Handling Kommunfullmäktige

Handling 2015 nr 134
Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10 september 2015
Till Göteborgs kommunfullmäktige
I särskilda skrivelser har Owe Nilsson, Mathias Ohlsson, Anette Östergaard, Robert
Bengtsson, Rebecca Amiri, Saida Hussein, Pernilla Lindquist, Gustaf Göthberg, Jakob
Andreasson, Monica Krebs, Markus Forsgren, Pontus Hagman, Andreas Fock och
David Andersson avsagt sig vissa uppdrag varför val erfordras avseende de befattningar
som anges i punkterna 1-18 nedan.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna
beslutar:
1. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Maritiman i stället för Owe Nilsson (S) för
tiden t o m 2015 utse Håkan Alnebratt (S), Ståthållaregatan 28, 414 69 Göteborg.
2. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt med insikt och erfarenhet i vård och fostran
av ungdom i stället för Mathias Ohlsson (M) för tiden t o m 2015 utse Fredrik
Biörnerud (M), Styrfarten 7, 417 65 Göteborg.
3. Till ledamot i styrelsen för Skövde Biogas AB i stället för Annette Östergaard (-) för
tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Håkan Kånge (-).
4. Till ledamot i styrelsen för Sävsjö Biogas AB i stället för Annette Östergaard (-) för
tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Håkan Kånge (-).
5. Till ledamot i styrelsen för Lidköpings Biogas AB i stället för Annette Östergaard
(-) för tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Björn Ekbom (-).
6. Till ledamot i styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB i stället för Robert
Bengtsson (-) för tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Magnus Redenheim (-).
7. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Tekniska College AB i stället för Rebecca
Amiri (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Henrik Ekelund (M),
Axelinas väg 24, 423 41 Torslanda.
8. Till suppleant i Bostads AB Poseidon i stället för Saida Hussein (S) för tiden intill
slutet av årsstämma 2016 utse Martha Elinoff (S), Kaponjärgatan 4 C lgh 1303, 413
02 Göteborg.
9. Till ledamot i SDN Norra Hisingen i stället för Pernilla Lindquist (M) för tiden t o
m 2018 utse Sara Persson (M), Richtergatan 2 B, 412 81 Göteborg.
10. Till fjärde ersättare i nämnden för intraservice i stället för Gustaf Göthberg (M) för
tiden t o m 2018 utse Peter Björkborg (M), Resedagatan 1 A, 416 52 Göteborg.
1(3)
11. Till ledamot i utbildningsnämnden i stället för Jakob Andreasson (M) för tiden t o m
2018 utse nuvarande sjätte ersättaren Sarah Ullmark (M). Till ny sjätte ersättare för
samma tid utse Erik Lindqvist (M), Kalendervägen 107 B, 415 11 Göteborg.
12. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Monica Krebs (SD) för tiden t o m
2015 utse Heidi Nagy (SD), Erik Dahlbergsgatan 25 A, 411 31 Göteborg.
13. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Markus Forsgren (M) för tiden
t o m 2015 utse Henrik Lindstrand (M), Kamgatan 19 D, 415 06 Göteborg.
14. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Ulf Schlossman (VägV) för tiden
t o m 2015 utse Anders Torwald (VägV), Bällsrogatan 16, 422 44 Hisings-Backa.
15. Till medborgarvittne i stället för Pontus Hagman (KD) för tiden t o m 2018 utse
Robin Lilliehöök (KD), Sösbacken 63, 427 34 Billdal.
16. Till medborgarvittne i stället för Andreas Fock (M) för tiden t o m 2018 utse Eric
Jernberg (M), Hagforsgatan 13, 416 75 Göteborg.
17. Till ledamot i miljö- och klimatnämnden i stället för David Andersson (M) för tiden
t o m 2018 utse nuvarande andre ersättaren Magnus Palmlöf (M). Till ny andre
ersättare för samma tid utse nuvarande fjärde ersättaren Martina Farinder (M). Till
ny fjärde ersättare för samma tid utse Judith Nielsen (M), Södra Viktoriagatan 37,
411 30 Göteborg.
18. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Renströmska fonden för tiden t o m 2016 utse
Suzanne Peters (S), Generalsgatan 1 A lgh 1001, 415 05 Göteborg.
__________
Richard Rosander har flyttat varför val erfordras avseende den befattning som anges i
punkt 19 nedan.
19. Till tredje ersättare i arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs
Stad i stället för Richard Rosander (S) för tiden t o m 2018 utse Jesper Eneroth (S),
Engelbrektsgatan 34 A, 413 02 Göteborg.
_________
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2015 att ge Förvaltnings AB Framtiden i
uppdrag att etablera ett byggherrebolag. Av ärendet framgår att styrelsen i
byggherrebolaget ska vara en tjänstemannastyrelse bestående av moderbolagets VD
samt personer utanför koncernen men även tjänstemän inom koncernen. Moderbolaget
har att nominera ledamöter till styrelsen. Initialt har nu Förvaltnings AB Framtidens
styrelse förslagit att moderbolagets presidium utses att utgöra byggherrebolagets
styrelse under en begränsad tid. Syftet med denna tillfälliga avvikelse är att under
inrättandet av bolaget säkerställa moderbolagets intentioner, styrning och kontroll av
byggherrebolaget. När detta är säkerställt, nominerar Förvaltnings AB Framtidens
styrelse en tjänstemannastyrelse. Bolaget avser använda ett idag vilande bolag,
Framtiden Housing Finance no 6, (publ AB) att utgöra det framtida byggherrebolaget.
Nuvarande ledamöter i bolaget är Mariette Hilmersson (-), Carina Grönberg (-) och
Ulrika Arensberg (-).
2(3)
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
20. Till ledamöter Framtiden Housing Finance no 6 AB (publ) under namnändring, i
stället för Mariette Hilmersson (-), Carina Grönberg (-) och Ulrika Arensberg (-) för
tiden intill slutet av årsstämma 2016 utse Lars Johansson (S), Kjell Björkqvist (FP),
Gunnar Ekeroth (MP).
_________
Göteborg den 7 september 2015
Kommunfullmäktiges valberedning
Lena Malm
Christina Hofmann
3(3)