Vandra in våren på Prästgårdsnäset! Grelsby växte mest i Finström

Aktuellt i
SAMHÄLLSINFORMATION
FINSTRÖM
DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM
NR 5/ MAJ 2015
Grelsby växte mest i Finström
Finströms befolkning fortsätter att
öka, under 2014 var ökningen 14
personer. Mest ökade Grelsby med
över 20 personer och var däremed
den by på landsbygden som ökade
mest i fjol.
Sedan år 2000 har Finströms befolk­
ning växt med 235 personer. Godby,
Bamböle och Ämnäs
är de byar som ökat mest medan be­
folkningen minskat mest i Svartsmara
och Emkarby.
Godby är Ålands klart största by med
över 900 invånare och växte ytterlig­
are något under året.
Invånare 31.12
F örändring
By
20002013
20142000-142013-14
Finström
2 299 2 520 2 534
235
14
Bamböle
58 148138
80
-10
Bartsgårda 44 6264
20
2
Bastö 42
45
4752
Bergö 27
21
18-9-3
Bjärström 91 8285
-6
3
Emkarby 89 8679
-10
-7
Enbolstad 9 88
-1
Godby
837 918927
90
9
Grelsby
131
136
1592823
Kulla
67 7069
2
-1
Markusböle
55
56
53-2-3
Pettböle
27 3735
8
-2
Prästgården 32 2728
-4
1
Pålsböle
117
120
12252
Rågetsböle 28 3634
6
-2
Strömsvik
17
16
14-3-2
Stålsby28
27
20-8-7
Svartsmara 94 6464
-30
Tjudö114
114
12066
Torrbolstad 61 6363
2
Tärnebolstad
20
17
2114
Vestanträsk 104 111111
7
Åttböle
8 1515
7
Ämnäs
181 223223
42
Övriga18
18
17-1-1
Källa: ÅSUB
Vandra in våren på
Prästgårdsnäset!
Kultur- och fritidsnämnden arrangerar
traditionsenlig vårvandring på naturskyddsområdet Prästgårdsnäset
Var med i
sommarnumret!
Torsdag 4 juni
utkommer Aktuellt
i Finström med ett
sommarnummer.
Ta chansen att
marknadsföra era
aktiviteter och företag.
Numret trycks i färg!
Stopptid är 25 maj.
Kontakta Fredrika Sundberg,
tel 41470, epost:
[email protected]
ax eller Margaretha Brändström tel: 431 513, e-post:
[email protected]
om du vill vara med.
Annonspriser
Helsida: 121 euro inkl moms
Halvsida: 60,50 euro inkl
moms
¼ dels sida: 35,30 euro inkl
moms
Ungdomsgården
öppen
måndag-fredag kl 14.3017.00 för åk 5-9.
Sista dagen öppet innan
sommarlovet 4 juni.
Fredagar kl 19.00-22.30
för åk 7-9.
Sista fredagen öppet innan
sommarlovet 29 maj.
Måndag 11 maj kl 18.30.
Ciceron är Jörgen Eriksson.
Start från parkeringen vid ingången till näset,
vik av vid församlingshemmet och följ vägen
till slutet. Eller parkera vid församlings­
hemmet och gå ner till träffpunkten.
FINSTRÖMS KOMMUN
Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519
E-post: [email protected]
www.finstrom.ax
Kansliernas
sommartider
Sidorna 2
Kansliernas öppettider
i sommar
Under sommaren (1.6–31.8) är kommun­
kansliet öppet alla vardagar kl. 8.15–15.00
Vänligen observera dock att byggnadsinspektionen är
stängd 6.7–2.8
Socialkansliet är öppet alla vardagar kl.9.00–15.00,
lunchstängt 11.00 – 11.45. För att vi ska kunna betjäna er
så bra som möjligt, vänligen boka tid.
Vi önskar alla en riktigt härlig vår och en skön sommar!
Gänget på kommun- och socialkansliet
BIDRAG
Anhållan om bidrag för underhåll av privata utfartsvägar
skall vara byggnadskontoret tillhanda senast fredagen
den 29 maj klockan 16.00.
För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara minst
500 m.
Vid frågor kontakta Fredrik Molinder, kommuningenjör
tel 431526.
Ansökningarna lämnas till: Byggnadskontoret i Godby,
Skolvägen 2, 22410 GODBY.
Enligt direktiv från hälsomyndigheterna är det inte tillåtet att
rasta hundar eller att ha hund
med på badplatserna. Vänligen
respektera detta för allas trivsel.
Hissa en Finströmsvimpel!
4 meters vimpel 30 euro inkl moms 24%
6 meters vimpel 50 euro inkl moms 24%
Vimplar säljs på kommunkansliet mån–fre kl 8.15–
16.00 och på biblioteket mån–tor kl 12.00–20.00 så
långt lagret räcker.
Kontant betalning!
Välkommen till
ROSENGÅRDS DAGVERKSAMHET
De regelbundna aktiviteterna fortsätter som vanligt
under maj förutom lördagens sittgymnastik som tagit
sommaruppehåll.
Torsdagar olika aktiviteter:
07.5. Syjunta och Herrkaffe.
Välkommen till
21.5. Vi dekorerar krukor till blommor/örter.
28.5. HerrlunchROSENGÅRDS
med utflykt. Kl 11.30DAGVERKSAMHET
Taxi hämtar hemifrån
tisdagaraktiviteterna
och torsdagarfortsätter
ca kl 11 och
De regelbundna
som
retur kl 15.15.
(5€
t/rt)
Anmäl
dig
dagen
innan
före
kl
vanligt under maj förutom lördagens
12.
sittgymnastik som tagit sommaruppehåll.
TorsdagarHandgjorda
olika aktiviteter:
UTSTÄLLNING:
pärlsmycken av
07.5.
Syjunta
och
Herrkaffe.
Sara Janson
från
Godby.
21.5. Vi dekorerar krukor till blommor/örter.
28.5. Herrlunch
med utflykt. Kl 11.30
Välkomna!
För närmareTaxi
information
och anmälningar:
hämtar hemifrån
tisdagar och torsdagar ca kl
Tel: 0457 344111821
(månd
–
fred
kl
9-15.30)
och retur kl 15.15. (5€ t/rt) Anmäl dig dagen
Ann-Mari Enqvist-Pettersson eller till Rosengårds kansli
innan före kl 12.
tel 42620.
UTSTÄLLNING: Handgjorda pärlsmycken av Sara
Janson från Godby.
Välkomna!
Matsedel Rosengård
v.23
v.20
För närmare information
och anmälningar:
1.6 Italiensk köttfärsrätt
11.5 Köttfärs/kålgryta
Tel: 0457 344 1821
(månd – fred kl 9-15.30)
2.6 Leverstuvning med morot
12.5 Revbensspjäll, sås
Ann-Mari Enqvist-Pettersson
eller till
3.6 Fisk
13.5 Fisk
4.6tel
Snålsoppa
14.5 KÖKET STÄNGT
Rosengårds kansli
42620.Efterrätt: Pannkaka
5.6 Potatislåda, stekt fläsk
Kristihimmelsfärdsdag
15.5 Blomkålssoppa Efterrätt:
v.24
Pannkaka
8.6 Stuvade makaroner, stekt korv
9.6 KÖKET STÄNGT
v.21
Självstyrelsedagen
18.5 Viltskav
10.6 Fisk
19.5 Köttfärsfrestelse
11.6 Köttsoppa Efterrätt: Plättar
20.5 Baconkorv
12.6 Kött/potatismoslåda
21.5 Fisksoppa Efterrätt: Plättar
22.5 Flygande Jacob
v.25
15.6 Kycklingfilé, currysås
v.22
16.6 Kalifornisk köttgryta
25.5 Fläskpannkaka
17.6 Fisk
26.5 Wallenbergare, sås
18.6 Korvsoppa Efterrätt: Paj
27.5 Fisk
med vaniljsås
28.5 Morotssoppa Efterrätt:
19.6 KÖKET STÄNGT
Fattiga riddare
Midsommarafton
29.5 Ugnsgratinerad falukorv
Kökets telefonnummer 42621 Reservation för eventuella ändringar.
Aktuellt i
FINSTRÖM
Informationsblad från
Finströms kommun
Ansvarig utgivare: Niklas Oriander.
Redaktion: Margaretha Brändström, Fredrika Sundberg
UTGIVNING VÅREN 2015
ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
Fredrika Sundberg, tel: 41470,
e-post: [email protected]
Annonspriser 2014
Helsida 121 euro inkl moms
Halvsida 60,50 euro inkl moms
¼ dels sida 35,30 euro inkl moms
2
Utgivning
4 juni
Material lämnas senast
25 maj
Utgivningsdatum och stopptid för sommarnumret
meddelas under våren.
Skicka ditt material till [email protected]
Vänligen respektera våra stopptider.
Ett städat
bygge sparar tid
ERFARENHET. Ove Sjöblom är VVS-montör och jobbar med det mesta inom branschen
både vad gäller installationer och service. Han är utbildad VVS-montör och certifierad
Säker Vatten-installatör.
5 m³
er
Contain
torsäck
1 m³ S
12–38
k
m³ Fla
Dags att göra något åt
den gamla oljepannan?
Vi tar helhetsansvaret för installationen och sköter även
om demonteringen av den gamla pannan och tanken.
Vi har även bilar och teknik för:
• Slamsugning
• Oljetankar
• Hetvattenspolning
• Torrsugning av t.ex. isolering från mellantak eller grus från husgrunder
Vi tar hand om ditt avfall och förser dig med lämplig behållare före,
under och efter byggtiden. Läs mer på www.renhallningen.ax.
Fjärrvärme, värmepump eller kanske t.o.m. en ny högeffektiv oljepanna?
Tillsammans tar vi fram den lösning som passar just er fastighet bäst.
Fungerar ventilationen som den ska? Är radiatorerna anpassade för den
nya värmekällan? Vi vill erbjuda våra kunder ett mervärde genom att alltid
se till hela systemet, inte bara den enskilda komponenten.
Kostnadsfritt besök före anbud!
•
•
•
•
VVS
El
Automatik
Fastighetstjänster
Skogshyddsvägen 11 • tel. 27 580 • www.renhallningen.ax
Bolstavägen 3 • Tel. 23 020 • www.epab.ax
Behover ditt HUS
bli malat i sommar?
Vi utför bl.a
målningsarbeten
och har en
BYGGSTÄLLNING
till förfogande
Försäljare – du missar
väl inte att anmäla dig
till Skördefesten 2015!
Anmälningstid
för försäljare
1 mars
till 31 maj
Du anmäler dig via vår hemsida www.skordefest.ax. Gå in under
rubriken Deltagarinfo på startsidan.
Anmälningstid för försäljare är 1 mars till 31 maj.
Medlemsavgift: För att delta som försäljare krävs endast organisationsmedlemskap i föreningen.
Organisationsmedlemskap: 50 euro
(OBS! Anmälan innan 31 maj 2015). Vid sen anmälan, 1.6 –
18.9 tillkommer en extra administrationsavgift om 35 euro.
Du får faktura på medlemsavgiften efter anmälningstiden är slut och
du gjort din officiella anmälan till oss.
Du kontaktar själv den Gård/Plåpp Åpp där du vill sälja. Årets deltagare
hittar du på vår hemsida.
Kriterierna för att delta i Skördefesten är att allt som erbjuds
skall vara producerat/förädlat på Åland!
Exkl. moms 35€/h
(Inkl.byggställning)
Frågor eller funderingar? Kontakta: Liz Mattsson, verksamhetsledare
för Skördefesten, [email protected], 0457 344 5676
Kom ihåg! Hushållsavdraget!
Jonatans el å allt
FO-nr: 2297120-3
Tel. 04573435522
3
Öppet
Onsdag 13 maj
stänger biblioteket kl 16.00.
Kristi himmelsfärdsdag
14 maj är biblioteket stängt.
Annars öppet som vanligt
mån-tors kl 12-20.
Folkdräkt
att
låna
Om du behöver en Finströms
folkdräkt finns en att låna
från biblioteket. Det är en
kvinnodräkt i storlek 40-42.
Allt finns förutom mössan
som inte är av ”vedertagen”
modell.
Kontakta biblioteket eller
kom in och prova dräkten om
du är intresserad.
Månadens
boktips
på www.finstrom.ax
Varje månad publicerar vi
boktips på ett speciellt tema
på kommunens hemsida.
Pippi Långstrump 70 år
Pippi Långstrump är en av Astrid Lind­
grens mest älskade figurer. Nu i maj är det
70 år sedan den första Pippi-boken kom ut.
Det firar vi i biblioteket med en utställning
av Pippi-saker och naturligtvis med massor
av boktips.
Det är barn- och ungdomsbibliotekarie
Ann-Christin Sjölund som sammanställt
utställningen.
Pippis hela namn är Pippilotta Viktualia
Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter
Långstrump. Pippi-böckerna finns över­
satta till 92 olika språk.
Astrid Lindgren skapade Pippi vintern
1941 när hennes 7-åriga dotter var sjuk
i lunginflammation och sade till sin mor
Källbo skolas
elever ställer
ut i biblioteket
under maj
Biblioteket är
miljömärkt
4
Tema
Maritimt
att hon ville höra en berättelse om Pippi
Långstrump.
När Astrid en dag i mars 1944 stukade
foten var hon tvungen att hålla sig i stillhet
och under den tiden skrev hon ned berät­
telserna. När Karin fyllde 10 år i maj 1944
fick hon de nedskrivna berättelserna i
present.
”Om man är tyst för länge
så vissnar tungan.”
Pippi Långstrump
Sommarlovsaktiviteter
5 juni Summertime skolavslutningsdisco för åk 4-6 i Vi­
kingahallen kl 19-22
11 juni Cykeldag för åk 4-6 start vid Vikingahallen kl 9,
därifrån cyklar vi till Larsson Vattensport där blir det lekar
och vattenaktiviteter hela dagen samt lunch, hämtning i
Godby kl 16.
16 juni Äventyrsdag i Eckerö. För åk 1-3. Buss från buss­
plan kl 09.00. I Eckerö blir det viltsafari, besök på jakt- och
fiskemuseet, lunch i Käringsund, simning, minigolf och lekar.
Tillbaka vid bussplan kl 16.00
17 juni Gröna Lund för åk 7-9. Dagsresa till Stockholm och
Gröna Lund. Vi åker med Rosella från Mariehamn kl 07.30.
Samling 07.00. Tillbaka i Mariehamn 22.30. Pris för dagen
ca 70€ i priset ingår båt, buss, frukost, inträde+åkband.
För mer information ring Mattias på tel:41548 eller
[email protected]
LOPPIS och
SERVERING
på Karl-Ersgården i Svartsmara
öppet söndagarna 17.5, 24.5, 31.5, 14.6,
21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7
Till försäljning kommer även att finnas säsongens
närproducerade grönsaker, blommor, bröd ägg
och hantverk.
Lekvänlig miljö för barnen som också kan träffa gårdens
höns och längre fram i sommar även gårdens grisar.
Välkomna!
Marias
sommarblommor
Heja, heja!
i Tjudö
Har öppnat för säsongen
Violer, pelargoner, tomatplantor,
fuschior, millionbells, femtunga,
kryddor mm
Källbo skolas minimaraton
fredag 29 maj
runt Godby centrum.
ÖPPET
Många olika sorters
tomatplantor!
Kl 8.30 invigs den nya miniarenan
som då får sitt namn.
Vi välkomnar alla att komma ut och heja
fram våra elever.
PS Överraska
Mor med tex
blommande ampel!
Varmt
välkomna
till Tjudö!

Bra hejjar-ställen:
- Knappelstan - Högstadiet
- Rosengården (åk 4–6) - Målsträckan (Källbo)
må-to kl 10–20
fr–sö kl 10–17

Åk 4–6 (4,2 km) Start kl. 9.00
Åk 1–3 (2,1 km) Start kl. 10.00
Målet är i miniarenan.
Tel gsm: 0457 5243 903
Skyltat från Getavägen
5
Föreningen firar
50 år i år!
HOLKSPIKARTALKAN 9 APRIL på Egons Snickeri
i Bjärström. 40 st mes-, 40 st star- och 15 st knipholkar
tillverkades på årets holkspikartalka. Kurt Blomqvist och
Åke Eklund såg till att alla 570 brädbitar hade rätta längden
och lutningen. Resultatet av hela talkan ligger till stor del
på sågarna. 4 holkar går till arrendet för Rågetsbölebanan
och 4 holkar till Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö för
försäljning. För övrigt gick talkan i traditionell stil. Efter den
välsmakande korven med tillhörande dryck tog alla deltagare
med sig ett lämpligt antal holkar som skall sättas upp. Alla
holkar var borta då talkan var slut, och i dag förhoppningsvis
uppsatta.
RADIOPROGRAM
Ålands Radio direktsände inspelningen av programmet
Jakt och fiske från
Rågetsböle skjut­
bana och området
omkring den 25
mars. Fjalar Eklund
och Kjell Aspbäck
medverkade. Leif
Isaksson bistod med
mårdhundsfälla,
fågelholk, vinterut­
fodringsplats, salt­
stenar m.m. David
Isaksson bistod med
bilder från viltka­
meran. Här förklarar Kjell Aspbäck hemligheterna med
den välbesökta vinterutfodringsplatsen som dokumenterats
genom viltkameran. Kjell Brändström lyssnar koncentrerat
på hemligheterna.
NYA TILLSTÅND
Alla älg- och rådjurstillstånd skall förnyas för 3 år framåt.
Måndag 1.6.2015
Sista dagen för jaktledaren i Finströms jakträttsområde
att lämna in ansökan till Finströms jaktvårdsförening om
älgjakt för åren 2015-2017.
Kommer att föregås av ett jaktledarmöte.
Vårfågeljakten
Koxnan och Norrhällen är tillgängliga. Vi verkar också i år
utan bokningssystem. Visa hänsyn och jaktetik om andra
jägare hunnit dit före er. Kom ihåg att vädrets makter kan
spela er ett spratt där ute i havet.
För ordningens skull påminner vi om Fågelskyddsområdena i
Finström
Ekholmsgrundet 15.3. – 31.7.
Brännholmsgrundet
15.4. – 31.7.
Landstigningsförbud råder 15.4. – 31.7.
LERDUVESKYTTET
Södra Finströms byalag informerar
Vid årsmötet valdes följande perso­
ner in i styrelsen för 2015:
Brita Landell, Fredrik Andersson,
Cecilia Johansson, David Dahlblom,
Gunvei Larsson, Mathias Franzas
och Margaretha Brändström.
Och om ni vill hyra byagården, KarlErs, ring Margaretha Brändström tel
38895 eller 0457 548 3224!
Den 11 maj har vi etapp två av tal­
kan. Vi börjar ca 18.30. Kom när du
6
har passligt! Om det är OK väder tar
vi också ner midsommarstången.
Som ni säkert vet har vi i år bytt tid
för själva stångresningen. Detta år
kommer stången att resas redan kl
14.00 och kronprocessionen startar
en halv timme tidigare alltså halv
två.
Lövningen sker kvällen innan och
avslutas med korvgrillning.
Välkomna!
har pågått alla tisdagar och torsdagar
i april.
Vårsamlingen hölls 28 april. 14 del­
tagare tävlade i “Gudingsswingen”.
Här poserar medaljörerna: 1. LarsGöran Strömberg i mitten guld, 19
duvor, 2. Markus Jansson tv silver, 19
duvor, 3. Kjell Aspbäck th brons, 17
duvor.
Med anledning av föreningens 50
årsfirande var medaljerna graverade
med “Jubileumsskyttet 2015”. I mitten
den unge korvservitören Alvin Karls­
son som fick jubileumsmedaljen som
yngsta viltvårdare.
PROSTERIETS MISSIONSDAG
Torsdagen den 14.5 kl. 13 i Saltvik. Högmässa i Saltviks kyrka och därefter måltid och
missionsinformation i Mariagården. Christine Björkskog från Finska missionssällskapet medverkar.
Anmälan om deltagande senast den 8.5 till Maria, tel. 0457-3613463.
Gemensam skjuts från Finström och Geta.
PROSTERIETS LÄGER FÖR BARN PÅ LEMBÖTE
Barnläger 15-17.6. Tema: Titta ut – titta in. Kostar 40 euro.
Musikläger 13-17.7. Tema: Mirjam och Rut. Kostar 50 euro.
Anmälan till pastorskansliet i Mariehamn från och med 4.5, tel. 5360.
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPEN I FINSTRÖM
Tisdagar kl. 10 i Mikaelsgården. Musik, sång och
fika för småbarn och föräldrar. Ledare: Maria
Sjölund. Avslutning den 12.5
GETA MISSIONSSYFÖRENING
Onsdag jämna veckor kl. 12.30 i församlingshemmet. 13.5 inget symöte. 14.5 Missionsdag i
Saltvik. 20.5 samlas vi hos Kristina Söderström.
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPEN I GETA
Onsdagar kl. 10 i Geta församlingshem. Musik,
sång och fika för småbarn och föräldrar. Ledare:
Maria Sjölund. Avslutning den 13.5
SÅNGSTUND PÅ ROSENGÅRDEN I GODBY
Sångstund med Maria Sjölund måndagar kl. 14.
KYRKIS I KÄLLBO SKOLA
Åk 1-2 torsdagar kl. 12.30 udda vecka.
Åk 3-6 torsdagar kl. 14.30 udda vecka.
Ledare: Alexandra Äng.
KYRKIS I GETA
Åk 1-2 torsdagar kl. 12.30 jämn vecka.
Åk 3-6 torsdagar kl. 14.30 jämn vecka.
Ledare: Alexandra Äng.
SÖNDAGSSKOLAN I GETA
Varannan söndag kl. 11. Utfärd och våravslutning
den 14.5.
GODBY MISSIONSSYFÖRENING
Torsdagar kl. 13-15 i Mikaelsgården. 7.5 symöte på
Rosengården. 14.5 Missionsdag i Saltvik.
ANDAKT PÅ HEMGÅRDEN I GETA
Onsdagar vid kaffestunden kl. 14.
HERRLUNCH
Nästa gång den 8.5 kl. 12 i Mikaelsgården.
BIBEL, SAMTAL, BÖN
Vi samlas varannan måndag kl. 19 i Mikaelsgården.
Sista gången för i år den 11.5.
KONSERTER MED
UNGDOMSKÖREN
25.5 kl. 19 i Sankt Mikaels kyrka i Finström
26.5 kl. 19 i Kastelholms slott
27.5 kl. 19 i Sankt Görans kyrka i Mariehamn
28.5 kl. 19 i Sankt Mikaels kyrka i Finström
Missionsfest i Esbo 6-7 juni: TILLSAMMANS PÅ KUNGSVÄGEN
Resa ordnas från Åland. Anmäl intresse till Maria (tel. 0457-3613463) senast den 20.5.
7
10.5 kl. 19
Femte söndagen efter påsk
Hjärtats samtal med Gud
Musikmeditation
10.5 kl. 11
Kristi himmelsfärds dag
Den upphöjde Herren
Högmässa (N) med konfirmation
14.5
Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.
Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger
17.5 kl. 11
Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den heliga anden
Högmässa (N)
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp.
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund, Matilda
Koskinen, fiol. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.
14.5 kl. 11
Femte söndagen efter påsk
Hjärtats samtal med Gud
Högmässa (N)
Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria sjölund,
John-Adam Sjölund, kyrkokören. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete i Senegal.
17.5
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete i Senegal.
24.5 kl. 19
Pingstdagen
Den heliga Andens utgjutande
Spelmansmässa (N)
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund,
Kyrkokören, Ålands spelmansgille. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete bland barn
och unga i Etiopien.
24.5 kl. 13.30 Pingstdagen
Den heliga Andens utgjutande
Mässa (N) på Hemgården
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete bland barn
och unga i Etiopien.
31.5 kl. 13.30 Helga trefaldighet
Den dolde Guden
Mässa (N) på Rosengården
31.5 kl. 11
7.6 kl. 11
Andra söndagen efter pingst:
Förgängliga och oförgängliga skatter
Högmässa (N)
7.6
Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.
Tredje söndagen efter pingst:
Kallelsen till Guds rike
Mässa (N) med sånger från Taizé
14.6 kl. 11
Tredje söndagen efter pingst:
Kallelsen till Guds rike
Högmässa (N)
Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt:
Förbundet kyrkans ungdom
Helga trefaldighet
Den dolde Guden
Högmässa (N)
Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt:
Förbundet kyrkans ungdom
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Laestadianernas fridsföreningars förbund.
14.6 kl. 19
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningen.
8
Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningen.