Rallyrundan Kontroller Rallydagen Priser Ställa ut. Anmäl på

Ställa ut.
Om Ni ej vill köra rallyrundan har Ni
möjlighet att ställa ut Ert fordon för allmän beskådan. Om Ni anmäler Ert deltagande före den14 augusti och betalar
in 100:- kommer Ni att få utskickat en
nummerskylt och kommer med i programmet. Dessutom ingår frallefrukost
om Ni anländer innan kl. 9.00.
Kullabygdens Lantbruksmuseum
Årets rallydag kommer att bli en
uppvisning hur det kunde vara på ett
lantbruk med tröskor och ångmaskiner
på farfars tid.
Ett rullande rally på Valhall Park
Rallyrundan
I år kommer vi att köra på Kullabygden med
möjlighet att själva välja bort en del av rundan.
Hela rundan 80 km, den kortade 70 km. Rundorna
körs i båda riktningarna. För att få köra måste
fordonen vara av 1985 års modell eller äldre.
Max 5 tons totalvikt gäller. Start och mål på
Valhall Park
Märkesklubbar
Rallydagen
Samling på Valhall Park lördag den 29 augusti
mellan klockan 7.15-9.00. Ni kommer där att få en
preliminär starttid. Våra rallyvärdar kommer att
finnas tillhands för att anvisa och svara på frågor.
Efter incheckningen bjuder Lergökarallyt på frallefrukost. Sedan är det lagom att hämta ut en kasse
som i år är en ICA-kasse, Munka Allköp. Efter
morgonsamlingen på Valhall Park går första start
kl. 9.30.
Märkesklubbar hälsas välkomna
till märkesträff med gemensam
uppställning av medlemmarnas
fordon. För de som inte deltager
i själva rallyt är träffen kostnadsfri och utan årsmodellbegränsning.
Kontakta Tony 0705-50 00 14
Kontroller
Lä ngs rundan
kommer det att finnas
kontroller med kluriga
frågor. Om ni mot förmodan skulle ha missat någon fråga kommer dessa att finnas tillgängliga på Valhall Park.
Svarskorten måste lämnas senast kl. 14.30 till
vårt sekretariat
Utskick
E n vecka före rallydagen skickar vi ut
Huvudsponsorer
information och nummerskylt.
Tänk på att ni som skall köra i
rallyt måste ha ett fordon som
uppfyller gällande bestämmelser
för trafik på väg.
Veteranmarknad
Vi kommer naturligtvis att fortsätta med en
marknad för er som vill sälja reservdelar
till veteranfordon. Ni har även möjlighet att
ta med er annat kuriosa och samlarobjekt.
Möjlighet till övernattning med husbil eller
husvagn. Anmälan via vår hemsida eller ta
kontakt med vår marknadsgeneral.
Munka Allköp
För att ta med passage-rare på
flak eller släp gäller i tillämpliga
delar Transportstyrelsens
särskilda föreskrifter.
Tony 0705-50 00 14
Priser
Anmäl på hemsidan
P
ris utdelas till de tio deltagare
som har högst antal rätt på
kontrollfrågorna. I år kommer en
jury att dela ut priser i Concours de
Char Charme där även
utställningsfordonen kommer att
ingå. Det blir 1:a, 2:a, 3:e pris till
bästa personbil och ett pris i resp.
grupp, ”5 ton”, traktor, motorcykel
och moped. Det handlar här om
helhetsintrycket med klädsel o
accessoarer
Deltagaravgiften 250:- för fyrhjuliga och 200:för tvåhjuliga fordon. Avgiften sätts in på bg. nr.
393-8354. Anmälan kan även ske via inbetalningsavi. Glöm då inte att skriva namn och adress
samt regnr. Om Ni anmäler Er senast den 14 aug.
får ni Er nummerskylt utskickad och kommer då
med i vårt program. Det
Alvar
går även bra, att mot
en efteranmälningsavg.
på 50:-, anmäla sig på
rallydagens morgon.
lergokarallyt.se
Rallystart 9.30
Ugglehult Film