Läs hela pressmeddelandet om BDO:s intensiva expansion här

Tel: +46 8 120 116 00
Fax: +46 8 662 50 80
www.bdo.se
Karlavägen 100
Box 24 193
SE-104 51 Stockholm
Pressmeddelande
Stockholm 2015-01-12
BDO:s intensiva expansion fortsätter
Revisions- och rådgivningsbyrån BDO startar det nya året starkt med att förvärva revisionsbyrån
Sollentuna Revision. I och med det stärker BDO sin position i en av Sveriges mest företagsvänliga
kommuner.
Det senaste året har BDO förvärvat flera revisions- och redovisningsbyråer runt om i landet. BDO har
sedan 1984 ett kontor i Sollentuna. Nu stärker man närvaron i området då Sollentuna Revision blir
det andra kontoret i kommunen.
-
Vi har en stark förankring i Sollentuna med omnejd, därför känns det helt naturligt för oss att
fortsätta vår tillväxtstrategi just där. Dessutom har Sollentuna Revision, precis som vi, nära och
långa kundrelationer med mycket nöjda kunder, säger Jörgen Lövgren.
Sollentuna Revision startade i mitten av 1900-talet och arbetar uteslutande med ägarledda bolag.
De erbjuder såväl företagsservice som redovisningstjänster och revision. På kontoret arbetar fyra
konsulter med olika expertisområden.
-
Vi ser fram emot att arbeta inom en fullservice-organisation som ändå har en personlig atmosfär
och lyckas förmedla känslan av att vara ett mindre företag. Precis som BDO har vi kundens
behov och önskemål i fokus samt har som målsättning att alltid leverera tjänster med hög
kvalitet, och dessutom vara en attraktiv arbetsplats, säger Margareta Larsson, godkänd revisor
och auktoriserad redovisningskonsult på Sollentuna Revision.
För mer information kontakta:
Jörgen Lövgren, Auktoriserad revisor/Partner BDO, tel: 08 120 11 765, [email protected]
Om BDO
BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud
inom rådgivning, revision, skatt och företagsservice. Vi är cirka 450 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och
konsultationsorganisation med cirka 55 000 medarbetare fördelade på drygt 1 200 kontor i cirka 150
länder. Enligt Svensk Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.
BDO AB, a Swedish limited company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee.