Broschyr om Bergagården

Välkommen till
Bergagården
Bergavägen 1
Vård- och omsorgsboende
Lägenhet på Bergagården
Bergagården ligger i utkanten av Eslöv med närhet till natur, mataffär
och apotek. Lägenheterna är fördelade på tre våningar och det finns
en fin innergård med riklig växtlighet som ger en stunds avkoppling.
På alla våningar finns stora gemensamma balkonger, en del har utsikt
över innergården. Vill man se lite mer liv och rörelse kan man istället
sitta på de balkonger som vetter mot Bergagymnasiet.
Lägenheten hyr du av Mälö fastigheter AB (Ebo är förvaltare och
kontakt sker via dem). Som hyresgäst får du ett eget kontrakt på
din lägenhet som gäller enligt hyreslagen. Nycklar till lägenheten
och nuddis till entrédörren kvitteras ut på Bergagården.
Lägenheten består av ett rum med sovalkov och en stor rymlig
toalett med dusch. I lägenheten finns en köksenhet med kylskåp.
Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm. Möblerar gör du
med egna möbler, förutom säng och madrass som vi tillhandahåller.
Vid födelsedagar eller annat då lägenheten inte räcker till kan du få
låna en rymligare lokal, där det också finns porslin att tillgå. Övriga
tillbehör som du önskar ha, liksom för- och efterarbete till festen,
ombesörjer du eller anhörig själv.
Hemförsäkring ingår inte, utan egen hemförsäkring måste tecknas.
I och med att personal har tillgång till lägenheten kan det
behövas en tilläggsförsäkring. Vi rekommenderar att du kontaktar
ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.
Ledstjärnor
Vi arbetar utifrån Eslövs kommuns ledstjärnor som är:
Egenmakt
Kvalitet
Förändringsvilja
Ledstjärnorna utgår från att du som brukare ska kunna påverka hur
våra tjänster utförs och att det ska vara kvalitet i varje möte. Möten
som präglas av empati, lyhördhet och respekt. Genom förändringsvilja prövar vi nya vägar för att nå våra mål.
Ledstjärnorna är kopplade till den Nationella värdegrunden i
socialtjänstlagen som infördes i januari 2011. Lydelsen är att
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas så att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.
Utifrån ett salutogent synsätt och tänkande, det vill säga utifrån ett
hälsofrämjande arbetssätt, vill vi tillgodose var och ens individuella
behov så långt det är möjligt.
Vi arbetar för att på bästa sätt tillgodose såväl ditt behov av stöd
och hjälp som dina önskemål och intressen. Att du som brukare
blir bemött med respekt och ödmjukhet är viktigt för oss. All vård
och omsorg ska präglas av god etik och personalen ska utifrån
dina förutsättningar ge dig möjlighet att bibehålla din förmåga att
själv uträtta saker.
Personal
På Bergagården finns personal tillgänglig dygnet runt.
Sjuksköterska finns på Bergagården under dagtid, måndag-fredag.
Övrig tid kan distriktssköterska nås.
Enhetschef tjänstgör måndag – fredag.
Arbetsterapeut och sjukgymnast besöker boendet på teamträffar
var 14:e dag och utifrån behov.
Kontaktperson och information
Som brukare på Bergagården har du en egen kontaktperson som
ser till att din omvårdnad blir så god som möjligt. Tillsammans med
din kontaktperson och kanske med stöd av anhörig upprättas en
individuell plan. Denna kallas genomförandeplan och ger en bild
av hur du vill att din omsorg och service ska utformas. Genomförandeplanen påbörjas inom två veckor efter inflyttning.
Ni erbjuds anhörigträff tillsammans med kontaktpersonen två
gånger per år.
Vi har brukarråd en gång per kvartal, detta är ett forum där du har
möjlighet att påverka och framföra önskemål kring olika saker.
Aktiviteter och underhållning
Det anordnas regelbundet gemensamma sociala aktiviteter för alla
brukare. Exempelvis är sittgymnastik, bokcirkel, musikstunder och
bingo planerade flera gånger i veckan. Aktiviteter planeras under
året utifrån årstider och högtider.
Individanpassade aktiviteter och egentid erbjuds en gång per
vecka. Då kan du till exempel få hjälp med att läsa böcker/
tidningar, promenera, enklare inköp, bakning eller sitta och
samtala med din kontaktperson. Har du andra önskemål är du
välkommen att framföra dem.
Hälsovård
Vid behov finns tillgång till sjuksköterska och läkare på
Bergagården. Läkare från Kärråkra vårdcentral finns knuten till
boendet och besöker Bergagården en gång per vecka. Vår
rekommendation är att du listar dig hos den läkare som ansvarar
för Bergagården. För bästa möjliga service rekommenderar vi
också att du ansluter dig till Apodos.
Vi strävar efter att använda Apodos dosförpackade läkemedel
direkt från apoteket. Apodos ökar säkerheten att få rätt
medicinering, underlättar administrationen samt innebär en
minskad kostnad för den enskilde.
Gratis munvårdsbedömning görs en gång per år om så önskas.
Bedömningen görs av tandvårdspersonal. Vid tandvård utförs
detta på plats av mobila tandläkare. Högkostnadsskydd gäller.
Vid behov av sjukhusbesök eller andra besök utanför boendet ser
vi gärna att närstående medföljer då vi har begränsat med resurser
för detta.
Upplever du eller dina anhöriga att du behöver träffa en
sjukgymnast eller en arbetsterapeut, meddelar ni personalen.
Sjukgymnasten eller arbetsterapeuten gör en bedömning av ditt
problem och i samråd med dig beslutas om eventuella åtgärder.
Tekniska hjälpmedel förskrivs individuellt av en arbetsterapeut.
Basala hygienrutiner
För din trygghet arbetar vi utifrån basal vårdhygien. Detta innebär
bland annat att vi vid vissa arbetsuppgifter använder plastförkläden och handskar. Personal och brukare på Bergagården är också
noga med sin handhygien och använder sig av handdesinfektionsmedel för att minska risken för smittspridning.
Städning och tvätt
Städning av lägenheten utförs enligt bistånd av vår lokalvårdare.
Om du önskar att lägenheten dammsugs behöver du ha en egen
dammsugare. Övrigt material står vi för. Fönstren putsas två
gånger per år, önskas fönsterputs oftare görs detta utifrån egen
beställning. Storstädning och städning på hög höjd ingår ej. Om
du behöver hjälp med att tvätta ombesörjer kontakpersonen detta
enligt bistånd. Om du önskar tvätta själv kan kontaktpersonen vara
behjälplig.
Måltider
I måltidsabonnemanget ingår helpension med frukost, lunch,
middag, mellanmål, för-och eftermiddagskaffe och kvällsfika.
Lunch och kvällsmål levereras från Kärråkra och du har möjlighet
att välja mellan två rätter varje dag, detta görs för varje vecka. Vid
behov av specialkost tillgodoses detta.
Maten är en upplevelse för välbefinnandet och vi strävar efter att
måltiderna ska vara trevliga och smakfulla. Du väljer själv om du
vill äta i vår matsal eller om du vill äta i din lägenhet. Vid vissa tillfällen dukar vi långbord i vår fina foajé. Måltiden ska vara en lugn
och harmonisk stund och vid olika högtider serveras traditionsenlig mat. Har du önskemål om ett glas vin eller öl köps detta in av
dig själv eller dina anhöriga.
Kvalitetssäkring
Vi arbetar förebyggande med nationella kvalitetsregister såsom
Senior Alert, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid
Demens), Palliativa registret. Registrering i samtliga register är frivilligt, vilket betyder att du alltid har möjlighet att avböja en sådan.
Övrig service
Om du önskar hjälp med hantering av privata medel kan vi förvara
dem åt dig i ett låst värdeskåp som finns i lägenheten. Kontaktpersonen är då ansvarig för nyckel till skåpet och redovisning av hanteringen. Bergagården ansvarar inte för värdesaker som ej är inlåsta.
Anhörigkonsulent finns i kommunen där du kan få stöd,
information, samtal och utbildning. Personal på boendet kan
hjälpa till med att förmedla kontakt.
Synpunkter
Det finns alltid områden som kan förbättras. Din egen och
anhörigas delaktighet är viktig för oss och vi välkomnar därför alla
synpunkter. Upplever du att det finns brister vill vi att du ger oss
möjlighet att rätta till dessa genom att tala om vad du inte är nöjd
med. Eller varför inte tala om vad vi gör bra? Vi vill gärna att ni
fyller i socialstyrelsens årliga brukarenkät för att ge oss en vägledning kring vad som behöver förbättras.
Kontakter
Kontaktperson:
Teamledare:
Enhetschef: 0413-627 50
Assistent:0413-627 51
Sjuksköterska: 0413-627 52
Sjuksköterska: 0413-628 15
Grön 9:
0413-624 70
Grön 10:
0413-627 55
Gul 9:
0413-627 53
Gul 10:
0413-627 56
Blå 9:
0413-627 54
Blå 10:
0413-627 57
Nattelefon kl 21.00-07.00:
0413-627 56
Avgiftshandläggare:
0413-621 56
Anhörigkonsulent:
0413-620 22
Adress:
Bergavägen 1
241 39 Eslöv
Adress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2
Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54
E-post: [email protected]
Juni 2015
Vård och Omsorg