Senior i FokUS - Höganäs kommun

Boka in
25-29 maj i
din kalend
er
S
U
OK
F
I
S ENIOR
T EMA
-
H Ä L S A
O C H
ALI T E T
V
K
S
V
LI
a
k
c
e
v
n
e
s
a
r
e
g
n
a
r
r
a
j
a
m
Den 25-29
i
t
e
t
i
l
a
v
k
s
v
i
l
h
c
o
a
s
l
ä
h
a
a
med tem
k
c
e
v
n
e
l
l
i
t
n
e
m
m
o
k
l
ä
V
Höganäs.
.
r
e
t
e
t
i
v
i
t
k
a
full av
PROGRAM
Med reservation för ändringar
Måndag 25 maj
14.00
Invigning av socialnämndens ordförande Peter Schölander på
bibliotekstorget. Café Amanda har öppet.
14.15
Underhållning av Viktor Bergendal och Peter Filiptsev, två musiker med sinne för underhållning, bibliotekstorget i Höganäs.
14.00-16.00
”Roll-koll”. Översyn av din rullator eller rullstol, möjlighet att ställa frågor till
Rehabenheten, Höganäs Bibliotek.
15.00
Vernissage, ” Mitt gamla Höganäs” – fotoutställning, presentation av Torbjörn Gerward, på Höganäs Bibliotek. Ett hundratal bilder av
höganäsfotografen Hans Kristensson svartvita fotografier från 50-, 60- och 70-talet.
16.00 Stadsvandring i Höganäs med Torbjörn Gerward, samling vid Bibliotekstorget.
Tisdag 26 maj
09.00
Mjukt kom-igång vattengymnastik, Bra Flyt, Höganäs Sportcenter. Fri entré. Föranmälan görs till 042-33 73 64.
09.30
Stavgång tillsammans med SPF Tre byar. Samling vid Solvik Sjöhagavägen 1 i Farhult. Har du inga stavar, kom ändå.
10.00 Biblioteksvisning, information om vad som händer på biblioteket i Höganäs.
10.00
Stadsvandring i Höganäs med Torbjörn Gerward för dig som inte kan gå långt eller fort, 30 minuter, samling vid Gruvtorget.
10.00–12.00 Fri entré till bad och gym för pensionärer, Höganäs Sportcenter.
10.00–19.00
Mitt gamla Höganäs – fotoutställning på Höganäs Bibliotek. Se måndagens programpunkt.
10.30
Visning av Träffpunkt Brorsbacke, Storgatan 35 i Höganäs. Trygghetsvärdinnan Addi Grini visar runt och berättar om verksamheten. Fika finns att köpa för 15 kronor.
13.00
Prova spela Bridge gratis på gamla brandstationen, Centralgatan 43H Höganäs. Hiss finns. Samarrangemang med SPF Höganäs.
13.00
Gymnastik på Träffpunkt Brorsbacke Storgatan 35 Höganäs.
14.00–17.00
Mässa i Tivolihuset med utställningar, modevisning och föreläsningar. Bland utställarna finns bland annat flertalet av kommunens pensionärsföreningar. Måltidens betydelse för välbefinnandet, Helene Persson, biträdande kostchef.
Senior Sport School informerar om sina aktiviteter.
Tänk smart för att öka säkerheten, Kristina Pålsson, Polisen i Höganäs.
Modevisning
Äldre och dess läkemedelsanvändning, Jessika. S. Rosendahl, Kronans apotek.
•
•
•
•
•
Onsdag 27 maj
10.00 Biblioteksvisning, se tisdagens prgrampunkt, Höganäs Bibliotek
10.00
Byavandring i Mölle, Torbjörn Gerward, samling vid Stationshuset.
10.00-12.00
”Roll-koll”. Översyn av din rullator eller rullstol, möjlighet att ställa frågor till
Rehabenheten, Stationshuset i Mölle.
10.00–12.00
Fri entré till bad och gym för pensionärer, Höganäs Sportcenter.
10.00–19.00
Mitt gamla Höganäs – fotoutställning på Höganäs Bibliotek.
Fortsättning onsdag
10.30
Visning av Träffpunkt Brorsbacke, Storgatan 35 i Höganäs.
Trygghetsvärdinnan Addi Grini visar runt och berättar om
verksamheten. Fika finns att köpa för 15 kronor.
14.00
Boule tillsammans med SPF Tre Byar. Idrottsplatsen på Lönhultsvägen 4 i Mjöhult. Ta med egen fikakorg.
14.00
Café för ensamma äldre på Tunneberga Gästis, Jonstorpsvägen 16 i Jonstorp med SPF Tre Byar. Kostnad 50 kronor för medlem och 60 kronor för icke medlem. Ingen föranmälan.
14.00
Prova spela boule, kostnadsfritt, i Boulehallen, Höganäs. Samarrangemang med SPF Höganäs. Ta med egen fikakorg.
14.00 Konditions och styrkepass vattengympa, Bra Flyt, Höganäs Sportcenter. Fri entré. Föranmälan görs till 042-33 73 64.
14.00–16.00 Informationscafé om brandförebyggande åtgärder i hemmet med Marcus
Nilsson och Lennart Magnusson från Höganäs räddningstjänst.
Träffpunkt Brorsbacke, Storgatan 35 i Höganäs.
13.00–15.00 Teknik Drop-in för seniorer på Höganäs Bibliotek. Fråga biblioteket allt du vill veta om teknik, allt från hur du skaffar e-postadress till hur du kan låna e-böcker.
Torsdag 28 maj
10.00 Biblioteksvisning, Höganäs Bibliotek.
10.00
Byavandring i Jonstorp, Torbjörn Gerward, samling vid Revalyckan.
10.00–12.00 Fri entré till bad och gym för pensionärer, Höganäs Sportcenter.
10.00-12.00”Roll-koll”. Översyn av din rullator eller rullstol, möjlighet att ställa frågor till
Rehabenheten, Revalyckan, Jonstorp.
10.00–11.30 Anhörigcafé på Träffpunkt Brorsbacke, Storgatan 35 Höganäs ,med anhörigsamordnare Josefina Nilsson. En mötesplats för dig som hjälper, eller stödjer en närstående. Fika finns att köpa för 15 kronor.
10.00–19.00 Mitt gamla Höganäs – fotoutställning på Höganäs Bibliotek.
13.00–15.00 Teknik Drop-in för seniorer på Höganäs Bibliotek. Se onsdagens programpunkt.
Fredag 29 maj
10.00 Biblioteksvisning, Höganäs Bibliotek. Se måndagens programpunkt.
10.00
Byavandring i Viken, Torbjörn Gerward, samling vid Vikhaga.
10.00-12.00”Roll-koll”. Översyn av din rullator eller rullstol, möjlighet att ställa frågor till
Rehabenheten, Vikhaga, Viken.
10.00–12.00 Fri entré till bad och gym för pensionärer, Höganäs Sportcenter.
10.00–19.00 Mitt gamla Höganäs - fotoutställning. Se måndagens programpunkt.
11.00 Föreläsning om åldersrelaterad yrsel. Git Åstrand, sjukgymnast
informerar om bakomliggande orsaker samt möjligheten att påverka obehag av yrsel. Café Amanda på Biblioteket.
13.00
Prova på att spela Canasta kostnadsfritt. Gamla Brandstationen, Centralgatan 43 H, Höganäs. Hiss finns. Samarrangemang med SPF Höganäs.
17.00–20.00 Dans i Tivolihuset. Kristina Rundström ensamble underhåller. Fri entré, ta med egen fikakorg.
Öppet
för alla
Seniorveckan arrangera
s av Höganäs kommun
tillsammans med lokala fö
reningar och
näringslivet. Evenemange
t riktar sig till dig som
är senior. Även du som är
yngre är välkommen
i sällskap med en senior.
Detta är en chans att
upptäcka nya sätt att skap
a livskvalitet och
knyta nya kontakter.
Vill du veta mer? vä
lkommen att konta
Annika Hyberg, en
kta oss!
042-33 75 01, annika
hetschef
[email protected]
e
Josefina Nilsson, ä
042-33 72 40, josefina
ldreinformatör
[email protected]
Socialförvaltningen
Stadshuset, 263 82 Höganäs • 042-33 70 00 • [email protected]
www.hoganas.se