Tillväxtstigen i Vasa 13.4 - 3.6.2015 Vi möjliggör tillväxt!

Tillväxtstigen i Vasa 13.4 - 3.6.2015
25.3.2015
KIITORATAPÄIVÄ1
klo 8.00 – 16.00
22.4.2015
KIITORATAPÄIVÄ 2
klo 8.00 – 16.00
19.5.2015
ALUEFINAALI
klo 13.00-16.00
Vi möjliggör tillväxt! Ansök nu!
Kasvu Open är en folkrörelse som gör tillväxt tillgänglig för alla. Landets främsta experter,
visionära placerare och de mest erfarna företagare har engagerats för att hitta
tillväxtmöjligheter för just ditt företag – alldeles gratis.
START 13.4
Kl. 13.00–15.00
Startevenemanget är öppet
för alla tillväxtintresserade.
Företag inom regionen
inspireras till tillväxt av
erfarna tillväxtföretagare
och företagare som deltog i
fjolårets tillväxtstig.
Avgiftsfritt evenemang!
STARTBANA I
STARTBANA II
FINAL
6.5
20.5
3.6
kl. 8.30–16.00
kl. 8.30–16.00
kl. 13.00–15.00
I startbanedagens sparring
deltar 10 företag som en
jury valt ut.
Andra startbanedagen:
företagssparringen
fortsätter.
Vid startbanan ger lokala
experter utifrån sitt eget
expertområde sparring till
företagen.
Dagens teman: marknad,
juridik, finansiering av
tillväxt, styrelsearbete och
produkter.
Dagens teman: försäljning,
ekonomi, strategi,
teamarbete och
marknadsföring.
Kom och lyssna till de 10
mest intressanta tillväxthistorierna i regionen!
Under evenemanget delar
deltagarna med sig av sina
erfarenheter och lyckade
satsningar firas
tillsammans.
Startbanevinnarna belönas
med finalplats i Kasvu
Open 2015.
Avgiftsfritt evenemang!
www.kasvuopen.fi
Välkommen till Tillväxtstigstart i Vasa
13.4 kl. 13–15 på designcentret MUOVA
Tillväxtstigstarten i Vasa är en öppen tillställning för alla. Vi bjuder in alla tillväxtintresserade företag och
företagspartner. Tillställningens tema är företagens tillväxt och tillväxtföretagande. Vi vill sporra lokala
företagare till tillväxt och förnyelse. Kom med, så får du veta mera om den nationellt mest betydande
sparringstävlingen för företag, Kasvu Open.
Tillväxthungern uppmuntras av Jarmo Uutela från Wasacon Ab och Katja Rajala från Oy
Provida Ab, Kasvu Open 2014-finalisten Tim Wallin från Oy Gambit Labs Ab samt partner
och team inom Kasvu Open!
Tillväxtstigen för din region arrangeras i Vasa av tillväxtföretagspartner för Vasaföretag. Tillväxtstighelheten omfattar
fyra dagar där tillväxtintresserade företag får högklassig sparring.
Tillväxtstigen är en arena för tillväxtinspirerade företag och deras partner. På detta konkreta sätt vill man sporra
tillväxten hos företag och lokala nätverk. De företag som deltar i Tillväxtstigen i Vasa får mediesynlighet och värdefulla
kontakter samt stöd för sina tillväxtidéer. Vinnaren går direkt vidare till den nationella Kasvu Open 2015-finalen.
Fokus på affärsverksamheten
I Kasvu Open är det idén som avgör: idéns
marknadspotential och kopierbarhet.
Tillväxtens rockstjärnor står till
buds
ANMÄLAN
senast 24.4!
Mjölnarna som ger dig sparring i äkta talkoanda
är Finlands mest framgångsrika företagare,
tillväxtexperter och placerare.
Alltid avgiftsfritt för företagen På
På Tillväxtstigen får du under fyra dagar värdefullt
stöd i affärsverksamheten helt kostnadsfritt.
www.kasvuopen.fi/osallistu
Roligt på allvar
Vi arbetar alla passionerat för att främja tillväxt,
men till Kasvu Open är det fritt att komma också
utan slips.
Mer information:
http://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/vaasan-kasvupolku-2015
Mikael Hallbäck
Sanna-Mari Hynninen
Vasaregionens utveckling AB VASEK
040 595 97 06
[email protected]
Facilitator, Kasvun Roihu Oy
050 563 77 80
[email protected]