Medusa & PowerSec - Perimeter Protection Group

PowerSec & Medusa – en smart kombination
Kombinationen av högspänningssystemet PowerSec med ett visuellt
imponerande skydd mot klättring
och det nästan osynliga lågspän-
ningssystemet Medusa är både avskräckande och säkert. Det är alltså
nästintill omöjligt att överlista detektionssystemet.
Vi förbehåller oss rätten att ändra
produktinformation.
Sensordesign och funktionsprincip
Fyra huvudkomponenter:
Eltråd
Stängsel
Monteringsstolpe
Integrerad sensorkabel (skydd med slutet system)
Eltråd
Stängsel
Analysator
Isolatorer
Eltrådar (typiskt avstånd mellan
trådar 91 mm)
Skydd
med
slutet system
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 4
Sladdar dras inuti de
horisontella trådarna
Sektion 3
E-post: [email protected]
www.werra.de
www.perimeter.se
De olika versionerna av systemen innehåller tillvalsutrustning. Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
ID-33.6.16002
GPP Perimeter Protection AB
Askims Verkstadsväg 4
Box 9082
400 92 Göteborg
Tel.: +46 (0) 10 209 48 00
Fax.: +46 (0) 10 209 48 35
www.perimeter.se
Perimeter Protection Group
- säkerheten i fokus
PowerSec & Medusa
Aktivt detektionssystem för elstängsel
med både låg- och högspänningssystem
Medusa
Medusa - slutet skyddssystem
som inte aktiveras av miljö och väderförhållanden
Medusa-systemet upptäcker och
avskräcker effektivt inkräktare. Inbrott förhindras genom det slutna
systemet med sensorkablar som är
integrerade direkt i trådnätet. Därmed
gör systemet att du praktiskt taget
helt slipper falsklarm. Miljörelaterade
störningar påverkar inte sensorernas
tillförlitlighet. Sensorerna är även
så gott som omöjliga att upptäcka.
Med Medusa-systemet går det
även att övervaka inkräktare som
försöker klättra över en bockad del
av stängslet. Säkerhet med ett slutet
system – för diskret och pålitlig detektion/övervakning av områdets
yttre gränser.
Fördelar med systemet
Osynlig upptäckt
Icke förstörande bockning skyddar mot klättring
Manipuleringssäkert detektionssystem som larmar vid sabotage
Tre huvudkomponenter: Stängsel, integrerad sensorkabel (slutet system), centralenhet
Kompatibelt med PowerSec
Certifieringar som ett tecken på hög kvalitet
Kvaliteten på våra produkter är vår
högsta prioritet. För att regelbundet
testa våra höga kvalitetskrav väljer
vi att genomgå både interna revisioner och inspektioner som utförs
av flera oberoende experter. Som
ett resultat av detta kan vi bevisa
våra produkters konsekvent höga
kvalitet och våra processers effektivitet med hjälp av certifieringar.
BHE-certifiering för detektionssystem
(BHE är en tysk intresseorganisation för tillverkare och installatörer av säkerhetssystem)
www.perimeter.se
PowerSec
PowerSec - skyddar dina tillgångar
och avskräcker inkräktare med elstängselsystem
Med elstängselsystemet PowerSec
är det möjligt att effektivt avskräcka
inkräktare. Stölder och inbrott förhindras på ett säkert sätt genom
avskräckande högenergipulser vid
kontakt med trådarna. Med tydlig
information på stängslet vid installation så visas det att PowerSec är
ett elektriskt stängsel. Tack vare den
reglerade spänningen är stängslet
inte hälsofarligt för människor, och
oavsiktlig beröring förhindras av att
Larmsystem
systemet installeras bakom själva
stängslet och utanför en människas normala räckvidd. Power Sec avskräcker i första hand en eventuell
inkräktare att klättra över stängslet,
men innefattar även ett larmsystem. De strömförande trådarna
fästs horisontellt på staketstolparna
med ett avståndsintervall på 91
mm. I likhet med andra detekteringssystem kan detta säkerhetsstängsel konfigureras beroende på
Rekommenderad sektionslängd 300 m
Sektion 2
Sektion 3
max. 300 m
max. 300 m
Sektion 1
Setup-PC
hur stort område det ska omfatta.
Systemet kan användas för att känna
av en sektion om maximalt 300
meter för varje enskild installation.
PowerSec är det perfekta komplementet till nybyggda eller befintliga
stängsel. Det är extremt svårt för en
inkräktare att överlista detektionssystemet: Så snart två trådar rörs
samtidigt (dvs. kortsluts) eller när
en tråd klipps av utlöses larmet.
max. 300 m
Tre sektioner per centralenhet, max 48 sektioner
Fördelar med systemet:
Godkänt enligt europeisk standard IEC 1011
Pulsvaraktighet 350 ms, pulsintervall 1,2 s, motsvarar 1 Hz
Spänning ca 7 800 V
Manipuleringssäkert larm som löser ut vid kapning och kortslutning när två trådar berörs samtidigt
Justerbart larm, beroende på antalet avgivna strömpulser (1–10)
Typiskt avstånd mellan eltrådar 91 mm
Mycket avskräckande men säkert skydd
Pålitligt skydd mot de flesta typer av inbrott och angrepp
Kan med fördel även monteras på befintligt stängsel