att adventsljusen tändes, därefter höll K Br. Magnus Lindén
en julbetraktelse.
Efter ytterligare musik
och gemensam sång
fick vi besök av Lucia med tärnor, som traditionen bjuder av bestod av Ceciliakören,
från Växjö Domkyrka, under ledning
av Yvonne Steen Ohlander.
Det nya årets första sammankomst den
13 januari besöktes av inte mindre än
51 bröder, vilket är en mycket bra siffra
efter våra förhållanden. Efter bröd-
VSS
DSS Arne Jerlstad
Ssekr StRepr Lars Ilstam
SSkM StRepr Per Ifwarsson
StV
StRepr Henrik Malmgren
StM
StRepr Åke Wenrup
StK
SL-medl. Stig Ganmark
Här ser vi de tjänstgörande storämbetsmännen samt logens nyinstallerade
valämbetsmän.
Dessa sju Rebeckor hade ställt upp och
servade oss med så väl mat som till
måltiden harmoniserande alternativt harmonierande drycker med sedvanlig ackuratress.
Den 2 februari hade vi på nytt dragit på
oss fracken för att inviga tre främlingar i
vår Orden. De blivande bröderna var
Tommy Danielsson, Stig Bökmark
och Hans Ahl.
Receptionen dramatiserades på ett förnämligt sätt av CM Br. Tomas Palmgren
med hjälp av Brr Magnus Lindén, Bengt
Vennersten och Björn Orraryd. Vid den
efterföljande brödramåltiden serverades
det gubbröra till förrätt följt av murkelfärserat kalkonbröst med primörer, sherrysås samt persiljepotatis.
För recipienderna talade Br. Stig Bökmark.
Den 17 februari var en arbetsloge — en
mycket viktig sådan. Då logens ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse föredrogs. Varefter de avgående
ämbetsmännen och drätselnämndens
medlemmar erhöll ansvarsfrihet för det
gångna året. Vid den efterföljande brödramåltiden serverades det vilda wallenbergare med enbärsås, haricovertssallad
samt rårörda lingon och potatispuré.
Innan kaffet fick vi sedan en mycket intressant redogörelse om vad Sjöräddningssällskapet Kronoberg uträttar och
vad man har för önskemål inför framtiden.
Informationsskrift för Odd Fellow logen Nr 165 Wirdaland IOOF
Under brödramåltiden erhöll patriark
Agne Holmström en utmärkelse av den
Den 3 mars var det veteranafton och vår
!!Vänafton!!
Den 21 april har vi vänafton. Se
efter bland Era vänner och bekanta
om någon av dem skulle kunna
vara lämplig, som broder i vår
loge.
Meddela i så fall broder PS, som
ser till att en personlig inbjudan
går ut.
Storrepresentant Åke Wenrup fick sitt
tecken på att han varit Odd Fellow i 25
år. Vår distriksstorsire Arne Jerlstad ledde en alldeles utomordentligt fin ny ceremoni för utdelning av veterantecken.
Den 17 mars var en arbetsloge med instruktion. I vilken SL-medlem Stig
Ganmark berättade om Ordensalens
inredning, färger och symboler samt hur
ett altarbygge går till då en ny Odd Fellow lokal invigs .
Efter brödramåltiden, som bestod av :
Kalvstek med ljummen potatissallad och
sparrisveluté .
Fick vi vid kaffet lyssna till Elisabet Carcamo Storm som mycket initierat talade
på temat " När livet gör ont ".
Si, efter natten kommer alltid dag
Och såret läks och sorgen har en ände
Gustav Fröding
avgående huvudpatriarken Åke Wenrup
för ett utomordenligt bra jobb som lägervärd.
Den 26 mars var det lägersammanträde i
Karlskrona med reception i Patriarkgraden. Sammanträdet hade samlat c:a 80
patriarker. Från vår loge kom inte mindre än 18 bröder, varav två erhöll lägrets
Lägret Nr 6 Utklippan
Den 29 januari installerades de nya
valämbetsmännen i lägret.
HP
Sture Nilsson
B26
IB
Henrik Malngren
B119
IIB
Anders Ranefjord
B26
ÖP
Raimo Salminen
B101
PF
Arne Kjell
B119
RF
Sven-Eric Mros
B101
F
Sven-Åke Karlsson
B165
Installator var IIvSS Göran Hildebrand.
Övriga storämbetsmän pro tempore
var:
DSS
Arne Jerlstad
B26
ExIIvSS Jan-Eric Pettersson
B26
StRepr Harald Stenhag
B20
StRepr Lars-Göran Wänehag B101
StRepr Bo Persson
B167
StRepr Lars Ilstam
B101
första grad - Patriarkgraden. Det var bröderna Rune Gustavsson och Thomas
Bertilsson. Vid en kompletteringsinstallation installerades vår egen CM. Tomas
Palmgren, som lägervakt.
22 körer med 340 föranmälda Systrar och
Bröder som kommer till Växjö i mitten av
maj, för att sjunga. Vi börjar med en Allsångskonsert i Linnèparken på torsdagskvällen med
de då anlända körerna. Under lördag förmiddag övar vi igen, nu även med våra Solister
Lena Ericsson, Bert Månsson och Ingmar
Nordström, de medverkar i tre nummer ur
Människan och Skapelsen, av bl.a. Bert Månsson under ledning
av vår dirigent Kjell Lönnå. Du som vill
uppleva denna konsert ring och boka din plats,
Kristina Nilssons salen rymmer bara c:a 800
åhörare.
Pris: 250:- kr
Informationsskrift för Odd Fellow logen Nr 165 Wirdaland IOOF
Program
16.00
Bröderna införes i Ordensalen.
Gästerna införes.
Stiftarna införes.
Storämbetsmännen införes
Musik: Air av Bach
K.W. Quist
Vi tänder våra ljuS
K, Tjg ExÖM, UM, ÖM
Hälsningsanförande
ÖM
Panis angelicus
K.W. Quist
Vänskap
Musik : Josef Haydn. Text: Ulla Hornborg
Odd Fellowkören
Odd Fellow i våra hjärtan
Kaplan
Hyllningssång till Wirdaland
Musik: Wilhelm Åström. Text: StLRepr Inge Noreblad
Odd Fellowkören
Högtidstal
DSS Arne Jerlstad
Kärlekens tid
Musik: Benny Andersson. Text Ylva Egehorn
Odd Fellowkören
Ev. uppvaktningar
Musik
K.W. Quist
Logens tack
ÖM
Bön
Kaplan
Härlig är jorden
K.W. Quist
Unisont
Pestomarinerad kycklingfilé på papayabädd med
vitlöksyoghurt och baguettesnitt
Skagengratinerad laxfjäril med skaldjurssky,
ärtor och sparris kokt potatis
Tiramisu
Viner:
Vinia Maipo Chardonnay
Porto Cruz
Ljussläckning
CMm
Musik understjärnorna
K.W. Quist
Utmarsch under musik
CM och CMm
K.W. Quist
Pris per kuvert:
Klädsel:
Anmälan senast:
 Anmälningslista i logen
 Email
 Telefon
250:- kr
Frack med svart väst
2010-05-05
[email protected]
0470-632 19