Kursintroduktion - Ping-Pong

Människokroppens kemi
 Upprop
 Kursintroduktion
 Kompendieutdelning
 Föreläsning: Kemisk bindning
Kursens mål
• Ge baskunskaper i allmän kemi, medicinsk kemi
samt oral biokemi som är nödvändiga för de
fortsatta studierna i cellbiologi, fysiologi,
farmakologi, cariologi och parodontologi.
• Bidra till förståelse av organismens allmänna
uppbyggnad och funktioner på molekylär och
cellulär nivå. I den orala biokemin behandlas
kemi av särskilt intresse för processerna i
munhålan.
Upplägg
Tre kursdelar: Undervisas integrerat
• Allmän kemi (ToB)
• Medicinsk kemi (ToB)
• Oral biokemi (RS)
En skriftlig Tentamen – Två självevalueringar
Upplägg forts
• Föreläsningar, Laborationer, Seminarier,
Självstudier med lärartillgång
• 30 lab- och seminariegrupper, 3 stud/grupp
(grupplista!)
• Lab: 2 st, Syra-Bas samt Salivamylas
• Seminarier: 5 st, Sem 1-3: Biomolekyler o
Syra-Bas, Sem 4-5: Metabolism
Räknestuga Syra-Bas
Laborationer
• Lab-redovisning i slutet av lab-tillfället:
• Laborationsresultatet redovisas genom att
gruppen diskuterar en ifylld resultatredovisning
med erforderliga kurvor (ritade på mm-papper),
tabeller och kommentarer, med sin handledare
vid slutet av laborationen. Redovisningen skall
alltså ske i samband med laborationstillfället.
• Avprickning i slutet av lab (”Utcheckning”)
Seminarier (5 st)
• Sem 1: Kolhydrater och Lipider, Bygga!
• Sem 2: Syra-Bas + Räknestuga (självstudier)
• Sem 3: Proteiner, Enzymer, Coenzymer och
Energi
• Sem 4: Kolhydratmetabolism
• Sem 5: Lipidmetabolism
• OBS: dialog – interaktivt!
Labsäkerhet
• Säkerhetsrunda
• Första labtillfället
• Varje lablärare går en runda med sina
studenter, tar upp säkerhetsaspekter och
visar nödstationerna
• Aktivt – testa utrustning!
• OBS prova speciellt ögonduschen!
Labskåp
•
•
•
•
Studentskåp för kläder, väskor m m
Källaren Scheelelab
Tag med egna hänglås
OBS töm skåpen efter andra labtillfället!
Kursmaterial
• Studiematerial och information läggs i stor
utsträckning ut enbart på kurswebben för
Människokroppens kemi
• Se särskilt infomationsblad/guide:
Kompendier och tryckt material!
• Dock kursinformation, schema, gruppindelning, laborationskompendium (plus
litet till) delas ut på kursexpeditionen
senare idag (11.35-12.00)
Kompendier och tryckt material
E: delas ut på kursexpeditionen den 21/9, W: på kurswebb
► Kursinformation och Schema [E och W]
► Gruppindelning för seminarier och laborationer [E samt via e-mail]
► Lärandemål [W]
► Människokroppens kemi, utdrag Kapitel 2 och 5: Egenskaper hos atomer
och molekyler samt Naturprodukter [W]
► Några sidor ur Elliott & Elliott: Energiomvandlingar i cellen (till Sem 3) [E]
► Inför Vätternrundan (Seminarieuppgifter och uppgifter till Räknestuga samt
Instuderingsuppgifter) [W]
► Vätternrundan (Seminarieuppgifter och Instuderingsuppgifter) [W]
► Laborationskompendium [E och W]
► Intermediärmetabola arbetsschemat [E och W]
► Dessutom, till kursdelen Allmän kemi, boken: Syror, baser,
vattenlösningar, osmos, tonicitet och elektrolyter av Rådmark &
Wetterholm. (Säljes genom Medicinska bokhandeln, KI Solna Campus)
Material
• Kursinformation
• Lärandemål (tidigare Core Curriculum)
• Människokroppens kemi, utdrag Kapitel 2
och 5: Egenskaper hos atomer och
molekyler samt Naturprodukter
• Några sidor ur Elliott & Elliott:
Energiomvandlingar i cellen
• Inför Vätternrundan (Seminarieuppgifter
och uppgifter till Räknestuga samt
Instuderingsuppgifter)
Material (forts)
• Vätternrundan (Seminarieuppgifter och
Instuderingsuppgifter)
• Laborationskompendium (inkl Torrlab Hemolys)
• Boken: Syror, baser, vattenlösningar, osmos,
tonicitet och elektrolyter av Rådmark &
Wetterholm (säljes genom Medicinska
bokhandeln, pris ca 80 kr)
• Biochemistry (Ferrier, 6th ed, Lippincott
Williams & Wilkins)
Material (forts)
• Cellbiologi (Erlanson-Albertsson &
Gullberg, Studentlitteratur 2007). Ett
komplement på svenska. Dock otillräcklig
metabolism!
• Oral biokemi: kompendium och
datorprogram (kurswebben)
• Generell strävan: bilder och material till
föreläsningar läggs ut på kurswebben
(kräver inloggning i ping-pong)
Kursråd
• Ni utser 2-4 representanter som samlar in
synpunkter och förslag till förbättringar
• Två kursrådsmöten á 1 timme med ToB:
Onsdag 14/10, 14.30
Onsdag 18/11, 14.30
Hus 75
Kursexp
Kurslab
Samuelssonsalen