Birka nytt - augusti 2015

Birka nytt - augusti 2015
Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm
Inledning
Välkommen till höstens verksamhet i logen 116 Birka. Programmet ser du nedan.
Klubbkommittén har försökt skapa ett varierat program som vi hoppas kan attrahera
många. Enligt den verksamhetsplan som vi lämnat till Storlogen ska rekrytering vara
ledstjärna under den här mandatperioden. Ett sätt kan ju vara att bjuda in presumtiva
bröder till klubben och brödramåltiden, så att ”rekryten” får möjlighet att bekanta sig
med Birka och birkabröderna.
Lämpliga tillfällen under hösten är förutom vänaftonen den 27 september,
punschprovningen den 3 september, bierabend den 15 oktober och gåsamiddagen
den 5 november. Bjud in en presumtiv broder eller vän/bekant så att han kan bekanta
sig med oss.
Den 19 november har vi veteranafton.
Höstens logeprogram
Odd Fellow Logen No 116 Birka
Datum
I logen
I klubben
24 aug
Exp. sammanträde
Skaldjursafton
3 sept
Arbetsmöte B III
Punschprovning, kort föredrag om punsch
17 sept
Arbetsmöte Rec III, 1:a Nom
Enligt protokoll
ValÄM
27 sept
Vänafton
1 okt
Arbetsmöte 2:a nom ValÄM
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Lotteri
Sida 1
15 okt
Arbetsmöte Val ValÄM
31 okt
Minnesloge
5 nov
Bierabend
Arbetsmöte B INV 1:a nom
Utskott o Revisorer
Gåsamiddag med respektive
19 nov Obs Veteranafton 2:a nom av
18:30
Utskott o Revisorer
Underhållning av Trappkvartetten
3 dec
Arbetsmöte Rec INV, HD
Enligt protokoll
17 dec
”Lillejul” med respektive
Auktion
Kaplans tankar
Bröder! Vi samlas snart till uppstart i vår Odd Fellowloge 116 Birka. Det efter en
sommar som åtminstone för ett par veckor sedan skulle kunna sammanfattas i tre
ord; regn, regn och åter regn! Men allt är som bekant inte bara regn och rusk. Nu
präglas vädret av sol och värme. Enligt prognosen kommer det myckna regnandet i
kombination med solskensdagarna att kunna bidra till en riklig skörd.
Regn eller sol, ljus eller mörker? Även i våra liv som Odd Fellows kan det se olika ut.
Våra ritualer vill dels sätta fokus på att våra liv som människor är omväxlande, dels
också göra oss uppmärksamma på att hitta en strategi i våra liv för att hantera detta.
Det är ju också därför som vi år efter år håller våra sammankomster. Det ger oss
inspiration att kämpa på i livet, men också en välbehövlig avkoppling från vardagens
stress och jäkt utanför Kopparporten samt en stunds gemenskap.
Jag hoppas att sommaren, vädret till trots, bidragit till att vi Bröder i 116 Birka, kan
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 2
gripa oss an vårt rituella arbete med ny entusiasm och att våra logesammankomster
ska bli riktigt välbesökta.
Rickard Edfeldt
Kaplan
In Memoriam
Vår broder, Jimmie Ahrgren har lämnat brödraskaran.
Broder Jimmie invigdes den 15 februari 1973 i logen 116 Birka och avled
den 9 juni 2015.
Han innehade veterantecken.
Frid över hans ljusa minne.
BRÖDRA GÅVAN
Bli medlem i brödragåvan.
Brödragåvan har tillkommit för att ge snabb hjälp. Genom att ett belopp överlämnas
till efterlevande direkt vid en Birka broders bortgång. När sorgebrev når bröderna,
betalar de in ett belopp per postgiro.
Vänd dig till broder Jan-Åke Tegebro som lämnar dig upplysningar.
Brödragåvan har postgiro 452965-7
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 3
Hänt i logen
16 april hade vi i logen arbetsmöte med ballotering för INV-graden. I Klubben middag
med 70-talstema med respektive.
Mycket av såväl modet som maten från 70-talet går igen i dag och vi har börjat laga
paj igen, sörpla på iskalla drinkar som Manhattan och Cosmopolitan. Så därför bjöds
vi i klubben denna kväll på traditionell 70-talsmat: Avokado med räkor, Flygande
Jakob och som efterrätt konserverade päron med smält after eight.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 4
Invigningsgrad
Den 7 maj hälsade vi två nya bröder välkomna till 116 Birka
Jonny Zackrisson och Pär Oldertz fick invigningsgraden.
•
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 5
Här kommer några bilder från vänlogemötet i Kongsvinger 23-25 maj. 25 personer
från Birka, bröder med respektive gästade Kongsvinger i Norge. Se artikel längre
ned.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 6
Sommarens första expeditionssammanträde inleddes med ett besök vid
logegraven
Bröderna höll en ceremoni för de bröder som valt logegraven för sin sista vila.
Därefter fortsatte vi till ordenshuset vid Kungsträdgården för
expeditionssammanträdet och där det i den efterföljande klubben bjöds på god mat.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 7
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 8
Expeditionssammanträde med kräftskiva
Höstterminen inleddes med expeditionssammanträde och traditionsenlig kräftskiva.
Denna gången stod övermästare Kalle Larsson för lokalen. Dina Försäkringars
personalmatsal på Skeppsbron 2. Som framgår av bilderna blev det en lyckad
tillställning. Mycket och god mat som broder Mats Eneroth levererade.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 9
Vänlogemöte hos 67 Castrum i Kongsvinger 2015-05-23--25
Kl 08,00 avreste 14 Birkabröder och 8 medföljande fruar från Stockholm Central, dessutom
1 Birka-broder med hustru från Göteborg, totalt var det 24 st. Stämningen på tåget var hög
redan från starten i Stockholm. Vi fick bl a till "självkostnadspris" köpa en 18 cl flaska vin inkl
en mycket god landgång. Den senare gjord av broder Mats Eneroth. Vi anlände till
Kongsvinger ca 13,00, efter byte till buss i Charlottenberg.
Lördagens program var att "medföljande" skulle ut på en utflykt med lunch och
underhållning. För Birkabröderna gällde högtidsloge och brödramåltid i 67 Castrums
logegård.
Förutom Birkabröder och Castrumbröder hade det även kommit bröder från vår finska
vänloge nr 10 Sibbesborg.
Efter lunchutflykten och högtidslogen var alla tillbaka på hotellet ca 17,00. Kvällens aktivitet
var som brukligt festbankett, där vi var en bit över 100 personer. Festbanketten startade ca
19,00 med fördrink och därefter bankettmåltid. Under kvällen hölls en del tacktal och
utdelning av vänlogestandar för Birkabröderna Kalle Larsson och Rolf Linder. Vår ÖM Kalle
Larsson höll ett briljant tal i bankettmatsalen, där även en gåva överlämnades till ÖM
Oddvar Högberg i 67 Castrum. Även den finska övermästaren höll tal till 67 Castrum.
67 Castrum överlämnade standar till följande Birkabröder; ÖM Kalle Larsson, Björn Persson
och Jan-Åke Tegebro. Att överlämna standar är brukligt vid varje vänloge, alltså, den vänloge
som arrangerar mötet överlämnar standar. Efter tal och middag startade dansen, som sedan
pågick ett antal timmar.
En ny Birka "underavdelning" bildades också under vänlogemötet, nämligen klubb 408;an,
vilket i praktiken var det rum där många samlades för både för- och efterfest. En skön
blandning av bröder från alla tre vänloger, givetvis med medföljande. Som mest var det i
rum 408 ca 20 personer.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 10
Söndag inleddes, som brukligt både i Norge och Finland, med hembesök till någon broder. I
mitt fall tillsammans med 5 personer från Finland till Broder Per Steinar Glader med fru och
ytterligare en norsk broder med fru. Ett mycket trevligt besök med god mat och dryck. Vi
hade ett antal trevliga timmar tillsammans hos Br Per Steinar innan vi blev körda tillbaka till
hotellet, för senare avfärd till Nordisk Afton. Givetvis var det öppet i 408:an innan avfärd.
Nordiska aftonen var på en "hembygdsgård" som heter Persmoen. Där bjöds på mat och
trevlig samvaro. Tyvärr var vädret inte på vår sida, lätt regn och ganska kallt. Detta fixads
dock av bröderna i Castrum så att vi fick komma in i en stor kåta, där det brann en fantastisk
härlig värmande brasa. Under kvällen fanns också möjlighet att dansa för de tappra och
sedan hemresa ca 23,00.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 11
Några reflektioner: Jag tycker fortfarande att vi är för få som åker med på vänlogemöten till
Norge och Finland. Detta är något som vår vänlogekommitté får titta närmare på. Är det
placering i tid, kostnad eller andra anledningar som gör att vi är så få vid vänlogemötena?
Vänlogemöten är ett utmärkt tillfälle att få nya vänner.
Det som var extra roligt var att tre nya bröder kom med till detta besök i Kongsvinger,
nämligen KM Bertil Garpland, br Ulf Dahlberg och 116 Birkas yngste br Martin Ericsson. Så
på vänlogeresan till Castrum var 116 Birkas äldste br Sven-Åke Eriksson och den yngste
Martin Ericsson med. En åldersskillnad på drygt 70 år.
Det som också gläder mig är att Br Ulf och Br Martin lovat delta i 2017 Vänlogekommitté,
inför mötet i Stockholm. Jag hoppas givetvis att fler vill delta i vår vänlogekommitté, för det
är ett stort arbete att få ihop ett trevlig och intressant möte i Stockholm 2017. Du som är
intresserad är välkommen att kontakta mig.
Vid pennan i ett just nu regnigt Visby
Jan-Åke
Lite historik om ordensvärlden i allmänhet
Orden avsåg ursprungligen religiösa ordnar. Under historiens gång har ordets
betydelse varierat i olika sammanhang. Nedan räknas dessa huvudsakliga
betydelser upp.
De kristna munkordnarna är ordensväsendets ursprung. Ur dessa uppstod under
korstågstiden riddarordnarna. Med tiden förlorade många av riddarordnarna sin
egentliga betydelse, och de insignier som bars som tecken på tillhörighet till orden
blev snarast utmärkelser för förtjänster, och de nya ordnar som tillkom efter
reformationen var främst fokuserade kring ordenstecknen. Samtidigt uppkom även
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 12
privata ordenssällskap, där ordensgemenskapen blev det centrala. Dessa har å sin
tur även de infört ordenstecken.
En orden kan även avse ett, normalt slutet, sällskap eller umgängesklubb, även kallat
ordenssällskap. Dessa kan har vitt skilda syften och bakgrund. Jämför med förening
och herrklubb.
Ordenssällskap eller ordenssamfund är en social orden, ett slutet sällskap av
människor med gemensamma mål. Ordenssällskap skiljer sig helt från det allmänna
föreningslivet på flera sätt. Man rekommenderas in, det vill säga att någon form av
godkännande krävs för antagning som medlem. De har, mer eller mindre tydligt, kvar
former från de ursprungliga, medeltida ordenssällskapen. Flera av de gamla och
erkända ordenssällskapen har höga ideal, ofta innefattande personlig utveckling och
människokärlek. Många vilar på kristen grund. De flesta gamla sällskap är för män
men allt fler har systersällskap för kvinnor.
De flesta ordenssällskap har en öppen del där syften och existens ingår och en
sluten (hemlig) del med kunskap, ceremonier och liknande som avses vara kända
enbart av sällskapets medlemmar. Beträffande ordenssällskap som har sin bakgrund
i det gamla skråväsendet gällde den hemliga delen ofta vad vi idag kallar
yrkeshemligheter; kunskaper som gör en yrkesman skickligare i sitt yrke. Numera
gäller dessa hemligheter mer sällskapets egna ceremonier.
Detta har föranlett den tvetydiga beteckningen hemliga ordnar. Själva sällskapet är i
de flesta fall inte hemligt – bara vissa av dess interna regler och ceremonier.
Medlemskapet är i regel indelat i grader, där varje grad är kopplad till en
invigningsceremoni där gradens hemligheter avslöjas för den sökande (recipienden).
Genom stegvis vandring upp i graderna får medlemmen mer kännedom om
sällskapet.
De flesta senare tids ordenssällskap tar sina grundläggande idéer från medeltidens
riddarväsen och/eller 1600- och 1700-talens skråväsen. Många av de erkända
ordenssällskapen bildades under dessa perioder och några fortlever ännu.
Mystiken kring hemliga ordenssällskap har föranlett att utomstående beskrivit vissa
av dem i samband med konspirationsteorier.
Enligt Wikipedia finns det idag ett femtiotal ordenssällskap verksamma i Sverige.
Som framgår av listan nedan har sällskapen olika inriktning och mål med
verksamheten. Alla sällskap är inte uppräknade i listan.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 13
Namn
Grundad
Mål, syfte
Svenska ordenssällskap
med kungligt beskydd
Svenska Frimurare Orden
SFMO
1735 Personlig utveckling, gemenskap, barmhärtighet.
Sveriges ordenssällskap, arbetar i Kristet Frimureri
genom Svenska systemet, och är därigenom en
fristående del av internationellt frimureri
Coldinuorden
okänt, före Karaktärsdaning utifrån kristen-etisk grundsyn,
1755 knuten till sjöfarare och deras traditioner. I Sverige
sedan 1765. Finns numera endast i Sverige och
Finland
Par Bricole PB
1769 Värnar om musiken och talekonsten och vårdar
minnet av Carl Michael Bellman. Devis: Ordning,
Munterhet, Styrka och Förtrolighet.
Svea Orden
1793 "Åminnelse av fädrens bragder"
Götiska Förbundet
1815 Vårda miljö, kultur, natur och historia.
Neptuniorden
1812 Att verka till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet
Stora Amaranterorden
(1653) 1760 Sällskaps/Dansorden
Innocenceorden
1765 "Finare dansnöjen"
Johanniterorden
1080 Riddarorden, ej ordenssällskap. Består av fyra
evangeliska ordnar och en katolsk
Urval av andra
ordenssällskap i Sverige
Timmermansorden
1760 Personlig utveckling och broderskap
Oberoende Odd Fellow Orden England, 1700tal
Personlig utveckling enligt budorden "Vänskap,
Kärlek, Sanning", broderskap, samvaro och
hjälpverksamhet finns i Sv. sedan 1884. Bedriver
en omfattande hjälpverksamhet.
Svenska Druid-Orden
England 1781
Personlighetsutveckling, broderskap. I Sverige
sedan 1904.
Svarta Örns Orden
USA, mitten av
1600-talet. I
Sverige sedan
1902
Gudsfruktan, fosterlandskärlek, broderskap och
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
barmhärtighet
Sida 14
Bifrostorden
1925 Hjälpverksamhet, främja en sund livsåskådning och
bereda medlemmarna god samvaro. Religiöst och
politiskt obundet
Sirius-Orden
Ystad
Broderskap. Utbrytning från Odd Fellow och SFMO
Tempel Riddare Orden
USA 1845
Personlig utveckling och drogfrihet
Ordenssällskapet W.F.
Stockholm
1865
Att samla ansvarskännande svenska män
oberoende av samhällsställning och religion till
förädlande och berikande samvaro.
Rosencreuzarna
Tyskland, tid.
1600-tal
Alkemi, mystik och magi. (A.M.O.R.C.), finns i Sv.
Ordenssällskapet W:6
Göteborg, 1851 "Vänskap och välgörenhet". Svenskt
ordenssällskap med 29 loger över hela Sverige
Pimpinella Orden
Stockholm,
1810-talet
Mariaorden
Instiftad i Norge Självkännedom. Endast öppen för kvinnor. Finns
1916
även i Danmark, Sverige och Tyskland
Wänskapsbröderna
Stockholm
1827
"Glädje och broderskap". Troligen grundat av CarlMichael Bellmans son
Främja vördnad för kristen tro, lydnad för gällande
allmänna lagar och kärlek till fosterlandet, till stöd
för nödställda likar, samt verka för sann vänskap
och bröder till ett oskyldigt nöje.
Ordenssällskapet Den XV
Mars
Stockholm,
1854
"Att i en vald krets av prövade, redbare vänner
njuta en oskyldig och sansad glädje samt höja
denna njutning genom välgörenhet mot nödlidande
medmänniskor"
IOGT
USA 1851, till
Sverige 1879
Nykterhetsrörelse (klassas inte längre som
ordenssällskap)
Teaterorden TSO
Göteborg 1916
Ordenssällskap för personer verksamma inom
teater, dans, musik, film, press, radio, television
eller andra medier
Auxilium-Orden
Stockholm,
1923
Att arbeta för ett mjukare och humanare samhälle
där alla har samma värde oberoende av
trosuppfattning och hudfärg
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 15
Birka golfresa till North Berwik i Skottland 10-14 maj
Nio golfare varav sex Birkabröder for västerut för golfspel i Skottland, nämligen Kalle
Larsson, Ulf Dahlberg, Pecka Bohman, Lars-Erik Candlert, Rolf Linder och undertecknad.
Vi anlände North Berwick söndag förmiddag och gick vår första runda redan samma dag kl
14,00 på golfbanan Glen Golf Club. Därefter installerade vi oss på ett trevligt B&B som ligger
ca 10 mil sydöst från Edinburgh.
Följande dagar spelades golf på ytterligare tre olika banor varav två i nästan full storm
(något överdrivet), men man fick iallafall lära sig att spela i vind. Vi fick en riktigt skön runda
sista speldagen, på kanske den finaste banan i sol och lite vind, banan heter Dunbar Golf
Club
Birkabröderna vid Dunbar Golf Club.
En bana som utmärkte sig över det vanliga var en bana vid namn The Royal Musselburgh
Golf Club, Och det var kanske i sig inte banan som överraskade mest utan klubbhuset (se
bilden nedan).
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 16
En fråga många ställer sig, kan det vara kul att åka på golfresa och bara spela golf hela
dagarna, och inte hinna annat. Det är inte golfen som var den aktivitet som tog längsta tiden
utan allt runt omkring spelandet.
En vanlig golfdag började ca 07,00. Först med intagande av lite medicin sedan en
morgonpromenad innan frukost, därefter golf några timmar på golfbana i närheten av
hotellet. Efter golfen och lite dusch, företogs lite olika aktiviteter varje dag, som bl.a besök
på ett fågelcenter, eller besök på ett whiskydestilleri vid namn Glenkinchie. På Glenkinchie
förutom whiskyprovning även mycket intressant studiebesök i hur whisky tillverkas, framför
allt single malt.
Efter de aktiviteterna åter till hotellet för att påbörja kvällsaktiviteten. I regel träffades vi på
något lämpligt rum för intagande av lite mer av den skotska medicinen innan utgång för
middag. Givetvis hann vi även med ett måste i Skottland, nämligen den skotska puben.
Alltså, en golfresa är mycket mer än trevligt golfspel på fina banor, även social samvaro och
många trevliga kringaktiviteter. En golfresa kan rekommenderas även för andra än golfare.
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 17
Till slut, vem av Birkabröderna hade bästa resultatet över fyra golfdagar, det var nedan
person:
Ulf Dahlberg
Vid pennan
Jan-Åke
ÖM får sista ordet
Mina loge bröder i 116 Birka. Fånga stunden!
Vid vårt senaste expeditionsmöte som var i juni månad, hade vi hela sommaren
framför oss. I skrivande stund har halva härliga sommaren förflutit eller om vi ser det
mera positivt så har vi halva sommaren kvar.
När vi var i Norge och hade vårt vänlogemöte så var Birkas budskap till övriga bröder
med sällskap att vi alltid ska fånga stunden. Med detta menade vi att vi ska stanna
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 18
upp och reflektera lite över vad vi har gjort för att senare kunna både njuta och lära
av det som har skett.
Under sommaren har jag har tillfälle och läsa böcker. Jag har läst en bok av Stefan
Einhorn där han i samtal med sin fader diskuterar ömsesidig respekt för våra
medmänniskor. Det var några citat och meningar som jag har fastnat för och passar
så bra i vårt logearbete.
Han skriver:
”Om man ser sig själv i alla och alla i sig själv kan man inte skada någon, ty det
skulle betyda att skada sig själv. Vi är alla ett, och att skada andra drabbar till slut
även oss. Det sätt på vilket vi behandlar våra medmänniskor avgör till slit vårt egna
öde."
Mina bröder! Några ord till er så att ni njuter och tar till vara resten av sommaren och
er själva.
”Människor missar sin möjlighet till lycka inte därför att de aldrig hittar den, utan
därför att de aldrig stannar upp för att njuta av den”
Ha det bäst
I Vänskap Kärlek Sanning
Kalle Larsson
Ansvarig utgivare ÖM Karl-Erik Larsson
Sida 19