Förslag på frågor att ställa till en politiker Allt fler i dagens samhälle

Förslag på frågor att ställa till en politiker
Allt fler i dagens samhälle är i behov av insatser från flera olika aktörer inom vård och
omsorg. Hur tror du att vården bäst kan möta de ökade behoven som uppstår?
Hur driver du frågan om bättre hälso- och sjukvård inom politiken?
Hur kan du som politiker påverka möjligheten till samverkan mellan olika aktörer inom vård
och omsorg för att säkerställa att vi alltid levererar god och säker vård med individens bästa i
fokus?
Vad tror du är viktigt för Esther? (Försök att få några svar i punktform på den här frågan.
Svaren ska vi använda till en redovisningsuppgift på internatet i november)
Bonusfråga: Känner du till Esther nätverket? Om ja, vad gör du för att stödja arbetet?
Om nej, förklara och hänvisa dem till Esthers hemsida http://plus.rjl.se/esther
Passa även på att bjuda in till Esther strategidag på Träcentrum 6 oktober 2015. Inbjudan
finns här: http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=39718&childId=3933
Sammanfatta svaren från intervjun på ½ - 1 A4 sida. Uppgiften redovisas torsdag 1 oktober.
Lycka till!!
Skuggning av en person som är i behov av vård/omsorg hos en annan vårdgivare
Din uppgift som coach är att följa med och observera den kontakt Esther har med
vårdgivaren. Om möjligt, följ Esther från dörr till dörr (d.v.s. hemifrån till vårdgivaren och
tillbaka igen). Tänk gärna igenom innan vad du själv vill ha ut av dagen. Vad har du redan
tänkt kan vara bra att titta efter lite extra? Håll dig i bakgrunden under själva observationen
och avsätt tillräcklig med tid efteråt för att tillsammans med Esther besvara följande frågor:

Upplevde Esther oss som en vårdgivare?

Vad skapade värde för Esther?

Vad fungerade bra?

Vad var Esther mest nöjd med?

Vad kan vi göra bättre?

Vad är viktigt för Esther? (Försök att få några svar i punktform på den här frågan.)
Nämn minst 2 förbättringsidéer, hitta dessa tillsammans med Esther.
Sammanfatta svaren på ca en A4 sida. Uppgiften redovisas torsdag 5 november 2015.
Lycka till!!
Var Esther än är så finns vi där!
Vår vision är att Esther skall uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv
som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. I nätverket finns och verkar våra
Esthercoacher. Deras roll är att arbeta och stödja utvecklingsarbeten i vårdkedjan. Detta med
den grundläggande frågan; vad är bäst för Esther?
Nu håller vi på att utbilda nya Esthercoacher. För att verkligen få patientens perspektiv har de
fått som uppdrag att följa Esthers väg genom vården. Syftet är att våra blivande
Esthercoacher skall hitta områden som vi kan bli bättre på och få inspiration till nya
förbättringsarbeten. Då vi gärna vill ha Esther i centrum kan det även bli aktuellt att du bjuds
in att delta i ett förbättringsarbete. Det är helt frivilligt och din vård påverkas inte om du väljer
att avstå.
Vid eventuella frågor, tveka inte i att kontakta oss!
Nicoline Vackerberg
Samordnare Esther nätverk
[email protected]
Tel: 0381 -351 27
Kajsa Radonich
Kursansvarig Esthercoachutbildningen
[email protected]
Tel. 0381-33 45 39