ANMÄLAN OM RENOVERING AV LÄGENHET

ANMÄLAN OM RENOVERING AV LÄGENHET Sida 1 av 3 ANMÄLAN OM RENOVERING AV LÄGENHET UPPGIFT OM LÄGENHETSINNEHAVARE Lägenhetsinnehavarens namn: Telefonnummer: E-­‐post-­‐adress: Mjölnerbacken nr: Lägenhetsnummer: UPPGIFT OM PLANERAD RENOVERING Vänligen beskriv nedan vad som ska göras och i vilket utrymme (badrum, kök, etc.). Vänligen bifoga ritning. Kök Badrum BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIKINGEN 6 | MJÖLNERBACKEN 61 | 174 60 SUNDBYBERG | ORGNR. 769617-­‐1227 HEMSIDA: www.brfvikingen6.se ANMÄLAN OM RENOVERING AV LÄGENHET Sida 2 av 3 Annat – Vänligen ange vilket Ange datum för planerad byggstart: Observera att blanketten ska vara inlämnad till Styrelsen senast 4 veckor innan planerad byggstart. HANTVERKARE/FIRMA Namn: Org.nr. Hantverkaren/Hantverkarens firma ska ha dokumenterad kompetens och vara certifierade för det arbete som ska utföras. KONTROLLERA MED: -­‐
-­‐
-­‐
Bolagsverket tel. 060-­‐18 40 00 – att firman är registrerad i Bolagsverkets register. Skatteupplysningen tel. 0771-­‐567 567 – att gällande F-­‐skattesedel finns. Byggkeramikrådet tel. 08-­‐641 21 25 -­‐ att gällande legitimation finns vid våtrumsarbeten Uppgifterna om hantverkarens kompetens och certifiering ska vara aktuella och gälla vid det tillfälle då renoveringsavtalet tecknas! Ange vilken kompetens hantverkaren/hantverkarens firma har samt eventuella referenser: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIKINGEN 6 | MJÖLNERBACKEN 61 | 174 60 SUNDBYBERG | ORGNR. 769617-­‐1227 HEMSIDA: www.brfvikingen6.se ANMÄLAN OM RENOVERING AV LÄGENHET Sida 3 av 3 ÖVRIGT -­‐
Lägenhetsinnehavaren ska anslå information i fastighetsentrén, innan renoveringen påbörjas, om renoveringsarbetet vad gäller var, vad, när och hur länge. -­‐
Arbetet ska utföras av utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis för det aktuella arbetet eller materialet. Certifikat/bevis på att hantverkaren/firman är försäkrad och innehar relevant certifiering skall bifogas denna anmälan om renovering. -­‐
Försäkringsbolagens säkerhetsregler för vattenförsäkring innebär att VVS-­‐
installationer och arbeten i våtrum ska vara fackmässigt utförda enligt materialleverantörens anvisningar och enligt gällande branschregler. -­‐
Entreprenören ska, efter avslutat arbete, avlämna ett Kvalitetsdokument i vilket framgår att egenkontrollen omfattar att provtryckning och andra av myndighet, branschorganisation eller materialleverantör föreskrivna kontroller genomförts på ett korrekt sätt. -­‐
Entreprenören ska kontakta föreningens kontrollant innan våtrumsarbeten påbörjas. Då senare tätskiktet färdigställts, och innan plattsättning sker, ska entreprenören kalla på föreningens kontrollant. -­‐
Utförda bygg-­‐ och installationsändringar ska införas på ritningarna, som sedan återlämnas till föreningen. -­‐
Observera att inga byggsopor, målarfärg m.m. får slängas i sopnedkastet. Bortforsling av byggsopor, målarfärg m.m. åligger den som renoverar sin lägenhet. Sundbyberg den:____________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________________________ Lägenhetsinnehavarens underskrift Namnförtydligande Styrelsen Brf Vikingen 6 godkänner att renovering kan ske: BRF VIKINGEN 6 ____________________________________________________________________________________________________________________ SKICKA IFYLLD BLANKETT MED EV. BILAGOR TILL: -­‐
-­‐
Respektive portansvarige. Information om vem som är ansvarig i din port ser du på anslagstavlan i entrén.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIKINGEN 6 | MJÖLNERBACKEN 61 | 174 60 SUNDBYBERG | ORGNR. 769617-­‐1227 HEMSIDA: www.brfvikingen6.se