HÄR - Företagarna

Verksamhetsberättelse för Företagarna Botkyrka-Salem 2014
Dokumentet beskriver verksamheten i lokalföreningen under kalenderåret.
Verksamhetsberättelsen behandlar inte frågorna från årsmötet 2014. Intresserade
hänvisas till årsmötesprotokollen.
Styrelsen har under året fokuserat sitt arbete till följande områden:
• medlems- och rekryteringsaktiviteter
• vända det sjunkande medlemsantalet
• PR- och kommunikation
• söka tätare samverkan med Salemsföretagarna
• genomlysa och värdera styrelsens funktionella arbetsområden
• initiera ändrad verksamhetsinriktning på BFC AB
• förstärka relationerna till Botkyrka kommun
Förutom verksamhet i den egna föreningen äger Företagarna Botkyrka-Salem Botkyrka
Företagscentrum (BFC AB) samt är delägare i Företagarna Stockholms län AB. Vidare
har förvaltarskapet av stiftelsen K-G Strömbergs Minnesfond upphört i början av
verksamhetsåret då stiftelsen K-G Strömbergs Minnesfond avregistrerats i Skatteverkets
register.
Antalet medlemmar i föreningen den 2014-12-31 var 244, varav 232 var
företagsmedlemmar. Motsvarande antal ett år tidigare var 243 resp. 227
Styrelsens sammansättning efter årsmötet
Ordförande:
Lars-Göran Larsson
Vice ordförande: Petja Svensson
Ledamöter:
Ali Hallal
Anna Jensson Hjelm
Jörgen Garheden
Päivi Nykvist
Thomas Hahn
Anders Eriksson har av styrelsen anlitats som adjungerad sekreterare.
Sammanträden
Under året har styrelsen haft 13 protokollförda styrelsemöten.
Aktiviteter
Under året har ett antal aktiviteter anordnats, bl.a.
Sida 1 av 4
16 jan, 13 feb, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 28 aug, 25 sep, 23 okt, 13 nov, 4 dec,
Businessfrukostmöten
Businessfrukostmöten på Tumba Bruksmuseum.
Businessfrukost med fokus på fler affärer och ökat kontaktnät!
27 mars, Frukostmöte Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering. I samarbete med NyföretagarCentrum och Botkyrka kommun.
2 april, Företagarnas roadshow i Salem. Vem är den mest företagsvänliga politikern i respektive ”block”? För företagare och politiker. 11 april, Företagarnas roadshow i Botkyrka. Vem är den mest företagsvänliga politikern i respektive ”block”? För företagare och politiker. 24 april, Lunchmöte om anställningsformer. Klaes Hallberg, Arbetsförmedlingen informerade om olika anställningsformer. Lokal: Botkyrka Näringslivscenter. 6 maj, Studiebesök på Himmerfjärdsverket
13 maj, Tematiskt Frukostseminarium. Ali Hallal, 3S Group AB berättade om sin resa som företagare, både med-­‐ och motgångar. Lokal: Tumba Bruksmuseum. BFC och Botkyrka kommun medarrangörer. 21 augusti, Firmafest och Räkkryssning på Vindhem. Samaktivitet med Företagarna Huddinge. 30 augusti, Salemsdagen med utdelning av Årets företagare i Salem 2014 Plats: Skönviksparken Rönninge. 3 september, Tematiskt Frukostseminarium. ”Hitta och utveckla potentialen i ditt företag” Christer Multan och Urban Hedin, Aledri. Lokal: Tumba Bruksmuseum. BFC och Botkyrka kommun medarrangörer. 30 september, Tematiskt Frukostseminarium. Åsa Jansson, QuickBee utvecklar dataprogram genom att effektivisera företagets arbetsprocesser, vilket sparar tid, pengar och framförallt ger användarna kontroll över verksamheten. Lokal: Tumba Bruksmuseum. BFC och Botkyrka kommun medarrangörer. 24 och 25 oktober, Företagarmässa. Utställare: Medlemsföretag i Företagarna. Lokal: Tumba Centrum. 22 november, Minimässa i samband med Botkyrkagalan. Utställare: Botkyrkaföretag. Lokal: Folkets hus i Hallunda. 22 november, Botkyrkagalan. Utdelning av Årets företagare i Botkyrka 2014. Lokal: Folkets hus i Hallunda. Föreningen och BFC har aktivt under året ingått i styrgruppen för Botkyrkagalan. Sida 2 av 4
30 november. Tematiskt Frukostseminarium. Arbetsrätten och den djungel som det innebär att ha anställda. Vanessa von Zweigbergk, Företagarna. Lokal: Tumba Bruksmuseum. BFC och Botkyrka kommun medarrangörer. 4 december, Firmafest och julbord för företagare. Samaktivitet med Företagarna Huddinge. Lokal: Ballingsholm. 10 december, Tematiskt Frukostseminarium. ”Skapa bättre affärer via rekommendationer. Referensmarknadsföring. Agneta Rebo och Ulf Janebo, Referral Institute.
Lokal: Tumba Bruksmuseum. BFC och Botkyrka kommun medarrangörer. Kommunikation
Nyhetsbladet
11 Nyhetsblad har utgivits under året.
Facebook
Företagarna Botkyrka Salem har marknadsförts på Facebook under året.
Samverkan, samarbeten och opinionsbildning:
Årets företagare
Utmärkelsen Årets företagare i Salem 2014 gick till Arja Hermansson, Filioli
AB. Priset utdelades vid Salemsdagen i Rönninge Centrum den 30 augusti.
Utmärkelsen Årets företagare i Botkyrka 2014 gick till Lena och Sven Brunner,
Brunner och Brunner Bygg AB. Priset utdelades vid Botkyrkagalan 22
november.
Unga företagare (Gymnasiet)
Föreningen har deltagit i urvalsprocessen för UF-företag.
Botkyrka näringslivsforum
Föreningen är representerad i Botkyrka näringslivsforum. Styrelsen har varit
representerad på samtliga möten.
Salems näringslivskommitté
Föreningen är representerad i Salems näringslivskommitté och har varit representerade
vid samtliga möten.
Destination Botkyrka
Föreningen är medlem i Botkyrka turistförening och är, via BFC, representerad i dess
styrelse.
NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge
Föreningen är medlem och samarbetspartner i NyföretagarCentrum BotkyrkaHuddinge.
Sida 3 av 4
Referensgrupp Academic Power
Föreningen är representerad i referensgruppen för Academic Power.
Årets företag inom socialt ansvarstagande
Föreningen är representerad i juryn för Årets företag inom socialt ansvarstagande.
Medverkan i och samarbete med Företagarna riks och regionen
Styrelsen har representerats av Lars-Göran Larsson och Petja Svensson.
Övriga engagemang från föreningen
Medverkat på möten med NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge.
Samverkat på frukostmöten gällande offentlig upphandling med Botkyrka kommun.
Slutord och signaturer
Verksamhetsberättelsen är upprättad av styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem. Vi
vill avslutningsvis tacka för det förtroende vi fått och önska den tillträdande styrelsen
lycka till i det fortsatta arbetet med att stödja företagande i våra båda kommuner.
Tumba den 29 januari 2015
…………………………………..
Lars-Göran Larsson, ordförande
…………………………………..
Petja Svensson, vice ordförande
……………………………………
Ali Hallal, ledamot
…………………………………...
Anna Jensson Hjelm, ledamot
……………………………………
Jörgen Garheden, ledamot
…………………………………...
Päivi Nykvist, ledamot
……………………………………
Thomas Hahn, ledamot
Sida 4 av 4