svår

1
Buskar på rad
Camilla ska plantera buskar vid en gågata i city. Runt varje buske lägger hon
plattor som figuren visar. Varje vit ruta är en platta och varje svart ruta är en rabatt där en buske planteras.
2 buskar
3 buskar
1.Hur många plattor går det åt runt
a) 4 buskar?
b) 5 buskar?
c) 10 buskar?
d) 15 buskar?
e) n buskar?
2.Hur många buskar måste Camilla plantera om hon lägger 208 plattor?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
1 buske
2
Mosaikmönster
Åsa och Jens ska lägga ett mosaikgolv i sitt badrum enligt det mönster som bilden visar.
Figur 1
Figur 2
1.Hur många svarta respektive vita mosaikbitar går det åt till
a) figur 4?
b) figur 5?
c) figur 10?
d) figur 15?
e) figur n?
2.Hur många mosaikbitar går det åt totalt till figur n?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Figur 3
3
Bygga korthus
1.Hur många kort består ett korthus av som är
a) 3 våningar högt?
b) 4 våningar högt?
c) 5 våningar högt?
d) 12 våningar högt?
e) n våningar högt?
2.Ett korthus består av 408 kort. Hur många våningar har korthuset?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Albin och Melvin bygger korthus som bilden visar.
4
Såga i bitar
1.Vilket är det största antal sidor som kan vara rödmålade hos en minikub?
2. Hur många minikuber har 0, 1, 2, 3… sidor rödmålade i kuben
a) med kantlängd 2 cm?
b) med kantlängd 3 cm?
c) med kantlängd 4 cm?
d) med kantlängd 5 cm?
e) med kantlängd 6 cm?
f) med kantlängd n cm?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Elisabeth och Janne har rödmålade kuber som är 2 · 2 · 2 cm3, 3 · 3 · 3 cm3,
4 · 4 · 4 cm3, 5 · 5 · 5 cm3 och 6 · 6 · 6 cm3. De ska tillverka byggklossar till
Elisabeths lillasyster och vill därför såga isär de stora kuberna till minikuber som är 1 · 1 · 1 cm3 stora.
5
Tornet i Hanoi
1.Hur många förflyttningar måste man minst göra för ett torn som är
a) 2 skivor högt?
b) 3 skivor högt?
c) 4 skivor högt?
d) 5 skivor högt?
e) 10 skivor högt?
f) n skivor högt?
2.Hur lång tid tar det innan Buddha uppnår Nirvana om man antar att Buddha flyttar en skiva i sekunden?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
En gammal legend berättar om Buddha som sitter i Hanoi vid tre pelare och flyttar
skivor. 64 skivor är placerade i storleksordning med den minsta skivan överst på
pelaren längst till vänster. Dag och natt utan uppehåll flyttar Buddha en skiva i
taget från en pelare till en annan. En större skiva får aldrig läggas ovanpå en mindre
skiva. När Buddha har flyttat alla skivorna så att tornet är placerat på pelaren
längst till höger uppnår han Nirvana.
6
skaka hand
1. Hur många personer är det på festen?
2.Hur många personer har var och en på festen tagit i hand?
3.Hur många handskakningar har alla på festen gjort tillsammans?
4.Hur många handskakningar blir det totalt om det är 50 personer på festen?
5.Hur många handskakningar blir det totalt om det är n personer på festen?
Uttryck antalet handskakningar som en formel där n ingår.
6.Om det görs 300 handskakningar på en fest, hur många gäster är det då på festen?
7.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
8. Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Tänk dig att din klass har fest och att alla minglar och hälsar artigt på varandra
genom att skaka hand. Alla skakar hand med alla.
7
Smått och gott
1.På hur många sätt kan Johan välja
a) kolor till Alexander?
b) lakrits till Alexander?
c) choklad till Alexander?
2.Försök finna en generell formel för på hur många sätt man kan välja två godisbitar av n sorter.
3.På hur många sätt kan Johan välja godiset som Alexander bad honom köpa?
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Johan ska gå till kiosken och köpa godis. Alexander ber honom att köpa två kolor,
två lakritsbitar och två chokladbitar. Alexander vill inte ha två likadana godisbitar.
När Johan kommer till kiosken ser han att det finns tre sorters kolor, fyra sorters
lakrits och tio sorters choklad i lösvikt.
8
Hårsnoddar i en ask
1.Hur många hårsnoddar måste Frida minst ta för att vara säker på att få minst
a) 2 hårsnoddar av samma färg?
b) 3 hårsnoddar av samma färg?
c) 7 hårsnoddar av samma färg?
d) n stycken hårsnoddar av samma färg (n är max 9)?
2.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
3.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
I Fridas ask finns 12 svarta, 10 röda och 9 turkosa hårsnoddar. Frida plockar upp hårsnoddar utan att titta.
9
Val till sjuan
1.Hur många kombinationer av val finns det på
a) Bergaskolan?
b) Tuvaskolan?
2.Försök finna en regel för antal kombinationer av m slöjdval, n språkval och p elevens val.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Gustaf sitter och bläddrar i kataloger tillsammans med sina föräldrar för att
bestämma vilken skola han ska välja till sjuan. Han kan inte bestämma sig om han vill gå på Bergaskolan eller Tuvaskolan.
10
Busskön
1. På hur många olika sätt kan de tre ställa sig i kö?
2.Vid nästa busshållplats står det 4 personer och väntar på bussen. På hur många olika sätt kan de ställa sig i kö?
3.På hur många olika sätt kan 7 personer ställa sig i kö?
4.Försök finna en formel för antalet olika sätt som n personer kan ställa sig i kö.
5.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
6.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Lisa, Sophia och Isabelle ställer sig i kö vid sin busshållplats. Det finns inga andra vid busshållplatsen.
11
Nilofars bilder
1.Ge ett exempel på hur många semesterbilder Nilofar kan ha.
2.Försök hitta flera exempel på hur många semesterbilder Nilofar kan ha.
3.Försök finna en regel för hur många semesterbilder Nilofar kan ha. Uttryck din regel med ord eller med en formel.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Nilofar ska klistra in sina semesterbilder i ett fotoalbum. Om hon sätter fyra bilder på varje blad blir det tre bilder över. Om hon däremot sätter tre bilder på varje blad går det jämnt ut (det blir ingen bild över). Nilofar sätter bara bilder på ena sidan av bladen.
12
Träna tillsammans
1.Hur många dagar dröjer det tills
a) Elin och Mattias tränar samma dag nästa gång?
b) Elin och Tyra tränar samma dag nästa gång?
c) Mattias och Tyra tränar samma dag nästa gång?
d) alla tre tränar samma dag nästa gång?
2.Försök finna en regel för när det inträffar att alla tre tränar samma dag.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Elin, Mattias och Tyra tränar på samma gym. Elin tränar varannan dag, Mattias tränar var fjärde dag och Tyra tränar varje torsdag. Idag har alla tre varit och tränat.
13
En brakmiddag
1.Hur lång tid tar det för lejonet och björnen att tillsammans äta upp ett får?
2.Hur lång tid tar det för alla tre djuren att tillsammans äta upp ett får?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Ett lejon äter upp ett får på 3 timmar, en björn äter upp ett får på 6 timmar och en leopard äter upp ett får på 4 timmar.
14
Beduinens döttrar
En beduin hade ett antal kameler som han ville ge till sina tre döttrar. Han gav sin
1
äldsta dotter Tilde en kamel och av det antal kameler som var kvar. Näst äldsta
5
1
dottern Tuva fick två kameler och av det antal kameler som nu var kvar. Tredje
5
1
dottern Tea fick tre kameler och av det antal kameler som fortfarande var kvar.
5
På det viset fick alla döttrarna lika många kameler var. När alla tre döttrarna hade
1.Hur många kameler hade beduinen från början?
2.Hur många kameler fick varje dotter?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
fått sina kameler var det fyra kameler kvar, som beduinen tänkte behålla själv.
15
Stearinljusen
Helén och Johan tänder sina ljus samtidigt.
1.Hur stor del av Heléns ljus är kvar när Johans ljus har brunnit ner helt?
2.Hur lång tid tar det från att Helén och Johan tänder sina ljus till att Heléns ljus är dubbelt så långt som Johans?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Helén och Johan har fått varsitt stearinljus i present. De är lika långa men har olika brinntid. Heléns ljus brinner ner på 9 timmar och Johans ljus brinner ner på 6 timmar.
16
Felblandad saft
1.Hur stor del av den utspädda saften är koncentrerad saft när John har blandat saften 1 + 9 delar?
2.Hur stor del av den utspädda saften ska vara koncentrerad saft om John ska blanda saften 1 + 3 delar?
3.Hur många fler delar koncentrerad saft ska John hälla i den felblandade saften för att den ska bli blandad 1 + 3 delar?
4.Hur många fler delar koncentrerad saft ska John hälla i den fel­blandade
saften för att den ska bli blandad 1 + 6 delar istället?
5.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
6.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem.
Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
En varm sommardag bestämmer sig John för att blanda lite saft. Han tar en del
koncentrerad saft och 9 delar vatten och häller det i tillbringaren. Han smakar
på saften och tycker att den smakar väldigt blaskigt. Då ser han på saftflaskan att
saften ska blandas 1 + 3 delar. Det ska alltså vara en del koncentrerad saft till bara
3 delar vatten. John bestämmer sig för att hälla i mer koncentrerad saft för att
saften ska bli rätt blandad.
17
Fritidsintressen
1.Hur stor del av eleverna är det som både spelar någon bollsport och dansar?
2.Försök finna en regel för hur många elever som kan ha deltagit i Saras undersökning.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
På en skola gjorde Sara en undersökning om vilka regelbundna fritidsaktiviteter
2
eleverna har. Exakt av eleverna svarade att de spelar någon bollsport och exakt
3
1
40 % svarade att de dansar. Exakt av eleverna svarade att de varken spelar
6
någon bollsport eller dansar.
18
Gå på teater
1.Hur mycket kostar Helenas, Niklas och Johannas teaterbiljetter var för sig?
2.Hur förhåller sig priset för Johannas biljett till priset för Niklas biljett?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Helena, Niklas och Johanna ska gå på teater. Helena betalar fullt pris, Niklas får 10 % studentrabatt och Johanna går för halva priset eftersom hon är under 12 år. Totalt kostar deras teaterbiljetter 384 kr.
19
Klädrea
1.Ge ett exempel på hur mycket linnet och jeansen kan ha kostat före rean.
2.Ge så många olika exempel du kan på vad jeansen och linnet kan ha kostat före rean.
3.Försök finna en regel för hur jeansens och linnets priser förhåller sig till varandra före rean.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Det är onsdag och Ulrika står och tittar på ett linne som hon precis har råd med.
Det finns även ett par jeans som hon hellre vill ha, men pengarna räcker inte. Ulrika
räknar ut att jeansen kommer att kosta precis lika mycket på lördag som linnet
kostar idag . Hon bestämmer sig för att spara pengarna och chansa på att jeansen
finns kvar på lördag. Alla ordinarie priser i affären är mellan 100 och 1 000 kr och satta i hela tiokronor.
20
Fikabröd
1.Ge ett exempel på vad Laila kan köpa för exakt 500 kr.
2.Försök hitta alla olika kombinationer av fikabröd som Laila kan köpa för exakt 500 kr.
3.Försök hitta ett mönster för hur de olika kombinationerna av fikabröd kan se ut.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Laila har fått i uppdrag att köpa fikabröd för exakt 500 kr till sina 50 arbets­
kamrater. Först tänker hon köpa 50 kanelbullar för 10 kr/styck, men Johan som
inte är så förtjust i kanelbullar tycker att hon ska köpa lite olika godsaker som
man kan välja mellan. Laila lyssnar på Johans förslag och köper istället tårtbitar,
kanelbullar och chokladkakor. Tårtbitarna kostar 20 kr/styck, kanelbullarna
kostar 10 kr/styck och chokladkakorna säljs i tiopack för 50 kr. Var och en får
alltså antingen en tårtbit, en kanelbulle eller en chokladkaka.
21
Tapas till lunch
1.Ge ett exempel på hur många barn och vuxna som kan ingå i sällskapet.
2.Försök finna alla olika kombinationer av antal barn och vuxna som sällskapet kan bestå av.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Ett sällskap har beställt spanska smårätter, så kallade tapas, till lunch. En vuxenportion består av 9 tapas och en barnportion består av 4 tapas. Totalt har sällskapet beställt 108 tapas.
22
Med eller utan moms
1.Vad kostar cd-skivan utan moms?
2.Hur många procent lägre är priset utan moms jämfört med priset med moms?
3.Försök finna ett generellt samband för förhållandet mellan priset utan moms och priset med moms.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Mathias och Jenny köper en cd-skiva i en skivbutik för 160 kr. Priset de betalar för skivan är med 25 % moms.
23
Bröderna Eriksson
1.Hur gamla är var och en av bröderna?
2.Hur mycket pengar får var och en av bröderna?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Bröderna Elias, Erik och Emil ska få dela på 360 kr. Deras föräldrar vill att de ska
få pengar i förhållande till sin ålder. Den äldsta brodern Elias är dubbelt så gammal
som den yngsta brodern Emil. Mellanbrodern Erik är 3 år äldre än Emil. Elias och
Erik är 21 år tillsammans.
24
Annas syskon
1.Hur gammal är Anna?
2.Hur gamla är Annas bröder?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Anna har två systrar och två bröder. Medelvärdet av Annas fyra syskons
åldrar är 17 år. Medelvärdet av alla fem syskonens åldrar är 16 år.
Emma är 20 år och äldst. Cecilia är 15 år, vilket är medianen för alla fem syskonens åldrar.
25
Gå och bada
På stran­den vill Joakim att läsken ska fördelas i förhållande till hur långt var och en har burit flaskan. Ida tycker att det är fånigt och vill dela läsken lika mellan alla tre. Maria tycker att läsken ska fördelas i förhållande till hur långt var och en har gått.
1.Hur stor del av läsken får var och en med
a) Idas förslag att fördela läsken?
b) Marias förslag att fördela läsken?
c) Joakims förslag att fördela läsken?
2.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
3.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Joakim ska hämta upp två kompisar och sedan ska de gå till stranden och bada.
Joakim tar med sig en stor läskflaska till alla tre. Först går han förbi Ida. Då har
1
Joakim gått av hela sin väg. När han kommer till Ida tar hon läskflaskan och
3
sedan går de till platsen där de ska träffa Maria. När de kommer fram till Maria så
har Joakim gått hälften av hela sin väg och Ida har gått 25 % av hela sin väg. Maria
2
har då gått av hela sin väg. Maria bär flaskan från träffpunkten till stranden.
5
26
Dyra köttbullar
1.Hur mycket kostar de 9 köttbullarna som Isak ska äta?
2.Försök finna ett uttryck för hur mycket n stycken köttbullar kostar.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Isak köper en förpackning med 48 köttbullar. Den kostar 64 kr. När han ska äta lägger han upp 9 köttbullar på sin tallrik.
27
Chokladfabriken
1.Hur många chokladpraliner plockar 5 robotar på 5 minuter?
2.Hur många robotar krävs det för att plocka 10 800 choklad-
praliner på en kvart?
3.Hur lång tid tar det för 10 robotar att plocka 1 000 chokladpraliner?
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
I Kalles chokladfabrik finns det robotar som plockar chokladpraliner
från ett löpande band och lägger dem i chokladaskar. 7 robotar plockar
4 410 chokladpraliner och lägger dem i askar på 7 minuter.
28
Cykelturen
1.Vem av Pär och Björn cyklade fram och tillbaka på kortast tid?
2.Hur lång tid tog det för Björn att cykla fram och tillbaka?
3. Vilken medelhastighet cyklade Björn med?
4.Hur lång tid tog det för Pär att cykla fram och tillbaka?
5.Vilken medelhastighet cyklade Pär med?
6.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
7.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Pär cyklar med medelhastigheten 32 km/h till sin mormors sommarstuga. På hemvägen tar han det lite lugnare och cyklar med medelhastigheten 16 km/h. På kvällen när Pär har kommit hem och ser på en film med Björn kommer Pär på
att han har glömt sitt fiskespö hos mormor. Björn cyklar då till stugan, hämtar
fiskespöet och cyklar hem med det till Pär. Halva tiden av hela färden cyklar Björn med medelhastigheten 32 km/h och under den andra halvan av tiden med 16 km/h. Det är 24 km till sommarstugan.
29
Hinna ikapp Leif
1.Hinner Lena ikapp Leif innan han är hemma?
2.Ifall hon gör det, när och var hinner Lena ikapp Leif?
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4. Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Lena och Leif bor ihop men jobbar 5 km ifrån varandra. Båda slutar klockan
fem och då brukar Leif vänta på Lena medan hon cyklar till hans jobb. Därifrån
brukar Lena promenera de sista 5 km hem tillsammans med Leif. En dag har de lite
bråttom så Leif börjar promenera hem från sitt jobb direkt när han slutar och Lena
cyklar förbi Leifs jobb och försöker hinna ikapp honom på vägen. Leif promenerar
med hastigheten 5 km/h och Lena cyklar med hastigheten 20 km/h.
30
Fåren i hagen
1.Vilka blir fårhagens mått om den ska vara så stor som möjligt?
2.Försök finna en regel för måtten hos den största möjliga fårhage som kan byggas med s meter stängsel.
3.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
4.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Ganesh och Åsa har 100 m stängsel som de ska använda för att bygga en
rektangulär fårhage. Ganesh och Åsa vill göra en så stor hage som möjligt för att fåren ska få mycket plats att röra sig på.
31
Hagen och muren
1.Vilka mått måste hagen ha för att arean ska bli så stor som möjligt?
2.Försök finna en regel för måtten hos den största möjliga fårhage som kan byggas med s meter stängsel när man använder murens vägg som inhägnad.
3.Försök finna ett samband mellan hur den största möjliga fårhagen ser ut med och utan murens vägg.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Ganesh och Åsa har 100 m stängsel som de ska göra en rektangulär fårhage av. På sin mark har Ganesh och Åsa en lång mur som de vill bygga fårhagen mot. På så sätt behöver de bara sätta stängsel på tre sidor av hagen.
32
Störst låda
1.Hur stora kvadrater ska Alma klippa bort i hörnen för att hennes låda ska bli så stor som möjligt?
2.Hur stor är volymen av den största möjliga lådan?
3.Jämför den stora kvadraten med en av de små kvadraterna som Alma klippt bort. Hur stor del av den stora kvadratens sida är den lilla kvadra­
tens sida? Försök finna en regel för hur förhållandet mellan sidorna ska
vara för att få så stor låda som möjligt oavsett hur stort papper man har.
4.Hitta på ett eget liknande problem och lös det.
5.Byt problem med en kompis och försök lösa varandras problem. Jämför era lösningar.
Kopiering tillåten · 32 rika problem i matematik © Liber AB
Alma har ett kvadratiskt styvt papper med sidan 15 cm. Hon vill göra en
papperslåda som är så stor som möjligt genom att klippa bort fyra lika stora
mindre kvadrater i papperets hörn och sedan vika upp lådans kanter. Lådan får inget lock.