Heliås Svartvik är en f-6 skola som ligger vackert beläget på

Heliås Svartvik är en f-6 skola som ligger vackert beläget på Hemmanet med utsikt över vattnet. Idag
finns det ca 85 elever på skolan och vi jobbar för att eleverna ska känna trygghet och tillhörighet. Alla
medarbetare känner gemensamt ansvar för alla elever och strävar tillsammans mot vår vision där
eleven själv ska få möjlighet att välja sin framtid.
Beskrivning
Vi söker lärare som kan jobba med:
Svenska/SO årskurs 4-6 100 %
Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten
och ser ett kollegialt lärande som en förutsättning för utvecklingsarbetet. Du är noggrann och väl
medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa och
kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Du drivs av en vilja att se möjligheter till
förbättringar både för den egna verksamheten, för sig själv och för eleverna.
Arbetsuppgifter
Alla förekommande arbete som lärare handhar.
Kvalifikationer
Du är behörig samt legitimerad för dina ämnen.
Villkor
Ferieanställning, tillsvidare fr o m 2015-08-13.
Kollektivavtal.
Vi tillämpar provanställning.
Övrigt
Före anställning ska examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation och giltigt utdrag ur polisens
belastningsregister lämnas in. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
www.police.se
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2015-08-07
Ansökan skickas via mail till [email protected]
Kontaktperson:
Lena Ytterström 073-065 00 19