Föreslagen dagordning godkändes, ordföranden och vice

PROTOKOLL
Valberedningen
1 (4)
2015-09-15
Föreslagen dagordning godkändes, ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera
protokollet.
Befrielser
Valberedningen föreslår fullmäktige att medge befrielse för
Tamim Alameddine (MP) från uppdraget som ersättare i fullmäktige, valkrets 4.
Nanna Wikholm (S) fr.o.m. den 16 september 2015 från uppdragen som ledamot i fullmäktige,
valkrets 4, ledamot i landstingsstyrelsen, oppositionslandstingsråd, ledamot och tillika 2:e vice
ordförande i trafiknämnden, ledamot och tillika 2:e vice ordförande i AB Storstockholms
Lokaltrafik, suppleant i styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB samt ledamot i
Mälardalsrådet.
Olov Holst (M), ledamot i stiftelsen Göransgården.
Val
Valberedningen föreslår fullmäktige välja
Tillväxt- och regionplaneringsnämnden för tiden 15 september 2015 - 31 december 2015
Ersättare
(M)
Kjell Jansson
(efter Douglas Lithborn)
Landstingsstyrelsen för tiden 16 september 2015 intill det sammanträde då val av styrelse
förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
Ledamot
(S)
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
Oppositionslandstingsråd för tiden 16 september 2015 intill det första sammanträdet efter
nästkommande allmänna val av fullmäktige
(S)
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
Trafiknämnden för tiden 16 september 2015 - 31 december 2015
Ledamot, tillika 2:e vice ordförande
(S)
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
2 (4)
AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden 16 september 2015 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2016
Ledamot, tillika 2:e vice ordförande
(S)
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 16 september 2015 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2016
Suppleant
S
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
Mälardalsrådet för tiden 16 september 2015 för tiden intill slutet av ordinarie rådsmöte
2019
Ledamot
S
Bordläggs
(efter Nanna Wikholm)
Mälardalsrådet för tiden 15 september 2015 för tiden intill slutet av ordinarie rådsmöte
2019
Ersättare
MP Bordläggs
(efter Thomas Bengtsson)
Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 15 september 2015 - 31 december 2015
Nämndemän
(M)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)
(SD)
Ann-Charlotte Lyman
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Kjell Marteng
Iréne Borgenvik
Thomas Stenrup
(efter Danuta Lisak)
(efter Jon Värja)
(efter Hans Ehlert)
(efter Ludvig Hafström)
(efter Anki Agneby)
(efter Nina Rung)
(efter Staffan Sohlman)
(efter Erik Halonstén Wikström)
(efter Sven Erik Larsson)
(efter Mårten Löfberg)
(efter Pia Friberg)
(efter Pablo Leiva)
(efter Bodil Bressler)
(efter Gudrun Büstrich)
(efter Karl John Mersha Kristiansson)
(efter Karin Nilsson Eklöf)
(efter Angelica Teiffel)
(efter Tove Tillenius)
(efter Johannes Hämler)
3 (4)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
Christer Löfving
Per Arne Kempemo
Marie Axelsson Ahl
Håkan Fahlgren
Lars Österdahl
Christer Löfving
Peeter Pihelgas
Jan Åke Ekström
Carl Helsing
Jahn-Erich Karrenbauer
Emilia Johansson
Gustaf von Blixen-Finecke
Björn Waltré
Simon Solberg
Hans Lindgren
Magnus Kristiansson
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Förvaltningsrätten i Uppsala för tiden 15 september 2015 - 31 december 2015
Nämndeman
(SD) Richard Abrahamsson
(efter Mikael Strandman)
Svea hovrätt för tiden 15 september 2015 - 31 december 2015
(FP) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(S) Bordläggs
(MP) Bordläggs
(V) Sonja Wallbom
(SD) Peter Lindqvist
(SD) Bordläggs
(SD) Bordlägga
(efter Marianne Bendix)
(efter Anki Agneby)
(efter Gunilla Lindberg)
(efter Göran Söderlund)
(efter Christina Grebesjö-Sutton)
(efter Homayon Akhtarzand)
(efter Jens Isakzon)
(efter Nadja Yusuf)
(efter Banafsheh Fejadi)
(efter Sonia Qureshi)
(efter Linnea Cortés Åkerberg)
(efter Carsten Heitmann)
(efter Mikael Strandman)
Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 15 september 2015 – 31 december
2018
Ersättare
(S)
Ornina Younan
Stiftelsen Göransgården för tiden 15 september 2015 – 31 december 2018
Ledamot
(M)
Arion Chryssafis
(efter Olov Holst)
4 (4)
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för tiden 1 januari 2016 - 1 april 2019
Fullmäktigeledamot
(M)
Marie Ljungberg Schött
Fullmäktigeersättare
(S)
Bordläggs
Nomineringar
Valberedningen föreslår fullmäktige nominera
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Ledamöter
(M) Inger Akalla
(C) Bordläggs
(S) Bordläggs
Justerat:
Fredrik Saweståhl (M)
Ordförande
Vid protokollet
Karin Mikaelsson
Tove Sander (S)
Vice ordförande