Conductive.se Assets Pdf Sociala Medier

SOCIALA MEDIER
– DET JURIDISKA RAMVERKET
inbjudan till kurs i Stockholm den 3 september 2015
NYHETER I JURIDIKEN
DU MÅSTE KÄNNA TILL
1
Definition & exempel – vad
menar vi med sociala medier
egentligen?
KURSHÅLLARE
NILS-ERIK JANSSON
Affärsjurist och entreprenör från Göteborg
som är en flitig användare av sociala
medier med erfarenheter som innefattar
representation av både arbetsgivar- och
arbetstagarperspektiv.
SOFIA FRISK
2
Hur omfattas sociala medier
av marknadsföringslagen?
3
Var går gränsen för förtal i
sociala medier?
4
Hur får personuppgifter
användas i digitala miljöer?
5
Vad säger lagen om
upphovsrättsligt skydd &
ansvarig utgivare?
www.conductive.se
Affärsjurist från Stockholm med stort intresse
för IT och sociala medier, däribland främst
bloggar.
Har du kol spoåmdsetäl s
juridiska krmavmunikation
på din ko medier ?
i sociala
#smjuridik
SOCIALA MEDIER – DET JURIDISKA RAMVERKET
JURIDIKEN DU MÅSTE KUNNA NÄR DU ARBETAR MED
SOCIALA MEDIER
Har du, liksom många andra, frågetecken och utmaningar med det juridiska ramverk som styr användningen av
sociala medier? Är du osäker på vilka lagar och undantag som är tillämpbara? Då är detta kursen för dig! Under
kursen reder vi ut vad som egentligen inkluderas i begreppet sociala medier och ser närmare på de möjligheter och
komplexa utmaningar som lagar och regler sätter för marknadsföring och varumärkesbyggande i sociala medier.
Vem bär ansvaret?
Vem står egentligen som ansvarig för publicerat material och vad kan konsekvenserna bli av olika ageranden? Vad
säger aktuell rättspraxis? Missa inte denna möjlighet att få svar på de komplexa frågor som du brottas med i ditt
dagliga arbete.
Varmt välkommen på årets utbildningstillfälle i juridiken för sociala medier!
Anna Bergh
Projektledare
VÅRA KURSHÅLLARE
NILS-ERIK JANSSON
Affärsjurist och entreprenör från Göteborg,
tillika grundare av affärsjuridiska byrån Jansson
& Norin. Nördig i sitt intresse för IT och juridik
– som såklart gör sig allra bäst i kombination.
Nils-Erik har en gedigen kunskap om såväl
arbetsrätt som sociala medier och dess juridiska
reglering. Förutom att vara en flitig användare
av sociala medier, har han erfarenheter som
innefattar representation av både arbetsgivaroch arbetstagarperspektiv. Nils-Erik har kort och
gott de bästa förutsättningarna att presentera
juridiken som reglerar ditt användande av
sociala medier.
HÅLLTIDER
09:00Registrering
09:30
Kursen inleds
12:30Lunch
16:30
Kursdagen avslutas
SOFIA FRISK
Affärsjurist från Stockholm med stort intresse
för IT och sociala medier, däribland främst
bloggar. Sofias examensarbete som avslutade
hennes juristutbildning gällde “rätten att bli
bortglömd” på nätet och mer specifikt rätten
för individer att kräva att vissa sökresultat ska
raderas från Googles sökindex – ett högaktuellt
ämne hon gärna diskuterar. Förutom praktisk
erfarenhet av arbets- och IT-rätt är Sofia själv
precis som Nils-Erik en flitig användare av
sociala medier.
* Conductive Excellence
innebär att kursen håller mycket
hög kvalitet i framställning
och innehåll. Deltagare på
Conductives Excellence-kurser
tilldelas diplom.
SOCIALA MEDIER – DET JURIDISKA RAMVERKET [email protected] 08-670 84 80
KURSINNEHÅLL
DEFINITION & EXEMPEL
•
•
•
•
•
•
•
•
Vad är egentligen ”sociala medier” enligt svensk lag?
Vad skiljer de olika medierna åt?
Vilka är användarna?
Hur omfattas sociala medier av marknadsföringslagen, yttrandefrihetsgrundlagen och PuL?
Tävlingar i sociala medier – vilken problematik skapar lotterilagen?
Gränsen mellan tyckande och reklam
Vad gäller vid marknadsföring av produkt/varumärke i bloggar?
När blir det förtal på Facebook?
UPPHOVSRÄTT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vad gäller för upphovsrättsligt skydd för text och bild vid publicering online?
Hur får du använda och sprida text och bild?
Vad är ett upphovsrättsligt intrång?
Vem är ansvarig utgivare för det du publicerar i sociala medier?
Hur får personuppgifter användas i digitala miljöer?
Vilket ansvar ska du ta för de kommentarer som ett inlägg/en sida får? När måste du gå in och justera eller radera kommentarer?
När måste du ha samtycke för att dela information på ex. Facebook?
Är det enligt lag ok att länka till andra sidor?
Vad innebär det avtalsrättsliga ansvaret?
Vad står i avtalsförpliktelserna på Facebook?
Vilket är det upphovsrättsliga skyddet för fotografiska verk respektive bilder?
ORGANISATIONEN
•
•
•
•
Hur synliggör/marknadsför du organisationen på ett korrekt sätt?
Får du lägga upp bilder på dina kollegor i sociala medier?
Vad får du dela med dig av på t.ex. Instagram och vad ska du undvika?
Vad får de anställda göra i sociala medier? Hur tydliggör du detta?
FRÅGESTUND
Passa på att ställa frågor relaterade till de komplexa utmaningar sociala medier skapar i ditt dagliga arbete
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
KALENDARIUM
KOMMUNIKATÖR I OFFENTLIG SEKTOR 26-27 augusti 2015
STRATEGISK PRESSHANTERING 21-22 oktober 2015
SOCIALA MEDIER OFFENTLIG SEKTOR Januari 2016
SOCIALA MEDIER – DET JURIDISKA RAMVERKET [email protected] 08-670 84 80
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
SOCIALA MEDIER
– DET JURIDISKA RAMVERKET
inbjudan till kurs i Stockholm den 3 september 2015
VÅRA KURSHÅLLARE
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Kurs 3 september 2015
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
NILS-ERIK JANSSON
Affärsjurist och entreprenör från
Göteborg, tillika grundare av
affärsjuridiska byrån Jansson &
Norin. Nördig i sitt intresse för IT
och juridik – som såklart gör sig
allra bäst i kombination.
SOFIA FRISK
Affärsjurist från Stockholm med
stort intresse för IT och sociala
medier, däribland främst bloggar.
Förutom praktisk erfarenhet av
arbets- och IT-rätt är Sofia själv
precis som Nils-Erik en flitig
användare av sociala medier.
Garnisonen konferens
Karlavägen 100
Stockholm
PRIS
T.o.m. 24 april
T.o.m. 29 maj
Fr.o.m. 30 maj
Kurs
4 950 kr
5 950 kr
6 950 kr
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens
utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad
konferens.
BÖRJ A NÄTVERKA DIRE KT !
AB Conductive
@ConductiveAB
#conductive
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också
få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda
senast 4 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida
www.conductive.se.
DETTA LÄR DU DIG PÅ KURSEN
• Så omfattas sociala medier av marknadsföringslagen
• Hur får du använda och sprida text och bild?
• Tävlingar i sociala medier – vilken problematik skapar lotterilagen?
• När blir det ett upphovsrättsligt intrång?
Kur195
• Vad får jag dela med mig av på t.ex. Instagram och vad ska jag undvika?