Se instruktion för inpassering

Inpasseringssystem –
information till våra kunder
Inpassering med tagg
Taggen används tillsammans med din personliga PIN-kod för
att komma in i Umeå kommuns olika idrottsanläggningar och
dess omklädningsrum.
Oberoende av hur många anläggningar du har aktiviteter på
ska du kunna använda dig av samma inpasseringstagg.
Säsongsvis behörighet
Behörigheter ges säsongsvis, vilket betyder att du inför varje
säsong, minst två dagar innan bokad tid, måste uppdatera
din tagg hos Lokalbokningen.
Inpasseringstaggen är personlig
Du är personligt ansvarig för din tagg. Skulle någonting ske i
samband med att din tagg har använts hålls du ansvarig.
Om du tappar bort taggen
Borttappad tagg anmäls omgående till Lokalbokningen.
Byte av PIN-kod
Om du vill byta PIN-kod för din tagg tar du kontakt med
Lokalbokningen.
Städning och bortplockning
Anläggningar och omklädningsrum ska grovstädas efter
användning och använt redskap, som t.ex. sarger, ska plockas
undan. Överträdelser debiteras enligt gällande taxa.
Larm
Larmet sätts på 45 minuter efter sista bokade tid. Om larmet
går eller om beredskapsjouren måste rycka ut på grund av
orsak vållad av kund sker debitering enligt gällande taxa.
Kontaktuppgifter Lokalbokningen
Vardagar 08.15-16.00 telefon 090-16 18 55
Mejl: [email protected]
Ronderingsgruppen
Kvällar och helger.
Se informationsskylt i idrottshallarna eller ring
070-85065 36/37
Bra telefonnummer att veta
Dragonens Idrottscentrum
070-633 0244 (friidrottshallen)
070-655 2320 (ishallarna)
Umeå Energi Arena
090-16 16 30
Läs mer på nästa sida.
Senast reviderat dokument: version 11 2015-10-06
www.umea.se/kommun
Inpasseringssystem –
information till våra kunder
Trådlös uppkoppling
Gruppkod: Sjöfruhallen, Vildmannahallen
Ställa upp dörr med gruppkod
Gruppkod: Ålidhemsskolan
På många av våra anläggningar finns möjlighet att hyra
trådlös uppkoppling. Ta kontakt med Lokalbokningen för mer
information. Vilka hallar som har trådlös uppkoppling hittar
du på vår hemsida, klicka på menyn ”Föreningar”.
På flera av våra anläggningar kan du ställa in en valfri gruppkod som efterföljande kan använda för att komma in utan
tagg.
Gruppkoden aktiveras på varje dörr för sig och är tidsbegränsad.
Gruppkod:
Bräntbergsskolan, Carlshöjdsskolan.
1) Tryck A21.
2) Visa taggen och slå din PIN-kod.
3) Ange, med fyra siffror, klockslaget för när gruppkoden ska
sluta fungera. Längsta tid är 60 minuter framåt.
4) Ange den fyrsiffriga gruppkod ni vill använda (dock inte
0000).
Exempel för att ställa upp en dörr fram till 19.00 med gruppkoden 2014:
A21 [Visa tagg] [PIN-kod] 1900 2014.
Gruppkod: Dragonens fotbollshall
1) Tryck 6A.
2) Visa taggen.
3) Efterföljande kan nu komma in genom att trycka 1011.
Exempel: 6A [Visa tagg].
1) Tryck 7A.
2) Visa taggen och slå din PIN-kod.
3) Efterföljande kan nu komma in genom att trycka 1011
Exempel: 7A [Visa tagg] [PIN-kod].
1) Tryck A7
2) Visa taggen och slå din PIN-kod.
3) Efterföljande kan nu komma in genom att trycka 1920
Exempel: A7 [Visa tagg] [PIN-kod].
Säsongsbokningar
I nedanstående hallar aktiveras taggen mot bokningen, du
behöver inte uppdatera taggen för varje ny säsong. Taggen
aktiveras 45 minuter innan träningen startar. Byter du förening så måste den aktiveras på taggen, kontakta bokningen
för uppdatering.
Gruppkod:
Dragonskolan, Mariebergshallen, Ersängsskolan, Hagaskolan
stora/lilla, Östra Ersbodaskolan, Tegs centralskola, Sporthushallen, Böleängsskolan, Fridhemsgymnasiet, Grisbackaskolan, Grubbeskolan, Grubbevallen, Campus Arena, T3
Center, Linblomman, Mariehemsskolan, Berghemsskolan,
Sofiehemsskolan, Umeå Energi Arena, Östtegsskolan.
1) Visa taggen och slå din PIN-kod.
2) Tryck stjärna och ange den fyrsiffriga gruppkod ni vill använda (dock inte 0000) och avsluta med stjärna
Exempel för att ställa upp en dörr med
gruppkoden 2014:
[Visa tagg] [PIN-kod] * 2014 *.
www.umea.se/kommun