Yvonnes presentation

VÄLKOMNA TILL
SWEDEHEARTMÖTE I
EKSJÖ
AGENDA
Kl. 9.30 – 12.00
Sjuksköterskebaserad hjärtmottagning
Föredrag och grupparbete
Lars Svennberg
Överläkare Kardiologi
Håkan Sjöberg
Hjärtsjuksköterska
Gävle
Kl.12.00 – 13.00
Lunch
Kl. 13.00 – 13.45
Statistik för Sydöstra sjukvårdsregionen
Jan-Erik Karlsson
Kl. 13.45 – 14.15
Register/Rapporter
Yvonne Pantzar
Kl. 14.15 – 14.30
Dokumentation inför integrationen/Nya plattformen
Yvonne Pantzar
Kl. 14.30 – 15.00
Fika, frågor och summering av dagen
Jan-Erik Karlsson
Yvonne Pantzar
”Hjärtvården dålig på att få
patienterna att leva sunt”
Publicerad 2015-02-14 00:25 I DN
Ny rapport. Svensk hjärtinfarktsvård är i världsklass.
Men Swedehearts kvalitetsindex visar att det
fortfarande finns brister som kan åtgärdas. Skillnaderna
är stora mellan landstingen och vården är inte
tillräckligt bra på att få patienterna att byta till en
sundare livsstil, skriver hjärtläkare och företrädare för
patienterna.
GRUPPARBETE
• GRUPP 1: Monica J, Gith W, Sofia K, Monica C
• GRUPP 2: Tina L, Emilia V-A, Lottie, Emma H
• GRUPP 3: Sofia S-L, Caroline K, Anna-Karin A, Birgitta
• GRUPP 4: Karin B, Anette B, Gunilla B, Gunilla K
• GRUPP 5: Christiane S, Madelene A, Camilla H, Marius K
• GRUPP 6: Jörg L, Gunilla E, Maria P, Mia G
DISKUSSIONSFRÅGOR
1.
2.
3.
4.
Skulle vi kunna följa Gävles arbetssätt?
Om inte, vad hindrar oss?
Hur kan vi bidra till en mer jämlik vård?
Vad kan vi göra mer sekundärpreventivt för
våra patienter, och på så vis få fler att byta till
en sundare livsstil?
REGIONSTATISTIK
SÖKVÄG
www.sydostrasjukvardsregionen.se
Regionala medicinska programgrupper/Hjärtsjukvård
Klicka på Regionstatistik som finns precis under texten i
mittspalten.
Länk:
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41182
Klicka på Regionstatistik som finns precis under texten i
mittspalten.
SWEDEHEART REGISTRET
• Vad är mest fel vid monitoreringen?
Mest FEL:
1. EKG STT
2. HIAkl
3. klSymtom
4. EKG QRS
5. Maxv
infmarkör
Variabler med mest ”anmärkningar”
(fel, okänt, ej ifyllt, dokumentation saknas)
1) klSymtom
2) HIAkl
3) Rökning
4) EKG STT
5) EKG QRS
’
SWEDEHEART REGISTRET
•
•
•
•
•
•
Ny plattform på gång.
Integration-Dokumentationen i journalen blir viktig.
Kardiogenetiska registret blir en del av Swedheart.
Krea blir obligatoriskt.
Asylsökande-studier och övrigt.
De pat som ej kommer in via akuten – skriv in att pat
kommer från annan enhet inom sjukhuset som ej är
Rikshia-förande.
SWEDEHEART REGISTRET
En ny variabel är tillagd överst på slutsidan i
RIKSHIA.
• Avliden
Svarsalternativ: Ja eller Nej.
Om Ja anges, så gråmarkeras alla läkemedel,
EKG-rytm och Uppföljning
• Några enkla rapporter…
Definition Fysiskt träningsprogram
• Organiserad, individanpassad fysisk träning
innehållande både konditionsträning 20-60
minuter minst 3 ggr/vecka, samt
muskelträning 2 ggr/vecka med intensiteten
12-16 på Borgs an-strängningsskala. Muskeloch konditionsträning kan utföras vid samma
träningstillfälle. Programmet ska omfatta
minst 3 månader. Inom ramen för programmet
kan en del av träningstillfällena utföras på
egen hand.