HÅLLBARHETSRESAN - Det Naturliga Steget

HÅLLBARHETSRESAN
DET NATURLIGA STEGETS WEBBKURSER INOM HÅLLBARHET
Med vårt nya webbkurspaket kommer du uppfylla några av de viktigaste
förutsättningarna för att uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.
Din organisation får:
En gemensam kunskapsgrund
Förståelse för mekanismerna bakom den egna miljöpåverkan
Kunskaper inom hållbarhet ur ett möjlighetsperspektiv
ETT VERKTYG SOM EFFEKTIVISERAR
ERT HÅLLBARHETSARBETE
Vi lanserar ett nytt webbkurspaket, en vidareutveckling
av kurserna som bygger på vår förra prisbelönta kurs
Hållbarhet – Steg för Steg. Webbkurspaketet består
av två kurser som är både inspirerande och enkla att
använda. De innehåller fakta baserad på mångårig
forskning och vår gedigna 25 åriga erfarenhet av vad
som krävs av organisationer för att ställa om till ekologiskt
och socialt hållbara verksamheter.
’’Vi har valt att använda oss av
Det Naturliga Stegets webbkurs
för att på ett smidigt sätt kunna
sprida kunskapen inom hela
gruppen, med över 20 olika
användarplatser världen över.’’
Ingela Nordin
Global Sustainability Manager,
Beckers
KURS 1: HÅLLBARHETSRESAN
En introduktion till hållbarhet
Denna kurs ger dig och dina medarbetare
en definition av hållbarhet på ett enkelt och
inspirerande sätt. Kursen är cirka 30 min
och ger er en noggrann och vetenskapligt
grundad förståelse för vad hållbar och icke
hållbar utveckling innebär.
Kursen tar upp metoder för att ställa om
verksamheter till att bli ekologiskt och socialt
hållbara. Ni får en grundläggande förståelse
för hur den största utmaningen i vår tid
också är vår största möjlighet.
Pedagogiska illustrationer gör
informationen lätt att ta till sig.
Kursen innehåller intressanta
exempel, i detta fall värdekedjan för kaffe.
ÖVERSIKT KURS 1
1. INLEDNING
3. ATT FÖRSTÅ VÅRT MÅL
I detta avsnitt ges en
kort introduktion till
hållbar utveckling.
Detta avsnitt ger en konkret
beskrivning av vad vi siktar mot
på vår resa – ett hållbart samhälle.
2. VÅR NUVARANDE
SITUATION
Här motiveras varför vi
måste inleda en resa
mot hållbarhet. Det förklaras ur ett möjlighetsperspektiv och ger en
överblick över de utmaningar vi står inför på
grund av en ohållbar
utveckling.
4. HUR KOMMER VI DIT?
Detta avsnitt handlar om åtgärder
som stöder en hållbar utveckling
genom en rad nyckelstrategier
och ger några exempel för varje.
5. AVSLUTNING
Detta avsnitt avslutar kursen.
Användaren uppmanas att ladda
ner en kurssammanfattning och
fördjupningsmaterial som kan
användas efter kursen och
som inspiration.
’’För att hållbarhet ska bli en naturlig
del av allas arbete är det avgörande
att vi har en gemensam bild av och
förståelse för vad begreppet står för.
Det Naturliga Stegets webbkurs är
både lätt att förstå och inspirerande
för vår personal!’’
Elin Larsson
Sustainability manager, Filippa K
KURS 2: HÅLLBAR UTVECKLING
Från vision till handling
Detta är kursen för dig som leder hållbarhetsarbetet
och behöver fördjupade kunskaper. Kursen tar cirka
70 minuter. Den bygger på kurs1och tar dig vidare
genom att introducera ett praktiskt förhållningssätt till
strategisk hållbar planering. Du får en metod för hur
du strategiskt styr arbetet mot en hållbar utveckling
för att lättare kunna ta till vara på möjligheterna i
din organisation.
Kursen innehåller många fördjupningsavsnitt.
Informativ text varvas med interaktiva övningar.
ÖVERSIKT KURS 2
1. INLEDNING
Här introduceras hållbar planering och beslutsfattande. Vi
gör en snabb repetition av de
viktigaste insikterna från den
första kursen.
2. NYCKELBEGREPP–
EN DJUPDYKNING
3. TILLÄMPNING AV
HÅLLBARHETSPRINCIPERA
I det här avsnittet utforskar vi
begreppet hållbarhet ännu
djupare samt vetenskapen
bakom hållbarhetsprinciperna.
Här får du som användare
möjlighet att tillämpa principerna för hållbar utveckling.
4. BACKCASTING –
ATT BYGGA EN
ÖNSKVÄRD FRAMTID
5. BACKCASTING
I PRAKTIKEN
I det här avsnittet kan du utforska två exempel på hur
organisationer använder en
tydlig målbild och låter den
vägleda hållbarhetsarbetet.
Det första exemplet handlar
om hur mattfabriken Interface
arbetar på sin resa mot toppen
av ’’hållbarhets-berget.’’ Det
andra är ett exempel på ett
samhälle som arbetar för att
bli fossilfritt – Växjö kommun.
Vi använder en metod för
hållbar planering och beslutsfattande som kallas backcasting.
Tre viktiga delar presenteras här.
Vägledande frågor att ställa inför
byggandet av en strategisk hållbarhetsplan är ett exempel.
6. AVSLUTNING
Här kan du som användare hitta
praktiska mallar som gör att du
snabbt kommer igång att planera
din organisations hållbarhetsresa.
Efter genomförd kurs får du
ett diplom.
PRISEXEMPEL
Antal anvädnare
Pris (exkl. moms)
Enkla användarlicenser
1-20 användare
500kr/st
Enkla användarlicenser
Över 20 användare
350kr/st
Licenspaket Mini
150 användare
40.000 kr
Licenspaket Litet
350 användare
65.000 kr
Licenspaket Bas
1000 användare
85.000 kr
Licenspaket Stor
1001-2500 användare
105.000 kr
Licenspaket
LÖSNINGAR ANPASSADE
EFTER ERA BEHOV
MÅNGA MÖJLIGHETER MED
SKRÄDDARSYDDA WEBBKURSER
Det Naturliga Steget har sedan 1989 arbetat
med att väcka engagemang och bygga kompetens för omställning av våra samhällen mot ekologisk och social hållbarhet. Det Naturliga Steget
Ett bra komplement till kurs 1 och kurs 2 är att
lägga till en skräddarsydd modul om det egna
hållbarhetsarbetet. I en skräddarsydd modul på
ca 10-15 minuter hjälper vi er att exempelvis
presentera er vision, mål och strategier.
Är du intresserad av mer information, hör av
dig så berättar vi gärna mer.
erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper
din organisation att ställa om mot en hållbar
verksamhet. Vi pratar gärna med dig om möjliga
lösningar utifrån era förutsättningar och behov.
Besök oss även på vår webbsida som kontinuerligt
uppdateras med allt ifrån verktyg till inspirationsfilmer och nyheter.
För mer information om hur du kan
få tillgång till webbkurserna,
kontakta Karin Schulz:
[email protected]
tel. +46 70 975 29 01
Du kan även läsa mer på
Det Naturliga Stegets hemsida:
www.detnaturligasteget.se