But ker på S der mest brottsutsatta

A-DELEN · ONSDAG 18 MARS 2015
Vecka 12
Lösnummer: mån–fre 20 kr,
lörd-sönd 30 kr
Soligt
Växlande
molnighet.
Omkring
halvklart
Rögles matchhjälte. Jordan Smotherman såg till att Rögle vann första ”ronden” i direktkvalet till SHL. Västerås besegrades med 4-3 B12
Butiker på Söder
mest brottsutsatta
Helsingborg. Den som driver butik på Södergatan löper
åtta gånger högre risk att bli rånad än en butiksägare
på Kullagatan, visar statistik som HD tagit fram.
Mulet
B2
Kommunen
kraftsamlar
kring hbtq
4 Helsingborgs stad hoppas
få 300 000 kronor i bidrag
av Socialstyrelsen för att
bedriva flera hbtq-projekt
under 2015.
B1
JO-kritik mot romregister
JO riktar tung kritik mot sex
poliser för Skånepolisens
A5
romregister.
”Fler och fler
vet att alla inte
blöder.”
Ida Dubravka Gladin, sexolog,
om kravet på oskuld.
Blodampull kan vara
en väg till frihet.
A10
Dött lopp i Israel
Vallokalsundersökningarna
pekar på att det blev dött
lopp i det israeliska valet. A8
7 388118 002004
Anrik badplats håller på att försvinna
Den klassiska badplatsen Ransvik på Kullaberg håller på att försvinna. Nu vill Kristofer Håkansson, Per Sjöberg och Ros-Mari Paulsson rädda platsen. B4
INNEHÅLL: OPINION A2 · NYHETER A4 · VÄRLDEN A8 · INPÅ LIVET A10 · KULTUR A12 · EKONOMI A14 · BÖRS A18 · SERIER A20 · FAMILJ A22
FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON
Molnigt
FOTO: CALLE STRÖM/BILDBYRÅN
HELSINGBORGS
DAGBLAD
11°
DE
L
A2
ONSDAG 18 MARS 2015
OPINION
HUVUDLEDARE
KRÖNIKAN
Kris i
bostadsfrågan
4 Statlig styrning i sig löser inte
bostadskrisen. Det gäller att styra rätt snarare än att styra mer.
bland är politiken klåfingrig.
Men ibland segrar dessbättre
förnuftet.
Vård- och omsorgsnämndens
blågröna majoritet i Helsingborg är
nu villig att låta vårdboendena i kommunen ha kvar sina gamla namn och
inte, som tidigare beslutats, ersätta
dem med gatuadresser. Det visades
sig att förändringen ledde till förvirring både för färdtjänsten och på lasarettet. Adressbytet tycks inte heller ha
varit något önskemål från dem som
bor på vårdboendena.
Snarare får man väl se det här som
ett utslag av missriktad välvilja från
politikernas sida.
De ville skapa hemkänsla och få
bort institutionskänslan.
Men det gör man knappast genom
att byta namn på ett boende. Precis
som de intervjuade på Lundhagens
vårdboende i Kattarp så riktigt påpekade när de uttalade sig i tidningen.
att vi idag säger riksdagsledamot och
inte riksdagsman. Det är rätt att reagera – och agera – på kränkande ord, som
inte hör hemma i dagens språkbruk.
Men om man använder språk och
etiketter för att i första hand försköna eller beslöja kan det lätt falla platt
till marken. Ett vårdboende kan också bli ett hem, men varför dölja att
det faktiskt är ett vårdboende? Fick
lokalvårdarna en drägligare arbetsmiljö eller höjdes yrkets status när
dess utövare inte längre skulle kallas
städare?
Det kan vara frestande för politiker
att ge sig in i den här typen av ärenden eller debatter. Mobilens vara eller inte vara i skolorna blev en fråga
där den förre utbildningsministern
Jan Björklund (FP) engagerade sig.
Det i sin tur resulterade i krav på lagstiftning. På samma gång som de som
egentligen har ansvaret fråntogs det.
Mobilanvändningen i klassrummet –
”Politiker kan
inte kommendera fram
hemkänsla.”
eller kepsarnas vara eller inte vara –
hör inte hemma på en ministers bord,
sådant ska hanteras i skolornas ordningsregler.
Hemkänsla skapas av de boende,
personalen och de anhöriga på varje enskilt vårdboende. Politikerna
ska visa dem förtroende – inte beröva dem det.
FRISTÅENDE KRÖNIKÖR
LOTTA HÖRDIN
[email protected]
Politiker kan inte kommendera fram
hemkänsla. Den politiska majoriteten i vård- och omsorgsnämnden har
ägnat sig åt en symbolpolitik som tar
mer hänsyn till ytan än innehållet.
Den har petat i detaljer som hör hemma på en annan nivå än den politiska.
Politiker ska sätta mål, ge förutsättningar och ramar, fördela resurser,
kontrollera att målen uppfylls och, som
i det här fallet, garantera att de vårdboende får den omsorg de har rätt till.
Ett vårdboende förbättras inte med
automatik om de boende får en gatuadress, eller om trygghetslarm döps
om till serviceknapp. Det viktigaste
är att någon kommer när det trycks
på larmet. En hemkänsla sprider sig
om det går att anpassa omsorgen efter de boendes alla olika behov och
önskemål.
Språkbruk är i och för sig viktigt, av en
mängd olika skäl. Det har sin betydelse
Dags för namnbyte – igen.
KORT SAGT
Allvarligt,
Skånepolisen
Sten på
börda
4 Skånepolisen får nu sten-
4 Hösten 2013 genomfördes
hård kritik från Justitieombudsmannen, JO, för det så
kallade kringresanderegistret. Det innehöll uppgifter
om nästan 5 000 personer,
varav de flesta romer och ett
tusental barn.
”Det är allvarligt, det är
mycket allvarligt”, säger JO
Cecilia Renfors om hur personuppgifter hanterats.
Så sant som det är sagt.
en reform som skulle minska
lärarnas administrativa börda. Den individuella utvecklingsplanen, IUP, skulle ges
mera sällan.
Men på många håll ökade
bördan istället eftersom skollagen ger utrymme för huvudmännen – kommunerna –
att själva bestämma i frågan.
Ännu ett skäl att förstatliga skolan.
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
Samtalen hand●
lar ju om hur vi
”stärka
kan
svensk
FOTO: LARS PEHRSON
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Boende för de boende
I
FOTO: MATS ROSLUND
Enligt bostadsminister Mehmet Kaplan (MP)
behövs mer statlig styrning för
att lösa den akuta bostadskrisen.
Bostadsbristen,
särskilt
OBEROENDE
i större städer
LIBERAL
och på universitetsorter, hotar
tillväxten, inte minst genom att den
minskar rörligheten på arbetsmarknaden, konstaterar Kaplan helt riktigt i en artikel på tisdagens DN Debatt.
Han har också rätt i att staten måste ta ett större ansvar, framför allt
ekonomiskt, för att få fram bostäder till nyanlända invandrare. Bara
i år behövs det enligt Boverkets beräkningar 38 500 bostäder enbart för
denna grupp, 2016 lika många.
Sedan blir det mer problematiskt.
Kaplan räknar upp en rad mål: de
nya bostäderna ska vara hållbara och
klimatsmarta. De ska vara prisvärda
så att de kan efterfrågas av människor med ”vanliga inkomster”. De ska
gå snabbt och enkelt att bygga.
Dessvärre är dessa mål mer eller
mindre inbördes motstridiga. Hög
kvalitet och lågt pris låter sig exempelvis sällan förenas. Det går att bygga billigare, men knappast billigt.
Bostadsbristen kan bara lösas genom fler bostäder, hävdar Kaplan.
Sant, men inte hela sanningen. Det
befintliga beståndet kan också utnyttjas bättre. Dagens regleringar gör
dessvärre att många bor kvar i onödigt stora bostäder därför att det, till
stor del på grund av bruksvärdessystemet, saknas ekonomiska incitament att byta till något mindre.
I det läget fokuserar Kaplan dessutom på att göra andrahandsuthyrning
mindre attraktivt. Svårbegripligt.
Ett brett politiskt samförstånd är
önskvärt för att få fart på bostadsbyggandet. Det behövs långsiktiga spelregler, särskilt om det ska byggas fler
hyresrätter. Så länge det inte lönar sig
att bygga kommer det inte att byggas.
Byggregler behöver förenklas, planprocessen ses över – överklaganden
kan idag fördröja ett projekt flera år.
Dessutom agerar länsstyrelserna ofta
bromsklossar.
Bostadsbristen löses inte över en
natt, påpekar Kaplan. Dilemmat är
att det egentligen är det som skulle
behövas.
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
E-post: [email protected]
försvarsförmåga i en
mycket orolig omvärld där vi måste
bygga säkerhet tillsammans med andra.
Då måste också Natofrågan tas på allvar”,
Moderatledaren Anna Kinberg
Batra är kritisk till regeringens
ovilja att utreda Natofrågan.
Kundservice
Gör dina ärenden på hd.se/minhd
dygnet runt, eller ring 020-23 24 00.
Prenumeration: mån-fre kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Privatannons: mån-fre kl 9-15.
Epost: [email protected]
För personlig service över disk:
mån-fre kl:8.30-14.00
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller
ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00,
kl 6-18. Ringer du före 9.00 så kan vi
se till att du i de flesta fall får tidning
under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50,
mån-fred 7–16, lörd 7–12, sönd 7-13
eller vtd.se/reklamation.aspx
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
ONSDAG 18 MARS 2015
OPINION
Debattredaktör: Eva Rothstein E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
MED ANDRA ORD [email protected]
AKTUELLA FRÅGOR
Debattredaktör: Eva Rothstein E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på hd.se/ledare
FOTO: OLA TORKELSSON
■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor eller kommentera det
som debatteras på Opinion? Mejla till Med andra ord, skriv kort och var
konkret, underteckna med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och förkorta de inlägg som införs.
LÄSARKRÖNIKOR
”Får det kosta något
att försvara mänskliga rättigheter?”
4 Diskussionens
vågor går
i dessa dagar höga vad gäller
de diplomatiska relationerna med Saudiarabien och
hur de lämpligen hanteras.
Heidi Avellan menade
i en text 13/3 att även det
utrikespolitiska nu dragits in i det pågående rödgröna haveriet. I ett försök
att knyppla ihop en liberal
hållning vad gäller mänskliga rättigheter med kritik
mot utrikesministerns förmodade klumperier skriver
Avellan att Margot Wallströms kritik var berättigad, men diplomatiskt illa
formulerad.
Får det någonsin kosta
något – kosta något på riktigt – att försvara mänskliga rättigheter? Den frågan
borde vara lätt att besvara
för en liberalt sinnad debattör såvida inte ett rödgrönt skynke skymmer sik-
ten i lite för många frågor
förstås.
Mikael Sundström
SVAR: Ja, det får kosta att
försvara mänskliga rättigheter. Så har Sydsvenskan
också tagit ställning för att
saudiavtalet skulle sägas
upp.
Medan statsministern
ville förlänga det.
Frågan är om Löfven
tycker att effekterna av hur
avtalet sades upp är värt
priset. Och vad allt detta
gör med stödet för Sveriges plats i säkerhetsrådet,
en röst i världen – målet för
den nya utrikespolitiken.
Heidi Avellan politisk chefredaktör
Läs hela ordväxlingen på
sajten.
”Syftet med utredningen är inte att förbjuda vinsten i sig.”
4 Riksdagsledamöterna
Marianne Pettersson (S),
Trelleborg. och Niklas
Karlsson (S), Landskrona,
svarar Vårdföretagarnas
näringspolitiske chef Håkan Tenelius. Läs inlägget
på sajten.
Nytida: ”Vi återinvesterar hela
vinsten i verksamheten”
ster i välfärden på sajten.
LÄSARBREV
4 Den
8 mars skrev centerpartisterna Jonny Cato
Hansson och Bengt Persson
om bussfilerna på Drottninggatan – Järnvägsgatan
i Helsingborg. Man menar
att det är beklagligt att det
finns partier som inte vill
ha detta.
Det är beklagligt att det
finns partier som vill driva
projektet mot Helsingbor-
”Varför ser regeringen Ericssons varsel i Stockholm som
en nationell fråga och Sonys i
Lund som en regional?”
4 Det är anmärkningsvärt att den
socialdemokratiskt ledda regeringeninte anser sig ha något ansvar när det gäller varslet i Lund
samtidigt som den tillsätter en
krisgrupp för att hantera situationen efter Ericssons varsel där
anställda i bland annat Stockholm drabbas.
Det skriver Marcus Lantz, ordförande för MUF i Skåne, och Vera Johnsson, ordförande för MUF
i Lund, båda ledamöter för Moderaterna i Lunds kommunfullmäktige.
D
4 Läs hela inlägget om vin-
Vi vill inte
ha en död
innerstad
Kajsa Petersson, kommunikationschef för Sony Mobile delar ut pressmeddelanden efter personalmötet i Baltiska hallen i
Malmö där Sony Mobile i Lund meddelade att företaget varslar omkring 1 000 personer.
garnas vilja. HD:s undersökningar ger vid handen
att drygt 60 procent av befolkningen inte vill ha projektet, medan knappt 30
procent är positiva.
I den stund gatan görs
smalare, bildas köer, vilka
gör folk förbannade och de
ger innerstaden på båten
och kör till Väla och handlar istället. Då är inget vunnit. Vi vill inte ha en död
innerstad. Därför planeras
nu en namninsamlingskampanj.
Rune Celvinsson
en socialdemokratiska
regeringen förstår inte
Lunds och Skånes utmaningar.
Den 9 mars varslade Sony 1 000
personer i Lund om uppsägning. Två
dagar senare varslade Ericsson 2 200
personer om uppsägning, av dessa
finns 1 100 tjänster i Stockholm.
I samband med varslet i Lund gav
näringsminister Mikael Damberg (S)
besked om att effekterna av Sonys
nerdragning i första hand är något
som regionen måste ta ansvar för.
I samband med Ericssons varsel
gav Mikael Damberg besked om att
en krisgrupp ska tillsättas med statssekreterare som ska koordinera arbetet och säkerställa att det finns handlingskraft i regeringskansliet.
Varslet i Lund motsvarar 0,9 procent av Lunds befolkning. Varslet
i Stockholm motsvarar 0,1 procent av
Stockholms befolkning. Arbetslöshe-
ten i Stockholms län är 7,1 procent.
Arbetslösheten i Skåne län är 10,1
procent.
Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiskt ledda regeringen
inte anser sig ha något ansvar när det
gäller varslet i Lund samtidigt som
den tillsätter en krisgrupp för att hantera situationen efter Ericssons varsel där anställda i bland annat Stockholm drabbas.
Särskilt anmärkningsvärt blir det
eftersom Sonys varsel i Lund slår hårdare än Ericssons i Stockholm.
Förstår den socialdemokratiskt
ledda regeringen inte de utmaningar
som Lund och hela Skåne står inför?
Varför ser regeringen Ericssons varsel i Stockholm som en nationell fråga och Sonys i Lund som en regional
fråga?
Med högre arbetslöshet i Skåne än
i resten av landet borde det rimligen
vara mer än ett regionalt ansvar när
Sony varslar motsvarande nästan 1
procent av Lunds befolkning.
Vi hoppas att kommunstyrelsens
ordförande i Lund, Anders Almgren
(S), och stadens övriga styrande minoritet inte delar regeringens bild, att
de ser varslet i Lund som minst lika
allvarligt som det i Stockholm.
Anders Almgren måste i sina kontakter med regeringen påtala att
Lund och Skåne står inför stora utmaningar och att det inte enbart kan
vara ett regionalt ansvar.
Om regeringen – även efter att Anders Almgren och Lunds övriga styrande politiker förklarat vad Sonys
nerdragningar innebär – anser att det
handlar om ett regionalt ansvar, råder
det inget tvivel om att Stockholmsfixeringen är total. Det skulle dock inte
förvåna oss om så är fallet.
Regeringen för en jobbfientlig politik. Det visar förslag på höjda skatter
för att driva företag och anställa. Sådana åtgärder gör att jobben blir färre, inte fler.
När arbetstillfällena behöver bli fler
är det oroande att regeringen inte förstår Skånes utmaningar.
Lund och Skåne behöver fler företag och mer innovation. Det är bara
möjligt med en regering som ser och
förstår de utmaningar som finns och
som lägger förslag för hur jobben ska
bli fler.
Marcus Lantz
Vera Johnsson
SKRIBENTER
4 Vera Johnsson är
ordförande för MUF
i Lund och ledamot
för Moderaterna
i Lunds kommunfullmäktige.
4 Marcus Lantz är
ordförande för MUF
i Skåne och ledamot
för Moderaterna
i Lunds kommunfullmäktige.
A4
ONSDAG 18 MARS 2015
NYHETER
Chef: Sofia Nilsson 042 489 92 82 Biträdande chef: Brith Lindahl 042 489 92 52
E-post: [email protected] Redaktionen: 042-489 90 00
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
VARSLET PÅ SONY MOBILE
”Vi känner ett stort samhällsansvar, därför bjuder vi in politiska representanter”, säger Bengt-Arne Molin, vd för Sony Mobile i Sverige som i går besöktes av näringsministern Mikael Damberg (S).
Skånska kravlista landar
snart hos regeringen
LUND
4 En skånsk kravlista för att rädda regio-
nal sysselsättning, innovation och kompetens efter storvarslet på Sony Mobile
kommer inom kort att överlämnas till
regeringen.
Det framgår efter det möte
i Lund som näringsminis­
ter Mikael Damberg (S)
hade igår med Sony Mobi­
les lokala företagsledning,
fackliga representanter vid
bolaget och politiska före­
trädare från regionen.
Han har tillsatt en stats­
sekreterargrupp från fem
departement som ska han­
tera bland annat Sony Mo­
biles varsel. Gruppens upp­
gift är att samordna de stat­
liga insatser som väntas
komma med anledning av
bland annat förra veckans
varsel för tusen anställda
i Lund.
– Det här handlar så klart
om hotade jobb för många
människor. Men för mig
som näringsminister hand­
lar det också om vikten av
att säkra medarbetarnas
kompetens. Det är enormt
viktigt, inte bara för bola­
get och den här regionen
men också för våra möjlig­
heter att fortsätta digitali­
sera Sverige, säger Mikael
Damberg.
Några konkreta löften om
insatser från statens sida
presenterades inte i sam­
band vid gårdagens be­
sök på Sony Mobile. Mika­
el Damberg menar att det
ännu är för tidigt i proces­
sen.
– Men vi från regeringen
har ett väldigt engagemang
i detta, annars hade jag inte
varit här bara en vecka ef­
ter varslet, säger han.
Tills vidare menar han
att bollen finns hos de re­
gionala skånska aktörerna.
– Det pågår ett regionalt
strategiarbete. När det är
klart bjuder vi in de regi­
onala aktörerna till stats­
sekreterargrupp. När de
presenterat sina tankar
kan vi ta ställning till om
och hur staten ska gå in
och stötta, säger Mikael
Damberg.
Katrin Stjernfeldt Jam­
meh (S), kommunstyrelse­
ordförande i Malmö, ingår
i presidiet för det skånska
innovationsråd som driver
strategiarbetet kring effek­
terna av varslet på Sony
Mobile. Hon deltog vid
träffen igår och instämmer
i den beskrivning som Mi­
kael Damberg gör.
– Vi har från början varit
tydliga med att det här en
fråga som kräver nationella
insatser, men hur de ska se
ut finns det ännu inga fär­
diga förslag kring. Vi vet
ännu inte ens vilken typ av
kompetens som blir kvar
”Regeringen har
ett väldigt engagemang i detta,
annars hade jag
inte varit här bara
en vecka efter
varslet.”
Mikael Damberg (S),
­näringsminister.
på Sony Mobile när den
här processen är slutförd
och vi behöver jobba både
på kort och på lång sikt, sä­
ger hon.
Katrin Stjernfeldt Jam­
meh berättar att det redan
pågår en intensiv diskus­
sion kring tänkbara åtgär­
der. Både sådana som riktar
sig till anställda som riske­
rar att förlora jobbet och till
åtgärder som kan garante­
ra att regionen behåller po­
sitionen som ett ledande
svenskt mobilkluster.
– Vi har en del konkreta
idéer, men det är för tidigt
att berätta om dem. Men
när vi är klara med det ar­
betet åker vi till Stockholm
med en lista på åtgärder
som vi vill ha stöd för att
genomföra, säger hon.
När reser ni?
– Kan jag inte säga, men
det handlar om hygglig
närtid.
När det gäller jobb som
gått förlorade på storföre­
tag i Lundaregionen de se­
naste åren pekar Mikael
Damberg på att flera andra
stora globala bolag sam­
tidigt etablerat sig för att
de lockats av den kompe­
tens som finns.
– Sverige står inför att
ta vara på den kompetens
som finns för att klara ste­
get in i en digitaliserad tids­
ålder och där har Skåne­
regionen fortfarande goda
förutsättningar att vara på­
drivande.
Samtidigt tvivlar han på
att hoppet kan sättas till de
stora företagen i det arbe­
tet.
– De stora leder inte alltid
utvecklingen. Vi måste för­
stå att vi ska sätta in krutet
även bland små och medel­
stora företagen, säger han.
TEXT: NIKLAS
HOLM
niklas.holm
@hd.se
FOTO: PETER
FRENNESSON
peter.frennesson
@hd.se
A5
ONSDAG 18 MARS 2015
NYHETER
ROMREGISTRET
SKOLA
JO: sex poliser har
ansvar för registret
4 Det vilar ett tungt ansvar på sex perso-
ner som banade väg för Skånepolisens
romregister. Det slår JO fast.
Bland de sex finns länspolismästarna
Eva Årestad Radner och Klas Johansson,
men även lundapolisen som skapade
registret.
Det har gått mer än ett och
ett halvt år sedan det avslöjades att Skånepolisen förfogade över ett olagligt register med personuppgifter
på mer än 4 000 romer.
Ingen enskild person befanns vara straffrättsligt
skyldig till det etniska registret, men JO pekar ut
en handfull personer för
att ha ”ett tungt ansvar för
bristerna”.
De sex som nu pekas ut av
JO är:
4 Länspolismästare Eva
Årestad Radner, som var
chef för Skånepolisen när
romregistret upprättades
i oktober 2009.
4 Länspolismästare Klas
Johansson, som just hade
tagit över som högste chef
för Skånepolisen när romregistret avslöjades.
4 Länskriminalens tidigare chef Henrik Malmquist,
som den 22 oktober 2009
undertecknade det beslut
”om behandling av personuppgifter i Särskild undersökning”, som lade grunden
för den omfattande registreringen.
4 Länskriminalens tidigare chef Stefan Sintéus, som
under åren därefter inte
hejdade massregistreringen.
4 Chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund,
som enligt JO hade ett ansvar för att de olagliga uppgiftssamlingarna faktiskt
byggdes upp.
4 Den kriminalinspektör
i Lund som byggde upp registret med konkreta personuppgifter och som inte
fick till den databasmiljö
som anges i polisens rutiner.
Enligt JO var det en kombination av otydlig ansvarsfördelning och rena missgrepp i hanteringen av personuppgifter som ledde
fram till massregistrering-
en. Cheferna var passiva.
De poliser som borde tilllämpa polisens gängse rutiner kunde inte sköta sitt
jobb på rätt sätt.
Registret var nämligen
felbyggt.
Det var tekniskt omöjligt för enskilda polistjänstemän att leva upp till normala registerrutiner för
loggning, gallring och markering av personer som inte
var misstänkta för brott.
Under några veckor, hösten 2013, var de båda polismännen i Lund misstänkta för brott mot polisdatalagen.
Misstankarna avskrevs eftersom överåklagare Mats
Åhlund ansåg att det var
ett systemfel, snarare än
brottsligt uppsåt hos underlydande poliser, som
ledde till att Skånepolisen
skaffade sig ett olagligt personregister.
Enligt justitieombudsmannen Cecilia Enfors
fattade de båda poliserna
i Lund beslut som egentligen skulle ligga högre upp
i polishierarkin.
FAKTA
Sjätte granskningen
av romregistret
4 Skånepolisens omstridda
romregister har nu utsatts för
fem officiella granskningar.
4 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) fann
i november 2013 att registret
stred mot polisdatalagen.
4 Överåklagare Mats Åhlund
lade i december 2013 ner sin
förundersökning sedan ingen
enskild kunde åtalas för de systemfel som registret avslöjat.
4 Justitiekanslern beslöt i maj
2014 att de som fanns i registret hade rätt till 5 000 kronor
i skadestånd.
4 Diskrimineringsombudsmannen (DO) fann att registret kunde tyda på ”etnisk profilering”.
4 Justitieombudsmannen (JO)
slår nu fast ett tungt ansvar faller på sex poliser som banat väg
för registret.
Enligt henne fick lundapoliserna ”ett medgivande in
blanco” från högre chefer
”att skapa de uppgiftssam-
lingar som de ansåg behövdes.”
Passiviteten ledde till att
Skånepolisens uppgiftssamlingar de facto fick karaktären av ett register över
etnisk tillhörighet.
Därför är JO nu stenhård
i sin kritik av de högre cheferna:
”Det fanns inte någon
styrning över vilka personuppgifter som skulle behandlas. Möjligheterna att
kontrollera och följa upp
behandlingen av personuppgifter försvårades avsevärt”, heter det i JO-beslutet. ”Detta satte integritetsskyddet ur spel”.
Cecilia Enfors ”förutsätter”
att den nya nationella polismyndigheten agerar med
viss pondus i forstsättningen för att förhindra ett nytt
liknande register.
– Jag förutsätter att den
nya polismyndigheten vidtar nödvändiga åtgärder för
att garantera att polisdatalagen efterlevs, säger hon.
TEXT: ERIK
MAGNUSSON
erik.magnusson
@hd.se
INVESTERINGSBIDRAG
Statligt stöd till bostäder väntas
4 Staten ska ta ekonomiskt ansvar för att det
byggs bostäder, enligt
bostadsminister Mehmet Kaplan. Konkreta
förslag ska presenteras
i samband med vårbudgeten. Frågan delar de
politiska blocken.
– De senaste mandatperiodernas politik, där man har
trott att marknaden ensamt
ska lösa bostadsbristen för
alla grupper i samhället,
har inte funkat.
Den politiken har kommit till vägs ände, säger
Mehmet Kaplan (MP).
Exakt vad regeringen kommer att föreslå ska presenteras ”inom en snar framtid”.
Vårbudgeten lämnas till
riksdagen den 15 april.
– Vi är mitt uppe i en
budgetprocess. Men vi ser
att det finns skäl till ekonomiska incitament för att
det ska byggas mer och regeringen har inte stängt
några dörrar för vilka insatser vi tittar på.
Investeringsbidrag och
statliga lånegarantier finns
med där, enligt Kaplan.
I valrörelsen pratade S om
att öronmärka flera miljarder kronor för statliga
bygglån via SBAB.
Investeringsbidrag har
funnits under tidigare Sregeringar och skrotades
av Alliansen.
Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på
KTH, är skeptisk till att regeringen kommer att införa
det igen.
FAKTA
Bostadsbyggandet
4 Över 42 500 nya bostäder
kommer att påbörjas i år, enligt
Boverkets prognos. 2014 påbörjades 41 200 bostäder visar
preliminära siffror. Det var en
kraftig ökning jämfört med åren
innan.
4 Regeringens uttalade målsättning är 250 000 nya bostäder till 2020. Kritiker har påpekat att man nästan kommer att
nå dit med dagens byggtakt,
utan att egentligen behöva göra
något. TT
– Bidragen riskerar att
hamna i fickorna på markägarna, i form av dyrare
markpriser, säger han.
Men den åtgärd som han,
och flera andra ekonomer
anser skulle vara mest effektiv, är det inte sannolikt
att det blir, bedömer Lundström.
– Fastighetsskatt. Men
det är politiskt omöjligt
i dag. Lånegarantier ligger därför närmast till, säger han.
Oavsett hur ett ekonomiskt
stöd utformas kan regeringen inte räkna med applåder från allianspartierna.
Ewa Thalén Finné, moderaternas talesperson i bostadsfrågor, kallar det ”att
backa in i framtiden”.
– Det är ineffektivt och
fördyrar kostnaderna.
Självklart ska staten ha en
aktiv bostadspolitik. Men
jag är orolig för att man tar
skattebetalarnas pengar
och petar i dem i byggbolagens fickor, säger hon.
Hon pekar på att finanskrisen dämpade marknaden
under flera år, men att det
förra året påbörjades över
40 000 nya bostäder.
Mehmet Kaplan slår
ifrån sig kritik om ineffektiva stödsystem.
– Vi har de utvärderingar
som gjorts kring de gamla
systemen. Både departementen och våra expertmyndigheter har bra koll
vad som inte fungerat, säger han. TT
TEXT: JENNY PETERSSON
Reform
gav inte
mindre
byråkrati
4 Mindre administration och mer fokus på
eleverna. Det utlovades
från politiskt håll.
Men resultatet har blivit det motsatta, enligt
en undersökning som
Lärarförbundet gjort.
Den dåvarande regeringen fick hösten 2013 igenom
en reform om minskad administration för landets
lärare. Den så kallade individuella utvecklingsplanen (IUP) skulle helt tas
bort i årskurs 6–9. I årskurs 1–5 skulle den reduceras från varje termin till
en gång per läsår. ”Lärare
ska vara i klassrummen,
inte bli byråkrater”, sa förre utbildningsministern
Jan Björklund (FP).
Verkligheten blev inte så.
Lärarförbundets undersökning visar att mer än
hälften – 56 procent – av
fackets avdelningar, anger
att arbetsbelastningen ökat
det senaste året. 37 procent
svarar att det inte blivit någon skillnad.
En del av förklaringen
är att reformen delvis blev
tandlös.
– Skollagen säger en gång
per läsår i årskurser där
betyg inte sätts, men skollagen ger också utrymme
för huvudmannen att välja
att ha skriftliga omdömen
oftare, säger Jessica Ovin,
jurist vid Skolverket.
Anna Swenson är SO- och
svensklärare i årskurs två
vid Drottninghögsskolan
i Helsingborg.
– I Helsingborg har det
inte blivit någon förändring. Kommunen har bestämt att vi ska fortsätta
skriva omdömen två gånger per år, säger hon.
För henne och kollegorna
blir det därför totalt hundra omdömen som ska göras
varje termin.
– IUP ska dels beskriva
hur läget är nu, dels hur
eleven ska nå nya mål så
det är ett omfattande arbete. IUP är ju dessutom bara
en liten del av all dokumentation vi gör, säger hon.
Maria Holm, biträdande
förvaltningschef i Helsingborg, förklarar varför man
valt att behålla IUP:
– Vi har gjort bedömningen att det är oerhört
viktigt att vi följer elevernas lärande så att vi ser att
de når mål. Har vi inte koll
på det kan vi heller inte sätta in åtgärder i tid. TT
TEXT: TOBIAS ÖSTERBERG
A6
ONSDAG 18 MARS 2015
NYHETER
NEW YORK
TERRORISM PÅ NÄTET
Max
Stenbeck
är död
4 Max Stenbeck, son till
den framgångsrike affärsmannen Jan Stenbeck, är
död. Han dog i sviterna av
diabetes, bara 30 år gammal.
Familjeföretaget Kinnevik, där Max Stenbeck var
huvudägare tillsammans
med sin äldsta syster Cristina, bekräftar för Expressen att Max Stenbeck dog
på måndagen i New York.
”Han var en underbar
bror, älskad fästman och
hängiven morbror” skriver
Kinnevik i ett uttalande,
enligt tidningen.
Tillsammans med Cristina,
som var den som tog över
ansvaret för Kinnevikkoncernen efter fadern Jan
Stenbecks död 2002, köpte
Max majoriteten av syskonen Sophie och Hugos aktier 2013. Affären gjordes
via holdingbolaget Verdere, där Max Stenbeck var
ordförande.
– Det finns inget annat företag än Kinnevik som jag
hellre vill lägga min kraft
på, sade han då, i en intervju med Dagens Industri.
Max Stenbeck växte upp
på Long Island i USA och
bodde vid tidpunkten för
sin död i New York. Sin utbildning fick han på den
prestigefyllda internatskolan Choate Rosemary Hall
i Connecticut, och senare
på New York University.
Max Stenbecks förmögenhet uppgick enligt Affärsvärlden till tre miljarder kronor i december
2014. TT
POLITIK
Misstänkt fusk
hos Muf i Skåne
4 Moderata ungdomsförbundet (Muf ) utreder nu
ett fall av misstänkt medlemsfusk.
I en lokalavdelning i Skåne kan 170 personer ha
skrivits in som medlemmar utan att de känt till
det, skriver aftonbladet.se.
– Det som har hänt är att
det har framkommit felaktigheter i ett antal värvningar med kopplingar till
en enskild person och en lokal förening, säger Dennis
Wedin, generalsekreterare
för Muf, till tidningen.
Nu genomförs en revision av alla medlemmar
i den aktuella föreningen
för att se om de själva har
gått med. Personen som
försökte registrera de nya
medlemmarna har lämnat
förbundet. TT
Överst till vänster ett utsnitt från den 24-årige Malmöbons Facebooksida. IS har förutom avrättningar gjort sig kända för att sabotera kulturskatter, som i den
2 300-åriga staden Hatra i Irak.
Jihadist från Malmö
i IS propagandakrig
L
ördag kväll klockan 19:52 delar en 24årig man från Malmö en mördarvideo
från terrorgruppen Islamiska staten på
sin Facebooksida.
Det är ett vidrigt filmklipp.
En ung man i orange fångoverall står på knä
på en grön äng. Nio minuter in på videon ska
han dö.
Men först ska han ”erkänna” att han är en spion för den israeliska säkerhetstjänsten Mossad.
Med ett plågsamt nollställt ansikte berättar
mannen inför kameran att han är 19 år, heter
Muhammed Ismail Mussalam och är palestinier
från Jerusalem.
Bilderna från ”bekännelsen” varvas med
proffsigt redigerade dramatiseringar som visar
hur Muhammed skickas av Mossad till Syrien
för att infiltrera IS – men avslöjas och grips.
När Muhammed tystnat landar en stämpel
tvärs över filmen: ”To be executed!”
Scenbyte till den gröna ängen. Muhammed
på knä. Bakom honom står en skäggig man och
en liten pojke på kanske tio år i svart mössa och
kamouflageuniform.
När den skäggige läst upp domen plockar pojken upp en pistol och skjuter fången i huvudet.
Ett litet svart hål i pannan. Muhammed faller
ihop. Pojken och den skäggige mannen och filmteamet som finns någonstans i bakgrunden utbrister: ”Allah Akbar!”
Med en bister min skjuter pojken några skott till
innan kameran zoomar in den dödes ansikte.
Blodet sipprar ur näsa och mun.
Mannen från Malmö – han som delar videon
på sin Facebooksida på lördagskvällen – tillfogar en enda kommentar: ”Svin!”
På andra statusuppdateringar ser man att
Mannen från Malmö – han som
lägger upp videon på sin Facebooksida på lördagskvällen –
tillfogar en enda kommentar:
”Svin!”
24-åringen är supporter till Islamiska staten.
På några foton syns han i uniform och med automatvapen. Allt tyder på att han är en av de trehundra svenska män som har anslutit sig till IS
i Syrien. Från vänner hemma i Sverige får han
rosa hjärtan och lyckönskningar till sin jihad.
Islamiska staten – vars ledare Abu Bakr alBaghdadi har utropat ett kalifat från Raqqa till
Mosul – förfogar inte bara över tiotusentals hängivna jihadister och en stor vapenarsenal, utan
också över ett väloljat propagandamaskineri.
Det har två syften: Att skrämma IS motståndare från vettet. Och att locka nya rekryter bland unga män som världen över sitter vid
sina datorer och klickar runt bland våldsvideor
och blir allt mer radikala i sin islamism.
Strax innan Köpenhamnsterroristen Omar
el-Hussein inledde sitt mördande den 14 februari såg han på en IS-video på sin Iphone som
manade till mord i islams namn.
Just nu utkämpas ett krig på marken i Syrien
och Irak – och ett annat i cyberrymden.
En aktör är Säpo. Med all säkerhet är 24-åring-
en från Malmö en av dem som säkerhetspolisen
följer och kartlägger via sociala medier.
Men trots att jihadvideor är effektiva propagandavapen för IS har Säpo ingen ambition att
släcka ner konton som sprider dem. För Säpo
är filmerna viktiga informationskällor som kan
bli pusselbitar i förundersökningar mot svenskar som misstänks för terrorism.
Om IS-propagandan får ligga kvar på sociala
medier avgörs istället av de företag som driver
medierna. Igår avslöjade den internationella
hackergruppen Anonymus – som förklarat virtuellt krig mot IS – att man hittat 9 200 Twitterkonton som innehas av IS-anhängare och som
man hoppas att Twitter ska spärra.
Facebook uppger i ett skriftligt svar till Sydsvenskan att man inte tillåter terrorgrupper att
använda deras webbplats. Praxis är att ta bort
sådant material så fort det upptäcks.
I skrivande stund har mördarvideon från IS
legat uppe på den 24-årige Malmöbons Facebooksida i tre dygn.
ANALYS
OLLE LÖNNAEUS
[email protected]
A7
ONSDAG 18 MARS 2015
NYHETER
DÖDSOLYCKAN
DALBYMORDET
Inga fel hittade
på olycksbussen
Åklagaren
begär mer tid
i utredning
FOTO: PATRICK PERSSON
LUND
4 Det var inget fel på bussen när en
chaufför körde ihjäl en man och skadade
flera andra i samband med vattenläckan i
centrala Lund i februari, anser polisen.
Busschauffören hävdar motsatsen och
menar att det visst var fel på bussen.
– Han misstänks för grov
vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och
vållande till kroppsskada. Samma tre misstankar
som fanns inledningsvis
efter olyckan, säger förundersökningsledare Greger
Nilsson.
Polisens tekniker har inte
hittat några fel på bussen.
Det har inte heller experter
från busstillverkaren gjort
som bland annat letat efter
felkoder i fordonets dator
och testat att köra bussen.
Det var på kvällen den 6
februari som bussen skenade in i en folksamling vid
en avspärrning på Bangatan varav en person dödades och flera skadades.
Avspärrningen hade upprättats av polisen i samband med en stor vattenläcka på Sankt Laurentiigatan varifrån hett vatten
forsade ut på gatorna och
orsakade en kraftig dimma.
Polisen har hållit tre förhör med chauffören, det senaste på tisdagen. Att det
dragit ut på tiden beror,
enligt Greger Nilsson på
de tekniska undersökningarna som gjorts av bussen
och de rapporter som sammanställts efter händelsen.
– Chauffören vidhåller det
han sa inledningsvis, att
det var fel på bussen och
att felet möjligen inte går
att återskapa. Han säger att
det var ett fel som kan ha
skapats av ångan från det
heta vattnet som strömmade ut över gatorna, säger
Greger Nilsson.
– Men vi sätter inget samband mellan bussolyckan
och vattenläckan, det var
två skilda händelser vid
samma tidpunkt.
Busschauffören misstänks
för vållande till annans död.
”Han säger att
det var ett fel
som kan ha skapats av ångan
från det heta vatten som strömmade ut över gatorna.”
Greger Nilsson, förundersökningsledare.
inte något som chauffören
gjorde med avsikt. Mannen som är i 60-årsåldern
och har varit busschaufför
i 25 år. Efter olyckan blev
han bortkopplad från sitt
arbete.
Flera vittnen till olyckshändelsen har förhörts av
polisen.
– Vittnen som åkte med
bussen vet ju inte vad som
hände med dess reglage.
De har bara berättat vad de
upplevde, att busschauffören gjorde allt han kunde
för att få stopp på bussen,
men att det inte gick, säger
Greger Nilsson.
Polisutredningen ska nu
överlämnas till busschauffören och hans advokat
som får tre veckor på sig
att gå igenom den och komma med synpunkter. Efter
det överlämnas ärendet till
åklagare som ska avgöra
i fall händelsen ska leda till
åtal och rättegång. När en
eventuell rättegång kommer att hållas kan inte Greger Nilsson svara på.
TEXT: TOMMY
LINDSTEDT
Enligt Greger Nilsson var
det en olyckshändelse och
tommy.lindstedt
@hd.se
LUND
4 Åtal väcks inte som
planerat på torsdag mot
den man i 30-årsåldern
som misstänks för dubbelmordet i Dalby den 9
december.
Åklagare Helena
Lundström kommer att
begära ytterligare tid
för brottsutredningen.
– Slutet på utredningen
närmar sig. Men jag behöver ytterligare två veckor på
mig för att sammanställa
åtalet, säger Helena Lundström.
Det innebär att åtalet
mot mannen ska vara inlämnat till Lunds tingsrätt
senast på skärtorsdagen
den 2 april.
– Men det är inte säkert
att det blir färdigt då heller.
Det är extremt mycket material som teknikerna ska
gå igenom, säger hon.
Tidpunkten för inlämnandet av åtalet mot mannen har flera gånger tidigare skjutits fram. Åklagarens
argument för det har varje
gång varit att brottsutredningen är stor och kräver
lång tid att gå igenom.
I slutet av januari blev
den psykiatriska undersökningen vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska
avdelning i Göteborg klar.
Den visade att mannen som
misstänks för mord var allvarligt psykiskt störd när
gärningen utfördes.
I utlåtandet görs den
rättspsykiatriska bedömningen att mannen ”till
följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård som
är förenad med frihetsberövande och annat tvång”.
Det var vid 23-tiden den
9 december förra året som
en kvinna och hennes nio
månader gamla barn hittades svårt skadade på en
klippavsats i Dalby stenbrott.
Polis och räddningstjänst
larmades till platsen. Kvinnan och barnet fördes i ambulans till Skånes universitetssjukhus i Lund. Men deras liv inte gick att rädda.
Kvinnans man, som också är pappan till barnet, erkände i förhör under natten att det var han som
larmat SOS. Dagen därpå
anhölls han misstänkt för
dubbelmord.
Fredagen den 12 december häktades mannen som
då hade erkänt att det var
han som dödade hustrun
och barnet.
TOMMY LINDSTEDT
FÖRSVARET
ANMÄLAN
Regeringen beställer ubåtar
Veterinär kastade
iväg bitsk hamster
4 Regeringen beställer
två nya ubåtar av Saab
Kockums. Ubåtarna av
typen A26 ska vara levererade 2022 och prislappen ligger på max
8,2 miljarder kronor.
– Undervattensförmågan är
en central del av det svenska försvaret och ett väsentligt säkerhetsintresse, säger försvarsminister Peter
Hultqvist .
Köpet betyder inte att det
tillförs extra pengar – affären finansieras inom ramen för den långsiktiga
budgeten Sverige har på
materielsidan.
– Detta är enligt min bedömning det enskilt största beslutet när det gäller
ekonomisk satsning som
vi kommer att genomföra
den här valperioden, säger
Hultqvist, som lämnade be-
skedet i samband med ett
besök på varvet i Karlskrona på tisdagen.
Ambitionen med beställningen, som regeringen formellt ska fatta beslut om på
torsdag, är att ”säkerställa
svensk ubåtsförmåga bortom 2030”.
De två ubåtarna ska kunna utgå från kustnära operationer och förhållanden
och vara svåra att upptäcka.
– Det är nästa generations ubåt. Det kommer
att vara mycket högteknologisk nivå när det gäller
den här ubåten, säger Peter Hultqvist till TT.
För Saab Kockum innebär
affären med den svenska
staten en viktig plattform
för att gå vidare och intressera andra länder, enligt
försvarsministern.
– Det finns flera länder
som har aviserat att de avser att skaffa ubåtar, bland
annat Nederländerna och
Polen. Det skulle kunna
vara intressanta samarbetsländer för oss, säger han. TT
TEXT: FILIP KOTSAMBOUIKIDIS
FAKTA
Turerna kring
Kockums
4 Kockums, som konstruerar,
bygger och underhåller ubåtar
med avancerad smygteknik,
ingick tidigare i tyska stålkoncernen Thyssen Krupp som hade
cirka 900 anställda i Karlskrona,
Malmö och på Muskö.
4 Försvarets materielverk
(FMV) höll i flera år tillbaka
beställningar av nya ubåtar av
typen A26 hos Kockums för att
man inte kunde komma överens
med de tyska ägarna om pris
och andra villkor. Bland annat
ansågs tyskarna genom interna
restriktioner försvåra svenskt
utvecklingssamarbete med
andra länder och därmed också
möjligheterna till export.
4 När förhandlingarna havererade fick Saab i uppdrag av FMV
att ta fram en ny försörjningsstrategi när det gäller militär
undervattensstrategi.
4 FMV genomförde i samma
veva en räd hos då ännu tyskägda Kockums för att hämta
hemligt försvarsmaterial som
FMV ansåg sig äga.
4 Saab inledde förhandlingar
med Thyssen Krupp om att
köpa Kockums och i slutet av
juni 2014 slutfördes Saabs köp
av Kockums från den tyska stålkoncernen. TT
4 När
hamstern skulle undersökas bet den veterinären. Då kastade veterinären
iväg hamstern som skadade
sig så illa att den fick avlivas nästa dag. Nu anmäls
veterinären till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
Historien om den bitande hamstern handlar
inte bara om en hamster,
utom om två som båda råkade ut för olycksfall vid veterinärbesöket.
Den ene, som kom in för
avlivning tappades och den
andra, som skulle undersökas för en böld, kastades
iväg i samband med att den
bet veterinären.
Den sistnämnde hamstern ska enligt en anmälan
till länsstyrelsen ha blivit
så allvarligt skadad av det
plötsliga kastet att den fick
avlivas av en annan veterinär dagen efter.
Länsstyrelsen har begärt in journalanteckningar från den bitne veterinären som redogjort för sin
syn på händelserna. Någon
journalkopia finns däremot
inte och anledningen till
detta är att han själv blev
skadad vid tillfället. Därmed saknas det uppgifter
som till exempel hamsterns
status efter veterinärkastet
vilket innebär att länsstyrelsen inte kan bedöma om
hamstern fick vård efter
olycksfallet.
Eftersom veterinären
åsidosatt sina skyldigheter
inom djurens hälso- och
sjukvård överlämnar nu
länsstyrelsen fallet med de
två hamstrarna till ansvarsnämnden för bedömning.
GÖREL SVAHN
A8
ONSDAG 18 MARS 2015
VÄRLDEN
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 90 00
Postadress: Utrikesredaktionen, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
ISRAEL
Dött lopp i Israelvalet
ISRAEL
4 Enligt vallokalsundersökningarna är
det dött lopp mellan de främsta rivalerna
Likud och Sionistiska unionen i det israeliska parlamentsvalet. En folkomröstning
om premiärminister Benjamin Netanyahus hårda politik – så har valet beskrivits.
I valkampen har landets säkerhetsfrågor
ställts mot plånboksfrågor.
Israelexperten Anders Persson vid Lunds universitet
säger att om vallokalundersökningar står sig är det en
stor skräll.
– Det är en enorm seger för Netanyahu personligen, en enorm seger för
hans parti och för högern
i Israel. Och det nästan garanterar en fortsatt höger-
regering i någon konstellation.
Persson säger att det visar att Netanyahu är en
fighter och en politisk överlevare.
Enligt en av enkäterna har
Netanyahus Likud ett mandats övervikt. Om det också
blir slutresultatet har hans
VITRYSSLAND
desperata slutspurt i valkampen gett resultat.
Mot slutet av valkampanjen seglade den nybildade
alliansen Sionistiska unionen upp som ledande i opinionsmätningarna.
Det fick Netanyahu att
försöka locka över väljare
från andra högerpartier
och nationalistiska partier.
Han har utlovat fler bosättningar och sagt att det inte
blir någon palestinsk stat
om han kommer till makten.
– Likud har tagit in mycket
bara under det senaste dygnet bara och det är oväntat,
säger Björn Brenner, Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan.
Han säger att det är ytterst sannolikt att Israel får
ny högerregering ledd av
Netanyahu.
– Det innebär att fortsätta på den inslagna, en väldigt tuff attityd gentemot
palestinierna, ett omfamnande av bosättarna, en
ganska väldigt tuff attityd
mot omvärlden och en fortsatt frostig relation till Vita
huset, säger Brenner
I valet ställdes säkerhetspolitiken mot ekonomin –
det har delat väljarkåren.
– Många tycker att ekonomin är den viktigaste frågan. Jag tror de har helt fel.
Vår säkerhet är viktigast,
säger Maya Levy som röstade i Jerusalem.
Jonatan Agami är israe-
FAKTA
Israeliska valet
4 I tisdagens parlamentsval tävlar totalt 26 partier om 5 881
696 röstberättigade israelers
valsedlar.
4 Det finns 120 platser i Knesset, Israels parlament. Ett parti måste få minst 3,25 procent
av det totala antalet röster för
att komma in i Knesset.
4 Det tillträdande parlamentet
blir det tjugonde i ordningen.
4 Under extraordinära omständigheter kan knesset, med en
kvalificerad majoritet av 80
röster, förlänga sin mandatperiod. Det har skett en gång.
När val skulle hållas till åttonde
parlamentet 1973 sköts det upp
i två månader på grund av oktoberkriget. TT
lisk fotograf och designer.
– Jag är själv socialdemokrat och tror att det är det
som behövs i Israel. Det här
valet handlar om att priserna har ökat väldigt. Israel
är egentligen ett socialdemokratiskt land och Sverige är en bra förebild, säger
han till TT.
Enligt flera israeliska politiska bedömare är det just
de ökade levnadskostnaderna och känslan av att
Israel isoleras allt mer som
har gjort att väljarna blickat vänsterut. TT
TEXT: MARLENE ERIKSSON
NATHALIE BESÈR
FREDRIK GUNÉR
AFGHANISTAN
FOTO: SHAH MARAI
Vårvärme i EU:s
relation till Minsk
4 Det våras för EU:s relationer till Vitryssland.
Kriget i Ukraina kan
öppna upp för ett nytt
samarbete med diktaturen i Minsk.
När EU:s stats- och regeringschefer i slutet av maj
samlas i Riga för toppmöte med ledarna i EU:s östliga partnerskap är det
inte omöjligt att vitryske Aleksandr Lukasjenko
finns på plats.
– Där gör man så att man
skickar en inbjudan men
bestämmer inte vem som
ska representera. Hittills
har det ju funnits som underförstått att han inte är
med. Men det är faktiskt
för Europeiska rådet (statsoch regeringscheferna) att
bestämma i så fall, om vilka
signaler man vill skicka, säger utrikesminister Margot
Wallström (S).
DANMARK
Förslag om
övervakning
ändras
4 Den danska regeringen
backar från ett omstritt
förslag om att det danska
försvarets underrättelsetjänst (FE) skulle kunna
övervaka danska medborgare utomlands utan före-
Vitrysslands baltiska
grannländer Litauen och
Lettland har tryckt på för
att öppna upp de stela relationerna, åtminstone på
lägre nivå. Att Lukasjenko
klarade av att stå värd för
förhandlingarna om Ukraina med ledarna från Ryssland, Tyskland och Frankrike i januari har ökat intresset ytterligare.
För att få komma till Riga
krävs dock sannolikt att Lukasjenko under våren släpper åtminstone den mest
kände av landets politiska fångar, S-märkte oppositionspolitikern Mikola
Statkevitj.
Relationerna till det östliga
partnerskapet kommer att
beröras redan på torsdag
då Stefan Löfven och övriga regeringschefer i EU
samlas till toppmöte i Bryssel. TT
gående domstolsbeslut. En
oavhängig domare ska först
godkänna övervakningen
innan den sätts i verket, enligt försvarsminister Nicolai Wammen (S). Förslaget
har fått kritik för att bryta
mot den gängse uppfattningen om rättssäkerheten.
FE:s rätt att övervaka är
ett av tolv förslag i ett kommande paket mot terror. TT
Abbas Alizada – Afghanistans Bruce Lee.
Afghanistans Bruce Lee siktar högt
4 Han kallas för ”Afghanistans Bruce Lee”
och drömmer om Hollywood. Den afghanske kampsportsutövaren Abbas Alizada hoppas på att en dag kunna
slutföra sin idols oavslutade arbete.
”Abbas Alizada som ser ut
som Bruce Lee och som
drömmer om att vara som
Bruce Lee.”
Så presenterar sig
21-åringen på sitt Twitterkonto.
I Kabul har Abbas Alizada
blivit något av ett lokalt fenomen och på sociala nätverk som just Twitter och
Facebook har han tiotusentals följare – mycket
tack vare den slående likheten med kampsportsikonen Bruce Lee.
– När jag var åtta år gammal såg jag Bruce Lees filmer och fastnade direkt.
Jag vet att jag inte kan
bli Bruce Lee, men jag följer i hans fotspår, säger Abbas Alizada till nyhetsbyrån
AFP.
Han blev känd efter ett inslag i nyhetskanalen al-Jazira, i vilket han härmade
Lees karaktäristiska kampstil och kampläten.
Abbas Alizada drömmer
om att få arbeta med actionstjärnor som ”Mr Jackie” (Jackie Chan) och ”Mr
Rambo” (Sylvester Stallone).
Men mest av allt drömmer Abbas Alizada om att
plocka upp idolens stafettpinne. När Bruce Lee avled
1973 lämnade han nämligen den ofärdiga filmen
”Game of death” efter sig.
– Bruce slutförde bara
halva filmen. Mitt projekt
är att färdigställa den, säger Abbas Alizada. TT
TEXT: PATRICK STANELIUS
A9
ONSDAG 18 MARS 2015
VÄRLDEN
NIGERIA
VANUATU
FOTO: JEROME DELAY
Svensk man
död i tropiska
cyklonen
4 Den svenska man som
rapporterats saknad i
Vanuatu sedan den tropiska cyklonen drog
fram över öriket i helgen har omkommit.
– Vi kan bekräfta att en
svensk man i 80-årsåldern
har avlidit i Vanuatu, säger
Johan Tegel på UD:s presstjänst till TT.
Inga närmare detaljer är
kända om hur mannen omkom. UD har heller ingen
ny information om tillståndet för det tiotal svenskar
som tros bo i landet.
Trupper från Tchad övar fritagning av gisslan i Operation Flintlock, den samordnade offensiven mot Boko Haram i Nigeria
Boko Haram
pressas tillbaka
4 Bombdåd, kidnappningar och själv-
mordsattacker.
Den brutala islamistgruppen Boko
Haram trappar upp sitt uppseendeväckande gerillavåld, sedan Nigeria tagit
grannländerna till hjälp i kampen mot
extremisterna. Ett tecken på svaghet
enligt experter.
När Rebecca Samuels familj bestämde sig för att
lämna Chibok i nordöstra
Nigeria för att undkomma
Boko Harams härjningar
ställdes hon som mamma
inför ett svårt val. Skulle hon ta med sin 17-åriga
dotter Sarah på färden eller låta henne stanna kvar
en månad för att kunna ta
sin examen?
Rebecca Samuel lät flickan stanna.
Den 14 april stormade beväpnade anhängare av
Boko Haram in i Sarahs
skola och tillfångatog henne och 275 klasskamrater.
Av dem lyckades 57 fly, men
av Sarah och resten av flickorna har ingenting hörts
sedan dess.
– Jag gråter varje dag, säger 36-åriga Rebecca Samuel till AFP.
Kidnappningarna är
bara en i raden av attacker och övergrepp som Boko
Haram har gjort sig skyldigt till under det sex år
långa upproret. I ett försök
att besegra rörelsen har
Tchad med flera grannländer, som också känner sig
hotade, gjort gemensam
sak med Nigeria i en militäroffensiv.
Det verkar framgångsrikt:
i förra veckan uppgav regeringen att 36 städer har
återtagits från Boko Haram
sedan offensiven inleddes
i förra månaden.
– När de inte längre kan
behålla territorium så återgår Boko Haram till sina
uppseendeväckande gerillataktiker, säger Gabriella
Ingerstad, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI).
Det handlar dels om blodiga attacker och bombdåd som skapar uppmärksamhet, men även om tillslag som innebär att man
snabbt slår mot ett mål för
att sedan dra sig tillbaka.
Grannländernas stöd är
inte okomplicerat, det krävs
FAKTA
Offensiven mot Boko
Haram
4 Under de senaste veckorna
har extremistgruppen pressats
tillbaka av en stor offensiv, där
styrkor från Tchad, Niger och
Kamerun deltar utöver de nigerianska styrkorna.
4 Operationen har sanktionerats av Afrikanska unionen (AU)
vilket kan borga för en mer
allomfattande och långsiktig
strategi mot Boko Haram.
4 Styrkan bestod från början av
7 500 soldater men länderna är
redo att bidra med 8 700 man.
I april ska FN:s säkerhetsråd ta
upp frågan om den kan utökas
till 10 000 soldater.
4 Mer än 13 000 människor
har dödats och 1,5 miljoner har
tvingats på flykt sedan Boko
Haram inledde sitt brutala uppror i norra Nigeria 2009.
4 Extremistgruppen beräknas
ha mellan 6 000 och 10 000
anhängare i landet. Tills nyligen
kontrollerade gruppen en yta av
Belgiens storlek. TT
mer än militära muskler för
att utrota en extrem rörelse
som Boko Haram.
– Ansvaret ligger på Nigerias regering. Det här problemet är i grunden lokalt
och bottnar i en politisk
och ekonomisk marginalisering. Det finns en hel del
unga arga män som utgör
en grogrund för radikalisering i Västafrika, säger Gabriella Ingerstad och fortsätter:
– Regeringen och president Goodluck Jonathan
har inte behövt bry sig så
mycket om vad som händer
i nordöst eftersom han har
sin väljarbas på helt andra
ställen. Det finns ett väldigt
avstånd mellan stad och
land, mellan makten och
det som händer i norr. Boko
Harams offensiv under det
senaste året, grannländernas agerande och den uppmärksamhet som det har
lett till gör att regeringen
inte längre kan ignorera
problemen.
I december i fjol fyllde
tillfångatagna Sarah 18
år. Hennes mamma ber
för henne och alla de andra som ännu befinner sig
i Boko Harams klor.
– Det är svårt, säger Rebecca Samuel rätt och slätt.
– Bara Gud kan hjälpa
oss. TT
HELENA NORDENBERG
Under tisdagen började
hjälporganisationer nå
några av de mer avlägsna
öarna i Vanuatu.
Men översvämningar har
gjort det omöjligt att landa
på vissa av de över åttio
öarna med flygplan, vilket
innebär att hjälpsändning-
ar måste fraktas med helikoptrar.
– Vi kommer att behöva
all hjälp vi kan få under de
kommande veckorna och
månaderna. Och vi behöver det direkt. Människor
är i desperat behov av vatten, mat samt tak över huvudet och tiden är knapp,
säger Jacqueline de Gaillande, chef för Röda Korset
på Vanuatu.
De gör bedömningen att
uppemot 60 000 människor har påverkats av katastrofen och är i behov av
hjälp.
Men ännu finns det ingen som har något samlat
grepp om konsekvenserna
av det våldsamma ovädret,
som i byarna hade vindhastigheter på över 80 meter
per sekund.
TT-AFP-REUTERS
AUSTRALIEN
Övergrepp hos
Frälsningsarmén
4 Frälsningsarmén förmåd-
de inte skydda barn från
sexuella och psykiska övergrepp i fyra av hjälporganisationens barnhem i Australien.
Istället har många barn
straffats när de berättat
om vad de utsatts för, enligt
en kommission som utrett
misstänkta övergrepp som
ska ha ägt rum mellan 1965
och 1977.
Flera vidrigheter beskrivs i rapporten, bland
annat hur en pojke utsattes för sexuella övergrepp
med trädgårdsslang.
En annan pojke ska ha
våldtagits av en av Frälsningsarméns officerare,
som först sparkade honom
medvetslös. I ett annat fall
slängdes en pojke ner i en
brunn med huvudet först.
TT-AFP
BURMA
DANMARK
4 Att
4 2014 var ett dystert år för
Nyzeeländare
dömd för
Buddha-annons
använda en Buddhastaty som reklam för billiga
drinkar på en tapasbar, gör
man inte ostraffat.
Åtminstone inte i buddhistiska Burma, där en nyzeeländsk man och hans
kollegor har dömts till 2,5
års fängelse för detta. Annonsen, som publicerades
på Facebook, väckte en proteststorm.
Trots att nyzeeländaren
bett om ursäkt ansåg domaren att han ”medvetet
planerade att förolämpa
religiös tro”. TT-AFP
Rekordmånga
danska par
skiljer sig
danska kärlekspar. För rekordmånga par slutade
året nämligen med skilsmässa.
Sammanlagt skiljde sig
19 435 par i Danmark förra
året, det är det högsta antalet skilsmässor under ett år
i landet, enligt Danmarks
Statistik.
Nästan hälften av skilsmässorna inträffade i äktenskap som varat kortare
än tio år.
TT-RITZAU
A10
ONSDAG 18 MARS 2015
INPÅ LIVET
KRAV PÅ OSKULD · DEL 3
Redaktör: Maria Werner
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 13 38
Postadress: Inpå livet, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Kunskapen om vad som finns och inte finns i kvinnans underliv är fortfarande bristfällig, bland en hel del unga men också bland vuxna, menar Ida Dubravka Gladin på ungdomsmottagningen
Fejkad blödning räddar flickornas
MALMÖ
4 De kostar trehundra kro-
nor på nätet. Små kapslar
som förs in i slidan under
bröllopsnatten. Kapslar
som garanterar de där eftersträvade röda fläckarna
på lakanet.
– Ampullerna kan faktiskt ses som en väg till frihet, lite på samma sätt som
p-pillren på 60-talet, säger Birgitta Essén, docent
i internationell kvinno- och
mödrahälsovård vid Uppsala universitet.
Det är också, betonar
hon, en mindre riskfylld
lösning än att genomgå
en så kallad hymenrekonstruktion, ett kirurgiskt ingrepp som dessutom inte
garanterar en bröllopsblödning.
– Då är det bättre att ryktet om de nya kapslarna
sprids. För att luckra upp
oskuldsnormen är inget
som görs över dagen, säger
Birgitta Essén.
Hanna Cinthio är forskare vid Malmö högskola.
I fyra år har hon följt femton Malmöungdomar med
rötter i olika länder, bland
annat för att ta reda på hur
de tacklar krockarna mellan olika oskulds- och äktenskapsnormer.
Svaren är flera. En tjej säger att hon själv fattat be-
FOTO: PETER FRENNESSON
Det finns ingen hinna som kan spräckas.
En minoritet blöder.
Men en tjej som måste bevisa sin oskuld
lever ofta i en verklighet där andra
sanningar råder. Istället kan en ampull
med röd vätska vara avgörande.
Hanna Cinthio, forskare vid
Malmö högskola.
BERÄTTA
4 Vad innebar sexdebuten för
dig? Mejla [email protected]
CHATT
4 I dag kl 15 kan du chatta med
Ida Dubravka Gladin, barnmorska och sexolog, om myten
kring mödomshinnan, kyskhetsnormer och kvinnlig sexualitet
på hd.se.
slutet att vänta tills hon gifter sig. Hon vill vara en ”bra
flicka” och följa sin religion.
En annan har haft flera killar, men inte vaginalt samlag för att ”bevara oskulden”. En tredje har utsatts
för sexuella övergrepp, men
inte vågat vare sig polisanmäla eller berätta för föräldrarna.
– Hon har drabbats hårt
av normen. Till mig säger
hon att hon fortfarande är
oskuld i sitt hjärta. Det är
ju sant, för var sitter egentligen oskulden? säger Hanna Cinthio.
Även om vi i Sverige något sånär skrotat föreställningen om mödomshinnan
finns den de facto kvar, menar hon.
– Ofta är de unga väl
medvetna om att de flesta
inte blöder första gången,
exempelvis. Men det spe-
lar ingen roll, de måste ju
ändå leva upp till normen
om den orörda flickan.
För vissa lever myten
kvar som en symbol för
flickors ”renhet”. För andra
som ett bokstavligt faktum
som upprätthålls av tradition och bekräftas av läkare
och barnmorskor runt om
i världen.
– Vi har föräldrar som tar
sina döttrar till läkare för
att få ett oskuldbevis. Det
finns med andra ord läkare
som är beredda att säga det
vi säger inte går att säga.
Det finns helt enkelt olika sanningar, menar Hanna Cinthio, beroende på
land och tradition, på sammanhang och familjeförhållanden.
När man bemöter oron
hos en tjej som står inför
att gifta sig och riskerar
A11
ONSDAG 18 MARS 2015
Tipsa oss!
Har du egna berättelser eller förslag på
människor och ämnen vi bör skriva om så är du
välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag
ser fram emot att höra av dig!
MARIA WERNER, REDAKTÖR
Glöm inte att du
också kan följa
Inpå livet och
diskutera artiklarna på
Facebook.com/inpalivets
Barnmorska:
Tjejer är rädda
att råka illa ut
MALMÖ
4 På ungdomsmottag-
ningarna lär sig unga
att det inte finns någon
mödomshinna, utan en
slidkrans. Men det räcker inte, kunskapen måste också nå föräldrar –
och hela oskuldsfrågan
upp på bordet.
Det säger Ida Dubravka
Gladin, barnmorska och
sexolog på ungdomsmottagningen Lönnen i Malmö.
– Det är viktigt att vi vänder oss till alla, också män
och föräldrar. Annars tvingas deras barn leva dubbelliv. Det här är en fråga som
vi behöver jobba med på
flera olika nivåer, säger
hon.
Lönnen i Malmö.
Men även bland en del av
landets gymnasieungdomar, oavsett bakgrund, lever föreställningen om mödomshinnan kvar. Det är
heller inte ovanligt att unga
gör en koppling mellan ”bevarad hinna” och kvinnlig
värdighet.
– Men det går framåt.
Fler och fler vet att det är
en slidkrans det handlar
om och att de flesta inte
blöder.
Men, konstaterar hon,
oavsett om du som tjej har
ett kyskhetskrav på dig el-
na Cinthio, framställs ofta
problemen med kyskhetskrav och bröllopsblod som
om de bara hade med bristande information att göra.
Men även bland föräldrar som håller principen
om oskuld högt är det, naturligtvis, många som är väl
medvetna om att de flesta
inte blöder vid första samlaget. Ändå väljer de att
prata om en hinna som kan
spricka och avslöja den som
inte är ”fin och ren”.
– Jag har träffat mammor
som sagt ”avslöja inte det
här”. Det är inget min dotter ska veta förrän hon gifter sig.
Myten fungerar som föräldrakontroll, med syfte
att skydda döttrar från dåligt rykte.
– Det de unga själva önskar mest av allt är hjälp att
100% AV DET PAPPER DU
LÄMNAR ÅTERVINNS
ler inte, upplever du sannolikt att synen på kvinnans
sexualitet inte är densamma som synen på mannens.
En kille som haft flera partner får status, en tjej riskerar att stämplas som hora.
– Att det är så är illa nog.
Men då och då söker sig tjejer hit som ska gifta sig, tjejer som har haft sex och nu
är rädda att råka riktigt illa
ut. Finns det en hedersproblematik gäller det att ta
den unga på allvar.
Förutom att se till att tjejen får rätt faktakunskap
erbjuds hon i första hand
stödjande samtal. Finns det
någon öppning, kanske någon i familjen hon kan prata med?
– Att verkligen lyssna till
hennes historia och vilka
möjligheter hon själv ser,
är viktigt. Har du inte ett
öppet bemötande är risken
stor att hon stänger dörren.
Hittar de inga andra lösningar brukar Ida Dubravka Gladin ge flickan råd
om hur man framkallar en
blödning på bröllopsnatten, exempelvis genom att
mixtra med p-pillercykeln.
– Men det är något jag
gör i undantagsfall, när
andra möjligheter uttömts,
för att skydda flickan.
HANNA WELIN
[email protected]
familjeband
att få sin oskuld ifrågasatt
och prövad i ett sammanhang utanför det svenska,
räcker därför sällan argument som bygger på hennes rätt att bestämma över
sin kropp och sitt liv.
Andra spelregler gäller,
där kravet på blodfläckade
lakan bara är en del av det
överskuggande faktum att
du som enskild individ alltid är underställd gruppen.
Det är så släktens trygghet
och framtid säkras.
Som förälder är det din
uppgift att se till att barnen inte äventyrar denna
ordning.
– Självklart kan tjejerna
själva ha en romantisk syn
på kärlek och äktenskap.
Men de är också präglade
av det kollektivistiska synsättet, där frågan om partner ägs av gruppen.
I Sverige, menar Han-
VI GARANTERAR ATT
navigera i det här. Att kunna balansera mellan släktens förväntningar och
sina egna önskningar, och
det utan att förlora sina familjerelationer.
I den svenska debatten
beskrivs hedersproblematik ofta i sin mest brutala
form, menar Hanna Cinthio.
Men de kvinnor – och
män – som drabbas, straffas betydligt oftare med att
förskjutas av sin familj.
– Vilket är en fullständig
katastrof. Familjen är människor du älskar, hela ditt
sammanhang.
TEXT: HANNA
WELIN
inpalivet
@hd.se
FOTO: JULIA
LINDEMALM
inpalivet
@hd.se
ÅtervinningsGaranti är ett erbjudande från Papperskretsen där Holmen, SCA, Stora Enso,
M-Real, IKEA, Metro samt medlemmarna i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidsskrifter och
Grafiska Företagens Förbund ingår. www.återvinningsgaranti.se
Plats för logo.
Sveriges
största
närings
livsbila
ga.
Sveriges
närings största
l
med en ivsbilaga
räc
441 000 kvidd på
l ä s ar e .
A12
ONSDAG 18 MARS 2015
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 90 06 E-post: [email protected]
RECENSION · KRIM TILLHÖR OSS
Ett imperium
mot avgrunden
Med tjechovskt vemod skildrar
Kalle Kniivilä skräcklaboratoriet
Krim inifrån, skriver Kristian Gerner.
4 Den
16 mars 2014 införlivades det
ukrainska Krim med Ryska federationen. Kalle Kniivilä har under det år
som gått sedan dess rest runt på halvön, talat med tatarer, ukrainare och
ryssar. Han skildrar miljöer av spirande förhoppningar som nu har dränkts
i en doft – stank – från sovjettiden.
Han tar med läsaren till den gamla
huvudstaden i Krimkhanatet, Bachtjisaraj, till Krims huvudstad Simferopol, till flottbasen Sevastopol, till badorter och landsbygd. Han återkallar
minnet av en svunnen tid, den sovjetiska, och ger en otäck bild av mentaliteter som överlevt från sovjettiden.
På bokens sista sida nämner Kniivilä att förlaget tack vare kritiska
kommentarer drivit honom att skriva i Anton Tjechovs anda. Den tjechovska grundstämningen av ironi och
vemod präglar texten. Men när konflikterna på dagens Krim skildras
med nykter saklighet går tankarna till
den Tjechov som skrev om den ryska fångkolonin på ön Sachalin. Det
är uppenbart att Krims öde är en del
av den ryska historien. Frågan huruvida Krim rätteligen tillhör Ukraina
eller Krim framstår som tragisk, ja felställd. Om dagens ryska och ukrainska stater hade varit fungerande demokratier som respekterar mänskliga rättigheter hade frågan varit lika
absurd som om man frågat om Skåne ”rätteligen” hör till Danmark eller
Sverige.
Tjechov återgav stämningen i ett
imperium på väg mot undergången,
det gamla tsartida ryska. Idag handlar det om stämningar i det andra
kapsejsade ryska imperiet, det sovjetiska. Kalle Kniivilä vidgar sitt reportage från Krim till en analys av det
mentala tillståndet i hela Ryssland
och särskilt i maktens boning Kreml.
Han täcker hela registret från flyktiga samtal med butiksbiträden och
taxichaufförer till djupintervjuer med
människor ur den postsovjetiska kultureliten.
Dagens Ryssland är ett förvirrat samhälle. Krim ter sig som ett laboratorieexperiment för hur makthavare
som ersätter politik och dialog med
skräckpropaganda och våld kan skapa misstro, misstänksamhet och hat
mellan enskilda människor och hela
folkgrupper. Kniivilä skildrar skräcklaboratoriet Krim inifrån. Han hakar
på olika resonemang hos intervjuobjekten och lyfter deras funderingar från den anekdotiska nivån till allmängiltiga slutsatser.
Boken för vidare den inkännande
analysen från Kniiviläs förra bok,
”Putins folk”. I den nya boken är nyanserna mörkare. Förvisso handlar det
om ett imperium där dödsryckningarna lett till postum territorieutvidgning. Det bokförs som en framgång
i Kreml. Men erövringen av Krim
kan bli en Pyrrhusseger. Brezjnevregimens invasion av Afghanistan år
1979 blottlade Sovjetunionens svaghet. Imperiet var en koloss på lerfötter. Ryssland under Putin går bakåt
i historien, konstaterade nyligen den
ryske författaren Vladimir Sorokin
(Die Zeit 5/3). Hans tes är att Putins
tidsmaskin kommer att bryta ihop eller explodera. Med andra ord, Krim
kan bli ett nytt Afghanistan.
Kalle Kniivilä lyfter i sin bok fram
den tatariska dimensionen i historien fram till den första ryska annekteringen av halvön år 1783. Regimen Putin har emellertid skrivit ut tatarerna
BOKEN
Kalle Kniivilä
Krim tillhör oss
– imperiets återkomst. Bokförlaget
Atlas.
Första meningen:
En blåsorkester hörs
i bakgrunden när
Vladimir Konstantinov från maktpartiet Enade Ryssland
ger signal och den
slutna lyftkranen
börjar röra på sig.
– som är muslimer – ur sitt eget lands
historia och förvandlat halvön till den
ryska kristna civilisationens födelseplats, Rysslands Jerusalem. Krim har
fått ersätta Kiev som det ryska rikets
moder. Man får hoppas att Putins
historierevisionism är ett löfte om att
Ryssland inte ska försöka ta Kiev och
”återförena” hela Ukraina med moder Ryssland. Att skrivas ut ur Rysslands historia är ett bättre alternativ
för Ukraina än att fjättras vid ett imperium som är i färd med att åstadkomma sitt tredje fiasko på hundra år.
I slutet av boken, efter resorna kors
och tvärs på Krim, är Kniivilä tillbaka i det Moskva där alla flygresor till
och från den isolerade ryska exklaven numera måste både börja och
sluta. Han samtalar med en framträdande företrädare för den nya medelklass som man, vid tiden för de-
ONSDAG 18 MARS 2015
Redigering: Petter Bjerregaard
A13
KULTUR
REKLAM
KRÖNIKA
TURNÉHYLLAN
Ett sista
farväl till
4 ”Ever
monstrationerna mot regimen i december 2011 och våren 2012, trodde
skulle kunna formera sig till en demokratisk politisk kraft i imperiets
hjärta. En tapper kvarleva från denna avlägsna tid som representerar
ett alternativt Ryssland heter Irina
Prochorova. Hon leder ett bokförlag
i Moskva och är redaktör för Rysslands bästa litteraturtidskrift.
Prochorova tillhör den sällsynta arten rysk oppositionspolitiker och är
syster till affärsmannen Michail Prochorov som ställde upp mot Putin
i presidentvalet 2012. Irina representerade brodern i tv-debatterna före
valet. Hon blev med sin ”lugna logik och skrämmande skarpa kunskaper […] en rikskändis” (Kniivilä) och
framstod som ett demokratiskt alternativ till Putin. Hon talar kritiskt om
imperiesyndromet, som annekteringen av Krim har åstadkommit, om hur
hennes landsmaninnor och landsmän
av regimens propaganda har drivits
in i en hysterisk patriotism mot en
fond av isolationism och xenofobi av
sovjetiskt slag.
Kalle Kniiviläs reportagebok om
Krim slutar i tjechovskt vemod. Den
överväldigande ryska majoritet som
stöder Putin och annekteringen av
Krim vill ha tillbaka den förlorade
sovjetiska trädgården. Men författaren nämner också en sovjetisk satir i Tjechovs anda, romanen ”Ön
Krim” av Vasilij Aksionov (svensk
översättning 1984). Det är en kontrafaktisk historia om ett Krim som
inte hamnade i Sovjetunionen efter
inbördeskriget utan blev en demokratisk marknadsekonomisk exklav.
De vänsterinriktade bland invånarna längtade efter det stora imperiets
trygga famn, bad om stöd i Moskva
och hamnade under en sovjetisk ockupation. Det som var dystopisk satir
på sovjettiden har blivit tragisk verklighet idag.
”Krim tillhör oss” är inte en enkel
reseberättelse. Boken är en essä, ett
verk som med Krim och dess öde i fokus är ett sublimt J’accuse mot en
skandalös regim.
KRISTIAN GERNER
professor emeritus i historia,
specialiserad på Öst- och Centraleuropa
get the feeling
you’ve been cheated?”
ropade Johnny Rotten
till publiken som kvällens sista ord när Sex Pistols gjorde sorti i januari 1978.
Jo, det händer. Som
när Pistols återförenades för turnén ”Filty
Lucre” (Snöd vinning)
1994.
Men Johnny Rotten
är ingen match för Jerry
Williams. Femton månader efter finalen på hans
inkomstbringande avskedsturné meddelar
han att han ska ut och
lira igen.
Också du, min Jerry.
Han sällar sig till en
brokig samling artister
som utannonserat ”sista chansen!”, bara för att
några år efter avskedsturnén ge sig ut igen:
Cher, Judas Priest, Kiss,
Ozzy, Tina Turner, Sinatra, The Who, The Shadows, Nine Inch Nails.
”Jerry Williams – Man
måste få lira” heter nya
showen. Premiär i Göteborg i september.
Klart att grabben ska
få åka till Götet. Jag tror
att jag förstår hans resfeber. Häromdagen promenerade jag till hans
barndoms Solna, från
Stockholm. Framme
vid T-banestationen försökte jag orientera mig
genom att titta på alla
kartorna. Där beskrevs
alla möjliga sätt att ta
sig från orten, men inte
någonstans kunde man
utläsa vad man kunde
göra om man stannade
kvar. Han har det i blodet, fick det med mjölken från butiken på hörnet antar jag.
HÅKAN ENGSTRÖM
NANA HÅKANSSON
journalist
Läppstift för
läsfrämjande...
D
e tittar rakt i kameran och ler, de två välsminkade barnen. Bredvid dem, bilden på premien: en sminkväska i tjugo delar som tillfaller den som inom sju dagar svarar på erbjudandet och blir medlem i bokklubben Girl:it.
En stereotyp bild av att flickor, så unga som åtta år, förväntas bättra på sitt utseende för att vara söta. Det menade reklamombudsmannen som innan jul fällde förlaget
Stabenfeldt för könsdiskriminerande reklam. ”Långsökt
och gripet ur luften”, blev svaret från förlaget som menade
att erbjudandet var anpassat efter målgruppens intressen.
Anpassat till litteraturintresserade flickor i åldrarna åtta
till fjorton. Girl:it säger att de vill väcka läslust och bidra
till ökad läsförståelse.
Reklamombudsmannens fällning faller platt, straffet
stannar vid ett uttalande på RO:s hemsida. Det finns nämligen ingen lagstiftning emot könsstereotyp reklam och således ingen lag emot
könsstereotyp reklam
riktad emot barn. Reklamombudsmannen
är ingen statlig myndighet utan en organisation inrättad av
företrädare för det
svenska näringslivet.
Nämnden prövar reEtt tecken på läsförståelse?
klam utifrån InternaFOTO: ANNA BANK
tionella handelskammaren ICC:s regler
för reklam- och marknadskommunikation. Dess beslut
är endast vägledande, det kallas för reklambranschens
självreglering.
Under vårvintern har Girl:it i godan ro fortsatt med samma marknadsföring, eller snarare en kryddad sådan. Inte
nog med smink som till exempel täckstift, nu får nya medlemmar också något som kallas för en ”social bok” med
titeln ”Tjej kul!” och ”fina armband”. Böckerna som ligger till grund för själva medlemskapet heter saker som
”Sköra hjärtan”, ”Hemmakväll med tjejerna” och ”Endast
för tjejer”.
”Böckerna har fokus på sådant som vi tjejer funderar
över såsom känslor, relationer, vänskap och svek”, informerar bokklubben på sin hemsida.
Girl:it är inte ensamma om att könskoda barn- och ungdomslitteratur, även om de sticker ut. I Sverige finns det
en handfull andra så kallade girl lit-klubbar och ungefär
lika många bokklubbar som riktar sig till pojkar.
Vad som gör det extra problematiskt är det faktum att läsning redan är den mest icke-jämställda kulturkonsumtionen bland unga. År efter år visar statistik från SCB på
glappet mellan flickor och pojkars läsvanor och ingen har
egentligen svaret på varför det ser ut som det gör. Intressant i sammanhanget är att när det kommer till kultur
i form av musei-, konsert- och biobesök finns det enligt
statistiken inga större skillnader mellan könen.
Diskussionen om att införa en lag som förbjuder könsdiskriminerande och sexistisk reklam är ständigt återkommande. En sådan finns redan i övriga nordiska länder och
så sent som i höstas skrev Carina Ohlsson (S) ytterligare
en riksdagsmotion i frågan. Flera statliga utredningar genom åren visar att en lagstiftning behövs.
Att lagstifta emot könsstereotyp reklam kommer förmodligen inte att rätta till problemet med ojämställd läsning bland barn, men åtminstone kommer det förebygga att barnlitteratur sammankopplas med läppstift och
mascara.
A14
ONSDAG 18 MARS 2015
EKONOMI
KONSUMENT · RESOR
ARKIVFOTO: JOHAN NILSSON/TT
BÖRSEN IGÅR
Stockholm
Dow Jones
-0,8%
-0,5%
I år +14,0%
kl 20
Nasdaq
Dollar
8,68kr
+0,3%
kl 20
Euro
Danska kr
9,20 kr
1,23 kr
€
Ränta 3 mån
Ränta 5 år
Tusentals resenärer har de senaste veckorna drabbats av inställda flyg på grund av strejker på SAS och Norwegian.
0,05%
0,13%
Svagare
än väntat
4 Stockholmsbörsen vände ned på tisdagen. Lite
svagare statistik än väntat,
bland annat från Tyskland,
dämpade humöret. Även de
stora Europabörserna gick
trögt. När Stockholmsbörsen stängde låg OMXS-index på minus 0,8 procent.
Världens börser väntar
nu på USA:s räntebesked
på onsdagskvällen och en
fingervisning om när den
första räntehöjningen kommer. Svagare amerikansk
statistik de senaste dagarna, nu senast ett ordentligt
fall för nystartade husbyggen, gör att vissa bedömare tror att en höjning kan
komma lite senare, kanske
efter sommaren.
Måndagens vinnaraktie,
Hennes&Mauritz, backade 2,9 procent sedan bland
annat ett större mäklarhus sänkt rekommendationen för aktien. Mest sjönk
mediekoncernen MTG, minus 3,8 procent, utan till synes någon särskild nyhetshändelse.
Nedgången var bred och
bland flera förlorare märktes Electrolux, minus 1,9
procent.
De ledande Europabörserna gick åt olika håll.
Londonbörsens FTSE-index gick upp 0,5 procent,
Frankfurtbörsens DAX-index sjönk 1,5 procent och
Parisbörsens CAC-index föll
0,6 procent. TT
Fler resenärer vill
ha hjälp med tvister
MALMÖ
4 Klagomål från missnöjda resenärer
strömmar in till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
Hittills i år har nära 500 anmälningar
kommit in. Det är en ökning med en
tredjedel jämfört med för ett år sedan.
På ARN förväntar man sig att den senaste tidens strejker ska öka mängden
klagomål ytterligare.
Från årsskiftet och fram till
i mitten av mars i år hade
498 anmälningar kommit
in till reklamationsnämnden från resenärer som inte
kommit överens om ersättning med flyg- eller resebolag de anlitat.
Förra året hade 377 anmälningar kommit in under motsvarande period
i början av året.
– Många ärenden handlar om att man krävt kompensation för inställda och
försenade flygningar, säger
Stefan Larsson på den avdelning på ARN som tar
hand om reseklagomål.
Han tror att den senaste tidens flygstrejker på SAS
och Norwegian kan komma att spä på ökningen ytterligare.
– Någon effekt tror jag att
det kommer att ha på tillströmningen, säger han.
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister
mellan konsumenter och
företag. Det beslut nämnden kommer fram till är en
rekommendation om hur
tvisten bör lösas.
Under hela förra året
ökade antalet klagomål
som kom in på resor till
ARN med drygt 20 procent
till 2 160 stycken. Ärendena
gäller framför allt flygresor
och paketresor. Reseavdelningen fick under 2014 ta
emot flest anmälningar.
Huvudregeln enligt en EUförordning är att en resenär
som drabbas av inställda eller försenade flygningar alltid har rätt till någon form
av assistans från bolaget.
– Det handlar till exem-
pel om sådant som mat och
dryck när man väntar, hotellkostnader om man måste övernatta eller ombokning eller återbetalning av
biljetten, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.
Möjlighet finns även att
få annan ekonomisk ersättning, till exempel för förlorad arbetsinkomst.
Undantag finns, bland
annat olika tidsgränser när
det gäller återbetalning och
ombokning.
Ett annat undantag är
om det rått extraordinära
omständigheter som flygbolaget inte kunnat påverka. Vad som ska betraktas
som en sådan är en vanlig
tvistefråga.
– Flygbolaget har bevisbördan, de måste bevisa
att det är en extraordinär
omständighet, säger Maja
Lindstrand.
En flygstrejk betraktas
inte automatiskt som en
sådan omständighet. Blir
det en tvist kan den prövas
av ARN.
– En bedömning görs alltid i varje fall, därför kan
man inte med säkerhet
säga i förväg att passageraren inte har rätt till kompensation, säger Maja Lindstrand.
FAKTA
Rättigheter
som flygresenär
4 Om en flygning som omfattas
av EU:s regler ställs in har man
som konsument alltid rätt till
återbetalning eller ombokning,
mat och dryck under väntetiden
och rätt till hotell om man måste övernatta. Flygbolaget ska
stå för kostnaderna. I vissa fall
kan man också ha rätt till annan
ekonomisk ersättning.
I samband med den senaste tidens strejk på Norwegian granskade Konsumentverket flygbolagets
hemsida och hittade felaktig information. Enligt KO
stod där att passagerarna
själva ska betala för mat,
dryck och hotell och först
efteråt få pengar tillbaka
för utläggen, något som
enligt Konsumentverket
strider mot rådande EUförordning. Dessutom skriver bolaget att strejk är en
extraordinär omständighet
och att kompensation därför inte utgår.
Norwegian säger i sitt svar
till Konsumentverket att
man nu gjort vissa ändringar i informationen,
men står fast vid att strejken är en extraordinär omständighet.
Nu ska KO avgöra om
man ska gå vidare med en
stämning mot Norwegian
som då riskerar 500 000
kronor i vite.
– Vi ska ta ställning till
hur vi ser på deras svar och
om vi behöver kompletterande information, säger
Maja Lindstrand.
TEXT: ELISABETH
ANDERSSON
elisabeth.andersson
@hd.se
A15
ONSDAG 18 MARS 2015
EKONOMI
BROTT
Hårdare tag
mot fildelare
BROTT
4 Filmbolagen höjer to-
nen mot piratkopiering.
Sedan domen mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay
har fildelare krävts på
miljontals kronor i skadestånd.
Tidigare dömdes svenska
fildelare bara i undantagsfall att betala skadestånd de flesta fick villkorligt eller
dagsböter. Men nu har det
skett ett trendbrott, enligt
en genomgång av Dagens
Nyheter.
Det senaste året har sex
personer dömda för fildelningsbrott krävts på sammanlagt 49 miljoner kronor. Ett fall avgjordes i december 2013, då en person
dömdes att betala 4,3 miljoner kronor för att ha de-
lat filmen ”Beck – Levande
begravd”.
De nya skadeståndskraven hänvisar till hovrättsdomen mot grundarna bakom sajten The Pirate Bay.
De fyra männen dömdes
2010, förutom till fängelse,
att betala skadestånd på 46
miljoner kronor.
Enligt Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen,
före detta Antipiratbyrån,
som företräder filmbolagen markerade domen en
”brytpunkt i debatten”. Han
menar att det inte handlar
om en offensiv från filmbolagens sida, snarare om en
normalisering i synen på
upphovsrättsbrott.
– Kreatörerna förlorar
enorma belopp och det blir
tydligt vid rättegångar. När
problematiken ökar bör beloppen göra detsamma. TT
VINJETTEN ÅTERKOMMER 1 APRIL
BOKA DIN ANNONS NU!
KONTAKTA HD-SYDSVENSKAN, ANNIKA SIVNERT,
0704-66 36 56, [email protected]
CLASSE CARLSSON, 0706-17 00 96,
[email protected]
Konferens & Mötesplats
Mitt i Skåne
Personlig atmosfär i vacker, rofylld
miljö tätt intill Ringsjön. För den kreativa
konferensen – det lilla hotellet med
njutningsfulla matupplevelser
Höör • Tel 0413-332 55 • 0413-332 23 • www.ringsjowardshus.se
Boka
Hotell • Konferens • Restaurang • Pub • Spa • Pool
!
s
din konferens hos os
Bo i enkelrum för dubbelrumspris
Lufthansapiloter
går i strejk
hansas piloter en 24 timmar lång strejk som påverkar i första hand korta
och medellånga flygningar.
Svenska resenärer som har
bokat Lufthansa-biljetter
till och från Arlanda och
Landvetter med destination München och Frankfurt, uppmanas att höra av
sig till bolaget, via hemsidan eller per telefon.
Några av avgångarna
kommer att beröras men
uppgifter som bolaget tidigare meddelat Swedavia
om att samtliga flygningar
till och från Sverige kom-
H OTE LL | M ÖTES LO KALE R | AR R AN G E MAN G
KONFERENSERBJUDANDE I MARS!
FLYGTRAFIK
4 Vid midnatt inleder Luft-
KONFERENSER
mer att ställas in är felaktiga.
Strejken handlar om
möjligheten för det tyska
flygbolagets piloter att gå
i förtida pension. För närvarande kan piloterna gå
i pension vid 55 års ålder
och ändå fortsätta få 60
procent av sin lön utbetald
fram till dess att de fyller
65, som är den lagstadgade
åldern för pension. Lufthansa vill nu riva upp pensionsförmånen.
Lufthansas två dotterbolag, lågprisflygen Germanwings och Eurowings, påverkas inte av strejken. TT
uppsala auktionskammare besöker helsingborg
värderingsdag
i helsingborg
torsdag 19 mars kl. 12.00 - 14.00
Elite Hotel Mollberg
Stortorget 18, Helsingborg
Våra experter Knut Knutson &
Magnus Bexhed håller öppen
mottagning i Helsingborg för
fri värdering och inlämning av
konst, antikviteter & design till
vårens kvalitetsauktioner.
För mer information ring
018 - 12 12 22 alt. 0705 - 22 12 04
www.uppsalaauktion.se
Allt detta ingår: Fm & lunchbuffé, em kaffe, 2-rätters supé, logi i enkelrum,
frukostbuffé. Fri tillgång till spa-avdelning samt konferenslokal, 910:- per gäst.
Priser exklusive moms per dygn. Erbj. gäller endast nybokningar för mars.
[email protected] • www.falsterbokursgard.com
Ljungvägen 1 • 236 38 Höllviken • 040-45 91 50
Vi finns här:
Tel 040-350 350
Olof Palmes Plats 1,
214 44 MALMÖ
www.malmokonferenscenter.se
[email protected]
Konferenser, möten och upplevelser på Ven
Prästasvängen är en av Vens mest populära och legendariska mötesplatser.
Ett härligt boende kring en stor trädgård. Konferenslokaler för upp till 15-70 deltagare.
Restaurang med underbar mat och skön, avslappnad atmosfär.
Bar med stort urval av livets goda. Och allt detta mitt på Ven med hav, gudomlig natur
och fantastiska upplevelser runt knuten.
Välkommen till Prästasvängen. Vi lovar att ta väl hand om dig.
Prästasvängens Turist & Konferens Center AB • 0418-72440 • www.prastasvangen.se
Villa Thalassa
Ny Stjärna på
Konferenshimlen
Vissa säger att det är maten, avskildheten
och de natursköna omgivningarna som gör
Villa Thalassa till vad det är. Vi anser att det
är du, gästen, som står i centrum.
På Villa Thalassa finns konferenslokaler
anpassade till era behov. Våra lokaler rymmer sällskap från 2 till 80 personer. I den
vackra huvudbyggnaden finns konferensrum, restaurang, lounge och utomhusterrass. Våra hotellrum är nyrenoverade,
rökfria, stilfulla och väl genomtänkta.
Större sällskap (35 eller fler) övernattande
gäster erhåller exklusiv tillgång till hela
anläggningen.
Dag Hammarskjölds väg • Helsingborg • 042-610 14 00 • [email protected] • www.villathalassa.se
ÅTERVINN DENNA
TIDNING OCH VI GARANTERAR
ATT DEN FÅR ETT NYTT LIV
Tack vare din insats återvinns varje år 350 000 ton tidningspapper. Vi ger
dig ÅtervinningsGaranti och ser till att allt återvunnet papper blir till nya
produkter vid något av våra svenska pappersbruk. Genom återvinning minskar
vi elanvändningen vid papperstillverkning med 70 procent. Fortsätt lämna din
tidning – så gör vi resten av jobbet!
Återvinningsgaranti är ett erbjudande från Papperskretsen, där Holmen, SCA, Stora Enso, M-Real, IKEA, Metro
samt medlemmarna i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidsskrifter och Grafiska Företagens Förbund ingår. Läs mer på
återvinningsgaranti.se och hitta din närmaste åtvinningsstation genom vår app – “Lämna papper”.
Plats för logo.
BÖRSEN
ONSDAG 18 MARS 2015
h&m B 1382,25
Aktie
norDea Bank 964,70
Dagens betalkurser
+/senast
senast
högst
Dagens slutkurser
lägst
köp
kurs
sälj
kurs
teliaSonera 786,98
Ändring
i procent
1 dag
1v
i år
ericSSon B 754,38
P/E- Direkt
Omsatt Betalt sedan
tal avkast- antal i
2013-12-31
ning i % tusental
högst lägst
Stora Bolag
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungb
Autoliv SDB
Axfood
Axis
Balder B
Betsson B
BillerudKorsn
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Indutrade
Intrum Justit
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lifco
Loomis B
Lundbergs B
Lundin Mining
Lundin Petrol
Meda A
Melker Schörl
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nobia
Nokia
Nordea
Old Mutual
Oriflame SDB
Peab B
Pfizer
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Swed Orphan B
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
-7,2
0,2
0,24
0,4
-5,5
-1,4
-1,1
0,1
0,5
-1,9
0,5
-1,6
2,6
0,5
-0,4
-0,1
-0,35
-6
-5,1
0,1
-0,9
-0,3
-0,4
-3,8
-10,1
-2,7
-3
0,5
-0,1
-0,9
-0,75
-0,9
-3,7
-1,2
-0,8
4,6
1,1
-3,2
-3,6
-4,7
-0,3
-1
-6,3
0,4
0,3
-2,7
0,73
1,1
-4,6
3,2
-5,5
-7,7
-9,9
-1,1
-1,6
-1,5
-1,3
-0,25
-0,3
-2,2
-1,05
-0,5
-0,6
-0,65
0,5
-0,4
-1,5
-1,6
-0,5
0,3
-1,3
-4,9
-4,4
-2,5
-5,5
-5,2
-0,48
-0,28
-0,55
-0,3
-0,9
-4,4
-1,95
2
-0,3
0,65
2,9
-2,8
-0,9
-0,5
-0,65
471,1
176,2
14,15
162,8
500
594
268,8
246,2
126,7
984,5
466,5
339,2
133,9
311,9
140,1
166,3
131,9
75,55
263
258,1
81,15
4,5
103,8
110,9
120,7
224,2
343,3
293,7
874
285
292
116,7
62,25
62,45
283,1
162,9
154,5
376,9
240,9
320,5
326,8
285,6
277,1
274,9
224,2
149
273
384
34,21
115
134,7
471,6
564,5
259,2
249,9
283
282,9
207,5
74,85
66,75
112,7
28,7
112,6
66,85
294
67
54,85
223,9
94,2
205,2
205,8
107,1
108,3
117
414,6
414,6
198,5
216,7
216,5
44,45
39,79
86,45
86,15
220,1
259,1
90,55
103,8
95,8
53,85
214,5
163,6
136,1
98
97,45
478,6
176,6
14,71
163
511
598,5
271
248,1
127,7
990,5
470
339,3
135,1
312
140,5
167,5
132,5
76
271,5
263
81,95
4,57
105
112
121,7
229,3
351
298,4
882,5
290
294,4
118
63,35
63,4
287,7
164,2
155,5
376,9
241,8
324,9
332,2
292,7
278,5
277,3
231
151,5
276,8
389
34,4
115,6
139,9
472,4
571
272,2
260
284,4
284,9
209,5
76,8
67,7
113,5
28,7
115,2
68,1
296
68
55,8
225,6
95,05
209,5
209,7
107,8
108,9
118,6
420,7
420,5
201,5
220,5
220,7
45,29
40,34
87,55
87,15
221,5
264,1
92,95
104
96,7
53,9
214,6
167,3
137,5
98,85
98,5
468,5
175,3
13,5
160,3
494,3
587
265,9
243
125,5
973,5
463,4
338,7
132,3
307,3
138,4
163,7
130,9
74,25
261,1
256,6
79,7
4,29
103,4
109,5
120,1
223,4
342,2
291,8
867,5
285
291,5
116,3
61,6
61,6
281
161,5
153
367
237,9
318
324,8
283,1
271,1
271,6
223,9
147,1
268,4
381,6
33,08
113,6
134,1
458,5
557
257,5
248,4
279,5
279,3
205,8
74,4
66,5
111,5
28,6
112
66,25
293,5
66,65
54,75
222,4
93,4
204,5
204,3
106,6
107,1
115,5
412,2
413,6
196,5
216,7
216
44,24
39,65
86
85,75
218,5
257,6
89,5
102
94,95
53,2
210,8
162,2
135,8
97,5
96,9
471,1
176,2
14,15
162,8
500
594
268,7
246,1
126,6
984,5
465,9
339
133,7
311,5
139,8
166,2
131,7
75,3
261
258
81,15
4,5
103,6
110,8
120,6
224,2
343,3
293,7
873,5
285
291,9
116,6
190,7
62,1
62,35
282,9
162,6
154,4
376
240,9
320
326,8
285,4
275
274,9
224,1
149
272
382,9
34,21
115
134,6
469,5
562,5
250,1
249,8
281,6
282,8
207,5
74,8
66,75
112,6
28,8
112,4
66,8
295
67
54,8
223,9
94,2
205,2
205,8
107
107,9
117
414,6
414,6
198,5
216
216,5
44,45
39,79
86,45
86,15
220,1
259,1
90,55
103,8
95,65
53,8
214,8
163,6
136,1
98
97,45
471,5
176,3
14,17
162,9
500,5
594,5
268,8
246,2
126,7
985
466,5
339,2
134
311,9
140,1
166,3
131,9
75,55
267,1
258,1
81,25
4,52
104,2
110,9
120,7
224,3
343,4
293,9
874
290
292
116,7
62,25
62,45
283,1
162,9
154,5
376,9
241
320,5
327
285,6
276,7
275
224,3
149,7
273
384,2
34,35
115,1
134,8
471,6
564,5
261
249,9
283,5
282,9
207,6
75,05
66,8
112,7
29
112,7
66,85
297
68
54,85
224,5
94,25
206,8
205,9
107,1
108,3
117,1
414,8
414,9
198,6
216,7
216,7
44,47
39,83
87,05
86,4
220,2
259,2
90,6
104
95,8
53,85
215
163,7
136,6
98,05
97,5
-1,51 +1
0,11 +2
1,73 -13
0,25 +3
-1,09 +4
0 +8
-0,52 +3
-0,44 +3
0,08 +4
0,05 +3
-0,41 +1
0,15 +-1,18 +3
0,84 +4
0,36 +5
-0,24 +2
-0,08 +3
-0,46 +8
-2,23 -4
-1,94 -3
0 +3
2,27 -10
-0,86 +5
-0,27 +6
-0,33 +4
-1,67 +2
-2,86 -2
-0,91 +5
-0,34 +4
0,18 +3
-0,03 +4
-0,77 +5
0
-1,19 -2
-1,42 -2
-1,29 +1
-0,73 +1
-0,52 +2
1,24 +7
0,46 +4
-0,99 +2
-1,09 +2
-1,62 +3
-0,11 +3
-0,36 +3
-2,73 -3
0,27 +2
0,11 +3
-0,7 +1
2,18 +3
0,97 -2
-3,3 -1
0,68 +3
-0,96
-2,88 -3
-3,81 -3
-0,39 +3
-0,56 +2
-0,72 +6
-1,71 +1
-0,37 +2
-0,27 +2
0 +2
-1,92 +1
-1,55
-0,17 +2
-0,89 -1
-1,17 -2
0,22 +1
-0,42 +5
-0,73 +1
-0,77 +1
-0,46 +1
0,28 +3
-1,1 +-1,17 +2
-1,05 +2
-1,24 +1
-2,48 +5
-2,35 +5
-1,07
-0,7 +-0,63 +5
-0,35 +6
-0,41 +1
-1,67 -1
-2,11 -2
1,96 +5
-0,31 +4
1,22 +4
1,37 +4
-1,68 +2
-0,66 +1
-0,51 +1
-0,66 +1
+13
+6
-17
+10
+21
+8
+23
+23
+10
+18
+70
+21
+13
+25
+33
+8
+20
+12
+13
+2
+2
+18
+18
+20
+26
+5
+21
+19
+8
+10
+15
+9
+8
+8
-7
+14
+14
+21
+4
+14
+15
+15
+7
+8
+10
+11
+21
+14
-9
+2
+20
+26
-3
+4
++15
+15
+3
+7
+8
+24
+26
+4
+22
+21
+26
+17
+11
+23
+21
+22
+8
+11
+24
+13
+17
+18
+32
+31
-3
-1
+23
+23
+13
+6
+14
+10
+1
+7
+6
+24
+5
+15
+15
22
20
neg
23
29
78
27
25
26
25
22
44
7
18
23
24
18
neg
33
33
23
3
29
31
11
37
28
27
29
34
35
13
21
43
43
23
13
13
21
18
5
5
17
4
4
19
24
23
15
23
neg
99
6
3
15
15
17
17
23
neg
8
14
0
18
19
14
20
16
21
20
22
22
12
12
21
17
17
21
21
21
neg
neg
72
72
15
20
neg
21
19
16
47
20
18
95
95
1,4
3,6
0
2,5
1,3
2,9
3,4
3,7
2,6
1,8
3,6
1,6
0
3,8
2,3
1,4
3,5
1,3
2,5
2,5
2,5
0
3,3
3,1
2,7
1,3
2,8
1,1
1,4
3,5
3,4
2,5
1,5
1,8
1,8
3,4
3,8
4
2,1
2,9
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
2,7
1,7
2,2
1,3
0
0
1,9
0,6
3,9
4,2
4,4
4,2
4,2
1,3
2,3
2
5,1
4,6
0
3,4
3,1
4,8
5,9
2,1
3,7
2,6
2,5
4,4
4,4
2,6
4,2
4,2
3,4
2,5
2,5
0
0
3,3
3,3
5,2
2,9
0
14,3
15,5
5,6
5,7
2,3
1,6
3,1
3,1
29,1
29,3
118,25 118,25
148,5
157
316 323,5
139,5 139,5
14,5
15,5
205
207
144,25
145
282,5
289
201,5
205
6,15
6,2
51,75
52,5
47,5
48,4
57,5 57,75
122,5 123,25
27,7
28,8
131,5 133,25
24,8
24,9
115,75
119
30,8
30,8
194 194,5
69
69
124,5 124,5
58,25
59
49
49
77,75 77,75
2,47
2,53
135,75 136,5
120,75 122,5
386
392
41,6
42,6
68,5
70,5
44,6
45,3
130
133
95
95
188 192,5
43,2
45
196
200
275
275
85,5
87
151
154
38,3
39,3
9,3
9,45
9
9,15
63,25 64,25
154
154
25,7
112,75
148,5
315,5
136,75
14,5
204,5
138,5
281,5
198,5
6,05
51,5
46,5
56,75
122,25
27,7
130,25
24,5
115,25
29,6
193
68,25
122
58
48,3
76,75
2,23
135
120,75
386
41,4
68,5
44
128
95
186,5
43
196
273
85,25
147,25
38,1
9,15
8,9
62,5
152
29,1
117,5
148,5
316
139,5
14,7
204,5
143,25
282,5
200
6,15
51,75
47,5
57,5
122,5
27,7
131
24,7
115,75
30,2
193
68,5
123,5
58,25
48,7
77,5
2,45
135,25
120,75
386
41,6
68,5
44,5
130
95
188
43,2
196
273
85,5
151
38,2
9,3
9
63
152,5
29,3
118,25
149
317,5
139,75
14,9
205
144,25
283
201,5
6,2
52
47,6
57,75
124
27,9
131,5
24,8
116,25
30,8
194
69
124,5
58,5
49
77,75
2,47
136
121,5
387
41,8
69,25
44,6
130,5
96,75
189
43,3
199
288
275
86,25
153
38,3
9,35
9,05
63,25
154
2,46
2,6 +4
-5,11 -10
-2,02 +1
-0,18 +1
0 +9
0,24 +1
1,58 +3
-1,74 +-1,47 +1
1,65
-0,48 +4
-1,66 +3
0,44 +6
-0,81 +1
-1,42 -5
-1,13 +3
0 +4
-1,28 +12
-0,65 +2
-0,26 +-0,36 +5
2,05 +8
-0,85 -3
0,2 +4
0,65 +1
-0,16 +5
0,18
-1,23 -1
0 -1
-2,58 +6
-2,49 -2
0 +7
-1,52 +5
-1,81
-2,08 +5
-0,69 -1
-1,01 +0
0 +3
-1,16 +0,67 +1
-1,79
0,54 +2
0 +4
-0,78 +7
0,33 +1
+55
+11
+2
+22
-9
-16
+12
+13
+19
+12
-17
-12
+32
+9
+16
+7
-2
+10
+24
+7
+13
+19
+7
+15
-29
-1
+11
+7
+20
+34
+18
+28
-2
+14
+5
+32
+12
+15
+26
+15
-9
+13
+18
+12
+10
neg
22
46
36
19
neg
19
19
28
19
11
18
4
16
9
21
20
29
21
20
7
17
18
0
neg
0
neg
20
14
17
neg
16
15
56
31
11
20
35
0
32
27
25
22
10
10
neg
19
0
2,5
0
2,2
2,5
0
4,2
3,5
4,3
2,5
0
2,9
2,1
4,5
2,5
1,6
3,6
0
2,6
2,6
0
4,1
3,6
0
0
0
0
2,2
2,9
1
0
2,2
2,2
2,3
1,3
3,2
6
1,3
1,7
1,6
2,3
1,7
2
3,2
3,3
2,4
2,6
50,9
1579,6
6135,6
1204,4
784,3
441,1
2288,3
550
55,5
194,9
46,2
306,7
201,6
366,6
545,2
2821,4
832,6
271,2
0,4
1176,6
1736,1
3095,1
10,3
6817,8
235,9
506,9
4001,5
417,5
58,9
1,5
131,4
322
37,7
1941,8
366,4
80,5
243,4
36,3
190,5
76,6
1127,4
263,2
1,2
436,2
35
111,5
67,3
41,5
1665,8
1537,7
944,4
19,7
128,8
0,3
478,9
7,9
334,5
130
90
2194,9
8581,8
2,2
53,1
414,4
1,9
0,3
990,1
317,1
6069,7
49,2
1988,7
3502,7
30,7
1221,2
1023,5
18,3
1210,5
16,4
2086,7
2356,8
969,7
16,7
751,7
2349,4
1028,2
548,3
4,7
1766,9
14699,6
15,7
614,4
215,1
100,4
4890,3
491
181,1
61,5
187
506,5
597,5
275,3
253,8
137,3
987,5
507
341,4
150
315
141,4
172,8
144,5
76,2
290,4
282,8
100,9
16,5
104,9
111,5
129,4
237,3
368,5
306
908,5
305,9
307,8
122,8
190,1
68
68,3
324,9
169,7
161,4
373,2
240,7
330,5
337,8
302,6
312,5
313,1
245,7
158,1
288,5
404,9
41,4
139,4
140
514,5
694,5
335,6
337,9
295
295
220,3
82,9
68,3
113,9
29,4
200
72
297,5
85
67,5
227,2
97,2
209,8
209,9
108,2
108,9
121,3
426
429,1
209,7
222,2
222,4
71,8
63,7
87,3
87,2
221,4
275,8
95,8
105,5
100,8
54,1
228
170,9
149,9
106,5
105,7
340,5
142,1
12,8
134,7
313,2
379,6
169,6
155,9
86,9
542
313
179
64
171,2
77
90,7
99
46
155,1
133,2
64
2,7
71,5
75
76,3
147
261
197,4
459,3
206
207,3
81
164,8
36,8
36,7
195,3
117,2
111,4
241
167,6
199,9
204,4
170,7
190
194
165
106
141
260,8
26,7
92,5
74,6
281,7
511,5
201,6
199,7
198
197,6
140,3
48,6
43,2
82,4
18
102,7
38,9
183,5
50
43,2
157
71
155,9
155,9
82,3
77,5
65,2
305,1
291,6
123,2
135
134,8
38
34,3
53
50,3
165,7
188,3
65
82,3
68,8
44
142,1
109,2
94,3
72,5
71
73,4
132
311,5
325,5
168
38,5
218,5
159
289
253
18,7
68,5
52
59,8
124,3
39
152,5
26,6
118
35,5
197,5
75,3
142,8
65,8
66
82
31,9
152
146
475
65,3
78,3
45
134
100
223,5
46,6
206
283
283,5
94
163
45
11,2
10,7
69,5
162,5
15,5
77
130
206
107,3
13,2
158,5
118,8
154
151
5,7
47,6
25,8
41,4
89,8
21
108,5
18,8
64,8
19,6
146,2
44
82
58,3
41,3
69
1,8
71,5
74,5
290,5
25,5
42,5
33,3
57,8
75
96,3
32,1
124,5
142,3
153,5
54,3
75,8
35,2
5,2
7
37,2
112,5
Aktie
0,7
3
-8
-6,5
-0,25
0,5
2,25
-5
-3
0,1
-0,25
-0,8
0,25
-1
-0,4
-1,5
-1,5
-0,2
-0,5
-0,25
2,5
-0,5
0,1
0,5
0,25
-1,5
-1,1
-1,75
-2
-1,75
-4
-0,3
-2
-1
1
-0,7
0,05
-0,5
0,5
316,5
27,6
102,6
37,3
26,5
31,2
13,8
12,7
141,4
16,7
267,6
153,8
58,5
147,3
1,5
23,1
57,2
235,9
144
19,2
0,9
97,8
49,5
143,3
95,1
34
2267,9
4,1
1,9
0,9
427,9
96,2
242,9
109,9
0,6
179,6
122,2
1,6
8
250,7
5,3
232,6
214,9
2143,2
378,9
1,6
Dagens betalkurser
Lindab
Lucara Diamon
Lundin Gold
Medivir
Mekonomen
Munksjö
Mycronic
Nederman
Net Entertain
New Wave
NGEx Resource
Nolato B
Nordnet B
NP3 Fastighet
Oasmia
OEM B
Opus group
Orexo
Platzer
Proffice B
Qliro Group
Recipharm B
Rezidor Hotel
Sagax
Sagax B
Sagax pref
SAS
Scandi Standa
Sectra B
Semafo
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Swedol
Systemair
Tethys Oil
Thule Group
Transcom WW
Transmode
Tribona
Unibet SDB
VBG B
Victoria Park
Victoria Park
Wihlborgs
Vitrolife
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
+/senast
senast
högst
-1,05
-0,1
-0,3
0,5
-2,5
-1
-1,5
1,5
-2,5
-0,4
0,15
2,5
-0,2
-0,3
-0,2
-0,75
-0,05
-4
-0,3
-0,2
-0,3
-1
-0,5
-0,25
0,2
-0,25
-1
0,53
0,75
-1,75
0,1
1,75
1
-1,25
0,25
0,25
-0,3
0,5
1,75
-0,1
-0,15
-1,5
-0,5
-0,6
-2,25
-
71,3
11,8
26,2
83
222,5
96,25
50,75
192
251,5
42,2
6,9
195,5
30,7
39,6
20,3
105,25
8,15
123,25
37,5
22,7
16
180
32,2
55,5
55
37,7
16,3
53,75
124,5
24,5
95
107,75
16,5
114,25
59,25
94,5
66,75
91,5
37,3
463
127,75
9,8
9,3
164,5
167,5
41,4
118
174,5
72,6
12
26,3
83,75
225
98
52,5
196
254
43
6,9
196,5
31
40
20,7
105,75
8,15
127,25
38
22,9
16,3
181,5
32,5
56,75
56,25
37,7
16,4
54
125,5
24,77
95
109,25
16,8
116
59,5
95,75
67
92,25
37,5
464
127,75
10,2
9,5
167
171
42,5
120,5
177
14991,9 miljoner
SanDvik 572,58
omS.
Dagens slutkurser
P/E- Direkt
Omsatt Betalt sedan
tal avkast- antal i
2013-12-31
ning i % tusental
högst lägst
lägst
köp
kurs
sälj
kurs
71
11,7
25,9
82,5
221
96
49,6
190
250
42
6,7
192,5
30,1
39,4
20,3
104,5
8
123
37
22,6
16
177,5
31,9
55,5
54
37
16,1
53,25
123
23,25
92,25
106,75
16,3
113
58
93,5
65,5
89,5
36,5
454,5
126
9,8
9,25
164
165,5
41,4
117,5
173
71,3
11,75
25,9
82,75
222,5
96
50,5
192
251,5
42,2
6,7
195,5
30,5
39,4
20,3
104,75
8
123,25
37,1
22,7
16
179,5
32,2
55,25
54,75
37,4
16,3
53,25
124
24,11
94,75
116
107,25
16,5
113,5
59
94
66,25
90,75
37
463
127,25
9,8
9,25
164,5
166
41,4
117,75
173,5
71,6
11,8
26
83
223,5
98,25
50,75
195
252
42,4
6,9
196,5
30,7
39,6
20,4
105,25
8,15
124
37,5
22,8
16,1
182
32,4
55,5
55
37,7
16,4
53,75
124,5
24,16
95
118
107,75
16,6
114,25
59,25
94,5
66,75
91,5
37,3
463,5
127,75
9,9
9,3
165
167,5
41,9
118
175
Ändring
i procent
1 dag
1v
i år
-1,45 +1
+9
-0,84 -6
-14
-1,13 +3
-4
0,61
-9
-1,11 +3
+9
-1,03 +8
+13
-2,87 +6 +105
0,79 +1
+15
-0,98 +4
-4
-0,94
+10
2,22 -2
-8
1,3 +3
+10
-0,65
+9
-0,75 -1
+14
-0,98 -6
+2
-0,71 -1
-4
-0,61 +10
-8
-3,14 -3
-9
-0,79 +1
+12
-0,87 -1
+10
-1,84 -1
-9
-0,55
+34
0 +4
+15
-0,89 -10
+26
-0,45 -1
+25
0 -2
+5
1,24
+7
-0,46 +2
+12
-0,8 +2
+25
2,21 +14
+22
0,8 +2
+9
0
+2
-1,6 -1
+2
0,61 +6
+1
1,56 +6
+9
1,72 -1
-3
-1,31
+6
0,38 -1
+8
0,27 +8
+24
-0,8 -1
-3
0,11
-6
1,39 +1
+23
-1,01 +3
+58
-1,59 +6
+51
-0,9 +4
+15
-0,3 +6
+1
-1,43 -1
+9
-1,87 -2
-6
0 +2
+5
19
12
neg
2
67
73
19
24
41
16
neg
14
19
7
neg
18
15
neg
12
15
99
39
38
12
12
8
neg
52
46
99
23
19
18
28
13
6
neg
26
41
neg
11
20
1
1
32
30
neg
16
6
1,5
5,1
0
0
3,1
2,5
7,9
2,1
1,2
2,4
0
4,3
3,3
1,3
0
4
1,1
0
2
4
0
0,7
0,9
1,4
1,5
5,3
0
2,4
3,6
0
2,6
3
3,3
2,1
2,6
0
2,1
0
2,1
1,3
4,5
2,4
0
0
2,9
0,9
0
3
4,3
84,5
957,4
4,5
70,3
58,5
14,4
399,7
1,3
33,5
53,7
53,9
19,6
177,7
109,5
36
4,6
724,6
88,3
41,2
32,8
86,5
37
36,4
2,5
20,4
131,3
726,5
27,4
10,7
52
25
83,7 52,4
18,4
8,2
30 25,2
140,7 78,3
230
139
100
70
59 12,2
216 130,5
282
127
47,3 26,8
15,5
6,3
212,5
135
35,9 24,6
46,9 32,1
31 16,3
120 72,9
14,6
6,6
178 90,8
42,5 26,5
28,3 16,5
28,7 13,8
188,5
81
47 26,2
73,5
26
68 23,9
39,7 31,3
21,5 10,5
61 44,3
140 69,2
33,9 16,8
99 75,5
128 89,3
122,5
88
24
15
136,8
89
92,5 51,8
97,3
75
74
50
115,8 52,3
41 31,6
510 279,2
165 98,3
12,8
5,5
11
5,3
180
109
185 82,8
55,8 31,5
131 95,5
188 116,2
21,8
96,6
90,2
81,4
7,5
27,4
29
83,8
109,5
0,8
58,2
89
172,9
21
44,4
110,3
17,3
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEDERMAN HOLDING AB (PUBL)
Kallelse till bolagets ordinarie bolagsstämma har tillsammans med fullständiga förslag annonserats
den 18 mars 2015 i Post- och Inrikes tidningar, samt på företagets webbplats www.nederman.se.
Stämman äger rum onsdagen den 22 april 2015 kl 16.00, Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 16 april 2015,
• dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast torsdagen den 16 april 2015 kl 16.00.
Anmälan görs på ett av följande sätt:
• på Nedermans hemsida www.nederman.se
• per e-post: [email protected]
• per telefon 042-18 87 00
• per post till Nederman Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg.
Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt
eventuella biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den
som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt på Nedermans hemsida, www.nederman.se
Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman,
begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 16 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.
Välkommen
Helsingborg i mars 2015
Nederman Holding AB (publ)
meDelStora Bolag
Active Biotec
Addtech B
Arcam
Avanza
B&B Tools B
Bactiguard B
Beijer Alma B
Beijer Ref.
Bilia A
Biogaia B
Blackpearl
Bufab
Bure
Byggmax
Catena
Cavotec
Clas Ohlson B
Cloetta B
Concentric
Corem Propert
Creades
Diös
Duni
Dustin Group
East Capital
Eltel
Eniro
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoor
Fingerprint
Gränges
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hemfosa Fasti
HiQ
HMS Networks
IFS A
IFS B
Inwido
ITAB Shop B
KappAhl
Klövern A
Klövern B
Kungsleden
Lagercrantz B
atlaS copco a 614,07
A17
Nederman Holding AB (publ), 556576-4205
Box 602, 251 06 Helsingborg, Tel 042-188700
Nederman är ett världsledande miljöteknikföretag som filtrerar, renar, återvinner och skapar en eko-effektiv produktion.
valutanoteringar
Land
FIX-kurser
+/köpsäljköpkurs
kurs
kurs
sv. kr sv. kr
-0,02
6,6
6,64
Australien
Bulgarien
Danmark
0,02 122,5
123,1
Egypten
Eurozonen
9,14
9,18
Hongkong -0,01
1,1
1,12
Island
Japan
-5 710,39 714,39
Kanada
-0,03
6,75
6,79
Kina
New Zeeland -0,01
6,37
6,41
Norge
-1,75 103,81 104,41
Polen
2,19
2,25
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien -0,01
2,29
2,32
Schweiz
-4,77 859,11 861,11
Singapore -0,03
6,21
6,25
Storbritannien-0,07 12,76
12,81
Sydafrika
0,67
0,73
Thailand
Tjeckien
0,06 33,47
33,77
Turkiet
-0,02
3,28
3,32
Ungern
0,02
2,97
3,07
USA
-0,05
8,63
8,67
premielån
Forex
100 SEK
utländsk
valuta
14,16
20,01
77,71
75,1
10,38
83,4
1510,57
1332,76
14,03
66,98
14,51
92,28
42,02
44,09
645,16
40,78
11,14
14,99
7,37
132,5
342
275,79
27,31
3086,42
10,92
Valör +/Säljkurser
Omsatt
köpantal
kurs köp sälj
bet.
2009 Lån 2, Dragning 2015-04-13
Lånebel. 5,4 mdr, 1,6% årlig utlottn.
BL
-5
4990 5020
4985
33
10 17
5005 5020
5015
90
2010 Lån 1, Dragning 2015-05-18
Lånebel. 4,5 mdr, 1,6% årlig utlottn.
BL
5000 5080
5000
10
10 10
5075 5085
5070
110
2011 Lån 1, Dragning  
Lånebel. 3,9 mdr, 1,5% årlig utlottn.
10
1
4987 4995
4987
50
BL
4975 5035
2012 Lån 1, Dragning 2015-08-24
Lånebel. 2 mdr, 0,8% årlig utlottn.
BL
5005 5100
5005
5
10 15
5010 5020
5020
80
2013 Lån 1, Dragning 2015-09-21
Lånebel. 2 mdr, 0,8% årlig utlottn.
10 -15
5010 5170
5005
160
BL
4990 5100
2013 Lån 2, Dragning 2015-08-10
Lånebel. - mdr, 1% årlig utlottn.
BL
5005 5040
10
5060 5095
2014 Lån 1, Dragning 2015-09-07
Lånebel. 2,1 mdr, 0,8% årlig utlottn.
BL
4986 5055
10 10
5080 5145
5080
40
2014 Lån 2, Dragning 2015-08-03
Lånebel. 2,9 mdr, 0,6% årlig utlottn.
10 -10
5035 5085
5085
50
BL
5050
köpenhamn
Aktie
Förändr.
i proc.
CX20 Industri
AP Møller - Mærsk
AP Møller - Mærsk
Carlsberg A/S A
Carlsberg A/S B
Chr. Hansen Holdi
Coloplast B
Danske Bank A/S
DSV
FLSmidth & Co,
Genmab
GN Store Nord
Group 4 Securicor
ISS
Jyske Bank A/S
Københavns Luftha
Lundbeck A/S
Nordea Bank
Novo Nordisk B
Novozymes B
Pandora
Rockwool Internat
Rockwool Internat
Royal Unibrew
Sydbank
TDC A/S
Topdanmark
TrygVesta A/S
Vestas Wind Syste
William Demant Ho
-1,48
-1,01
-1,17
-1,37
-0,26
-0,61
-1,69
-1,02
-1,82
-1,23
-2,29
-2,32
-2,18
-2,15
-0,38
2,48
-1,83
-0,98
-1,74
-0,79
-2,45
-0,39
0,39
-1,32
-1,98
-1,04
-1,83
-1,7
-1,49
-1,05
Sen. bet.
1 dag
906,97
14760
15200
610
577
311,5
525
174,2
216,1
305,7
533
151,3
30,04
222,9
289,8
3387
139,3
91,2
339,4
324,8
617,5
774
771,5
1195
202,9
49,43
209,5
840,5
283,5
568
BÖRSEN
A18
ONSDAG 18 MARS 2015
Stora Bolag
Vinnare
MedelStora Bolag
Ändring (%)Senast betalt
EnQuest
Lundin Mining
Tele 2 A
Africa Oil
Tieto
Indutrade
Telia Sonera
aktie
2,27
2,18
1,96
1,73
1,37
1,24
1,22
Dagens
betalkurser
+/sensenast
ast
4,50
34,21
103,80
14,15
214,50
376,90
53,85
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
Vinnare
MTG B
Meda A
MTG A
H&M B
Latour B
SKF A
SKF B
Addtech B
Active Biotech
NGEx Resources
Semafo
Duni
Tethys Oil
Blackpearl
Dagens
Omsatt Betalt sen
slutkurser
antal i 2013 12 31
köp sälj tusenkurs kurs tal
högst lägst
SMÅ Bolag
Acando
14,5 14,5 14,6 101,7
15,6 9,55
Addnode B
-0,1
49,9
49 49,8
4,8
54,5 35,1
Aerocrine
0,01
1,44 1,43 1,444070,3
3,59 0,45
Allenex
2,02 2,04 2,08 134,7
2,8 1,56
Alltele
0,4
19,7 19,6 19,7
13
28,8 17,6
Anoto Group
-0,01
0,45 0,45 0,455591,4
1,39 0,21
Arctic Paper
0,2
9
9 9,15 24,4
10,75
4,3
Arise
0,6
19 18,1
19 29,3
27,2 15,3
Aspiro
0,01
1,05 1,04 1,05 1994
1,07
0,5
Avega
0,1
20,4 20,2 20,4 18,6
29,5 17,1
BE Group
3,1
3,1 3,11 50,3
14 2,81
Beijer Electr.
-1 59,75 59,75 60,5
5,8
70,75 44,5
Bergs Timber B
2,72 2,64 2,72 59,2
3,48
2,1
Besqab
-1,5 106,25 106,25 107,75 29,1 119,75 67,75
BioInvent
0,22
2,37 2,34 2,37 702,2
3,81 1,99
Biotage
15,2 15,2 15,3 46,4
16 9,55
Björn Borg
-0,4
33
33 33,7 80,1
35,4 20,1
Black Earth F.
0,18
4,18 4,18 4,23 236,7
6,9 2,65
Bong
0,07
1,31 1,29 1,31 218,6
1,6 0,85
Boule Diagn.
-1
82 80,25
82
6,6
94 39,1
BTS Group B
0,25
72 72,5
73 11,7
73,75 43,2
Bulten
-1,5
88
88 88,5
29
94,75 50,25
Cellavision
52 51,25
52 154,9
55,25 15,6
Concordia B
0,1
13,7 13,55 13,7 74,8
15,9 9,85
Consilium B
2,5 55,75 55,75
56 37,5
73,75 19,2
C-rad B
-0,25 14,55 14,55 14,6 59,3
24,5
13
CTT Systems
-0,3
39 38,6
39
9,9
43,4 18,5
Cybercom
-0,03
2,55 2,54 2,55 207,8
3,01 2,15
Dedicare
37,8 37,4 37,8
5,8
39 18,3
DGC One
-1,75
130
130 131,75
0,4
150 110,5
Doro
48 47,8
48 88,5
55 25,1
Duroc
-0,1
12,9 12,3 12,9 11,9
14,9 9,25
Elanders B
0,1
45,5 45,1 45,5 10,8
48,27 23,22
Electragruppen
86,5 86,5
87
1,2
93 63,5
Elos
-3,5 86,25 86,75
89
5,7
91,5
58
Endomines
-0,01
0,39 0,38 0,39 428,3
2,88 0,38
Enea
-1,75 92,25 92,25
93
2,3
95 45,89
Eolus Vind B
-1
32,4 32,3 32,4 72,8
36,7 24,4
Episurf Med.
-0,5
27 26,5
27
2,9
84,5 25,4
Etrion
0,03
3,36 3,36 3,38 375,6
5,2 2,28
eWork
-0,5
52,5 52,5
53
8,4
54 36,3
Feelgood
-0,05
1,36 1,37 1,39
98
1,5 1,03
Formpipe
7,4 7,35
7,4 61,4
7,8 4,78
G5 Entertainm. -0,3
30,2
30 30,6 15,5
38,9 22,8
Geveko B
-0,08
2,85 2,86 2,95
6,5
4,4 1,95
Global Health
0,05
6,05
6 6,05
35
6,55 4,23
Havsfrun B
-0,1
23
23 23,1
6,6
23,7
18
Hemtex
5,95 5,95
6 11,5
7,1 3,67
IAR Systems
-2
99 98,5
99 16,3
118 39,31
Image Systems -0,06
3,4
3,4 3,45
4,7
14 2,16
Intellecta
-0,3
35
35 35,3
4,3
53,5
28
Kabe B
105
104
105
3,5
136
95
Karo Bio
0,13
1,24 1,23 1,2419359,7 1,15 0,48
Karolinska Dev. -0,05
12
12 12,05
7,1
31,79 10,2
Knowit
-0,5
57,5
57 57,5
9,9
74 47,3
Lammhults
0,1
39
39
40 52,7
42
23
Malmbergs
-2
148
148 149,75
7,2
155 83,25
Micro Sys. B
-1,3
40,7 40,7
41 16,4
42
11
Midsona A
44
37
44
0,2
69 28,3
Midsona B
-0,2
31,5 31,5 31,8
2,4
39,3 27,5
Midway A
-0,6
16,1
15 16,2
0,1
20,4 13,5
Midway B
- 15,2 15,6
18,9 13,2
Moberg Pharma -1,5
49
49 49,2 120
52,25 26,2
MQ
-0,1
39,4 39,1 39,4 119,6
39,7 21,8
MSC
0,04
1,79 1,75 1,79 11,7
2,53
1,5
Multi-Q
0,01
1,03 1,03 1,05 60,2
1,22 0,63
NAXS
0,75
53,5 52,5
54
0,6
55 37,5
Net Insight
-0,03
3,33
3,3 3,33 384,7
3,85 1,42
NeuroVive
-1
50,5 50,5
51
76
82 16,4
Nordic Mines
0,03 0,02 0,0322111,3 0,33 0,02
Note
-0,05 10,65 10,6 10,65 173,2
10,85
6,1
Novestra
5 5,25
6
4
Novotek
0,2
17,6 17,6 17,8
1,7
19,2 11,5
NSP B
18 17,7
18
0,1
21,9 11,45
Odd Molly
-0,1
45,4 44,1
45
0,4
58
35
Opcon
-0,02
0,66 0,66 0,671558,8
1 0,33
Ortivus A
0,1
6,6
6,5
6,6
1,2
10,4
5,7
Ortivus B
-0,05
5,55
5,3
5,5
5,2
8
4,5
PA Resources -0,01
1,23 1,21 1,23 68,8
11,25
1
Partnertech
-0,1
21,3
21 21,3 22,3
33 19,9
Poolia
-0,15 11,85 11,1 11,85
1,1
14,5
9
Precise Biom. -0,09
1,16 1,15 1,164483,2
2,27 0,73
Prevas B
0,1
17,1
17 17,2
9,1
25 16,7
Pricer B
-0,1
6,9 6,85
6,9 69,5
8,15
4,6
Proact
- 84,25 83,75
85
2,7
99 71,5
Probi
-2
110
109
110 24,9
112 37,2
Profilgruppen
-0,5
27,2 27,2 27,7
2,8
56,81
21
Raysearch
-1
74
74 74,25 19,7
77 26,5
Rejlers B
-0,75
100
100 100,5
1,9
110,5 75,25
Retail & Brands -0,2
14,8 14,5 14,8 28,7
18,4 7,85
Rottneros
-0,15
6,55
6,5 6,55 806,1
6,7 1,92
Seamless
1,4 10,05
10 10,05 665,6
49,5 6,65
Semcon
-0,5
60 59,25
60 14,5
75
45
Sensys
1,05 1,04 1,05 556,7
1,23 0,77
Shelton Petr.
-0,5
11,4 10,9 11,4
9,5
35,8
9,2
Sintercast
0,25
80,5 80,5 81,5
3,8
102 71,5
Softronic B
0,05
6,8 6,75
6,8 68,5
7,7
6,2
Stockwik
0,04 0,04 0,043199,7
0,08 0,01
Studsvik
-0,5
31,9 31,9 32,3 26,9
58 30,4
Svedbergs
-0,1
34,3 34,2 34,4
1,2
38 20,2
Svolder A
1,75 108,25 105,5 113,75
0,3
115 84,25
Svolder B
-0,25 101,75 101,75
102
6,2 104,25
77
Traction
-0,5 105,5 105,5
106
0,8
116,5
87
Tradedoubler
7,45
7,4 7,45
9,5
20,1
7,1
Transatl. B
4,69 4,41 4,69
4,4
7,9 4,06
Trigon
0,02
1,05 1,03 1,05 540,1
2,88 0,66
Uniflex B
-0,2
24,7 24,3 24,7 19,2
36,1 19,6
Venue Retail
-0,3 14,35
14 14,35 18,4
33,02
13
Vitec Software
2,5
192
188
192
6
196 85,5
Xano B
113 110,75
113
2,1
187,5 91,25
ngMS equity
AIK Fotboll B
Crown Energy
Glycorex B
Guideline Geo
LifeAssays B
NGS Group
Obducat B
Paynova
SBC
Sotkamo Silver
-0,02
-0,09
0,01
-0,05
-0,3
0,5
-0,3
1,65
4
2,5
9,6
0,19
144
6
0,56
24,5
5,2
1,64
3,7
2,4
9,25
0,19
142
6
0,56
23,6
5,2
1,65
3,5
4,04 11,4
2,5 79,7
9,6
7,3
0,21
16
144
1,9
6,25
9,9
0,59 105,6
24,5
0,2
6
2,3
1,2
11 3,42
4
2
15,9
8
0,9 0,15
154
94
12
4
0,87 0,31
27 11,76
10,46
3,5
FirSt north
203 Web Group
2 E Group
Absolent Group
Addvise
Advenica
Agellis
AGES Industri
ALM Equity
Amasten
Aqeri
0,5
-0,1
-3
-0,4
0,15
-0,01
-1,5
-0,02
-
8
7,5
21,9 21,7
119
121
6,35 6,35
6,95 6,95
0,9 0,77
121,5
122
- 133,75
2,71 2,67
- 3,23
8,5
3
22 22,8
124
1,9
6,5 11,6
7
8,6
0,91
2,8
123
139
2,7 724,6
3,97
27,93
7
22,6 11,85
209,5
70
10,4
5,5
16 5,25
1,49 0,52
190
98
140 65,92
4,68 2,03
4,5 2,21
-3,81
-3,30
-2,88
-2,86
-2,73
-2,48
-2,35
249,90
134,70
259,20
343,30
224,20
216,70
216,50
SMÅ Bolag
Ändring (%)Senast betalt
2,60
2,46
2,22
2,21
2,05
1,72
1,65
Arcoma
-0,25
11,7 11,6 11,95
1
Arctic Gold
-0,01
0,42 0,36 0,39
2
Auriant Mining
2,35 2,26 2,35 35,6
Avtech Sweden 0,1
8,55
8,4
8,5 200,3
Axichem A
-1,5
10,5 10,1 10,5 13,5
Bayn Europe
-0,2
6,95
6,8
7
2,5
Betting Promo.
2,31 2,31
2,4
1
BIMobject
-0,6
15 14,75
15 12,2
Bredband 2
-0,01
0,59 0,58 0,59 356,1
Brighter
-0,01
2,35 2,29
2,4 74,8
Bringwell
0,02
1,24
1,2 1,24 35,1
Byggmästare A.J
63,5 61,75 63,5
CANTA
9 8,95
9,11090,9
Caperio
0,1
17,7 17,1 17,7
0,2
Cassandra Oil
0,25
7,8
7,6
7,8
23
Catella A
-0,3
15,5
15
16
3
Catella B
0,1
16 15,9
16 177,8
CBTT B
- 9,95
10
Cell Impact B -0,15
3,85 3,89
4,1
1,5
ChronTech
0,01 0,01 0,024145,3
Cinnober
-2,5
58,5 56,75 58,5
5,3
Clavister Hold. -0,1
18,5 18,5 18,6 49,9
Confidence B
0,67 0,66 0,69 31,9
Cortus Energy 0,13
1,55 1,55 1,57 129,1
CybAero
-0,6
21
21 21,2 44,1
D. Carnegie & C -0,75 57,25 56,5 57,25 168,1
Dannemora Min.-0,03
0,33 0,31 0,33 87,5
DDM Holding
0,1
26,1
26 26,5
2,6
Delarka
1,75
113
112 113,75 31,5
Diadrom
0,2
15,4
15 15,4
2,5
Diamyd Medical 0,05
5,35 5,15
5,3 17,8
Dignitana
0,1 10,15 10,05 10,15 34,7
DistIT
-0,2
41,8
41 41,8 10,5
Dome Energy
0,3
9,4 9,25
9,4 51,8
Doxa
-0,01
1,5
1,5 1,56 127,2
Drillcon
0,05
4,15
4,1 4,15
6,9
Effnetplattform 0,1
13,7 13,35 13,75
1,6
Ellen
0,07
0,8
0,8
0,8 252,5
Empire B
-0,04
0,86 0,85 0,86 11,6
EOS Russia
0,05
4,5
4,5 4,59
6,5
EXINI Diagnosti -0,01
3,02 2,86 3,02 26,4
Ferronordic Pre -5,5 404,5 403,5 404,5
0,3
Firefly
-0,1
17,5 17,7 18,3
1
Forestlight
- 0,09 0,12
Generic
0,12
3,86 3,85
4
15
Genovis
0,01
2,26
2,1 2,26
3,4
Ginger Oil
- 12,75
13
GWS Production -0,05
5,3
5,3
5,4 10,8
Götenehus
-0,01
2,06 2,03 2,11 10,3
Hansa Medical
-3
44,9 44,9
45 46,7
Hanza Holding 0,45
12,2 11,75
12
Header Compress -0,8
49,1 49,1 49,5 12,2
Heliospectra
0,2
13 12,3
13 12,4
Hexatronic
1,4
14,2 13,55 14,2 66,9
Hifab
-0,15
6,7
6,7
6,8 10,2
Immune Pharm. 0,3
16,1 16,1 16,7
7,6
Immunicum
-0,2
36,9 36,7 36,9 171,7
Impact Coatings -0,2
9,25 9,25
9,3 37,6
Insplanet
- 11,35
11 11,35
1,3
Intuitive Aeria
-0,6 10,55 10,55 10,75
1
Invisio
-0,1
14,4 14,05 14,4 85,1
InXL Innova.
0,1
6,4
6,3
6,4
6,1
Italeaf SDB
1,3 1,35
Jays
0,1
6,9
6,8
6,9
7,8
JLT Mobile
0,04
2,1 2,06
2,1
0,5
Kallebäck PI
0,5 118,25 116,5 118,25
8,4
Kambi Group
-0,5 66,75
65 66,75 24,8
Kancera
0,05
6,1
6
6,1 308,9
Karessa Pharma -0,4
27,6 27,6 27,7
9,3
Kentima Holding-0,04
1,43 1,39 1,44 16,9
Kopparb. Min. -0,01
0,25
0,2 0,24 122
Kopy Goldfields
0,39 0,38 0,39 16,5
Lexington
0,75
58 57,25
58
1,4
LIDDS
0,75
8,95
8,9 8,95 146,4
Lightlab
0,01
0,41 0,42 0,43
1,6
Luxonen SDB
0,9
37,4 35,5 37,5
Mackmyra
-0,1
9,35 9,35 9,45
5,4
Mangold
0,5 203,5
200
207
0,1
Matse Holding -0,35 11,65 11,6 11,65
7,1
Mavshack
4,18
4,1 4,15 47,8
Medcap
-0,07
2,32
2,3 2,33 35,1
Mindmancer
-0,22
3,8
3,8 3,96
9,8
Misen Energy
0,3
6,8 5,95
6,8
2
Modern ekonomi 0,41
4,51
4,1 4,79
0,5
myFC Holding
11,5 11,45 11,75 21,9
NetJobs
1,7 1,56 1,89 50,5
New Nordic
0,1
28,6 28,4 28,6
6,6
Nexam Chemical -0,4
8,4 8,35 8,55 185,7
Nexstim
2,1
52
50
52
5
Nicoccino
-0,5
28 27,1
28
0,6
Nischer
-0,04
1,51 1,51 1,57
5,6
Nordic Leisure
- 2,35
2,5
Nordkom
-0,25
9,85 9,85
10
12
North Chemical -0,06
4,49 4,32
4,5
3,3
Oniva Online
-0,05
9,9
9,5 9,95 15,4
Online Brands 0,06
0,26 0,17 0,26
0,2
OrganoClick
6,85 6,75 6,85
4,1
Oscar Prop. Pre
- 274,5 273,5 274,5
1,3
Oscar Propertie
-1
33,8 33,8 34,1 12,2
Pallas
- 0,77
0,8
Paradox Enter. 0,01
0,33 0,32 0,33 80,1
Petrogrand
0,17
4,57 4,22 4,52 31,7
Phone Family
1,2
1,2 1,25
2
Pilum
0,25
6,15 6,15
6,2
7
Pledpharma
-1,8
27,1 27,1 27,9 41,1
Polyplank
- 2,84 2,95
PowerCell Swe. -0,3
6,1
6
6,1 49,8
Precio Syst
- 12,75 12,7 13,2
- 3,82
4,2
Precomp Solut.
Rehact B
0,13
1,82 1,82 1,84 13,6
Rusforest
0,06
1,63 1,59 1,63 215
Saltängen Prop.
- 105,5
105 105,5 58,9
Scandbook
-0,2
12,1
12 12,45
0,1
Scandi. Enviro -0,25
6
5,9
6
8,1
Scandidos
6,6
6,5
6,6
3,3
Serendipity Pf, -2,25 99,25 99,25 99,75
13
Shamaran
-0,03
0,66 0,66 0,6610816,4
SJR
1,5
106 105,25
106
3,6
Skåne-Möllan
360
380
Skånska Energi
-1
51
51 52,75
0,2
Smarteq B
0,17 0,17 0,18 116,4
Sportamore
-0,1
39,4 39,1 39,4
3,8
Sprint Bioscien -1,4
30,7 30,4 30,7 121,3
Starbreeze
-0,35
7,85
7,8 7,851575,7
Stille
2,15 13,35 11,5 13,3
1,5
Stresscompany -0,09
2,85 2,85 2,95
6
Tagmaster B
0,93 0,85 0,93 110,3
Torslanda Prop. 0,5 109,5 109,5
110
TrustBuddy
0,8 0,74
0,8 301,1
Unlimited Trave 0,1
22,5 22,5 22,8
23
VA Automotive 0,09
4,59 4,38 4,59
3
Verisec
-0,8
39,3 39,3 39,5
1,4
Wesc
-0,06
2,08 2,05 2,15
11
West Intern.
-0,1
3,4 3,35
3,4
16
Vigmed
9 8,95
9 38,1
Vinovo
1,61 1,61 1,77
5
Wise Group
-0,02
1,63 1,61 1,63 310
Vivoline Med.
0,9
19 17,5
19 12,5
Xvivo
37,9 37,5 37,9 20,9
Zeta Display
- 4,02
4,4
Zinzino B
0,1
20 19,4 19,8
6,2
118,25
29,10
6,90
24,50
124,50
59,25
6,15
15
0,94
8,9
10
27,8
14,95
4,55
34,2
0,61
19,8
1,72
65
0
21,1
54,5
17,1
16,8
10,95
5,8
0,32
70
23,1
3,5
6,2
47,2
60
2,46
57
115
17,1
6,65
19,65
47,5
15,9
5,05
4,15
15,62
1,69
2,44
10
6,85
1054
29,5
0,25
4,45
5,65
25,1
7,5
2,6
70,76
29
61
37,5
24,1
8,8
36
42
16,3
11,8
14,1
17
7,5
2,6
26
2,33
126
82,5
10,05
37,8
4,95
0,55
1,88
70
13,95
4,89
46
22,61
206
19
10,6
4,49
18,2
21
12
18
2,4
31,3
35,8
59,25
48
1,55
3,39
12,1
5,5
68,03
1,31
9,1
280,5
38,5
1,57
0,67
8,9
17,6
26
29,8
43
8
13,3
6
18
2,57
109
17,4
20,5
17
108
2,62
119
380
67,75
0,57
72
34,9
12,35
16,3
6
1
110,5
1,1
23,7
6,75
49
4,89
4,5
23,01
3,55
1,8
48
50
4,99
33,4
10,15
0,21
2,3
1,64
8,65
6,85
1,8
11
0,36
1,52
0,88
56
0
12,2
7,5
5,75
5,8
9,05
3,27
0,01
47,6
13,1
0,45
1,14
15,5
39,5
0,2
25,4
106
11
3
6,24
20,7
7,45
0,84
2,5
11,2
0,4
0,51
3,6
2,8
366
14,85
0,06
3,03
1,5
12,75
3,55
1,5
8,58
10,8
26,37
6,5
9,9
5,7
13,2
13,55
2,19
5,8
9,65
4,68
2,3
1,24
6,55
1,66
100,25
29,3
1,4
26,5
1,21
0,16
0,3
51
6,1
0,36
17,9
8,8
150
9,6
3,9
1,9
4
4,5
3,15
4,9
0,59
11,25
8
43
17,2
0,74
1,62
6,2
3,9
9,1
0,2
6,1
245,5
22
0,5
0,25
3,8
0,74
5,65
13,08
2,84
5,05
6,71
3,3
1,5
1,09
102
10,9
5
5,85
101
0,68
62,5
241
48,5
0,08
37
10,5
5,3
7,6
1,3
0,45
105
0,77
10
3,8
34,2
2,02
1,35
8,95
1,35
0,92
12,5
29,8
2,41
6,2
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
Vinnare
Arcam
Orexo
Mycronic
Fingerprint
Gränges
Hemfosa Fastigh.
Avanza
Seamless
Karo Bio
Stockwik
BioInvent
Bong
Consilium B
Black Earth F.
aktie
-5,11
-3,14
-2,87
-2,58
-2,49
-2,08
-2,02
148,50
123,25
50,75
41,60
68,50
188,00
316,00
Betalkurs Slutkurser
+/- senast köp
sälj
aktietorget
A1M Pharma
8,5
Abelco
0,68 2,89
Acrinova
- 40,5
AHA World
-0,1 1,79
Alpha Helix
0,07 0,78
Alteco Medic
3,7
Ambia Tradin 0,35
12
Amhult 2 B
1,75 56,25
Amnode
Angler Gamin -0,01 1,25
AQ Group
-0,75 107,75
Arc Arom Pur
0,7 35,7
Archelon B
- 0,09
Arocell
5,1
Axonkids
-2,7 11,8
Bahnhof B
- 94,25
Beowulf SDB -0,02 0,18
Biotech-lgG
0,01 0,17
Botnia Expl.
-0,02 0,65
BrainCool
-0,06 4,69
Caucasus Oil -0,02 0,32
Chall. Mobil
0,01 0,13
Cherry B
-0,7 41,6
Clinical Las
0,15 7,75
Community En 0,01 0,08
ConPharm A
1
ConPharm B
0,8
Consensus AM
- 0,14
C Security S
0,02 1,02
CWS Comf. Wi
Deflamo B
-0,02 0,54
Delta Minera -0,02 0,18
Dentware
-1,15
7,1
DexTech Med. -0,9 38,8
EasyFill B
-0,19
2,2
Ecoclime CC
Ecomb
-0,3 2,34
EcoRub B
- 3,15
Elverket Val
0,3 38,1
Emotra
Envirologic
Enzymatica
- 10,4
EQL Pharma
0,12 3,27
Euris B
Eurocine Vac
0,38 2,79
Eurocon
Follicum
-0,25 8,55
FX Internat.
0,08
1,8
Gabather
-0,05
7
Genesis-IT
5,8
Greater Than
Gripen Oil&G 0,02 0,23
Gullberg&Jan
HomeMaid B
0,05 9,05
HQ
-0,04 0,61
IDL Biotech
0,15
2,9
Igrene
0,15
11
Interfox Res -0,03 0,97
Jojka Com.
-0,03 2,44
Josab Int.
- 11,3
Klick Data B
Latvian Fore
7,7
Lovisagruvan
0,5 41,4
Lucent Oil
1 4,21
Massolit B
0,02 1,16
Medfield
0,1 13,55
MedicPen
0,12
0,6
Medirox A
-1,45 13,5
Medirox B
-0,2 13,3
MediRätt B
0,16 1,67
Micropos Med -0,09 2,75
Miris Holdin
-0,01 0,06
Mobile Loyal -0,04 0,21
Moretime
2,2
Motion Displ
0,1 3,95
Mr Green & C
-0,3
38
Net Gaming E -0,05 0,47
New Equity V -0,95 10,05
NFO Drives
- 0,47
Nordic Campi
0,2
20
Novus Group
0,02 2,71
Oboya B
12
Optifreeze
- 11,3
Orasolv
-0,02 0,34
Ortoma B
-0,5
9,5
Parans S L
-0,1
2,4
Peptonic Med
Ph.Lundensis
6,2
Phase Hologr -0,45
8,2
PromikBook
0,4
ProstaLund
-0,5 15,5
QBNK Holding -0,06
1,1
Railcare Gro -1,25
114
Real Heart
-1,65 11,55
Recyctec B
-0,7
22
Respiratoriu -0,01 0,38
RLS Global
0,2
2
Robert Frima
- 0,08
Rootfruit
0,1 14,8
Safe at Sea
10
Saniona
-0,1 15,9
Sealwacs
-0,8 6,55
SensoDetect -0,32 3,11
Senzime
Serstech
-0,15 3,85
Sivers IMA
0,05 7,95
Spago Nanome 0,4
13
Star Vault B
-0,02 0,56
Stureguld
-0,01 0,15
SwitchCore A
SwitchCore B 0,04
2
SyntheticMR -0,75
67
Taurus Ened. -0,01 1,14
TiksPac
0,04 3,94
Tourn Intern
0,5
4
Transferator
Transferator
Traveas A
0,03 0,58
True Heading 0,04 1,25
United Media -0,01 0,31
US Energy Gr -0,06 0,31
Vendator B
Vindico Secu
0,04
0,9
WntResearch
2,5 60,5
Wonderful T
10
Xtranet Grup
-0,1 0,65
Yield Life B
-0,14 4,15
Zenicor
0,7 15,7
8,4
8,5
2,24
2,77
38,2
40,5
1,75
1,8
0,71
0,78
3,7
3,8
11,15
12
55,25
55,5
3,1
3,7
1,25
1,26
107 107,75
35,2
35,7
0,08
0,09
5,1
5,2
11,7 11,85
94 94,25
0,18
0,19
0,16
0,17
0,65
0,66
4,66
4,74
0,32
0,33
0,11
0,13
41,6
42,4
7,7
7,75
0,07
0,08
1
1,25
0,76
0,8
0,11
0,14
1,01
1,25
0,72
0,86
0,53
0,54
0,18
0,19
6,95
7,1
37,5
38,8
2,2
2,39
4,6
4,84
2,11
2,35
3,16
3,17
37,8
38,1
6,3
6,95
10,3
10,4
3,08
3,27
0,36
0,44
2,65
2,8
3,45
3,65
8,5
9
1,21
2,2
6,85
7
5,8
6,5
7,2
7,45
0,22
0,23
2,5
2,65
9
9,05
0,59
0,61
2,9
2,96
10,7 11,35
0,97
0,99
2,45
2,68
11,05
11,3
14,1
15,5
7,7
7,8
41,2
41,4
3,55
4,21
1,09
1,15
13 13,55
0,56
0,6
13,5
14,9
13,3
13,8
1,52
1,85
2,64
2,75
0,06
0,07
0,21
0,24
2,22
2,29
3,74
3,92
37,5
38
0,47
0,51
10 10,95
0,45
0,47
19,4
20
2,71
2,89
12
12,2
11,2 11,55
0,33
0,34
9,25
9,5
2,4
2,53
9,65
10,5
6,1
6,2
7,9
8,2
0,37
0,4
15,3
15,5
1,11
1,17
114 114,75
11,5 11,55
21,6
22
0,38
0,39
1,83
1,95
0,08
0,09
14,4
14,8
10 10,65
15,8
15,9
6,7
7,5
3,11
3,37
4,9
5,25
3,85
4
7,8
7,95
12,85
13
0,55
0,56
0,15
0,19
2,4
2,7
1,98
2,1
67
70
1,14
1,16
3,81
3,95
3,5
4
0,65
0,72
0,7
0,71
0,55
0,62
1,21
1,25
0,31
0,32
0,3
0,34
0,5
0,65
0,84
0,9
60
60,5
6,9
10
0,69
0,75
4,15
4,24
15
15,7
oBS-liSta a-torget
Accelerator
Cefour W & B
H1 Communi.
Koggbron Fas
Oden Control
0,01
-0,3
-
0,07
3
11,2
0,68
1
0,06
3
11,2
0,68
1,05
0,07
3,1
13,45
0,79
Ändring (%)Senast betalt
16,18
11,71
10,81
10,23
5,65
4,69
4,50
10,05
1,24
0,04
2,37
1,31
55,75
4,18
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
Precise Biom.
Shelton Petr.
Elos
Midway A
Feelgood
Micro Sys. B
Eolus Vind B
-7,20
-4,20
-3,90
-3,59
-3,55
-3,10
-2,99
1,16
11,40
86,25
16,10
1,36
40,70
32,40
vinnare/Förlorare Mindre liStor
Vinnare
Ändring (%) Senast betalt
Lucent Oil
Abelco
Online Brands
MedicPen
Stille
31,15
30,77
29,50
24,48
19,20
4,21
2,89
0,26
0,60
13,35
Förlorare Ändring (%) Senast betalt
Free2move
-20,00
Axonkids
-18,62
US Energy Group -17,33
ChronTech
-16,67
Mobile Loyalty -16,00
0,04
11,80
0,31
0,01
0,21
ÅretS vinnare/Förlorare alla liStor
Ändring (%) Senast betalt
Förlorare Ändring (%) Senast betalt
Vinnare
Aerocrine
Stockwik
Mycronic
Karo Bio
Micro Sys. B
203,16 1,44
115,79 0,04
104,64 50,75
103,28 1,24
102,49 40,70
BE Group
Endomines
Eniro
Tradedoubler
Crown Energy
-43,64
-31,58
-28,76
-27,32
-26,61
3,10
0,39
2,47
7,45
4,00
SvenSka index
Index
Förändring (%) sen
Värde
1 dag 1vecka 1231
OMX Stockholm -0,78 +2,1 +14 540,26
OMX Nordic 40 -1,33 +1,9 +18,6 1640,7
OMXS30
-0,82 +2,1 +14,4 1675,88
OMXS Small Cap -0,34 +2,2 +16,8 470,75
SIX Generalindex -0,81 +2 +13,9
519
Fastigheter
-0,78 +3,1 +13,8 1827,96
Ekonomi
-0,63 +1,9 +15 1868,41
Index
Industri
Olja och gas
Media
Råvaror
Sjukvård
Teknik
Telekom
Förändring (%) sen
Värde
1 dag 1vecka 1231
-0,69 +2,8 +18,1 1418,34
+1 -2,8 +0,2 783,66
-3,48 -2,8
-1 550,14
-0,16 +3,1 +16,7 1312,83
-1,16 +2,7 +13,8 1603,96
-0,28 +5,1 +19,4 1275,16
+0,61 +3,6
+5 1082,9
utländSka index
Index
Förändring (%) sen
1 dag 1231
Euronext 100
-0,75
Frankfurt, Xetra DAX -1,54
Hong Kong, Hang Seng -0,2
Köpenhamn, OMXCPI -1,35
London, FTSE 100
+0,48
Moskva, RTS
+1,26
Madrid, IBEX 35
-0,92
Värde
+17,7 988,23
+22,2 11980,85
+1,3 23901,49
+20,2 730,35
+4,4 6836,97
+4,1
823,1
+7,1 11011,9
Index
Förändring (%) sen
1 dag 1231
New York, Dow Jones
New York, Nasdaq
Oslo, Benchmark
OMX Helsinki PI
Paris, CAC 40
Tokyo, Nikkei 225
Zürich, SMI
-0,71
+0,16
+0,12
-0,25
-0,64
+0,99
-0,42
Värde
+0,1 17849,08
+4,3 4937,43
+6,2 611,49
+17,3 9097,68
+17,7 5028,93
+11,4 19437
+2,4 9198,51
BoStadSräntor
Långivare
VILLOR / BOSTADSRÄTTER
3m
1år
2 år
2,08 2,04
2,10
2,04 2,04
2,12
1,99 1,99
1,99
1,99 1,99
1,99
2,10 2,11
2,17
2,05 2,05
2,13
1,99 1,99
1,99
1,99 1,99
1,99
2,10 2,07
2,13
2,10 2,17
2,19
2,10 2,08
2,15
2,10 2,10
2,15
Danske Bolån
Handelsbanken
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Plus Bolån
SBAB
SEB
Skandiabanken
Swedbank Bolån
Ålandsbanken Bolån
*) avser 8 år
Bolag
150318
150319
150319
150319
150320
150320
150323
150324
150326
150326
150326
150326
150327
150331
150331
150401
150408
150409
150409
150409
150410
150410
150410
150414
150414
150415
150415
MQ
EnQuest
Etrion
SkiStar
Arc Aroma Pu
Polyplank
Arctic Paper
H&M
Brighter
Kopy Goldfie
RnB
Venue Retail
Jays
ChronTech Ph
RusForest
Diamyd Medic
Industrivärd
Bergs Timber
Taurus Energ
Transatlanti
FX Internati
Hexatronic
LifeAssays
Creades
Öresund
Castellum
Cortus Energ
Typ av rapport
Delår
Bokslut
Bokslut
Delår
Delår
Bokslut
Bokslut
Delår
Bokslut
Bokslut
Delår
Delår
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Adv.Stabiliz
Biolight
Exeotech Inv
Fint
Fortnox
Free2move
Hyresfast. M
Kilimanjaro
Kopparbergs
LC-Tec Holdi
Mertiva
Metallvärden
MVV Holding
Scand. Organ
SCN
Betalkurs Slutkurser
+/- senast köp
sälj
-0,02
0,1
-0,01
-0,01
1
0,5
1,1
-
0,4
0,41
0,33
0,12
10,8
0,04
0,61
99,5
14,8
0,04
15,9
0,3
0,35
0,39
0,3
0,11
10,7
0,04
0,61
99
0,65
14
0,04
3,1
15,1
0,28
0,4
0,41
0,39
0,12
10,8
0,05
0,76
99,5
0,7
14,8
0,05
5,5
15,9
0,3
Bequoted inoFFiciella
A-com
FORW B
GFG
Gotlandsbol.
Gotlandsbol.
IES
MLG
Mycab Int SD
RPNT
Ruric
RW Capital
SPPC
-125
10
-
Bolag
1125
1110
-
0,8
53
1125
1110
5,75
0,13
-
5 år
2,50
2,32
2,49
2,49
2,45
2,50
2,49
2,49
2,47
2,54
2,47
2,55
7 år
2,85
2,85
3,03
2,85
2,85
2,86
-
10 år
3,50
3,28
3,25
3,25
3,34
3,45*
3,25
3,25
3,29
3,30
3,45
Senast betalt i Diff Sen bet.
Stockholm USA i SEK
i US$
ABB
AstraZeneca
Autoliv
Ericsson B
Nokia Corp
Pfizer
0,01
0,85
57
1250
1250
5,8
0,01
0,15
0,39
176,20
594,00
984,50
110,90
66,75
294,00
177,15
597,50
987,69
111,43
66,71
297,10
0,95 20,4
3,50 68,7
3,19113,6
0,53 12,8
-0,04 7,7
3,10 34,2
MarknadSräntor
Förändring Ränta Ränta
en dag
31/12
Statsskuldväxlar
30 dagar
0
-0,12 -0,116
60 dagar
0
-0,13 -0,128
90 dagar
0
-0,14 -0,136
150 dagar
0
0
0
Statsobligationer
Stob 2 år(1050)
-0,17
Stob 3 år(1051)
-0,22
Stob 10 år(1057) 0,48
Stob 30 år(1053) 1,06
USA 30 år
-0,030 2,610
USA 10 år
-0,020 2,060
Tyskland 10 år
0
0,250
Diff Sverige/Tyskland 10 år
0,3598
rÅvaruMarknaden
Metall
nordic MtF
aktie
4 år
2,34
2,34
2,43
2,40
2,34
2,34
2,47
2,45
SvenSka aktier i new york
koMMande rapporter
Datum
3 år
2,25
1,99
2,09
2,09
2,11
2,18
2,09
2,09
2,12
2,19
2,12
2,20
Förändr.
fr. gård.
Promt
köp
Metaller
Koppar
Aluminium
Zink
Nickel
Bly
Tenn
-13,00
-7,00
-3,50
-50,00
-22,00
-50,00
Ädelmetaller
Guld
Silver
Platina
Palladium
Olja
Olja
5835,00
1766,00
2013,00
13945,00
1764,00
17400,00
Köp idag Köp igår
-3,75
1148,75
-0,11
15,55
-14,00
1094,00
-18,50
762,00
31,1 grams = 1 troy oz
-0,43
53,51
Metaller är noterade i USD/ton
Ädelmetaller i USD/troy oz, Olja i USD/fat
31,1 grams = 1 troy oz
Förklaring
P/E : Aktiekurs genom vinst enligt prognos.
Högre p/e-tal = hög värdering, neg = redovisad förlust. Direkt avkastning = senaste
utdelning delat med senast betalt.
Produktion:
FONDER
ONSDAG 18 MARS 2015
FONDER i gåR
ppm-FONDER i gåR
A19
FONDER i åR
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
East Capital
Turkiet
SEB Övriga EC Turkie
CB Fonder EuQuaSicA
Nordea
Nya Tillv
XACT Fonder XACT Bear
AncoriaInsu Thailand
XACTFonder XACTBull
AncoriaInsu Ryssland
XACTFonder
Bull
Catella
Småbolags
East Capital
Turkiet
CB Fonder EuQuaSicA
Nordea
Nya Tillv
BlackRock
India
BlackRock EmergEuro
Catella
Småbolags
HandelsbankeRåvarufon
CiceroFonde SRISveri
Catella
Reavinst
TundraFonde NigeriaSa
SEBSpotR BullOMXS
Franklin Tem Biotec Di
Pictet
BiotechP
XACT Fonder XACT Bull
J.P.MorganA JapEqAd
SEBSpotR BearOMXS -25,98
XACTFonder XACTBear -24,70
XACTFonder
Bear -19,03
Handelsbanke Brasilien -16,22
CoeliFonder SelBrasi -13,59
3,28
3,28
2,03
1,99
1,97
-2,12
-1,99
-1,56
-1,49
-1,24
3,28
2,03
1,99
1,94
1,81
-1,24
-1,17
-1,10
-1,08
-1,05
32,02
29,96
29,73
29,57
25,40
AKTiEFONDER OCH BLANDFONDER
Utveckling i procent:
Fond
NAV
kurs
Aktie-Ansvar
•Avkastning
113,65
•Europa
113,32
*
253,83
FondSelect 146,11
Graal*
GraalAktie*
116,73
GraalKvant*
125,07
GraalOff.*
64,89
GraalT.2xL*
108,64
*
GraalTotal 111
GraalTrend*
109,2
Peritus*
118,77
•Sverige
470,4
Aktiespararna
•ToppSv.
15,33
Alfred Berg
*
•Akt.GlobalQ 396,21
666,48
•Akt.Norge*
1025,58
•Aktiv*
*
•BestSelect 397,12
•FastighetNo 226,24
19302,68
•Gambak*
•Ryssland
309,4
69,84
•SverigePlus
Allra
•Strat.Försi
121,02
•Strat.Lagom
151,8
•Strat.Modig
159,9
AMF
•Aktief.Mix
175,78
•AsienSH
164,91
•Balansfond
244,66
•Europa
172,47
•Global
129,79
•Nordamerika 170,54
•Småbolag
408,82
•Sverige
494,88
•Världen
313,95
Ancoria Insurance
IndexSve
527,23
Indien
196,43
NyEnergi
57,82
Offensiv
139,22
Ryssland
32,11
Strategy
137,78
Sverige
207,16
Thailand
229,33
Östeuropa
109,38
Atlant Fonder
Edge*
5435,59
1652,79
Explora*
1679,58
Sharp*
Avanza Fonder
FiFAvanza10* 167,13
FiFAvanza50* 132,06
FiFAvanza75* 148,74
FiF+BlackRoc* 113,8
FiF+EastCap* 112,24
FiF+SKAGEN* 129,29
•ZERO
200,75
Banque de Luxembourg
•America*
5546,27
•Europe*
6686,01
•Global30*
1435,68
•Global50*
1739,64
2379,61
•Global75*
998,18
•Horizon*
Baring
•AsiaGrowth*
70,95
Australia*
117,51
*
•EastEuropea 70,09
•Europa*
50,04
2561
EuroSelect*
*
•GlobalEm 31
•HongK.Chin*
941,3
•LatinAmeric* 31,75
BlackRock
AsiaDragon
33,36
•EmergMkts
28,36
•EmergEurop
83,58
Eur.Gro.Fd
36,86
•EuroMarket
26,37
•GlblSmCp
88,31
•India
30,6
•Japanopps
49,9
•LatinAm
56,29
•NewEnergy
7,81
PacifiEqu
34,29
•USBasVal
76,26
•USOpp
195,49
•W.Energy
19,44
•W.Financl
22,02
•W.Gold
23,49
•W.Healthsc
36,13
•WorldMining
31,74
•WorldTechA
18,26
Brummer & Partners
297,58
Lynx*
Carnegie AM
•EastEurope
224,59
•European
215,14
•Medical
1076,71
•NordicMarket 1164,6
188,96
SweLargeCa
SwedishSmCap 230,57
•Worldwide
937,07
Carnegie Fonder
•Afrika
11,13
•Asia
194,12
390,09
•CorpBond*
•Emerg.Market 23,82
•Indien
442,59
•Ryssland
42,57
•Småbolag
220,62
1080,64
•StrategiA
•Sverige
2182,8
Catella
•Avkast
127,72
Balanserad
151,64
CorporateBFR* 122,62
Fokus*
1329,29
Hedge
166,79
NordicLSEq* 119,16
•NordicTiger * 144,11
•Reavinst
409,3
•Småbolagsfon 392,69
342
•SveIndexA
i
går
i
år
-0,3
6,6
1,5
0,3
1,1
1,2
0,6
0,3
-0,7
0,6
9,5
11,6
3,2
3,1
2,2
6
8
4,4
6,3
5,4
15,8
-0,8 14,4
0,9
-1,3
-1,4
0,9
-0,8
-1,6
0,5
-0,7
12,9
6
6
13,6
14,6
4,7
24,6
14,7
3,6
-0,1 10,8
-0,1 11
-0,1
0,8
-0,3
-0,2
-0,9
-0,7
-0,4
9,7
16,3
8,9
14,3
12,1
10,9
14,1
14,3
13,4
1,3
-0,3
1,5
0,8
-1,6
0,8
1,3
-2,1
0,8
13,8
18,9
13,8
8,7
12,9
7,9
13,1
9,9
2,7
-2,8 9,3
0,3 1,1
0,7 6,5
0,7
0,4
0,6
-0,4
0,1
-0,8
12,6
6,5
9,6
2,5
10,2
7,1
14,5
0,7
1,1
0,2
0,5
0,7
12,7
15,2
3,3
6,5
10,3
14,5
1,1
1,8
0,1
1,4
0,5
0,1
1
0,4
10,8
11,8
14,2
10,8
13,4
8,4
9,4
-1,6
1,4
1
1,8
-0,6
-0,7
0,6
1,9
0,9
0,6
0,6
1,4
0,6
0,8
1,8
0,3
0,7
0,3
1,4
0,8
14,3
7,2
6,2
15,7
17,5
10,5
19,9
18,7
-2,3
11,1
16,6
11,7
14,6
2,4
12,2
4
18,6
0,4
15,3
1,1 10,4
1
-0,7
-0,5
-0,8
-0,8
-1
9,8
14,6
20,8
15,6
12,9
15,2
17,8
0,5
0,6
0,8
1,6
0,7
-0,7
-0,4
-0,8
3,4
17,4
1,1
13,7
24,5
16,6
11,2
8
13,1
-0,2
-0,3
0,9
-1,1
-1,2
-0,8
0,4
7,4
0,9
13,7
2,4
3,3
12,9
11
10,7
13,8
CB Fonder
•EuQuaSicA
104,88
Cicero Fonder
Focus
162,84
Global
89,83
•SRISverige
183,71
•World0-50A 120,77
•WorldAssSel 124,66
•WorldWideA 206,73
Cliens
MixfSverB
2305,28
SverigeB
2487,57
SverigeFoku
178,45
Coeli Fonder
Ekv.Absolut*
11,24
Ekv.GlbMegT* 14,07
*
Ekv.Total 25,9
Ekv.Trygghe*
13,64
Norrsken*
11,69
Power*
8,61
SelBrasilie*
6,99
*
Spektrum 12,26
Danske Invest
•AktivFörm. 2880,63
•EastEuCo
481,07
EurFocus
168,22
EurHighD
261,32
EurSmCap
468,71
GlEmMar
638,19
•GlIndex*
1242,45
•GlStockP
199,95
GrChina
520,02
•HorisontAkti 225,23
•HorisontBal
190,3
•HorisontFörs 162,73
India
589,64
Japan
215,06
Nordic
705,64
*
•SRIGlobal 125,9
•Sve/Eur
207,75
•Sverige
3562,29
•SverigeFok
178,44
Trans-Balkan
58,56
•Utland
166,23
Didner & Gerge
•AktieSv.
2299,75
•Global
200,21
Small&Micr
123,7
•Småbolag
489,46
DNB
•AsianSmCap
60,61
•ChinaCentur 864,67
ECOAbsRetur 1010,52
•FarEast
45,91
Finans*
848,48
•FRN-fond
105,69
•GlobEmergS
21,45
•GlobalSRI
34,31
•HealthCare* 258,03
•India
1459,78
•Lärarf.21-4
19,71
•Lärarf.45-5
17,8
•Lärarf.59+
14,61
•Realränte
115,82
RenewEnerg
947,36
•Scandinavia
35,78
Småb.Norge* 408,88
•Småbolag
2604,5
StiftfondSv
125,44
SveKoncis
177,75
•SweMicro
639,71
•Sverige
156,34
Technology
2693,51
Telecom*
169,78
TMTAbsRetur 1131,7
•Utland
280,86
•Östeuropa*
189
East Capital
•Balkan
13,88
•Baltikum
52,78
•China
137,48
•EmergAsia
134,13
•Ryssland
783,95
•Turkiet
9,76
•Östeuropa
28,83
Enter Fonder
•Maximal
1459,26
Return
1120,99
SelectPro
3569,7
•Sverige
2150,01
SverigePro
2612,34
Evli Fondbolag
*
•Europe 119,31
•FINSelect*
29,61
•FinlandMix*
7,26
*
Global 1585,74
•Ryssland*
105,86
•SverigeAkti 1393,55
•SverigeSele 1495,71
Fidelity International
America*
8,97
AmericanGr *
39,6
Asean*
31,57
*
Australia 56,33
ChinaFocus*
53,26
ConsInd*
46,87
EmergMark*
23,63
EurDynGrth*
45,77
EuroBa*
18,76
EuroBlue*
23,79
EuroGrowth*
15,3
*
EuroLarger 48,1
EuropAggr*
18,99
EuroSmComp* 40,81
EuStoxx50*
11,32
France*
52,12
Germany*
48,75
53,33
GlobFocus*
174,3
GreatChina*
Growth&Inc*
17,74
HealthCare*
41,3
Iberia*
69,44
40,16
IndiaFocus*
Indonesia*
27,05
Industrial*
46,03
Italy*
38,54
Japan*
192,2
Korea*
17,57
LatinAmer*
28,62
Malaysia*
45,25
Nordic*
963,9
Pacific*
28,67
*
SEAsia 7
2
17,2
-0,7
0,3
-1,1
0,1
0,1
11,7
7,1
18
3,8
7,1
6
-0,8 11,1
-1,1 15
-1 16,4
0,6 14,4
0,2 9,2
2
-3,2
0,6-13,6
0,4
-0,4
-0,1
0,3
0,6
0,5
0,7
0,7
0,7
-0,3
0,1
0,1
-0,2
0,5
0,4
0,7
-0,6
-0,8
-0,6
-0,1
-0,5
7,4
2,5
17
11,4
11,8
11,1
12,7
14,8
13,9
12,2
7,4
4,8
20,1
18,9
13,3
12,8
12,8
11,2
13,6
-1,2
14,6
-0,9 14
0,6 14,3
15,9
-0,1 9,6
0,2
-0,7
0,3
0,2
0,7
0,1
0,3
1,2
0,4
-0,3
-0,2
-0,1
-0,5
-0,7
-2,6
-0,8
-0,4
-0,7
-0,5
-0,7
0,1
-0,3
-1
11,7
8,9
-3,5
14,2
11,6
0,3
7,6
12,3
20,7
16
13,3
9,7
4,5
3,7
16,8
13,2
-3,8
13,1
7,1
12,5
14,5
12,5
15,5
11,5
0,1
14,1
9,8
0,7
1
0,5
-0,1
3,3
1,1
-1,9
4,1
15,4
15,4
18,1
-4,5
8,6
-1
-0,8
-0,8
-0,8
13,6
0,2
14,3
13,3
13,6
1,1
0,6
0,3
0,9
-1,6
-0,8
-0,7
15
13,6
4,4
16,5
17,5
13,7
12,4
0,8
0,6
-0,1
0,6
1,1
0,5
0,2
1,1
0,8
1,3
1
1
1,1
0,3
1,4
0,8
2
0,6
0,8
0,4
0,9
0,5
-0,1
-0,1
0,1
1,1
0,6
1,2
0,5
0,2
0,5
0,3
0,9
10,6
14,8
7,3
10,9
12,7
13,7
12,2
15,3
9,9
15,7
15,5
15,3
16,3
11,4
13,7
14,2
19
13,9
11,9
9,8
18,2
12,3
18,2
6,8
8,4
19,7
20,7
12,4
-4,9
6,3
12
12,5
11
Singapore*
51,7
Switzerl*
56,31
Taiwan*
10,88
Technology*
13,57
Telecom*
11,61
Thailand*
49,31
United*
2,74
World*
19,69
FIM Fonder
Balanserad*
20,56
BioMed*
18,48
•Brands*
27,39
*
•Brazil 16,88
•BRIC+*
13,78
•Europa*
13,79
•EuropaSmå*
56,66
•Fenno*
221,19
•GlobalA*
11,11
GlobalK*
1588,75
GlobalT*
887,46
•India*
61,88
Kap30*
16,27
Kap70*
17,05
*
Likvid 24,38
•Nordic*
22,54
•Russia*
41,97
•Sahara*
22,71
•USA*
24,42
Folksam Fond
•Asienfond
187,07
•Europa
250,43
•Framtid
54,83
•Förvaltning* 326,25
•GlobAktier
100,8
Idrott
333,31
•Japan*
88,07
•LOObligatio 133,88
•LOSverige
283,78
•LOVärlden
130,85
•LOVästfonde
299,5
•Sverige
681,14
•TjmSverige
180,94
•TjmVärlden
107,07
•USA
401,16
Fondita
•2000+
60,72
•Equity
135,33
•NordicSCap
131,79
Franklin Templeton
AsianGrowth* 34,54
BiotecDis*
37
China*
22,91
EmMk(acc)*
33,12
•EurGrEuro*
16,23
EuroLandGr *
20,83
FTJapan*
885,6
GlSmMID*
29,81
GlobalG&V*
25,08
GlobalGr*
14,48
Korea*
5,09
LatinAmeric*
50,42
MutualBeaco* 72,68
SmCo(acc)*
35,81
Technology*
11,21
*
•U.S.Opp,Aa 12,53
GodFond
•GodFondS&V 217,7
Gustavia Fonder
•Balkan
190,02
•Global
147,65
•Kazak*
61,11
•Ryssland
47,74
•Småbolag
317,57
•Sverige
423,04
Handelsbanken
AbsolRetur
103,13
•Amerika
641,53
•AmSmåbolag 586,57
Asienfond
461,78
Balans50
170,54
Brasilien
63,77
•Europa
343,05
•EuropaIndx
101,5
EuropaSel
249,51
Finlandsfond
56,5
•Flerm.fond
237,35
Företagsob.
125,21
•Global
370,21
GlobalTema 1133,69
GlobDyn90
150,12
GlobSelectiv
168,94
Hedge
105,25
HållbarEner
134,88
•Indienfonden 170,98
•Japan
67,08
•Kinafond
135,76
Kortränta
104,59
•Latinameri
242,05
•LuxFarEast
12,64
•Läkemedel
169,18
•MSCIUSA
242,8
•MSCIEmMaIdxA123,87
MultAssetH
154,49
MultAssetL
122,86
MultAssetM
136,52
•Norden
912,62
NordenAggr
144,15
NordenSel
271,58
•NordiskaSmåb 656,2
Norge
867,02
Offensiv100
228,58
Pen.Aktiv5
169,75
Pen.Aktiv6
188,33
Pen.Aktiv7
188,44
Pen.Aktiv8
189,68
Realräntef.
113,61
•Rysslandsfon
46,96
•Råvarufond
90,69
SBCBo
888,36
Stabil25
141,14
•SvIndCri
225,73
Sv/Världen
273,53
SveIndex
9146,73
•Sverige
1650,86
SveSel
294,94
•SveSmå
1066,6
•Tillväxt
248,66
•Östeuropa
334,56
HSBC Global Asset Man.
AsiaSmCo*
54,47
BrazilEq*
16,81
*
BRICEqM2 18,78
BRICMktEq*
12,47
ChineseEq*
89,88
0,3
-0,1
-0,2
0,1
0,5
-1,5
0,7
0,3
6,5
12,9
16,6
12
11,6
12,7
13,1
15,1
0,4
1,1
0,4
0,8
0,2
1,2
0,6
0,8
0,2
0,3
0,3
-0,1
0,2
0,5
0,1
-0,3
-2,4
-2,3
0,7
5
20,6
12,5
-9,4
9,8
12,9
13,2
15,5
13,7
13,9
7,7
17,2
2,5
8,6
-3,5
5,9
17,7
11,3
12,5
0,8
-0,4
0,3
0,8
-0,4
-0,6
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
0,2
13,8
11,1
12,7
9,6
11
12,8
20
1,2
13,7
12,1
14,2
13,5
13,6
12,1
11,9
0,3 10,9
0,3 12,4
12
-1,2
1,6
-0,2
-0,4
0,1
1,2
-0,6
0,7
0,6
0,4
-0,1
-0,3
0,5
-0,1
0,7
1
9,2
30
10,5
7,9
10,9
15,7
21,7
16
11
10,6
7,1
-3,5
13,1
10,6
15,9
19
-0,4 13,4
1,3
-0,3
-0,6
0,6
-0,9
-0,7
-8,7
11
9,6
18,6
13,3
15,3
0,2
12,8
17
0,4 14,1
0,4 6,9
-0,7-16,2
-0,5 13,2
-0,4 13,1
-0,8 13,6
14,2
0,4 7,4
1
-0,1 13,8
-0,2 12,3
-0,4 7,8
-0,5 11,6
-0,2 -0,8
0,2 14,3
1,2 19,7
0,9 20,6
0,2 14,2
0,1
-0,1 -3,2
0,9 13,4
-0,3 19,2
11,7
0,7 10,9
0,4 8,5
0,2 3,6
0,3 6,1
-0,7 13,2
-0,7 12,5
-0,6 14,6
-0,7 12,4
-0,6 9,2
0,7 12
0,5 8,8
0,7 12,2
0,7 12,3
0,7 12,2
3,7
0,9 19,6
-1,2 -0,5
-0,8 12,8
0,2 3,9
-0,9 14,3
-0,5 13,8
-0,9 13,2
-0,8 12,8
-0,6 13,8
-1 13,5
0,6 10,2
1,4 7,1
-0,8 14,4
1,1-11,1
-0,6 9,2
-0,7 8,5
0,7 10,8
EuropEquity*
48,63
HongKongEq* 129,27
IndianEquit* 175,35
LatAmEq*
12,31
TurkeyEquit*
24,85
Humle Kapitalförv.
Kapitalförv.*
152,27
Småbolag*
202,44
ICA Banken
Modig
167,71
Måttlig
140,2
Varlig
122,01
IKC Fonder
AsienFlexB* 114,74
FBP0-100*
99,85
FBP0-100SE* 133,65
FBP0-40SEB* 112,86
•FBP0-50*
106,14
FBP0-80SEB* 121,02
•FBPOppFlex* 131,4
•FBPPensVar* 124,9
FBPWWOSEB* 137,44
Filippinerna*
134,58
•GlobalBrand* 188,56
*
•Sunrise 106,01
•WorldWide*
91,4
Indecap
GuideAktGl*
164,49
GuideAktSv* 175,05
*
GuideHedge 118,27
Insiderfonder
•InsideActiv* 158,48
•InsideAsien* 123,26
•InsideAustr* 139,95
•InsideCanad* 163,36
•InsideSwede* 165,75
•InsideUSA*
193,42
•InsideUSSmC* 174,23
J.P.Morgan Asset Man.
130/30Aac$* 195,43
•ChinaAdis$* 50,62
EmMktsDebtA* 13,24
EurSCAdi*
64,1
EuroEqAdi*
51,28
GbConBlA* 1245,66
GbNaReAac*
11,76
GlbFinA*
68,21
Glb.Helthcar * 310,38
GreatChAdi*
33,37
HgKgAdi$*
52,74
IndiaAdi$*
92,77
Ja50EqAac*
14007
JapEqAdis*
27,03
LatAmAdi$*
39,76
*
RussAdis 7,34
SingaAdi$*
32,78
USSlAac$*
274,79
USSmCapGAac* 132,68
KPA Fonder
•Aktiefond
285,89
•Blandfond1
218,19
*
•Blandfond2 252,1
Lannebo Fonder
•Mixfond
19,81
•Småbolag
63,75
Sve.Flexibe
140,12
•Sverige
29,51
•Sverige130/
37,01
•Vision
4,43
Länsförsäkringar
•Asien
120,46
•EuropaAktiv 404,71
•EuropaIndex 171,59
•Fastighet
2572,23
Flexibel
135,34
Försiktig
136,89
•GlbIndex
158,91
•Global
321,5
•Japan
92,46
•LångRäntefo 159,11
Offensiv
141,15
•Pensio2010
173,29
•Pensio2015
176,14
•Pensio2020
190,23
•Pensio2025
208,62
•Pensio2030
205,74
•Pensio2035
108,41
•Pensio2040
108,15
•Pensio2045
128,18
•Småbolag
541,78
•Sve.ochVärld
36,12
•SveIndex
264,72
•SverigeAkti 1194,26
•Tillväxtma
292,53
•Trygghet
330,2
•USAAktiv
279,23
•USAIndex
249,45
Mobilis Kapitalförv.
•Aktiv*
124,54
Fokus*
133,5
Monyx
*
•AktivRänta 109,98
Genesis*
103,48
•Stra.Balans*
146,1
*
•Stra.NyaMa 107,97
Stra.Offens*
176,91
•Stra.Offens* 179,48
•Stra.Sve/Vä* 159,21
•Stra.Tryggh* 123,38
•Stra.Världe* 160,17
•SvenskaAkti* 302,04
NE Kapförv.
NESelect*
1184,62
NEStrategy* 1655,34
NESweden
212,93
Nordea
Afrikafond*
144,9
Alfa
892,75
Asian
3203,04
Avanti
1,33
BrazilianEq*
286,55
Donation
141,77
EasternEuro
197,64
EmMaSmCap* 837,63
EUCorpBond* 488,32
EuSm&Mid* 5044,33
•Europe
13326,63
EurValueEUR* 58,04
FarEastEq*
20,84
Futura
521,15
•Gen40-tal
85,29
•Gen50-tal
100,63
1,2 13,4
10,4
-0,5 14
-2,6 -3,5
1,8-10,2
0,9 11,7
0,8 14,2
0,1 12,4
7,6
4
-1
0,3
0,4
0,2
0,1
0,5
-0,2
0,3
0,1
-1,6
0,8
0,4
14,8
9,8
11,9
6,1
5,3
10,1
14
13,6
13,9
15,7
14,2
1
13,3
0,7 13,2
1,2 14,6
0,6
0,4
-0,4
-1
0,5
1,2
1,2
0,6
13,6
10,8
15,2
5,8
14,9
14,9
11,7
0,8
0,4
-0,6
0,7
1,4
0,7
-0,3
1,5
-0,1
-0,4
-0,4
-0,9
-0,3
-1,4
-0,2
0,8
0,7
10,2
10,9
-3,7
14,5
14,5
2,2
-2,8
8,9
17,8
12
11
19,7
18,4
25,4
-4
19,9
5,5
11,2
15,1
-0,4 12,8
-0,3
7
0,8 9,8
-0,4
-0,7
-0,8
-0,8
-0,8
-0,2
9,8
11,6
13,1
14,7
14,9
9,9
0,8
-0,7
-0,9
-0,2
-0,1
-0,1
0,1
1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,9
-0,4
-0,7
-0,6
0,7
-0,4
0,1
0,1
13,9
13,1
13,1
14,7
10,1
7,4
12,4
11,6
22,6
1,2
14,7
7,2
6,8
9,8
12,7
12,6
12,6
12,6
12,4
12,9
12,5
13,8
13,7
8,2
6,5
12
11,1
0,5 10,2
1,7 18,6
-0,1
0,4
0,2
0,8
0,8
0,9
0,3
0,6
1,4
0,2
1,1
6,4
6,7
11,1
11,2
10,8
3,4
9,5
14,6
0,2 12,2
0,7 12,9
-1 14,9
4,3
-0,6 10,9
14,7
-0,6 10,4
-10,3
-0,3 7,5
1,5 8,9
0,3 9,8
1,9
0,9 13,9
-0,5 14,4
1,5 15,6
-0,2 12,7
-0,3
9
-0,1 3,2
-0,1 7,6
•Gen60-tal
108,56
•Gen70-tal
109,76
•Gen80-tal
104,82
•GenSenior
78,45
•GlobTillv
200,61
GlobValue*
19,46
•Global
3,09
GlobalD.utd
133,06
GlobalDiv.
144,2
GlobalVal*
178,12
GlobalSmCap*
858,7
IndSveEj
213,7
IndexfondGl* 181,43
IndexfondSv
198,12
•Indien
202,67
•JapanFund
2,11
•Kina
185,91
Klimatfonden* 124,48
•Latinamer
225,83
Midi
175,33
•N.America
145,99
*
NoAmAllCap 1428,25
•Norden
823,85
NordicStars* 1086,49
*
NorthAmV 402,91
•NyaTillv
113,61
•Obligation
126,35
Olympiafond
136,93
Optima
721,57
•Realränte
154,94
•Ryssland
86,89
Sekura
288,76
Småb.Sverig
185
•SmåbolagNord 81,81
SPARAtrean
274,59
Stabil
141,41
StabilaAkti*
138,85
StableEquit* 1031,2
•StraRänta
128,07
Strateg100
225,02
Stratega10
144,25
Stratega30
166,48
Stratega50
196,69
Stratega70
219,44
•SweStarsiu 2190,21
*
USCorpBond 100,84
Nordnet
Aggressiv*
211,94
Balanserad*
157,76
Försiktig*
137,12
*
Offensiv 177,41
•Superfonden* 303,22
ODIN Fonder
•Europa
178,12
Fastighet
703,12
•Finland
7525,17
•Global
202,99
•Maritim
830,48
•Norden
2129,78
•Norge
2522,87
•Offshore
187,6
•Sverige
3060,83
Pictet
BiotechP*
801,71
DigiCom-P*
222,68
*
•East.Eur-R 254,19
•Em.Mkts-R
468,12
EurEqSel-P*
616,88
Generic-Pc*
272,58
GrChina-Pc
437,72
IndianEqP
455,18
JapanEqP
9159,08
RussEqPcap*
38,79
SmCapEu-Pc* 1003,59
*
WaterP 255,08
Rhenman & Partners
*
IC1EUR 419,34
RC1SEK*
356,11
RC2SEK*
365,8
SEB Dynamisk
•DynamiskAkt 11,15
•Räntefond
101,11
SEB Strategi
*
Balanserad 145,21
Defensiv*
118,27
Möjlighet*
161,43
*
Tillväxt 189,37
SEB Övriga
•Aktiespar
14,19
•AsienxJ
18,35
•AsSelLA
188,09
AsSmxJLA
51,74
BioteknLA* 1222,57
BioteknLU* 1216,09
BRLatinAm*
485,2
ECBalkan
13,88
ECTurkiet
9,76
ECRyssland
783,95
Ekorren
184,55
•EmergMa*
21,19
EtiskEurLA
29,53
EtiskGlo
14,6
EtiskSveLU
72,3
EurCRLA
15050,62
185,38
EurGratLA*
•Europa
10,13
Europa1LA
42,49
EuropaOff
1020,45
•EurSmå
54,28
Fastighet
54,89
FidAsiSpSi*
325,65
*
372,71
FidEuroSm GlbSelFuER*
2,61
GlFocFdA1*
13
GlobalLA
32,06
GlobCRLA
12,67
GoldmSaIndia* 150,57
GSBRICs*
139,09
HeGaGlobFo* 118,76
HSBCBrazil*
145,1
•Japan
7,01
JapCRLA
5,71
JFChina*
437,03
JPMGlNatRe*
107,4
•Latinam
18,34
•Läkemedel
15,86
MultiADef*
110,15
Möjlighet*
142,07
NAmerMed
1997,21
NAmerSmå
210,44
NoAmCRLA
61,85
•Nordam
11,22
•Norden
23,59
NordenLA
102,71
-0,1
-0,1
-0,1
1,1
1,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1
-0,8
0,9
-0,8
0,6
0,3
-0,2
1,3
0,1
1,2
-0,6
0,8
1,4
2
-0,7
-0,4
1
-0,6
-0,8
-0,3
1,4
1,4
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,7
-0,2
11,9
11,8
11,8
2,2
8,8
9,9
14
10,5
10,5
11,1
15,5
14
12,6
14
15,9
18
14,9
13,9
-5,2
10,9
13,2
10,7
10,4
11,1
10,9
-0,6
2,4
11,5
10,7
3,7
19,4
0,1
10,4
12,3
9
3,6
1,2
-1,9
1,2
12,9
2,3
4,9
7,3
9,7
11,1
0,7
0,6
0,3
0,1
0,4
1,4
10,8
5,5
3,3
7,7
15,3
-0,8
-0,3
0,4
-0,1
0,3
-0,5
-0,3
0,1
-0,5
13,8
13,2
15,3
12
2,5
17,4
5,1
-5
10,7
1,7
0,1
-1,2
1,2
1
0,4
1
1,9
1,4
-2,9
0,8
0,5
29,7
14,1
4,2
9,8
15,7
20,2
16,5
22,6
21,3
15,7
15,4
8,6
17,5
17,5
17,6
0,2 13,7
0,3
0,2 6,4
0,1
4
0,3 8,6
0,4 11
-0,3 11,2
0,6 13,5
-0,4 9,2
0,4 18,4
1,9 25,3
1,9 25,3
-0,4 -2,9
0,7 -1,9
3,3 -4,5
-0,1 18,1
-0,3 6,5
-0,3 10,1
-0,1 13,8
0,1 11,4
-0,8 11,3
14
1,5 14,6
-0,3 13,7
-0,1 13,8
-0,5 17,5
-0,7 15,7
-0,3 11
0,3 12,3
0,3 11,4
1 18,3
0,7 15,9
11,7
-0,1 13,7
-0,1 20,8
0,1 12,3
0,7 15,9
1,1-11,1
0,5 22,8
0,8 19
0,4 10,9
-0,3 -2,8
-4,7
-0,2 18,6
-0,1 1,5
0,3 6,5
0,2 14,1
0,1 16,9
12,8
-0,1 10,4
-0,8 14,2
-0,8 14,2
RHedgeAlph
117,64
•RysslandLA
62,84
SchGloCliC*
133,43
Schweiz
22,69
SKFAlle
252,35
StifteSver
23,58
StifteUtl
8,06
*
StratBalGlob 13,47
StratGlobal*
16,84
SveIndex*
295,06
Sverige
17,55
SverigeCR
16,58
SveriSmå
35,46
SveriSmåCR
155,65
•SveStoBol
17,05
•Tekno
29,41
TRoPrUSL*
217,99
TryggPlac
171,65
•Världen
14,08
ÖstersjWWF
27,68
•Östeuropa
21,96
ÖsteuSmåLA
24,46
SEB SpotR
*
BearOMXS30 21,17
BullOMXS30* 268,36
OMXS30*
181,86
Sensor Fonder
SverigeSele
176,44
Simplicity
•Afrika
133,66
•Asien
109,86
Balans*
91,55
•Indien
252,65
•Kina
123,21
•Norden
460,63
•NyaEuropa
72,78
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon 224,75
•AP7Räntefon 111,27
SKAGEN Fonder
•Global
1482,66
•Kon-Tiki
776,42
•Krona
100,16
•SKAGENm2
168,17
•Tellus
147,49
•Vekst
2022,52
Skandia Fonder
•Asia
309,3
•Balanserad
338,7
Cancerfonden
150,7
•Europa
457,45
•Försiktig
187,35
GlobHedge
107,68
IdeFLiv
613,74
•Japan
164,06
Norden
168,53
•Offensiv
400,15
•SmåSverige
544,25
•Sverige
1082,89
•SverigeExpo
149,9
Tillväxtmrkt
126,64
•TimeGlobal
154,74
•USA
790,83
•Världen
357,7
Världsnatur
152,37
Solidar Fonder
•AggrPlus*
193,2
•EtiskPlus*
176,56
•Flex100Plu* 168,69
•Flex40Plus* 126,67
•Flex70Plus* 143,92
Sparbanken Syd
Bas*
153,27
Global*
193,1
Sverige*
263,41
*
Tillväxt 206,61
Sparinvest
*
Corp.Val.Bnd 1141,92
EmMkCoVaBdS*1059,26
•EmMktsCorVlB*114,99
•EquitEURR* 166,76
•EthiGlValR*
143,64
•EuropValR*
115,74
*
•GlobValue 238,52
•GlSmCpValR* 146,29
•HYValBdsS* 1384,4
•InvGrVlBdR* 149,06
ProcedoSR* 1759,21
SecurusSR*
1395,17
Spiltan Fonder
•AFDalarna
155,66
AFInvest
236,87
•AFSmåland
274,73
•AFStabil
450,26
•AFSverige
470,06
•RFSverige
115,88
SPP Fonder
•Aktf.Stabil
152,46
Bygga
157,99
•EmergMarkSRI 110,48
•Europa
116,84
•GlbTopp100 172,92
•Global
98,41
•Japan
71,54
Leva
111,01
•SPP40
232,48
•SPP50
331,12
•SPP60
408,66
•SPP70
182,07
•SPP80
95,62
•Sverige
254,95
•USA
163,26
Storebrand
•DEurope
3034,24
•DGlobal
2611,27
•DNordic
23801,61
Norge*
248424,64
Verdi*
484,36
Swedbank Robur
AccesEmMar * 141,43
AccesOffensi* 230,97
AccesTrygg*
122,04
Afrika
101,65
•AktiefPens
21,62
AllemaKomp
63,98
•Amerikaf
41,09
•Asienfond
36,66
BasAction*
128,04
BasAktier*
118,96
BasMix*
25,95
BasSolid*
114,33
•EthGloMEGA 182,35
0,1
1,1
0,2
-1,2
-0,8
0,2
0,4
0,7
1,3
-0,7
-0,8
-0,7
-0,4
-0,7
0,2
0,8
-0,1
-0,2
-0,8
1,5
0,8
-2,8
21,2
14,2
14,2
16,3
13,6
10,1
8,3
12,7
14,7
11,2
10,4
10,4
10,9
13,2
11,3
15,5
5,6
9,2
12,6
9,7
13,6
-2,9 -26
2,9 32
1,5 15,4
-0,4 7,8
0,1
1,1
0,1
-0,5
1,1
10,8
13,3
22,4
10,9
10,7
0,3
0,1 13
0,5
0,3
1,4
-0,2
-0,2
11,8
7,1
0,1
11,5
7,5
4,7
0,6
-0,2
-0,7
-0,4
-0,1
-0,6
0,8
-0,6
-0,3
-0,8
-0,7
-0,8
0,5
-0,1
-0,2
-0,7
15,9
7,9
12,7
13,2
3,1
-2,5
14
22,2
13,8
14
13,3
12,6
13,9
10,4
15,8
11,1
10,9
12,8
0,9
0,7
0,7
0,2
0,4
17,8
11,7
13,9
5,5
10
0,4
0,7
1,3
-0,4
8,3
13,4
14,8
9,3
-0,1
-0,2
0,5
-0,4
0,2
1,1
2,1
-0,1
0,3
0,1
2,4
-1,6
-5
14,5
14,9
12,1
14,7
10,9
-1
-0,8
9,1
1,5
-0,3
-0,8
-0,3
-0,6
-0,5
12,1
12,9
13,1
9
16,3
0,8
-0,2
0,8
-0,3
0,9
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,8
11,5
7
10,8
13,4
12,3
12,2
22,2
1,1
4,5
8,1
11,7
12,2
12,3
14
11,5
-0,9
-0,1
-0,7
-1,5
-1,4
15,5
14,5
14,9
4,5
7,4
-0,8
0,6
0,1
0,5
-0,1
-0,1
0,1
0,7
0,6
0,8
0,4
0,2
6,1
14,4
0,8
5,2
12,9
12,7
12,1
14,9
9,1
12,9
6
2,7
12,1
•EthicaGlo
239,04
EthSvMEGA
351,66
EtikStiftel*
126,81
Europafond
24,53
•EuropaMEGA
9,5
•Exportfond
99,63
Ftgoblf.FRN
145,39
GloEmMar*
115,66
GlobalHiDiv
388
Globalfond
71,15
•GlobalMEGA
15,03
IndexAsi
191,31
IndexEur*
115,87
IndexSve*
153,25
IndexUSA
195,47
IPAktief
47,12
•Japanfond
8,14
•Kapitalinv
94,68
•Kinafond
199,39
•Medica*
19,04
MixIndexSv
241,71
*
•MixPension 18,32
•Nordenfond
90,93
NyTeknik
315,92
Obligation
132,47
•Pennmarkf
101,78
PremBalan*
150,81
*
PremFörsikti 117,29
PremModig*
174,55
•Protect90*
•Realinvest
33,91
•Realräntef
135,2
RtfFlexibel
260,48
RtfKortPlu
125,32
•Ryssland
15,82
Råvarufond
16,6
•RäntePens
13,2
•SmåbolagEu
31,26
•SmåbolagNo 103,46
•SmåbolagsSv
77,8
SvAktiepo
290,64
SweHiDiv
134,7
Sverigef
382,99
•SverigMEG
65,86
TalAktMEGA*
50,99
•Technology
182,44
•Transf50*
142,42
•Transf60*
161,27
•Transf70*
192,51
•Transf80*
209,59
•Transf90*
161,97
•Östeuropa
23,88
Swedbank Robur/Banco
*
•EtikBalans. 1304,44
EtiskSve*
7662,31
Humanfond
944,69
Tellus Fonder
*
MidasAktief 114,89
Tundra Fonder
•FrontierOpp
160,3
•NigeriaSahar
84,82
•Pakistanfond 291,29
•Rysslandsfon
81,11
•Vietnam
139,35
XACT Fonder
Bear
88,01
Bull
334,37
Nordic30
11,15
OMX
174,76
OMXSB
432,14
XACTBear2
86,26
XACTBull2
636,06
Ålandsbanken
•Catamaran*
66,16
•China*
244,88
*
Commodity 93,63
DR12*
127,36
NordicGrowt* 1002,67
•Swedish*
426,61
Öhman
*
•EtiskEmerMar 135,92
EtiskIdxSveB*
125,5
EtiskIdxUSAB* 140,9
*
•EtiskIndexEu 127,86
•EtiskIndexJa* 90,54
•EtiskIndexPa* 209,48
•EtiskIndexSv* 219,92
•EtiskIndexUS* 158,17
•G-SusBrand*
166,5
•GlobalGrowt* 310,48
•Hjärt-Lung* 1241,91
•IndexSverig* 179,38
•Nord.Miljö*
287,03
•Sverige*
548,04
NAV
-1
0,3
-0,6
-0,6
-0,9
-0,1
-0,1
-0,1
0,9
1,4
1,3
0,1
-0,1
1,1
-0,1
0,4
1,8
-0,4
0,6
-0,3
-0,6
0,2
0,1
0,3
-0,4
1,1
0,8
-0,5
-0,3
-0,6
-0,9
-0,6
-0,8
-0,8
1,2
0,4
0,2
0,3
0,6
0,8
0,8
1,2
11,9
12,9
3,7
11,6
11,8
15,5
0,1
10,6
12,9
12,6
12,8
14,3
13,6
14,7
11,6
12,8
20,2
12,7
16,8
18,8
7,1
8,6
10,3
12,8
1,2
0,1
3,9
2,2
6
12,1
3,5
0,1
17,5
-1,8
1,1
13,8
9,2
12,3
12,1
10,5
12,8
12,9
13,6
11,5
3
4,4
7,7
9,8
11,1
7,3
0,3 3,7
1,4 13,9
-1 13,4
0,9 17,3
0,1
-1,1
-0,4
0,3
6,3
-3,2
8,2
17,8
18,5
1,5 -19
-1,5 21,7
-0,6 14,9
-0,8 14,4
-0,8 14,3
2 -24,7
-2 29,6
1,2
0,3
-0,2
-0,4
0,5
1
13,8
10,9
-9,8
2
11,3
13,1
-0,1
1,4
0,8
1
-0,7
-0,3
1,4
0,8
0,8
0,3
1,2
1,4
0,8
1,1
11,1
15,4
12,3
13,5
21,4
12,8
15,4
12,3
12,3
13,6
16,6
15,2
15,2
15,1
Net Asset Value, nettovärdet
av varje fondandel.
i går Värdeutveckling i procent
jämfört med föregående
börsdag.
i år
Värdeutveckling i procent mätt
från senaste årsskiftet.
*
Aktuella uppgifter saknas.
Senast kända värden anges.
•
PPM-fond.
U
Income (Inc) – denna
andelstyp ger utdelning.
A
Accumulated (Acc) – denna
andelstyp ger inte utdelning.
A20
ONSDAG 18 MARS 2015
SERIER & KRYSS
GUIDEN · ONSDAG 18 MARS 2015
Träffpunkter
4 Träffpunkt Brorsbacke, öppet kl
10–16.
Övrigt
4 Föredrag, Livet i ett Vasaloppsperspektiv, med H B Hammar kl 18.30,
Vikens lekmannakår, Vikens kyrkstuga, S:t Andreas väg 40.
4 Naturrum Kullaberg, Jågel fåglar,
utställning av daglig verksamhet i
Höganäs, Fågelringmärkning, utställning av Johan Hammar, Memoryspel
för barnen, kl 11–16, Italienska vägen
323, Mölle.
LANDSKRONA
Träffpunkter
4 Västra Fäladen, påsktema kl 14.
4 Anhörigcentrum, öppet kl 9–12,
och 13–15, drop-in kl 9–11, prata,
fika och träffa anhörigsamordnare.
Kultur
4 Pumphuset, Andre Ivarsson, fotografi, Susanna Slöör och Leif Mattsson, målningar, öppet från kl 11.30.
4 Landskrona museum, öppet kl
12–17. Fotografier av Eva Lie, om
Jannas väg från man till kvinna.
Grafisk design och illustration av Dan
Jonsson. Black mirror, fotografier av
Eric Antoine.
Övrigt
4 Vad är Capoeira? Prova-på, kl
17.30–20.30, Folkets hus, Lilla festsalen, Säbygatan 16.
4 Loppis, Malvan, kl 14–18.30,
Drottninggatan.
4 Second hand, Kupan, kl 12.30–16,
Föreningsgatan 88-90.
4 Språkonsdag, läxhjälp kl 16–17,
språkkafé kl 17.30–18.30.
4 Akvarellmålning, hos Glasorama,
proa-på-fortsättningskurs, fördjupning i akvarellens olika målningstekniker kl 17.30–20.00, Stora Norregatan 26.
4 Teater, Astrid – En saga om Sverige,
Astrid Lindgren och hennes figurer
fortsätter att leva trots att Astrid själv
är död. Men vem var hon egentligen?
Kl 19, Landskrona teater.
FOTO: MARTIN LINDEBORG
HÖGANÄS
Träffpunkter
4 Anhörigcentrum, träffpunkt/
anhörigkafé Omtanken, kl 14–16,
biblioteket, Hjärnarp.
ÅSTORP
Övrigt
4 Vernissage, Vackert genom mo-
lingshem kl 19, Hakon Böcker berättar och visar bilder från sin tid som FN
soldat i Kongo.
4 Medmänniskan i Fyren, bön kl 10,
kafé och second hand kl 12–17.
4 Vårliden, Träffen kl 10–12, våffelkafé kl 14.
4 Ängahällan, förmiddagsträffen kl
9.30, Anna underhåller kl 14.
4 Yogaträning, prova-på, kl
17–18.30, Massage och Hälsa, Hemmeslöv, Hemmeslövsvägen 15 (föranmälan till [email protected]
com).
4 Taizémässa, kl 18.30, Strövelstorps kyrka, Bankvägen 26.
4 Mässa, kl 8.30, Ängelholms kyrka.
4 Promenadgrupp, följ med på en
tur i skog och natur, gymnastikinslag
ingår, samling vid parkeringen efter
idrottsplatsen i Hjärnarp, kl 9.
4 Onsdagskaffe, kl 14, S:t Mikael,
Ishallsvägen 10.
4 Passionsandakt, kl 18.30, S:t Mikael, Ishallsvägen 10.
4 Gudstjänst, på Sjukhuskyrkan kl
15.30.
4 Nålbindning, lär dig tekniken och
inspireras att göra vantar och muddar, kl 18–21, Vuxenskolan, Järnvägsgatan 11 (föranmälan).
4 Stickkafé, kl 18–21, Kronohäktet, Tingstorget (föranmälan till
[email protected] eller
0431-83885).
4 After Workis, kl 17–20, Hjärnarps
församlingsgård, (anmälan till Staffan Ohlsson 0706638633).
ÄNGELHOLM
HELSINGBORG
Barn
Träffpunkter
bilen med fotograf A-C Hagberg, kl
18–19.30, ABF Stiftet, Trädgårdsgatan 38, Åstorp.
BJUV
4 Bjuvs fritidsgård, öppet kl
15–21.30, Vallgatan 47.
4 Ekeby fritidsgård, öppet kl 14–21,
Allégatan 2.
4 Mötesplats Varagården, högläsning kl 10.30, film kl 14.
4 Solträffens mötesplats, modevisning med Zoom In från Ekeby, kl
14–16.
4 Filmklubben, för barn mellan 9-12
år, kl 15, Bjuvs Bibliotek.
KLIPPAN
4 Grand Bio, Kingsman, The Secret
Service kl 19, Storgatan 7.
4 Föredrag, Tre världsomvälvande
händelser i Vattumannens tidsålder,
med Bertil Jönsson, kl 19, Hillesgården.
BÅSTAD
4 Båstads församlingsgård, hjälp-
gruppen arbetar inför vårmarknaden
kl 9.30.
Strövelstorps församlingshem, Bankvägen 26.
4 Babykafé, kl 13.30–15.30, S:t
Mikael, Ishallsvägen 10.
4 Öppen förskola, kl 13–16, Höja
församlingsgård, vid kyrkan.
4 Loklekis, kl 10–16, Järnvägens
museum, Banskolevägen 11.
Johan Tyrberg ger ett smakrikt föredrag i Helsingborg.
4 Middagsbön, Mariakyrkan kl 12.
4 FN kväll, i Östra Karups försam-
4 Öppen verksamhet, för barn
mellan 0–5 år i sällskap av vuxen,
musik, pyssel, fika, kl 9–11.30, Össjö
församlingshem.
4 Öppen förskola, kl 9.30–11.30,
4 Seniornet, öppet för medlemmar
och icke medlemmar kl 9.30–12,
Larmvägen 8A.
4 Lundhagen, Seniorshopen med
mannekänguppvisning kl 14.
4 Bårslöv, Café Fritt fram kl 9.30–
11.30, släktforskning med Ingemar
Blixt kl 13.30–16.30.
4 Elineberg, öppet kl 9.30–12.30,
kafé med servering.
4 Husensjö, öppet kl 9–16, qi gong kl
9.30–10.30, lunch kl 11.30–13, kafé
kl 14–15.30, bingo kl 14–15.30.
4 Ringstorp, frukost kl 9–10, hemlagad lunch kl 11.30–13, tema Helsingborg, Möllevångsgillet berättar
och visar film om gamla Helsingborg
kl 14–15.30.
4 Söder, gymdans kl 13–14, bingo
kl 14–16.
4 Adolfsberg, canasta kl 10–13.
4 Rosenknoppen, seniorshake kl
9.30–10, frukostklubben kl 10–12.
4 Tågaborg, öppet kl 8–16, canasta
kl 10–12, stickkafé kl 13.30.
4 Rydebäck, kafé kl 9–12 och
13–15.30.
4 Sköldenborg, onsdagsfika, film
och tyrolermusik kl 13.30, bastu kl
9–15.
4 Seniornets it-träffpunkt, öppet
för medlemmar och icke medlemmar,
kl 9.30–12, Larmvägen 8A.
4 Påarp, herrarnas matlag kl 9–13,
våffelkafé kl 14.
Film
4 Röda kvarn, Leviathan kl 17.30,
Stilla hjärta kl 17.45, Wild Tales, kl
20, Turist kl 20.15, Karlsgatan 7.
Kultur
4 Scen, Alla har råd, med Yvonne
Skattberg och Barnarbetarorkestern,
kl 19.30, Dunkers kulturhus.
4 Utställning, Galleri Tegelbruket,
målningar av Anita Persson och Kerstin Palmqvist kl 13–16, Ytterövägen,
Rydebäck.
4 Idrottsmuseet, öppet kl 9–15,
beställ guidade turer eller prova
audioguiden, Mellersta Stenbocksgatan 10.
Övrigt
4 Familjekväll, med vardagsgudstjänst, mat, roligheter och överraskningar, kl 17, Allerums kyrka, Allerums kyrkväg 3 (anmälan till annica.
[email protected]).
4 Undervisning, med samtal och
kaffe, kl 19, S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23.
4 Årsmöte i Attention, Nordvästra
Skåne, kl 19, Studiefrämjandets lokaler, Järnvägsgatan 41, Helsingborg.
Föredrag
4 Jordens salt, biskop Johan Tyrberg
om människans kallelse att leva i
världen, kl 19, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10.
4 Författarbesök, med Petter Lidbeck som ligger bakom deckarserien
Tre tjejer, med Pella, Siri och Tyra i
huvudrollerna, kl 18, Idé A Drottninghög, Blåkullagatan 5.
Barn
4 Sagodetektiven Isadora, och kattmysteriet, för barn mellan 3–5 år, kl
10.15, Ringstorps bibliotek.
4 Öppen verksamhet, för barn mellan 7–12 år, kl 14–17, Helsingborgs
stadsbibliotek.
OM GUIDEN
4 Mejla till [email protected]
4 Senast kl 9 tre vardagar före
publicering måste vi ha uppgifterna.
4 Det betyder, exempelvis, att det du
vill ska publiceras på fredag, lördag
eller söndag, måste vara Guiden till
handa senast på tisdag kl 9.
4 För att undvika onödiga tryckfel är
det viktigt att du är tydlig och kortfattad i ditt mejl.
4 Bilder tas tacksamt emot om de är
högupplösta och av god kvalitet. Kom
ihåg fotografens namn.
4 Redaktionen gör ett urval av det
inskickade materialet.
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
ORDGÅTAN
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Hårt jobb
Grönområde
Visar tidens gång
Teaterledning
Byggbitar
Ytan
Kroppsslag
Skogsväg
A21
ONSDAG 18 MARS 2015
SERIER & KRYSS
ZITS
av Jerry Scott & Jim Borgman
DAGENS SUDOKU
1
5
9
8
2
3
7
9
8
NEMI
4
av Lise Myhre
8
9
3
2
1
4
2
5
9
7
3
3
4
1
© Bulls
DAGENS RECEPT
KALLE & HOBBE
”Calvin & Hobbes” av Bill Watterson
En vegetarisk vardagsrätt som går snabbt att göra och är full
med smak.
1. Koka upp vatten och salt
i en kastrull.
2. Skala och hacka lök. Hetta upp 2 msk olivolja i en
gryta och bryn löken mjuk
utan att den tar färg, ca 2
min. Strimla purjolök (den
vita delen). Skär morötter i
slantar och lägg ner i grytan tillsammans med purjolöken.
3. Skär zucchini i 1 cm stora tärningar. Tillsätt linser,
krossade tomater, kokosmjölk, 2 dl vatten, tomatpuré och zucchinin i grytan.
Krydda med ingefära, spiskummin, buljongpulver, ¾
tsk salt och ½ tsk peppar.
Låt koka ca 15 min tills linserna är mjuka.
4. Koka tagliatellepasta.
5. Strimla kål och skär äpple i skivor. Lägg i skålen
och ringla över 2 olivolja,
vitvinsvinäger, ½ krm salt
och 2 krm peppar.
6. Servera lins-& kokosgrytan med tagliatellen och
salladen.
Dagens recept är ett samarbete med Middagsfrid
Tidigare recept
recept: är
www.sydsvenskan.se/mat--dr
Dagens
ett samarbete
SUDOKULÖSNING
© Bulls
5
1
2
4
9
1
6
2
3
6
8
5
4
9
7
3
1
2
7
5
8
6
4
9
5
6
7
1
2
3
8
9
4
4
2
3
9
8
6
5
7
1
1
8
9
5
4
7
3
2
6
6
7
1
8
9
5
4
3
2
2
3
4
6
7
1
9
5
8
8
9
5
4
3
2
1
6
7
”Fred Basset” av Michael Martin
4 portioner
200 g gul lök
4 msk olivolja
½ purjolök
200 g morötter
1 zucchini
100 g röda linser
210 g krossade tomater
400 ml kokosmjölk
3 msk tomatpuré
1½ tsk ingefära
1½ tsk spiskummin
1½ msk buljongpulver
4 portioner tagliatellepasta
400 g vitkål
1 äpple
1½ msk vitvinsvinäger
Salt & svartpeppar
7
LABAN
av Lars Mortimer
Indisk lins- och kokosgryta med tagliatelle
8
HÄLGE
av Jerry Scott och Rick Kirkman
3
BABY BLUES
Så löser du sudoku
■ Varje rad, vågrätt och lodrätt,
samt varje 3x3-ruta måste innehålla alla siffrorna 1-9.
■ Varje siffra får endast finnas
en gång per rad eller 3x3-ruta.
■ Lätt sudoku: måndag-tisdag.
■ Medelsvår suodku: onsdagfredag.
■ Svår sudoku: lördag-söndag.
A22
ONSDAG 18 MARS 2015
FAMILJ
18
Redaktör: Roland Classon
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 92 20
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
AKTUELLT ANSIKTE · WEIRON HOLMBERG
MARS
Edvard
Edmund
4 Edvard är fornengelskt och består av ”ead”
som betyder ”rikedom”
och ”weard” som betyder ”väktare”, alltså ”rikedomens väktare”.Namnet
kom hit på 1600-talet och
blev populärt vid mitten av
1800-talet. Omkring 13 500
heter Edvard, cirka 2 800
kallas så eller har det som
första förnamn.
4 Edmund kommer från
fornengelskans Eadmund,
där ”ead” betyder ”rikedom” och ”mund” har betydelsen ”beskydd” eller ”beskyddare”. Omkring 1 200
heter Edmund. Endast 167
har det som tilltalsnamn eller första förnamn.
”Modigast är den
som vågar visa sig
som man är.”
John Lancaster Spalding, amerikansk författare, 1840–1916
BEMÄRKELSEDAGEN
4 I dag firas enligt gammal
kristen tradition minnet av
helgonet Kyrillos av Jerusalem. Han levde på 300-talet
och har haft stor betydelse
för gudstjänstens utformning i både öst- och västkyrkan. Han var först med
att sammanställa vilka bibeltexter som skulle läsas
vid olika gudstjänster och
står även bakom firandet
av palmsöndag, skärtorsdag och långfredag.
45,4
...sekunder – så löd det nya
världsrekordet på 400 meter som den amerikanske
löparen Louis Jones satte
för 60 år sedan, 1955. Det
skedde vid tävlingar på hög
höjd i Mexico City.
FÖDELSEDAGAR
4 80 år fyller
den 19 mars
Gunnar Nilsson, Rydebäck.
60 år fyller
19 mars Janet
Henriksson,
Landskrona.
20 år fyller 19
mars Tim Borg,
Glumslöv.
Weiron Holmberg är mest känd för sin roll i ”Sällskapsresan”, men han är mest stolt över rollerna på Folkteatern i Göteborg.
FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL
Han skrattar
bäst åt sig själv
4 Skådespelaren Weiron Holmberg fick
sitt genombrott som suputen i komedin
”Sällskapsresan”. Men han har en allvarlig sida som inte är att skratta åt, ett
glödhett politiskt engagemang. Ingenting hade dock blivit av om han inte slutat
med alkoholen.
Bland en lång rad kultförklarade komedier har skådespelaren Weiron Holmberg gjort sig folkkär i sin
genombrottsroll som Robban i ”Sällskapsresan”
(1980), ständigt letande efter Pepes Bodega. Vissa likheter mellan honom och
rollfiguren finns, medger
han. Båda är ”kompisar
med alla”, bullriga och tar
plats. Och båda har humor.
– Det har man i blodet som
göteborgare. Glimten i ögat
är väldigt viktig i livet. Att
ta sig själv på för stort allvar är löjligt. Jag skrattar
både med och åt mig själv
– annars är det ingen idé att
vara, säger han på sjungande göteborgska i sin lilla hyresetta.
Fastän 35 år har gått kan
folk till leda upprepa Robbans replik och ropa ”hallå invalido”. Men Weiron
Holmberg tycks ta uppmärksamheten med jämnmod.
– Jag svarar ”tjena, tjena”.
Jag är ganska lugn och rätt
balanserad av mig. Jag har
varit med om så mycket så
jag har råd att bjuda på mig
själv. Men blir folk för närgångna kan även jag fräsa
ifrån. Man måste kunna
freda sig.
Bakom skämtlynnet finns
ett allvar. Ett gammalt, men
välbehållet politiskt engagemang utan beröringsskräck med ordet kommunist. Solidaritet och rättvisa är honnörsorden, kapitalism ett skällsord.
– Man måste sträcka
ut en hand och hjälpa en
kompis, säger han med
glöd som motar bort tanken på att skämta om hans
roll som Biffen, ärkekapitalisten Wall-Enbergs un-
derhuggare i filmerna om
Jönssonligan.
Glöden har spår ända till
uppväxten i Göteborgs arbetarkvarter Gamlestan.
– Vi hade fantastisk sammanhållning. Alla hjälpte
varandra.
På nära håll var storasystern till stor hjälp med
skolarbetet, och med att
bibringa honom dansens
grunder. Som 15-åring kunde han dansa ”allting”. Då
var det dags att säga adjö
till skolan, systern och föräldrarna och bli sjöman.
– Jag ville se världen! På
den tiden fanns inga sällskapsresor. Att gå till sjöss
var enda sättet att ta sig hemifrån utan pengar.
80 ÅR
Weiron Holmberg
4 Aktuell: 80 år den 18 mars
2015.
4 Gör: Skådespelare.
4 Bor: Kullavik söder om Göteborg.
4 Familj: Dottern Lena och
barnbarnen Lindi och Patric.
4 Så firar han födelsedagen:
”Inte det minsta! Ska bara gå ut
med de närmaste och käka en
bit mat.”
4 Om att fylla 80: ”Jag begriper inte att jag har blivit så
gammal. Trodde inte att jag
skulle klara 25.”
han en uppenbarelse när
han är på väg att ta sig en
jävel: ”Slutar du inte att
dricka nu så dör du”. Han
får syn på en lapp från en
nykter kompis med telefonnummer till Fria Sällskapet
Länkarna och fattar ett livsavgörande beslut.
– Nu har jag inte druckit på 37 år, inte en droppe!
Annars hade jag inte levt.
Efter två år som nykter fick
han sitt stora genombrott
i ”Sällskapsresan”.
– Det var jävligt trevligt
att spela in filmen, men det
är aldrig någon som talar
om alla roller jag gjorde
på Folkteatern i Göteborg.
Ändå var det på scen som
jag visade vad jag kunde. TT
EYAL SHARON KRAFFT
Tio år senare hade han
återigen fast mark under
fötterna. För att försörja
sin nyfödda dotter efter ett
kapsejsat äktenskap arbetade han som styckare på
ett slakteri. Flaskan dövade saknaden efter sjön.
Först som 43-åring kom
den stora vändpunkten. Då
hade han testat skådespelaryrket i några år och nästan dukat under av dubbla jobb och alkohol. Då får
Minnesgåva
Tillsammans kan vi besegra cancer.
Skänk en minnesgåva på cancerfonden.se
Tel 020-59 59 59 | pg 90 1986-0
ONSDAG 18 MARS 2015
A23
FAMILJ
Thom Wilson har avlidit
Thom Wilson är död.
Han var född i början på 1950-talet, amerikanska medier är osäkra på det exakta födelsedatumet. Dödsorsaken är inte heller klarlagd.
Under sin karriär producerade Wilson flera
viktiga amerikanska punkskivor, bland annat
The Adolescents debutalbum från 1981 och
Dead Kennedys ”Plastic surgery disasters” från
1982.
Mest känd är Thom Wilson för sitt arbete
med The Offspring. Han producerade gruppens tre första studioalbum – däribland
”Smash” från 1994, skivan som förvandlade
det perifera punkrockbandet till en miljonsäljande världssuccé. TT
● UPPVAKTNING
UNDANBEDES
GRATTIS
4 Musikproducenten
Ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Håkan Bergsten, Fleninge
Hipp hipp hurra för
Cassandra idag
Grattis önskar
farmor och farfar
Daniel, Madelene,
Rasmus
Benjamin och Matilda
Ev. uppvaktning
undanbedes
A-C Olsson, Höganäs
Grattis Fredde
till de 40
Önskar Skottet med
familjer
TACK
FÖDELSEDAG
4 För 59 år sedan, 1956, föddes Ingemar Sten-
mark, en av världens genom tiderna främsta
alpina skidåkare. Han har två OS-guld, ett OSbrons och tre VM-guld. Han vann den totala
världscupen 1976-1978, trots att han inte körde fartgrenar. Hans 86 förstaplatser i alpina
världscupen gör att han står i särklass. I vår
deltar han i tv-programmet ”Let´s dance”.
Cervantes kvarlevor
hittades – efter 400 år
Cassandra 5 år
Hipp hipp hurra på
din stora dag
Kramar från mormor,
morfar, Sofia, Fredrik,
Lina o Oscar
Vårt charmtroll Lilly
fyller 1 år
Stort grattis från
Farmor och Farfar
Grattis Vidar på din
4-årsdag
Vår lille solstråle
Kramar från Farmor och
Farfar, morfar Kalle
DET HÄNDE DÅ
4 För 50 år sedan, 1965, företog den ryske kos-
monauten Aleksej Leonov den första rymdpromenaden. Han befann sig fritt svävande i rymden utanför rymdfarkosten Voschod 2 under
tolv minuter, förankrad med en vajer.
Stort Grattis på
10-årsdagen Niclas!
Kramar från
Mamma & Marcus
Grattis fina Cassandra
på 5-årsdagen. Kramizar
Mamma, Pappa
& Amanda.
Hipp hipp hurra
Anette på din dag!
Kram från Pappa,
Michelle, Mattias,
Jonathan, Flisan,
Niclas, Marie
●
Till all personal på
Skogslidens demensboende
i Båstad. Tack för det
fantastiska arbete som ni
alla gör för vår Ulla. Det är
helt otroligt vilket
engagemang och empati ni
har för vår älskade mor.
Ni är alltid så positiva när
man ringer eller kommer
och besöker henne och mor
är alltid på gott humör tack
vare er. Ni är ett föredöme
inom svensk äldrevård och
bättre kan det inte bli.
Ett hav av rosor från
tacksamma barn
Annika, Åke och Jan.
DÖDSFALL
Grattis mamma
på 50-årsdagen
Kram
Daniel, Josefin och
Benjamin
Tony Irving gör
krogshow i Stockholm
●
* 6 juni 1919
* 29 augusti 1946
Åstorp
har idag lämnat oss
Helsingborg
11 mars 2015
Jörgen och Lena
Anki och Susanne
Barnbarnen
fredag 20 mars
med våra kära barn
med familjer.
Gertrud och Kjell
Aggarp
●
Jag firar min 75-årsdag
lördagen den 28 mars med
öppet hus på SPF-lokalen
Hörnan mellan 13.00-17.00
osa senast den 25/3, tel
0418-662405 el 0707662407. Inge Lundkvist,
Svalöv
Nu har Din humor klingat ut
men Din värme och Ditt krut
i minnet lever kvar
när Du på nästa resa drar
God tur Farsan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla kyrka
torsdagen den 26 mars
kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan om
deltagande till Jörgen tel:
0708-956637
senast den 20 mars.
Min älskade Make
Vår käre Pappa
och Farfar
Sigurd
Kristensen
* 9 juni 1954
har idag stilla insomnat
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Svalöv
den 13 mars 2015
Häljarp
den 11 mars 2015
Lisbeth och Sven Ingvar
Nils, Fredrik
Helene och Ulf
Moa, Holger, Anna
Släkt och vänner
Urszula
Linda
Martin och Marika
Linnéa
Övrig släkt och vänner
Minns mig
som jag var en gång
Då livet sjöng
en glädjens sång
Minns de tankar
som jag tänkte
Minns den kärlek
som jag skänkte
Begravningen äger rum i
Svalövs kyrka fredagen den
10 april kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till Forslidsgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-665180 eller
[email protected]
senast den 8 april.
Tänk gärna på Läkare Utan
Gränser bg. 900-6032.
En tröst i sorgen Gud oss ger
Att Pappa nu slipper lida mer
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka torsdagen
den 26 mars kl. 14.30.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
[email protected]
senast den 23 mars.
Vår kära
Karin Seger
* 2 augusti 1928
har idag lämnat oss
Mörarp 1 mars 2015
Min kära Mamma
Lilian
Fellwing
har idag stilla insomnat
Agneta
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Göran
Andersson
4 I höst byter Tony Irving ut jurystolen i ”Let’s
Lilly 1 år!
Grattis
Önskar mormor
& morfar
Gurli
Andersson
* 16 januari 1919
BRÖLLOPSDAGAR ●
UPPVAKTNING
Vår älskade Mamma,
Svärmor och Mormor
Helsingborg
10 mars 2015
Vi firar vår
60-åriga
bröllopsdag
4 Emma
dance” mot en röd konferencierkavaj i den extravaganta kabarén ”Wild thing – about love”.
Som den utmanande Mr Red ska han presentera burlesk, dans och divor – allt inramat som
en dekadent Moulin Rouge-show.
Kabarén har premiär den 16 oktober i Metropol Palais salonger i Stockholm. TT
Ett varmt och ödmjukt tack
för all uppvaktning på min
högtidsdag. Tack för vackert
tal av Sirius-Ordens
stormästare Bengt-Arne
Jönsson samt hyllningssång
från Bröderna i Logen XXV
111 Alphard och tal och sång
av kyrkoherde Fredrik
Höggren samt personal ur
Ängelholms församling.
Tack för blommors
mångfald och presenter av
olika slag samt gåvor till
Svenska kyrkans
internationella arbete och
Aira, sjukhuset i Etiopien,
Ssenyange Education center
i Uganda. Alla förgyllde ni
min dag som jag kommer att
minnas resten av mitt liv.
Eddie Zackrisson,
Ängelholm
Vår käre
Emma Thompson
i Disneyklassiker
Thompson och Kevin Kline är klara
för kommande nyversionen av Disneys klassiker ”Skönheten och odjuret”, skriver BBC. Oscarsbelönade Thompson ska spela Mrs Potts
medan lika Oscarsbelönade Kline ska gestalta
Maurice, skönheten Belles pappa.
”Beauty and the beast” regisseras av Bill
Condon och får premiär i mars 2017. Sedan tidigare är bland andra Luke Evans, Emma Watson och Dan Stevens klara för filmen. TT
●
DAGENS ROS
4 Spanska experter har efter idogt sökande hit-
tat kvarlevorna av Miguel de Cervantes Saavedra, författaren bakom klassikern ”Don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden”, nästan 400 år efter hans död.
Francisco Etxebarria, som leder undersökningarna, säger att experterna är säkra på att
ha identifierat ”vissa kvarlevor av Miguel de
Cervantes”.
Det har varit känt att Cervantes begravdes
i en kyrka i Madrid-stadsdelen Las Letras 1616,
men när kyrkan byggdes om flyttades hans
stoft till den nya byggnaden. I samband med
detta försvann kvarlevorna. En grupp på 30 experter har under det senaste året arbetat med
utgrävningarna efter författaren. TT-AFP
●
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium tisdagen
den 7 april kl. 14.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden
tel. 020-301130.
Boris och Margaretha
Johan och Linda
Julia, Isabelle, Filip
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
Ett varmt tack till
Hemvården, Mörarp.
IN MEMORIAM
Till minne av
Kenneth
Feldstedt
* 11.12.1997
† 18.3.2010
Alltid älskad
Alltid saknad
Aldrig glömd
Mamma
Göran
Syskon
●
A-DELEN · ONSDAG 18 MARS 2015
NYHETER
Uppdrag köpa blöjor
Onsdag
Kenny
Lindquist
[email protected]
com
Otaliga äro uppdragen man fått under livets
gång…
Häromkvällen fick jag en släng av nostalgi.
Plockade fram en vinyl med den amerikanska
supergruppen Manhattan Transfer.
Sommaren 1987 engagerade jazzprofilen
Holger Sönne just Manhattan Transfer för ett
framträdande i Sofiero slottspark.
Själv ingick jag på pappret i mottagningskommittén. I själva verket var jag förklädd
journalist – eftersom gruppen inte hade för
vana att snacka med murvlar.
Tre limousiner skaffades fram och min kompis
och jag hoppade in i den ena för färd mot Kastrup. Hoppet blev ödesdigert. Jag missade baksätet vilket satt betydligt längre bak än i min Ford
Escort. Vid läkarbesöket tre dagar senare visade
det sig att jag stukat svanskotan.
Hursomhelst, vi kom iväg och personalen
på färjan tittade storögt när vi körde ombord. Men det var inget mot vad ett gäng
småländska pensionärer på Gnosjöbussen
gjorde. Tanterna slet snabbt fram sina
laddade Instamatic-kameror och intog
skjutläge.
Vår privatchaufför öppnade dörren
och ut klev två långhåriga orakade
ynglingar ( ja, det var då, det).
– Såna däringa popidoler. Inget
att ta kort på, mumlade en småländska och stoppade ner kameran.
Efter att nära orsaka ett antal se-
riekrockar på motorvägen, kom våra ekipage
fram till Köpenhamns lufthavn.
Spänningen var olidlig när vi skulle ta emot megastjärnorna, Janis Siegel, Cheryl Bentyne, Tim
Hauser och Alan Paul. De var även kända för
sina divafasoner.
Först in i vip-rummet klev Alan Paul med
sin lilla dotter Arielle (uttalas som tvättmedlet). Han mönstrade min menige figur och gav,
likt en marinkårssergeant, omedelbart ordern:
– Hello boy! Spring direkt och köp blöjor till
min dotter!
Snacka om att spela Allan…
Tog ett snabbt ögonmått på ungen och kutade iväg till en av Kastrups butiker – allt för
att göra den store till viljes.
Var snabbt tillbaka.
Med blöjor i fel storlek.
Den världskände artisten skakade argsint på
huvudet och jag blev rädd för en sekund… dels
för att han skulle slå mig på käften och dels för
att han skulle ställa in kvällens konsert. Men
han klev in i limousinen muttrande ”fuck Switzerland.”
Ställde i smyg tre frågor till Cheryl Bentyne
och fick svar.
Konserten blev lysande och utökade min
meritlista.
Jag menar… vem har haft den äran att köpa
blöjor till Alan Pauls dotter?
Fel size – dessutom.
Utbudet av varumärken kan variera mellan butiker. Vi reserverar oss för slutförsäljning.
WNIKÖRER: ONSDAG. KENNY LINDQUIST TORSDAG. SARA ENGSTRÖM Livet på landet / SANDRA
JAKOB, Sociala medier FREDAG. TJERSTIN THORSÉN: Klarspråk LÖRDAG. LARS JOHANSSON,
chefredaktör SÖNDAG. MARIKA RASMUSSON Familjärt / OLA OLOFSSON Olater
BLOMMOR
Vårfägring som
inte får plockas
4 Snart börjar vackra
vårblommor och andra
växter titta fram. Men
ta reda på vad som gäller innan du ger dig hän.
En del går bra att plocka
– andra får du inte röra
alls.
Blåsippor, gyllengula gullvivor och vitlöksdoftande
ramslök. Beundra gärna,
men se till att hålla fingrarna i styr. De är, liksom en
rad olika växter, fridlysta –
antingen i hela landet eller
i vissa län. Ta reda på vad
som gäller där du befinner
dig.
– Blåsippan är förbjuden
att gräva upp i hela Sverige och i vissa län får man
inte heller plocka den, säger Didrik Vanhoenacker,
jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
Liljekonvalj går bra att
plocka men absolut inte
gräva upp. Gullvivan är helt
fredad i Skåne, Hallands
och Örebro län, och får
inte plockas alls där. Den
blåvioletta backsippan ska
Blåsippan får inte plockas
i Skåne.
man också låta stå, påpekar
Vanhoenacker.
– Den är fridlyst i hela
landet och man får inte
röra den alls.
Att plocka fram spaden
för att få med sig en sådan
planta hem vore definitivt
ett lagbrott.
– Det gäller de arter som
skulle kunna bli föremål för
kommersiell försäljning.
Det är ju snygga växter så
man kan misstänka att folk
skulle vilja ha dem i trädgården.
– Tussilago och vitsippor
är ”safe” att plocka i hela
Sverige, och de håller sig
ganska bra inomhus också. TT
ANNA KAROLINA ERIKSSON
PANG!
KOM IN OCH SMÄLL EN
BALLONG SÅ FÅR DU RABATT
Chans till mellan
20 och 50 % rabatt
Delta i vår påsktävling och
VINN ÄGGET
Lämna in minst ett föremål till auktion mellan den 20 mars
och den 4 april 2015 och tävla om Arne Jacobsens Ägget.
Tävlingsvillkor: Minst ett av auktionsföremålen skall ha en värdering på minst 3 000 SEK. För delta
i tävlingen så måste du även svara på en fråga samt ange en motivering till varför just du skall vinna
tävlingen. Deltagandet kräver att du har ett kundnummer hos Lauritz.com, vilket är gratis. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren. Se fullständiga tävlingsvillkor på Lauritz.com.
LADDA NER VÅR APP
Inom några få minuter är du redo
att lägga bud eller sälja varor.
Helsingborg, Järnvägsgatan 15. Ängelholm, Storgatan 16. Gäller tom 21/3
AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM HELSINGBORG . Garnisonsgatan 6
tel 042 / 329 300 . [email protected] . Mån - fre 11-18 . Lör 10-14
B-DELEN · ONSDAG 18 MARS 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
MED HÖGANÄS, ÅSTORP, BJUV OCH SPORT
HELSINGBORG
”Vi trodde det räckte att man informerade om kameraövervakningen. Så fort vi insåg att vi missat tog vi ner
dem och skickade en ansökan till länsstyrelsen.”
Emma Nordström, verksamhetschef på sportcentret, om att Höganäs kommun
vill sätta upp två övervakningskameror men att länsstyrelsen bara
godkänner en. B9
KOMMUNPROJEKT
Maria Norberg är nyanställd i Helsingborgs stad för att jobba med social hållbarhet, folkhälsa och antidiskriminering. Nu leder hon ett projekt där hbtq-frågor ska få särskilt fokus.
Ny hbtq-satsning på gång
HELSINGBORG
4 Helsingborgs stad ska i år kraftsamla
kring hbtq-frågor. Maria Norberg är nyanställd för att driva flera olika projekt under året – med målet att hbtq-personer
ska känna sig mer inkluderade i staden.
– Kunskapen om hbtq behöver öka,
säger hon.
I fredags skickade Maria
Norberg in en ansökan om
statsbidrag till Socialstyrelsen. Helsingborgs stad hoppas få 300 000 kronor som
ska läggas på satsningar
kring homo-, bi-, trans- och
queerpersoners situation:
I maj arrangeras en så
kallad hearing i samverkan med föreningen RFSL
(Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande), där politiker, tjänstemän och andra aktörer ska träffa enga-
gerade i hbtq-Helsingborg.
I månadsskiftet september/
oktober planeras en ”mångfaldsvecka”. Huvudnumret
är en konferens med syftet
att bland annat öka kunskapen om den nationella
hbtq-strategin. Förhoppningen är att mellan 300
och 800 personer ska besöka konferensen.
– Min känsla är att det
här är den största satsningen som gjorts i Helsingborg, säger Maria Norberg,
som anställdes som strategisk samhällsplanerare i februari i år.
Informationen som kommer fram under projektets
gång ska hon använda för
att skapa ett styrdokument
som ska göra Helsingborg
en mer öppen och inkluderande stad.
– Kraftsamlingen är ett
sätt för staden att visa att
man tar frågan på allvar.
Kunskapen om hbtq och
normkritik behöver öka,
säger Maria Norberg.
Förra året placerade sig
Helsingborg först på artonde plats när RFSL bland annat granskade hur landets
kommuner hanterar hbtqarbetet inom skolan och
hur attityden till hbtq-personer är inom kommunen.
– Vi känner absolut att
”Vi känner absolut att vi behöver
bli bättre.”
Maria Norberg, strategisk samhällsplanerare i Helsingborg om
kommunens hbtq-projekt.
vi behöver bli bättre. Sedan jag anställdes har jag
träffat flera olika föreningar som jobbar med frågorna och jag kan säga att det
finns ett väldigt engagemang. Det är kul att se. Jag
hoppas att våra satsningar
kan leda till ett ännu tätare
samarbete.
Linnea Renholm Persson
från Studiefrämjandet gjorde i fjol en studie med fokus på unga hbtq-personer
i Helsingborg. Hon välkomnar stadens initiativ.
– Till skillnad från till exempel Göteborg, som ligger i framkant när det gäller hbtq-arbetet, har det
inte varit uttalat från Helsingborgs sida att man jobbar med frågan. Kommunen har inte tagit ställning.
Men det gör den nu. Äntli-
INNEHÅLL: HÖGANÄS B4 · BJUV, KLIPPAN, PERSTORP, ÅSTORP, ÖRKELLJUNGA B6 · ÄNGELHOLM B8 · LANDSKRONA B9 · MIN MENING B10 · SPORT B12 · TV B20 · VÄDER B24
gen kan vi komma igång.
Hon skulle helst se att
kommunen skapar en fast
mötesplats dit hbtq-personer kan vända sig. Den
enda som finns i Skåne
i dag ligger i Malmö.
– Men det här är ett steg
på vägen. Jag tror att det
betyder mycket för målgruppen att staden nu säger: ”Vi vet att ni finns och
ni ska ha det bra.”
Om Helsingborg inte får
bidraget från Socialstyrelsen kommer man att genomföra satsningarna ändå
– om än i mindre skala.
TEXT: REBECKA
SJÖBERG
rebecka.sjoberg
@hd.se
TEXT: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se
B2
ONSDAG 18 MARS 2015
HELSINGBORG
POLISANMÄLAN BUTIKSRÅN
Svan
död av
fiskelina
HELSINGBORG
4 En död svan hittades
i Filborna skogspark i
helgen. Svanen tycks
ha svalt en fiskelina och
händelsen är polisanmäld.
När helsingborgaren Christian Johansen i söndags
gick sin dagliga promenad
i Filborna skogspark gjorde han en otäck upptäckt.
En svan, som till synes hade
svalt en fiskelina med krok,
låg död på marken.
– Jag gick i skogen dagen
innan också och då levde
den. Svanar lever ju i par,
nu är det bara en kvar, säger han.
Christian Johansen har
alltid kamera med sig och
tog en bild på den döda svanen.
Det är förbjudet att fiska
i skogsparkens vattendrag.
Eftersom svanen tycks ha
svalt en fiskelina misstänker Christian Johansen
tjuvfiske. Han säger att
han tidigare plockat bort
krokar och annat fiskematerial som slängts vid vattenbrynet.
Helsingborgspolisens
pressinformatör Eva-Lotta Hermansson Truedsson
säger att man inte hört talas om att det skulle förekomma tjuvfiske i området.
Men en polisanmälan om
den döda svanen har gjorts.
– Jag får lämna över den
till närpolisen så får de titta
på det, säger hon.
Filborna skogspark ligger
i östra Helsingborg i närheten av bostadsområdena Dalhem, Drottninghög,
Adolfsberg och Rosengården.
REBECKA SJÖBERG
[email protected]
4 En butiksägare på Södergatan löper
närmare tio gånger högre risk att bli rånad än en butiksägare på Kullagatan. Det
visar statistik som HD tagit fram.
HD har den senaste veckan
i en serie artiklar uppmärksammat butiksägarnas utsatta situation på Söder.
Flera av dem vittnar om en
oro och många har obehagliga erfarenheter av inbrott
och rån.
– Om samma brottsvåg
inträffat i stadens norra delar hade det aldrig accepterats utan rejäla åtgärder,
säger Mikael Bohlin, delägare till Audio Video, som
efter det senaste rånet allvarligt överväger att lägga
ner verksamheten.
ligger Södergatan klart före
med 64 inbrottsstölder på
drygt fem år mot Kullagatans 49.
– Det är beklagligt att Söder är så belastat som det
är men siffrorna överraskar inte mig utan snarare
bekräftar vår bild av hur
det ser ut. Det är just därför
vi ökat vår närvaro i både
centrum och på Söder på
senare år, säger kommunpolis Karim Ottosson.
Statistik som HD tagit
fram visar att Mikael Bohlin har rätt i att livet som
butiksägare på Söder är betydligt farligare än att driva
eller stå i butik i centrum.
Sedan 2010 har 15 rån inträffat på Södergatan, sju
med skjutvapen och åtta
utan. Under samma period
har två rån inträffat på Kullagatan. De flesta rånen är
för övrigt ouppklarade.
Även i inbrottsstatistiken
Han ser en förklaring till
att brottsligheten ser ut
som den gör i de båda gatornas affärsutbud.
– Audio Video har ju varit
väldigt utsatta och någon
motsvarande butik finns ju
inte på Kullagatan.
Karim Ottosson framhåller att två poliser sedan två
år tillbaka dagligen fotpatrullerar stadens gator.
– Och de lägger mycket
av sin tid på Söder men tyvärr kan polisen inte vara
överallt hela tiden, säger
Karim Ottosson och efter-
HELSINGBORG
HELSINGBORG
Läxhjälp på
biblioteket
4 Elever i grundskolan kan
komma till Stadsbiblioteket
och få hjälp med sina läxor.
Det är Röda Korsets ungdomsförbund som tagit initiativet till läxhjälpen som
startar på torsdag den 19
mars och pågår terminen
ut.
Ingen föranmälan krävs
och det går att få hjälp i de
flesta ämnen. Det är bara
att komma dit varje torsdag
mellan klockan 17 och 19.
På plats finns två volontärer från Röda Korsets
ungdomsförbund.
– Det var de själv som
kontaktade oss och berättade att de ville arrangera
läxhjälp, berättar Annelie
Holst på Stadsbiblioteket.
Hon hoppas intresset är
stort, och att det kan utvecklas.
– Då kanske vi kan utöka
till ett eller flera av områdesbiblioteken också.
Ett annat exempel som han
framhåller är Carlssons Ur
på Kullagatan. När butiken
drabbades av flera rån anlitades en väktare som alltid
stod i ytterdörren. Dessutom installerades en säkerhetssluss.
– Söder är utan tvekan
överrepresenterat när det
handlar om rån och vi gör
vad vi kan för att det ska
bli ändring på den saken
men alla måste hjälpas åt,
säger Karim Ottosson.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M)
tillbakavisar Mikael Bohlins påstående om att det
satsas mindre på Söder än
stadens norra delar.
– Min bild är att det inte
skiljer sig åt på det sättet.
Från kommunens sida gör
vi ingen sådan uppdelning.
Även om tryggheten på
Söder primärt är polisens
uppdrag är vi lyhörda och
gör vad vi kan.
pizzeria visste
att lokalen skulle annonseras ut. Det säger Charlotte
Albertsson, marknads- och
affärsutvecklingschef på
Helsingborgshem, med anledning av gårdagens artikel i HD.
I artikeln säger pizzerians ägare att bostadsbolaget annonserats ut lokalen
utan att de visste om det.
Men enligt Helsingborgshem ”påbörjades en dialog” redan i december om
att det skulle göras och skälen till det.
4 Från och med 2010 till dags
dato har polisen uppgifter om
130 rån och inbrott på Kullagatan och Södergatan.
4 Av de totalt 17 rånen har bara
två inträffat på Kullagatan.
4 Av inbrotten har 49 skett på
Kullagatan och 64 på Södergatan.
Mer belysning är ett exempel på kommunens insatser, säger Peter Danielsson. Men han tror också att
flera pågående byggprojekt
kan bidra till en ökad känsla av trygghet.
– Det ska bli 300 nya studentbostäder. Det byggs
hotell. Söderpunkten ska
bli ett biopalats. Allt sådant lyfter Söder och skapar bättre förutsättningar
för handlare att verka där.
Han tycker också att Söders
butiksinnehavare har ett
ansvar i att organisera sig.
– Om de deltar i den citysamverkan som finns får
de tillgång till väktare och
kan diskutera trygghetsfrågor med andra i branschen.
TEXT: ROBERT
DUJMOVIC
robert.dujmovic
@hd.se
TEXT: REBECKA
SJÖBERG
¡
HD.SE
rebecka.sjoberg
@hd.se
TEXT: PETER
FERM
Svart på vitt
om butiksrånen
peter.ferm
@hd.se
4 Klickbar grafik
XPERIO - polariserande
solglas med den högsta
solskyddsfaktorn.
”Pizzerian var
informerad”
4 Dalhems
Här sker brotten
R
50+
FA
CTO
R
En död svan upptäcktes i Filborna skogspark i östra Helsingborg.
lyser fler egna initiativ från
Söders handlare.
– Det är inte särskilt
många handlare från Söder
som är med i citysamverkan, där det jobbas mycket
med att öka tryggheten, säger han.
PF
HELSINGBORG
E-
S
EC
TI
ON
FOTO: CHRISTIAN JOHANSEN
Söderhandlare värst
drabbade av rånare
T
RO
NP
EYE-SU
När du har en önskan
att sluta dricka –
www.aahelsingborg.com
Väla
Bakluckeloppis
Ekvändan 1, Hbg
lör–sön kl 11–16
Premiär! 21–22 mars
Boka plats utan
kostnad på premiären!
Tel. 0766-32 59 57
KÖKSKAMPANJ
Citygross, Ättekulla Helsingborg
Fredag kl 11-13, 15-18
Köp två bågar och
ett par glas inkl antireflex
behandling så bjuder vi på
solglasen i andra paret
Värde upp till
8000:-
Går ej att kombinera med andra erbjudande. Gäller till och med 27/3.
Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor
Kampanj! Just nu dämpade lådor till samma pris som vanliga lådor
Köksbutiken i Laholm
Öppet lördagar 10-13, 0430-137 60, 042-14 19 00
Södergatan 2 Helsingborg
042-21 14 01 www.holstoptik.se
Kullagatan 8-10 Helsingborg
042-13 65 03 www.kullaoptik.se
Hos oss får ni - Kompetens, Valfrihet och Omtanke
B3
ONSDAG 18 MARS 2015
HELSINGBORG
Original
BUTIKSFLYTT
Lagerhaus lämnar city
för ny butik på Väla
HELSINGBORG
4 Heminredningsbuti-
ken Lagerhaus flyttar
från centrala Helsingborg till Väla. Sämre
försäljning ligger
bakom flytten.
Lagerhaus har legat på
Bruksgatan sedan 2008,
men i söndags höll butiken
öppet för sista gången.
Kedjan lämnar dock inte
Helsingborg – den 26 mars
öppnar Lagerhaus en ny
butik på Väla centrum.
– Vi har förstått att försäljningsutvecklingen är
annorlunda där jämfört
med i centrala Helsingborg.
Därmed är också potentialen större, säger marknadschefen Johanna Cargioli.
Har det gått dåligt för
butiken på Bruksgatan?
– Dåligt ska man väl inte
säga men vi har tappat
i försäljning. Det ligger till
grund för beslutet. Väla har
ett stort upptagningsområde och det innebär ett större kundunderlag för oss.
Vi tror att det är bättre för
oss att vara där.
När Lagerhaus öppnar på
Väla är det med ett nytt bu-
Gäller mån-o
ns, ord. pris
45 kr.
tikskoncept, som tidigare
bara testats i en pilotbutik
i Göteborg.
– Vårt varumärke ska
synas tydligare i butiken.
Vi kommer att framhäva
det med val av färg, material och inredning. Samtidigt
som det ska passa ihop med
resten av sortimentet, säger
Johanna Cargioli.
Erbjudandet gäller på Max i: Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Ljungby, Norrköping,
Piteå, Skövde, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro och Örnsköldsvik.
Det är skillnad på landgång
och landgång!
TEXT: REBECKA
SJÖBERG
rebecka.sjoberg
@hd.se
Vår påsklandgång!
(gäller under perioden 18 mars - 4 april)
95:-
MUSIKFESTIVAL
FOTO: ANDERS LOVGREN
Beställ på 042- 12 88 05!
Välkommen önskar Anna & Roger!
Öppet: Tis– fre 9–17, lör 11–14 (mån endast utlämning enl ök)
Gasverksgatan 33 • Helsingborg • 042-12 88 05 • www.mollans.se
Föreningskontakten har
bytt namn och plats.
HD 150310 E1 B18
TISDAG 10 MARS 2015
B18
FÖRENINGAR
kl 17.00 i Folkets Hus
Bjuvs Arbetares
Byggnadsföreningen
Festival ger okända
lokala band chansen
HELSINGBORG
4 För andra året i rad
arrangeras A World of
Music Festival på The
Tivoli. Galan på lördag
21 mars är en chans för
okända och lokala band
att spela på en känd musikscen.
– The Tivoli är känt långt
utanför Helsingborg och
det betyder förstås väldigt
mycket för unga band att få
gå upp på stora scenen, säger Goran Rabar, ansvarig
för ABF:s rockbandsverksamhet i Helsingborg.
När festivalen startades
förra året var målsättningen att ge okända och lokala
band chansen att spela tillsammans med några kändare akter. I år är det XAD
från Nederländerna, samt
Riot Horse och Mörbultad
från Helsingborg som står
för rutinen. XAD ingår i det
utbyte som ABF har med
holländska bokningsbolaget Amnezia. De medverkar också som arrangörer
till festivalen, tillsammans
med The Tivoli. Även Malin
Svensen och Viktoria Noir
har dragit ett tungt lass
med förberedelserna.
Övriga band på festivalen
är Chronus, Three Whores
Down, The Mad Gardners,
Taigan och Dödens Kaga.
För gruppen Chronus
blir det ett väldigt speciellt evenemang. Chronus
skulle ha gett en konsert
på festivalen. Men nu kommer de i stället att hålla en
minnesstund under kvällen
för sin trummis Martin Sjölund, som tragiskt omkom
i en trafikolycka i februari i år. Martin Sjölund blev
påkörd av en lastbil i korsningen Gasmästaregatan–
Sydhamnsgatan, bara några stenkast från ABF:s replokaler i Sydhamnen.
Goran Raber hoppas att
festivalen blir ett årligen
återkommande evenemang.
– Jag hoppas sådana här
tillfällen skapar vänskapsband och bidrar till fler
speltillfällen för banden,
säger Goran Raber.
TEXT: STEFAN
LINDQVIST
stefan.lindqvist
@hd.se
håller föreningsstämma
24 mars kl 19 i Mikaels
stugan. Välkomna.
BÅSTAD
HÖGANÄS
den
●
Torparerotens
Samfällighetsförening
håller årsmöte i Folkets
den 17/3 2015 Kl 19,00
Välkomna: Styrelsen
Väsby
årsmöte i Andreassen
lördagen den 14 mars
klockan 1400.
HELSINGBORG ●
Anonyma Alkoholister
AA-möten i Helsingborg
om
www.aahelsingborg.c
Jourtel 042-153535
och
Lagledareträff kl 18–19
na
årsmöte fr kl 19. Välkom
till IH Konferenslokal
onsd 25/3 2015.
●
Hus i
Välkommen till Folkets
Ängelholm den 11 mars
kl 18.30. Journalisten
J Kafuka informerar om
a, hur
läget i Kongo Kinshas
er
man bryter och använd
landets metaller, krigets
orsaker m.m.
Välkommen hälsar Folkets
o
y
Hus-gruppen, Amnest
Folkets hus föreningen
i Teckomatorp U.P.A.
●
Djurskyddet
Kullabygden kallar till
Årsmöte hålles i
en
Grevieparken, måndag
den 23/3 kl. 19.00.
Årsmöteshandlingar finns
tillgängliga hos ordf.
Arne Bengtsson
Välkomna!
Korpens
fotbollsförening
B-sal.
ÄNGELHOLM
hus
●
Månadsmöte i
Sockenstugan, Tåstarp
2015
torsdagen den 12 mars
kl. 14.00. Gisela Jansson
bilder
och Joakim Falck visar
ket
och berättar om
Café Amanda, Bibliote
and"
Samark
till
kl. "En resa
Höganäs onsdag 11 mars
" med VÄLKOMNA!
19.00. "Fotbollsgodis
och
Titta gärna in på vår
Daniel Andersson, HIF
f.d.
hemsida:
Pär Olof "PO" Olsson,
i
g
www.spf.se/hjarnarptastarp
Förtärin
.
HIF. Inträde
eller på Facebook
na!
Välkom
.
pausen
pSPFSeniorerna Hjärnar
Tåstarp
Kullabygdens
Idrottshistoriska
Förening
PERSTORP
3270 Helsingborg
070-9267967
Välinge
Bygdegårdsförening
ie
–Tånga håller ordinar
årsmöte 24/3-15 Kl 19:oo
i bygdegården i Tånga.
Vi bjuder på kaffe m bröd,
69102
ring
n
för anmäla
el 0431-44 65 70
senast 21/3-15
Välkommen önskar
Styrelsen
●
Strövelstorps Byalag
n
kallar till årsmöte tisdage
kl 18.30,
Park den 24 mars
Medlemsmöte i Folkets
Diamantvägen.
Bengt Hemgården,
onsdag 11/3 kl. 14.00.
bjuder på kaffe
gen
Förenin
med
och Ingvar underhåller
och kaka. Välkomna.
musik och allsång.
kaffe. Styrelsen
Föreningen bjuder på
Pro Perstorp:
ÅSTORP
ier
årligen som stipend
i Skåne födda
ing utdelas
årligen som stipendier till
ns avkastn
g utdelas
Stiftelse
s avkastnin
Stiftelsen
sjukdom
verksam
grund avma
igt på
närer vilka
här långvar
a bildkonst
födda eller
i Skånet verksamm
tilllångvarig
eller här
att helt eller
eller av
sjukdom
svårighet
avmed
har grund
orsakpå
av annanvilka
ellerstnärer
bildkon
kap.
delvis utöva sitt konstnärs att helt eller
●
med
annan orsak har svårighet
rskap.
ckning, läkarintyg,
konstnä
meritförte
sittvis,
personbe
delvis
samtutöva
Skriftlig ansökan
r eller g
fotografie
rtecknin
meritfö
ration
evis,samt
personb
n samtsjälvdekla
senaste ingivna
kopia avansöka
Skriftlig
styrelsen
senast
skall vara
a tillhanda
n tillhand
konstnärs
styrelse
nk utvisande
varakapet
internetlä
yg skall
ev läkarint
adress:
och
under
27 mars 2015
senast den
den 16 maj 2014 under adress:
Kallelse till årsmöte
den 18 mars i Hyllinge
Byggnadsförening upa
i Folkets Hus, kl 19.00.
ÖVRIGT
ÖVRIGT
Sjöalt klack o support
årsmöte 25/3 kl 19.00.
Gamla Klubbstugan.
●
RELIGION
●
KLIPPAN
Hjälp oss
mot mobbning. Halla 150318 HE A1
Duktig snickare söker
arbete t ex golv, tak, vägg
invändigt och utvändigt.
Tel 070-46 90 542
nka
80 för att skä
SMS:a FRIENDS till 729
te.
20 kronor till Friends arbe
Sport
Duktig målare söker
LOPPIS ●
ÖVRIGT
●
arbete. Ute, inne,
tapetsering etc. Allt av
loppis. Stöd
542 BBK/BFF Bjuvs
vår
intresse. Tel 070-46 90
vår ungdom. Skänk till
vi.
loppis. Ring så hämtar
Rörläggare söker arbete
042-81776, 0760-438221
...Hallå Helsingborg kan
du bland annat läsa om
Linda Nilsson, konstnären vars ●
känslouttryck har gjort avtryck
på andra sidan Atlanten.
Så blir du
moderiktig
i trädgården
Tel 076-783 45 55
Hallå trendspanar
inför vårens
påtande. Sidan 8
MOTOR
4 000 starter
i helgens
simtävlingar
Populär
PERSONBILAR ●
a Öresund meeting
på gång – och ett HS
tävlande
framtidshopp är Olle
Williamsson.
Sidan 22
Nöje
●
PLATSSÖKANDE ●
●
SPF SENIORERNA
FÄRINGTOFTA
inbjuder till motionsdans torsd
den 12 mars kl 14-17.30 i
Tornsborgs Tivoli Färingtofta.
på
MEMORYS spelar. Vi bjuder
a
kaffe. Alla föreningsanslutn
a
pensionärer hälsas välkomn
Medlemskontroll
I dagens nummer av...
JOBB
10
g
att få fler att ta ställnin
●
vår
Förslövs IF Vi hämtar till
.
loppis, inom 0431-området
Tel 070-224 01 82
G
EFTERUTDELNINGSFÖRSLA 648,
I Boj Rental AB:s, 556718-1 ts
upprätta
K 596-15, konkurs har
och
efterutdelningsförslag
samt
Jordbrukare i Hbgförvaltningsredogörelse
slutredovisning och tillsynsområdet sökes
e
myndighetens utlåtand
att ha
hålls
som är intresserad av
däröver. Handlingarna
och
bisamhällen på sin mark.
tillgängliga hos rätten
som
den
för
tillsynsmyndigheten
Tel 0705-727 342
ng
vill ta del av dem. Invändni
et kan
mot utdelningsförslag
,
tingsrätt
göras hos Helsingborgs org,
Box 712, 251 07 Helsingb vissenast 2015-03-31. Slutredo att
ningen kan klandras genom vid
väcks
talan mot förvaltaren
2015-06samma tingsrätt senast
ÖRKELLJUNGA ●
●
PIANO eller FLYGEL köpes
Aug Förster Blüthner
Bechstein Schimmel Yamaha
Steinweg 0760-070303
LUNDS
NÄRSSTIFTELSE
KONST
AN ÖSTER
HERMLUNDS
HERMAN ÖSTER
SE KB,
AN VINGE
ATFIRMTIFTEL
ADVOKNÄRSS
C/O KONST
13 MALM
203 13
4255,203
MALMÖÖ
BOX4235,
BOX
Vems sida väljer du?
AS AV SVENSK
05 27- 3, OCH GRANSK
O •90
Nummer 67
O, POSTGIR
vecka 12 NA GÅR TILL RÄTT ÄNDAMÅL.
FRIENDS HAR ETT 90-KONT TRYGGA
ATT PENGAR
R 2015
SOM 18-24 mars
INSAMLINGSKONTROLL
●
Björkved säljes
100:-/kubik, säljes pga
654,
bergvärme. T: 042-94
www.sundsparlan.se 042-18
Klotet
SPF Seniorerna
Hjärnarp-Tåstarp
FYNDET ●
Du hittar den nuSÄLJE
längre
S
SONS
STENbak
i tidningen under
●
ANDEN Föreningar.
rubriken
MEDDEL
KÖPES
●
SER nu kan alla läsa om
KUNGÖREL
Så
ERLUNDS
N ÖST
HERMA
vad
som
händer i
KONSTNÄRSSTIFTELSE
din förening.
Dans 10/3 kl 18-22
ABF.Joseph Kafuka
och Kongo Kinshasa
Bil köpes oavsett skick,
Dags att påta i trädgården.
1,6 TDCI (105 HK)
Men vad ska manha
påETICsig?
FORD FOCUS ECON
Hallå tipsar om lite smått och
gott på veckans temasida.
dock ej äldre än -01.
0720-06 64 76.
Grande
Finale för
Popkorn
Nu tilalra 139.900 KR
1
9
N
TA
S
NÄ
oslagb
NärHkEäLT
nslo
NYstoArmar
blir till konst
FOCUS!
Efter torsdagens final
väntar en nystart för
musiktävlingen. Sidan
19
Porträttet
bast och butiksinnehava
re.
Möt Sebastian Nulli
i veckans företagsintervj
u.
Sidan 15
Linda Nilsson behöve
r musik och måleri
alster hittat till konstnä
för att må bra. I takt
med
rsdistriktet Chelsea
i New York. Sidan 4 att tavlorna blivit fler har hennes abstrak
ta
•
•
•
•
•
SÄLJNING. BILEN PÅ BILDEN ÄR
RESERVATION FÖR EV SLUTFÖR
Blandade färger & miltal
Upp till 4 års fabriksgaranti kvar
Miljöbilar - skattefria upp till 4 år l/mil
Bränselförbrukning på låga 0,34
Gäller märkta bilar i våra hallar
Hallå kommer i din brevlåda i dag
Du kan också läsa Hallå på:
www.hallahelsingborg.se
EXTRAUTRUSTAD.
MED
ÄNGELHOLMSVÄGEN 1.
: SÖDRA VÄGEN 1. HELSINGBORG: ERGS.SE
MALMÖ: HORNYXEGATAN 16. LUND
SÖN 11-15. WWW.HEDB
&
LÖR
,
ÖPPET: MÅN-FRE 10-18 (FOSIE 8-18)
FOTO: LINN DUPONT
Helsingborgsbandet Mörbultad med medlemmarna Nicklas Malmquist, Jonatan Östling, Dan
Svensson och Jesper Persson är en av grupperna som spelar på festivalen den 21 mars.
SVALÖV
en-Ensemblen
● Stump
Årsmöte fredag 27/3
BJUV
●
NÖJEN
●
B4
ONSDAG 18 MARS 2015
HÖGANÄS
Chef: Brith Lindahl
Reportrar: Maria Berkmo 042-489 94 24 Jessika Jellbom 042-489 94 22
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
EROSION
Här bland stenbumlingarna framför Ros-Mari Paulsson, Kristofer Håkansson och Per Sjögren, har det tidigare varit slätt. Halva Ransvik har gått åt i vinter.
Stora hål där det tidigare legat solbadare, ses nu som en säkerhetsrisk.
Kristofer Håkansson, Ros-Mari Paulsson och Per Sjögren vill
renovera den klassiska badplatsen.
Bryggan har också sett bättre dagar.
Ransvik äts upp av havet
KULLABERG
4 Bygdens mest kända badplats – Ransvik – håller på att erodera bort. Nu gör
Kullaledens Ros-Marie Paulsson
Kullamannen Per Sjögren och Möllebon
Kristofer Håkansson gemensam sak och
vill rädda den klassiska badplatsen.
De senaste årens stormar
har gått hårt åt Ransviks
badplats. Och i vinter har
vattnet underminerat de
betonggjutna platåerna
där folk kunnat ligga och
sola. Hälften av badplatsen
är helt enkelt borta.
Denna syn oroar RosMari Paulsson aktiv inom
Kullaledens vänner även
om leden inte går ner om
själva badplatsen. Även Per
Sjögren som driver Kullens fyr och Kullamannen
ser med stor sorg på förödelsen.
De har en plan tillsammans
med Möllebon och tidigare
klätter- och dykinstruktören Kristofer Håkansson.
De kan tänka sig att ta över
badplatsen och se till att
den blir ordentligt renoverad.
– Jag vågar påstå att sen
länsstyrelsen tog över efter
Kullabergs Natur 1999 så
har man inte lagt en krona
på underhåll. Det hade man
tidigare, säger Per Sjögren.
Alla tre understryker att
det inte bara är ett naturvärde som håller på att gå
till spillo. Det handlar också om kulturella värden.
– Här fanns en ångbåtsbrygga och här ska vara en
trappa, säger Per Sjögren
och pekar ut över de stora
hålen där stenblock ligger
huller om buller tillsammans med avbrutna dräneringsrör.
FAKTA
Ransvik
4 Ransvik är känd som badplats
från slutet av 1800-talet då
begreppet ”Synden i Mölle”
myntades.
4 Hovfotograf Peter P Lundh
dokumenterade gemensamhetsbadandet under början på
1900-talet och gjorde platsen
känd som turistort.
4 Stensättningen anlades på
1910-talet och 1922 byggdes
kaffestugan.
Redan under Adventsstormen 2011 och Simone
och Sven 2013 var Ransvik hårt ansatt. Men det är
under den här vintern som
mycket har raserats.
– En storm till så finns
inte Ransvik mer, säger Per
Sjögren.
Kristofer Håkansson är numera landskapsarkitekt.
– Jag har skrivit till länsstyrelsen. Det krävs ju samråd och dispens. Men vi har
inte hört något därifrån än,
säger han.
Med hjälp av frivilliga
krafter hoppas man kunna
dra igång en renovering redan till hösten.
– Vi har börjat få igång
en dialog i Mölle och har
fått bra gensvar. Alla tycker att man måste göra något åt detta. Det är ju en
säkerhetsrisk också, säger
Kristofer Håkansson.
Vad det skulle kosta, vet
man inte.
– Men jag tror pengarna
finns. Det finns fonder och
bidrag att söka, säger Per
Sjögren.
TEXT: MARIA
BERKMO
maria.berkmo
@hd.se
FOTO: SVEN-ERIK
SVENSSON
sven-erik.svensson
@hd.se
B5
ONSDAG 18 MARS 2015
HÖGANÄS
BROTTSFÖREBYGGANDE
UTRYCKNING
Storebror ser dig
på sportcentret
HÖGANÄS
4 Kommunen vill sätta upp två övervak-
ningskameror men länsstyrelsen godkänner bara en.
Höganäs sportcenter är
drabbat av stölder. I många
fall handlar det om låsta
skåp som bryts upp när besökarna ägnar sig åt olika
aktiviteter. Mellan 2012 och
2014 har 32 stölder inträffat.
Kommunen har begärt
att få sätta upp två övervakningskameror. En vid kassan och vändkorset in till
sportcentret samt en som
övervakar personalentrén.
I sin ansökan till länsstyrelsen hänvisar kommunen
till att man vill förebygga
brott samt att man vill att
personalen som hanterar
kontanter i kassan ska känna sig trygga.
Polisen har även stött på
i frågan och ser gärna att
det blir kameraövervakning.
Redan förra sommaren
satte kommunen upp två
kameror. Men hade då missat att söka tillstånd.
– Vi trodde det räckte
att man informerade om
kameraövervakningen. Så
fort vi insåg att vi missat
tog vi ner dem och skickade en ansökan till länsstyrelsen, säger Emma Nordström, verksamhetschef på
sportcentret.
Nu har länsstyrelsen sagt
”Jag kommer att
överklaga och
förklara funktionen.”
ja. Man resonerar i sitt beslut kring att sportcentret
är en plats dit allmänheten
har tillträde och att det kan
vara i strid mot den personliga integriteten att bli kameraövervakad. Dock säger
man ja - men bara till kameran vid kassan. Man begränsar dock omfattningen
till enbart kassan och själva
vändkorset.
Verksamhetschef Emma Nordström om kamera nummer två
som länsstyrelsen nobbar.
Katt
räddad
ur bil
LERBERGET
4 En liten tuva stjälper ofta
det enbart är bildinspelning som ska förekomma.
Inga ljud får spelas in eller avlyssnas. Kommunen
får också tillstånd att spara filmat material i max två
månader och man ska också sätta upp en skylt om att
övervakning finns.
Emma Nordström är inte
nöjd med att länsstyrelsen
säger nej till kameran vid
personalingången.
– Jag kommer att överklaga och förklara funktionen med den. Jag tror att
det kommer att gå igenom.
Varför måste personalingången övervakas?
– Folk kommer in den vägen, men ingen annan än
personal ska använda den.
Kamera nummer två vid
personalingången säger
man blankt nej till. Enligt länsstyrelsen är den
placerad så långt ifrån ingången att även korridoren
med flera öppningar inne
i sportcentret. Här anser
länsstyrelsen att kommunen inte visat att övervakningsintresset är tyngre än
den enskildes integritet.
Man slår också fast att
MARIA BERKMO
[email protected]
LÄSNING
FOTO: MARIA BERKMO
HÖGANÄS
LERBERGET
4 På torsdag är det dags för
4 En
Snick-snack
Båtmotor stals
på Café Amanda i Lerberget
den femte Pecha Kuchakvällen på Café Amanda,
Höganäs bibliotek.
Det japanska presentationsformatet som alltid
innehåller 20 bilder, som
visas 20 sekunder vardera,
har funnits i Höganäs sedan ett år tillbaka.
Under kvällen snabbföreläser åtta talare om så vitt
skilda ämnen som Syrien,
löpning och möten på Zanzibar.
Första presentatören står
på scen klockan 19
tjuv slog till i Lerbergets hamn någon gång under söndagen eller måndagen.
En ägare till en segelbåt
upptäckte i måndags att en
femhästars motor var borta.
Motorn som är värd
5 000 kronor, var fastlåst
med vajer och hänglås, men
det hade klippts av.
stort lass. På måndagseftermiddagen lyckades en katt
lyfta en hel bil vid Lerbergets skola.
Nu var det inte katten
själv som lyfte bilen, men
genom sitt envisa beteende
tvingade den räddningstjänsten att ta ett krafttag.
– Det var en liten katt,
4-5 månader gammal, som
hade klivit in i motorrummet underifrån, säger Ulf
Björklund, räddningsledare på räddningstjänsten
i Höganäs.
I samband med att barn
skulle hämtas från skolan
smet katten ut ur en bil och
in i motorrummet på en annan.
– Hon som ägde bilen
hade ingen aning om att
katten satt där så det var
tur att de som ägde den såg
vad som hände och kunde
slå larm, säger Ulf Björklund.
Då hade kattägaren själv
försökt att locka ut djuret
en bra stund. Helt utan
framgång. Räddningstjänsten fick hissa upp fordonet
med hjälp av luftkuddar
som pumpades upp. Sedan kunde man sätta in kilar under bilen så att den
kom nog upp högt för att
två brandmän skulle kunna krypa in under motorn.
Därefter var det betydligt
enklare att plocka ut katten.
ANDERS JOHANSSON
[email protected]
Erik Palmer var först i kön när böckerna delades ut till pojkarna i Höganäs Basket.
I dagens nummer av...
Bokutdelning på Höganäs basket
4 På torsdag 18.30 blir det
allsång med Leif Ahlberg
och Kjell Green.På programmet står operett- och
vårsånger samt servering.
SLUTSPURT
färgkampanj
ma Höganäs.
Nummer 67 • vecka
12
18-24 mars 2015
20% ...Hallå Höganäs kan du bland
HÖGANÄS
VARDAGAR 8–18,
LÖRDAGAR 10–14
/ BRÄNNERIGATAN
19
Viken
SOS Viken,
kan det
vara något?
Lars Löfqvist hoppas
kunna göra något bra
Viken av gamla Bäcka-för
skolan. Ett nav för
lokala
småföretagare kanske
?
Sidan 10
Nöje
3
Tre dagar
Live på
Eric Ruuth
En av landets största
siktävlingar, Livekar muusellen, stannade till i tre
dagar
i Höganäs.
Sidan 15
Porträttet
”Det finns ett
stort driv här”
litterära guldkorn
både barn och vuxna,för
tipsar
bibliotekarien
Carina Granberg om
Sidan 18
Familj, vänner och
rent vatten lockade
hem Patrick Magiera
att bli pappa – och
att basa för Höganä
s företagare. Sidan till Sverige. Nu väntar utmaningen
4
00427109
Värmeteknik i Höga
näs AB
00427111
Värmeteknik i Höga
näs
AB
00427112
Värmeteknik i Höga
näs
FOTO: OSKAR SJÖLANDER
Vårsånger på
Malvagården
MARIA BERKMO
GOLV- OCH FÄR
GKAMPANJ! Välk
ommen till Colora
HÖGANÄS
tagarna ska göra film av
sina boktips. Chansen finns
att vinna 10 000 kronor till
laget.
ma Höganäs.
Närradion: 5.50, 6.20,
6.50, 7.20, 7.50 8.20,
8.50, Andakt 11 En stilla
stund 13 Willys musikmix
LIVE 15 Israelnytt 20.30
Vägen genom Bibeln 21
och 24 Willys mix 23 Sånger i natten
näs basket hade fått rösta
fram fem olika titlar som de
nu ska läsa och ungdomsbibliotekarie Carina Granberg delade ut böckerna.
I maj avslutas läsprojektet med en tävling där del-
GOLV- OCH FÄR
GKAMPANJ! Välk
ommen till Colora
baskets pojklag
är med bokprojektet läskondis.
I måndags gick det riktiga startskottet för projektet
läskondis. Pojkarna i Höga-
SLUTSPURT PÅ
4 Höganäs
SLUTSPURT PÅ
HÖGANÄS
Halla 150318 HO A1
AB
annat läsa om Patrick Magiera
som, efter år av äventyr ute
i världen, hittat hem till
Höganäs.
Dags att påta i trädgården.
Men vad ska manha på sig? Hallå
tipsar om lite smått och gott på
veckans temasida.
Hallå kommer i din brevlåda
i dag. Du kan också läsa Hallå på:
www.hallahoganas.se
B6
ONSDAG 18 MARS 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
Chef: Kristian Nilsson Reportrar: Birgitta Johansson 0435-75 95 17
Lars Möller 0435-75 95 20 Sven Sandström 0435-75 95 32
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80
BOKHUND
ÅSTORP
Verktyg stals
ur container
4 Massor av verktyg och
maskiner stals ur en container den gångna helgen.
Inbrottet upptäcktes när
personal kom till arbetet
på måndagsmorgonen.
Genom att såga sönder
en bult kunde tjuvar ta sig
in i en container på Ji-Te gatan i Åstorp. Där stal man
en stor mängd maskiner
och verktyg, totalt är det
26 poster på godslistan som
lämnats till polisen.
Bland saker som stulits
finns spikpistoler, skruvdragare och sågar av olika
slag.
Listan över de stulna sakerna är inte komplett men
enligt polisen övertiger värdet på verktygen 30 000
kronor.
FOTO: ANDERS MALMBERG
Pudeln Elliots matte Kim Hotz får också vara med när Calle Almén högläser. Han säger att det är mycket lättare att läsa högt för en hund än inför hela klassen.
”Gör FN nytta?”, föredrag i
Kvidinge i morgon.
ÅSTORP
FN belyses
i föredrag
4I
morgon torsdag den 19
mars klockan 19 håller Jan
Nilsson en föreläsning som
heter ”Gör FN nytta” i Kvidinge hembygdshall. Det
är Kvidinge sockens hembygdsförening som svarar
för evenemanget.
Föredraget är det näst
sista som föreningen anordnar denna vårtermin.
Avslutning sker den 26
mars med rubriken ”Boken
i fokus”.
ÖRKELLJUNGA
Tobakstjuvar
lastade ur släp
4 Fräcka
tjuvar slog på
måndagsmorgonen till mot
en varutransport till Coop
i Örkelljunga.
En lastbil skulle lämna
varor till Coop på Bangatan
i Örkelljunga på måndagsmorgonen mellan 8 och 9.
Chauffören kopplade loss
släpet och parkerade det
vid sidan för att lossa varor
ur själva lastbilen.
Då slog tjuvar till mot det
låsta släpet.
Vittne såg hur gavelliften fälldes ner och att man
lastade ur kolli. Totalt stals
det fem stycken kollin med
tobak.
Calle Almén läser för pudeln Elliot.
På marsch från Pilagårdsskolan till Segragymnasiet för att läsa ur böcker för
hundar.
Utskällning som eleverna
gärna tar för att läsa högt
4 Här är högläsning inte
han i knäet på Calle som läser ur boken Noa.
De kommer på gåsrad från
Pilagårdsskolan i Östra
Ljungby. Följet består av
hundförare, hundar, personal och elever. Calle Almén
går i årskurs två på grundskolan och ska ha lektion
på Segragymnasiet.
Skoldagen har precis börjat när den lilla pudeln Elliot blir alldeles till sig av
glädje av all uppståndelse.
En kort stund senare sitter
Vid sidan om sitter matte
Kim Hotz. Men det är pudeln Elliot som Calle högläser för. Elliot är nämligen
en bokhund. En fin titel
som innebär att han med
sin närvaro ska få elever
att träna upp läsförmågan.
Själv har Calle ingen
hund, men intygar att det
är mycket lättare att läsa
för Elliot än inför klassen.
Bakom projektet ”Bokunden och Astrid Lindgren” finns Linnéuniversitetet i Växjö tillsammans
med Dyslexiförbundet
KLIPPAN
svårt även om du kan bli
utskälld. Bokunden har
kommit till Östra Ljungby.
Nordvästskåne, föreningen Hundsam samt Åstorps
kommun. Finansieringen
står Allmänna arvsfonden
för.
Anna Nilsson och Lotte Vedin, samordnare i projektet, säger att hunden upplevs som en kravlös och
icke-dömande lyssnare
och det ger en lugnande effekt i en situation som för
många barn är stressande.
För hundutbildningens
ansvariga Lisa Gyllensten
är det en vinn-vinn-situation, där eleverna i tredje
årskursen får chansen att
lära sig mera om hundläs-
FAKTA
Projektet bokhund
4 Bokhunden är utbildad att
vara uppmärksam på eleven på
olika sätt när hen läser. När det
dyker upp svåra ord eller meningar i texten kan hundföraren
få eleven att försöka förklara för
hunden genom att säga: Hunden Aja förstod inte vad man
menade med ”glad som en lärka” eller ”gräver för brinnande
livet”. Är det ord/meningar som
inte eleven förstår kan hunden
”genom” sin förare förklara på
ett lättsamt sätt.
4 Källa: bokhunden.se
ning samtidigt som eleverna på Pilgårdsskolan kan
dra nytta av bokhunden.
I april får eleverna som valt
bokhund en profilvecka
i ämnet och blir certifierade som ett bokhundsekipage.
– Det är viktigt med en
utbildning och det är en
växande marknad med
hund inom vård och som
pedagogiskt verktyg, säger
hon.
TEXT OCH FOTO:
SVEN SANDSTRÖM
sven.sandstrom
@hd.se
B7
ONSDAG 18 MARS 2015
Chef: Kristian Nilsson Reportrar: Birgitta Johansson 0435-75 95 17
Lars Möller 0435-75 95 20 Sven Sandström 0435-75 95 32
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
DOM
KLIPPAN
Svårt sjuk får rätt till
personlig assistans
PERSTORP
4 En Perstorpskvinna
hade ansökt hos
socialnämnden om att
få personlig assistans
med fyra timmar och
40 minuter per vecka.
En begäran nämnden
avslog men nu ger förvaltningsrätten i Malmö
kvinnan rätt.
Perstorpskvinnan överklagade socialnämndens avslag och nu har förvalt-
ningsrätten behandlat
ärendet och avkunnat sin
dom. Perstorpskvinnan menar att hon för sina grundläggande behov avseende
personlig hygien samt avoch klädning behöver assistans med 4,69 timmar
per vecka.
Behovet ansågs emellertid
inte vara av sådan omfattning att det krävdes personlig assistans menade
socialnämnden i Perstorp.
Kvinnan har i sin ansökan hävdat att hon behöver personlig assistans åtta
timmar per dag. Detta för
att avlasta hennes föräldrar
som de senaste fyra åren
har fått ta hand om henne
utan ersättning.
Föräldrarna får hjälpa
henne med mat och dricka,
toalettbesök och alla rörelser som hon känner sig för
osäker för att utföra. Hennes sjukdom kan inte botas utan endast bromsas
MIN MENING BJUV
Att Moderaterna med Ninnie Lindell och Ann-Charlotte Hammar i spetsen går
emot tidigare beslut om
fritt inträde i facknämnd
och kommunstyrelse är
givetvis tillåtet enligt regelboken, men i praktiken
omkullkatsar det den demokratiska ordningen och
osäkrar beslutsgången.
Idén att låta föreningar besöka Gruvmuseet väcktes
i den socialdemokratiska
gruppen efter en inkommen motion i det socialdemokratiska partiet. För
en levande demokrati är
det högst väsentligt med
fri åsiktsbildning och möjligheter att som partimedlem påverka politiken.
Kultur- och fritidsnämndens (S)-grupp tog motionen till sig och drev frågan så pass väl att det rådde en total enighet bakom
idén över blockgränserna.
Även Moderaterna ställde
sig bakom förslaget. Tack
vare den politiska mognad
som gör sig gällande bland
de styrande partierna i Bjuv
lyckades det fria inträdet
ändå gå igenom kommunfullmäktige till kulturens
stora glädje.
Moderaterna som stän-
digt oppositionsparti i
Bjuvspolitiken ger sken av
att på ett ambivalent sätt
försvåra reformer som
alla partier är överens om
är gynnande för samtliga
medborgare i kommunen.
Istället för att höras som en
seriöst kritiskt granskande
röst med ideologiska ambitioner fokuserar moderaterna Lindell och Hammar på ickefrågor, vilket
i slutändan drabbar det
egna partiet och medborgarna.
Socialdemokraterna tar
i gemenskap med samarbetspartier stolt ansvar för
framtiden i Bjuvs kommun.
BO HALLQVIST (S) ORDFÖRANDE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
JOHAN AHLBERG (S) VICE
ORDFÖRANDE KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN SAMT
FULLMÄKTIGELEDAMOT
LÄSARNYTT
Blandat resultat
för BK Käglan
BJUV
4 BK
Käglan i Bjuv deltar
med sina seniorer i Alliansen Ringens seriespel.
Säsongens fjortonde omgång är klar. För BK Käglan blev resultatet följande:
Lag 1 spelade borta mot Tyringe 1 och förlorade med
15-5. Mats Johansson var
bäst på 756 p. Lag 2 mötte Landskrona 1 borta och
förlorade med 13-7. Då var
Lars-O Andersson bäst med
750 p. Lag 3 spelade mot
Svalöv 2 hemma och vann
med 11-9. Kjell Kvist var då
bäst på 709 p.
Beskrivningen av sjukdomen visar på en omfattande sjukdomsbild med
många svåra komplikationer och framförallt på en
person som inte kan klara
av det dagliga livet själv.
Förvaltningsrätten skriver i sin dom att man bedömer att Perstorpskvinnan
inte kan förvägras insats
i form av personlig assistans för den hjälp hon behöver med sina grundläggande behov.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
PARTIMOTION
M osäkrar beslutsgång
4 Trots att kultur- och
fritidsnämnden i första instans och kommunstyrelsen i andra instans
var helt eniga i beslutet att låta föreningar få
fritt inträde på Gruvmuseet i Bjuv vändes det
hela upp-och-ner i kommunfullmäktige i februari.
och lindras genom medicinering.
Socialnämnden har i sitt
beslut hävdat att medicineringen kan förbättra henens situation. Ett påstående som kvinnan menar är
både felaktigt och förnedrande.
Lag 4 mötte Höganäs 4
borta och vann med 6-14.
Sjunne Fredlund var bäst
på 693 p. Lag 5 spelade borta mot Landskrona 4 och
fick oavgjort 10-10. Då var
Åke Kårmark bäst på 679 p.
Till slut mötte Lag 6 Båstad
Bowlare och förlorade med
14-5. Här var Britt Nilsson
bäst på 588 p.
BIRGIT KNUTSSON
Vårgolf lockade
på Söderåsens
Golfklubb
BJUV
4 Veckans vintergolf på Sö-
deråsens golfklubb lockade
inte mindre än 41 vårglada
seniorer för att spela den
13:e omgången. I det ljuvliga vårvädret och spel på
vintergreener blev resultaten följande: 1, Ulf Larsson (sphcp 9) 63 nettoslag.
2, Torsten Åkesson (17) 67
netto. 3, Curt Jönsson (5)
69 netto. 4, Johnny Nilsson
(12) 69 netto.
5, Bengt Persson (15) 69
netto. 6, Per-Eric Persson
(21) 69 netto. 7, Rolf Persson (7) 70 netto. 8, Ole Rieman (9) 70 netto. 9, Christer Ewerlöf (9) 70 netto. 10,
Sven Nilsson (9) 71 netto
och 11, Bengt Josephsson
(11) 71 netto.
ROLF OLSSON
Äldreomsorgen kan
få en digital dagbok
ÅSTORP
4 Folkpartiet i Åstorp
har motionerat i kommunfullmäktige om införandet av en digital
dagbok i äldreomsorgen. Socialnämndens
arbetsutskott har fått
möjlighet att titta på
ärendet och anser inte
att det i nuläget är
möjligt att genomföra
detta.
Motionen från FP innebär att dagens dokumentationssystem som används
för att säkerställa den vård
och omsorg som den enskilde får ska kompletteras så
att de anhöriga ska ges möjlighet att följa vad som händer den enskilde.
En förutsättning är att den
enskilde ger sitt medgivande till att de anhöriga att få
läsa dokumentationen.
FP menar att möjligheten att följa vad som händer den anhörige i vården
skapar trygghet både hos
denna och de närstående.
Verksamhetschef Ursula
Svensson har i ett omfattande svar kommit fram
1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in
på cancerfonden.se eller ring
oss på 020-59 59 59.
till slutsatsen att det nuvarande dokumentationssystemet inte i nuläget är
så utbyggt att det klarar en
applikation med en så kalllad omsorgsdagbok. Denna
omsorgsdagbok har man
redan infört i Stockholms
stad kan tilläggas.
Det visar sig dock att den
nuvarande leverantören av
dokumentationssystemet
håller på att skapa ett program som kan leverera information motsvarande en
omsorgsdagbok.
Det finns dock inte någon prislapp från företaget
på vad detta skulle kosta
i dagens läge.
Med utgångspunkt från
detta beslöt socialnämndens arbetsutskott att frågan återremitteras till förvaltningen för att komplettera ärendet med information kring teknik, personal
och kostnader. Och att motionen ska anses vara besvarad.
LARS MÖLLER
Naken man
hittad i Skäralid
4 Vid 07.30-tiden igår mor-
se upptäcktes en man av
en förbipasserande inne
i Söderåsens nationalpark.
Denne larmade räddningstjänst och ambulans.
Mannen befann sig ute
på en liten ö i det vatten,
Skärdammen, som ligger
precis vid entrén till parken vid Skäralid. Han låg
där helt naken, hopkurad
på stranden.
När räddningstjänsten
kom till platsen kunde de
vada ut till ön och ta hand
om mannen som var kraftigt nedkyld men vid liv.
Han ville dock inte berätta vad han gjorde på platsen eller varför han var naken.
Mannen togs omhand
av ambulanspersonal som
körde honom till sjukhus.
2 351
Så många brott polisanmäldes i Klippans kommun under 2014. Det är
en ökning med 129 stycken mot året innan.
ÖRKELLJUNGA
Garageinbrott
i Skånes
Fagerhult
4 Ett inbrott i ett garage på Häradsvägen i Skånes Fagerhult upptäcktes
i fredags eftermiddag. En
mängd trädgårdsredskap
och maskiner stals.
På listan över stulna föremål finns lövblåsare,
häcksax, sticksåg och högtryckstvätt. Värdet på det
stulna uppges till 30 000
kronor. Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in i garaget genom att krossa ett
fönster.
Din minnesgåva för
forskningen framåt.
Ring 0200-88 24 00 eller
använd pg 90 91 92-7
[email protected]
Kan vi – kan du
Vill du också rädda liv?
Gå in på Geblod.nu så får du
veta hur enkelt det är att bli blod­
givare och göra en insats för livet.
Tack för din hjälp!
B8
ONSDAG 18 MARS 2015
ÄNGELHOLM
ÄNGELHOLM
Fler stölder
av strålkastare
4 Återigen
har strålkastare
på Volvobilar stulits i samband med ett inbrott på
Skånebil i Ängelholm.
Det var någon gång mellan lördag eftermiddag och
måndag morgon som stölden inträffade. Någon eller
några okända gärningsmän
tog sig in på bilgården genom att klippa upp ett hål
i stängslet. Väl inne krossade man rutan på tio bilar
för att kunna öppna motorhuven och komma åt strålkastarhusen. Dessutom tog
man en frontgrill.
”Förläng matrasterna med den
kvart det tar att
gå till och från
matsalen.”
Signaturen ”Anonym” kommenterar på hd.se artikeln om att
nästan hälften av eleverna på
Nyhemsskolan väljer bort skollunchen, eftersom de tycker det
är stressigt att hinna till den tillfälliga matsalen på Åsbogatan.
INTERNETBEDRÄGERI
Dubbel bilbluff på Blocket
har ängelholmaren Håkan Lindqvist av en
slump upptäckt att familjens bil legat ute till
försäljning på Blocket.
Båda gångerna såg han
annonsen av en slump. Den
var till synes korrekt, med
bild på bilen och synligt registreringsnummer. Sannolikt var det en återanvänd
riktig annonsbild.
För ett tag sedan skrev tidningen om en familj i Helsingborg som upptäckte
att deras bil använts i ett
bedrägeriförsök på Blocket.
Detsamma hände ängelholmaren Håkan Lindqvist
och hans sambo – dessutom två gånger på två år.
– Det är vad jag har upptäckt. Sedan vet jag inte om
den använts fler gånger, säger han.
Han mejlade till säljaren
och uppgav sig vara intresserad. Då fick han ett långt
svar på knagglig svenska,
med en komplicerad förklaring till varför bilen befann
sig i England. Avsändaren
rekommenderade en transportfirma som skulle kunna föra bilen till Sverige.
Bedragaren hade skapat
en mejladress som innehöll namnet på den anhö-
ÄNGELHOLM
4 Två gånger på två år
rige som står som registrerad ägare till bilen. Mejlet var också undertecknat
med det namnet.
Håkan Lindqvist anmälde båda gångerna annonserna till Blocket, som
snabbt tog ner dem. Han
gjorde också en polisanmälan, som dock lades ner.
”Vi kan sätta en
spärr på registreringsnumret.”
Thomas Bäcker, annonssajten
Blocket.
Den som ser sin bil utnyttjas i ett bedrägeriförsök
uppmanas att direkt anmäla annonsen till Blocket och berätta om vad som
har hänt.
– Vi kan sätta en spärr på
registreringsnumret, säger
Thomas Bäcker.
Då gör Blocket en extra koll
om någon försöker lägga
upp en annons på den bilen igen.
Håkan Lindqvist fick
dock ingen sådan fråga,
men enligt Thomas Bäcker
går det bra att mejla Blocket och begära en spärr.
Enligt Thomas Bäcker på
Blocket dyker den här typen av bilbedrägerier upp
då och då. Upplägget innehåller ofta ett fejkat transportbolag. Blockets allmänna rekommendation till köpare är att backa ur om det
man ska köpa helt plötsligt
finns utomlands.
EMMA JOHANSSON
[email protected]
OMBYGGNAD
ÄNGELHOLM
Tv-spel stals på
Nyhemsskolan
4 Flera
tv-spelskonsoler
samt tillhörande spel stals
i samband med ett inbrott
på Nyhemsskolan i fredags
kväll.
Det var någon gång mellan klockan 18 och 22 i fredags kväll som någon eller
några okända gärningsmän krossat en ruta och tagit sig in i en paviljong på
Nyhemsskolan.
Man tog med sig spelkonsoler av märket Playstation,
Nintendo och Xbox samt 14
spel.
ÄNGELHOLM
Nettotjuvar tog
sig in via taket
4 Sent på söndagskvällen
gick inbrottslarmet i Nettos butik på Nybrovägen
i Ängelholm. Via taket tog
sig tjuvar in i lokalen.
Väl inne i Nettos lokal
har man letat genom både
lagret och butiken. Man har
slagit sönder dörr mellan
kontor och lager. Vad som
tagits vet man ännu inte.
MATSEDLAR
4 Vårdboenden Enbär och
timjanskryddad kycklingbröst
serveras med potatis och rostade
grönsaker. Husets köttgryta
serveras med kokt potatis. Rabarberkräm.
4 Skolorna Korvgryta med senap
och färsk timjan serveras med ris.
Paprikagulasch serveras med ris.
4 Valhall college Broccoligratäng med Grana Padano och kokt
potatis. Kyckling Tikka masala
med ris.
Thulinvillan ska få fler fönster till de nya kontorsutrymmena.
Ett hål i väggen enklaste vägen
ÄNGELHOLM
4 Thulinvillans ombygg-
nad växer under arbetets gång. Rivningen av
ytterväggen visade sig
vara enklaste vägen när
nya fönster ska på plats.
Efter sommaren ska Ängelholmshem och Ängelholmslokaler öppna sina nya gemensamma lokaler i Thulinvillan.
De två kommunala bolagen kommer att ta över en
yta på cirka 1 000 kvadratmeter på entréplanet, medan den övriga ytan kom-
mer att hyras ut som kontor.
Fram till och med förra vårterminen huserade en friskola i lokalerna som nu
behöver byggas om för sitt
nya ändamål.
Under ombyggnadens
gång så har det tillkommit
en del extra arbeten.
Tidigare var det källarfukten och dålig dränering
som krävde en del grävarbeten.
De senaste dagarna har
förbipasserande kunnat ta
BAKGRUND
Thulinvillan
4 Byggdes som ett vilohem
1905 av läkaren Paulus Thulin.
Verksamheten pågick till 1984.
4 Kommunen köpte fastigheten
och byggde till servicehuset.
4 Friskolan Framtidsskolan
flyttade in i en del av lokalerna
2002. De sista eleverna lämnade Thulingatan efter förra
vårterminen.
4 Ängelholmslokaler finns
redan i huset, men kommer att
flytta ner till entréplanet.
4 Ängelholmshem lämnar sina
lokaler i det så kallade Lergökshuset vid Nybron.
4 Eftersom det finns planer
på att bygga om Stadshuset så
kommer de lokalerna att hållas
tillgängliga för kommunens
eventuella behov under den
tiden.
4 När det gäller Lergökshuset
så finns det intresserade hyresgäster. Ett annat alternativ
är att lägga ut fastigheten till
försäljning.
sig en titt in i huset genom
ett rejält hål i väggen.
Enligt Joachim Lemminge, projektledare för
ombyggnaden på Ängelholmslokaler, så handlar
det om att det ska in nya
fönster till de sex kontorsplatserna som ska få plats
innanför och det visade det
sig vara enklare att ta ner
de gamla lappade betongväggarna än att göra hål
i dem.
TEXT OCH FOTO:
ANN SAHLÉN THELANDERSSON
[email protected]
B9
ONSDAG 18 MARS 2015
LANDSKRONA
FÖRETAGSAMHET
Stark ökning av antalet
nyregistrerade företag
LANDSKRONA
4 Landskrona tar ett rejält skutt uppåt på
den årliga Nyföretagarbarometern. I fjol
ökade antalet nyregistrerade företag
i kommunen med 24 procent.
Jämfört med landets tio
högst placerade kommuner så har endast Vellinge
haft en procentuellt bättre
utveckling än Landskrona.
Det handlar om antalet
nyregistrerade företag i staden, som i fjol ökade med
nästan 24 procent från 193
företag till totalt 239 företag jämfört med 2013.
Samtidigt klättrar Landskrona på rankningslistan,
från plats 132 till 74 bland
290 kommuner i landet.
Det visar den senaste
upplagan av årliga Nyföretagsbarometern som tas
fram av Nyföretagarcentrum i samarbete med Bolagsverket.
– Vi kan konstatera att
Landskrona har en väldigt
positiv utveckling och bra
fart. Det är ett entusiastiskt
tonläge med fokus på vad
man vill göra, säger Yvonne
Fogelström, verkställande
ledamot för Nyföretagarcentrum Skåne nordväst.
Hon pekar på att staden
i fjol anställde en tillväxtoch näringslivschef, Anna
Classon.
Enligt Yvonne Fogelström ger detta en tydlig
bild av att Landskrona jobbar seriöst med näringslivsfrågor.
– Anna Classon tillträdde visserligen så sent som
i höstas och har inte riktigt
hunnit sätta sitt avtryck,
men det är ändå ett positivt
värde för staden att ha en
näringslivschef, säger hon.
Beträffande fjolårets ökning av nya företag är det
dock oklart vilken bransch
inom stadens näringsliv
som har agerat draglok.
– Vi har funderat på om
det möjligtvis hänger samman med nya företag med
en naturlig relation till
den starka varvsindustrin,
bland annat Oresund Heavy Industries. Men vi ser
inte den kopplingen, utan
det är i stort sett alla sorters företag som har star-
FAKTA
Antal nyregistrerade
företag 2014
4 1. Stockholm: 12 835. Förändring jämfört med 2013: 3,2
procent.
4 2. Danderyd: 448. +23,1.
4 3: Åre: 110. +10.
4 4. Lidingö: 422. -4,5.
4 5. Vellinge: 303. +25,7.
4 55. Ängelholm: 238. -3,3.
4 74. Landskrona: 239. +23,8.
4 290. Malå: 4. -71,4.
tats i Landskrona, säger
Yvonne Fogelström.
Samtidigt manar hon till
viss försiktighet kring tolkningen av siffrorna i Nyföretagarbarometern.
Framförallt med anledning
av ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft
i slutet av 2010. Sedan dess
har mindre bolag ingen revisorsplikt och kravet på
aktiekapital vid bolagsstart
har sänkts från 100 000 till
50 000 kronor.
Yvonne Fogelström menar att effekterna av detta
kan ha hängt kvar i några
år och påverkat statistiken.
Exempelvis kan flertalet
personer under en period
ha valt att omvandla sina
enskilda firmor till aktiebolag, vilket ger ägaren en
KALLBADHUSETS FRAMTID
TEXT: ALBERT
CAPUDER
albert.capuder
@hd.se
LANDSKRONA
Inbrott
i restaurang
Badare
får
bygga
bodar
4 Restaurangen Dannys
corner på Järnvägsgatan
i Landskrona drabbades av
inbrott natten mot tisdag.
Larmet utlöstes klockan
02.45 och när väktare kom
till platsen några minuter
senare hade okända förövare brutit upp ytterdörren
med kofot. Inne i lokalen
hade de också ställt till med
en del förödelse på sin väg
fram till kassadisken. Där
har en sedelbox, monterad
under disken, brutits loss.
Vid anmälningstillfället
var det oklart hur mycket
pengar som stulits.
LANDSKRONA
4 Bastubadarföreningen Doppingarna får bygga sina bodar intill badbryggan.
Länsstyrelsen avslår
överklagandet från
bostadsrättsföreningen
Öresund.
Badvännerna i föreningen
Doppingarna har gått i väntans tider.
– Vi har försökt få till ett
provisoriskt bad med två
baracker men det har legat hos länsstyrelsen, säger
Leif Norbeck, ordförande
i föreningen Doppingarna.
Det var i december 2013
som stormen Sven svepte
med sig det gamla kallbadhuset ner i havet. Föreningen som drivit kallbadhuset
ordnade i stället två arbetsbodar som ska placeras på
stranden, intill bryggan.
Bodarna skulle kopplas
samman och användas till
bastu och omklädnings-
mindre personlig risk.
Och varje sådan omvandling statistikförs som ett
nystartat företag.
– Jag vill gärna gå tillbaka till 2009 som är det sista ”rena” året, och då hade
Landskrona 195 företagsstarter. Ser man då på ökningen från 2009 fram till
och med 2014 så är det
ändå en starkare utveckling
jämfört med många andra
kommuner.
Nyföretagarbarometern
omfattar nyregistrerade
aktiebolag, handelsbolag,
kommanditbolag samt enskilda firmor.
GLUMSLÖV
Hundvan
inbrottstjuv
Reparation pågår. Badbryggan är idag 70 meter och ska inför badsäsongen förlängas med ytterligare 40 meter.
rum och i augusti i fjol gav
stadsbyggnadsnämnden
klartecken.
Bygglovet överklagades
av bostadsrättsföreningen
Öresund som bland annat
värnar om medlemmars
havsutsikt.
Sedan dess har frågan legat hos länsstyrelsen som
nyligen beslutade om avslag.
– Det står klart att åtgärderna är tillfälliga i avvak-
tan på ett nytt kallbadhus
och att platsen i övrigt är
lämplig för bodarnas placering, skriver länsstyrelsen i sitt beslut
Ett välkommet besked,
tycker ordförande.
– Jag har sagt att vi ska
ordna ett bad där nere, så
visst är det skönt att få rätt,
säger han.
Det överklagade bygglovet gäller som en tillfällig
lösning i tre år, fram till
juli 2017. Under tiden hop-
pas föreningen hitta en permanent lösning och ordförande berättar om arkitektkontakter som ritar på ersättningsbyggnader.
Men ekonomin är ett problem. Föreningen Doppingarna har inte själv den ekonomi som krävs för att klara miljoninvestering i ett
nybygge.
– Vi får ut och tigga pengar, säger Leif Norbeck, som
inte mött något intresse
från kommunala beslutsfattare.
Länsstyrelsen beslut kan
inom en treveckorsperiod
överklagas till mark- och
miljödomstolen i Växjö.
TEXT: ERIK
MELKERSSON
erik.melkersson
@hd.se
FOTO: BRITT-MARI
OLSSON
britt-mari.olsson
@hd.se
4 Boende på Strandnäsvägen i Glumslöv drabbades
av inbrott natten mot fredag i förra veckan.
Medan familjen låg och
sov har okänd förövare tagit sig in i bostaden
och bland annat sökt igenom deras sovrum. Silverbestick, smycken och en
myntsamling har försvunnit. Familjen har även en
hund som inte reagerade
på det nattliga besöket.
Förfaringssättet är likartat med ett inbrott som
samma natt skedde på Ålabodsvägen.
B10
ONSDAG 18 MARS 2015
MIN MENING
Hej!
Redaktör: Göran Andersson
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 93 07
Postadress: Min mening, Helsingborgs Dagblad, 251 83, Helsingborg
OLYMPIA · DEBATT
4 Den stora ombyggnaden av fotbollsarenan Olympia pågår för fullt.
Oro finns kring
framtiden för träbyggnaden vid den
södra ingången.
REDAKTÖR
GÖRAN ANDERSSON
[email protected]
Gula boden – karakteristisk byggnad på Olympia.
FOTO: MATS ROSLUND
Lättare flytta gula boden
än Ångfärjestationen
SÅ HÄR FUNKAR DET
■ Skriv max 3 000 tecken
inklusive blanksteg, gärna betydligt kortare. Vi förbehåller
oss rätten att korta och redigera
texter.
■ Underteckna med hela ditt
namn och gärna med bostadsort. Signatur får bara förekomma om särskilda skäl föreligger,
namn och kontaktuppgifter
ska även i dessa fall bifogas till
redaktionen.
SKRIVTIPS
■ Belys något du brinner för, var
gärna personlig. Ha ett tydligt
budskap.
■ Börja med det intressantaste.
Skriv så att både en 20-åring
och en 80-åring förstår.
■ Argumentera för din sak,
bemöt eventuella motståndares
bästa argument. Styrk argumenten med fakta.
■ Undvik ”vi”, ”man” och att
skriva i passiv. Var konkret, ge
gärna exempel.
Angående artikel ”Vad
händer med kiosken?” HD
14/3-2015.
4 På Fredriksdals friluftsmuseum finns flera gamla
byggnader från Helsingborgs historia bevarade.
Precis som när det gäller
den gamla tandläkaren eller postmästeriet så borde
den gamla klassiska gula
boden ha sin plats på området bland de andra rariteterna. Byggnaden är ett historiskt monument som be-
rättar något för kommande
generationer om Olympia
och hur Olympia en gång
varit.
Olympia kommer i och
med ombyggnaden med
sin prakt vara en tydlig
igenkänningsfaktor och siluett för framtidens invånare i Helsingborg. Att då bevara delar av dess historia
känns som en naturlig del.
Ända sedan 1920-talet
har gula boden funnits bak-
om den södra ståplatsläktaren och i många år fungerat som biljettlucka. När
nu Olympia genomför sin
största förändring till det
yttre sedan idrottsplatsen
anlades 1898 vore det väldigt ogenomtänkt att bara
per definition riva allt.
Att det inte skulle gå att
flytta gula boden som Kärnfastigheters fastighetsdirektör säger i artikeln är
bara struntprat. I en arti-
kel från 13/3-2015 med rubriken ”Vi öppnar ett nytt
The Tivoli” nämner samma
fastighetsdirektör att man
ska flytta Ångfärjestationen. Fredrik Hjort nämner
här inget om att det skulle vara problematiskt att
flytta denna byggnad som
dessutom är större. För mig
är det tydligt att det är en
kostnadsfråga och att det
Fredrik Hjort egentligen
borde ha sagt är att kommunen inte är intresserad
av att ta kostnaden för flytten av denna byggnad.
Just därför ber jag Fredrik
Hjort och kommunen att
tänka om och tänka över
de argument jag nämner
här ovanför.
Olympia är en del av Helsingborgs historia och därmed bör en karakteristisk
byggnad som gula boden
bevaras för eftervärlden.
Simon
Engagerad HIF:are
LÅGPRISBOLAGEN · DEBATT
Köpare av billiga flygresor är som hyenor
4 Nu
förfäras vi över inställda flyg och annat elände. Vem är orsaken, vad är
problemet. Jo, svenska konsumenter av flygresor beter
sig som hyenor. Man söker
på nätet efter den absolut
billigaste flygresan. Dessutom skryter man med hur
billig biljett man har hittat.
Vad är det som är så bra?
Naturligtvis vill man ha
en rimlig kostnad för sin
resa. Det får inte vara som
förr om åren att inrikesflyg från Skåne till Stockholm kostade ungefär som
en vecka på Mallorca. Men
om man vill betala så lite
Många söker den absolut billigaste flygresan.
för sin flygbiljett och avstå från all tänkbar service, så får man ju också räk-
FOTO: TT
na med att det till slut blir
problem.
Nu tycker jag inte om
vare sig Ryan Air eller Norwegian, men är vi så dumma att vi ska ha allt nästan
gratis och tror att det kan
fortsätta så, då har vi nog
inte tänkt igenom saken
ordentligt. De här lågprisbolagen har ju nästan förstört den fina känslan man
hade att få bli av med sitt
bagage, gå igenom säkerhetskontrollen, gå till gaten och inta sin plats för att
sedan bli serverad lite mat
och dryck, precis som man
tänkt, en bra början på semestern. Nej, billigt skall
det vara, med eller utan
service.
När jag köper en flygbiljett vill jag att allt ska ingå,
bagage och servering på flyget. Det måste få kosta. Jag
hörde ett exempel att det
var dyrare att ta taxi från
Stockholm till Arlanda än
flygbiljetten till London. Då
måste något vara fel.
Sedan kan man ju ställa
en annan fråga, varför har
SAS den högsta personalkostnaden av alla flygbolag? Kan det vara de höga
pilotlönerna eller finns det
något annat som ligger
bakom.
Tomas Roström
Havsbaden
B11
ONSDAG 18 MARS 2015
MIN MENING
TILLTALSORD · DEBATT
SKOLAN · REPLIK
Klara direktiv finns för att
ta emot nyanlända barn
Svar till Jan Andersson
”Alla skolors ansvar”. HD
2/3
4 Jan Andersson, under
förra mandatperioden vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, påstår
att hanteringen av nyanlända barn i Helsingborgs
skolor förstärkt segregationen och att skolan inte vet
hur man ska hantera situationen.
Denna bild är felaktig
och Jan Andersson borde
känna till att både förvaltning och skolor har tagit
denna utmaning på stort
allvar.
Det finns en klar och tydlig process hur man gör för
att ta emot barnen på bästa sätt.
På kommunnivå finns de
som arbetar med mottagande och introduktion av
nyanlända elever från förskoleklass till gymnasiet.
Vid ett personligt möte
med föräldrar och elever
erbjuds möjlighet att välja
skola för att snabbt kunna
börja skolan. Forskning visar att det bästa för nyanländas lärande är att komma ut i en vanlig skola och
höra det svenska språket
och få nya kamrater som
pratar svenska. Alla elever
deltar i en introduktionsverksamhet som utgör en
första kontakt med svensk
skola. Under denna period
genomförs introduktionssamtal och man kartlägger
noga elevens kunskapsnivå i olika ämnen. Under introduktionsveckorna kartläggs, kunskaper i svenska
språket och modersmålet,
eleverna får ”lära känna
Helsingborg”, delta i aktiviteter anordnade av Fritid Helsingborg och får undervisning i olika digitala
verktyg.
Ambulerande lärare med
stor kompetens i svenska
som andra språk (SvA) arbetar tillsammans med ordinarie lärare för att inkludera nyanlända elever på
den skola där eleven placeras efter introduktionen.
Det anordnas fortbildning
och träffar för erfarenhetsutbyte på såväl rektor- som
lärarnivå. Detta gäller såväl
kommunala som fristående verksamheter. Elevhälsan, läs- och skrivutvecklare, brobyggare med kulturkompetens, och Fritid
Helsingborg är bara några
exempel på alla de som är
engagerade för att nyanländas lärande ska utvecklas.
Jan Andersson efterfrågar ekonomiska styrmedel.
Det finns – nämnden har
beslutat att utöka och förlänga (till 24 månader) den
elevpeng som tilldelas skolor som tar emot nyanlända elever. De 220 barn som
anlänt de senaste fem månaderna finns idag på 24
kommunala och 5 fristående grundskolor. Tidigare
samlades dessa barn på två
skolor alltså är integrationen inte sämre. Självklart
vore det bra om friskolor
tog emot fler nyanlända
och det finns nu vissa tecken på att så sker. Samtidigt
borde Jan Andersson känna till att friskolorna måste följa sitt kösystem som
är godkänt av Skolinspektionen.
Det är bra att Helsingborg
växer. Det går dock inte att
komma ifrån att det innebär stora utmaningar för
skolan.
Christer Rasmusson (FP)
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Helsingborg
PARKERING · REPLIK
Nya regler på Elineberg
kan upplevas jobbiga
Svar till ”Förbannade hyresgäster på Elineberg”.
HD 17/3
4 Till att börja med gläder
det oss att höra de positiva omdömet om Rikshems
förvaltning av Elineberg.
Vi ska göra allt vi kan för
att ni ska fortsätta trivas
med oss som er hyresvärd.
Rikshem har valt att fokusera på sin kärnverksamhet, förvaltning och utveckling av bostäder. Detta har inneburit att vi har
anlitat Q-park till att sköta
uthyrning och bevakning
av våra p-platser. På andra
håll i Helsingborg har detta
upplevts som positivt.
Övergången till Q-park
har inneburit vissa förändringar. Vi har förståelse för
att man som enskild hyresgäst kan uppleva detta som
jobbigt, särskilt om man
hyrt sin parkeringsplats
under en längre tid.
De regler som gäller är
följande:
MINIDEBATT
Förintelsen
måste få tas
upp i skolan
Svar till Tomasz Striner, Inlägg om förnekelse av Förintelsen. HD 10/3
4 Tomasz Striner har med rätta
upprörts av en händelse, där en
lärare i Helsingborg efter en sfilektion ska ha fått kritik av en
kollega för sitt sätt att hantera
en diskussion kring förintelsen.
Låt oss vara extremt tydliga:
För Helsingborgs stad finns det
bara en beskrivning om vad
som hände under förintelsen.
Och det var något avskyvärt,
som ur faktasynpunkt inte kan
ifrågasättas. Låt oss vara lika
tydliga med att detta är en del
av historien som måste diskuteras – inte minst i skolan. Allt för
att förhindra att något liknande
sker igen.
Det är lätt att hamna i en diskussion om vad som verkligen
sades i det där klassrummet och
det kommer att redas ut. Parallellt har vi dock redan inlett ett
arbete för att säkerställa att alla
på skolan arbetar efter värdegrunden om alla människors lika
värde. Lika viktigt är att uppmuntra diskussion och en vilja
att stå upp för de värderingar vi
har i staden. Med andra ord: Det
som skett är något Helsingborgs
stad tar på största allvar. Med
tanke på alla artiklar, mejl, diskussioner och inlägg i frågan är
det en uppfattning vi delar med
många människor – i Helsingborg och runt om i Sverige.
Bengt Avedal
Låt oss slippa
att niandet
gör comeback
4 När jag i inlägget ”Jag vill
inte bli kallad ni” den 3.3
även råkade nämna du och
Tyskland, fick det några reaktioner. Det jag refererade till var händelser under
1960- och 70-talen. Vad jag
har fått berättat användes
ni och du på samma sätt
i Sverige och Tyskland fram
till 50-talet. Under 50-talet
började vi i Sverige använda du mera allmänt som
tilltalsord. Detta sammanföll tidsmässigt med minskade klassklyftor, men behöver naturligtvis inte bero
på detta.
Många i Tyskland såg på
1960- och 70-talen Sverige som ett föredöme. Hög
levnadsstandard, social
trygghet, låg kriminalitet,
jämställt och ett klasslöst
samhälle. Allt är naturligtvis relativt, men vi bugade och bockade inte längre för överheten utan tilltalade alla på samma sätt
med du. Även om ingen
i Sverige tror det så fanns
starten på en dureform
även i Tyskland. Nu nådde den inte så långt utanför studentkretsarna och
framförallt inte de äldre
och konservativa. När jag
läser inlägget från O W är
det möjligt att studenterna inte bara var inspirerade av Sverige, utan även
av DDR.
Sedan kom 80-talet
och vi gick från hippie till
yuppie. Den lilla begränsade dureformen dog definitivt ut i Tyskland. Sedan
dess gäller som även jag vet
ni som tilltalsord till alla utanför familjen och vänkretsen.
Nu är jag rädd för att ökande segregation och klassskillnader innebär att
ni kommer tillbaka som
tilltalsord även i Sverige.
Jag kan inte påverka samhällsutvecklingen och att
yngre personer tilltalar varandra med ni. Men en gamling som delvis har upplevt
niandet uppskattar du som
tilltalsord.
Gubben utanför lådan
TRAFIK · DEBATT
chef arbetsmarknadsförvaltningen,
Helsingborgs stad
Anna Jähnke (M)
ordförande i arbetsmarknadsnämnden,
Helsingborgs stad
Nej till långa
gatunamn
vid lasarettet
Lapp på rutan önskar ingen.
Q-park efterfrågar ett väl
synligt och aktuellt p-tillstånd i bilens framruta.
I de fall man som hyresgäst hos Q-park inte vill
byta tillståndet vid varje månadsskifte finns det
möjlighet att istället hyra pplatsen kvartalsvis, halvårsvis eller på årsbasis. Kontakta Q-parks kundtjänst
om du är intresserad av en
annan abonnemangsform.
För att säkerställa kvaliteten på den dagliga driften har vi kontinuerliga
avstämningar med Q-park
ARKIVFOTO: MATS ROSLUND
och dess kundtjänst. Här
behandlas exempelvis felaktiga svar som kunder fått
från Q-parks kundtjänst.
Vi är medvetna om det varit vissa inkörningsproblem i samband med överlämningen till Q-park. Vår
förhoppning är dock att
förändringen ska innebära
en ökad säkerhet och trygghet i området i form av den
ökade bevakningen.
Ola Svensson
regionchef
Rikshem AB
Apropå artikeln om nya gatunamn på lasarettsområdet i
Helsingborg. HD 16/3
4 Jag har givetvis inget emot
att välja kvinnonamn. Det är
också lätt att instämma i kriteriet att gatunamn ska vara
lätta att uppfatta även på en
knastrig telefonlinje. Gatunamn
bör alltså vara korta. Med dessa
krav är det svårt att gilla de
långa namnen på gatorna runt
lasarettet, även om de nämnda
kvinnorna säkert är väl värda
uppmärksamhet. Mitt förslag är
därför att slopa förnamnen, så
får man hanterbara gatunamn.
Det är inte så bra att upprepa
misstaget med långa mansnamn på gator.
Solveig Aplander
Rosencrantz
Stadsparken i Helsingborg.
ARKIVFOTO: MATS ROSLUND
Förbjud cykling
i stadsparken
4 Nu är det väl dags att för-
bjuda cykling på stadsparkens gångar. Där finns inga
förbudsskyltar, så därför är
det fritt fram.
Jag går där ett antal
gånger i veckan, ser tillbud
i princip varje gång, och
väntar bara på en större
smäll då det dagligen går
förskolegrupper till den populära lekplatsen.
Jag har pratat med poli-
sen och kommunen och fått
svaret att det inte är aktuellt att förbjuda cykling på
gångarna.
Då fick de frågan varför
man byggt en cykelväg runt
parken, på vilken jag inte
fått något svar.
Det tradiga är att man
går säkrare på cykelvägen
än på gångstigarna.
Nisse Mittelton
B12
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
DIREKTKVAL TILL SHL · VÄSTERÅS–RÖGLE, MATCH 1
Kvalmanualen
höll – och gav
riktigt smakstart
E
n glödhet målvakt, ett vasst powerplay, en målkung och ett lag som aldrig slutar slita. Tider
förändras, men den gamla gulnade så-vinnerdu-kvalmatcher-manualen blir aldrig omodern
läsning.
Framför mina ögon torkas borden i restaurangen. Den
lilla, men röststarka Rögleklacken har sjungit sig ut i bussarna, 3 900 hemmasupportrar har gått hem besvikna.
3–4 lyser från tavlan i rött.
0–1 i matcher.
Rögle har fått en drömstart i den här matchserien – och
bäddat för en högintressant fredag i Lindab Arena.
Tidigare på kvällen: klockan stannade på 1.03 och både
Jack Connolly och Andreas Lilja satte sig i utvisningsbåset.
Fem mot tre i två orörda minuter var en fantastisk möjlighet för Västerås att få fart på ett powerplay som havererade (ett mål på 19 försök) under den allsvenska finalen mot
Karlskrona. Men efter några hyfsade chanser första minuten klarade Rögle sedan den andra utan större bekymmer.
När därefter Rögle fick sitt första powerplay efter 3.08
tog det 19 sekunder innan en svartgul box var söndersliten
och Ludvig Rensfeldt stod som målskytt.
Det kändes som ett slags definierande ögonblick. Ett
matchrostigt Västerås hängde kvar i förlorarbubblan, ett
Rögle på rus surfade vidare på slutspelsseriens formtopp.
Vi såg ett likadant ögonblick i början av andra perioden,
då Västerås skruvade upp alla reglage till tio och började
gasa. 1–1 kom efter 3.14 och vi väntade på mer, men då gick
alla hemmaspelare bort sig
”Jag vet inte när och en helt fri Ludvig Rensfeldt kunde servera en ännu
jag senast såg
friare Christopher Liljewall
en så skoningslös öppet mål – 29 sekunder efmåljägare i områ- ter kvitteringen. Logik? Noll.
Resten av perioden var en
det framför mot- av de värsta överkörningar
ståndarnas mål.” jag har sett Rögle drabbas av
i vinter. Redan efter 40 minuters spel var hemmalaget uppe i 36 skott. Lars Volden
var makalös i Röglemålet och fick gång på gång städa upp
resterna efter sina utespelares slarv och tillkortakommanden. Min känsla var att framför allt Rögles backar stod
svarslösa när de gång på gång blev överfallna i egen försvarszon.
Fyra hemmaskott under tredje periodens första tio minuter säger en hel del om att Rögle lyckades samla ihop
sig och börja spela korten klokare. Jordan Smothermans
klumpiga utvisning efter 13.08 kostade en 3–3-kvittering,
men om
han var skyldig
laget en hundring
Asplöven
Redhawks
Redhawks
Redhawksvar det en tuAlmtuna
Almtuna
Asplöven
hemma
borta
hemma
borta
hemma
borta
senlapp han
dunkade upp
på bordettredje
strax efter. 3–4 efter
16.37 var Smothermans andra mål i matchen, hans 16:e
mål på 18 Röglematcher och lagets tredje powerplay-mål
för kvällen. Oavsett vad Smotherman kostade Rögle var
det välinvesterade pengar; jag vet inte när jag senast såg
en så skoningslös måljägare i området framför motståndarnas mål.
Västerås visade emellanåt sin spelmässigt höga klass, ISHOCKEY
Djurgården
BIK Karlskoga BIK Karlskoga
Karlskrona Karlskrona
Mora
Mora
men förDjurgården
att vinna kvalmatcher
krävs
framför
och 4 Han
var frustrerad
på att bli
hemma
borta
hemma allt listborta
hemma
borta och höll
hemma
borta
kyla i de avgörande momenten. Ett enormt hårt arbetande
Rögle var överlägset där – och hade något som Västerås syndabock. När Jordan Smotherman
saknade: en Lars Volden, en Jordan Smotherman och ett fick chansen till revansch tog han den
brutalt powerplay.
– och fixade en drömstart för Rögle.
Den ständigt moderna kvalmanualen, ni vet.
Från syndabock till
DFDFD
KRÖNIKA
Rögle
hemma
DANIEL ROOTH
[email protected]
Rögle
borta
Södertälje
hemma
Björklöven Redhawks
Björklöven Redhawks
hemma
borta
hemma
borta
Redhawks
tredje
när han drog på sig en onö-
Djurgården
BIK Karlskoga BIK Karlsk
Oskarshamn
OskarshamnDjurgården
VÄSTERÅS–RÖGLE
dig utvisning som
ledde till borta
hemma
borta
hemma
hemma
borta
Ishockey, kval till SHL
Västerås 3–3-mål.
Knappt två minuter efter kvitteringsmålet förvaltade Smotherman en
– En otrolig känsla, säger han.
magisk passning från suveräne Jack Connolly i powerSödertälje
Timrå
Timrå
Troja/Ljungby Troja/Ljungby
Västerås
Västerås
Rögle
Rögle
Södertälje
”Oh
när
de
grön,
oh
när
–
Det
var
en
otrolig
play. Klockan stod
på 16.37 Södertä
borta
hemma
borta
hemma
borta
hemma
borta
hemma
borta
hemma
borta
(0–1, 2–2, 1–1)
när Smotherman förvandde gröne tågar in.” Seger- känsla att se pucken gå in.
sången har knappt slutat Vi försökte att hålla det så 47
Skott
24 lades från trolig syndabock
eka från Rögles omkläd- enkelt som möjligt här på 83,3%
Räddningar
93,6 % till hjälte.
ningsrum i Västerås när Jor- deras hemmaplan, lyfta ut 8
– Jag var verkligen frusUtvisningsminuter 10
dan Smotherman kommer pucken och ha tålamod,
trerad när jag satt i utut till Sportens reporter.
säger Smotherman.
visningsbåset, min klubMatchhjälten har fortba var på fel ställe vid fel
farande skridskorna på sig. Den amerikanske måltillfälle och jag ville komHan ser både lättad och maskinen höll på att sänka
ma ut och göra någonting
glad ut.
sitt Rögle i sista perioden
åt det. Jag fick en otrolig
3–4
B13
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
ALPINT
BETYGEN RÖGLE
MÅLVAKT
Betygsättare: Linus Ahlin och
Daniel Rooth.
Utespelarnas siffror står för betyg och
istid i minuter. Målvaktens är betyg
och räddningsprocent.
Jordan Smotherman satt
först i utvisningsbåset när
Västerås gjorde 3–3. Strax
därpå tog han revansch på
sig själv när han med sitt
andra mål för dagen fastställde slutresultatet till 4–3.
FOTO: CALLE STRÖM/BILDBYRÅN
matchvinnare
passning från Connolly,
det var enkelt att sätta dit
den, säger Smotherman
som även satte 1–3 på en
fin macka från Calle Rosén
i mittperioden.
Du och Connolly verkar
ha hittat varandra.
– Absolut. Jag, Jack och
Peter (LeBlanc) vet exakt
var vi har varandra på isen
och vi har lyckats skapa
många chanser framåt den
senaste tiden.
Det var tillknäppt, kontrollerat och försiktigt i den
första perioden där Ludvig Rensfeldt gav Rögle
ledningen. Sedan öppna-
de sig spjällen helt i andra, Västerås satte hög press
på ett Rögle som blev tillbakapressat och spelmässigt överkört.
Utan en storspelande
målvakt åstadkommer du
inga stordåd. Lars Volden
var en gigant i Röglekassen
och motade 44 av 47 skott.
– Volden var väldigt stabil. Västerås hade mycket
trafik framför honom, men
han behöll sin position och
gjorde sig stor. I vilken bäst
av sju-serie som helst kan
målvakten vara skillnaden
för ett lag – i varje match,
säger Smotherman.
Trots massiv hemma-
press och 24–7 i skott gjorde lagen vars två mål i den
andra perioden. I den tredje reste sig Rögle spelmässigt och det lutade åt förlängning när Smotherman
avgjorde.
– De kom ut väldigt hårt
i andra. Jag tittade ner
på isen efter tio minuter,
då hade vi knappt åkt någonting i offensiv zon. De
spelade väldigt bra och
hade 47 skott på mål. Men
vi gjorde ett bra jobb när
vi hade tålamod, höll oss
lugna och hittade ett sätt
att vinna, säger Jordan
Smotherman.
ALPINT
4 Precis som i fjol utkämpar Marcel Hirscher
striden om den alpina
världscuptiteln med en
norrman. Men i år
heter han inte Aksel
Lund Svindal utan Kjetil
Jansrud.
– Det kommer att bli
väldigt spännande, sade Hirscher efter helgens tävlingar i Kranjska Gora.
Där säkrade österrikaren
segern i storslalomcupen
genom en andraplats. Han
knappade också in på ledaren i slalomcupen, Felix
Neureuther (nia), med sin
sjätteplats.
Inför finalveckan i franska Meribel har teknikåkaren Hirscher ett försprång
på 164 poäng före fartåkaren Jansrud. Norrmannen
har säkrat super-G-titeln
och leder störtloppscupen
inför avgörandet.
– Varje poäng är otroligt
mycket värd. Det kommer
säkert att bli mycket spännande ända till slutet. Jag
ser fram emot veckans tävlingar, sade Hirscher till
den österrikiska tidningen
Kronen Zeitung.
Den 26-årige österrikaren har varit i den här positionen så många gånger
att det känns som en vana.
Han kan till helgen säkra
sin fjärde raka världscuptitel.
Hirscher inledde säsongen
strålande. Vann sex tävlingar och var på pallen ytter-
FOTO: BILDBYRÅN
Lars Volden
5 93,6%
FÖRSTAFEMMAN
Niklas Hansson
4 15,24
Almen Bibic
3 20,29
Christopher Liljewall
4 18,07
Jesper Jensen
5 18,21
Ludvig Rensfeldt
4 16,38
ANDRAFEMMAN
Rasmus Bengtsson
3 15,24
Andreas Lilja
2 17,50
Jordan Smotherman
5 14,34
Jack Connolly
5 16,23
Peter LeBlanc
3 10,18
TREDJEFEMMAN
Calle Rosén
3 16,01
Jens Hellgren
2 21,36
André Deveaux
3 11,54
Taylor Matson
4 17,01
Emil Molin
3 11,27
FJÄRDEFEMMAN
Viktor Lindgren
3 11,10
Sebastian Stålberg
4 15,37
Daniel Sylwander
3 10,56
EXTRASPELARE
Alen Bibic
3
8,15
Filip Karlsson
spelade inte
Stefan Ridderwall, mv spelade inte
Hirscher i kamp
med norrman igen
Marcel Hirscher.
ligare tre gånger i de första elva tävlingarna. Under
världscupsäsongens andra
halva har det blivit en seger
och tre andraplatser.
– Det har inte känts så
illa, men jag har inte riktigt
lyckats, sade Hirscher, som
också har tagit två guld (superkombination och lag)
och ett silver (storslalom)
i VM den här vintern.
Och i Garmisch-Partenkirchen dessutom vunnit
en världscuptävling i storslalom i utklassningsstil,
3,28 sekunder till tvåan.
På damsidan är det österrikiskan Anna Fenninger
och slovenskan Tina Maze
som slåss om världscuptiteln. Fenninger vann sammanlagt i fjol och Maze året
dessförinnan. Fenninger kör
fartgrenarna och storslalom.
Maze kör alla grenar.
Enda svensk som har
möjlighet att ta hem en kristallkula för seger i någon av
cuperna är Frida Hansdotter. Hon är tvåa i slalomcupen, men 90 poäng efter
ledande amerikanskan Mikaela Shiffrin. För att Hansdotter ska vinna slalomcupen får inte Shiffrin ta en
enda poäng samtidigt som
Hansdotter måste vinna
slalomtävlingen. TT
FAKTA
Alpina världscupställningen
Ställningen inför världscupfinalen i Meribel.
Damer, sammanlagt:
Herrar, sammanlagt:
1) Anna Fenninger
1341 p
2) Tina Maze
1311 p
3) Mikaela Schiffrin
900 p
Sve: 8) Frida Hansdotter 570 p
1) Marcel Hirscher
2) Kjetil Jansrud
3) Alexis Pinturault
Sve: 16) Mattias Hargin
Direkt efter Rögles skönsång hördes en röst på engelska från innanför den
stängda dörren: ”Grabbar,
var nu ödmjuka i media”.
Slalom:
Slalom:
Ingen svävade iväg med
glädjefnatt. Rögle golvade
till slut Västerås i rond ett,
på fredag väntar nästa fajt
i Lindab Arena.
– Att vinna den här första matchen, på bortaplan,
betyder väldigt mycket för
oss, säger Smotherman.
1) Fenninger
2) Eva-Maria Brem
3) Shiffrin
Sve: 4) Sara Hector
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hd.se
1) Schiffrin
2) Hansdotter
3) Maze
Sve: 6) Maria PH
579 p
489 p
389 p
287 p
1) Felix Neureuther
2) Hirscher
3) Henrik Kristoffersen
Sve: 7) Hargin
9) Markus Larsson
442 p
356 p
321 p
279 p
Storslalom:
402 p
367 p
306 p
152 p
Störtlopp:
440 p
432 p
330 p
112 p
Super-G:
Storslalom:
Störtlopp:
1) Lindsey Vonn
2) Fenninger
3) Maze
Sve: 13) Kajsa Kling
Super-G:
1) Vonn
2) Fenninger
3) Maze
Sve: 12) Kling
1) Hirscher
2) Linturault
3) Ted Ligety
Sve: 21) Matts Olsson
1) Jansrud
2) Hannes Reichelt
3) Dominik Paris
Sve: 56) Hans Olsson
1) Jansrud
2) Paris
3) Matthias Mayer
1 248 p
1 084 p
898 p
386 p
569 p
514 p
427 p
386 p
199 p
640 p
455 p
422 p
81 p
505 p
485 p
386 p
5p
476 p
353 p
274 p
B14
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
gon som blev överraskad
av att Kim Andersson lämnar danska Kolding och
nästa säsong spelar i YIF,
som han även representerade 1998–2001.
”Det är självklart med
ett visst vemod jag lämnar
världshandbollen och tar
steget till svensk elithandboll igen. Men jag har alltid sagt att jag vill avsluta
med spel i Sverige och när
chansen för spel i YIF dök
HANDBOLL
4 En
av svensk handbolls
största återvänder till elitserien. Övergången som
det länge ryktats om blev
officiell när Kim Andersson presenterades för en
jublande hemmapublik inför matchen mellan Ystad
och Guif.
Ystads IF hade aviserat
att publiken skulle bjudas
på en överraskning, men
det var nog knappast nå-
upp så har jag och min familj vägt för- och nackdelar.
Nu är beslutet taget och jag
känner att det ska bli oerhört kul och inspirerande”,
säger Kävlingesonen i ett
pressmeddelande.
32-årige Andersson har
bland annat 776 mål på 218
landskamper, sex Bundesliga-titlar, tre Champions
League-titlar, två SM-guld
och ett OS-silver på sin imponerande meritlista. Han
har också varit skadedrabbad, mest i vänsteraxeln,
och under VM i Qatar i januari meddelade han (igen)
att han gjort sitt i landslaget.
”Vi har inte bara värvat
spelaren Kim utan även
personen Kim som kommer att tillföra väldigt
mycket med både sin rutin och sin närvaro”, säger
YIF:s sportchef Marcus
Lindgren. TT
FOTO: DANIEL NILSSON/BILDBYRÅN
Kim Andersson vänder hem
En världsstjärna spelar för Ystads IF nästa säsong.
VOLLEYBOLL
ALLSVENSK FOTBOLL
Lundgren servar
för matchboll
HIF-kaptenen opererad
– men snart tillbaka
Sollentuna. Självförtroendet är på topp efter vinsten
senast och fungerar grundspelet har vi en bra chans,
säger Peter Lundgren.
VOLLEYBOLL
4 Storseger i första
matchen, men runt
hörnet står ett bortaspöke och väntar.
Lagkapten Peter
Lundgren vill bryta
trenden och ge ÖVK
matchboll i kvartsfinalsserien mot Sollentuna.
– Vi har revansch att
utkräva, säger han.
Inte undra på att självförtroendet är skyhögt. Efter
en omröstning bland Elitserietränarna blev 27-åringen utsedd till ligans bästa
spelare.
”Den lagkapten som alla
skulle vilja ha” låter en del
av den smickrande motiveringen.
– Fantastiskt roligt! Det
är det största man kan vinna som spelare i Sverige.
Jag kände att jag var en av
kandidaterna till utmärkelsen, men priset var ingenting jag förväntade mig.
Utnämningen ger en extra kick i under det brinnande slutspelet.
– Det är ett skönt kvitto och extra roligt eftersom att det är tränarna
som röstat fram mig. Min
form har känts bra på sista tiden. Det är nu man vill
vara som bäst, säger Peter
Lundgren.
Hemma i ”skokartongen”
var det inget snack. Örkelljunga VK tog en stabil
3–0-seger i första kvartsfinalen mot Sollentuna.
Men inför dagens bortamöte höjer lagkaptenen
Peter Lundgren ett varningens finger.
– Där uppe blir det betydligt tuffare. Vi har en revansch att utkräva för förlusten i december.
Den 1–3-förlusten utökade
en dyster statistik för ÖVK
som inte vunnit i Arena
Satelliten på två år. Grundseriens bäste servare vet
hur trenden ska brytas.
– Vi måste fortsätta serva bra och sätta press på
PHILIP GADD
4 Efter operationen
ska Peter Larsson snart
vara tillbaka i spel.
HIF:s lagkapten Peter Larsson har bara spelat 45 minuter fotboll i år. Under
gårdagen opererades han
för sina ljumskproblem och
nu ska det gå på rätt håll.
– Operationen gick bra
och nu handlar det om att
hålla koll på att det läker
som det ska, säger sjukgymnast Martin Berg.
Trots att ingreppet är
i ljumsken, den del av
kroppen som nästan aldrig är still, ska läkningen
gå fort och Peter Larsson
snart vara tillbaka på fotbollsplan.
– Vi jobbar inte efter
klockan utan i första hand
efter läketid, men inom två
veckor tror jag att han kan
vara tillbaka i träning igen.
Förlustmatchen mot IFK
Göteborg i lördags innebar
bortavaro från träningen
för tre försvarsspelare.
– Jere Uronen fick utgå
i paus och det var en liten
blödning men det ser ganska positivt ut, säger Martin
Berg.
Dessutom fick mittbacken Calle Johansson en överbelastning i foten och stod
över. Högerbacken Emil
Krafth lämnade måndagsträningen i förtid, i överenskommelse med det
medicinska teamet, även
där handlade det om en
matchrelaterad reaktion.
Ema Boateng är tillbaka
i full fotbollsträning men
under tisdagsträningen
fick Robin Simovic på nytt
kliva av.
– Det är tydligen samma
skada som spökar och vi vill
ta det försiktigt och inte
riskera något, säger HIFmanager Henrik Larsson.
Den långe anfallaren behandlades av fystränare
Christer Olsson och fick se
resten av träningen vid sidan av. Simovic var dock
med på nerjoggningen.
Mikael Dahlbergs rygg
Peter Larsson har opererat sina ljumskar.
ARKIVFOTO: PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN
”Operationen
gick bra och nu
handlar det om
att hålla koll på
att det läker som
det ska.”
är fortsatt ett bekymmer
och han väntas inte träna
i veckan, detsamma gäller
Andreas Landgren.
– Men när det gäller Andreas så har vi ökat belastningen och vi har en tydligare prognos at han ska
vara tillbaka i nästa vecka,
säger Martin Berg.
Martin Berg, HIF:s sjukgymnast.
TEXT: TOMAS
NILSSON
tomas.nilsson
@hd.se
INFÖR MATCHEN
SOLLENTUNA–ÖVK
Ingen träningsmatch för HIF
Arena Satelliten, kl. 19
FOTBOLL
AKTUELLT
ÖVK leder med 1–0 efter söndagens utklassning på hemmaplan. SM-kvartsfinalserien
avgörs i bäst av fem och den
tredje matchen spelas i Örkelljunga på söndag.
TRÄNARSNACK
Jonas Svantesson, ÖVK:
”Vi gjorde en solid insats senast
men vi ska inte glömma att Sollentuna inte hade sin bästa dag
och de kommer att vara väldigt
revanschsugna. Det kommer
att bli en tuff fight med många
långa bolldueller.”.
4 Det
blir inget sista test
för HIF inför allsvenskan.
Yttre omständigheter säger stopp.
– Vissa matcher går inte
att spela hursomhelst,
säger Henrik Larsson.
HIF åkte ur cupen mot
IFK Göteborg i lördags. Då
det är över två veckor kvar
till den allsvenskan premiären jobbade klubben för
att få till en träningsmatch
på en så bra nivå som möjligt.
– Det kommer eventuellt
att bli så ja, men inget är
klart. Det ligger lite i pipe-
linen som det heter, sa HIFmanager Henrik Larsson
i måndags gällande en träningsmatch.
Enligt uppgifter fanns det
planer på att möta Värnamo den 28 mars, men HIF
hoppades också på ett lag
av högre rang för att få
ett rejält motstånd. Den
matchen rann ut i sanden
och HIF-managern förklarar varför.
– Vissa matcher går inte
att spela hursomhelst och
då blir det så. Yttre omständigheter påverkar
och sådana är förutsätt-
FOTO: MICHAEL ERICHSEN
FOTO: BJÖRN LINDGREN/BILDBYRÅN
ÖVK:s Peter Lundgren, en
grym servare.
FOTBOLL
Ajdå. Det får bli att matcha
U21 istället för a-laget för
Henrik Larsson.
ningarna. Det är bara att
gilla läget, säger Henrik
Larsson utan att vilja gå in
på vilken motståndare det
var som inte gick att möta.
Istället kommer HIF att
träna hårt i veckan och
helgen för att sedan spela
U21-match i början av nästa vecka. Där kan det bli en
hel del matchning för Alagsspelare.
– Vi får se hur vi väljer att
formera laget i U21. Vi är
inne i en period där det gäller att ta hänsyn till hur det
känns i kropparna.
TOMAS NILSSON
B15
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
SPEEDWAY
FOTBOLL
FOTBOLL
GOLF
4 Antonio Lindbäck har för tredje gången under karriären åkt dit
för rattfylla. Den svenske speedwayföraren misstänks för grov rattfylla då
han under natten till måndagen greps
bakom ratten med 1,51 promille i blodet. 29-åringen bekräftar för Avesta
Tidning.
– Jag har inget att skylla på, säger
Lindbäck som petas från landslaget.
– Nu vill vi ge Antonio arbetsro.
Därför tar jag in en ersättare till Best
Pairs, säger förbundskaptenen Morgan Andersson till Avesta Tidning. TT
4 Emir
4 För andra gången på ett år har den
4 Tv-kanalen C More stärker sina
sporträttigheter och tar nästa år
över sändningarna från PGA-touren
i golf från Viasat. Även avtalet om fotbollsallsvenskan mellan C More och
Viasat upphör. Nästa år ska allsvenska matcher sändas enbart på C More.
Även SHL-ishockeyn ska från och
med nästa år enbart sändas i C More.
Viasats presschef Fredrik Johansson säger att man tackade nej till PGAtouren för att satsa på andra golfrättigheter som LPGA-touren, Europatouren, majors och Ryder Cup. TT
Antonio Lindbäck
petas efter rattfylla
Emir Bajrami flyttar
hem till Elfsborg
Ännu en attack mot
domare på Cypern
Bajrami vänder hem till fotbollsallsvenskan och Elfsborg. Boråsklubben har skrivit ett ettårskontrakt
med den skadedrabbade mittfältaren,
som nyligen bröt sitt kontrakt med
grekiska Panathinaikos.
”Jag behöver tid, lugn och ro samt
att vara runt min familj och mina vänner för att kunna bygga upp mig och
sedan spela fotboll på den nivå som
jag vet att jag kan”, säger Bajrami till
klubbens hemsida.
För 27-årigen väntar först operation Borås nästa för Emir
och en rehabperiod för ryggbesvär. TT Bajrami.
cypriotiske domaren Leontios Trattos
utsatts för attentat. I natt sattes hans
bil i brand utanför hans hem. För ett
år sedan förstördes en annan bil, parkerad där han bor, av en bomb.
Trattos är inte den ende domaren
som har utsatts. Den cypriotiska ligan har därför varit avstängd en period, men våldsamheterna fortsätter.
I januari detonerade en bomb utanför
en domares mammas hem och i februari förstördes bilen till en fotbollsdomares fru av en bomb. TT-Reuters
C More tar över
tv-rättigheterna
TRÄNINGSFOTBOLL
Eskilsminne, med Niklas Hermansson i vitt, visade att inte ens superettanlag går säkra för division 1-nykomlingen. Ängelholms Vlado Zlujotoro och Rebin Asaad utmanar.
FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON
ÄFF hyllar Eskils efter 0–2-smällen
4 Ängelholm var länge det klart bästa
laget, men Eskilsminne vann inte alls
oförtjänt.
0
2
la till det för många i den
där serien, berömmer ÄFFtränaren Joakim Persson.
Ängelholm dominerade
ganska kraftigt under en
halvtimme av den första
halvleken. Men övertaget
gav inga mål, till slut vann
Eskilsminne med 2–0 och
division 1-nykomlingen
imponerade på alla.
– Jag är inte förvånad, jag
har sett laget ett par gånger och de kommer att stäl-
Det skiljer en division mellan de här två NV-skånska
grannarna och efter en
ganska pigg upptakt av Eskilsminne visade ÄFF i alla
fall en del superettanklass.
Under ungefär en halvtimmen radades målchanserna
upp och i paus kunde hemmaledningen ha varit både
3–0 och 4–0.
Träningsmatch
Ängelholm
Eskilsminne
– Ja, då spelade vi fantastiskt bra och det är den
sekvensen vi får ta med oss
från den här matchen. Sedan tappade vi lite tålamod efter paus, samtidigt
som Eskilsminne gör det
väldigt svårt för oss, säger
Joakim Persson.
ÄFF-dominansen avtog
i stort sett totalt och under
andra halvleken skapades
inte särskilt mycket i de
två straffområdena. Inte
förrän sista tio, när Robin Book först volleysköt
in 0–1, på en andraboll efter en bra hörna från Peter
Milata, och sedan vänsterbacken Alexander Zaim av-
slutade ett mönsteranfall
till 0–2.
– Det är klart att jag är
jättenöjd. Vi gör det jättebra och vi är stabila under
hela matchen. Frånsett en
period i första, när Ängelholm är riktigt pigga, säger
Eskilsminnes tränare Stefan Jansson.
Jansson kunde hylla hela
sitt gäng, men i första hand
var det ett aggressivt försvarsspel och stenhårt arbete, i 90 minuter, som låg
bakom segern. I första halvlek var Mathias Unkuri, högerback, en av planens allra
bästa men hans defensiva
kollegor, inte minst mitt-
backarna Daniel Björnberg
och Victor Wahlgren, det
sena nyförvärvet från HIF
Akademi, ska ha höga betyg.
I ÄFF-lägret var det förstås inte lika uppåt, även
om tränare Persson i första hand ville hylla sina motståndare.
– Båda deras mål kommer ju efter riktiga klassprestationer, då är det lättare att ta en förlust än om
vi själva gjort en massa
misstag.
Yttermittfältaren Albin
Nilsson kunde i stort sett
hålla med – ”Eskilsminne
ska ha en stor eloge” – och
han försäkrar att han inte
är ett dugg orolig. Trots 0–2
mot ett lag från en lägre
serie.
– Nej, det finns absolut
ingen anledning att oroa sig.
Vi gör en riktigt bra första
halvlek och vi skapar väldigt många chanser. Det är
det allra viktigaste just nu.
Ett glädjeämne i hemmalaget var i alla fall att Johan
Eiswohld äntligen fick göra
comeback, när han hoppade in drygt 20 minuter
före slut.
TEXT: LENNART
NORLÖV
lennart.norlov
@hd.se
B16
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
FOTBOLL
Mycket NV-skånskt
på blågult P18-läger
4 I slutet av mars börjar P18-landsla-
get (för spelare födda 1997) sin uppladdning inför årets EM-kval och förbundskaptenen Tomas Turesson har
tagit ut en första breddtrupp till ett
läger på Bosön.
HIF bidrar med Felix Bindelöv
och Yonathan Getachew, från Landskrona kallas Alexander Hylander och
från Ängelholm Christian Ljungberg.
Dessutom är tidigare BoIS-aren Erik
Andersson, nu i Malmö FF, och förre
HIF-aren Måns Herrman, Feyenoord,
uttagna.
BANDY
Alla bandylagen
beviljas elitlicens
4 Samtliga klubbar i bandyns elitserie
har beviljats elitlicens inför kommande säsong. Majoriteten av klubbarna
fick sin elitlicens beviljad redan i höstas, men Broberg/Söderhamn, Hammarby, Kungälv, Sirius och nykomlingen Gripen har granskats särskilt
och fått vänta på klartecken.
”Såväl Hammarby som Sirius har
meddelat att de haft ekonomiska problem. Men de har genom betydande insatser aktivt arbetat för att lösa
dessa och lyckats”, säger Jonas Nygren,
ordförande i Ekonominämnden. TT
FOTBOLL
FREDERIKSEN
TILL U23-EM
Klippans Josefine
Frederiksen är en
av bara två svenska
tjejer som förbundskaptenen Fariborz
Besarati tagit ut
till U23-EM i Polen
i slutet av mars.
Josefine ska tävla i
48 kg. På herrsidan
har Sverige med sex
brottare, Emil Sandahl, HBK/Bergania,
är en av dessa.
FOTBOLL
HANDBOLL
4 Danmarks förbundskapten i fotboll,
4 Andreas
Morten Olsen
slutar efter 16 år
Morten Olsen, har tagit ut de bästa
spelarna till landskamperna mot USA
och Frankrike nästa vecka – trots konflikten om landslagsersättningen.
På en presskonferens säger han att
han räknar med att konflikten mellan
förbundet och spelarorganisationen
är löst innan avspark mot USA den
25 mars. Olsen sa också att han slutar
nästa år efter 16 år.
– Det är ett känslomässigt svårt beslut, för det här är inte bara ett jobb
utan mer en livsstil, sa Olsen. TT-Ritzau
Axnér värvar av sin
förre tränarkollega
Arrman har redan spelat i Aranäs och i Önnered. Nu återvänder den norske handbollsspelaren
till Sverige, där han de kommande två
säsongerna ska spela i Lugi. Mittnian
kommer närmast från Runar där han
just nu har förre Lugitränaren Johan
Zanotti som tränare.
Tomas Axnér, tränaren som i höst
tar över Lugi skriver i en pressrelease:
”Andreas är en kraftfull, genombrottsstark och målfarlig playmaker. Han är
som klippt och skuren för den handboll som jag vill att Lugi ska spela.” TT
CHAMPIONS LEAGUE
FOTO: JASON CAIRNDUFF/BILDBYRÅN
Domarna godtar
Zlatans ursäkt
4 Efter Zlatan Ibrahimovics
ursäkt i det filmade inslaget
på Youtube har den franska
domarkåren förlåtit svensken efter utbrottet mot domaren Lionel Jaffredo efter
matchen mot Bordeaux.
– Vi är förstås väldigt nöjda med att han gjort det,
säger domarföreningens
vice ordförande Laurent
Ugo till Foot365.
Domarkåren godtog inte
Ibrahimovics första ursäkt, eftersom han inte bad
domaren Jaffredo om ursäkt, och skrev därför ett
öppet brev i vilket de skrev
”ingenting är någonsin för
stort för ett överdimensionerat ego” och ”det är så
praktiskt, i förbigående, att
torka sina fötter på en
domare”.
I den filmade ursäkten
ansåg domarna att Zlatan
hade en bättre ton.
– Ursäkten känns väldigt
uppriktig från honom, och
vi accepterar förstås den
med stort nöje, säger Ugo.
PSG-anfallaren riskerar
fem matchers avstängning,
skriver flera medier. TT
MOTORSPORT
FOTO: PATRIK LUNDIN/BILDBYRÅN
Arsenal vann Champions League-returen mot Monaco med 2–0, efter mål av Olivier Giroud (bilden) och Aaron Ramsey. Men
FOTO: JEAN CHRISTOPHE MAGNENET/ BILDBYRÅN
laget åkte ändå ut.
Skakat Monaco tog
sig vidare trots förlust
FOTBOLL
Marcus Ericsson kan andas ut. F1-platsen är hans.
Check på 137 miljoner
fick slut på seatgate
4 En
uppgörelse mellan
formel 1-stallet Sauber och
Giedo van der Garde nåddes under tisdagen.
Därmed är Marcus Ericssons säsong räddad.
Enligt uppgifter har den
nederländske förre testföraren van der Garde att
köpts ut för 15 miljoner
euro, motsvarande 137 miljoner kronor. Det är vad han
skulle ha betalat stallet för
en säsong som testförare
och en säsong som förare.
Enligt Algemeen Dagblad ligger F1-sportens
mäktigaste man, Bernie Ecclestone, bakom lösningen
i konflikten, som kallas för
”seatgate”. Ecclestone ska
ha kontaktat van der Gardes största sponsor Marcel
Boekhoorn för att hitta en
lösning.
– Vi är glada för att saken
är avslutad, sa en talesman
för Sauber till schweizisk
tv, utan att ge några detaljer om uppgörelsen.
Giedo van der Garde gick
till domstol för att få rätt att
köra F1-premiären i söndags. Han fick rätt av domstolen, men efter många turer kom parterna överens
om att nederländaren inte
skulle köra loppet, i vilket
Marcus Ericsson slutade
åtta. TT-Ritzau
4 Arsenal var nära, nära att rädda sig
kvar i Champions League. Men trots en
2–0-seger mot Monaco i åttondelsfinalreturen är det färdigspelat för Londonlaget. Monaco gick vidare till kvartsfinal
tack vare fler gjorda mål på bortaplan.
Arsenal hade satt sig i ett
näst intill omöjligt läge inför returen. Efter 1–3-förlusten på hemmaplan behövde Arsene Wengers lag
både seger och minst tre
gjorda mål för att ta sig vidare till kvartsfinal.
Sånt brukar inte gå vägen. Faktum är att bara två
lag har lyckats vända förlust i hemmamatchen till
avancemang: Ajax mot Panathinaikos 1995/96 och
Bayern München mot Inter
2010/11. Men det örat verkade inte Arsenalspelarna
ha lyssnat på innan de gick
ut på gräset på Stade Louis II, utan gästerna spelade
furiös anfallsfotboll från
minut ett.
Olivier Giroud, som fick
bära hundhuvudet efter ett
antal missar i förlusten på
Emirates, fick en bra chans
på nick i matchinledningen men bollen smet strax
utanför. I den 36:e minuten hittade fransmannen
till slut rätt när han tryckte in 1–0 med en bredsida
i nättaket, sedan Monacos
målvakt Danijel Subasic
missat en utrusning.
Arsenals hopp om en
bragdvändning blev än
större när Aaron Ramsey
satte 2–0 på returen från
Theo Walcotts stolpskott
när tio minuter återstod av
ordinarie tid.
Arsenal fortsatte att
trycka på medan Monaco
försvarade sig allt mer desperat. Och hete Giroud var
också millimeter från att
lyckas fullborda vändningen, när han i den 83:e minuten gick upp och nickade
– men Subasic räddade på
mållinjen.
Dubbelmötet slutade således 3–3, men Monaco tar
sig vidare tack vare bortamålsregeln.
Arsenals lagkapten Per
Mertesacker hyllade sitt
lags insats i returen, men
sa att de spelade bort sina
chanser i på hemmaplan.
– Det bästa laget gick vidare och Monaco förtjäna-
de det för de spelade mycket bättre i den första matchen, sade Martesacker.
Gårdagens andra åttondelsfinal, mellan Atletico
Madrid och Bayer Leverkusen, gick till förlängning
och straffar. Leverkusen
vann det första mötet med
1–0, men Atletico Madrid vann gårdagens retur
med samma siffror, via ett
mål av Mario Suraez. Hans
skott styrdes via en Leverkusenförsvarare i mål.
Inför den femte och sista
straffomgången hade båda
lagen kostat på sig att missa två straffar.
Atletico Madrids Fernando Torres stegade då fram
och kunde skjuta spanjorerna vidare genom att
smeka in sista straffen vid
stolpen, medan Leverkusens Stefan Kiessling sköt
sin straff över.
B17
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
TIPS&TRAV
Leif Johansson och Pelle Sundberg
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
Onsdag 18 mars
Redaktör: Jonas Bengtsson
Allt talar för Barcelona!
En rak favoritdubbel
AnALyS. Barcelona spelar med Neymar, Suarez och
Messi (bilden) i tydliga offensiva roller. Manchester C
litar mer på att Sergio Agüero är matchvinnare. Vi värderar att Barcelona vinner sju av tio matcher mot City.
Oddsen: Barcelona–Manchester C: 1,39 – 5,20 - 6,70.
Två BrA häSTAr. Liberty Face med Per Linderoth
(bilden) och Jeppas Maxi med Torbjörn Jansson blir klara
favoriter i respektive DD-lopp. Vi krånglar inte till det utan
kör en rak favoritdubbel till förhoppningsvis 5 gånger.
Dagens rysare: Navaronne med Jessika Sidbäck?!
tOPPtIPset – extra
Matcher:
U-rad 1
Spelstopp 18:29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Barcelona–Manchester C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Dortmund–Juventus
1
1
1
1
1 X2 X2 1X2 1X2 X2 X2
3 Celtic–Dundee U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 Fulham–Leeds
1
1 X2 1X2 X2 1
1
1 X2 1X2 X2
5 nottingham–rotherham
X2 1
1 X2 1 X2 1 X2 X2 1
6 Burton Albion–Southend
1 X2 X2 1 1X2 1X2 1 X2 1 X2 1
7 Sion–St Gallen
1 1X2 1 X2 X2 1 X2 X2 1
1 1X2
8 Scholz Grödig–Wolfsberger
1 X2 1X2 X2 1 X2 1X2 1 X2 1
1
Välj mellan fyra system. 180 rader. Som ovan. 360 rader: Match 1: 1X. Match 3: 1.
720 rader: Match 1: 1X. Match 3: 1X. 1080 rader: Match 1: 1X2. Match 3: 1X.
dageNs bästa hOckey
Spelstopp: 18:29
Tips Sv Spel
107 Brynäs–Skellefteå
2
1,80
Skellefteå leder matchserien med 3–0
och inget lag har lyckats vända på
det underläget i slutspelets historia.
Skellefteå vinner igen.
Tips Sv Spel
124 Malmö–Leksand
2
2,55
Malmö har 1–0 i matchserien så om
inte Leksand vinner blir läget tufft.
Det lag som bäst klarar av att hantera
press vinner andra mötet.
Spelstopp 18:59
U-rad 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Brynäs–Skellefteå
1X 2
2 1X 2 1X 2 1X 1X 2
2 Anton rödin–Janne Pesonen X 1X2 X 12 12 X 12 12 X X 1X2
3 Luleå–Frölunda
1 X2 X2 1 1X2 1X2 1 X2 1 X2 1
4 J harju–Andreas Johnson
X X 12 1X2 12 X X X 12 1X2 12
5 Malmö–Leksand
1 X2 1X2 X2 1 X2 1X2 1 X2 1
1
6 Pantern–Södertälje
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7 Sundsvall–västervik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 Tingsryd–AIK
2 2
2
2
2 1X 1X 1X2 1X2 1X 1X
Välj mellan fyra system. 180 rader. Som ovan. 360 rader: Match 6: 12. Match 7: 1.
540 rader: Match 6: 1X2. Match 7: 1. 1080 rader: Match 6: 1X2. Match 7: 1X.
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
V86
FAKTA OM BANORNA
Bergsåker: Upplopp 200 m
Solvalla: Upplopp 196 m
V86-1 Lopp 6, Bergsåker
2140m auto
1 Miamarie Ennoble Frilén S 06240
2 Geisha Sund Bergh R
11515
3 Myrna Minkoff Johansson H 62060
4 Mermaid ås Gustavss. E STARTAR EJ
5 Cherie Sund Adielsson E
5301d
6 Ariel Boko Linderoth P
50332
7 Bostonz Credit Ohlsson U
52211
8 västerbo Collect Djuse M P 30060
9 Aisle Stand Sjöström C
13500
RANK: 7-6-9-2-5-1-8-3.
Bostonz Credit spetsvann i V75
på 1.12,4/1640a i årsdebuten efter
knappt fem månaders tävlingsvila. Sedan säker V75-vinst på
1.13,8/2160. Nu debut i Norrland
och med Ulf Ohlsson, körs offensivt
och övertar spets i ett tidigt skede
av loppet. Ariel Boko har 16 raka
lopp utan seger (åtta i V75) men
hon är van tuffa gäng och var V75trea i guld den 6 december.
V86-5 Lopp 8, Bergsåker
2140m auto
Spelstopp 19 mars
V86-2 Lopp 7, Solvalla
2140m auto
Luleå–Frölunda – rond fyra i kväll.
Mixen 370: Vem vinner Europa League säsongen
2014–15? Här redovisas oddsen 12 lag av 16.
Vårt tips: Wolfsburg med Kevin De Bruyne kan
spela på 3-1 från första mötet mot Inter.
Wolfsburg
napoli
Sevilla
roma
Everton
Besiktas
5,00
6,00
6,50
8,00
15,00
23,00
Fiorentina
Dnipro
Club Brugge
Dynamo Kiev
Inter
Ajax
förutsägelseN
Spelstopp: 18:59
POwerPlay
Matcher:
VINNare
ONSDAG 18 MARS
Mixen 355: Leksand 4–1
Direktkval
Leksand 4–2
till SHL. Hur Leksand 4–3
slutar match- Malmö 4–0
serien?
Malmö 4–1
Spelstopp:
1 april
8,00
5,60
3,50
10,00
7,70
4,25
7,50
Malmö 4–2
Malmö 4–3
VINNare
Mixen 600:
Vem vinner
Allsvenskan?
Odds på 7 lag
av 16.
Spelstopp:
31 okt
Kvällens väder
på Bergsåker:
på Solvalla:
3 grader.
och
mulet
DD-system
DD-1: 7
DD-2: 6
System: 1 rad
DD-startlistor:
Se V86 nedan.
25,00
30,00
35,00
35,00
40,00
50,00 Wolfsburgs De Bruyne
TV
3 grader.
och
halvklart
Malmö FF
AIK
IFK Göteborg
Elfsborg
häcken
helsingborg
Djurgården
1,85
5,50
6,50
8,50
15,00
20,00
25,00
Dagens trav i tv:
V86: TV12, 20.00
LD-system Axevalla
LD-1: 4, 6, 12
LD-2: 2, 10
Trio-system Axevalla
Etta: 2, 4, 11
Tvåa: 2, 4, 11
Trea: 2, 4, 5, 7, 11
System: 6 rader
System: 18 rader
Pelle Sundberg
Bergsåker/Solvalla onsdag 18 mars. Spelstopp 20.30
V86-3 Lopp 7, Bergsåker
1640m auto
V86-4 Lopp 8, Solvalla
2140m auto
1 Limoncelli Norman P G
d4123
2 Don Incantatore Goop B
15060
3 Zille Crofter Lennartsson P
33420
4 Muscle Wall Olsson D
06755
5 Bruiser Pace Karhulahti V
54075
6 Stand Bayou Redén D
21132
7 Gold Twister Jansson G
21011
8 Digital Edition Melander S 05001
9 French Me Kontio J
12528
10 Kick Madrik Kylin-Blom O 63006
11 Global resistance Takter J
23133
12 Boom Boom Am Kihlström Ö 274d8
1 Qvintus Exclusive Östman J 02200
2 Master ho Eriksson U
31350
3 razor Kronos Linderoth P
d1131
4 Exciter Eklöf B
3d342
5 Lönshults Signe Hjerpe P-E 543dd
6 Stall Warning Wickman P
d1055
7 victory va Bene Melander M 00305
8 åhlunda Survivor Olsen J O 0d260
9 Staro Green river Adielsson E 101d0
10 västerbo Pumpkin Röckling. B 03532
11 Inez Fri Sidbäck J
k1404
12 höwings Star Dunder R
25221
1 Sinks Canyon Lennartsson P 13522
2 Miniskirt Minnie Takter J
55110
3 Flirting Girl Tillman J
20000
4 Bear Dream Jönsson J I
50233
5 Mystic Illusion Haugstad K
10334
6 Paris Metro Melander S
03655
7 Digital Call Goop B
17050
8 Borntobesomebody Larss. F B 1d260
9 Countrygirl ås Kihlström Ö 24062
10 Evening Prayer Ärling T
13026
11 Candy Store Kolgjini A
3d100
12 Sleeping Beauty Korpi P
45510
RANK: 6-8-7-11-2-12-1-9-10-5-3-4.
RANK: 3-12-4-9-10-2-5-6-7-8-11-1.
RANK: 5-1-9-4-8-10-11-6-7-2-3-12.
Stand Bayou pressade ledande
Mellby Collector sista varvet men
två längder efter i mål som tvåa på
rekordtiden 1.15,6/2140a, det från
spår 11. Tre segrar på sex starter och
varit sämst trea. Digital Edition
överlägsen på 1.13,7/1640 trots tuff
resa, det med barfota-balans.
razor Kronos vann med en halv
längd efter ett imponerande ryck på
sista bortre långsidan, slappnade
av i sin ensamhet men ändå säkert.
Urryckare nu? höwings Star vann
på rekordtiden 1.13,7/1640a från
andra ut i överpacat lopp (Jetspirit
1.08,3/500) med barfota-balans.
Mystic Illusion femma i treåringseliten för ston under Elitloppshelgen i fjol, vann fyra lopp på nio
starter och var helt ok i årsdebuten
som fyra när Grefstads Royalty
spetsvann. Sinks Canyon dödenstvåa senast när Tamali Winner
vann. V86-vann till 131 i odds.
V86-6 Lopp 9, Solvalla
2140m auto
V86-7 Lopp 9, Bergsåker
1640m auto
V86-8 Lopp 10, Solvalla
2140m auto
1 Tangen Didrik* Bergh R
13140
2 nordlirappen* Blekkan J
34130
3 Alsaker Faks* Eriksson U
00315
4 Modd Brun Landgren B
d33d0
5 Finnskog Sjefen* Kulblik H 10062
6 Kremelina Best Johanss. H-Å 00030
7 Trons Pila* Braekken N
d0240
8 närby Kalabalik Eriksson P
53212
9 rigel Odin Skoglund H
40424
10 Cali Maks Ohlsson U
121d3
11 raske rutger Sidbäck J
51300
12 Järbo harry Norberg J
13750
1 Lotus Eld Eriksson S
106d5
2 Formation Goop B
00533
3 J.C.Memory Enberg T
23000
4 Magic Broline Takter J
60656
5 Kincannon hanover Lennarts. P 20604
6 Persos Smokie Djuse M
1631d
7 Adams Pace Karhulahti V
14020
8 Twigs Atkin Kihlström Ö
41431
9 Linslusen A.U. Jansson T
50120
10 Big Ben Sundberg H-O
d0443
11 Maranello Franck T
00002
12 Part Two* Kontio J
63434
1 Athos Amok Svensson He
52500
2 Staro Family Sjöström C
54201
3 navaronne Sidbäck J
15004
4 resplendent Caviar Ohlsson U 50562
5 Limping Shrimp Osterling S H 51110
6 Fille Jubb Landgren B
25600
7 Liberty Face Linderoth P
11161
8 Cuba Cohiba Bergh H
02016
9 Midnight Moon* Blekkan J 34002
10 Flyson Melander M
40200
11 Pasco Frontline Eriks. U STARTAR EJ
12 Mellby Brunello Adielsson E 21650
1 Dream With Me n.L. Kolgjini A 6dd16
2 Bear with Me Lennartsson P 45453
3 Lotuscherie Takter J
2d105
4 Screen height Melander S
13050
5 Kazire de Bob Goop B
22602
6 Jeppas Maxi Jansson T
11015
7 Mercury Broline Ärling T
23305
8 Quiteanotherstory Kihlstr. Ö 12200
9 Golden Sid Eriksson S
40022
10 Dewey Luvs Britt Oscarss. J 05250
11 Berlock Haugstad K
22305
12 Pine Cool Olsson D
2d461
RANK: 8-1-10-3-11-5-2-7-4-9-12-6.
RANK: 8-9-12-6-7-2-5-10-3-11-4-1.
RANK: 7-12-3-4-5-2-9-10-1-6-8.
RANK: 6-3-5-2-4-1-12-7-8-9-10-11.
närby Kalabalik knappt slagen
V75-tvåa av Mel Odin, sedan
överlägsen före tilläggshästar
som Stamping och Hallsta Lotus
och senast tvåa på rekordtiden
1.24,3/1660 när Kriterievinnaren
B.W. Modde vann. Tangen Didrik
svag senast, rejäl som V75-fyra.
Twigs Atkin V75-spetsvann
trots skor på och småtuff press i
omgångar, gången före delad V86trea när Only in its Class vann före
Tenzing. Häxläge nu men snabb ut.
Linslusen A.U. svarade för starka
årsdebuter 2013 och 2014 som V75tvåa respektive etta. Bra smygläge!
Liberty Face överlägsen V86-vinnare senast på rekordtid och före
det V75-finalsexa efter en mycket
tuff resa, radade innan det upp fyra
segrar varav en i V75. Bäst barfota.
Mellby Brunello V75-vann på
Mantorp före Arn Hammering och
Usain Henna. Kan mycket, tufft läge.
Jeppas Maxi har nio segrar på tolv
lopp, där fem av fullträffarna har
kommit i V75. Vann i årsdebuten
2013 och 2014, har tränat starkt
och 6-åringen har högsta kapaciteten i fältet men kan behöva loppet.
Lotuscherie femma i Big Noonpokalen, nu årsdebut. Vasst sto.
GrUnDSySTEMET 216 kronor
v86-1: 2, 6, 7, 9. Res: 5-1.
v86-5: 1, 3, 8, 10. Res: 11-5.
v86-2: 6, 7, 8. Res: 11-2.
v86-6: 8, 9, 12. Res: 6-7.
v86-3: 3, 12. Res: 4-9.
v86-7: 7 Liberty Face. Res: 12-3.
v86-4: 1, 5, 9. Res: 4-8.
v86-8: 6 Jeppas Maxi. Res: 3-5.
ChAnSSySTEMET 192 kronor
v86-1: 7 Bostonz Credit. Res: 6-9. v86-5: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11. Res: 4-9.
v86-2: 6 Stand Bayou. Res: 8-7. v86-6: 8, 9. Res: 12-6.
v86-3: 3, 12. Res: 4-9.
v86-7: 7 Liberty Face. Res: 12-3.
v86-4: Alla 12. Res: 5-1.
v86-8: 3, 6. Res: 5-2.
Vinst med 4–3 för Malmö i match 1.
Fight om semiplatser
Fördel Malmö i kvalet
Luleås och Frölundas rivalitet
är gammal och känslorna som
vanligt överhettade. Skellefteå kan säkra semiplatsen.
2006/7 var senast Malmö
Redhawks spelade i högsta
serien. Nu leder de direktkvalet mot Leksand med 1–0.
C MORE SPORT/HOCK. 18.35/18.20
9.20 Alpint DIREKT Världscupen.
Herrarnas störtlopp. Från Frankrike.
11.20 Alpint DIREKT Världscupen.
Damernas störtlopp. Från Frankrike.
17.55 Sportnytt.
22.00 Sportnytt.
2.30 Sportnytt.
22.35 Sporten.
TV12
19.30 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
20.00 Trav DIREKT V86 Direkt.
19.00 Studio: Handboll.
19.10 Handboll: Redbergslid–
Drott DIREKT Elitserien.
20.50 Studio: Handboll.
21.00 Dokumentären om Charlotte
Kalla. (R)
21.30 Cirkus Northug - vägen tillbaka.
22.25 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
22.55 Handboll: Ricoh–Hammarby. (R)
0.15 Handboll: Redbergslid–Drott. (R)
1.35 Handboll: Lugi–Ystad. (R)
8.30 Backhoppning. (R) Världscupen.
9.15 Alpint DIREKT Världscupen.
Herrar, störtlopp.
11.00 Alpint DIREKT Världscupen.
Damer, störtlopp.
12.45 Curling: Skottland–Tyskland
DIREKT VM. Damer, gruppspel.
14.00 Snooker
DIREKT World Grand Prix. Dag 3.
18.00 Skidskytte. (R) VM. Höjdpunkter.
19.00 Alpint. (R) Världscupen. Herrar,
störtlopp.
20.00 Snooker
DIREKT World Grand Prix. Dag 3.
23.00 Wednesday selection.
23.05 Ridsport. (R)
0.05 Riders club.
0.10 Golf Club.
0.15 Yacht club.
0.20 Wednesday selection.
0.25 Alpint. (R) Världscupen. Herrar,
störtlopp.
1.00 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
störtlopp.
8.00 Superbike. (R) VM. Lopp 1.
8.45 Supersport. (R) VM.
9.15 Superbike. (R) VM. Lopp 2.
10.00 Cykel. (R) Tirreno - Adriatico.
11.00 Short Track. (R) VM.
12.00 Fotboll: New York City FC–New
England Revolution. (R) MLS.
13.00 The euroleague basketball show.
13.30 Basket. (R) Eurocup. Kvartsfinal.
14.45 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
störtlopp.
16.15 Fotboll: Roma–Manchester City.
(R) UEFA Youth League. Kvartsfinal.
17.30 The euroleague basketball show.
18.00 Basket: Unics Kazan–Lokomotiv Krasnodar DIREKT Eurocup.
Kvartsfinal, 1:a matchen.
19.45 Watts. (R)
20.00 Basket DIREKT Eurocup.
Kvartsfinal, 1:a matchen.
21.45 Basket: Herbalife Gran Canaria Las Palmas–Izmir DIREKT
Eurocup. Kvartsfinal, 1:a matchen.
23.15 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
störtlopp.
VIASAT HOCKEY 18.30
18.15 SHL: SM-slutspel - studio.
18.35 Ishockey: Luleå–Frölunda
DIREKT SHL: SM-slutspel. Kvartsfinal.
21.05 SHL: SM-slutspel - studio.
21.30 La liga world. (R)
22.00 Ishockey. (R) SM-slutspelet.
19.00 BNP Paribas Open Indian
Wells 1000 DIREKT ATP-turnering.
21.00 WTA BNP Paribas Open Indian Wells DIREKT WTA-turnering.
22.30 BNP Paribas Open Indian
Wells 1000 DIREKT ATP-turnering.
0.30 BNP Paribas Open Indian
Wells 1000 DIREKT ATP-turnering.
3.00 WTA BNP Paribas Open Indian Wells DIREKT WTA-turnering.
4.30 BNP Paribas Open Indian
Wells 1000 DIREKT ATP-turnering.
16.00 Almería–Villarreal. (R) La Liga.
17.55 Genoa–Chievo. (R) Serie A.
20.00 Eibar–Barcelona. (R) La Liga.
22.00 Bordeaux–Paris SG. (R) Ligue 1.
17.15 SHL-TV - Inför SHL Live.
18.20 Brynäs–Skellefteå
DIREKT SHL: SM-slutspel. Kvartsfinal.
20.50 SHL-tv. (R)
22.00 SHL-tv: Matchsammandrag.
21.15 UFC. (R)
18.15 SHL: SM-slutspel - studio.
18.20 Ishockey: Brynäs–Skellefteå
DIREKT SHL: SM-slutspel.
18.35 Ishockey: Luleå–Frölunda
DIREKT SHL: SM-slutspel.
20.30 Fotboll: Dortmund–Juventus
DIREKT Champions League.
Åttondelsfinal 2:2.
3.05 Ishockey: Edmonton Oilers–
Columbus Blue Jackets
DIREKT NHL.
20.00 Barcelona–Manchester City
DIREKT Champions League. Åttondelsfinal 2:2. Från Camp Nou.
18.30 Malmö Redhawks–Leksand
DIREKT Direktkval till SHL. Match 2:7.
1.05 New York Rangers–Chicago
Blackhawks DIREKT NHL.
3.35 Anaheim Ducks–Los Angeles
Kings DIREKT NHL.
18.30 Formel 1: Australiens GP. Kval.
20.00 Formel 1: Australiens GP. Race.
19.00 Golfing World – Daily news.
20.00 European Tour Highlights.
21.00 European Tour Weekly.
21.30 Golf: PGA Tour Highlights.
22.30 Inside the PGA Tour.
23.00 European Tour Highlights.
0.00 European Tour Weekly.
0.30 Inside the PGA Tour.
9.20 Alpint SVT Play DIREKT Världscupen. Herrarnas störtlopp.
11.20 Alpint SVT Play DIREKT
Världscupen. Damernas störtlopp.
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
B18
ONSDAG 18 MARS 2015
SPORT
KINGS OF TENNIS
Nostalgi när Wilander möter Cash igen
Mats Wilander och Pat Cash
showar vid nätet under en av
sina tidigare möten.
och spekulerar kring hur
matchen mot Wilander, 50,
kommer att arta sig.
– Jag kommer fram på
nät och han bara passerar
mig eller lobbar mig. Inte
mycket har ändrats. Men
jag tror att taket är lågt här,
säger Cash.
– Men du kanske inte
hoppar så högt längre heller, kontrar Wilander.
kommer raka vägen från
Londonflyget och släntrar
in några minuter sent. Det
kramas. Det skämtas. Cash,
49, tar genast över scenen
Turneringen i Stockholm
spelas i år för fjärde gången och är en nostalgifest
för den svenska tennispubliken. Pete Sampras,
som går in i turneringen
FOTO: ARNE FORSELL
STOCKHOLM
4 27 år efter en klassisk
tennisfinal ställs Mats
Wilander och Pat Cash
mot varandra igen. Men
den här gången ligger
inte direkt lika mycket
i potten.
Kings of Tennis handlar både om att showa
och att vinna.
Det är uppsluppen och
hjärtlig stämning när spelarna i Kings of Tennis
radar upp sig vid ett presskonferenspodium i centrala Stockholm.
Australiern Pat Cash
på torsdagen, är det stora affischnamnet den här
gången.
Onsdagens möte mellan
legendarerna Cash och Wilander är samtidigt en repris på många klassiska
möten under 80-talet. Allra mest minnesvärd är finalen i Australian Open 1988,
när Cash fick se sig besegrad med 8–6 i skiljeset
inför hemmapubliken.
Hur mycket handlar om att
vinna den här gången?
– Framförallt handlar det
om att man ska spela bra,
och givetvis ska det vara
lite underhållning för publiken. Men underhållning
för publiken betyder inte
att den bästa spelaren inte
vinner, det har folk fått om
bakfoten, säger Wilander
som lite skämtsamt tror
och hoppas på en Melbourne-repris nu.
– Jag tror att jag vinner
i tre set. Jag tror att jag tar
första set på grund av att
han kommer fram på fel
bollar. Sedan listar han ut
mig i andra set. I tiebreak
tror jag att vi båda tittar tillbaka på 88-finalen och inser att jag är lite bättre när
det gäller. TT
FAKTA
Kings of Tennis
Sex spelare deltar i Kings of
Tennis. Pete Sampras, 43, är det
stora affischnamnet med 14
grand slam-titlar på meritlistan.
Amerikanen går in i turneringen
först på torsdagen.
Spelschema, onsdag: Thomas
Enqvist-Magnus Larsson, Pat
Cash-Mats Wilander.
Torsdag: Pete Sampras mot
segraren Cash/Wilander, Xavier
Malisse mot segraren Enqvist/
Larsson.
Fredag: Match om tredje pris
och final.
RESULTAT
BASKET
SM-kvartsfinal 1 i bäst av 5, herrar
LF Basket–Sundsvall ...................... 70–77
(23–16, 16–20, 10–23, 21–18)
LF Basket: Jonathan Persson 15, Jaraun
Burrows 14, Alexandros Sigkounas 13,
Christopher Ryan 12, Alex Wesby 11, William
Neighbour 3, Haukur Pålsson 2. Sundsvall:
Akeem Wright 16, Jacob Sigurdarson 15,
Shane Edwards 14, Hlynur Baeringsson 13,
Charles Barton 8, Daniel Eliasson 5, Aegir
Steinarsson 4, William Gutenius 2.
Publik: 1490.
Norrköping–Uppsala ..................... 77–72
(19–14, 13–16, 27–24, 18–18)
Norrköping: Dominique Morrison 20, Joakim Kjellbom 16, Toni Prostran 13, Magisto
Arop 11, Pawel Mroz 6, Gustav Sundström 4,
Mikael Lindqvist 4, Tomas Gaidamavicius 3.
Uppsala: Oluoma Nnamaka 15, Anton Gaddefors 14, Brice Massambaka 11, Dwight
Anthony Burke 11, Thomas Jackson Jr 8,
Richard Eriksson 7, Axel Nordstöm 6.
Publik: 818.
Borås–Solna ................................... 91–61
(23–24, 24–4, 25–18, 19–15)
Borås: Michael Palm 19, Christopher McKnight 18, James Miller Jr 16, Adam Darboe
14, Christian Maråker 10, Andreas Persson 8,
Simon Gunnarsson 4, Nikica Rajacic 2. Solna:
Alexander Lindqvist 22, Nathan Dawit 13,
James Washington 11, Kenneth D Williams
5, Miguel Montana 5, Leo Lightner 3, Tim
Schüberg 2.
Södertälje–Nässjö .......................... 80–72
(19–25, 17–14, 22–13, 22–20)
Södertälje: Toni Bizaca 21, John Robertson
17, Darko Jukic 17, Dino Butorac 9, Aaron
Andersson 8, Mike Joseph 6, Carl Engström
2. Nässjö: Dartaye Ruffin 17, Brenton Butler 11, Wictor Grenthe 11, Masse Doumbe
10, Aleksa Solevic 9, Kristian Heder Ternell
9, Goran Pantovic 2, Karim Wazzi 2, Tanju
Yulman.
NBA
Golden State–LA Lakers ............... 108–105
Sacramento–Atlanta .................... 103–110
Utah–Charlotte .................................94–66
Dallas–Oklahoma City .................. 119–115
Miami–Cleveland ........................... 106–92
Minnesota–Brooklyn .................... 106–122
Memphis–Denver ..............................92–81
Boston–Philadelphia ...................... 108–89
Washington–Portland .................... 105–97
Indiana–Toronto............................. 98–117
Eastern Conference
Atlantic division
Toronto
67 40 27 7001–6787 0,597
Boston
66 30 36 6657–6695 0,455
Brooklyn
65 27 38 6281–6493 0,415
Philadelphia 67 15 52 6094–6758 0,224
New York
66 13 53 6090–6688 0,197
Central division
Cleveland
69 43 26 7134–6833 0,623
Chicago
68 40 28 6857–6728 0,588
Milwaukee 66 34 32 6441–6389 0,515
Indiana
66 30 36 6373–6359 0,455
Detroit
66 23 43 6461–6593 0,348
Southeast division
Atlanta
67 53 14 6877–6466 0,791
Washington 67 39 28 6620–6520 0,582
Miami
66 30 36 6250–6403 0,455
Charlotte
65 29 36 6153–6297 0,446
Orlando
68 21 47 6511–6911 0,309
Western Conference
Northwest division
Portland
65 44 21 6681–6342 0,677
Oklahoma City67 37 30 6888–6704 0,552
Utah
66 30 36 6278–6278 0,455
Denver
68 26 42 6804–7048 0,382
Minnesota 66 14 52 6451–6996 0,212
Pacific division
Golden State 66 53 13 7238–6572
LA Clippers 67 42 25 7101–6739
Phoenix
68 35 33 7112–7088
Sacramento 66 22 44 6663–6957
LA Lakers
66 17 49 6535–6937
Southwest division
Memphis
67 47 20 6626–6394
Houston
66 44 22 6798–6595
Dallas
68 43 25 7129–6864
San Antonio 65 41 24 6646–6361
New Orleans 66 36 30 6596–6551
0,803
0,627
0,515
0,333
0,258
0,701
0,667
0,632
0,631
0,545
BOWLING
Elitserien herrar
AIK–Stureby ........................................9–11
Pergamon
19 17 2 0 272–107 36
Team Clan
17 12 3 2 217–122 27
Jösse
16 10 2 4 177–141 22
Falkenberg
18 8 3 7 174–186 19
Kulladal
18 8 3 7 169–188 19
Alingsås
17 7 3 7 179–159 17
Stureby
18 8 1 9 178–181 17
Engelholm
18 7 1 10 174–183 15
Göta
18 6 2 10 160–197 14
Boden
17 5 3 9 145–195 13
AIK
18 4 0 14 142–218 8
Joker
16 1 1 14 104–214 3
CURLING
SAPPORO, Japan. VM, damer, grundomg:
Sverige (Margaretha Sigfridsson, Maria Prytz,
Christina Bertrup, Sara McManus)–Kina 9–3,
Sverige–Norge 8–5, Tyskland–Norge 8–4,
USA–Japan 6–4, Schweiz–Ryssland 8–4,
Kanada–USA 10–2, Schweiz–Finland 8–7,
Kina–Skottland 7–5, Danmark–Tyskland 9–7,
Ryssland–Japan 7–3, Kanada–Danmark 8–7,
Skottland–Finland 8–3.
Tabellen: 1) Kanada och Schweiz, båda
6 vinster–1 förlust, 3) Ryssland 5–2, 4) Sverige, Kina, Tyskland, Japan och Skottland, alla
4–3, 9) Danmark och Finland, båda 2–5, 11)
USA 1–6, 12) Norge 0–7.
CYKEL
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Italien.
Världstouren herrar, Tirreno-Adriatico,
sjunde etappen (10 km): 1) Fabian Cancellara, Schweiz, Trek, 11.23, 2) Adriano Malori, Italien, Movistar, +0.04, 3) Vasil Kirjenka,
Vitryssland, Sky, +0.09.
Slutställn: 1) Nairo Quintana, Colombia,
Movistar, 25.11.16, 2) Bauke Mollema, Nederländerna, Trek, +0.18, 3) Rigoberto Uran,
Colombia, Quickstep, +0.31.
FOTBOLL
Champions League, herrar
åttondelsfinal, andra matchen
Monaco–Arsenal .......................0–2 (0–1)
0–1 Olivier Giroud (36), 0–2 Aaron Ramsey
(79).
Varningar, Monaco: Geoffrey Kondogbia.
Arsenal: Alexis Sanchez.
Domare: Svein Moen, Norge.
Monaco (4–4–1–1): Danijel Subasic – Fabinho, Wallace, Aymen Abdennour, Layvin
Kurzawa – Anthony Martial (Yannick Ferreira Carrasco 59), Jeremy Toulalan, Geoffrey
Kondogbia, Nabil Dirar (Elderson 85) – Joao
Moutinho – Dimitar Berbatov (Bernardo
Silva 69).
Arsenal (4–5–1): David Ospina – Hector Bellerin, Per Mertesacker, Laurent Koscielny,
Nacho Monreal (Kieran Gibbs 83) – Danny
Welbeck (Theo Walcott 71), Francis Coquelin (Aaron Ramsey 62), Santi Cazorla, Mesut
Özil, Alexis Sanchez – Olivier Giroud.
■ Monaco vidare efter sammanlagt 3–3 med
fler gjorda bortamål.
Atl. Madrid–Leverkusen .............4–2 e str
1–0 (1–0, 1–0) efter full tid och förl
1–0 Mario Suarez (27).
Varningar, Atletico Madrid: Jesus Gamez,
Jose Maria Gimenez, Mario Suarez, Fernando
Torres. Leverkusen: Emir Spahic, Wendell,
Ömer Toprak, Hakan Calhanoglu, Stefan
Kiessling, Kyriakos Papadopoulos.
Domare: Nicola Rizzoli, Italien.
Atletico Madrid (4–4–2): Miguel Angel
Moya (Jan Oblak 23) – Juanfran, Jose Maria
Gimenez, Miranda, Jesus Gamez – Cani (Raul
Garcia 46), Koke, Mario Suarez, Arda Turan
– Antoine Griezmann, Mario Mandzukic (Fernando Torres 83).
Leverkusen (4–2–3–1): Bernd Leno – Roberto Hilbert, Emir Spahic, Ömer Toprak, Wendell – Lars Bender (Kyriakos Papadopoulos
104), Gonzalo Castro – Karim Bellarabi, Hakan Calhanoglu, Son Hueng-Min (Simon Rolfes 77) – Josip Drmic (Stefan Kiessling 69).
■ Atl. Madrid vidare med sammanlagt 4–3.
League Championship
Blackburn–Brentford ............................2–3
Derby–Middlesbro.................................0–1
Huddersfield–Norwich ..........................2–2
Blackpool–Charlton...............................0–3
Wolves–Sheffield W ..............................3–0
Millwall–Brighton .................................0–0
Cardiff–Bournemouth ...........................1–1
Ipswich–Bolton .....................................1–0
Wigan–Watford .....................................0–2
Watford
38 22 6 10 78– 45 72
Middlesbro.
38 21 9 8 59– 27 72
Bournemouth 38 20 10 8 79– 40 70
Norwich
38 19 10 9 73– 42 67
Derby
38 19 10 9 69– 41 67
Brentford
38 20 5 13 62– 50 65
Ipswich
38 18 10 10 58– 43 64
Wolves
38 17 11 10 54– 45 62
Nottingham 37 14 12 11 59– 51 54
Blackburn
38 14 12 12 51– 49 54
Charlton
38 12 15 11 45– 48 51
Sheffield W
38 12 14 12 33– 38 50
Cardiff
38 12 12 14 46– 50 48
Leeds
37 13 9 15 39– 46 48
Birmingham 37 11 14 12 43– 53 47
Bolton
38 12 8 18 45– 56 44
Huddersfield 38 11 11 16 48– 65 44
Reading
37 12 8 17 40– 58 44
Brighton
38 9 15 14 42– 46 42
Fulham
37 11 7 19 48– 65 40
Rotherham
37 9 13 15 38– 55 40
Wigan
38 8 10 20 34– 51 34
Millwall
38 7 11 20 31– 62 32
Blackpool
38 4 10 24 29– 77 22
League 1
Colchester–Yeovil..................................2–0
Oldham–Milton Keynes .........................1–3
Walsall–Sheffield U ...............................1–1
Doncaster–Swindon ..............................1–2
Preston–Peterborough ..........................2–0
Fleetwood–Coventry.............................0–2
Leyton O–Barnsley ................................0–0
Port Vale–Crawley ................................2–3
Bristol C–Crewe ....................................3–0
Chesterfield–Gillingham .......................3–0
Notts Co–Rochdale ...............................1–2
HANDBOLL
Elitserien herrar
Ystads IF–Guif .................. 27–24 (14–14)
Ystads IF: Lukas Nilsson 9, Martin Bager 5,
Mikkel Ibsen 4, Hampus Andersson 4 (3),
Jakob Nygren 2, Alexander Borgstedt 2,
Linus Andersson. Guif: Viktor Östlund 6,
Daniel Pettersson 5 (1), Robin Andersson 4,
Atli Ævar Ingolfsson 4, Fredrik Gustavsson 3,
Richard Åkerman, Herdeiro Lucau.
Publik: 2165.
Kristianstad 26 23 0 3 757– 604 46
Alingsås
26 15 4 7 685– 623 34
Guif
27 16 0 11 745– 698 32
Ystads IF
27 15 0 12 676– 680 30
Lugi
26 14 2 10 659– 683 30
Redbergslid 27 13 3 11 700– 677 29
Hammarby 27 13 1 13 687– 711 27
Malmö
27 11 4 12 673– 643 26
Sävehof
26 12 2 12 676– 650 26
Drott
26 12 1 13 667– 714 25
Skövde
26 10 2 14 697– 726 22
Ricoh
26 7 3 16 613– 657 17
Önnered
27 3 0 24 620– 729 6
INNEBANDY
SM-kvartsfinal 3 i bäst av 7, herrar
Falun–Sirius.........................................8–0
(1–0, 3–0, 4–0)
Falun: Rasmus Enström 2, Alexander Hallén,
Jonas Svahn, Alexander Galante, Johan Fahlström, Jack Kvist, Johannes Larsson.
■ Falun leder med 2–1 i matcher.
Mullsjö–Växjö .....................................7–3
(3–1, 2–2, 2–0)
Mullsjö: Daniel Gidske 2, Tobias Utterberg,
Arvid Wibring Lindqvist, Sebastian Palmqvist, Kasper Hedlund, Kim Ganevik. Växjö:
André Andersson, Filip Kjelsson, Marcus
Johansson.
■ Växjö leder med 2–1 i matcher.
ISHOCKEY
SM-kvartsfinal, herrar
Växjö–Örebro........................... 1–0 e förl
(0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
kvartsfinal 3
Fjärde perioden: 1–0 (2.57) Jeff Tambellini
(Josh Hennessy, Rhett Rakhshani).
Skott: 26–21 (8–6, 5–8, 12–7, 1–0).
Utv, Växjö: 2x2. Örebro: 3x2.
Domare: Mikael Sjöqvist, Karlstad, och Wolmer Edqvist, Grums. Publik: 5 178.
■ Växjö leder med 2–1 i matcher.
Linköping–HV71 .................................2–3 (0–1, 1–2, 1–0)
Första perioden: 0–1 (15.29) Erik Christensen
(Calle Ridderwall).
Andra perioden: 1–1 (0.41) Broc Little (Jonas
Junland) spel fem mot fyra, 1–2 (4.59) Jere
Karalahti, 1–3 (18.59) Anton Bengtsson.
Tredje perioden: 2–3 (16.39) Mattias Sjögren
(Broc Little, Carl Dahlström).
Skott: 29–23 (11–11, 10–9, 8–3).
Utv, Linköping: 1x2. HV 71: 4x2.
Domare: Thomas Andersson, Gävle, och Mikael Holm, Skärhamn. Publik: 7 103.
■ HV71 leder med 2–1 i matcher.
Direktkval till SHL match 1 i bäst av 7
Västerås–Rögle ...................................3–4
(0–1, 2–2, 1–1)
Första perioden: 0–1 (3.27) Ludvig Rensfeldt (Sebastian Stålberg, Niklas Hansson)
spel fem mot fyra.
Andra perioden: 1–1 (3.14) Stefan Gråhns
(Jan Urbas, Oscar Steen), 1–2 (3.43) Christopher Liljewall (Ludvig Rensfeldt, Jesper
Jensen), 1–3 (11.59) Jordan Smotherman
(Calle Rosén) spel fem mot fyra, 2–3 (13.17)
Erik Andersson (Eddie Davidsson, Jonas Emmerdahl).
Tredje perioden: 3–3 (14.42) Stefan Gråhns
(Robin Jacobsson) spel fem mot fyra, 3–4
(16.37) Jordan Smotherman (Jack Connolly) spel fem mot fyra.
Skott: 47–24 (12–9, 24–7, 11–8).
Utv, Västerås: 4x2. Rögle: 5x2.
Domare: Johan Häll, Stockholm, och Christoffer Karlsson, Vadstena. Publik: 3 959.
Kval till riksserien, damer
Färjestad–Almtuna................................4–2
Djurgården
11 11 0 0 65– 4 33
HV71
11 8 1 2 45– 23 25
SDE
11 6 3 2 31– 16 23
Sundsvall
11 6 2 3 33– 20 21
Färjestad
12 4 0 8 25– 56 12
Björklöven
11 2 3 6 15– 29 10
Södertälje
11 2 1 8 21– 35 8
Almtuna
12 1 0 11 13– 65 3
NHL
Los Angeles–Arizona ..........................1–0
(0–0, 1–0, 0–0)
Los Angeles: Andy Andreoff. Målvakt: Jonathan Quick 100 procent. Arizona: Målvakt:
Mike Smith 97,1 procent. Publik: 18 230
Edmonton–Toronto ............................4–1
(4–1, 0–0, 0–0)
Edmonton: Benoit Pouliot 2, Jordan Eberle,
Anton Lander (6). Målvakt: Ben Scrivens
96,6 procent. Toronto: James van Riemsdyk. Målvakt: James Reimer 96,4 procent,
Jonathan Bernier 25 procent.
Publik: 16 839
Tampa Bay–Montreal .........................4–2
(2–0, 1–1, 1–1)
Tampa Bay: Steven Stamkos 2, Victor Hedman (10), Valtteri Filppula (Hedman). Målvakt: Ben Bishop 94,1 procent. Montreal:
Tomas Plekanec, Pierre-Alexandre Parenteau. Målvakt: Carey Price 90,9 procent.
Publik: 19 204
Buffalo–Washington ...................3–4 e str
(2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)
Buffalo: Tyler Ennis, Cody Hodgson, Johan
Larsson (4). Målvakt: Anders Lindbäck 92,1
procent. Wahington : Curtis Glenncross,
Mike Green (Marcus Johansson), Jevgenij
Kuznetsov 2 (inkl avgörande straff). Målvakt: Braden Holtby 90,9 procent.
Publik: 19 070.
Eastern Conference
NY Rangers 68 36 15 17 207– 158 95
Montreal
70 33 17 20 184– 157 93
Tampa Bay 71 38 12 21 230– 184 93
NY Islanders 71 30 17 24 221– 199 90
Pittsburgh 69 30 19 20 196– 173 88
Detroit
68 29 20 19 200– 183 87
Washington 71 30 18 23 209– 175 86
Boston
69 25 21 23 184– 175 82
Ottawa
68 25 19 24 194– 180 77
Florida
69 23 22 24 170– 192 76
Philadelphia 71 21 23 27 186– 202 73
New Jersey 69 24 16 29 158– 179 69
Columbus 69 21 13 35 180– 218 64
Carolina
68 21 13 34 161– 187 60
Toronto
71 21 12 38 188– 226 60
Buffalo
69 11 15 43 132– 234 45
Western Conference
Anaheim
71 31 20 20 208– 195 95
St Louis
69 31 18 20 214– 170 93
Nashville
71 30 20 21 203– 173 93
Chicago
68 29 18 21 198– 157 88
Vancouver 68 30 13 25 193– 184 82
Los Angeles 69 31 16 22 186– 172 81
Minnesota 69 32 13 24 196– 173 83
Calgary
69 25 18 26 205– 181 81
Winnipeg 69 24 22 23 191– 186 80
San Jose
69 29 13 27 193– 193 76
Colorado
69 21 22 26 184– 193 75
Dallas
70 27 15 28 218– 229 74
Arizona
70 13 16 41 145– 231 50
Edmonton 70 13 18 39 164– 239 50
KHL-slutspel kvartsfinal 4 i bäst av 7
Jokerit–CSKA Moskva.........................0–3
■ CSKA Moskva leder med 3–1 i matcher.
Magnitogorsk–Novosibirsk ................2–3
■ Novosibirsk leder med 3–1 i matcher.
Omsk–Ak Bars Kazan ..........................1–3
■ Ak Bars Kazan leder med 3–1 i matcher.
SPORT IDAG
HELSINGBORG
IH kl. 20: Helsingborg–Jönköping, div
2-handboll, damer.
VANN JAG?
V64
JÄGERSRO
Tisdag 17 mars
V64–raden: 2–5–3–7–3–5 (lopp 6–11)
6 rätt: (18 529) 90 kr.
5 rätt: (141 087) 0 kr.
4 rätt: (692 479) 0 kr.
V4–raden: 5–7–11–2 (lopp 3–6)
4 rätt: (2 068) 144 kr.
V3–raden: 7–3–5 (lopp 9–11)
3 rätt: (1 600) 46 kr.
DAGENS DUBBEL
JÄGERSRO
DD–1: 3 Paramount (1,95).
DD–2: 5 Vivo Per Lei (1,73).
Odds: 3,95. Oms: 3 483 330 kr.
EUROPATIPSET
Raden: 1,2,2, 2,X,2, X,1,X, 2,1,2,X.
13 rätt: (16) 89 335 kr.
12 rätt: (408) 2 014 kr.
11 rätt: (5 139) 83 kr.
10 rätt: (36 160) 24 kr.
Topptipset, Europa: 1, 2, 2, 2, X, 2, X, 1.
8 rätt: (812) 1 927 kr.
KENO
1 2 3 4 9 11 16 24 26 28
30 36 38 41 48 53 59 61 69 70
Kung Keno: 69.
TIPSUTDELNINGAR
Topptipset (måndag)
Raden: 1,2,2, 1,2,2, 1,1.
8 rätt: (275) 5 015 kr.
SPORTENS
DAGBOK
HISO
välkomnar sina
medlemsföreningar och särskilt
inbjudna gäster till årsmöte
den 19 mars kl 18.30 på
Filbornsskolan.
BK Fram Årsmöte 18/3
BK Fram håller sitt årsmöte idag
onsdag den 18/3 kl. 19.00 i
klubbstugan.
Samtliga medlemmar är
hjärtligt välkommna / Styrelsen
B19
ONSDAG 18 MARS 2015
BOSTAD ●
KÖPES
●
Hyreshus köpes
centralt i Helsingborg,
Anneli 0705-642062
[email protected]
DJUR
●
ÖVRIGT
FYNDET ●
KÖPES
●
MYNT KÖPES samling eller
osorterade äldre mynt även
sedlar och medaljer
0431-371040
ARMBANDSUR KÖPES även
fickur bordsur väggur även
defekta klockor köpes tel
0431-371040
SÄLJES
●
●
Clumberspaniel-
KONTORSHJÄLPEN
söker arbete: löp bokf,
avstämn, moms, fakt,
bokslut, dekl. Lång erfar.
AB, EF, HB mm. Även retr.
arb. 0706-273344
MERVE SUN ddd+
Side–Turkiet
All Inclusive
27/3
3.799:03/4
3.699:10/4
3.899:-
ÖVRIGT
Antikt sexkantigt bord i
mycket fint skick.Bordsskivan
88 cm, bordshöjd 77 cm
1.400:- 0706-17 00 79
●
BBK/BFF Bjuvs loppis. Stöd
vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
042-81776, 0760-438221
Bevakningsförfarande
●
●
Ängelholm
Skånegatan 6 D
RÅÅ BIBLIOTEKS
VÄNNER
Våren är här:
Christina hälsar
KALLAR TILL ÅRSMÖTE
välkommen till
Måndagen den 30 mars
Boulen i dag kl 10
kl 19.15
i Hembygdsparken.
Plats: Råå Bibliotek
I morgon kl 9.30 startar
Utöver sedvanliga
Stavgången från
mötesförhandlingar kommer fd Badhusets
Journalisten Ulf Johansson
parkering.
att berätta om ”Vänner som Tisdag 24 mars
inte alltid var sams
”Vår i markerna”
Fritiof Nilsson Piraten och
samling Nya Torg kl 9.
Sten Broman”.
Expeditionen öppen
Därefter blir det mingling
onsdag 14-16
och lite tilltugg.
och fredag kl 10-11.30
Föreningens mening och
Tel till exp 411621,
syfte är att värna om Råås
mail [email protected]
speciella kultur, som är av
Se vår hemsida
riksintresse.
www.spfpension.se/angelho
Är du intresserad av Råå
lm
Biblioteks Vänner är detta
ett bra tillfälle att få lite inHöja Socken
formation om föreningen.
Det går också bra att gå in
Hembygdsförening
på vår hemsida
håller årsmöte den 24/3
www.raabiblioteksvanner.se kl 18.30. Underhållning:
där du bl a kan se vårens
Ulla-Grett Johnsson
program och utställningar.
kommer att läsa på
Alla medlemmar och
bygdemål. Välkomna!
intresserade hälsas hjärtligt
välkomna!
Styrelsen
Socialdemokraterna
Diskussionsträff ons 18 mar
kl 14 på Folkets Hus.
Välkomna!
KG-Gymnasterna
kallar medlemmarna till
årsmöte på Idrottsmuseet
ÖRKELLJUNGA ●
i Idrottens Hus
tisdagen den 31 mars
Husmödrarna Skåne,
klockan 19.00
Årsmöteshandlingar finns
Ö-a
tillgängliga på kansliet.
Mån.möte 19.3 kl 18.00 i
har kårstämma den 24.3
2015. Se separat kallelse.
Vi ses i Väsby kl 19.00.
Anmälan senast den 18.3
2015 till Erika 042-12 88 10.
Välkomna!
Anonyma Alkoholister
I Sjöstrand & Wastesson Bageri AB:s, 556606-7046, konkurs
skall bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar
i konkursen skall göra det skriftligen i 2 ex hos Helsingborgs
tingsrätt, konkursexp, Box 712, 251 07 Helsingborg, senast 201505-13
AA-möten i Helsingborg
www.aahelsingborg.com
Jourtel 042-153535
LANDSKRONA ●
Black & White,
Köper din bil fr -00 upp
till 2013 kontant. 0768-993277
M v h Jimmy Larsson
●
Landskrona BoIS
Supporterklubb håller
årsmöte torsdagen 26/3
kl 19 i klubblokalen,
Silvergården 2c
(ingång på gaveln).
Bevakningsförfarande
I G. Meyers Aktiebolags,
556439-2594 konkurs skall
bevakningsförfarande äga rum.
De som vill bevaka fordringar i
konkursen skall göra det
skriftligen i 2 ex hos
Helsingborgs tingsrätt,
konkursexp, Box 712, 251 07
Helsingborg, senast 2015-05-06.
●
HELSINGBORG ● SPF Seniorerna
Höganäs-Jonstorps LK
MEDDELANDEN
PERSONBILAR ●
HUSVAGNAR,
HUSBILAR
KLEOPATRA TOWER ddd+
Alanya–Turkiet Lägenhet
27/3
3.199:03/4
2.699:10/4
2.199:-
LOPPIS ●
KUNGÖRELSER
dock ej äldre än -01.
0720-06 64 76.
OSPECIFICERAT södra Turkiet
27/3
2.499:03/4
2.499:10/4
1.999:-
08-723 46 00 detur.se
MOTOR ●
Bil köpes oavsett skick,
– FRÅN ÄNGELHOLM –
Matsalsgrupp i bra skick
600:- 0706-17 00 79
●
Bokföringskunnig
SISTA MINUTEN
Pris/pers med del i dubbelrum/lägenhet.
Begränsat antal platser.
valpar eft merit föräldrar,
uppf i hemmiljö, allt enl.
SKK. Pris 13 000:0727-09 55 12
YRKE & HANTVERKSHJÄLP ●
RESOR ●
FÖRENINGAR
SPRF Sundskronan
Församl.hemmet.
Jessica Göransson sång och
musik.
Varmt välkomna !
JOBB
●
PLATSSÖKANDE
●
Duktig snickare söker
Duktig målare söker
arbete t ex golv, tak, vägg
invändigt och utvändigt.
Tel 070-46 90 542
arbete. Ute, inne,
tapetsering etc. Allt av
intresse. Tel 070-46 90 542
Pensionerad snickare
söker arbete, allt av intresse
0734-780 727
Rörläggare söker arbete
Tel 076-783 45 55
DRIFTTEKNIKER
– Vi behöver dig nu!
Gå in på kraftringen.se och läs om vad som krävs för
tjänsten, vem du kan kontakta och hur du ansöker.
Välkommen med din ansökan – senast 25 mars.
Här kunde vi berätta om vår storlek, våra framgångar och vår kapacitet. Vi väljer istället att berätta om vår ambition – att skapa energi
för framtida generationer. Läs om oss på kraftringen.se
Vi söker en 1:e fartygsingenjör
Årröds-HallabyggetsEsborraps Vägsamfällighet
hhferriesgroup.com
håller årsmöte onsdagen
den 1/4 kl 19 hos
Bertil Månsson, Årröd
Vill du vikariera i ett år som
ekonomiassistent på ett börs­
noterat företag i Torekov?
Då föreslår vi att du går in
på nolato.se/jobb och läser mer!
Glöm inte att betala “Turan”
130 kr senast den 25 mars
på pg.575803-2. Tack!
Husvagn/Husbil köpes!
ÄNGELHOLM
Allt beaktas. 0720-458675
●
Kultursällskapet
Annonsinlämningstider inför Påskhelgen
Införingsdag
Lö 4/4*
Sö 5/4*
Ti 7/4
On 8/4
Annonsbokning
Ti 31/3
15.00
Ti 31/3
15.00
On 1/4
15.00
To 2/4
09.00
Färdigt mtrl
On 1/4
09.00
On 1/4
09.00
To 2/4
09.00
Ti 7/4
09.00
Webbokning
Ti 31/3
15.00
Ti 31/3
15.00
On 1/4
15.00
On 1/4
15.00
Matrl till Webb
On 1/4
09.00
On 1/4
09.00
To 2/4
09.00
To 2/4
09.00
* City Malmö/Lund har ingen utgivning dessa dagar.
Kammarmusik. Den unge,
mycket lovande pianisten
David Tonojan ger
konsert idag, den 18/3
kl 19.00 i Bibliotekets hörsal, Ängelholm.
Bilj i entrén fr
kl 18.00. Förköp
Akademibokhandeln
(Killbergs). Skolungdom
gratis. Se även
www.kultursallskapet.com
Två mekaniker till Helsingborg.
Här jobbar du i ett team med trevliga och kompetenta kollegor, där ni
tillsammans utför service och reparationer på motorer, lastbilar och bussar.
Med stor noggrannhet, servicekänsla och ett gott humör gör du kunderna
nöjda och bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Här får du också stora möjligheter till vidareutbildning inom Scaniaorganisationen.
Läs mer och gör din ansökan på scania.com/jobb. Sista ansökningsdag
är den 31 mars 2015. Jobb-id: 20150281.
Scania. It starts with you.
B20
TV & RADIO ONSDAG 18 MARS
ONSDAG 18 MARS 2015
radio
SR P1
5.29 P1-morgon:. Med Johar Bendjelloul. 5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1.
5.45 Morgonandakt. Sema Ekinci,
verksamhetsansvarig på Islamakademin i Malmö. 5.55 Sjöväder. 5.59 P1morgon:. Med Johar Bendjelloul. 9.00
Morgoneko. 9.14 P1-morgon:. Med
Johar Bendjelloul. 9.30 Ring P1. Ring
P1 och tala klarspråk i aktuella frågor,
tel: 099-510 10. I dag svarar Svjetlana Pastuhovic i Malmö.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Plånboken. Sveriges Radios
program om privatekonomi och konsumentfrågor.
10.55 Radiofynd: Abortdebatt
anno 1948. - Abortlagen innebär att
man följt parollen: allt som är oss obekvämt och som ur någon synpunkt
kan betraktas som en belastning för
samhället ska undanröjas.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Katarina Hahr möter:
konstnären Marianne Lindberg
De Geer. I ett samtal om lycka.
11.33 Ekonyheter.
11.35 Radioföljetongen: Ett rum
i Berlin, del 5 av 25. av Emanuel Litvinoff. Uppläsare Björn Wahlberg.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.07 Meddelandetid.
12.10 Vetandets värld.
12.30 Luncheko. Med ekonomi och
sport.
13.00 Land- och sjöväder.
13.05 Kulturnytt.
13.20 Klassikern.
13.30 Jiddisch far alle: Jiddischkören i Stockholm.
13.35 Vetenskapsradion klotet.
Med Marie-louise Kristola.
14.00 Ekonyheter.
14.03 Obs magasin. Även i morgon
kl. 18.15.
14.50 Utrikeskrönika.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Epstein i P1.
Programledare: Louise Epstein
15.45 Kulturnytt. Även kl. 21.35.
15.55 Sjöväder.
16.00 Ekonyheter.
16.03–17.45 Studio ett. Direktsänt
aktuellt magasin.
16.45–17.00 Dagens eko.
17.45 Dagens Eko med Ekonomieko och sport.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kritiken. Programledare: Gunnar Bolin.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion språket.
Om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk
och samhälle ömsesidigt påverkar
varandra. Var med och ställ dina frågor
om språk. Med Emmy Rasper.
19.35 Radioföljetongen: Ett rum i
Berlin. av Emanuel Litvinoff.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Katarina Hahr möter:
konstnären Marianne Lindberg
De Geer. I ett samtal om lycka.
20.35 Ring P1. Valda delar ur morgonens sändning. 35
20.45 Klassikern. Från i eftermiddags.
13.55 Jiddisch far alle: Jiddischkören i Stockholm.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Bildningsbyrån: Fascismen.
Del 8. 1919 samlades 300 socialister,
syndikalister, feminister, konstnärer
och stukade krigsveteraner i Milano.
De bildade ett nytt parti, fascistpartiet, och till ledare valde de Benito
Mussolini.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen. Med Annika Borg, teolog och författare.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10 Radiosporten.
22.12 Studio ett. Från i eftermiddags.
22.55 Dagens dikt.
23.00 Ekonyheter.
23.07 Studio ett.
23.50 Kulturnytt.
0.00 Ekonyheter.
0.02 Nordegren och Epstein i P1. .
0.45 Klassikern.
1.00 Ekonyheter.
Diskuterar abortfrågan på fyrtiotalet
I dag är fri abort en självklarhet för de flesta
svenskar, men vägen till
dagens lagstiftning har
varit lång. I ”Radiofynd”
får vi höra en debatt om
abortfrågan från 1948.
Medverkar gör bland andra
abortmotståndaren John
Björklund som rasar mot
den då nya lagstiftningen.
Han får mothugg av bland
andra journalisten Willy
Maria Lundberg. P1 10.55
1.02 Tendens.
1.35 Vetenskapsradion språket.
Om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk
och samhälle ömsesidigt påverkar
varandra.
2.00 Ekonyheter.
2.02 Kropp & själ. Med Ulrica Hjalmarsson Neideman.
3.00 Ekonyheter.
3.02 Radioteatern: Borgmästaren. av Gert Hofmann.
4.15 OBS Magasin: Om den
internationella adoptionens
idéer.
5.00–5.02 Ekonyheter.
5.02–5.29 Vetandets värld.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Koral och variationer. Leipzigkvartetten. 2. Wilhelm
Peterson-Berger: Fem dikter ur ”Arne”
(Björnstjerne Björnsson) (1919). Musikhögskolans kammarkör, Piteå. 3.
Caroline Krämer: Klarinettsonatin. Luigi Magistrelli, klarinett och Claudia
Bracco, piano. 4. Benjamin Britten:
War requiem (Wilfred Owen) (1962).
Solister: Emma Bell, sopran, Lance
Ryan, tenor och Russel Braun, baryton.
Göteborgs symfoniska kör, Göteborgs
domkyrkas goss- och flickkörer samt
en barnkör. Göteborgs symfoniker.
Konsert 22/11 2013, Göteborgs konserthus. 5. CD-revyn i Klassisk förmiddag.
12.44 Mozartalmanackan.
13.00 SR på persiska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Nyheter.
15.35 Rádio Sápmi Med.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu.
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio.
6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter.
6.50 Klassisk morgon.
7.30 Ekonyheter.
7.32–10.00 Klassisk morgon.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
16.50 Roketti.
17.00–19.00 P2 på hemväg. Med
Patrik Paulsson.
18.09–18.14 Kulturnytt.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Cembalo. 1. Barockensemblen Apparatus musico. Rebecka Karlsson, violin samt Johan
Lindström och Benjamin Åberg, cembalo. Musik av bl a Corelli, Scarlatti
och Händel. Konsert 22/11 2014,
Umeå stadskyrka. 2. Nordiska kammarorkestern. Solist och dirigent: Patric Ayrtons. a) Johan Martin Kraus:
Symfoni e-moll. Med Kjell Oscarsson.
21.00 Musik mot midnatt. Del 1.
1. Hanne Örvad: Vega. Eric Ericsons
kammarkör. Dirigent: Eric Ericson. 2.
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Konsert Essdur för klarinett och blåsorkester. Solist: Sölve Klingstedt. Symfonikernas
musikkår, Stockholm. Dirigent: Gennadij Rozjdestvenskij. 3. Johan Lindegren: Pianosonat h-moll, ”Kanonsonat”, spelas av Anders Wadenberg.
0.00–6.00 Notturno.
SR P3
Ekonyheter varje timme 0.00-5.00
och 19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-18.00 samt
6.30, 7.30 och 8.30.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Farah Erichsén.
11.02 Knyckare i P3.
12.03 P3. Med Farah Erichsén.
13.00 P3 Nyheter med Camila
Astorga Diaz.
14.01 PP3. Med Linnea Wikblad.
16.06 Tankesmedjan.
17.06 Christer och Morgan rapporterar - en timme innan sex.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3: Session.
20.06 Musikguiden i P3. Med Tina
Mehrafzoon.
22.03 Musikguiden i P3 med vår
playlist.
23.07 Ligga med P3. Med Maria
Maunsbach.
0.02 Vaken med Charlotte & Lisa.
SR P4 MALMö
Ekot varje hel timme. Dagens eko
16.45. Lokala nyheter varje halvslag
6.30–17.30.
5.59 P4 Malmöhus. Med Anton
Kalm.
9.03 Kulturnytt i P4.
9.32 P4 Malmöhus. Med Ebba Granath.
13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.
14.57 Kulturnytt i P4.
14.59 P4 Malmöhus.
17.40 Kulturnytt i P4.
17.45 Barnradion.
18.00 Klartext.
18.05 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
18.30 Sportextra.
21.40 Karlavagnen. Pernilla Arvidsson tar er med mot midnatt. Telefon:
099-110 90.
23.07 Rapport från fotboll,
Champions League.
0.02–5.59 Vaken med Charlotte
& Lisa.
SR P4 KRiSTiANSTAD
Ekot varje hel timme. Dagens eko
16.45 Lokala nyheter varje halvslag
8.30–13.30.
9.03 Kulturnytt i P4.
10.03 Förmiddag. Med Helene Persson.
13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.
14.57 Kulturnytt i P4.
14.59 Eftermiddag i P4 Kristianstad. Med Malin Nilsson, Conny Emmelin.
17.40 Kulturnytt i P4.
17.45 Barnradion.
18.00 Klartext.
18.05 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
18.30 Sportextra. Med ishockey,
SM-slutspel kvartsfinal 4, fotboll,
Champions League och elitserien i
handboll, herrar.
21.40 Karlavagnen.
23.07 Rapport från fotboll,
Champions League.
0.02–5.59 Vaken.
kabel
7.00 Fåfänga till förbannelse. 8.00
Oväder på liv och död: orkaner. 9.00
Mc-patrullen räddar liv. 10.00 Det
kungliga lasarettet - vad hände sen?
11.00–12.00 Hospitalet. 14.00 Livräddarna på Bondi Beach. 15.00 Uppdrag: Missbruk. 16.00 Mc-patrullen
räddar liv. 17.00 Brottsplats USA.
17.30 Brottsplats USA. 18.00 Varför
flygplan kraschar. 19.00 Kvinnor som
mördar. 20.00 Hospitalet. 21.00 Det
kungliga lasarettet - vad hände sen?
22.00 Helikopterhjältarna - Nya Zeeland. 23.00 48 avgörande timmar.
0.00 Kvinnor som mördar. 1.00–2.00
Syndens nästen.
6.10 Friends & family. 7.35–7.55 Unsupervised. 11.00 Magnum. 12.40
Pantertanter. 13.35 Common law.
14.25 Sullivan & son. 14.55 Unsupervised. 15.25 Se upp för Ellie. 16.25
Old guys. 17.00 Pantertanter. 18.05
Common law. 19.00 Last man standing. 19.25 All världens reklam. 19.55
Gavin & Stacey. 20.30 Sullivan & son.
21.00 Black books. 22.00 Dr Quinn
medicine woman: The movie. 23.50
Magnum. 1.25–2.10 Starsky & Hutch.
7.05–8.50 Tillbaka till Aidensfield.
11.55 Lilla huset på prärien. 13.55 Dr
Quinn. 14.55 Tillbaka till Aidensfield.
17.00 Lilla huset på prärien. 19.05 Dr
Quinn. 20.00 Tillbaka till Aidensfield.
22.10 Mord och inga visor. 0.10 Kvinnofängelset. 1.15–2.20 Holby city.
5.30 Sanningen om våld. 6.30 Future
of Places II - föredrag. 6.50 Den drunknade världen. 7.45 Jorden - vår planet. 8.40 Parisorkestern spelar
spanskt. 9.30 Resa i Grand Canyon.
10.30 Future of Places II - föredrag.
10.50–11.38 Bibelmysterier. 13.30
Luthersson läser världslitteraturen.
14.00 Ursprungskulturernas arv.
15.00 Rovdjurens återkomst. 16.00
Civilisation. 16.50 Yes, Minister.
17.30 Historien om NASA. 18.30 Rom
- imperiet och konsten. 19.30 Global
Axess: Civilisation. 20.00 Lyxens historia. 21.00 Maktens män. 22.00
Beaux Arts Trio & Ravel. 22.30 Studio
Axess. 23.00 De sista upptäckarna.
23.55 Jordens sånger. 0.45 Future of
Places II - föredrag. 1.10–1.30 Future
of Places II - föredrag.
6.00 Boundless - världens hårdaste
lopp. 7.00 Operation repo. 7.45–8.55
Hem till salu. 12.00 Peter Andre: Homestyling på 60 minuter. 13.00 Bloopers. 13.30 Spårlöst – England. 14.30
How clean is your house. 15.00 Det
stora fyndkriget. 15.30 Det stora
fyndkriget. 16.00 Road wars. 17.00
Road wars. 18.00 Spårlöst – England.
19.00 Det stora fyndkriget. 19.30 Life
at the extreme: Volvo ocean race.
20.00 Trav. V86 Direkt. 22.00 Thor.
0.20–1.00 Trafikpoliserna.
8.15 Så funkar det - Drömbilar. 9.05
American loggers. 10.00 Femmans
växel. 11.00 Mythbusters. 12.00
Alaska: The last frontier. 13.00 Gold
rush. 14.00 Treehouse masters. 15.00
Naked and afraid. 16.00 Alaska: The
last frontier. 17.00 Så funkar det!
18.00 American loggers. 19.00 Mythbusters. 20.00 Alaska: The last frontier. 21.00 Moonshiners. 22.00 Bear
Grylls: Breaking Point. 23.00 Naked
and afraid. 0.00 World’s top 5. 1.00–
2.00 Moonshiners.
6.00 Vilda krigare. 6.25 Too cute!
7.15 Savannens drottningar. 8.10 Call
of the Wildman. 9.05 Gator Boys.
10.00 Too cute! 10.55 Savannens
drottningar. 11.50 Treehouse masters.
12.45 Secret Life of Pets. 13.40
Tanked. 14.35 Savannens drottningar.
15.30 Insekternas krig. 16.25 Treehouse masters. 17.20 Djurpolisen i
Houston. 18.15 Tanked. 19.10 The
Lion Queen. 20.05 Treehouse masters.
21.00 Djurpolisen i Houston. 21.55
Hajsommar 2. 22.50 Ten Deadliest
Snakes. 23.45 Djurpolisen i Houston.
0.40 Tanked. 1.35–2.25 The Lion
Queen.
6.00 Afrikas otroliga djurliv. 6.55 Puppy SOS. 7.50 Jimmy i Darwins trädgård. 8.50 Wild animal ER. 9.45 Det
kristallklara vattnets land. 10.40 Hope
for wildlife. 11.35 Operation: Rädda
geparden. 12.30 Storbritanniens natur. 13.35 Välkommen till Longleat:
Afrika. 14.25 Wild animal ER. 15.15
Hope for wildlife. 16.10 Puppy SOS.
17.00 Jimmy i Darwins trädgård.
18.00 Hav i kontrast. 19.00 Jaguaräventyr. 20.00 Leverage. 21.00 Criminal justice. 22.00 Dexter. 23.00–
23.59 Ashes to ashes.
18.20 BBC Entertainment.
Fräsiga bilar i ”Top gear”.
Yle nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.05
Aktuella tvåan. 20.40 Världen är färdig. 21.30 Flaskpost från barndomen.
22.00 Spotlight. 22.30–23.10 Ett hus
i Italien.
10.00 Auf Streife. 11.00 Richterin
Barbara Salesch. 12.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Richter Alexander
Hold. 14.00 Auf Streife. 15.00 Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen
für Sie! 16.00 Anwälte im Einsatz.
17.00 Mein dunkles Geheimnis. 17.30
Schicksale - und plötzlich ist alles anders. 18.00 In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment. 19.00 Newtopia.
19.55 Nachrichten. 20.15 The Biggest
Loser. 22.30 Der große Waren-Check Was steckt drin in unserem Essen?
23.30 24 Stunden. 0.30–1.00 Spiegel
TV – Reportage.
7.30 Alpenpanorama. 9.00 ZIB. 9.05
Kulturzeit extra: Land unter Kontrolle.
6.40 Jessie. 7.05 Bilar kortfilm. 7.15
Austin & Ally. 7.40 Det var inte jag.
8.05 Dog with a blog. 8.30 Bilar kortfilm. 8.40 Lycka till Charlie! 9.05 Gravity falls. 9.30 Shake it up. 9.55 ANT Avancerad ny talang. 10.20 Sofia den
första. 10.45–11.00 Händige Manny.
12.40 Par i kungar. 13.05 ANT - Avancerad Ny Talang. 13.30 Liv och Maddie. 13.55 Dog with a blog. 14.20 Här
är ditt liv, Riley. 14.45 Jessie. 15.10
Det var inte jag. 15.35 Austin & Ally.
16.00 Violetta. 16.50 Det var inte jag.
17.40 Hannah Montana forever.
18.30 Crash and Bernstein. 18.55
Star Wars Rebels. 19.20 Lab rats.
19.45–21.10 Snow buddies.
7.00–8.15 Levande arkiv. 7.01 Kökshörnan: Välkommen till oss. 7.20 Saken är biff: Barnkalas. 7.45 Gryttvåan:
Stående bord. 8.15 Nationalklenod.
8.45–9.13 Nationalklenod: Finska
flaggan. 9.35 Strada. 10.05 Yle Nyheter Nyland. 11.00 Yle Oddasat. 11.05
Oddasat. 11.25 Arto Nyberg. 12.10–
13.20 Veteranens seger. 14.15 Yles
morgon-tv: Dagens rubriker. 14.50–
15.20 A-studion. 16.00 Lilla tvåan.
17.00 Kiosken. 17.30 Halv sju. 18.00
Som au pair i London. 18.30 Yle nyheter TV-nytt. 19.00 En ny dag. 19.30
8.25 The cube. 9.05 Top gear. 10.00
Top gear. 10.50 Blackadder The Third.
11.25 Blackadder The Third. 11.55
The weakest link. 12.40 Would I lie to
you? 13.10 The cube. 13.55 Top gear.
14.45 Top gear. 15.40 3 in a bed.
16.30 James May’s Things You Need
To Know. 16.55 Secrets of Everything.
17.20 Would I lie to you? 17.50 QI.
18.20 Top gear. 19.15 The cube.
20.00 Would I lie to you? 20.30 QI.
21.00 Dangerous roads. 21.55 Would
I lie to you? 22.25 QI. 22.55 Top gear.
23.50 QI. 0.20–1.05 The cube.
9.00 Tagesschau. 9.05 Ski-Weltcupfinale. 12.25 ARD-Buffet. 13.00 ZDFMittagsmagazin. 14.00 Tagesschau.
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagesschau.
15.10 Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Das Waisenhaus für wilde
Tiere. 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 Heiter
bis tödlich - Hubert und Staller. 19.45
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.50
Wetter vor acht. 19.55 Börse vor acht.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Andi ist
wieder da. 21.45 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Anne Will. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Der Andi ist wieder da. 1.53–1.55 Tagesschau.
9.55 nano spezial: Die Krankheiten der
Pharmaindustrie. 10.20 Markus Lanz.
11.35 Gladiatoren der Küche. 12.00
Newton. 12.25 Fenster zur Ewigkeit Das Zisterzienserstift Rein. 12.50 Das
Gestern für Morgen - Denkmalschutz
in Österreich. 13.00 ZIB. 13.20
Bienen - nicht nur süßer Honig. 13.50
Der Bauer und das liebe Vieh. 14.40
Ameisen - Die heimliche Weltmacht.
15.25 Der Flug der Eule. 16.15 Der
Flug der Störche. 17.00 Der Flug des
Seeadlers. 17.45 Waldrapp - Ein Vogel
im Aufwind. 18.30 Nano. 19.00 Heute. 19.20 Kulturzeit. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hitlers Madonna und die
Retter der Raubkunst. 21.05 Das
große Schweigen. 22.00 ZIB 2.
22.25–0.10 Der Henker.
9.00 Heute. 9.05 Volle Kanne - Service täglich. 10.30 Die RosenheimCops. 11.15 SOKO Wismar. 12.00
Heute. 12.10 Drehscheibe. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Heute –
in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht. 15.00 Heute. 15.05
Topfgeldjäger. 16.00 Heute – in Europa. 16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 Heute. 17.10 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO Wismar.
18.54 Lotto am Mittwoch - Die Ge-
winnzahlen. 19.00 Heute. 19.19 Wetter. 19.20 UEFA Champions League
Magazin. 19.35 Heldt. 20.25 Fußball:
Borussia Dortmund–Juventus Turin.
UEFA Champions League. 23.15 Die
Dortmund-Story. 23.45 Markus Lanz.
0.55 Heute nacht. 1.10–2.45 Fußball:
Borussia Dortmund–Juventus Turin.
UEFA Champions League.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle.
10.00 Die Trovatos - Detektive decken
auf. 11.00 Die Trovatos - Detektive
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTLMittagsjournal. 14.00 Verdachtsfälle.
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv - Das Magazin. 18.30
Exclusiv - Das Star-Magazin. 18.45
RTL Aktuell. 19.03 RTL Aktuell - Das
Wetter. 19.05 Alles was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Deutschlands schönste Frau. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
RTL Nachtjournal - Das Wetter. 0.30–
2.30 Deutschlands schönste Frau.
8.00 Le journal de radio-Canada. 8.25
Tv5monde le journal. 8.40 Wari. 9.05
Flash info. 9.10 Pique-assiette invite
les chefs. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 Flash info. 10.05 Littoral. 10.30 Épicerie fine. 10.55 1 minute au musée : les arts des peuples du
monde. 11.00 Cut. 11.25 Kaamelott.
11.35 Plus belle la vie. 12.00 Flash
info. 12.05 Le design est partout.
12.30 Les acadiens du Québec. 13.30
Le journal de la rtbf. 14.00 Le nouveau
voyage duUlysse. 15.50 Un gars, un
chef! 16.30 Questions pour un champion. 17.00 Flash info. 17.05 Mise au
point. 17.55 Goût de. 18.00 64’ le
monde en français - 1re partie. 18.20
Le journal de l’économie. 18.25 Météo. 18.30 L’invité. 18.40 Dommages
collatéraux. 20.15 Nouvo. 20.25 Goût
de. 20.30 Le journal de France 2.
20.55 Météo. 21.00 Des racines &
des ailes. 23.00 Le journal de la RTS.
23.25 Tv5monde le journal afrique.
23.45–23.55 L’invité.
ONSDAG 18 MARS T
V & RADIO
ONSDAG 18 MARS 2015
dansk radio
dr P1/P2
6.07 P1 morgen.
9.05 kulturknuserne.
10.03 skønlitteratur på P1. Med
Klaus Rothstein, Nanna Mogensen.
Även 22.03, fredag 19.03, lørdag
16.03 och søndag 5.03.
11.03 mennesker og tro: den
levende natur. Professor Rane Willerslev besøger Skurvognen for at
fortælle om shamaner og naturånder.
Med Anders Laugesen. Även 21.03,
søndag 8.03 og 19.30 och mandag
00.32.
11.30 apropos. Med Mikkel Krause.
Även 21.30.
12.00 radioavisen.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det. Även 18.05.
13.03 filmland. Även torsdag
19.03, lørdag 6.03 och søndag 1.03.
14.03 P1 eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio. Även 1.03.
16.07–18.05 orientering. Även
22.03 och 3.03.
18.05 domino. Håndplukket klassisk
præsenteret af Stine Rosengren.
19.20 P2 koncerten. Familien Bach
- Musik af Bach-dynastiet. Johann
Bernhard Bach: Ouverture, g-mol. Carl
Phillip Emanuel Bach: Obokoncert.
Wilhelm Friedemann Bach: Symfoni, Fdur. Johann Sebastian Bach: Dobbeltkoncert for violin og obo. Brandenburgkoncert nr. 3. Concerto Copenhagen.
22.00 natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Charlotte Nørby. Även 3.03.
0.05 værket. DR SymfoniOrkestret.
Dirigent: Herbert Blomstedt. Johann
Nepomuk Hummel: Klavertrio nr 4, Gdur, opus 65. Florestan Trioen.
0.50 intermezzo.
1.03 hej P2. Den direkte vej til P2.
Spørg om klassisk musik, del dine oplevelser eller ønsk musik. Med Mathi-
B21
dansk tv
as Hammer. Repris från 10.03.
3.03 natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Charlotte Nørby. Repris från 22.00.
5.00 radioavisen.
5.03–7.05 Grammofon. Med Iben
Mogensen. Ikke så meget snak. Repris
från i går.
6.00 Nyhederne, sporten og vejret 6.30 Go’ morgen Danmark
12.00 Nyhederne, sporten og
vejret 12.30 Regionale nyheder
12.40 Sæt pris på dit hjem
13.15 Klar, parat, sælg - med
Amanda Lamb 14.05 CPH Lufthavnen 14.40 Alarm 112
15.10 Grænsepatruljen 15.40
Razzia - SKAT rykker ud 16.10–
17.00 Hvem vil være millionær?
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavisen. 12.18
P4 Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Madsen.
14.03 Den lille forskel. 15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten.
16.53 P4 eftermiddag. 18.03 P4 aften. 21.03 Madsen. 22.03 Dansktimen. 23.05 P4 aften. 0.05 P4 natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.05
Morgenstund.
17.05 Jordemoderen (r)
Britisk dramaserie fra 2014.
I slutningen af 1950’erne har
den nyuddannede jordemoder Jenny Lee slået sig ned i
Londons fattige East End-bydel.
17.50 tv avisen
18.00 antikduellen (r)
Antikduellanterne Rikke Fog
og Peter Ry handler i Randers.
18.30 tv avisen
19.05 aftenshowet
DR1s journalistiske talkshow
direkte fra Rådhuspladsen i
København.
19.55 tv avisen
20.00 Bonderøven (r)
Med venners hjælp går det
store træarbejde på stuehuset i gang. Repris från 29/8
2013.
20.30 Godsejerne
Del 5 av 8. Generationsskifte
på Vrejlev Kloster Det er en
skelsættende dag for familien Holst på Vrejlev Kloster.
21.00 marta & guldsaksen
Marta får sin sag for med begravelse og kondolencebesøg efter et dødsfald, der
sætter mange tanker i gang.
21.30 tv avisen
21.55 Penge
22.20 sporten
22.30 arne dahls
a-gruppen (r)
Svensk krimiserie fra 2012.
Efter Arne Dahls romaner. En
svensk familie er på bilferie i
Holland. Pludselig sprænger
deres bil i luften. Sagen havner hos A-gruppen.
23.55 obs (r)
Oplysning til borgerne om
samfundet.
0.00 vegas (r)
Amerikansk dramaserie. Den
korrupte distriktsadvokat
Reynolds er nervøs.
0.40 spooks (r)
Engelsk spændingsserie fra
2003. En fransk våbenekspert har udviklet et nyt tophemmeligt våbensystem.
1.35 Water rats (r)
Australsk krimiserie. Mord,
narkosmugling og ulovlig
dumpning af affald.
2.20 mord i centrum (r)
Australsk krimiserie. Død,
sorg og drama er en del af
hverdagen for politiets
drabsafdeling i den australske storby Melbourne.
3.05 der er noget
i luften (r)
Australsk dramaserie. Den lokale radiostation er samlingspunktet for de småexcentriske beboere i den lille
australske provinsby Emu
Springs.
4.20–4.50 Hvor ingen
skulle tro, at nogen
kunne bo (r)
5.40–6.10 livet i en zoo
Australsk naturserie fra
2011.
Camilla Plum - krudt og krydderier.
16.30 Frilandshaven. 17.00 DR2 Da-
gen. 18.00 Sagen genåbnet: Waterloo.
18.50 Uopklarede mord. 19.20 Krysters kartel. 19.30 Banken - New normal. 20.00 Mig og min far: hvem fanden gider klappe?. 21.00 Blå øjne.
22.00 Jan og Daniel på Borgen. 22.30
Deadline. 23.00 USA’s hemmelige
overvågning. 23.55 Privatliv til salg.
0.40 Hvor er Flight MH370? 1.30 DR2
NU. 2.00–6.35 Deadline nat.
”Kraftidioten”.
Viasat Film 21.00
”Förtrollad av Paris”.
C More First 19.10
”Boardwalk empire”.
C More Series 21.00
”Nikita”.
TV4 Film 21.00
”Emil och griseknoen”.
SF-Kanalen 18.25
”Kick-Ass 2”.
Viasat Film Action 20.00
sf-kanalen
viasat film
comedy
family
action
classic
6.15 Pettson och findus:
kattonauten.
7.30 rasmus på luffen.
9.15 Underbara kvinnor vid vatten.
11.00 Äppelkriget.
12.40 tre solar.
14.20 kådisbellan.
16.00 fyra veckor i juni. Svenskt
7.00 Bäst före.
9.00 Justin and the knights
of valour.
10.50 the butler.
13.00 the lunchbox.
15.00 far til fire – onkel sofus
vender tilbage.
17.00 Bless me, Ultima.
19.00 detektiv downs. Norsk-tjeckisk
5.00 slackers.
7.00 fredrikssons fabrik.
9.00 muriels bröllop. Australisk
6.00 Prinsen & jag.
8.00 Barbie: mariposa. Animation
18.00 Bandidas. Fransk-mexikansk-
amerikansk västern från 2006 med
Penélope Cruz. Två mycket olika kvinnor blir i sekelskiftets Mexiko en duo
som rånar banker i ett försök att bekämpa en hänsynslös inkräktare.
20.00 Kick-Ass 2. Brittisk-amerikansk
actionkomedi från 2013 med Aaron
Taylor-Johnson. Kick-Ass mod har inspirerat andra medborgare till att bli
maskerade hjältar. 22.00–0.00 Dark
skies. Skräckthriller från 2013 med
Keri Russell.
16.00 Evita. Drama från 1996 med
Madonna. 18.10 Den självlysande ryttaren. Romantisk dramakomedi från
1979 med Robert Redford. 20.10 Price of glory. Drama från 2000 med Jimmy Smits. Arturo Ortega är fortfarande
bitter över att hans boxningskarriär
fick ett för tidigt slut. 22.30–0.00
Gycklarnas afton. Svenskt drama från
1953 med Åke Grönberg. Albert är
ägare till en skabbig liten kringresande
cirkus. Men nu vill han återvända hem,
till sin fru Agda.
dr P3
6.04 Go’ Morgen P3. Med Sara Bro,
Signe Vadgaard, Anders Stegger, Tue
Sørensen. 9.04 GANDHI. Med David
Mandel, Christian Fuhlendorff. 12.00
P3 nyheder. P3 Nyheder holder dig opdateret på de seneste nyheder fra indland og udland mellem 6 og 18.
12.03 P3 sporten. 12.05 Smag på
P3. Smag på P3 er programmet, der
handler om musik - her guider værten
dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. Med
Sara Frost. 15.04 Pressen på P3. Alle
hverdage 15-17 vendes dagens vigtigste historier og nyheder af Tony
Scott og Tue Blædel. 17.04 P3 med
Signe Amtoft. 18.04 LIGA. P3s daglige sportsunderholdning, hvor lytterne
får alt at vide om de største og mest
spektakulære begivenheder fra sportens verden. Med Mikkel Bagger, Cecilie Norlyk. 23.05 Aftenvagten. Programmet for den absolut nysgerrige
P3 lytter. Det er ny musik - værtens
personlige favoritter og de underholdende historier rundt om. Med Gyrith
Cecilie Ross. 0.05 Natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.04 Natradio.
dr P4
6.05 Hjælp! Vi har adopteret en elg 6.55 Livet i en zoo 7.25
Vores Liv: Søren Ryge (R) 7.55
De flyvende læger (R) 8.40 De
flyvende læger (R) 9.25 Det var
i maj 10.15 Luksuskrejlerne (R)
11.00 Antikkrejlerne med kendisser 12.00 Under hammeren
(R) 12.25 Skattejægerne (R)
12.55 Helt på plads (R) 13.40
Columbo (R) 15.15 Mord med
dr. Blake (R) 16.10–17.05
Mord med dr. Blake (R)
17.00 nyhederne og
sporten
17.12 regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
17.50 vejret
18.00 nyhederne og
sporten
18.14 regionale nyheder
18.25 dit forårsvejr
18.30 Go’ aften danmark
19.00 nyhederne
19.30 regionalprogram
20.00 danskere på tvang
Må Lone og Signe gå fra hus
og hjem? Efter 30 år med
fast arbejde går Lone ned
med en svær depression. Depressionen gør, at alt bliver
uoverskueligt. Lone mister
først sine dagpenge, siden
kontanthjælpen og i et helt
år får hun ingen sociale ydelser. Lone og hendes datter
Signe på 17 år lever af de
6.15 60 minutes. 7.00 DR2 Morgen.
9.00 DR2 Morgen. 11.00 Ekstrem verden. 11.45 Hairy bikers – det bedste
britiske. 12.30 Camilla Plum - krudt og
krydderier. 13.00 Frilandshaven. 13.55
Uopklarede mord. 14.25 Jersild minus
spin. 15.05 Madmagasinet. 15.30
Bodsgang: Ken B. Rasmussen. 16.00
penge, Signe tjener på sine
to fritidsjob.
20.50 Bli’r du plukket?
Blir du plukket, når du sparer
op til alderdommen? 31-årige Mathilde risikerer at miste
mere en million kroner, når
hun vælger pensionsordning.
Men på egen hånd har hun
ikke en jordisk chance for at
vælge den billigste frem for
den dyreste ordning. Programledare: Michèle Bellaiche.
21.25 danmarks dejligste
slotshoteller
Tæt på Sejerøbugten i Odsherred på Sjælland ligger
Danmarks ældste slot Dragsholm Slot.
22.00 nyhederne
22.27 regionale nyheder
22.45 krop umulig - manden
med det halve ansigt
For fire år siden mistede Eric
halvdelen af sit ansigt på
grund af cancer.
23.35 Helbred mig
- jeg er homoseksuel
0.30 Grænsepatruljen
1.30 med livet som indsats
2.05 Cold case
2.55 Castle
4.00–6.00 nyhederne
film
drama från 2005 med Tuva Novotny.
18.00 Peter och Petra. Del 3 av 3.
18.25 emil och griseknoen. Svensk
familjefilm från 1973 med Jan Ohlsson.
20.00 Under solen. Svenskt drama
från 1998 med Rolf Lassgård, Helena
Bergström. Regi: Colin Nutley.
22.05 det nya landet. Svenskt drama
från 2000 med Mike Almayehu.
1.00 vita lögner. Svenskt drama från
1995 med Peter Haber.
2.50 den osynlige.
4.30–6.10 vinterviken.
dramakomedi från 2013 med Svein
André Hofsø Myhre, Ida Elise Broch.
Regi: Bård Breien.
21.00 kraftidioten. Norsk-svenskdansk actionkomedi från 2014 med
Stellan Skarsgård.
23.00 the death of charlie countryman. Rumänsk/amerikansk action-
drama från 2013 med Shia Labeouf.
1.00 draft day.
3.00 död snö 2.
5.00–7.00 kraftidioten.
dramakomedi från 1994.
11.00 Bottle rocket: oorganiserad
kriminalitet. Komedi från 1996.
13.00 it boy. Fransk romantisk kome-
di från 2013.
15.00 ricky rapper and slick
leonard. Finsk musikal från 2014
med Samuel Shipway, Sanni Paatso.
17.00 the pretty one. Komedi från
2013 med Jake Johnson, Zoe Kazan.
19.00 runaway bride. Komedi från
1999 med Julia Roberts, Richard Gere.
Regi: Garry Marshall.
21.00 are you here. Komedi från
2013 med Owen Wilson, Zach
Galifianakis.
23.00–1.00 slackers. Komedi från
2002 med Devon Sawa, Jason Segel.
från 2005.
10.00 Barbie som rapunzel.
Animerat familjeäventyr från 2002.
12.00 little Bigfoot 2: resan hem.
Familjedrama från 1997.
14.00 titanics ti liv. Norskt familjefilm från 2007.
16.00 stranded in paradise.
Romantisk komedi från 2014 med
Vanessa Marcil, James Denton.
18.00 flygplan 2: räddningstjänsten.
Animerad film från 2014.
20.00 tarok. Danskt drama från 2013
med Bjarne Henriksen, Kirsten Lehfeldt.
Regi: Anne-Grethe Bjarup Riis.
22.10 about time. Romantisk komedi
från 2013 med Domhnall Gleeson,
Rachel McAdams.
0.30–2.00 holidaze.
tv4 film
first
hits
series
11.00 sista dansen.
13.15 flykten från hönsgården.
7.20 eldstorm.
9.40 the normal heart.
11.50 august fools.
13.35 hello ladies: the movie.
14.55 joBs. Drama från 2013 med
6.30 tillbaka till framtiden del 2.
8.15 roman Polanski: Wanted and
desired.
9.55 the food guide to love.
11.25 allt för min syster.
13.15 Premium rush.
14.45 american dreamz.
16.30 känn ingen sorg.
18.30 hotell transylvanien.
6.00 olive kitteridge.
7.00 mad men.
7.50 the comeback.
9.20 30 rock.
10.05 olive kitteridge.
11.00 mad men.
11.50 the comeback.
13.20 30 rock.
14.05 olive kitteridge.
15.00 mad men.
15.50 the comeback.
17.20 30 rock.
18.10 olive kitteridge.
19.10 mad men.
20.00 30 rock.
21.00 Boardwalk empire.
22.00 Babylon.
23.00 Banshee.
0.00 Boardwalk empire.
1.00 Gotham.
2.00–3.00 the knick.
Animerad film från 2000.
14.40 meet Bill. Komedi från 2007
med Aaron Eckhart, Jessica Alba.
16.40 oh, vilket party! Komedi från
1968 med Peter Sellers, Claudine
Longet.
18.40 in good company. Dramakomedi från 2004 med Dennis Quaid,
Topher Grace.
21.00 nikita. Fransk action från 1990
med Anne Parillaud, Marc Duret.
23.20 9 lives. Action från 2004 med
Wesley Snipes, Mark Sheppard.
1.15 Porkys hämnd. Komedi från
1985 med Dan Monahan, Wyatt
Knight.
3.15 Gun. Action från 2010.
4.55–6.35 see arnold run. Biografiskt drama från 2005.
Ashton Kutcher.
17.00 42. Drama från 2013 med
Harrison Ford.
19.10 förtrollad av Paris. Fransk
komedi från 2013 med Agathe Bonitzer, Arthur Dupont. Regi: Agnès Jaoui.
21.00 outlaw prophet: Warren Jeffs.
Drama från 2014 med Tony Goldwyn.
22.30 hercules. Äventyr från 2014
med Dwayne Johnson.
0.10 the Zero theorem. Brittisk
science fiction från 2013 med Christoph Waltz.
1.55 kill for me.
3.30 Big bad wolves.
5.20–7.05 regarding susan sontag.
Animerad film från 2012.
20.00 adventureland. Komedi från
2009 med Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart. Regi: Greg Mottola.
21.45 Återträffen. Svenskt drama
från 2013 med Anna Odell.
23.15 advanced style. Dokumentär
från 2014 med Joyce Carpati.
0.30 scuttle Buttin’.
2.30 dressed for succsex.
4.10 i lodjurets timma.
5.40–7.35 rosa pantern.
drama
tcm
19.00 Kartellet. Danskt drama från
2014 med Anders W. Berthelsen, Lene
Maria Christensen, Leif Sylvester.
21.00 The air I breathe. Kriminaldrama från 2007 med Kevin Bacon, Julie
Delpy, Brendan Fraser. 23.00 Closed
circuit. Kriminaldrama från 2013 med
Eric Bana, Rebecca Hall, Jim Broadbent. 1.00 Lev stærkt. Dansk-svenskt
drama från 2014 med Cyron Melville,
Jakob Oftebro, Danica Curcic. 3.00–
5.00 To the wonder. Romantiskt drama från 2012 med Ben Affleck.
6.00 Här kommer jag. 7.45 Elvis:
That’s the way it is. 9.30 Säg det med
en sång. 11.45 På främmande mark.
13.40 Kungens tjuv. 15.00 Din in i döden. Drama från 1956. 16.35 Så
vanns Vilda västern. Västern från
1962. 19.05 De unga kannibalerna.
Drama från 1960. 21.00 Hämnarna.
Kriminaldrama från 1973. 22.40 Linje
Lusta. Drama från 1951. 0.40 Hämnarna. Kriminaldrama från 1973. 2.20
Linje Lusta. Drama från 1951. 4.20–
6.00 Lassie i vildmarken.
action
emotion
7.00 Crooked arrows. 8.45 One true
thing. 10.50 Chicago. 12.40 Välkommen till familjen. 14.20 1000 to 1:
The Cory Weissman story. 15.55 African safari. 17.20 Thunderstruck. Komedi från 2012. 18.55 Lost world: Jurassic Park. Äventyr från 1997. 21.00
6.40 Resan till julstjärnan. 7.55 The
7:39. 9.30 Mitt Afrika. 12.15 The
bling ring. 13.45 Le week-end. 15.20
The invention of lying. 17.00 Planet
The man with the iron fists. Action
från 2012. 22.40 Argo. Thriller från
2012. 0.40 Död på nytt. Thriller från
1991. 2.25 Machete kills. Actionkomedi från 2013. 4.10 Reasonable
doubt. 5.40–7.20 Grace unplugged.
51. Spansk-brittisk animerad familjefilm från 2009. 18.30 Hachiko – en
vän för livet. Drama från 2009. 20.00
Gambit. Komedi från 2012. 21.30
Chattahoochee. Drama från 1990.
23.05 Last stop Fruitvale Station. Drama från 2013. 0.30 Brott och straff i
förorten. 2.10 The Armstrong lie. 4.10
Bluebird. 5.40–7.10 When sparks fly.
TV & RADIO ONSDAG 18 MARS
B22
onsdag
tvguide
ONSDAG 18 MARS 2015
TV-CITATET
Högsta betyg till SVT från damfinalen i ishockey. Utmärkt
produktion. Bra kommentarer. Överhuvudtaget en seriös
attityd till uppgiften.
Leif Boork, Damkronornas huvudcoach, på Twitter
Reder ut lag och rätt för unga
SPORT Direkt. Världscupen. Damernas störtlopp.
12.45 Arkitekturens pärlor
12.55 Strömsö (R)
13.35 Under samma
tak (R)
14.35 Tootsie
SAMHÄLLE
Justitia
SVT1 22.00
playtablå
¿ ¡¡¡¡ Amerikansk komedi från 1982.
I rollerna: Dustin Hoffman, Jessica Lange.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag
16.50 Vita vidder
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
Programledaren Dona Hariri vill att unga ska veta mer om sina skyldigheter och rättigheter i samhället.
Gunnel inreder
med gröna växter
MAGASIN
Vet du inte hur du ska
inreda med växter? Trädgårdsexperten Gunnel
Carlson gästar ”Go’kväll”
med matnyttiga tips.
– Gröna bladväxter bidrar
till friskare luft hemma,
säger hon.
SVT1 18.15
Karsten Torebjer
– Psychic medium
SVT FLOW Svensk
humorserie från 2015.
Del 2 av 8.
Alpint: Världscupen
SVT PLAY 9.20
& 11.20 Direktsändning
SPORT
från Meribel i Frankrike
och den alpina världscupen. Först: herrarnas
störtlopp, sedan: damernas störtlopp.
UNDERHÅLLNING
MUSIK
SAMHÄLLE
VIAPLAY 20.00
Efter ett av de största
rånen i svensk historia
flydde Estelle (Moa
Gammel) med sin man
Tommy. Nu återvänder
hon för att hämta bytet.
Men hon spelar ett högt
och farligt spel. Stjärnspäckade ”Tommy” är
regissören Tarik Salehs
första spelfilm.
21.00 Alla är fotografer
Svensk realityserie från
2015. Del 3 av 6. Hovfotografen. Henrik och Johan utforskar begreppet
hovfotograf. Även 19/3.
22.00 Justitia
Snacksalig trio
gästar Renées ö
Listmaskinen som Att gå vidare
erövrade världen efter tragedin
En samling gäster med
talets gåva kliver i land på
”Renées brygga”. Patrik
Sjöberg, Mia Törnblom
och Tony Irving samtalar
på skärgårdsön tillsammans med Renée Nyberg.
Debutalbumet från 1992
För drygt 13 år sedan slog
är fortfarande det mest sål- tragedin till för familjen
da i världen. Ace of Base
Norén. Den 22-årige sonen
kom in i Guinness rekordMarcus hittades mördad.
bok efter den bedriften.
I ”När livet vänder” berätI ”Hitlåtens historia” får vi
tar hans pappa Lennart för
titta och lyssna närmare på Anja Kontor om hur familbandet.
gick tv-tjänsten
vidare. SVT2 20.00
SVT1är
21.30
TiVo
den jen
enda
TV4 21.00
TOMMY
Thriller VIAPLAY
Svenskt samhällsmagasin
från 2015. Del 10 av 20.
En psykiskt sjuk kvinna
lämnas liggande i smuts
och kyla på gatan mitt i
Stockholm. Programledare: Janne Josefsson. Även
19/3 och 21/3.
Svensk musikserie från
2015. Del 3 av 6. Även
20/3.
Champions league, åttondelsfinal 2:2, från
Camp Nou, Barcelona.
Estelle vill ta del av den
döde makens rånbyte
20.00 Uppdrag
granskning
21.30 Hitlåtens historia
– Ace of Base
Fotboll: Barcelona–
Manchester City
SPORT
SPORT Direkt. Världscupen. Herrarnas störtlopp.
10.45 Svart på vitt (R)
10.50 Kobra (R)
11.20 Alpint
”Justitia” vill tydliggöra
juridik för barn och ungdomar. Andra säsongen
inleds med en fördjupning
kring hatbrott.
Tillsammans med en panel
på fem ungdomar kommer
programledaren Dona
Hariri att diskutera fyra
olika rättsområden.
Ämnena som kommer
avhandlas är internettrakasserier, arbetsrätt,
bedrägeri och hatbrott.
I första avsnittet granskas ett fall där en grupp
från Svenska motståndsrörelsen dömts för bland
annat hets mot folkgrupp.
– Hatbrott är ett ämne
som ligger nära mitt hjärta.
Jag vet hur det är att bli
utsatt för rasism i en ung
ålder, säger Dona Hariri.
Hon tycker att det råder
en stor okunskap bland
ungdomar.
– Det är många som inte
vet var gränsen går. En del
har inte en aning om att
det kan få framtida konsekvenser om man inte betalar tillbaka ett sms-lån,
säger hon. Caroline Högrud
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
9.20 Alpint
FILM
NYTT Svensk samhällsserie från 2015. Del 1 av 4.
Hatbrott. Alice attackeras
på grund av sin sexuella
läggning. Även 24/3.
22.30 Pluggkoden
Svensk pedagogisk serie
från 2015. Även 34/3.
23.00 Au pair i London
23.30 Rapport
23.35 Dox: Nadas
revolution (R)
0.35 Veckans brott. 1.35 Gift vid första
ögonkastet. 2.20 Owe Thörnqvist!
3.10 Under samma tak. 4.10 Strömsö.
4.50 Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.
8.10 Världens fakta:
Kosmonauterna (R)
9.00–16.20 SVT Forum
9.00 Riksdagen – debatt
om förslag. 11.45 SVT
Forum. 12.00 Varför så
krångligt att lägga pensionspusslet? 13.30 Hur
mår lokaljournalistiken?
14.00 EU-nämnden – öppet samråd. 15.30 Rakt
på. 16.00 Rapport. 16.05
EU-samtal från Strasbourg: Den tunga trafiken.
16.20 Min sanning:
Thomas Östros (R)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:
Enkelbiljett till Mars
18.55 Rekordsnabba
brädor (R)
19.00 Vem vet mest?
Svensk frågesport från
2015. Även 22/3 och
SVT24 senare i dag.
19.30 Kärlek och svek
Brasiliansk telenovela
från 2011. Del 77 av
110. Anas karriär tar nya
vägar. Även 21/3 och
SVT24 senare i natt.
20.00 När livet
vänder
Svensk intervjuserie från
2015. Del 3 av 8. Två
lekande barn upptäcker
ett avsågat manshuvud,
fastfruset i ån Nissan.
Bakom ett av Sveriges
mest uppmärksammade
våldsbrott finns en familj
som försöker försonas
med ett makabert, ofattbart öde. Att deras son
har styckmördats. Programledare: Anja Kontor.
Även 19/3 och 22/3.
20.30 På bröllop med
Kakan
Svensk realityserie från
2015. Del 3 av 6. David
och Debbie ska ha ett
bröllop med två, tre eller
fyra fester! Ingen verkar
riktigt veta. Programledare: Kakan Hermansson.
Även 21/3, 22/3 och
SVT24 22/3.
21.00 Aktuellt
22.00 Sportnytt
22.15 Babel (R)
Svenskt litteraturmagasin
från 2015. I studion
Lionel Shriver.
23.15Där björkarna susa
– Jailbird Singers (R)
0.15 Agenda. 1.00 Nyheter. 4.05 Gomorron Sverige sammandrag. 4.25 24
Vision. 5.00–5.06 Rapport.
i Sverige där du får
upp till
AV BJÖRN BRÅNFELT
SVT1 I MORGON
SVT2 I MORGON
80 kanaler som
du kan
se
Tootsie
Förtrollad
av Paris
6.00 Rapport. 6.05 Gomorron Sverige.
8.05 Världens fakta: Enkelbiljett till
i din¡¡¡¡
tv, dator,
mobil eller¡¡¡¡ 9.20 Alpint. Herrarnas super-G. 10.40 Mars. 9.00 SVT Forum. 16.20 Agenda.
KOMEDI
KOMEDI
Arkitekturens pärlor. 10.50 Au pair i
17.05 Det goda livet. 17.20 NyhetsDustin Hoffman
har upp- –Laura
surfplatta
när (Agathe
du vill,Bonitzer)
London. 11.20 Alpint. Damernas super- tecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset.
visning som manlig arbets- möter – äntligen! – sin
G. 12.40 Alla är fotografer. 13.10 His18.00 Världens fakta: Kinas rymdproutan
kostnad!
lös skådis somhelt
plötsligt
gör extra
drömman.
Problemet? En
toriska personligheter. 13.35 Skidskytgram. 18.45 Flyggalen. 19.00 Vem vet
succé när han uppträder
till, yngre, kandidat dyker
te. Herrarnas sprint. 15.00 Jakten.
mest? 19.30 Kärlek och svek. 20.00
Läs
mer påupp.
comhem.se
som kvinna. I en
stjärnSmakfullt av suveräna
15.15 Uppdrag granskning. 16.15
Greklandsresan. 21.00 Aktuellt. 22.00
späckad rollista
utmärker
Agnès
Jaoui, med mild
eller
ring 90
222
Minnenas television. 17.30 Sverige
Sportnytt. 22.10 Hockeykväll. 22.45
sig Jessica Lange, som
belönades med en Oscar.
(USA, 1982)
SVT1 14.35
njutbar humor. (Au bout du
conte, Frankrike, 2013)
C More First 19.10
idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Nyheter.
18.15 Go’kväll. 19.00 Nyheter. 20.00
Antikrundan. 21.00–22.00 Plus.
Kompani Orheim. Norskt drama från
2012. 0.25 När livet vänder. 0.55–
4.05 Nyheter.
ONSDAG 18 MARS T
V & RADIO
ONSDAG 18 MARS 2015
B23
Text-tv-sidor för hörselskadade: SVT1: 199 SVT2: 199 TV3: 199 TV4: 199 Kanal 5: 199 DR1: 398 DR2: 397 DanskTV 2: 399
6.00 Top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.20 How I met your
mother
9.10 The real
housewives
of Orange County
10.05 The real
housewives
of Atlanta (R)
11.00 The mentalist
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan (R)
14.00 Sex and the city
15.00 Top model
16.00 The real
housewives of Atlanta
17.00 Sjukhuset
Svensk dokumentärserie
från 2011.
18.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2012.
19.00 SOS Sommar
Svensk dokumentärserie
från 2012. Del 11 av 16.
Styrkeledare Johan och
hans kollegor på brandstationen i Kalmar kämpar med en stor brand på
en sopstation.
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.45 Mannen som talar
med hundar (R)
14.50 Vad blir det för
mat (R)
15.25 Halv åtta hos mig
(R) Svensk matlagningsserie från 2013.
15.55 Husjägarna
Brittisk livsstilsserie från
2013.
16.55 Äntligen hemma
(R) Svensk inredningsserie från 2013.
17.55 Vardagspuls
Svensk livstilsserie från
2015. Del 23 av 80. Programledare: Kristin Kaspersen, Agneta Sjödin.
18.25 Lotto, Joker och
Drömvinsten
18.35 Vardagspuls, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
Svensk realityserie från
2015. Del 43 av 50. Programledare: Paolo Roberto. Även i natt.
6.00 America’s funniest
home videos
6.25 Desperate
housewives (R)
7.15 Livet på BB
8.10 The little couple (R)
9.10 Private practice (R)
10.05 Grey’s anatomy (R)
11.05 Desperate
housewives
12.05 Ellen DeGeneres
show
13.00 Frisörakuten
14.00 The little couple
15.05 Suburgatory (R)
15.35 Vänner (R)
16.05 Private practice
17.05 Grey’s anatomy
18.00 Suburgatory
Även 19/3.
18.30 Vänner
Även 19/3.
19.00 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2010. Del 3–4 av
24. Efter Sheldons uppbrott från Amy måste
gänget ta sig an Sheldons
besatta sökande efter
icke-mänsklig vänskap,
och de tar hjälp av hans
mamma. Även i natt.
6.00 Just shoot me. 6.25 Stargate SG1. 7.10 Dads. 7.35 The crazy ones.
8.00 Våra värsta år. 9.00 Spin city.
9.30 Community. 10.00 My name is
Earl. 10.30 Simpsons. 11.30 Stargate
SG-1. 12.30 Grimm. 13.30 Seinfeld.
14.30 Simpsons. 15.30 Family guy.
16.30 Scrubs. 17.30 Anger management.
18.00 How I met your mother
19.00 Family guy
20.00 Simpsons
Amerikansk animerad komediserie från 2014. Del 6
av 22. Karaktärerna från
Futuramas Planet Express
kommer till Springfield.
20.30 Family guy
Amerikansk animerad serie
från 2013. Del 7 av 18. För
att hjälpa Chris att få bättre
betyg i historia använder
sig Stewie och Brian av en
tidsmaskin.
21.00 Trubbel i paradiset
¿ ¡¡ Amerikansk
komedi från 2009. I rollerna: Vince Vaughn, Jason
Bateman, Faizon Love.
23.15 American dad. 23.45 Scrubs.
0.45 How I met your mother. 1.40 My
name is Earl. 2.05 Anger management.
2.30 Seinfeld. 3.15 American dad.
3.40 Simpsons. 4.25 Spin city. 4.50
Våra värsta år. 5.40–6.00 Community.
6.05 Grand designs revisited. 7.05–
8.00 Tredje skiftet. 8.45 Dödlig fångst.
9.45 Gränsbevakarna Australien.
10.45 Miami ink. 11.45 Top gear.
12.50 Fresh Prince i Bel Air. 13.20 Raising Hope. 13.50 Top 20 Countdown.
14.45 Miami ink. 15.45 Grand designs. 16.50 Dödlig fångst. 17.50
Gränsbevakarna Australien.
20.00 Chicago fire
Amerikansk dramaserie
från 2014. Del 9 av 23.
Brandpersonalen rycker
ut när en lastbil börjar att
läcka saltsyra vid en korsning. Det hela sätter
press på Caseys och Dawsons förhållande.
21.00 Morden
i Midsomer
Brittisk kriminalserie från
2012-13. Del 5 av 6. En
flicka vaknar upp efter att
ha legat i koma sedan ett
mystiskt överfall för ett år
sedan. Kort därefter mördas medlemmar i en lokal
schackklubb. John Barnaby och hans team utreder.
23.00 Paradise hotel
Danmark
Dansk reality från 2015.
Del 11. Monique berättar
allt om Joans och hennes
kyssar bakom Christels
rygg. Amalie får nog av
Philip. Programledare:
Rikke Gøransson.
23.50 Stalkers:
Vad hände sen?
Svenskt kriminalprogram
från 2013. Del 2 av 2.
0.50 Sex and the city. 2.05 How I met
your mother. 2.35 Paradise hotel Danmark. 3.10 Navy CIS. 3.55 Chicago
fire. 4.40 The real housewives of
Orange County. 5.25–6.00 Nanny.
20.00 Sveriges
mästerkock
Svensk matlagningsserie
från 2015. Del 13 av 15.
I den första tävlingen gäller det för deltagarna att
vara taktiska när de i en
auktion ska bjuda på den
råvara de helst vill ha.
Programledare: Mischa
Billing, Leif Mannerström,
Markus Aujalay. Även
21/3.
21.00 Renées brygga
Svensk underhållningsserie från 2015. Del 5 av 6.
Renée gästas av Patrik
Sjöberg, Mia Törnblom
och Tony Irving. Tony berättar om omgivningens
reaktioner när han kom ut
som homosexuell och Mia
pratar om sin barnlöshet.
Programledare: Renée
Nyberg. Även 21/3.
22.00 Nyheterna
23.00 Hawaii five–0 (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2010. Del 19 av 24.
Five-0-gänget försöker
lösa ett mord på en science fiction-fan.
23.55 Brottskod:
Försvunnen (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2003. Del 19 av 24.
20.00 Nya Arga
snickaren
Svensk realityserie från
2015. Del 3 av 13. På
Muskö utanför Stockholm
bor Helena, 28, och Carl,
29, med sina tre små
barn. De rev ut hela övervåningen på huset för att
barnen skulle få egna rum
men sen tog orken slut.
Programledare: Per
Starrin. Även 21/3.
18.50 Top gear
20.00 Gränsbevakarna
Kanada
Kanadensisk dokumentärserie från 2013. Del 5–6 av
13. Även 19/3.
21.00 Grand designs
Brittisk livsstilsserie. Del 2
av 10. Även 22/3.
6.20 Judys domstol. 6.50 Wife swap
UK. 7.50–8.45 The talk. 10.55 Vem
dömer Amy? 11.55 Mannen som talar
med hundar. 12.55 Det okända. 13.55
Wife swap UK. 14.55 Att bygga sitt
drömhus. 15.55 Judys domstol. 16.55
Dr Phil. 17.45 Nyheterna. 17.55 Gla-
6.00 Property ladder. 7.00 Säljakuten.
8.00 Antiques roadtrip. 8.50 Four in a
bed. 9.50 En plats i solen: Vintersol.
10.55 Alla älskar Raymond. 11.55 Property ladder. 12.55 En plats på landet.
13.55 Doc Martin. 15.00 Four in a bed.
16.00 Säljakuten. 17.00 Masterchef
mour.
USA.
18.30 Vad blir det för mat (R)
19.00 Mitt kök
19.30 Det kungliga
lasarettet (R)
20.00 En natt på slottet (R)
18.00 Antiques roadtrip
19.00 En plats i solen:
Vintersol
Svensk ockultserie från
2014. Del 3 av 8. Christina
Schollin, Kee Marcello,
Christian ”Kicken” Lundqvist och Annika Ljungberg
beger sig till slottet.
21.00 Biggest loser – tro,
hopp och kärlek
Svensk livsstilsserie från
2015. Del 16 av 20. Då en
av de tävlande vunnit immunitet under invägningen
ökar pressen på de övriga
fyra. Även 21/3.
22.00 Law & order: Special
victims unit (R)
22.55 Skenet bedrar (R)
23.35 Mash. 0.05 Dallas. 1.00 Law &
order: Special victims unit. 1.55 Detroit 1-8-7. 3.55 Blue bloods. 5.00 Att
bygga sitt drömhus. 5.50–6.20 Judys
domstol.
6.30 Churchills livvakt. 7.30 Time
team. 8.30 Royal Marines Commando
School. 9.30 SOS Alaska. 10.30 Förbjuden historia. 11.30 Churchills livvakt. 12.30 Specialstyrkans största
uppdrag. 13.00 Det svarta guldet.
14.00 SOS Alaska. 15.00 Churchills
livvakt. 16.00 Andra världskrigets
hemliga krig. 17.00 Royal Marines
Commando School.
18.00 Cops
19.00 Träskjägarna
20.00 Det svarta guldet
Amerikansk dokumentärserie från 2008. Spänningen
stiger på oljeriggarna i västra Texas.
22.05 Gordon’s Costa del
nightmares
21.00 Förrådsfyndarna (R)
22.00 USA:s hårdaste
fängelser
23.10 Law & order: Special victims
unit. 0.05 CSI NY. 1.00 Sons of anarchy. 2.15 Murdoch mysteries. 3.10
Fresh Prince i Bel Air. 3.35 CSI NY. 4.15
Top gear. 5.10–6.05 Tredje skiftet.
23.00 Andra världskrigets hemliga
krig. 0.00 Strike back. 1.00 Cops.
2.00 Träskjägarna. 3.00 Specialstyrkan: Människojägarna. 4.00 USA:s hårdaste fängelser. 5.00–6.00 Cops.
9.00 En bok, en författare. 9.20 Franska kusten från ovan. 9.30 Medialized.
10.00 Världen. 11.00 Övervikten i
USA. 12.10 Extrema städer. 13.05
Världen: Min gudfar, hans thaibrud och
jag. 14.05 Sariska fick tillbaka tigern.
15.00 Döden på schemat. 16.00 UR
Samtiden.
5.00 Barnprogram. 7.00 Morgonshowen. 8.30 Barnprogram. 15.00 Erky Perky. 15.10 Roy. 15.40 Pinsamheter.
16.05 Flyg 29 saknas. 16.25 Johnny
och Johanna. 17.00 Lillys Bortomvik.
17.05 Äventyr i tid och rum. 17.20 Sagor från zoo. 17.30 Williams önskestövlar. 17.35 Peg + Katt. 17.50–
18.00 Lilla prinsessan.
Brittisk livsstilsserie från
2014.
20.00 Navy CIS
Amerikansk kriminalserie
från 2013. Del 19 av 24.
En tidigare NCIS-agent och
nuvarande medlem av kongressen hittas mördad i
New Orleans.
21.00 Twister
¿ Amerikansk action
från 1996. Två konkurrerande forskarteam sätter
sina liv på spel för att undersöka ett av naturens
mest fascinerande fenomen: tornadon. I rollerna:
Helen Hunt, Bill Paxton,
Cary Elwes. Regi: Jan de
Bont.
23.10 Navy CIS. 0.10 Dragons’ den.
1.30 Shark tank. 2.25 Doc Martin.
3.15 En plats på landet. 4.05 Dragons’
den. 5.10–6.00 Shark tank.
6.00 Kära Susan. 6.25 Gossip girl.
7.15–8.10 Glee. 10.15 Förmiddag.
11.15–12.15 Ugly Betty. 13.40 Cougar town. 14.10 Ellen DeGeneres
show. 15.05 Familjen Kardashian.
16.05 Gossip girl. 17.00 Glee.
18.00 Trophy wife
18.30 Cougar town
19.00 Familjen Kardashian
Amerikansk realityserie
från 2012. Del 12 av 19.
Även 19/3.
20.00 True Tori
Amerikansk reality från
2014. Även 20/3.
21.00 Tonårsliv
¿ ¡¡ Amerikansk
komedi från 2004.
I rollerna: Lindsay Lohan,
Adam Garcia.
22.50 Body of proof
23.45 CSI Miami. 0.45 NYC 22. 1.40
Miss Fisher’s murder mysteries. 2.55
Cheaters. 3.50 Ellen DeGeneres show.
4.30–5.35 Biggest loser.
21.00 Grey’s anatomy
Amerikansk dramaserie
från 2014. Del 14 av 24.
Amelia påbörjar operationen av Dr Herman med
hjälp av Stephanie, men
inser att ingreppet är mer
komplicerat än hon förutsett. Även 22/3.
21.55 How to get away
with murder
Amerikansk kriminaldramaserie från 2014. Del
15 av 13. Sanningen om
Lilas död avslöjas till sist.
Även 22/3.
19.00 En bok, en författare
19.20 Världens natur:
Snöapan i Japan (R)
Amerikansk komediserie
från 2010.
21.00 Pilgrimsfärd
med Simon Reeve
22.00 Dokument utifrån:
Greklands hopp (R)
23.00 Kvinnorna som
utvecklade USA (R)
23.55–0.15 En bok,
en författare (R)
22.55 The Big bang
theory (R)
23.50 Criminal minds
0.55 Tyst vittne. 3.05 Beauty and the
beast. 4.10–4.40 Farmen.
0.50 CSI. 1.45 Perception. 2.40 Mad
men. 3.35 Murdoch mysteries. 4.20
Frisörakuten. 5.10–6.00 Ellen DeGeneres show.
TV3 I MORGON
TV4 I MORGON
KAnAl 5 I MORGON
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla
älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20
How I met your mother. 9.10 The real
housewives of Orange County. 10.05
The real housewives of Atlanta. 11.00
The mentalist. 12.00 Masterchef USA.
13.00 Lyxfällan. 14.00 Sex and the
city. 15.00 Top model. 16.00 The real
housewives of Atlanta. 17.00 Sjukhuset. 18.00 Lyxfällan. 19.00 SOS Sommar. 20.00 Lyxfällan. 21.00 The blacklist. 22.00–23.00 State of affairs.
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45
Coronation street. 13.45 Mannen som
talar med hundar. 14.50 Vad blir det
för mat. 15.25 Halv åtta hos mig.
15.55 Husjägarna. 16.55 Äntligen
hemma. 17.55 Vardagspuls. 18.50
Keno. 19.00 Nyheterna. 19.30 Farmen.
20.00 Familjen Annorlunda. 21.00
Badhotellet. 22.00 Nyheterna. 23.00
Hawaii five–0. 23.55 Brottskod: Försvunnen. 0.55–3.05 Tyst vittne.
6.00 AFV. 6.25 Desperate housewives.
7.15 Livet på BB. 8.10 The little
couple. 9.10 Private practice. 10.05
Grey’s anatomy. 11.05 Desperate
housewives. 12.05 Ellen DeGeneres
show. 13.00 Frisörakuten. 14.00 The
little couple. 15.05 Suburgatory. 15.35
Vänner. 16.05 Private practice. 17.05
Grey’s anatomy. 18.00 Suburgatory.
18.30 Vänner. 19.00 The Big bang theory. 20.00 Ninja warrior Sverige.
21.00–22.00 Berg & Meltzer i Europa.
Brittisk naturfilm från
2014. Även 21/3.
20.10 De nya arterna (R)
Brittisk naturfilm från
2010. Även 20/3, 22/3.
18.00–18.30 Bolibompa
18.01 Kan du pussa den?
18.10 Pocoyo. 18.20 Sara
och Anka.
18.30 Museet
19.15 Lilla Aktuellt
19.25 Blue water high
Australiskt ungdomsdrama.
Del 21 av 26.
19.50 Dubbelliv
Svensk dramaserie från
2010. Del 10 av 12.
20.00 Pyjamasklubben
20.25 Hollys hjältar
20.50–20.55 Lilla Aktuellt
FRÅGA OM TV
21.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2015. Programledare: Rickard Olsson. Även SVT2
22/3.
21.30 Nurse Jackie (R)
Amerikansk dramakomediserie från 2012. Del 8 av
10. Jackies tidigare drogmissbruk skapar problem
för alla. Även SVT2 20/3
och 23/3.
21.55 True detective (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2014. Del 5 av 8. En
våldsam uppgörelse i skogen löser fallet med Dora
Lange.
22.50 Skavlan (R)
Svensk-norsk pratshow
från 2015.
23.50 Melodifestivalen:
Dagen efter (R)
Reportage.
0.35–1.05 Kärlek och svek (R)
AV JAMES MOLLAN
Varför visas inte texten?
Hope Brady i ”Våra bästa år
spelas av Kristian Alfonso.
När den amerikanska
serien ”Våra bästa år”
flyttades till TV3 Play upptäckte tittare att textremsan saknades i appen för
android. Inte heller några
andra tv-program textas.
Android-appen kan inte
visa undertexter. En ny version med text är under utveckling och ska enligt TV3
komma under våren. Textningen på TV3 Play fungerar på Iphone och Ipad.
Har du en fråga om tv? Mejla till
[email protected]
B-DELEN · ONSDAG 18 MARS 2015
”Lokalt kan dis eller dimma förekomma under morgonen, annars väntas en solig dag. Höga molnslöjor drar in,
men de väntas inte skymma solen.”
SOLEN
+9
5-9 m/s
I natt 0
+11
Ängelholm
I natt 0
+9
+10
I natt -1
I natt -1
Kristianstad
Helsingborg
+9
Landskrona
I natt +4
Köpenhamn
+11
+8
+30°
I natt -1
+25°
+20°
I natt +3
4-8 m/s
5-9 m/s
Lund
I natt +2
Trelleborg
+9
IMORGON
+7˚
+5˚
+3˚
+10˚
+7˚
+11˚
+11˚ +10
˚
+10˚
0°
–5°
I natt 0
–10°
Ystad
–15°
–20°
■ Helsingborg
Upp
06.17
Ner
18.17
Förändr
+ 5.04
■ Stockholm
05.57
Upp
17.57
Ner
Förändr
+ 5.58
■ Luleå
05.42
Upp
17.41
Ner
+ 8.51
Förändr
MÅNEN
■ Helsingborg
Upp
Ner
■ Stockholm
Upp
Ner
■ Luleå
Upp
Ner
05.12
15.51
05.00
15.23
05.05
14.48
+9˚
Onsdag
12:00
+10˚
+10˚
+9˚
Torsdag
12:00
+11
+12
+11
+9
+8
+11
+11
+7
+6
+9
+12
+12
+9
+10
+10
+2
+7
+7
+9
+11
+7
+12
+10
+11
+7
SO 6
SO 6
SO 6
O6
O6
SO 6
SO 6
O 11
O6
O5
SO 4
SO 6
O6
SO 6
SO 4
SV 6
S4
O2
O1
SO 3
S3
SO 6
SO 6
O5
S4
SVERIGETOPPEN
TOR
Kallast
Varmast
Blåsigast
Nederbörd
FRE
LÖR
+9˚
˚
Natt 0
0
mm
SV 2 m/s
+5˚
˚
Natt 0
2-5 mm
V 5 m/s
SÖN
+3˚
˚
Natt +1
0-2 mm
NO 6 m/s
MÅN
+3˚
˚
Natt -3
0
mm
O 3 m/s
+4˚
˚
Natt -2
0
mm
S 5 m/s
-19
+13
S 12
<1
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol
vxl moln
vxl moln
sol
soligt
soligt
sol
sol
vxl moln
sol
sol
sol
sol
soligt
sol
sol
Naimakka
Broen
Stekenjokk
Jokkmokk flp
HELSINGBORG
Temperatur de senaste 14 dagarna
15
10
5
POLLENPROGNOS
■ Helsingborg Idag
Al
Hassel
Sälg/Vide
Tor
MÅNADENS VÄDER
Fre
i.u
i.u
i.u
■ Ett område med moln och lätt regn berör nordvästra
Götaland och västra Svealand. I övriga delar av landet
övervägande soligt väder.
Ängelholm
Helsingborg
Landskrona
Hörby
Kristianstad
Lund
Malmö
Falsterbo
Skillinge
Ystad
Göteborg
Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kiruna
Luleå
Mora
Sundsvall
Stockholm
Umeå
Visby
Växjö
Örebro
Östersund
Vädret kl 13
HELSINGBORG FEM DAGAR FRAMÅT
+1˚
+2˚
+7˚
+5°
Simrishamn
4-8 m/s
SVERIGE
IDAG
+15°
+10°
Malmö
+10
UPP & NER IGÅR
Inga halter Låga Måttliga Höga
Mycket höga
i.u=inga uppgifter
Källa: Göteborgs universitet, Region Skåne
Lägst
■ Temp/Datum Högst
Helsingborg
12.4/8 -1.9/12
Hallands Väderö 12.5/16 -0.6/13
Max
Ganska säker ✔ Osäker
Prognosen idag Säker
Normal
SKÅNE IDAG
METEOROLOG:
EMIL BJÖRCK
0
-5
2/3
Min
VÄDER
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
9/3
16/3
Nederbörd de senaste 14 dagarna
10
(mm)
8
6
■ Nederbörd t o m 16/3 Mm
Helsingborg
15.8
10.6
Hallands Väderö
Vad söker du?
Normal
22.8
20.9
4
2
0
2/3
9/3
16/3
EUROPA IDAG
+1°
+2°
+9°
+9°
+13°
+13°
+8°
+15°
+9°
+16°
■ Högtrycksbetonat väder i stora delar
av Europa med uppehåll och sol på
många håll.
VÄRLDEN
Alicante
Amsterdam
Antalya
Aten
Auckland
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Bombay
Bryssel
Chicago
Cypern
Dallas
Damaskus
Dubai
Edinburgh
Geneve
Hanoi
Helsingfors
Hongkong
Istanbul
Jerusalem
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Kinshasa
Kreta
Lissabon
Imorgon kl 13 lokal tid
+15 mulet
+8 sol
+15 moln
+10 sol
+18 moln
+26 skur
+35 sol
+15 mulet
+18 sol
+14 skur
+9 sol
+28 sol
+8 mulet
+6 mulet
+16 moln
+21 mulet
+16 sol
+29 moln
+9 mulet
+12 sol
+30 mulet
+5 moln
+22 mulet
+7 moln
+17 moln
+20 sol
+17 skur
+22 mulet
+30 åska
+11 moln
+18 moln
I vilken stad?
Rekommenderade företag
och smarta affärer
London
+7 mulet
Los Angeles +22 sol
Madeira
+12 skur
Madrid
+11 regn
Malaga
+17 mulet
Maldiverna +27 skur
Mallorca
+15 moln
Manila
+28 sol
Mexico City +20 moln
Miami
+26 moln
Montreal
-6 snöby
Moskva
+3 moln
Nairobi
+24 skur
New Delhi +24 moln
New York
+3 moln
Nice
+15 moln
Oslo
+5 mulet
Paris
+12 mulet
Prag
+8 sol
Reykjavik
+2 regn
Rio de Janeiro +25 åska
Rom
+15 moln
San Francisco +16 sol
Shanghai +14 regn
Singapore +27 åska
Sydney
+27 moln
Teheran
+10 moln
Tokyo
+11 regn
Tunis
+17 moln
Warszawa +7 sol
Wien
+8 sol
Sök